Rowenta HU5120U0 Kullanici rehberi

Marka
Rowenta
Kategori
nemlendiriciler
Model
HU5120U0
Tip
Kullanici rehberi
24
1. Ürünün tabanı
2. Su haznesi
3. Yönü ayarlanabilir ağız
4. Hazne taşıma kolu
5. Seramik disk
6. Su seviye sensörü
7. Hazne tıpası (ve takılıp çıkarılabilir kireç önleyici filtre)
8. Takılıp çıkarılabilir kireç önleyici filtre
9. Kontrol panel i
10. Fan hava çıkışı
ÜRÜNÜN TANITIMI
Cihazı kullanmadan önce, kullanım kılavuzunu, güvenlik ve temizlik talimatlarını dikkatli bir şekilde
okuyun, bu kullanım kitapçığını ileride başvurmak üzere muhafaza edin.
TR
Aşırı kuru hava solunum yolları enfeksiyonlarına ve hastalıklarına neden olur, deriyi, mukozayı, bitkileri ve
mobilyaları kurutabilir.
Hava nemlendirme cihazınız ortam havasına buhar karıştırılmasını sağlar.
Nem, Bağıl Nem (BN) şeklinde ifade edilir.
Bağıl nem havadaki su buharı miktarının ortamın bu sıcaklıkta içerebileceği maksimum su buharı miktarına
göre durumunu gösteren orandır.
Bağıl Nem derecesi bir higrometre ile ölçülür:
• BN %50: Odanın havası aşırı kuru.
• BN %50 ila %60 arasında: Odanın havası sağlıklı.
• BN > %60: Odanın havası aşırı nemli.
İŞLEYİŞ PRENSİBİ
Hava nemlendirme cihazınız iki adet ek nemlendirme sistemini kullanır:
• Soğuk buhar sistemi: İnce su damlacıkları yayan ultrasonik bir frekans ile titreşen seramik disk.
• Sıcak buhar sistemi: Su buharı yayan ısınır tüp.
Otomatik olarak ortam havasının nem derecesinin artışını sağlar, elektronik bir higrostat yardımı ile Bağıl
Nem'i kesin bir şekilde kontrol eder.
KURULUM YERİ
Nemlendirici cihazın kullanımı bilhassa da kış aylarında tavsiye edilmektedir; ancak bu evin düzenli olarak ha-
valandırılmaması anlamına gelmez.
Nemlendirici cihazınızı öncelikli olarak müdahale edilmesi gereken odaya yerleştirin. 45m² bir oda için uy-
gundur.
25
Kumanda paneli
A. Açma/Kapama düğmesi
B. Zamanlayıcı Tuşu
C. Hedef nem oranı seçim düğmesi
D. "Sıcak Buhar1 fonksiyon düğmesi
E. "Akıllı" modların (önceden belirlenmiş) seçim düğmesi
F. Buhar hızı seçim düğmesi
G. Aydınlatma/Ses düğmesi
Görüntüleme ekranı
h. 1 saat ila 9 saat arası zaman sayacı
i. "Ev" ikonu - Ortam nem oranı
j. "SELECT" işareti - Hedef nem oranı
k. % BN bem oranı
I. OTOMATİK mod
m. BEBEK modu
n. GECE modu
o. Yetersiz su seviyesi
p. Su püskürtme hızı
q. Sıcak buhar
KUMANDA PANELİNİN TANITIMI
TR
B
h
Ak nmlji
q p
C
D
G
F
E
o
26
UYARILAR
Bu kitapçığın dikkatli bir şekilde okunması ve aşağıdaki tavsiyelere uyulması önem taşımaktadır:
• Bu cihaz, güvenliğiniz dikkate alınarak, ilgili norm ve düzenlemelere (Düşük Gerilim Direktifleri, Elektromanyetik
Uyumluluk, Çevre Korunması …) uygun olarak üretilmiştir.
• Bu ürün sadece ev ortamında kullanım için tasarlanmıştır. Bu nedenle sanayi amaçlı olarak kullanılamaz.
