Koenic KSI 4310 El kitabı

Kategori
Ütüler
Tip
El kitabı

Bu kılavuz için de uygundur

Türkçe
69
Güvenlik Talimatları
Yanma tehlikesi! Ürünün sıcak yüzeylerine
dokunmayın. İşletim sırasında ürünün üzerinde yukarı
çıkan ısı söz konusudur.
•Dikkat! Sıcak yüzeyler!
•Bu cihaz, eğer gözetim altındalar ise veya bu ürünün güvenli
bir şekilde kullanımıyla ilgili talimatları aldılar ve içerdiği
tehlikeleri anladılar ise 8 yaş ve üstü çocuklar tarafından
ve fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri sınırlı ya da
deneyim ve bilgisi bulunmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
•Çocuklar ürünle oynamamalıdır.
•Gözetim altında olmadığı sürece temizlik ve kullanıcı bakımı
çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
•Ütü, elektrik prizine takılıyken gözetimsiz olarak
bırakılmamalıdır.
•Su doldurmadan veya boşaltmadan önce elektrik fişini çekin.
•Cihaz sağlam, dayanıklı bir yüzeyde kullanılmalı ve
yerleştirilmelidir.
•Buharlı ütüyü yerleştirme yüzeyine yerleştirseniz de buharlı
ütünün durduğu yüzeyin sağlam ve dayanıklı olduğundan
emin olun.
•Elektrik fişi, elektrik kablosu veya cihazın kendisi hasarlıysa
veya cihaz düşmüşse ya da cihazdan sıvı çıkıyorsa cihazı
kullanmayın.
•Ütü veya bağlantı hattı devreye alma ve soğuma sırasında 8
yaşından küçük olan çocuklardan uzak tutulmalıdır.
•Hasarlı bir şebeke kablosu, tehlikeleri önlemek için sadece
üretici, üretici tarafından görevlendirilmiş bir atölye veya
benzer niteliğe sahip bir kişi tarafından değiştirilebilir.
IM_KSI270_160119_V03_HR.indb 69 19/1/16 9:55 AM
Türkçe
70
Güvenlik Talimatları
• İlk kullanımdan önce bu kılavuzu
derinlemesine okuyun. Kılavuz, ekipmanın
kullanımı ve bakımı hakkında olduğu kadar
güvenliğiniz hakkında da önemli bilgiler içerir.
• İleride danışmak için bu talimatları saklayın ve
ürünle beraber teslim edin.
• Ürün üzerindeki ve bu kılavuzdaki uyarılara
özellikle dikkat edin.
• Bu ürünü sadece amaçlanan görev için
kullanın. Uygunsuz kullanım tehlikelere yol
açabilir.
• Uygunsuz kullanım veya yanlış işletim
durumunda, hasarla sonuçlanmalar için hiçbir
sorumluluk kabul etmiyoruz.
• Aksesuar ve ek parçaların kullanımı üretici
tarafından kesinlikle tavsiye edilmez ve
yaralanmalara ve hasara yol açabilir ve
garantiyi geçersiz kılar.
• Ürün çalışır durumdayken asla denetimsiz
bırakmayın.
• Ürünün üzerine ağır cisimler koymayın.
• Temizleme veya işletim sırasında ürünün
hiçbir elektrikli parçasını su içerisine
sokmayın. Ürünü asla akan suyun altına
tutmayın.
• Hiçbir koşul altında ürünü kendiniz tamir
etmeye kalkışmayın. Hizmet ve tamirler için
lütfen yetkili bir hizmet çalışanına danışın.
• Evinizdeki ana elektrik ürünün üzerindeki
değer etiketindeki bilgiyle uyuşmalıdır.
• Güç fişi cihazın bağlantısını kesmek için
kullanılır. Lütfen güç fişinin çalışabilir
durumda olduğundan emin olun.
• Sadece elektrik prizinden bağlantıyı kesmek
ürünü tamamiyle elektrikten ayırır.
• Elektrik kablosunu, dolanmalardan veya
sivri köşelere temas etmekten doğabilecek
hasarlardan koruyun.
• Bu cihazı, güç kablosu ve güç fişi dahil
olmak üzere fırın, elektrik ocağı gibi ısı
kaynaklarından ve diğer ısı üreten cihaz/
cisimlerden uzak tutun.
