GoodHome Adriska Kullanici rehberi

Tip
Kullanici rehberi
[01] x 1 [02] x 1
ø 700 mm
800 mm
120 mm
x ?
EN WARNING! Please
read all safety
warnings carefully
and be sure that they
are fully understood
before handling the
product.
FR AVERTISSEMENT!
Avant de manipuler
le produit, il est
nécessaire d’avoir
lu attentivement
et parfaitement
compris tous les
avertissements de
sécurité.
PL OSTRZEŻENIE! Przed
przystąpieniem
do użytkowania
produktu należy
dokładnie przeczytać
wszystkie ostrzeżenia
bezpieczeństwa
oraz upewnić się,
że zostały w pełni
zrozumiane.
DE WARNUNG! Bitte
lesen Sie alle
Sicherheitshinweise
sorgfältig durch
und vergewissern
Sie sich, dass Sie
sie vollständig
verstanden haben,
bevor Sie das
Produkt verwenden.
RUS ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Перед
использованием
изделия внимательно
ознакомьтесь с
указаниями по технике
безопасности и
убедитесь, что они
вам понятны.
RO AVERTISMENT!
Citiţi cu atenţie toate
avertismentele de
siguranţă şi asiguraţi-
vă că au fost complet
înţelese înainte
de manevrarea
produsului.
ES ¡ATENCIÓN!
Lea todas las
instrucciones de
seguridad con
detenimiento y
asegúrese de que
las ha entendido
completamente
antes de manipular
el producto.
PT AVISO! Leia
atentamente todos os
avisos de segurança e
certifique-se de que
estes são totalmente
compreendidos
antes de manusear o
produto.
TR UYARI! Lütfen
tüm güvenlik
uyarılarını dikkatle
okuyun ve ürün
üzerinde çalışmaya
başlamadan önce
hepsini iyice
anladığınızdan emin
olun.
1
2
Ø 8mm
14.0
7.0
18.0
90.0
93.5
[01] x1 [02] x1 [03] x2
ORGKF127651 KNG1806586A01A5 IM+SM v2.indd 3 23/04/2019 16:28
4
EN Product description
DE Produktbeschreibung
ES Descripción del producto
FR Description du produit
RUS Описание продукта
PT Descrição do produto
PL Opis produktu
RO Descrierea produsului
TR Ürün Açıklaması
1
2
3
4
EN 1. Heated mirror panel to avoid fogging.
2. LED lighting.
3. Touch switch.
4. Wooden shelf.
FR 1. Panneau miroir chauffé permettant d'éviter l'embuage.
2. Éclairage à LED.
3. Interrupteur tactile.
4. Panneau en bois.
PL 1. Podgrzewany panel lustra zapobiegający zaparowaniu.
2. Oświetlenie LED.
3. Przełącznik dotykowy.
4. Półka drewniana.
DE 1. Beheizter Spiegel zur Vermeidung von Beschlag.
2. LED-Beleuchtung.
3. Berührungsempfindliche Schalter.
4. Holzregal.
RUS 1. Нагревательная панель предотвращает
запотевания зеркала.
2. Светодиодная подсветка.
3. Сенсорный выключатель.
4. Деревянная полка.
RO 1. Panoul oglinzii este încălzit pentru a reduce aburirea.
2. Becuri LED.
3. Comutator tactil.
4. Raft din lemn.
ES 1. Panel de espejo térmico para evitar el empañamiento.
2. Iluminación LED.
3. Interruptor táctil.
4. Estante de madera.
PT 1. Painel de espelho com aquecimento para
evitar embaciamento.
2. Iluminação LED.
3. Interruptor de toque.
4. Prateleira de madeira.
TR 1. Buğulanma önleyici ısıtmalı ayna panel.
2. LED ışık.
3. Dokunmatik düğme.
4. Ahşap raf.
ORGKF127651 KNG1806586A01A5 IM+SM v2.indd 4 23/04/2019 16:28
14
EN Safety
DE Sicherheit
ES Seguridad
FR Sécurité
RUS Безопасность
PT Segurança
PL Bezpieczeństwo
RO Siguranță
TR Emniyet
Garantia
Este produto tem uma garantia de 2 anos a partir da data de compra,
no âmbito de uma utilização doméstica normal, não profissional.
A garantia só pode ser aplicada mediante apresentação do talão
de caixa ou fatura de compra. Guarde a sua prova de compra num
local seguro.
