DeWalt DC020 Kullanım kılavuzu

Marka
DeWalt
Kategori
el fenerleri
Model
DC020
Tip
Kullanım kılavuzu
2
Copyright DEWALT
Dansk (oversat fra original brugsvejledning) 4
Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen) 13
English (original instructions) 23
Español (traducido de las instrucciones originales) 31
Français (traduction de la notice d’instructions originale) 40
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali) 49
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies) 58
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene) 67
Português (traduzido das instruções originais) 75
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta) 85
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna) 93
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir) 102
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες) 111
TÜRKÇE
102
AĞIR HİZMET TİPİ KABLOSUZ/KABLOLU
ÇALIŞMA IŞIĞI DC019/DC020
DİKKAT: Güvenlik alarmı
simgesi olmaksızın kullanılırsa,
engellenmemesi halinde mal zararı
ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir
Önemli Güvenlik Kuralları
1. UYARI! DC019 ve DC020 çalışma ışıklarını
kullanırken aşağıdakiler de dahil olmak üzere
temel tedbirlere riayet edilmelidir:
a. DC019 ve DC020 çalışma ışıklarını
kullanmadan önce daima tüm talimatları
okuyun.
b. Yaralanma riskini azaltmak için çalışma
ışığı çocukların yanında kullanılırken yakın
nezaret gereklidir.
c. Hareketli parçalara dokunmayın.
d. Sadece üretici firma tarafından önerilen
veya satılan aksesuarları ve parçaları
kullanın.
e. Dış mekanlarda kullanmayın.
f. Elektrik bağlantısı kesmek için tüm
kumandaları kapalı (“O”) konuma getirin ve
fişi prizden çekin.
g. Fişi prizden kablodan çekerek çıkarmayın.
Fişi çıkarmak için kablodan değil fişten
tutun.
h. Kullanımda değilken ve bakım ve temizlik
öncesi fişi prizden çekin.
i. Kablosu veya fişi hasarlı olan, arıza veren,
şürülen veya herhangi bir şekilde hasar
görmüş çalışma ışıklarını kullanmayın.
Muayene, onarım veya elektrik ya da
mekanik ayarlama için çalışma ışığını en
yakın yetkili servise götürün.
j. Elektrik çarpması riskini azaltmak için
çalışma ışığını su veya başka sıvıların
içine koymayın. Çalışma ışığını devrilerek
küvet veya lavaboya düşebilecek yerlere
koymayın ya da depolamayın.
Tebrikler!
Bir DEWALT ürünü seçtiniz. Uzun süreli deneyim,
sürekli ürün geliştirme ve yenilik DEWALT
markasının profesyonel ürün alet kullanıcıları için
en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini
sağlamaktadır.
Teknik veriler
DC019 DC020 DC020LX
Voltaj V
AC
230 230
(Sadece İngiltere ve İrlanda)
V
AC
230 115
Azami Anma Akımı A 3,2 15
(Sadece İngiltere ve İrlanda)
A 15 3,2
Pil V
DC
12–18 12–18 12–18
NiCd/ NiCd/ NiCd/
NiMH/ NiMH/ NiMH/
Li-İyon Li-İyon Li-İyon
Floresan Lamba V
AC
230 230 115
W 38 38 38
Ağırlık
(sadece ünite) kg 2,5 2,7 2,5
Prizler
Avrupa 230 V
AC
’lik aletler 15 Amper
İngiltere ve İrlanda
230 V
AC
’lik aletler 12 Amper
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü için şiddet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir
tehlikeli durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli yaralanma
ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
TÜRKÇE
103
k. Yalnızca üretici firma tarafından verilen şarj
cihazını kullanın.
l. Lambayı değiştirmeden önce daima fişi
prizden çekin. Lambayı 38 Watt’lık aynı tip
lamba ile değiştirin.
m. Düzgün topraklı prize takın. Topraklama
Talimatlarına bakın.
Çalışma Işıkları Güvenlik
Kuralları
UYARI: Yanık tehlikesi. Çalışma ışığını
yanıcı sıvıların yanında veya gazlı
ve patlayıcı ortamlarda kullanmayın.
Dahili kıvılcımlar gazları tutuşturarak
yaralanmaya neden olabilir.
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi.
Floresan lambayı değiştirmeden önce
pili çıkarın.