• Elektrik prizinden fişi çekerken sadece fişin
kendisini tutun. Kablosundan çekmeyin.
• Ürün kullanımda değilken, arıza durumlarında,
aksesuarları takmadan veya çıkarmadan
önce ve her temizlemeden önce ürünün fişini
çekin.
• Eğer elektrik kablosu veya ürünün
şasesi zarar görmüşse veya ürün yere
düşürülmüşse, ürün bir yetkili servis elemanı
tarafından incelenmeden önce tekrar
kullanılmamalıdır.
• Bu ürünü kuru kapalı alanlarda kullanın, asla
açık alanda kullanmayın.
• Ürünü düz, sağlam ve kaymaz bir yüzeye
yerleştirin.
• Bu ürünü direkt gün ışığı ve tozdan olduğu
kadar aşırı sıcak ve soğuktan da koruyun.
• Yangın ve elektrik çarpması riskini azaltmak
için, ürünü ateşe (şömine, ızgara, mum,
sigara ve benzerleri) ve suya (su damlaları,
su sıçramaları, vazolar, küvetler, havuzlar ve
benzerleri) maruz bırakmayın.
• Uyarı! Bu cihazı su veya ağır nemli ortamların
yakınında kullanmayın; örn. nemli bodrum katı
veya yüzme havuzu ya da küvet yanı.
• Bu ürün ticari kullanım için uygun değildir.
Sadece ev içi kullanım için tasarlanmıştır.
• Cihazı dikkatle çalıştırın. Çalışma odasından
kısa süreliğine çıksanız da her zaman elektrik
fişini çekin ve cihazı yerleştirme yüzeyine
koyun.
• Cihaz çalıştırılırken gövdede ve ütü tabanında
temas durumunda yanmalara yol açan
yüksek sıcaklıklar meydana gelir. Dışarı çıkan
buhar veya sıcak su nedeniyle de tehlikeler
meydana gelebilir. Buharı asla kişilere doğru
tutmayın.
• Kullanım için sadece mevcut tutamağı
kullanın.
• Giysileri üzerinizdeyken ütülemeyin veya
bunlara buhar tutmayın.
• Bağlantı hattı, sıcak cihaz parçalarına temas
etmemeli veya cihazın etrafına sarılı olmamalı.
• Cihazı sıcak yüzeylere (örn. ocak vb.) ya da
açık gaz alevlerinin yakınına yerleştirmeyin.
• Su tankına sadece su doldurun.
IM_KSI270_160119_V03_HR.indb 70 19/1/16 9:55 AM
71
Türkçe
İçerik
1 x Buharlı Ütü
1 x Ölçü Kabı
1 x Kullanma Kılavuzu
Teknik Veri
Nominal voltaj : 220 - 240 V~
Nominal giriş gücü : 2300 - 2700 W
Nominal Frekans : 50/60 Hz
Kontrol elemanları
A
Püskürtme ağzı
B
Ütü tabanı
C
Maksimum su seviyesi işareti
D
Kendi kendini temizleme düğmesi
E
Sıcaklık ayar düğmesi
F
Su haznesi
G
Gösterge ışığı
H
Doldurma kabı
I
Altlık
J
Güç kablosu ve fişi
K
Esnek kablo girişi
L
Tutamak
M
Püskürtme düğmesi
N
Buhar düğmesi
O
Buhar ayar düğmesi
P
Su doldurma girişi
Tebrikler!
Bir KOENIC ürünü aldığınız için teşekkür
ediyoruz. Lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun
ve gelecekte başvurmak için saklayın.
Kullanim amaci
Bu ürün sadece giysi ve kumaş ütülemek için
uygundur. Bu ürün sadece giysi ve kumaş
ütülemek için uygundur.
Imtron GmbH ürünün dikkatsiz veya yanlış
kullanımı ya da ürünün üretici tarafından
belirtilen amaca uymayan kullanımı nedeniyle
ürüne hasar, maddi hasar veya kişisel yaralanma
için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
İlk kullanimdan önce
Ürünü ve aksesuarı dikkatlice orijinal
ambalajdan çıkarın. Daha sonra kullanmak
üzere orijinal ambalajın saklanması önerilir.
