Beta 1924CD Kullanma talimatları

Marka
Beta
Model
1924CD
Tip
Kullanma talimatları
Beta
TR
KOMPOZİT MALZEMEDEN YAPILMIŞ TERSİNİR DARBELİ VİDALAMA
MAKİNESİ ürün 1924CD
AŞAĞIDA BELİRTİLEN ŞİRKET TARAFINDAN ÜRETİLMİŞ HAVALI TERSİNİR DARBELİ
VİDALAMA MAKİNESİ İÇİN KULLANIM VE TALİMAT KILAVUZU:
BETA UTENSILI S.P.A.
Via A. Volta 18,
20845, Sovico (MB)
İTALYA
Dokümantasyonun aslı İTALYANCA dilinde düzenlenmiştir.
Güvenlik talimatlarını özenle muhafaza edin ve matkapları kullanan personele teslim edin.
KULLANIM ALANI
Havalı darbeli kompakt v
idalama makinesi aşağıdaki kullanıma yöneliktir:
V
ida dişli bağlantı elemanlarının birleştirilmesi
Makine kovanlarının kullanımı aracılığıyla vidalama ve vida çıkarma
Açılı vidalama makinesinin, su ve havaya maruz açık mekânlarda da kullanılması mümkündür
Aşağıdaki işlemler yasaktır:
Kovanların elle kullanılması yasaktır
Vidalama makinesinin gücünü kısıtladığından ve kırılma riskini arttırdığından mafsal ve uzatmaların kullanılması y
asaktır
Potansiyel patlayıcı
atmosfer bulunduran ortamlarda kullanım yasaktır
Yapışkanlı bant veya kelepçeler ile çalıştırma butonunu bloke etmek yasaktır.
ÇALIŞMA MAHALLİNİN GÜVENLİĞİ
Makinenin kullanımı nedeni kaygan olabilen yüzeylere ve esnek hava borusuna takılma tehlikesine dikkat edin.
Yüksekte gerçekleştirilen işler için pnömatik aletin kullanımı esnasında, ekipmanın olası kazara düşmesi sonucunda çalışan diğer
kişilerin maruz kalabi
lecekleri riskleri ortadan kaldırmaya veya minimuma indirmeye yönelik tüm tedbirleri alın (örneğin çalışma
alanının
ayrılması, uygun sinyal işaretleri, vb.).
Pnömatik aleti, toz veya buharı tutuşturacak kapasitede kıvılcımlar oluşabileceğinden, potansiyel patlayıcı atmosfer bulunduran
ortamlarda kullanmayın.
Pnömatik alet yalıtılmamış olduğundan gerilim altındaki donanımlar ile temastan kaçının ve gerilim altındaki elemanlar ile temas,
elektrik çarpmasına neden olabilir.
Pnömatik
alet ile çalışılırken çocukların veya ziyaretçilerin çalışma mahalline yaklaşmasını önleyin. Diğer kişilerin mevcudiyeti,
pnömatik alet üzerindeki kontrolün kaybı ile sonuçlanabilen dikkat dağılmasına neden olur.
PNÖMATİK ALETLERİN GÜVENLİĞİ
Hava akışını asla kendinize veya diğer kişilere doğru yöneltmeyin. Basınçlı hava ciddi yaralanmalara neden olabilir.
Bağlantı rakorlarını ve besleme boru hatlarını kontrol
edin. Tüm gruplar, mafsallar ve esnek borular, basınç ve hava akışına ilişkin
teknik veriler
e uygun olarak monte edilmelidir. Çok düşük bir basınç, pnömatik aletin işlemesini riske atar; yüksek bir basınç, hasar
ve/veya yaralanmalara neden olabilir.