• Uygunsuz kullanımdan dolayı oluşabilecek her türlü hasar garantinin sonlanmasına neden olacaktır.
• Cihazınızı tozlu veya yangın riski taşıyan alanlarda çalıştırmayın.
• Her kullanım öncesinde, cihazın, fişinin ve kordonunun iyi durumda olduğunu kontrol edin.
• Cihazınızın içine asla yabancı bir madde sokmayın (örn. iğne vb.)
• Güç kablosu hasar görmüşse, her türlü tehlikenin önlenmesi için satış sonrası destek servisi veya yetkili herhangi
bir şahıs tarafından değiştirilmesi gerekmektedir.
• Bu cihaz fiziksel, duyusal veya zihinsel engeli olan (erişkin veya çocuk) veya cihaz hakkında hiçbir tecrübe veya
bilgisi olmayan şahıslar tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında olmadıkları veya bu kişi
tarafından cihazın kullanımı konusunda eğitilmedikleri takdirde kullanılmamalıdır.
• Bu cihaz en az 8 yaşında olan çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel engeli olan (erişkin veya çocuk) veya cihaz
hakkında hiçbir tecrübe veya bilgisi olmayan şahıslar tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi
altında olmaları veya bu kişi tarafından cihazın kullanımı konusunda eğitilmeleri koşuluyla kullanılabilir.
Cihazla oynamadıklarından emin olmak için çocukların gözetim altında tutulmaları gerekir.
Cihazın temizlik ve bakımınınzetim altında bulunmayan çocuklar tarafından gerçekleştirilmemesi gerekmektedir.
• Cihazı çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza edin Sıcak buharlar yanmalara neden olabilirler.
• Cihazın fişini, duvar prizinden çıkarmak için, cihazın kablosundan veya kendisinden tutarak çekmeyin.
• Her kullanım öncesinde cihazın kordonunu tamamen açın.
• Cihaz kullanım ömrü sonuna geldiğinde, soğutucu madde ve yağların imha edilmesine ilişkin yasal düzenleme-
lere dikkat edilmesi gerekmektedir.
• Dış ortamda kullanmayın.
ÇOK ÖNEMLİ
• Cihazın ülkenizin düzenlemelerine uygun olarak kurulması gerekmektedir.
• Fişini prize takmadan önce, cihazın tüm unsurlarını birleştirin.
• Cihazı asla yatık veya eğik konumda kullanmayın.
• Cihazı yatay, düz ve dengeli, rutubete dayanıklı bir yüzey üzerine yerleştirin. Nemlendirici cihazı ahşap bir mobi-
lya üzerine, Hi-fi, TV, elektrik cihazlar üzerine yerleştirmeyin.
Yalnızca, mümkünse kireç içermeyen, içme suyu kullanın (soğuk musluk suyu). Suyun her kullanımda değiştiril-
mesi tavsiye edilir.
• Cihazın üzerini örtmeyin.
• Cihaz üzerinde bulunan havalandırma ızgaralarını tıkamayın.
• Cihazı ağzı olmadan kullanmayın.
• Cihaza ıslak ellerle dokunmayın.
• Cihazı çalışırken taşımayın.
• Buharlaşma kanalı içine su koymayın; taşmasına neden olabilir.
• Cihazı alev alabilen nesne veya ürünler (perdeler, spreyler, solvent maddeler vb.) civarında kullanmayın.
Yalnızca Rowenta kireç önleme filtrelerini kullanın.
• Doldurma, temizleme ve taşıma müdahalelerinden önce, cihazı durdurun ve fişini prizden çıkarın.
• Buhar kanalına ve/veya su haznesine kokulu esans veya diğer katkı maddeleri asla koymayın.
• Cihaz kullanılmadığında, hazne içinde asla su bırakmayın.
• Her kullanımda hazne içinde suyu değiştirmeye özen gösterin.
Yüksek rutubet oranının çevrede biyolojik organizmaların gelişimini kolaylaştırdığını unutmayın.
