Clatronic BS 1215 El kitabı

Kategori
Elektrikli süpürgeler
Tip
El kitabı
Genel güvenlik talimatları
Cihazı çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu itinalı şekilde okuyunuz.
Bu tarifeyi, garanti belgesini, kasa fişini ve mümkünse iç ambalajıyla birlikte
kartonu da lütfen saklayınız!
Cihaz sadece şahsi kullanım için öngörülmüştür, ticari amaçla kullanılamaz.
Cihazı kullanmanız, aksesuvar parçaları takmanız, cihazı temizlemeniz veya
herhangi bir arızayı tespit etmeniz halinde, fişi daima prizden çıkarınız. Cihazı
önceden kapayınız ve fişi çıkarırken kablodan değil, fişten tutup çekiniz.
Elektrikli cihazlardan doğabilecek tehlikelerden korunmaları için, çocukları
cihazla tek başına bırakmayınız. Bu nedenle, cihazınızı çocukların erişemey-
eceği bir yere koyunuz. Kablonun aşağı sarkmamasına dikkat ediniz.
Kabloda ve cihazda herhangi bir arızanın olup olmadığını sık sık kontrol ediniz.
Herhangi bir arızası olan cihaz çalıştırılmamalıdır.
Cihazı tamir etmeye çalışmayınız. Cihazı sadece kalifiye uzmana tamir ettiriniz.
Tüketicinin emniyeti için; arızalı veya teknik bakımdan kullanılması sakıncalı
olan, cihazınızın elektrik kablosunu üretici firma veya üretici firma tarafından
görevlendirilmiş teknik servis elemanı yada cihaz hakkında bilgisi olan bir tekni-
syen tarafından yeni elektrik kablosu ile değiştirilmelidir.
Cihazı ve kabloyu ısıdan, güneş ışınlarının direkt tesirinden, rutubetten, sivri
kenar-lardan ve buna benzer şeylerden koruyunuz ve uzak tutunuz.
Cihazı kullanırkan mutlaka yanında durunuz! Cihazı sadece bir an için kullan-
mayacaksanız bile, cihazı kapamadan uzaklaşmayınız.
Sadece orijinal aksesuvar kullanınız.
Cihazı dışarıda kullanmayınız.
Cihaz, katiyen su veya başka sıvılara sokulmamalı ve sıvılar cihaza dokunma-
malıdır. Cihazı hiç bir zaman ıslak veya nemli ellerle kullanmayınız.
Cihaz nemlendiği veya ıslandığı takdirde hemen fişini çekiniz. Elinizi suya
değdirmeyiniz!
Cihazı sadece öngörülen amaçla kullanınız.
Özel emniyet uyarlar
Svl ve nemli yerleri hiç bir zaman emdirmeyiniz!
Scak kül ve sivri, kesici parçalar süpürmeyiniz.
Elektrik süpürgeyi nemli yerlerde ambar etmeyiniz.
Filitresiz hiç bir zaman kullanmaynz. Filitreyi yeni taklşnda yerine doğru
oturuşunu kontrol ediniz.
38
TR
29782-05-BS 1215 04.12.2002 14:07 Uhr Seite 38
Işletme
Emici hortumu toz torba kapağnn üstüne mekanik şekilde yerine oturana
kadar taknz. Hortumu tekrar yerinden çkartabilmek için hortumu çekerek
ayn anda alt ksmndaki kancalar içeriye doğru bastrnz.
Emici boruyu veya başka parçalarn sapndan yerine taknz.
Aletin kullanlş
1. Parçalarn taknz. Icab ederse teleskop borusunu çeviriniz.
2. Lazm olduğu kadar kablo çekip
230 V, 50 Hz lik bir pirize fişini takp aleti
açnz.
3. Ayar ile emici gücünü seçiniz.
4. Ayn hz ve düz hareketler ile süpürmeye başlaynz. Bastrmaya gerek
yoktur.Sadece kablo uzunluğunun yeterliliğini kontrol ediniz.
Emici gücü ayar (Kullanmda tavsiyeler):
düşük emici gücü: perdelerde, hassas kumaşlarda
orta emici gücü: Tekstil hallarda, ince hallarda
yüksek emici gücü: Kaln hal ve tekstil kaplamal tabanlarda
Teleskop-emici boru
Bu boru sizin boyunuza göre ayarlanabilir. Borunun üstündeki bulunan tuşa basa-