Esnek boruları kıvırmaktan veya sıkıştırmaktan kaçının, solvent ve keskin köşelerin kullanımından kaçının. Boruları ısıdan, yağdan
ve döner parçalardan koruyun. Hasarlı bir esnek boruyu anında değiştirin. Kusurlu bir besleme boru hattı, basınçlı hava borusunun
kontrol dışı
hareketlerine neden olabilir. Havalanan toz veya talaşlar, gözlerde yaralanmalara neden olabilir. Esnek borular için
kelepçelerin, daima iyice sabitlenmiş olduğundan emin olun.
DİKKAT
PNÖMATİK ALETİ KULLANMADAN ÖNCE İŞBU KILAVUZUN TAMAMEN OKUNMASI ÖNEMLİDİR.
GÜVENLİK KURALLARINA VE İŞLETME TALİMATLARINA UYULMAMASI HALİNDE CİDDİ
KAZALAR MEYDANA GELEBİLİR.
Libretto 1924CD.qxd:Libretto 1927CD.qxd 1-03-2017 14:13 Pagina 51
PERSONELİN GÜVENLİĞİ İÇİN TALİMATLAR
Daima kendi hareketlerinize konsantre olmaya özen göstererek azami dikkat önemle tavsiye edilir. Yorgun olunması veya
uyuşturucu, alkollü içecek veya ilaç etkisi altında bulunulması halinde pnömatik aleti kullanmayın.
Daima aşağıdaki kişisel koruyucu donanımları kullanın:
koruyucu gözlük;
emniyet ayakkabısı;
kulaklık;
fiziksel etkenler için koruyucu eldiven.
el-kol sistemi için günlük titreşimlere mar
uziyet seviyesinin özel analizi sonrasında kullanılacak titreşim önleyici eldiven.
Her an
dengenizi koruyarak güvenli pozisyonda bulunmaya özen gösterin. Güvenli bir çalışma pozisyonu ve uygun bir beden
duruşu, beklenmedik durumlar halinde pnömatik aleti daha iyi kontrol edebilmeyi sağlar.
Bol giysiler giymeyin. Bilezik ve kolye takmayın. Saçları, giysileri ve eldivenleri hareketli kısımlardan uzak tutun. Bol giysiler, takılar
veya uzun saçlar hareketli kısımlara takılabilir.
Egzoz
havasını doğrudan solumayın ve söz konusu havanın gözlere ulaşmasını önleyin. Pnömatik aletin egzoz havası, tehlikelere
neden olabilen su, yağ, metal partiküller ve kir içerebilir.
HAVALI DARBELİ VİDALAMA MAKİNESİNİN ÖZENLİ KULLANIMI
İşlemedeki parçayı bloke etmek ve desteklemek için kilitleme cihazları veya mengeneler kullanın. İşlemedeki parçayı bir eliniz ile
veya vücudunuz ile bloke edilmiş şekilde tutmayın; böyle
yapıldığında güvenli işlem
görmek artık mümkün değildir.
Havalı alet aşırı yüke maruz bırakılmamalıdır. İşlerinizi, havalı aleti sadece öngörülen durum için kullanarak gerçekleştirin.
Daima makinenin bütünlüğünü kontrol edin. Çalıştırma/durdurma şalteri arızalı olan hiçbir pnömatik aleti kullanmayın. Tekrar
durdurulamayan veya çalıştırılamayan bir pnömatik alet tehlikeli olduğundan onarılmalıdır.
Pnömatik vidalama makinesinin tüm ayarlarının makine stop konumundayken yapılması gerekir. Hava kullanılmadığında daima
hava beslem
esini kesin. Bu tedbir, pnömatik aletin kazara çalışmaya başlamasını önler.
Pnömatik aletleri kullanmadığınızda, çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza edin. İşbu talimatları okumamış kişilerin pnömatik
aleti kullanmasına izin vermeyin.
Aletin hareketli kısımlarının kusursuz şekilde işlediğinden, tutukluk yapmadığından ve söz konusu aletin işlemesini riske atacak
kırık veya
hasarlı parçaların bulunmadığından emin olarak pnömatik aleti özenle kontrol edin. Pnömatik aleti kullanmadan önce
hasarlı parçaların onarımını yaptırın.
