Beurer MG 148 shiatsu El kitabı

Kategori
Ayak banyoları
Tip
El kitabı
32
TÜRKÇE
Sayın müşterimiz,
Ürünlerimizden birini seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Isı, ağırlık, kan basıncı, vücut sıcaklığı, nabız, yumuşak
terapi, masaj, güzellik, bebek ve hava konularında değerli ve titizlikle test edilmiş kaliteli ürünlerimiz, dünya-
nın her tarafında tercih edilmektedir. Lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun, ileride kullanmak üzere
saklayın, diğer kullanıcıların erişebilmesini sağlayın ve içindeki yönergelere uyun.
Yeni cihazınızı iyi günlerde kullanmanızı dileriz
Beurer Ekibiniz
Teslimat kapsamı
1 Shiatsu masaj kemeri
1 Kemer uzatma parçası
1 Adaptör
Bu kullanma talimatı
UYARI
Cihazticarikullanımiçindeğil,yalnızcaevde/kişiselamaçlarla
kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Bucihaz,8yaşveüzeriçocuklarvefiziksel,algısalveaklibecerileri
kısıtlı veya tecrübesi ve bilgisi yetersiz olan kişiler tarafından ancak
gözetim altında veya cihazın emniyetli kullanımı hakkında bilgilendirilmiş
olmaları ve cihazın kullanımı sonucu ortaya çıkabilecek tehlikelerin bilin-
cinde olmaları koşuluyla kullanılabilir.
Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim altında olmadıkları sürece çocuklar
tarafından yapılmamalıdır.
Bu cihazın elektrik kablosu hasar gördüğünde, tehlikeli durumları önle-
mek için üretici veya üreticinin müşteri hizmetleri ya da benzeri kalifiye
bir şahıs tarafından değiştirilmelidir.
İşaretlerin açıklaması
Aşağıdaki semboller kullanma talimatında ve model etiketi üzerinde kullanılmıştır:
UYARI Yaralanma ve sağlığınız için tehlike uyarı talimatları.
DİKKAT Cihaz ve aksesuarlarda meydana gelebilecek hasarlara yönelik güvenlik uyarısı.
Açıklama Önemli bilgilere yönelik not.
Cihaz çift koruyucu izolasyonludur ve Koruma Sınıfı 2’ye tabidir.
Yalnızca kapalı mekanlarda kullanın.
33
1. Shiatsu masajı hakkında
Shiatsuyaklaşık100yılönceJaponya’dageliştirilmişolanbirmasajyöntemidirvegelenekselÇintıbbıdü-
şüncesine dayanır. Bunun temeli insan bedenindeki enerji iletim yolları sistemidir (meridyen sistemi).
Shiatsu masajının amacı, masaj yapılan kişinin fiziksel, duygusal ve ruhsal sağlığını geliştirmektir. Bunun için
enerji iletim yollarındaki tıkanmalar ve birikmeler çözülmeli ve vücudun kendi kendini düzenleme kuvvetleri
harekete geçirilmelidir.
Shiatsu terapisti, akıcı hareketlerle enerji iletim yolları (meridyenler) boyunca baskı uygulayarak bunu sağlar.
Shiatsu’nun kelime anlamı “parmak baskısı” olsa da, parmakların dışında el ayası, dirsek ve dizlerle de tedavi
uygulanmaktadır. Terapist gerekli basıncı uygulayabilmek için vücut ağırlığının tamamını kullanır.
2. Ürün özellikleri
Shiatsu masaj kemerinizde, bir Shiatsu masajının bastırma ve ovma hareketlerini taklit eden dönen masaj
başlıkları vardır.
Bu elektrikli Shiatsu masaj kemeriyle etkili ve başkasının yardımına ihtiyaç duymadan kendinize veya başka-
larına keyifli bir masaj yapabilirsiniz. Masajlar gevşetici veya uyarıcı bir şekilde etki eder ve kas gerilmeleri,
ağrılar veya yorgunlukta yaygın olarak uygulanır. Cihaz, boyun, sırt, omuz ve uyluk bölgesi için güçlü ve yoğun
bir masaj sağlar.