rak iç içe bulunan borular çekerek uzatabilirsiniz.
Takm yeri
Elektrik süpürgenizin tavan kapağını kaldırdığınızda, içerisinde küçük oluk-kertik
başlığı ve firçalı başlık bulunur. Elektrik süpürgenizin fırçalı olan başlığın fırçasını
takıp ve tekrar çıkarabilirsiniz. Fırçayı çıkardığınızda sade başlığı düz yüzeyler için
kullanabilirsiniz. Fırçalı başlığı elektrik süpürgenizin emme borusunun ucuna
monte edebilmeniz için fırçalı başlığı emme borusunun ucundaki yuvasına "Tık"
edecek bir ses duyuncaya kadar yerleştiriniz.
Kablo dolama sistemi
Çekiliş: Istenilen uzunluğa göre kabloyu çekiniz. En son uzunluğu kablonun üstün-
deki bulunan bir işaret sizi uyarr. Bu işaretten sonra daha fazla çekmeyiniz!
Kablo dolama sistemi zarar görebilir.
Dolama: Kabloyu sağa sola çarpmamas için tutunuz.Tuşa basp çekildikçe
kabloyu braknz.
39
TR
29782-05-BS 1215 04.12.2002 14:07 Uhr Seite 39
Ağzlk parçalar
- Ara yer ağzlğ:
köşe ve dar yerleri süpürmek için
- Tarakl ağzlk: Kaln perde, araba koltuklar ve kanape gibi ev eşyalar için
- Taban ağzlğ: düz taban ve hal süpürmek için
Ağzlklar her kullanm için çeşitli yönlere çevirilebilir.
Hal: Kaba taban göstergeli sembol gösteren kola basnz.
Düz taban: Öbür kola basnz. Kollar değiştirin
Ağzlklar çkartmak: Hafif şekilde çevirerek çekiniz.
Toz torbas içeren götergesi
Emici hortumu açk şekilde hava tutunuz. Lambas krmz yandğ an torba dolu
demektir. Torbann değiştirilmesi gerekir.
Toz torbasnn değiştirilişi
Aletin fişini çekiniz. Toz torbasının kutusunun kapağını açıp içinde bulunan toz tor-
basının el tutacağından çekerek yeni toz torbasıyla değiştirebilirsiniz. Toz torbası
özel kilitlenme sistemine sahiptir, bu yüzden torbayı değiştirebilmeniz için, toz tor-
basını biraz sert bir şekilde çekmeniz gerekir. Yeni torbay yerine oturdunuz.
Kapağn emniyetli şekilde kapatnz.
Hava çknts filitresi
10. defadaki torba yenileyişinizde bu filitreyi de değiştirin. Siyah toz kapağını aça-
rak içinde bulunan eski dolmuş toz torbasını çıkararak yerine yeni ve boş toz tor-
basını koyunuz. Kapağını yerine sıkıca oturacak şekilde kapatınız.
Temizlik & Ambar
Temizliği
Temizlikten evvel fişini çekiniz!
Dş kapaklarn kuru bir bez ile siliniz.
Motor koruma filitresini her 10. torba değişiminde değiştiriniz.
Bu filitre toz torbasnn arkasndadr.
Ambar
Kabloyu tamamen dolaynz.
Aleti dikine koyunuz ve borunun kancasn arkadaki yerine taknz.
40
TR
29782-05-BS 1215 04.12.2002 14:07 Uhr Seite 40
Bu cihaz, parazit giderici tekniği ve alçak voltaj emniyeti ile ilgili CE yönetmeliklere
uygundur ve emniyet tekniğinin en yeni hükümlerine göre üretilmiştir.
Teknik hususları değiştirme hakkı saklıdır.
Garanti
Cihazımız için satınalma tarihinden itibaren 12 aylık bir garanti üstleniyoruz
(alışveriş fişi).
Garanti süresi içerisinde, malzeme veya imal hatalarına dayanan cihaz
noksanlıklarını tamiratla veya değiştirerek parasız bertaraf ediyoruz.
Garanti, yabancı birinin müdahalesiyle sona erer.
Garanti durumunda lütfen cihazı tam olarak alışveriş fişiyle birlikte satıcınıza veriniz.
41
TR
29782-05-BS 1215 04.12.2002 14:07 Uhr Seite 41
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42

Clatronic BS 1215 El kitabı

Kategori
Elektrikli süpürgeler
Tip
El kitabı