A garantia aplica-se apenas no âmbito de um uso doméstico. A
garantia cobre a reparação ou a substituição do produto se surgir um
defeito de fabrico dos materiais durante todo o período da garantia
oferecia a contar da data de aquisição.
A garantia abrange as avarias e mau funcionamento do produto, sob
reserva de uma utilização em conformidade com os intuitos para que o
produto foi criado e sob reserva de uma instalação e manutenção em
conformidade com as regras da arte e as informações do manual
de utilização.
Este produto tem de ser instalado de modo a que possa ser retirado
posteriormente sem ficar deteriorado.
Esta garantia contratual não abrange defeitos e deteriorações
provocados por um desgaste natural das peças, descoloração à luz,
intempéries, inundações, libertações de calor, gelo, danos causados
pela qualidade da água (calcário, agressividade, corrosão...), pela
presença de corpos estranhos veiculados ou não pela água (areia,
limalhas...) ou a falta de arejamento da peça e os danos que poderão
ser consequência de uma utilização inadequada, uma utilização
abusiva, negligência, acidente ou manutenção defeituosa, ou a não
conformidade com as regras da arte ou informações do manual
de utilização.
Estão também excluídas da garantia as consequências nefastas
devido à utilização de acessórios e/ou peças sobresselentes que não
sejam originais ou não adaptadas, à desmontagem ou modificação
do produto.
A garantia limita-se às peças reconhecidas como defeituosas. Ela
não abrange, em caso algum, as despesas resultantes (deslocamento,
mão-deobra) e os danos diretos ou indiretos.
Brico Depot é responsável por defeitos de conformidade do produto
conforme nos termos da Lei das Garantias.
Decreto-Lei n.º 67/2003, alterado pelo Decreto-Lei n.º 84/2008.
IMPORTANTE -
GUARDE ESTA
INFORMAÇÃO
PARA REFERÊNCIA
FUTURA: LER
CUIDADOSAMENTE
TR
Başlarken...
Paketi kontrol edin ve yukarıdaki listede bulunan tüm
parçaların paket içinde bulunduğundan emin olun. Eksik parça
olması durumunda, yardım almak için yerel satış mağazanıza
müracaat edin.
Başlamaya hazır olduğunuzda, doğru aletlerin hazır olduğundan,
yeteri kadar geniş, temiz ve kuru bir montaj alanına sahip
olduğunuzdan emin olun.
Matkapla delik açmak istediğiniz noktalarda gizli boru ve kablo
bulunmadığından emin olun.
Bu ürünün montajı için elektrikli tornavida kullanmanızı önermeyiz.
Vidaların önceden delinmiş pilot deliklere tam olarak
yerleştirildiğinden emin olun.
Vidaları aşırı sıkmamaya dikkat edin.
Dikkat: Dübeller ve vidalar mobilyanın sabitleneceği duvar
tipine göre değişebileceği için ürüne dahil değildir. Bu konuda
mağazadaki satıcıdan yardım isteyin.
Ürününüzü yerleştirmek için uygun bir konum seçin.
Bu ürün cam içermektedir. Kişisel yaralanmaları veya ürünün
hasar görmesini önlemek için montaj sırasında dikkatli olunmalıdır.
Küf veya rutubet oluşumunu engellemek için banyonuzu düzenli
aralıklarla havalandırın.
Emniyet
Sadece ev kullanımı içindir.
Duvar montajlı mobilyanın duvara uygun bir şekilde monte
edildiğinden emin olun.
UYARI: Ürün, düşmemesi için uygun duvar bağlantı elemanları ile
birlikte kullanılmalıdır.
Aynaya karşı veya aynanın yakın çevresine çok sıcak veya çok
soğuk nesneler yerleştirmeyin.
Aynaya sert veya sivri uçlu nesnelerle vurmayın.
Aynayı kesmeye çalışmayın.
Çocukların bu mobilya ile oynamalarına izin vermeyin.
Tüm bağlantı parçaları yerel yönetmeliklere göre yetkili bir kişi
tarafından monte edilmelidir.
Bu mobilya, sınıf 2 IP44 terminal kutusu aracılığıyla ana
şebekeye bağlanmalıdır.
Elektrik bağlantısı sadece yetkili kişiler tarafından, güvenlik
yönetmeliklerine uygun olarak yapılmalıdır.