• Cihazın etrafındaki alanın nemli veya rutubetli kalmasına izin vermeyin. Bu tip bir durumda, cihazın nemlendirme
hızını düşürün veya cihazı durdurun.
• Rutubet emici nesnelerin nemli veya ıslak duruma gelmelerine izin vermeyin: Halı, perde, masa örtüsü vb.
• Uzun süreli olarak kullanmayacağınız zaman: Cihazı durdurun, fişini prizden çıkarın, su haznesi ve buharlaşma
ünitesi içindeki suyu boşaltın, cihazı temizleyin ve kurumaya bırakın.
• Her türlü uzun süreli muhafaza öncesinde cihazı temizleyin.
TR
27
TR
HAZIN ÇALIŞTIRIMASI
lk kullanım öncesinde ebeke geriliminin cihazın veriyünde belirtilen değere uygun olduğunu kontrol edin.
Cihazınız topraklamasız bir akım priziyle çalışabilmektedir. Bu bir II. Kategori cihazıdır (çift elektrik izolasyonu ).
Cihazınızı çalıştırmadan önce unlardan emin olun:
• Cihaz bu kitapçıkta açıklandığı şekilde yerleştirilmiş,
• Cihaz yatay, düz ve dengeli, rutubete dayanıklı bir yüzey üzerinde, her türlü nesneden 20 cm uzaklıkta yerleştiril-
melidir.
• Cihazın altında bulunan hava emiş ızgaralarının önünün tamamen açık olması gerekmektedir.
Çalıştırma:
1. Su haznesini kaldırın, yönü ayarlanabilir ağzı çıkarın (3) ve kireç önleyici filtre desteği üzerindeki tıpayı gevşetin (7).
2. Hazneyi temizleyin (TEMİZLİK paragrafına bkz.) ve soğuk su ile doldurun (minimum 2 litre/maksimum 5.5 litre).
NOT : Beyaz toz oluşumunu engellemek için, kireç oranı düşük su kullanmanızı tavsiye ederiz; musluk suyu,
damıtılmış su, kaynamış su veya şişe suyu kullanabilirsiniz, ancak su haznesinin daima soğuk su ile doldu-
rulmasına dikkat edin.
3. Tıpayı yeniden sıkıştırın ve su kaçağı olmadığını kontrol edin.
4. Cihazın tabanının temiz olmasına, herhangi bir yabancı madde bulunmamasına dikkat edin.
5. Su seviyesi sensörünün serbest hareket ettiğini kontrol edin.
6. Hazneyi taban üzerine yeniden yerleştirin.
7. Buhar çıkışını bir engele doğru yönlendirmemek için ağzın yönünü ayarlayın; aksi halde nem ayarı olumsuz
yönde etkilenebilir.
8. Suyun kireç önleyici filtreden geçmesi ve buharlaşma ünitesini doldurması için on dakika kadar bekleyin.
9. Cihazının fişini prize takın.
10. Cihazı çalıştırın.
10min
20cm20cm
5,5L
max
28
TR
ÇALIŞMA
Bu cihaz 2 tip çalışma (MANUEL veya OTOMATİK) ve farklı ek fonksiyonlara sahiptir.
• "ON/STAND-BY": Çalıştırma/ Bekleme (Durdurma); A Düğmesi.
Cihazı çalıştırmak veya beklemeye almak için, (A) düğmesine basın.
MANUEL ÇALIŞMA:
Hedef nem oranı ve buharlaşma hızı ayarı
• Nem oranı: Hedef nem oranının ayarı, C düğmesi.
C düğmesine birkaç kez basarak arzulanan hedef nem oranını seçin.
SELECT görüntülendiğinde, görüntülenen nem oranı belirlemiş olduğunuz hedef orandır: Devamlı çalışma için
"Co" veya BN %40 ve %75 (Odanın bağıl nem oranı %90'ı geçmesi halinde, bir emniyet durdurma sistemi öngö-
rülmüştür.)