Daima iyi şartlarda bulunan makine kovanlarını kullanın.
Pnömatik alet tadil edilmemelidir. Tadilatlar, güvenlik tedbirlerinin verimliliğini azaltabilir ve operatör için riskleri artırabilir.
Pnömatik aletin onarımında, sadece orijinal yedek parçalar kullanın ve onarı
sadece uzman personele yaptırın.
HAV
ALI DARBELİ VİDALAMA MAKİNESİ İÇİN GÜVENLİK TALİMATLARI
Tanıtım plakasının okunaklı olduğunu kontrol edin, gerekmesi halinde değiştirme için üreticiden bir tanıtım plakası temin edin.
Vidalama makinesinin kullanımı sırasında tek aksesuarların olası kazara kırılmaları, parçaların yüksek hızda fırlamasına neden
olabilir.
Operatör ve bakım ile görevli personel, pnömatik aletin ağırlığını ve gücünü fiziksel a
çıdan yönetecek kapasitede olmalıdır.
Havalı
darbeli vidalama makinesinin, aletinin bloke olması veya kırılmasından kaynaklanan beklenmedik hareketlerine hazırlıklı
olmak önemlidir. Pnömatik aleti daima sıkıca tutun ve vücudunuzu ve kollarınızı bu hareketleri dengelemeyi sağlayacak bir
pozisyona getirin. Bu tedbirler yaralanmaları önleyebilir.
Aletin hareket halindeki elemanları yaralanmaya neden olabileceğinden, bunlarla temastan kaçının.
Havalı darbeli vidalama makinesinin rotasyon yönünün kullanıma uygun olduğu kontrol edilerek emin olunmalıdır.
Hava
beslemesinin kesilmesi veya azaltılmış bir çalışma basıncı halinde alet kapatılmalıdır. Çalışma basıncını kontrol edin ve
optimal çalışma basıncında yeniden çalıştırın.
Operatörün, havalı aleti kullanırken ellerde, kollarda, omuzlarda ve boyun bölgesinde rahatsızlık hissetmesi mümkündür. Rahat bir
pozisyon alın ve elverişsiz pozisyonlardan kaçının. Beden
duruşunun değiştirilmesi, rahatsızlıkları ve yorulmayı önlemeye yardım
edebilir.
Pnömatik aletin uzun süre boyunca işlemesi halinde dikkat gösterilmelidir: aletin bir kısmı ile kovan ısınabilir. Koruyucu eldiven
kullanın.
İşlenecek parça üzerinde pnömatik aletin kullanımı esnasında bazen maruz kalan personel için zararlı da olabilen gürültüler oluşur.
İşitme sistemi için kullanılacak özel kişisel koruyucu donanımın (kulaklık) doğru tahsis edilmesini belirlemek için uygun bir ses
ölçüm incelem
esi gerekir.
Gerçekleştirilen özel incelemenin, pnömatik aletin kullanımı esnasında üretilen titreşimlere günlük maruziyetin ilgili ülkede geçerli
yönetmelik tarafından öngörülen limit etki değerini aşması ile sonuçlanması halinde, özel titreşim önleyici eldivenler kullanılmalıdır.
Parmaklardaki derinin uyuştuğunun veya beyaz olduğunun, karıncalandığının veya ağrıdığının far
kına vardığınızda pnömatik alet
ile çalışmayı
kesin, işverene haber verin ve bir doktora başvurun.
Elin gerekli reaksiyon kuvvetlerini dikkate alarak, pnömatik aleti aşırı sıkı olmayan güvenli bir kavrama ile tutun.
Pnömatik aleti asla esnek borudan tutarak taşımayın.