Doğrudan floresan lambaya bakılması
durumunda gözler bozulabilir.
Işığı ıslak veya nemli alanlara maruz
bırakmayın. Sadece kuru ortamlarda kullanın.
Herhangi bir sıvının çalışma ışığının içine
girmesine izin vermeyin. Çalışma ışığını hiçbir
sıvıya daldırmayın.
Çalışma ışığı evde ve ticari kullanım amacıyla
tasarlanmıştır.
Lens kapağı aksamı takılı değilken
kullanmayın.
Pili kullanmadan önce, pil ve pili kullanan ürün
üzerindeki tüm talimatları ve uyarı etiketlerini
okuyun.
Bu cihazın, güvenliklerinden sorumlu kişi
tarafından nezaret edilmediği veya cihazın
kullanımına ilişkin eğitim verilmediği takdirde
çocuklar da dahil olmak üzere fiziksel, duyusal
veya zihinsel engelli ya da tecrübe ve bilgisi
olmayan kişiler tarafından kullanılmaması
gerekmektedir.
Cihazla oynamadıklarından emin olmak için
çocuklar kontrol altında bulundurulmalıdır.
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi.
Herhangi bir sıvının çalışma ışığının
içine girmesine izin vermeyin. Elektrik
çarpmasına yol açabilir.
DİKKAT: Belirli şartlar altında, çalışma
ışığı güç kaynağına takılıyken, çalışma
ışığının içinde bulunan açıktaki temas
noktaları, yabancı maddelerle kısa
devre yapabilir. Çelik yünü, alüminyum
folyo veya metalik parça birikmesi
gibi iletken niteliği olan yabancı
maddeler, şarj etme yuvalarından uzak
tutulmalıdır. Temizlemeye kalkışmadan
önce çalışma ışığının fişini daima
prizden çekin.
Elektrik kablosu hasarlıysa tehlikeleri önlemek
için bu kablo üretici firma, firmanın yetkili
servisi veya benzer kalifiye bir eleman
tarafından derhal değiştirilmelidir,
Çalışma ışı
ğını yağmura veya kara maruz
bırakmayın. Çalışma ışığı evde ve ticari
kullanım amacıyla tasarlanmıştır.
• Kablonun, üzerine basılmayacak,
takılıp düşülmeyecek şekilde
konumlandırıldığından emin olun; aksi
takdirde zarar görebilir veya gerilmeye
maruz kalabilir.
• Mutlaka gerekli olmadığı sürece uzatma
kablosu kullanmayın. Uygun olmayan
uzatma kablosunun kullanılması, yangına,
elektrik şokuna veya elektrikle ölüme yol
açabilir.
Çalışma ışığını tüm ısı kaynaklarının uzağına
konumlandırın.
Çalışma ışığının üzerine herhangi bir
nesne yerleştirmeyin veya çalışma ışığını,
havalandırma deliklerini kapatabilecek ve
aşırıısınmaya yol açabilecek yumuşak
bir yüzeye yerleştirmeyin. Çalışma
ışığını tüm ısı kaynaklarının uzağına
konumlandırın.
Çalışma ışığını hasarlı bir kabloyla veya
fişle çalıştırmayın — bunları derhal değiştirin.
• Sert bir darbe almışsa, düşşse veya
herhangi bir şekilde zarar görmüşse
çalışma ışığını çalıştırmayın. Cihazı yetkili bir
servis merkezine götürün.
Çalışma ışığının içini açmaya çalışmayın.
Servis veya onarım gerekirse yetkili bir
servis merkezine götürün. Hatalı olarak
yeniden monte edilmesi, elektrik şoku,
elektrikle ölüm veya yangın gibi risklere yol
açabilir.
• Herhangi bir temizlikten önce çalışma
ışığının fişini prizden çekin. Bu, elektrik
şoku riskini azaltacaktır. Pili çıkarmak riski
azaltmaz.
TÜRKÇE
104
• DC020 (230 V) çalışma ışıkları 230 Volt,
50 Hz şebeke voltajı ile çalışmak üzere
tasarlanmıştır (prizler hariç). DC020 (115 V),
115 Volt, 50 Hz şebeke voltajı ile çalışmak
üzere tasarlanmıştır. Ayrıca tam şarjlı bir
pil vasıtasıyla doğru akımla (DC) da çalışır.
Başka voltaj kullanmayın.