Kurulduğunda, bağlantı kabloları görünür, erişilebilir ya da
gergin olmamalıdır.
Bu lambanın harici esnek kablosu veya kordonu değiştirilemez:
kablo hasar görürse lamba imha edilmelidir. Bu üründe değişiklik
yapılmamalıdır; değişiklik yapılması ürünü tehlikeli hale getirebilir.
Montaj veya bakım sırasında elektrik beslemesini mutlaka kapatın.
Çalışma sırasında elektrik panelindeki sigortanın sökülmesini
veya devre kesicinin kapatılmasını öneririz. Lambayı kapatmak
yeterli değildir. Daima lambanın ürün etiketinde gösterilen teknik
özelliklerini dikkate alın.
TÜKETİCİLERİN HAKLARI
6502 sayılı Kanunun 11. Maddesi uyarınca , Malın ayıplı olduğunun
anlaşılması durumunda tüketici;
a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek
sözleşmeden dönme,
b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden
indirim isteme,
c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya
ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin
tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
6502 sayılı Kanunun 66. ve devamı maddeleri uyarınca Tüketiciler
şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine
ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabileceklerdir.
Bakım ve Onarım
Mobilyalarınızın yüzeyini yumuşak ve kuru bir bezle temizleyin.
Aynayı yumuşak ve nemli bir bez ile temizleyin.
Elektrikli parçalara sıvı temasından kaçının.
Nem damlacıklarının aynanızın altında toplanmasına izin vermeyin.
Mobilyalarınızın üzerinde durgun su bırakmayın. Dökülme veya
sıçramaları derhal silin.
Ürün üzerinde asla çözücü, aşındırıcı, beyazlatıcı maddeler, asitler,
güçlü deterjanlar, eritici kimyasal temizleyiciler veya çözücü tip
temizleme solüsyonları kullanmayın.
ORGKF127651 KNG1806586A01A5 IM+SM v2.indd 14 23/04/2019 16:29
EN Safety
DE Sicherheit
ES Seguridad
FR Sécurité
RUS Безопасность
PT Segurança
PL Bezpieczeństwo
RO Siguranță
TR Emniyet
15
Bu ürünün tüm parçaları ve donanımlarının güvenli olduğundan
emin olun, amaca uygun kullanımı ile ilgili şüphe olması
durumunda kullanmayın.
Üründe bakım veya ayar yapmadan önce her zaman ürünün
elektrik bağlantısını keserek en az 10 dakika soğumaya bırakın.
Garanti
Bu ürün, profesyonel amaçlı olmayıp normal ev kullanımı kapsamında,
satın alma tarihinden itibaren 2 yıl garantilidir. Garanti, sadece kasa fişi
veya faturanın ibraz edilmesi halinde geçerlidir. Satın aldığınızı gösteren
belgeyi güvenli bir yerde saklayın.
Bu garanti sadece evde kullanım kapsamında geçerlidir. Bu garanti,
ürünün kullanım amacına uygun kullanılması, kurallara ve kullanma
kılavuzundaki bilgilere uygun bir montaj ve bakıma tabi tutulması
kaydıyla üründeki hataları ve kusurları kapsar.
Bu ürün, daha sonra zarar görmeden sökülebilecek şekilde
monte edilmelidir.
Sözleşmeye dayalı bu garanti, parçaların doğal aşınmasından, kötü
hava şartlarından, sel baskınlarından, ısınmadan kaynaklanan hata
ve tahribatlardan, gün ışığında renk solması, su kalitesinden (kireç,
agresivite/ çözücülük, korozyon, …), suyla taşınan yabancı maddelerin
varlığı (kum, talaş, …) veya odanın havalandırılmamasından kaynaklı
hasarları ve hatalı
kullanım, hor kullanım, ihmal, kaza ya da yanlış yapılmış bir bakımın veya
yürürlükteki yönetmeliklere veya kullanma kılavuzuna uyulmaması
sonucu oluşabilecek hasarları kapsamaz.
Garanti aynı şekilde, orijinal olmayan veya adaptasyonu yapılmamış
aksesuarların ve/veya yedek parçaların kullanılmasına, ürünün
sökülmesine veya ürün üzerinde değişiklik yapılmasına bağlı yan
etkileri kapsamaz.