Shiatsu masaj kemeri kișisel kullanım içindir, tıbbi veya ticari kullanıma uygun değildir.
Ek olarak Shiatsu masaj kemeriniz aşağıdaki avantajları sağlar:
kolay kullanım,
Sağa ve sola dönüş,
Opsiyonel kemer uzatma parçası,
ısı ve ışık özelliği.
3. Amacına uygun kullanım
Bu cihaz insan bedeninde boyun, sırt, omuz ve uyluk bölgelerine masaj yapmak içindir. Doktor tarafından
yapılan bir tedavinin yerini tutamaz. Shiatsu masaj kemerini aşağıdaki uyarılardan biri veya birden fazlası
sizin için geçerliyse kullanmayın. Shiatsu masaj kemerinin sizin için uygun olup olmadığı konusunda emin
değilseniz, lütfen doktorunuza başvurun.
UYARI
Shiatsu masaj kemerini
hayvanlarda,
masaj yapılacak olan vücut kısmında hastalıklara bağlı değişikliklerde veya yaralanmalarda (örneğin
bel fıtığı, açık yaralar) kullanmayın,
metal implantınız varsa kullanmayın,
kalp piliniz varsa, asla kalp bölgesindeki masajlar için kullanmayın ve vücudunuzun
diğer bölgeleri için doktorunuza danışın,
asla şişmiş, iltihaplanmış, yanmış veya yaralı cilt ve vücut bölgelerinde kullanmayın,
derin kesiklerde, kılcal damarlarda, varislerde, akne, kuperoz, uçuk veya diğer cilt
hastalıklarında kullanmayın,
Başta veya vücudun sert kısımlarında (örneğin kemikler ve eklemler) kullanmayın,
hamilelik sırasında kullanmayın,
yüzde (gözler), gırtlakta veya vücudun diğer hassas bölümlerinde kullanmayın,
cihazı ayak masajı için kullanmayın,
uyurken kullanmayın,
ilaç veya alkol aldıktan sonra (kısıtlı algılama kabiliyeti!) kullanmayın,
Motorlu taşıtla giderken kullanmayın.
Aygıtın yüzeyi sıcaktır. Sıcağa duyarlı olmayan kişiler cihazı kullanırken dikkatli olmalıdır.
34
Shiatsu masaj kemerini kullanmadan önce doktorunuza başvurun, özellikle de aşağıdaki durumlarda:
ağır bir hastalığınız varsa veya vücudunuzun üst kısmından bir ameliyat geçirdiyseniz,
kalp atışlarını düzenleyen cihazınız, implantlarınız veya başka yardımcı araçlarınız varsa,
trombozlarda,
diyabette,
nedeni belirlenmeyen ağrı durumunda.
Cihaz sadece kullanım kılavuzunda açıklanan şekilde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Nizami olmayan ve
dikkatsiz kullanımdan ötürü oluşacak hasarlardan üretici firma sorumlu değildir.
4. Güvenlik notları
Bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun! Aşağıdaki yönergelerin dikkate alınmaması, kişisel yaralanmaya
veya maddi hasara neden olabilir. Kullanım kılavuzunu ileride kullanmak üzere saklayın ve diğer kullanıcıların
da erişebilmesini sağlayın. Cihazı devretmeniz durumunda bu kullanım kılavuzunu da verin.
UYARI
Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Boğulma tehlikesi vardır.
Elektrik Çarpması
UYARI
Elektrik çarpması tehlikesinden kaçınmak için elektrikli her alet gibi bu Shiatsu masaj kemeri de dikkatli
biçimde kullanılmalıdır.
Bu nedenle Shiatsu masaj kemerini çalıştırırken şunlara dikkat edin:
Yalnızca ürünle birlikte verilen adaptörle ve üzerinde belirtilen şebeke voltajında çalıştırın,
asla Shiatsu masaj kemerinde veya aksesuarlarında görünür bir hasar varken kullanmayın,
Fırtına sırasında çalıştırılmamalıdır.