Kalan riskler
Aşağıdaki riskler bu cihazı kullanmanın
özünde mevcuttur:
– doğrudan floresan lambaya bakılması
durumunda gözlerin bozulması
– sıcak lambaya dokunmadan kaynaklanan
yanıklar
Topraklama Talimatları
DC020 (230 V) çalışma ışığı topraklanmalıdır.
Arıza veya bozulma durumunda topraklama,
elektrik çarpması riskini azaltmak için elektrik
akımına direnci en düşük olan bir yol sağlar.
Çalışma ışığı, ekipman topraklama iletkeni ve
topraklama fişi olan bir kablo ile donatılmıştır. Fiş,
yerel tüm yönetmelik ve tüzüklere uygun olarak
düzgünce monte edilmiş ve topraklanmış uygun bir
prize takılmalıdır.
TEHLİKE: Ekipman topraklama
iletkeninin düzgün bağlanmaması
elektrik çarpmasına neden olabilir.
Dış yüzeyi yeşil, üzerinde sarı çizgiler
olan iletken ekipmanın topraklama
iletkenidir. Kablo veya fişin onarılması
ya da değiştirilmesi gerekliyse
ekipmanın topraklama iletkenini akım
taşıyan bir bağlantı ucuna bağlamayın.
Onarımlar sadece yetkili DEWALT
servisi tarafından yapılmalıdır. Çalışma
ışığı ile birlikte verilen fişin üzerinde
değişiklik yapmayın, prize girmiyorsa
DEWALT onarım acentesine uygun bir
priz taktırın.
ANMA AKIMI 16A VEYA DAHAŞÜK OLAN,
NOMİNAL 230 V ŞEBEKE VOLTAJI İLE
KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ
TOPRAKLI, KABLOLU ÇALIŞMA IŞIĞI İÇİN
Çalışma ışığı nominal 230 V şebeke voltajı ile
kullanılmak içindir ve aşağıdaki şekildeki fişe
benzeyen topraklı bir fişe sahiptir.
DC020
DC020 BD
Çalışma ışığı
Çalışma ışığı 12–18 V’luk NiCd, NiMH veya Li-İyon
pillerle çalışabilir.
Tüm Piller İçin Önemli
Güvenlik Talimatları
Yedek pilleri sipariş ederken, katalog numarasını
ve voltajı eklediğinizden emin olun.
Pil, kutudan şarjlı olarak çıkmaz. Pili ve şarj
cihazını kullanmadan önce, aşağıdaki güvenlik
talimatlarını dikkatlice okuyun. Daha sonra şarj
cihazının kullanma kılavuzunda belirtilen şarj
prosedürlerini uygulayın.
TÜM TALİMATLARI OKUYUN
Yanıcı sıvıların, gazların ve tozun
bulunduğu ortamlar gibi patlayıcı
ortamlarda pili şarj etmeyin veya
kullanmayın. Pili şarj cihazına takar veya
çıkarırken toz veya gazlar tutuşabilir.
Pilleri sadece DEWALT şarj cihazlarıyla şarj
edin.
Su veya başka sıvılar SIÇRATMAYIN ve
bunlara BATIRMAYIN.
• Aleti ve pili, sıcaklığın 40 °C’ye veya
üzerine ulaşabileceği yerlerde (yaz
aylarında dışarıdaki sundurmalar
veya metal binalar gibi) saklamayın ve
kullanmayın.
TEHLİKE: Elektrikle ölüm tehlikesi.
Hiçbir zaman herhangi bir nedenle pili
açmaya çalışmayın. Gövdesi çatlamış
veya hasarlı pili şarj cihazına takmayın.
Elektrik şokuna veya elektrik sebebiyle
ölüme neden olabilir. Hasarlı piller, geri
dönüştürülmek üzere servis merkezine
iade edilmelidir.
TÜRKÇE
105
UYARI: Hiçbir zaman herhangi bir
nedenle pili açmaya çalışmayın.
Gövdesi çatlamış veya hasarlı pili
şarj cihazına takmayın. Pili ezmeyin,
şürmeyin ve hasar vermeyin. Sert
bir darbe almış, düşş, ezilmiş veya
herhangi bir şekilde hasar görmüş
(çiviyle delinmiş, çekiç darbesi almış,
üzerine basılmış) pili veya şarj cihazını
kullanmayın. Hasarlı piller, geri
dönüştürülmek üzere servis merkezine
iade edilmelidir.