Orijinal ambalajı tasfiye etmek istiyorsanız bunu
geçerli yasal düzenlemelere göre yapın. Doğru
tasfiyeyle ilgili sorularınız varsa belediyenize
danışın.
Ambalaj içeriğinin tam olup olmadığını ve hasar
bakımından kontrol edin. Ambalaj içeriği eksik
ise veya hasar tespit ederseniz derhal satış
yerinize başvurun.
Paketi açtıktan sonra, lütfen Temizlik ve
bakım bölümüne bakın.
Mevcut tüm koruyucu folyoları ve etiketleri ütü
tabanından çıkarın.
Not
İlk kullanımdan önce tüm artıkları gidermek
için birkaç kez eski ve temiz bir bezi ütüleyin.
Bu aygıtı çeşitlerine ayrılmamış belediye
çöpüne atmayın. Aygıtı atık elektrikli ve
elektronik ekipmanların geri dönüşümü
için belirlenen toplama merkezine bırakın. Bu
şekilde kaynakların ve çevrenin korunmasına
katkıda bulunacaksınız. Daha fazla bilgi için
perakende satış mağazasına veya yerel idareye
başvurun.
IM_KSI270_160119_V03_HR.indb 71 19/1/16 9:55 AM
72
Türkçe
Buharlı ütüleme ve şok buhar özelliği
Buharlı ütüleme ve şok buhar sadece
ve MAX (MAKS) sıcaklık ayarları arasında
kullanılabilir. Bu sıcaklık aralığı sıcaklık ayarında
gösterilmektedir.
Şek.
8
Su doldurulmuş ütüyü dik konumda
tutunuz.
Şek.
9
Elektrik fişini uygun bir prize takınız.
Gösterge lambası yanar.
Şek.
10
İstenilen sıcaklığı sıcaklık kontrol ayarını
çevirerek ütü ayarına ayarlayın.
Şek.
11
Ütü ısındığı sürece sıcaklık kontrol
lambası kırmızı yanar. Sıcaklığa ulaştığı
anda yeşil yanar.
Şek.
12
Buhar ayarından istenilen buhar ayarını
ayarlayabilirsiniz veya kuru ütüleme için
buharı tamamen kapatabilirsiniz.
Şek.
13
Şok buhar için düğmesine basınız.
Kuru ütüleme
Kuru ütülemede su haznesi boş olabilir.
Haznede su varsa, kuru ütülemede yüksek
sıcaklıklarda da şok buhar kullanılabilir.
Dikkat
• Şok buharı asla insanlara veya hayvanlara
doğru tutmayınız!
• Her zaman sadece ısıya dayanıklı yüzey
üzerinde ütü yapınız.
Su haznesinin doldurulması (Parça F)
Buharlı ütü yapmak için ve püskürtme ağzını
kullanmadan önce su haznesini su ile doldurunuz.
Şek.
1
Elektrik fişini prizden çekiniz.
Şek.
2
Buhar ayar düğmesini Konumuna
getiriniz.
Şek.
3
Doldurma ağzının kapağını açınız.
Şek.
4
Ütüyü eğik konumda tutunuz ve su
haznesini doldurmak için doldurma
kabını kullanınız.
Şek.
5
Dikkat! Su tankını max (maks)
işaretinin üzerine gelecek şekilde
doldurmayınız.
Şek.
6
Doldurma ağzının kapağını kapandığını
duyana kadar itiniz.
Dikkat
Parfüm, sirke, kola, kireç önleyici madde,
ütülemeye yardımcı maddeler veya diğer
kimyasalları su haznesine koymayınız.
Not
Eğer yaşadığınız bölgedeki musluk suyu çok
sertse, eşit miktarda musluk suyu ve saf
su kullanmanız önerilir; ama sadece saf su
kullanmayınız.
Püskürtme (Parça A, M)
Şek.
7
Püskürtme düğmesi , çamaşırın
zor açılan bölümlerini nemlendirir.
Püskürtme ağzı, sıcaklıktan bağımsız
olarak kuru ve buharlı ütüleme de
kulanılabilir.
IM_KSI270_160119_V03_HR.indb 72 19/1/16 9:55 AM
73
Türkçe
Kendi kendini temizleme özelliği
Kendi kendine temizleme özelliği tortuları
temizler. Kendi kendine temizleme sistemiyle
temizleme ilk kullanımdan önce, uzun süre
kullanılmadığı dönemlerden sonra veya her
10 ila 15 gün arasında aşağıdaki şekilde
gerçekleştirilmelidir:
Şek.