Libretto 1924CD.qxd:Libretto 1927CD.qxd 1-03-2017 14:13 Pagina 52
PNÖMATİK ALETİN KULLANIMI ESNASINDA ÖNGÖRÜLEN KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
Aşağıdaki uyarılara uyulmaması fiziksel yaralanmalara ve/veya hastalıklara neden olabilir.
TEKNİK VERİLER
KOVAN BAĞLANTISI 3/8“
VİDA/SOMUN KALİTE SINIFI (8.8) M16 - 24 mm
VİDA/SOMUN KALİTE SINIFI (12.9) M14 - 21 mm
BOŞTA İŞLEME HIZI 10.000 devir/dk
MAKSİMUM TORK 410 Nm
HAVA BAĞLANTISI 1/4” GAS
HAVA BORUSU MİNİMUM İÇ ÇAPI 8 mm
MAKSİMUM BASINÇ 6,2 bar
MAKSİMUM HAVA TÜKETİMİ 79 l/min
AĞIRLIK 1,3 kg
UZUNLUK 167 mm
VURUCU KÜTLESİ TİPİ Çift çekiç
GÜRÜL (ISO 15744)
SES GÜCÜ SEVİYESİ LwA = 102,7 dB
SES BASINÇ SEVİYESİ LpA = 91,7 dB
TİTREŞİM (ISO 28927)
TİTREŞİM SEVİYESİ 6.2
m/s
2
Uncertainty K=2.0 m/s
2
AÇIKLAMALAR
a: hava bağlantısı 1/4” GAS
b: darbeli vidalama makinesi çalıştırma butonu
c: çekiç yüzünün gresle yağlanması
d: dönüş yönü değiştirme ve tork seçim kolu
e: seçilen tork
f: yağ ile yağlama
Hava besleme bağlantısı
Havalı aletin doğru kullanımı için, aletin girişinde ölçülen 6,2 bar’lık maksimum basınca daima uyun. Havalı aleti, yoğuşma içermeyen
temiz hava ile besleyin (resim 2-a). Çok yüksek bir basınç veya besleme havasınd
a nem mevcudiyeti, mekanik parçaların kullanım
ömrünü azaltır
ve aletin hasar görmesine neden olabilir.
Değerlerin, geçerli yönetmelikler tarafından öngörülen limitleri aşması halinde ortam hijyeni incelemesinde/risk analizinde
karşılaşılmış değerlere göre diğer kişisel koruyucu donanımlar kullanılmalıdır.
PNÖMATİK ALET KULLANILDIĞINDA DAİMA KULAKLIK TAKIN
PNÖMATİK ALET KULLANILDIĞINDA VEYA BAKIM İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİNDE DAİMA
KORUYUCU GÖZLÜK TAKIN
PNÖMATİK ALETİN KULLANIMI ESNASINDA FİZİKSEL ETKENLER İÇİN DAİMA KORUYUCU
ELDİVEN KULLANIN
DAİMA EMNİYET AYAKKABISI KULLANIN
EL-KOL SİSTEMİ TİTREŞİMLERE GÜNLÜK MARUZİYET SEVİYESİNE GÖRE ÖZEL İNCELEME
SONRASINDA, PNÖMATİK ALETİN KULLANIMI ESNASINDA TİTREŞİM ÖNLEYİCİ ELDİVEN
KULLANIN
ÇALIŞMA ORTAMI/SANA HİJYENİ ARAŞTIRMASINDAN ELDE EDİLMİŞ OLAN DEĞERLERE
GÖRE FİZİKSEL ETKENLER İÇİN KORUYUCU MASKE KULLANINIZ
Libretto 1924CD.qxd:Libretto 1927CD.qxd 1-03-2017 14:13 Pagina 53
KULLANIM
Çalıştırma / Durdurma
Havalı darbeli vidalama makinesini çalıştırmak için çalıştırma butonuna basın (resim 3-b) ve çalışma sırasında bu butonu basılı tutun.
Buton bırakıldığında havalı alet hızla durur.