DİKKAT: Kullanmadığınız zaman,
aleti takılma veya düşme tehlikesi
oluşturmayan düz bir yüzey üzerine
yana yatırarak yerleştirin. Büyük
pilleri bulunan bazı aletler, pil üzerinde
dik konumda durur ancak kolaylıkla
devrilebilir.
NİKEL KADMİYUM (NiCd) VEYA NİKEL
METAL HİDRİT (NiMH) İÇİN ÖZEL GÜVENLİK
TALİMATLARI
• Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen
eskimiş olsa bile pili ateşe atmayın. Pil
ateşe atılırsa patlayabilir.
Aşırı kullanım veya sıcaklık koşullarında,
akü hücrelerinden az miktarda sıvı sızabilir.
Bu, hasar olduğunu göstermez.
Ancak dış zarf kırılırsa:
a. ve akü sıvısı cildinize bulaşırsa, derhal
cildinizi su ve sabunla birkaç dakika
boyunca yıkayın.
b. ve akü sıvısı gözlerinize bulaşırsa, en az
10 dakika boyunca gözlerinizi temiz suyla
yıkayın ve derhal tıbbi yardım alın. (Tıbbi
not: Sıvı, %25-35 oranında potasyum
hidroksit solüsyonudur.)
LİTYUM İYON İÇİN ÖZEL GÜVENLİK
TALİMATLARI (Lİ-İYON)
Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen
eskimiş olsa bile pili ateşe atmayın. Pil
ateşe atılırsa patlayabilir. Lityum iyon piller
yanınca toksik buharlar ve materyaller açığa
çıkar.
Pil içeriği cildinizle temas ederse, etkilenen
alanı derhal yumuşak bir sabun ve suyla
yıkayın. Pil sıvısı gözlerinize bulaşırsa,
gözünüzü açık tutarak 15 dakika boyunca
veya tahriş hissi geçene kadar suyla
yıkayın. Tıbbi yardım gerekirse, pil elektroliti
sıvı organik karbonatlar ve lityum tuzları
karışımından oluşmaktadır.
ılan pil hücrelerinin içeriği solunum
yolunu tahriş edebilir. Ortama temiz hava
girmesini sağlayın. Belirtiler geçmezse tıbbi
yardım alın.
UYARI: Yanık tehlikesi. Pil sıvısı
kıvılcıma veya ateşe maruz kalırsa
yanıcı olabilir.
Pil Başlığı (şek. 2)
Tak ılı durumda olmayan bir pilin ilgili parçalarını
örtmek üzere bir koruyucu pil başlığı temin
edilmiştir. Koruyucu başlığın yerinde olmaması
halinde, gevşek metal nesneler bu parçalara kısa
devre yaparak, yangın tehlikesine yol açabilir ve
pile zarar verebilir.
1. Pili şarj cihazına veya alete yerleştirmeden
önce koruyucu pil başlığını çıkarın (şekil 2A).
2. Pili şarj cihazı veya aletten çıkardıktan hemen
sonra koruyucu başlığı kontakların üzerine
yerleştirin (şekil 2B).
UYARI: Takılı durumda olmayan
bir pili taşımadan veya saklamadan
önce koruyucu pil başlığının
yerleştirildiğinden emin olun.
Pil
DC019 VE DC020 PİL TİPİ
DC019 ve DC020, 12–18 voltluk DEWALT nikel
kadmiyum, nikel metal hidrit ve lityum iyon piller
kullanarak ışık sağlar. 18 V’luk beher pil için
çalıştırma süresi bir saat veya daha fazladır.
Piliniz DEWALT 1 saatlik şarj cihazları, 15 dakikalık
şarj cihazları veya 12 voltluk araç şarj cihazlarında
şarj edilebilir. Şarj cihazınızı kullanmadan önce
mutlaka tüm güvenlik talimatlarını okuyun.
38W floresanlı çalışma ışığı, 12–18V DEWALT
pillerle veya 230 V ve 115 V şebeke voltajı ile
çalışabilir.
Saklama Önerileri
1. En iyi saklama ortamı serin ve kuru, doğrudan
güneş ışığı almayan, aşırı sıcak ve soğuk
olmayan yerlerdir. Optimum pil performansı
ve ömrü için kullanımda değilken pilleri oda
sıcaklığında saklayın.