16
Elektrik fişini prizden çekiniz.
Şek.
17
Buhar ayarı düğmesini Konumuna
getiriniz.
Şek.
18
Su tankını max (MAKS) işaretine kadar
doldurunuz.
Şek.
19
Ürünü altlığı üzerine koyunuz.
Şek.
20
Elektrik fişini uygun bir prize takınız.
Şek.
21
Ütüyü maksimum sıcaklığa getirin.
Sıcaklık göstergesi yeşil yandığında
elektrik prizinden ayırın.
Şek.
22
Cihazı lavabonun üzerinde yatay
konumda tutunuz. SELF CLEAN
(KENDİ KENDİNİ TEMİZLEME)
düğmesine basınız ve basmaya devam
ediniz.
Şek.
23
Nemli ve sıcak suyun çıkışı bitene kadar
cihazı yavaşça ileri geri oynatınız.
Şek.
24
Kalan suyu su doldurma ağzından dışarı
atınız. Ütü tabanı soğuduktan sonra
nemli bir bezle temizlenebilir.
Dikkat
Su tankına sirke veya ütülemeye yardımcı
diğer maddeler koymayınız.
Kullanım Sonrası
Şek.
14
Elektrik fişini prizden çekiniz.
Şek.
15
Ütüyü altlığı üzerine koyunuz. Ürünün
soğumasına izin veriniz.
Otomatik Kapanma
Bu ürün belirli bir süre kullanılmadığında
otomatik olarak kapanır. Ürün hareket
ettirildiğinde tekrar kendiliğinden açılır.
• Yatay konum
Eğer ürün tabanı üzerinde 30 saniye
hareket etmeden kalmışsa otomatik
olarak kapanır.
• Dikey konum
Bu ürün altlığı üzerindeyse ve
kullanılmıyorsa yaklaşık 8 dakika
sonra kapanır.
Not
Gösterge lambası yanıp söner.
Temizlik ve bakım
• Buhar ayarını
Konumuna getiriniz.
• Fişi prizden çekiniz ve ürünün soğumasına
izin veriniz.
• Kalsiyum partiküllerini ve diğer tortuları
nemli bir bez ve bir miktar deterjanla ütü
tabanından temizleyiniz.
• Ütünün üst kısmını nemli bir bezle
temizleyiniz.
• Su haznesini temiz suyla düzenli olarak
durulayınız ve sonra boşaltınız.
• Ürünü dik konumda, güvenli ve kuru bir yerde
tutunuz.
Not
Tabanın düzgün kalabilmesi için metal
yüzeylerle temas etmemesi gerekmektedir.
Dikkat
Tabanı temizlemek için aşındırıcı süngerler,
sirke veya diğer kimyasalları kullanmayınız.
IM_KSI270_160119_V03_HR.indb 73 19/1/16 9:55 AM
74
Türkçe
Sorun Giderme
Ürünün kullanımı esnasında herhangi bir sorun yaşarsanız lütfen aşağıdaki tabloya bakın. Sorunlar,
Çözüm altında çözülemiyorsa lütfen üreticinize danışın.
Sorun Olası nedenler Çözüm
Taban plakasından su
damlaları geliyor
•Buharla ütüleme
durdurulduktan sonra buharla
ütülemeye devam edildiğinde
yoğunlaşan su damlaları
oluşabilir.
•Bu durum bir arızanın göstergesi
değildir.
•Buharla ütüleme işlemine devam
ederken su damlalarının oluşmasını
önlemek için normal buhar
çıkışı elde edilene kadar ütüyü
giysilerinizin üzerinde tutmayın.
•Ütüleme ısısı çok düşük. •Buharla ütüleme ve buhar jeti
fonksiyonu sadece yüksek
ısı ayarında (
ve üzeri)
kullanılabilir.
•Uygun bir sıcaklığa ayarlayın
veya buhar işlevini kapatın.
IM_KSI270_160119_V03_HR.indb 74 19/1/16 9:55 AM
1 / 1

Koenic KSI 4310 El kitabı

Kategori
Ütüler
Tip
El kitabı
Bu kılavuz için de uygundur