Dönüş yönünü bilecek şekilde, havalı aleti çalıştırmadan önce yön değiştirme kolunun pozisyonunu (resim 4-d) kontrol edin.
Rotasyon yönü ayarı
Havalı alet, saat yönüne ve saat yönü tersine dönüş öngörür. Yön değiştirme kolu aracılığı ile dönü
ş yönünü seçin (resim 4-e):
saat yönüne
- operatör yanından bakıldığında
saat yönü tersine - operatör yanından bakıldığında
Yön değiştirme kolu aracılığıyla dönüş yönünü ve ilişkin torku seçin.
seçim
minimum vidalama torku (vidalamada maksimum torkun yaklaşık 1/3 oranında)
seçim
orta vidalama torku (vidalamada maksimum torkun yaklaşık 2/3 oranında)
seçim
vidalamada maksimum tork
seçim
sökmede maksimum tork
Arzu edilen makine kovanını, doğru olarak yerleştirildiği kontrol edilerek kare erkek bağlantı üzerine geçirin.
Alet takma
veya ayarlama işlemlerini gerçekleştirmeden önce daima hava beslemesini kesin; bu tedbir, pnömatik aletin
kazara çalışmaya başlamasını önler.
Yağlama/Gresle yağlama
Pnömatik aletin, dakikada iki damlaya ayarlanmış, filtre-hat mikro sis yağlayıcı grubuna bağlanması zorunludur (1919F1/4) ürünü
tavsiye edilir”. Bu durumda mekanik parçaların daha az aşınması ile yükse
k performans elde edilir.
Hattın yağlama
ile donatılmamış olması halinde, hava besleme deliği aracılığı ile pnömatik alete düzenli aralıklarla doğrudan ISO 32
yağ doldurmak gerekir (resim 5-f).
BAKIM
Bakım ve onarım müdahaleleri uzman personel tarafından gerçekleştirilmelidir. Söz konusu müdahaleler için Beta Utensili S.P.A.
onarım merkezine başvurabilirsiniz.
BERTARAF ETME
Pnömatik alet, aksesuarlar ve ambalajlar, bulunduğunuz ülkede geçerli kanun
lar uyarınca bir atık toplama bertaraf etme merkezine
gönderilmelidir.
GARANT
İ
Bu alet, Avrupa Birliği’nde hâlihazırda geçerli standartlar uyarınca üretilmiş ve test edilmiştir ve profesyonel kullanım için 12 ay veya
amatör kullanım için 24 ay garantilidir.
Takdirimize göre arızalı parçaların onarılması veya değiştirilmesi aracılığı ile malzeme veya üretim hatalarından kaynaklanan arızalar
onarılır.
Garanti süresi içinde bir veya birden fazla müdahal
enin gerçekleştirilmesi, garantinin sona erme tarihini değiştirmez.
Aşınma,
hatalı veya uygunsuz kullanımdan kaynaklanan arızalar ve darbe ve/veya düşmelerden kaynaklanan kırılmalar garanti
kapsamı dışındadır. Tadilatlar yapıldığında, pnömatik alet kurcalandığında veya sökülmüş olarak teknik servise gönderildiğinde garanti
sona erer.
Doğrudan ve/veya dolaylı, her türlü ve/veya doğalı eşyalara ve/veya kişilere gelen hasarlar kesinlikle hariçtir.
UYGUNLUK BEYANI
Tanımlanan ürünün, 2006/42/EC Makine Direktifi’nin tüm hükümlerine, ilişkin tadilatlara ve aşağıdaki standarda uygun olduğunu tam
sorumluluğumuz altında beyan ederiz:
EN ISO 11148-6
Teknik Doküman aşağıdaki adreste mevcuttur:
BETA UTENSILI S.P.A.
Via A. Volta 18
20845 Sovico (MB)
İTALYA
Tarih 01/01/2016
Libretto 1924CD.qxd:Libretto 1927CD.qxd 1-03-2017 14:13 Pagina 54
/