NOT: Li-İyon piller saklanırken tam şarjlı
olmalıdır.
TÜRKÇE
106
2. Uzun süreli saklama, pil ya da şarj cihazına
zarar vermez. Uygun şartlar altında piller,
5 yıla kadar saklanabilirler.
Pil üzerindeki etiketler
Bu kılavuzda kullanılan resimli etiketlere ilave
olarak, pil üzerinde bulunan etiketler aşağıdaki
resimleri göstermektedir:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
İletken nesnelerle temas etmeyin.
Hasarlı pilleri kullanmayın.
Sadece DEWALT piller ile kullanın,
diğerleri patlayabilir, yaralanma ve
hasara yol açabilir.
Suya maruz bırakmayın.
Hasarlı kabloları derhal yenisiyle
değiştirin.
Pili çevreye gerekli özeni göstererek
imha edin.
NiMH, NiCd+ ve Li-İyon pilleri ateşe
atmayın.
Çalışma Işığı üzerindeki
Etiketler
Çalışma ışığı üzerinde aşağıdaki etiketler
bulunmaktadır:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
Doğru lambanın kullanıldığını
kontrol edin.
Ateşe yakın kullanmayın.
Fişi prize takmayın.
Doğru lamba değişimi.
Pili sabitleyin.
TARİH KODU KONUMU
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu alet ile pil
arasındaki bağlantı kısmını oluşturan gövde
yüzeyine basılıdır.
Örnek:
2010 XX XX
İmalat Yılı
Paket İçeriği
Paket içeriğinde şunlar bulunmaktadır:
1 Çalışma ışığı
1 Kullanım kılavuzu
1 Parça şeması
Çalışma ışığı, parçalar ve aksesuarlarda
nakliye sırasında hasar oluşup oluşmadığını
kontrol edin.
Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup
anlamak için zaman ayırın.
ıklama (şek. 1)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli
aleti veya herhangi bir parçasını
değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
KULLANIM ALANI
DC019 ve DC020 çalışma ışıkları, ışık kaynağı
olarak kullanılmak üzere tasarlanmışlardır.
DC019 ve DC020 çalışma ışıkları profesyonel
cihazlardır. Çocukların alete ellemesine İZİN
VERMEYİN. Bu alet deneyimsiz kullanıcılar
tarafından kullanılırken nezaret edilmelidir.
a. Açma/kapama ğmesi
b. Tutamak
c. Pil yuvası
d. 16 Amperlik prizler
(sadece DC020 QW, 230 V)
13 Amperlik prizler
(sadece DC020 GB, 230 V)
e. Elektrik kablosu
f. Entegre kablo sargısı
TÜRKÇE
107
g. Pil sabitleme elemanı
h. Floresan lamba
i. Lens kapağı
j. Çalışma ışığı gövdesi
k. Destek kolunu
l. Plastik conta
m. Lamba siperi
Elektrik Emniyeti
Elektrikli ürün sadece tek bir voltaj için
tasarlanmıştır. Her zaman güç kaynağının, etiket
plakasındaki voltajla aynı olup olmadığını kontrol
edin.
DC020 LX; DC019
Cihazınız EN 60598 standardına uygun
olarak çift yalıtımlıdır.
DC020 BD, QW ve GB, EN 60335 ve
EN 60598’e uygun olarak topraklanmıştır
(I. sınıf).
Uzatma Kablosu Kullanma
UYARI: Elektrik kablolarını iyi durumda
muhafaza edin. Elektrik çarpmasına
neden olabileceğinden eskimiş, çıplak
ya da aşınmış kabloları kullanmayın.
UYARI: Cihazın düşük voltajla
çalıştırılması aşırı ısınmasına neden
olabilir. Aşırı uzun uzatma kablosu
kullanılması kablonun aşırı ısınmasına
neden olabilir.
Sadece dış mekanda kullanıma uygun, üçüncü
bir topraklama hattı ile donatılmış topraklı uzatma
kabloları kullanın.
Uzatma kablosu kullanılması gerekiyorsa bu
cihazın giriş gücüne (teknik verilere bakın) uygun
onaylı, üç iletkenli bir uzatma kablosu kullanın.
Minimum iletken ebadı 1,5 mm
2
’dir. Bir kablo
makarası kullanırken, her zaman kabloyu tamamen
makaradan çıkarın.