SELECT olmadan "EV" görünüyor ise, görüntülenen nem oranı odanın cihaz seviyesindeki nem oranıdır.
NOT : Bu ayar "Akıllı" modlarda kullanılamaz.
UYARI: Devamlı çalışma modunda, oda içindeki nem oranının aşırı yüksek olması ortam havasının sağlıklı
olmamasına neden olabilir ve bazı nesnelere zarar verebilir. Tavsiye edilen optimal nem oranı %50 ,ila %60
arasındadır.
• Buharlaşma hızı: Buharlaşma hızı ayarı, F düğmesi.
F düğmesine birkaç kez basarak arzulanan buharlaşma hızını seçin. Üç buharlaşma hızı mevcuttur.
NOT : Bu ayar "Akıllı" modlarda kullanılamaz.
OTOMATİK ÇALIŞMA:
Önceden ayarlanmış 3 çalışma modunun kullanımı
• AKILLI MODLAR: Önceden ayarlanmış çalışma modlarının seçimi; E düğmesi.
E düğmesine birkaç kez basarak belirlenmiş üç moddan birini seçin.
OTOMATİK Mod: Cihazın %55 BN olarak belirlenmiş bir nem oranında, otomatik olarak çalışması; cihaz odanın
nem oranına göre buhar hızını otomatik olarak ayarlar.
BEBEK Modu: Cihazın %50 BN olarak belirlenmiş bir nem oranında, otomatik olarak çalışması; cihaz odanın nem
oranına göre buhar hızını otomatik olarak ayarlar. Cihaz 7 saatlik çalışmayı takiben kendiliğinden durur.
NOT : Bu modda aydınlatma ve bip fonksiyonları kapalıdır.
GECE Modu: Cihazın %50 BN olarak belirlenmiş bir nem oranında, otomatik olarak çalışması; cihaz buhar hızını
aşamalı olarak azaltır. Cihaz 8 saatlik çalışmayı takiben kendiliğinden durur.
NOT : Bu modda aydınlatma ve bip fonksiyonları kapalıdır.
EK FONKSİYONLAR:
• Zaman sayacı: Cihazın otomatik durma programlaması; B düğmesi.
B düğmesine üzerine birkaç kez basarak, cihazın kendiliğinden durmadan önce çalışmasını arzuladığınız saat
sayısını belirleyin (1 ila 9 saat arası).
NOT : Bu fonksiyon "Akıllı" modlarda kullanılamaz.
• Sıcak Buhar: Sıcak buhar fonksiyonunun kullanımı; D tuşu.
"Sıcak buhar" fonksiyonunu çalıştırmak veya durdurmak için, (D) butonuna basın.
Bu fonksiyon diğer çalışma fonksiyonlarına ilave bir fonksiyondur ve nemlendirme kapasitesinin %20 oranında
arttırılmasını sağlar. Bu fonksiyon ayrıca su içinde gelişmesi muhtemel bakterilerin imha edilmelerini de sağlar*.
*"Normal kullanım koşullarında, bağımsız bir laboratuar tarafından gerçekleştirilen testler"
29
TR
• "Işık&Ses": Işık&Ses Çalıştırma/Durdurma; G düğmesi.
Fonksiyonunu çalıştırmak veya durdurmak için, (G) butonuna basın.
Bu fonksiyon LCD ekranın geri aydınlatmasının, bip seslerinin kapatılmasını ve su haznesinin açılmasını sağlar.
BAKIM
DİKKAT: Bu tip bir cihaz düzenli ve kapsamlı bir bakım gerektirir. Cihazı her 2 günde bir tamamen temizleyin.
Her türlü bakım işleminden önce, cihazın kapatılması ve fişinin prizden çıkarılması gerekmektedir.
Su haznesinin, buhar ünitesinin (seramik disklerin çevresi) ve cihaz altında bulunan hava emiş ızgaralarının düzenli
olarak temizlenmesi önemlidir.
Cihazı temizlemek için, kazıyıcı ürünler, deterjanlar kullanmayın.