Arıza veya işlev bozukluğu durumunda Shiatsu masaj kemerini hemen kapatın ve Shiatsu masaj ke-
merinin fişini prizden çekin. Adaptörü prizden çekerken elektrik kablosundan veya Shiatsu masaj
kemerinden tutarak çekmeyin. Cihazı elektrik kablosundan tutmayın veya bu şekilde taşımayın. Kablo
ve sıcak yüzeyler arasında mesafe bırakın. Kabloyu sıkıştırmayın, bükmeyin veya döndürmeyin. İğne
veya sivri uçlu herhangi bir cisim sokmayın.
Shiatsu masaj kemerinin, şalterin, adaptörün ve kablonun su, buhar veya diğer sıvılara temas et-
memesine dikkat edin. Shiatsu masaj kemerini sadece kuru iç mekanlarda kullanın (örn. asla banyo
küvetinde, saunada değil).
Suya düşmüş bir cihaza kesinlikle dokunmayın. Adaptörü derhal prizden çekin.
Cihazda veya aksesuarda görünür bir hasar varsa, cihazı kullanmayın.
Cihazı hiçbir şekilde darbeye maruz bırakmayın ve yere düşürmeyin.
Onarım
UYARI
Onarımlar yalnızca kalifiye elemanlar tarafından yapılabilir. Nizami olmayan onarımlar kullanıcı için
ciddi tehlikeler oluşturabilir. Onarım için müşteri servisi veya yetkili bir satıcıya başvurun.
Shiatsu masaj kemerinin fermuarı açılmamalıdır. Fermuar yalnızca üretimle ilgili nedenlerle kullanılır.
Elektrik kablosunu usulüne uygun ve itinalı bir şekilde kullanın.
Elektrik kablosunun hasarlı olması veya zarar görmesi halinde, yetkili bir satıcı veya servis tarafından
değiștirilmelidir.
35
Yangın tehlikesi
UYARI
Amacına uygun olmayan kullanım veya kullanma talimatının dikkate alınmaması gibi durumlar yangın
tehlikesine yol açar!
Bu nedenle Shiatsu masaj kemerini çalıştırırken şunlara dikkat edin:
asla bir örtü altında kullanmayın (örn. battaniye, yastık, vb. ile),
asla benzin veya benzeri kolay alev alabilen maddelerin yakınında çalıştırmayın.
Kullanım
DİKKAT
Her kullanımdan sonra ve her temizlikten önce cihaz kapatılmalı ve fişi çıkarılmalıdır.
Cihazın deliklerine ve dönen parçaların arasına hiçbir cisim sokmayın. Hareketli parçaların serbestçe
hareket etmesini sağlayın.
Cihazın hareketli parçalarına tüm ağırlığınızla oturmayınız, yatmayınız ya da üzerinde durmayınız ve
cihazın üstüne hiçbir yabancı nesne koymayınız.
Cihazı yüksek sıcaklıklardan koruyun.
Bertaraf etme
DİKKAT
Malzemelerin bertaraf edilmesi sırasında yerel yönetmeliklere uyun. Cihazınızı WEEE (Waste
Electrical and Electronic Equipment) elektrikli - elektronik eski cihazlar standartlarına uygun
şekilde elden çıkarın. Elden çıkarmayla ilgili diğer sorularınızı elden çıkarmadan sorumlu yerel
makamlara iletebilirsiniz.
5. Cihaz açıklaması
Shiatsu masaj kemeri
1 Dört masaj başlığı, (iki ısıtmalı ve ışıklı masaj
başlığı), çiftler halinde dönerler
2 Kumanda öğesi
3
tuşu ve kontrol LED’i
4
/
tuşları (masaj başlıklarının sola ya da
sağa dönüşü için)
5 tuşu (ısıtma özelliği) ve kontrol LED’i
6 Saplar
7 Adaptör
8Güçkablosu(kabloyantarafasabitlenmiş-
tir)
9 Kemer uzatma parçası
6. Çalıştırma
Ambalajı açın.
Cihaz, adaptör ve kabloda hasar olup olmadığını kontrol edin.
Soketi Shiatsu masaj kemerindeki yuvasına takın.
Kabloyu ayağınız takılmayacak şekilde yerleştirin.