KULLANMA
Şebeke voltajı ile kullanma
1. Elektrik kablosunu açın ve 115 veya
230 V AC duvar prizine takın.
2. DC020 BD, QW, GB (230 V AC): Üzerinde
bulunan iki adet priz artık aktiftir ve
kullanılabilir.
NOT: İki adet priz yalnızca şebeke voltajı
kullanılırken aktiftir.
Pil ile kullanma (şek. 1, 4)
1. Katlı durumdaki DC020’yi sağlam, düz bir
zemine lens kapağı (i) tarafı aşağı gelecek
şekilde yerleştirin.
2. Pil sabitleme elemanını (g) bir elinizle kaldırın
ve pili, pil yuvasına (c) takın. Pili sıkıca tutması
için pil sabitleme elemanın yavaşça pilin
üzerine yerleştirin.
3. Bir eliniz sıkıca tutamağı (b) tutarken diğer
elinizi kullanarak çalışma ışığı gövdesini (j)
kaldırın.
Kullanım (şek. 1, 5)
1. Katlı durumdaki DC020’yi sağlam, düz bir
zemine yerleştirin.
2. Çalışma ışığı gövdesi farklı pozisyonlarda
kullanılabilir. Bir eliniz sıkıca tutamağı (b)
tutarken diğer elinizi kullanarak destek
kolunu (k) gösterilen beş pozisyondan birine
ayarlayın.
3. Çalışma ışığını istediğiniz gibi konumlandırın.
Açma/kapama düğmesine (a) basarak açık
konuma getirin.
Çalışma ışığıyla işiniz bittiğinde açma/kapama
ğmesine basarak kapalı konuma getirin,
depolamak için çalışma ışığı gövdesini katlayarak
düz pozisyona alın.
Floresan Lambanın
Değiştirilmesi (şek. 1, 6)
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi.
Floresan lambayı değiştirmeden
önce pili çıkarın ve fişi prizden
çekin. Önleyici bu güvenlik tedbiri,
yaralanma riskini azaltır.
DİKKAT: Doğrudan floresan lambaya
bakılması durumunda gözler
bozulabilir.
DİKKAT: Kesme tehlikesi. Kırık
bir lambayı değiştirirken lambayı
çıkarmaya kalkışmadan önce ellerinizi
koruyun. Çıplak elle duy bölgesindeki
kırık cam parçalarını veya lambayı
çıkarmaya çalışmayın, yaralanmaya
neden olabilir.
TÜRKÇE
108
Floresan lambayı değiştirmek için çalışma ışığı
gövdesi şekil (figure)1’de gösterildiği gibi yukarı
pozisyonda olmalıdır.
DİKKAT: Çalışma ışığına hasar
vermekten kaçınmak için plastik
contayı lens kapağından AYIRMAYIN.
Plastik conta çıkarılmamak üzere
takılmıştır.
NOT: Önerilen yedek lamba, D
EWALT DC0213
38W floresan lambadır.
NOT: Yansıtıcı yüzeye dokunmaktan kaçının.
Yüzeyin kirlenmesi yansıtmayı azaltır.
1. Bir elinizle çalışma ışığı gövdesinin (j) alt
şesini ve lens kapağını (i) tutarken diğer
elinizi kullanarak alt köşelerden birinden
başlayarak plastik contayı (l) çalışma ışığı
gövdesinden geri çekin.
2. Çalışma ışığı gövdesini tutmaya devam
ederek plastik contayı, en son üst köşede
bitirecek şekilde gövdenin diğer köşelerinden
geri çekin.
3. Plastik contayı (l) ve lens kapağını (i) çıkarın
ve bir kenara koyun.
4. Bir elinizle çalışma ışığı gövdesinin alt köşesini
tutarken diğer elinizi kullanarak lamba siperini
(m) çıkarın. Lamba siperinin kenarlarını baş
parmağınız ve işaret parmağınızla hafifçe
sıkarak tırnaklarından kurtarın. Lamba siperini
bir kenara koyun.
5. Bir elinizle çalışma ışığı gövdesinin alt köşesini
tutun. Diğer elinizi kullanarak floresan lambayı
(h) ortasından sıkıca kavrayın ve lamba
siperinin alt kısmındaki beyaz plastik gövdeyi
tutmaya çalışın. Alt şeyi tutmaya devam
ederek lambayı çalışma ışığından şekilde
gösterildiği gibi yavaş
ça çıkarın. Duy ve duyun
etrafındaki alanın pislik, toz veya diğer kirletici
maddelerden arınmış olduğunu kontrol edin.