Cihazın tabanını, besleme kablosunu ve fişini su veya herhangi başka bir sıvı içine sokmayın.
Seramik diskin düzenli olarak temizlenmesi kireç oluşumunu önler. Seramik disklerin zarar görmemesi için, sert ve
aşındırıcı araç ve gereç kullanmayın.
Su haznesinin temizliği:
1- Kireç önleme filtresini çıkarın ve yalnızca duru su ile durulayın.
2- Hazneyi ve haznenin tıpasını sabunlu su ile temizleyin, iyice durulayın ve yumuşak ve kuru bir bez ile kurulayın.
3- Haznenin iç kısmını temizlemek için, bir miktar su doldurun ve güçlü bir şekilde çalkalayın. Boşaltın ve yumuşak
ve kuru bir bez ile temizleyin.
• Buhar ünitesinin temizliği:
1- Su haznesini yerinden çıkarın.
2- Buhar ünitesinin yarısını su diğer yarısını beyaz sirke ile doldurun (%4 asetik asit).
3- Minimum 4 saat boyunca karışımın etki etmesini bekleyin.
4- Karışımı boşaltın ve kireci yumuşak ve nemli bir bez ile silin.
5- Tüm alanı duru su ile durulayın (Dikkat, suyun üfleme ağızlarına kaçmadığından emin olun (11)).
ÖNEM: Cihazınızınş nümüne hasar vereceğinden, asla aşındırıcı özellikte temizlik maddesi kullanman.
Cihazı hafifçe nemlendirilmiş bir bez ile temizleyebilirsiniz.
• Kireç önleyici filtre:
Hoş olmayan kokuların veya beyaz tozların belirmesi durumunda, kireç önleme filtresini değiştirin.
ÜRÜNÜN MUHAFAZA EDİLMESİ
Cihazınızı kullanmadığınızda, rutubetten uzak bir ortamda saklayın.
Su haznesini boşaltın, cihazı yerine yerleştirmeden önce temizleyin ve kurutun.
30
TR
SORUNLA KARŞILAŞILMASI HANDE
Cihazın içini asla kendiniz açmayı denemeyin. Hatalı olarak onarılmış bir cihaz kullanıcı için risk arz eder.
Ağımız kapsamındaki tescilli bir Servise başvurmadan önce, cihazın normal çalışma konumunda olduğunu ve hava
giriş/çıkış ızgaralarının hiçbir şekilde engellenmediklerini kontrol edin.
ÇEVRE KORUMASINA KATKIDA BULUNALIM!
Cihazınız yeniden kullanılabilir veya geri dönüştürebilir malzemeler içermektedir.
Gerekli işlemlere tabi tutulabilmesi için, bu amaca yönelik oluşturulmuş toplama noktalarına veya bu
tip kuruluşların olmaması halinde tescilli bir hizmet servisine teslim edin.
Sorun tipi Kontrol edilecek hususlar
Cihaz çalıştırıldığında çalışmıyor. Yetersiz su seviyesi göstergesi yanıp sönüyor.
Cihazın yerleşimi (eğik).
Haznenin yerleşimi.
Cihazın elektrik bağlantısı.
Buhar ünitesi içinde gerekli su seviyesine henüz
ulaşılmamış (biraz bekleyin).
Nemlendirme kapasitesi aşırı düşük. Kapı ve pencerelerin kapalı olması
Buhar hızı aşırı düşük.
Hava emme ızgaraları ve ağzın önünün açık
olmasını sağlayın.
Ortamdaki nem aşırı yüksek. Hedef nem oranı belirlenmiş.
Oda içinde yoğunlaşma söz konusu Ortam sıcaklığı seviyesi aşırı düşük.
Cihaz çok gürültü çıkarıyor. Cihaz sağlam ve düz bir yüzeyde bulunuyor
Cihaz duruyor Programlanan çalışma süresi geçmiş.
Su seviyesi göstergesi yanıp sönüyor.
Hedef nem oranı belirlenmiş.
/