3 4 5
2
9
8
6
7
1
36
7. Kullanım
Shiatsu masaj kemerini tuşuna basarak açın. Masaj başlıkları dönmeye başlayacaktır.
Masaj yönünü
/
tuşlarına basarak
seçebilirsiniz.
Isıtma özelliğini açmak istiyorsanız
tuşuna basın, tuşuna yeniden bastığınızda ısıtma özelliği kapanır.
Shiatsu masaj kemerini kapatmak için
tuşuna basın.
Gerektiğinde kemeri uzatabilirsiniz. Bunun için sağdaki sapı çıkarın, ardından kemer uzatmasını yapıştırılabilir.
Açıklama
Masaj her zaman iyi hissettirmeli ve rahatlatmalıdır. Masaj sırasında canınız yanar veya rahatsızlık
hissederseniz masajı durdurun veya saplar yardımıyla baskıyı azaltın.
Shiatsu masaj kemerini maks. 15 dakika kullanın. Daha uzun masaj süreleri, kasların aşırı uyarılmasına
ve gevşeyecekleri yerde kasılmalarına neden olabilir.
Shiatsu masaj kemeri maksimum 15 dakika çalışma süresine ayarlanmış olan otomatik kapanma
özelliğine sahiptir.
Shiatsu masaj kemeri, aşırı ısınma durumunda otomatik olarak kapanmasını sağlayan bir koruma
özelliğine sahiptir. Shiatsu masaj kemerini tekrar çalıştırmadan önce 30 dakika kadar soğumasını
bekleyin.
Masaj çeșitleri
Boyun masajı:
Shiatsu masaj kemerini boynunuza yerleştirin.
Saplar yardımıyla istediğiniz baskıyı ayarlayın.
Sırt masajı (sırtın üst kısmı):
Shiatsu masaj kemerini sırtınızın üst kısmına yerleş-
tirin.
Saplar yardımıyla istediğiniz baskıyı ayarlayın.
Sırt masajı (kürek kemiği):
Shiatsu masaj kemerini şekildeki gibi çapraz şekilde
sol veya sağ omzunuz üzerine alın.
Sağdaki sapı sökün ve ilmeği sap içinden geçirin.
Cırt bandı kapatın.
Sırt masajı (sırtın alt kısmı):
Shiatsu masaj kemerini şekildeki gibi belinize sarın.
Sağdaki sapı çıkarın, ilmeği sapın içinden geçirin ve
cırt bandı kapatın.
37
8. Bakım ve saklama
Temizleme
UYARI
Adaptörü temizlemeden önce daima prizden çekin ve cihazdan ayırın.
Cihazı yalnızca belirtilen şekilde temizleyin. Cihaza veya aksesuarlara kesinlikle su girmemelidir.
Küçük lekeler bir bezle veya nemli bir süngerle ve biraz sıvı deterjanla temizlenebilir. Çözücü maddeler
içeren temizlik malzemeleri kullanmayın.
Cihazı, tamamen kuruyana dek kullanmayın.
Saklama
Cihazı uzun süre kullanmayacaksanız, orijinal ambalajı içinde, kuru bir ortamda ve üzerinde ağırlık olmadan
muhafaza etmenizi öneririz.
9. Sorunların giderilmesi
Sorun Neden Çözüm
Masaj bașlıkları yavaș
dönüyor.
Masaj başlıklarına aşırı
yüklenilmiştir.
Masaj başlıklarını gevşek bırakın.
Masaj bașlıkları
hareket etmiyor.
Cihaz şebekeye bağlı
değildir.
Adaptörü takın ve cihazı çalıştırın.
Kemer doğru
yerleștirilmemiștir.
Kemer uzunluğu
yetersizdir.
Cihaza kemer uzatma parçasını takın.
10. Teknik veriler
Cihazboyutları(G/Y/D) ≈ 124 x 14 x 10 cm
Kemer uzatma parçası boyutları ≈ 39,5 x 7 x 0,5 cm
Ağırlık ≈ 1230 g
Nominal güç 12 W
Nominal voltaj 100–240V~50/60Hz
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52

Beurer MG 148 shiatsu El kitabı

Kategori
Ayak banyoları
Tip
El kitabı