6. Yedek floresan lambayı çıkarılan lamba ile
aynı yönde hizalayın. Bir elinizle çalışma ışığı
gövdesinin alt köşesini tutun. Diğer elinizi
kullanarak lambanın plastik gövdesinin orta
kısmına dikkatlice bastırarak yerine takın.
7. Yedek lamba yerine oturduktan sonra düzgün
bağlandığından emin olmak için lambanın
plastik gövdesinin orta kısmına hafifçe bastırın.
Lamba siperini çalışma ışığı gövdesine tekrar
takın.
8. Lens kapağını takın. Plastik contayı üst
şelerden birine takın ve diğer üst köşeye
de takarak alt köşelerde takma işlemini bitirin.
Plastik contanın çalışma ışığı gövdesinin
etrafına sıkıca oturduğunu kontrol edin.
BAKIM
DEWALT cihazınız minimum bakım gerektirecek
şekilde uzun yıllar çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Sürekli tatminkar çalışma düzgün alet bakımı ve
düzenli temizliğe bağlıdır.
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi.
Floresan lambayı değiştirmeden
önce pili çıkarın ve fişi prizden
çekin. Önleyici bu güvenlik tedbiri,
yaralanma riskini azaltır.
Bakım Notları
Bu ürüne kullanıcı tarafından servis yapılamaz.
Lambanın değiştirilmesi dışında çalışma ışığının
içinde kullanıcı tarafından bakım yapılabilecek
parça yoktur. Statik elektriğe karşı hassas dahili
parçaların hasar görmemesi için bakımın yetkili
serviste yapılması gereklidir.
Temizlik
UYARI: Temizlik öncesi pili çıkarın
ve çalışma ışığının fişini prizden
çekin. Aletin metalik olmayan
kısımlarını temizlemek için asla
solventler veya diğer ağır kimyasallar
kullanmayın. Bu kimyasallar parçalarda
kullanılan metalik olmayan malzemeyi
zayıflatabilir. Sadece su ve yumuşak
sabunla nemlendirilmiş bez veya
metalik olmayan fırça kullanın. Çalışma
ışığının içini asla sıvı girmesine izin
vermeyin; çalışma ışığının hiçbir
parçasını sıvıya daldırmayın.
Opsiyonel aksesuarlar
UYARI: DEWALT tarafından
verilenlerin dışındaki aksesuarlar bu
ürün üzerinde test edilmediğinden, söz
konusu aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için, bu aletle birlikte
sadece D
EWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
TÜRKÇE
109
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak
için satıcınızla görüşün.
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel
atıklarla birlikte imha edilmemelidir.
Herhangi bir zamanda D
EWALT ürününüzü
değiştirmek isterseniz ya da artık işinize
yaramıyorsa, normal evsel atıklarla birlikte atmayın.
Bu ürünü ayrı toplama için ayırın.
Kullanılmış ürünlerin ayrı toplanması ve
paketlenmesi malzemelerin geri
kazanım yoluyla tekrar kullanılmasını
sağlamaktadır. Geri kazanılan
malzemelerin tekrar kullanılması çevre
kirliliğinin önlenmesine yardımcı olur ve
ham madde talebini azaltır.
Yerel düzenlemeler kapsamında elektrikli
ürünlerin evsel atıklardan ayrı olarak belediyenin
atık sahalarında toplanması veya yeni bir ürün
aldığınızda satıcı tarafından geri alınması
öngörülebilir.
D
EWALT, kullanma süreleri sona eren DEWALT
ürünlerinin toplanması ve geri kazanımı için bir
imkan sunmaktadır. Bu hizmetten yararlanmak
için, lütfen ürününüzü bizim adımıza toplama işlemi
yapan bir yetkili servise götürün.
Bu kılavuzda belirtilen adresteki yerel D
EWALT
ofisi ile irtibata geçerek size en yakın yetkili servisin
yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak, yetkili
DEWALT tamir acentelerinin listesi ve satış sonrası
servis ve bağlantıların tam ayrıntıları İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Şarj edilebilir pil takimi
Bu uzun ömürlü pil takımı, daha önce kolayca
yapılan işlerde yeterince güç üretemeyecek
duruma geldiğinde şarj edilmelidir. Pil takımının
teknik ömrünün tamamlanmasından sonra, çevre
unsuruna dikkat ederek imha işlemi yapın:
Pil takımını tam olarak aşağıya doğru çekin ve
aletten çıkarın.