Garanti, hatalı olduğu belirlenen parçalarla sınırlıdır. Bu garanti, hiçbir
durumda sigorta poliçe masraflarını (nakliyat, işçilik), doğrudan ve
dolaylı hasarları kapsamaz.
6502 sayılı Kanunun 11. Maddesi uyarınca, Malın ayıplı olduğunun
anlaşılması durumunda tüketici;
a. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
c. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde,bütün masrafları satıcıya ait
olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
ç. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu
talebi yerine getirmekle 6502 sayılı Kanunun 66. ve devamı maddeleri
uyarınca Tüketiciler şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını
Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici
Hakem Heyetlerine
KOÇTAŞ MÜŞTERİ HİZMETLERİ
0850 209 50 50
ÖNEMLİ – BU
BİLGİLERİ DAHA
SONRA KULLANMAK
ÜZERE SAKLAYIN:
DİKKATLE OKUYUN
ORGKF127651 KNG1806586A01A5 IM+SM v2.indd 15 23/04/2019 16:29
EN Use
DE Benutzung
ES Uso
FR Utilisation
RUS Использование
PT Utilização
PL Użytkowanie
RO Utilizare
TR Kullanım
18
EN To turn on the mirror or change the colour of lighting, please
follow the instructions below:
1. Briefly pressing of the switch field turns on / off the lighting
and the heating mat.
2. Longer pressing of the switch field changes the color of the
lighting: cold, neutral and warm.
FR Pour activer l'éclairage du miroir ou changer la couleur de
l'éclairage, veuillez suivre les instructions ci-dessous :
1. Appuyer brièvement sur la zone de l'interrupteur permet
d'allumer/éteindre le tapis de chauffage.
2. Appuyer longuement sur la zone de l'interrupteur change la
couleur de l'éclairage : froid, neutre et chaud.
PL Aby włączyć lustro lub zmienić kolor oświetlenia, należy
postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:
1. Krótkie naciśnięcie pola przełącznika włącza/wyłącza
wietlenie i matę grzewczą.
2. uższe naciśnięcie pola przełącznika zmienia kolor światła
na chłodny, neutralny i ciepły.
DE Um den Spiegel einzuschalten oder die Farbe der Beleuchtung
zu ändern, folgen Sie den nachstehenden Anweisungen:
1. Durch kurzes Drücken des Schalterfelds wird die
Beleuchtung und die Heizmatte ein- bzw. ausgeschaltet.
2. Durch längeres Drücken des Schalterfelds ändert sich die
Farbe der Beleuchtung: kalt, neutral und warm.
RUS Чтобы включить панель зеркала или изменить цвет
подсветки, следуйте указанным ниже инструкциям:
1. Краткое нажатие на переключатель включает/выключает
подсветку и нагревательный мат.
2. Продолжительное нажатие на переключатель изменяет
цвет подсветки на холодный, нейтральный или теплый.
RO Pentru a porni oglinda sau pentru a schimba culoarea luminii,
urmaţi instrucţiunile de mai jos:
1. Apăsând scurt pe zona comutatorului aprinde/stinge lumina
şi porneşte/opreşte alimentarea foliei de încălzire.
2. Apăsarea lungă a zonei comutatorului schimbă culoarea
luminii: rece, neutru şi cald.
ES Para encender el espejo o cambiar el color de la iluminación,
siga las siguientes instrucciones:
1. Pulsando brevemente el interruptor se encienden o apagan
tanto la iluminación como la malla radiante.
2. Una pulsación más prolongada del interruptor cambia el color
de la iluminación a modo frío, neutro o cálido.
PT Para ligar o espelho ou alterar a cor da iluminação, siga as
instruções abaixo:
1. Pressionar brevemente o campo do interruptor liga/desliga a
iluminação e a esteira radiante.
2. Pressionar o campo do interruptor durante um período mais
longo altera a cor da iluminação: fria, quente e neutra.
TR Aynayı açmak veya ışığın rengini değiştirmek için lütfen
aşağıdaki talimatları izleyin:
1. Düğme alanına kısa bir süre basılması ışığı ve ısıtma matını
açar / kapatır.
2. Düğme alanına daha uzun süre basılması ışığın rengini
değiştirir: soğuk, doğal ve sıcak.
ORGKF127651 KNG1806586A01A5 IM+SM v2.indd 18 23/04/2019 16:29
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24

GoodHome Adriska Kullanici rehberi

Tip
Kullanici rehberi