NiCd, NiMH ve Li Ion piller geri dönüşümlüdür.
Bunları satıcınıza veya bir yerel geri dönüşüm
istasyonuna götürün. Toplanan pil takımları
uygun biçimde yeniden değerlendirilecek veya
imha edilecektir.
BU ÇALIŞMA IŞIKLARIYLA AŞAĞIDAKİ
PİLLER UYUMLUDUR:
DE9074 12 V NiCd 1,3 Ah
DE9071 12 V NiCd 2,0 Ah
DE9075 12 V NiCd 2,4 Ah
DE9501 12 V NiMH 2,6 Ah
DE9094 14,4 V NiCd 1,3 Ah
DE9091 14,4 V NiCd 2,0 Ah
DE9092 14,4 V NiCd 2,4 Ah
DE9502 14,4 V NiMH 2,6 Ah
DE9140 14,4 V Li-İyon 2,0 Ah
DE9098 18 V NiCd 1,3 Ah
DE9095 18 V NiCd 2,0 Ah
DE9096 18 V NiCd 2,4 Ah
DE9503 18 V NiMH 2,6 Ah
DE9180 18 V Li-İyon 2,0 Ah
TÜRKÇE
110
GARANTİ
DEWALT ürünlerinin kalitesinden emindir
ve bu yüzden profesyonel kullanıcılar için
kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti sunmaktadır. Bu garanti metni bir
ilave niteliğinde olup profesyonel bir kullanıcı
olarak sahip olduğunuz sözleşmeden
doğan haklara veya profesyonel olmayan,
özel bir kullanıcı olarak sahip olduğunuz
yasal haklara hiçbir şekilde zarar vermez.
İşbu garanti Avrupa Birliği’ne üye ülkeler
ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi sınırları
dahilinde geçerlidir.
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ
Satın almış olduğunuz D
EWALT ürünü, satın
alma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde,
ilk denemenizde, performansı sizi tam
olarak tatmin etmediyse, yetkili servise
götürülüp; DEWALT Merkez Servis onayı ile
değiştirilebilir veya gerekirse tamir edilir. Bu
haktan yararlanmak için:
Ürünün satın alındığı şekliyle, orijinal tüm
parçaları ile birlikte satın alındığı yere teslimi;
Fatura ve garanti kartının ibrazı;
Uygulamanın satın alım tarihi itibariyle
ilk 30 gün içerisinde gerçekleşmesi;
Ürün performansının ilk uygulamadan
sonra memnuniyetsizlik yaratması
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK
SERVİS KONTRATI •
Yasal garanti süresi dahilinde tüm DEWALT
ürünleri satın alma tarihinden itibaren
bir yıl süreyle ücretsiz servis desteğine
sahiptir. Sadece bir defaya mahsus olmak
üzere ürününüz DEWALT Yetkili Servisinde
işçilik bedeli alınmadan tamir edilir veya
bakımı yapılır. Fatura ve garanti kartı ibrazı
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• BİR YIL TAM GARANTİ
Sahip olduğunuz DEWALT ürünü satın alma
tarihinden itibaren 12 ay içinde hatalı
malzeme veya işçilik nedeniyle bozulursa,
DEWALT aşağıdaki şartlara uyulması
koşuluyla ücretsiz olarak tüm kusurlu
parçaların yenilenmesini veya -kendi
insiyatifine bağlı olarak- satın alınan ürünün
değiştirilmesini garanti eder:
Ürün hatalı kullanılmamıştır;
Ürün yıpranmamış, hırpalanmamış ve
aşınmamıştır;
Yetkili olmayan kişilerce tamire
çalışılmamıştır;
Satın alma belgesi (fatura) ibraz
edilmiştir.
Ürün, tüm orijinal parçaları ile birlikte
iade edilmiştir.
Şikayet veya talepleriniz için satıcınıza,
D
EWALT kataloğunda yer alan size en
yakın yetkili DEWALT servisine veya bu
kullanma kılavuzunda belirtilen adresten
DEWALT ofisine başvurun. Yetkili DEWALT
servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince
kullanım ömrü 10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
/

Bu kılavuz da uygundur