Philips AC4052 Kullanım kılavuzu

Kategori
Köprü kameraları
Tip
Kullanım kılavuzu

Bu kılavuz için de uygundur

91

A Havagirişi
B Havaçıkışı
C Kontrol paneli AC4064/AC4054
1Beklemeışığı
2SmartAirKontrolışığı
3BoostPowerışığı
4Düşük,ortaveyüksekhızışıkları
5 Hava kalitesi göstergesi
6Fonksiyonseçimdüğmesi
7Zamanlayıcıışıkları(1,4veya8saatlik)
8Zamanlayıcıdüğmesi
D Kontrol paneli AC4062/AC4052
1Açma/kapamadüğmesi
2Düşük,ortaveyüksekhızışıkları
3Hızseçimdüğmesi
E Ön panel
F Parçacıkltresi(ESPltre)
G Önltre
H Gazltresi(Zeoliteltre)
I Havakalitesisensörü(Önltreninaltkısmında)
J Coronaeldcharger
K Yuva
L Cihazıngövdesi
M Kol
Önemli
Cihazıkullanmadanöncebukullanımkılavuzunuokuyunvegelecektedebaşvurmaküzeresaklayın.
Cihazı prize takmadan önce, cihazın arka kısmında belirtilen gerilimin yerel şebeke gerilimiyle
uygunluğunu kontrol edin.
Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike oluşturmasını önlemek için mutlaka Philips’in
yetki verdiği bir servis merkezi veya benzer şekilde yetkili kişiler tarafından değiştirilmesini
sağlayın.
Elektrik kordonu, şi veya diğer parçaları hasar görmüş cihazları kesinlikle kullanmayın.
Bu cihaz, kendilerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatları dışında, ziksel, motor ya da
zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından eksik kişiler tarafından (çocuklar
da dahil) kullanılmamalıdır.
Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
Cihaza güç vermek için kullanılan prizin bağlantıları sorunluysa, cihazın şi ısınır.
Cihazı bağlantılarında sorun olmayan bir prize taktığınızdan emin olun.
Cihazı daima kuru, sabit, düz ve yatay bir yüzeyde bulundurun ve kullanın.
Cihazın arkasından ve her iki tarafından en az 10 cm boşluk bırakılmalıdır.
Hava giriş ve çıkışını engellemeyin, örn. hava çıkışının üzerine veya hava girişinin önüne hiçbir
cisim koymayın.
Cihazın (özellikle hava giriş ve çıkışının) sert cisimlerle darbe almasını önleyin.
Cihazı her zaman arkasındaki kol veya her iki tarafındaki tutma yerleri aracılığıyla kaldırın veya
taşıyın.
Hava giriş veya çıkışına parmağınızı ya da herhangi bir cisim sokmayın.
Cihazın içine su veya herhangi bir sıvının girmesine izin vermeyin.
Mekan içinde duman türü böcek ilacı kullanıldığında veya yağlı atıkların olduğu, tütsü yanan,
sigaradan çıkan kıvılcımların olduğu veya kimyasal buharların bulunduğu yerlerde cihazı
kesinlikle çalıştırmayın.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
TÜRKÇE
Gaz cihazlarının, ısıtıcı aletlerin veya şöminenin yanında cihazı kesinlikle kullanmayın.
Kullandıktan sonra ve temizlemeden önce cihazın şini mutlaka prizden çekin.
Cihazın içerisinde yoğuşmaya sebep olabileceğinden, büyük sıcaklık değişimlerinin olduğu bir
odada cihazı kullanmayın.
Parazitlenmeyi engellemek için, cihazı, havadaki radyo dalgalarını kullanan TV, radyo ve radyolu
saatler gibi elektronik cihazlardan en az 2 m uzakta tutun.
Cihaz güvenlik aygıtlarıyla donatılmıştır. Parçacık ltresi, gaz ltresi ve ön panel doğru
yerleştirilmediği taktirde cihaz çalıştırılamaz.
Eğer mekan içindeki hava kalitesi zayıf ise (örn. sigaraya, yemek kokusuna veya yenilemeye
bağlı olarak), cihazı kullanırken hava dolaşımını güçlendirmek için pencereleri açmanızı tavsiye
ederiz.
Cihaz sadece normal çalışma koşulları altında evde kullanım için uygundur.
Banyo veya mutfak gibi ıslak veya yüksek ortam sıcaklığı olan yüzeylerde cihazı kesinlikle
kullanmayın.
Cihaz karbon monoksit (CO) gazını temizlemez.

BuPhilipscihazıelektromanyetikalanlarla(EMF)ilgilitümstandartlarlauyumludur.Bucihaz,gereği
gibivebukılavuzdakitalimatlarauygunşekildekullanıldığında,bugününbilimselverilerinegöre
kullanımıgüvenlidir.


Cihaz,gazltresihariç,bütünltreleriyerleştirilmişşekildegelir.
İpucu: Filtreleri takarken veya çıkarırken dengenin daha iyi sağlanabilmesi için cihazı duvara karşı
yerleştirin.
Not :Filtreleri doğru konumda yerleştirdiğinizden emin olun (oklar yukarıya dönük olacak şekilde).
Not: Cihaz güvenlik aygıtlarıyla donatılmıştır. Parçacık ltresi, gaz ltresi ve ön panel doğru
yerleştirilmediği taktirde cihaz çalıştırılamaz.
1 Parmaklarınızı yan panellerdeki yuvalara yerleştirin. (Şek. 2)
2 Ön panelin üst parçasını cihazdan hassas bir şekilde çekin (1) ve paneli yukarı kaldırarak
çıkarın (2) (Şek. 3).
3 Parçacık ltresini çıkarmak için, yan taraardaki ltre tutma yerlerini tutarak ltreyi hassas bir
şekilde cihazdan kaydırın. (Şek. 4)
4 Gaz ltresinin tüm ambalaj malzemelerini çıkarın ve ltreyi cihazın içine kaydırın. (Şek. 5)
Parçacık ltresini çıkardıktan sonra yalnızca gaz ltresini takabilirsiniz.
5 Parçacık ltresini takmak için cihazın içine kaydırın (‘klik’) (Şek. 6).
6 Ön paneli yerine takabilmek için, önce alt kenarı yerleştirin (1) ve ardından üst kısmı yuvasına
bastırın (2) (Şek. 7).

AC4064/AC4054
1 Fişi prize takın
Bekleme ışığı yanacaktır (Şek. 8).
2 Gerekli fonksiyon ve ayarı seçmek için fonksiyon seçme tuşuna bir ya da birkaç defa
basın (Şek. 9).
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
TÜRKÇE92
İlgiliışıkyanacakvebeklemeışığısönecektir.
SmartAir Kontrol: dahili hava sensörü ortamın hava kalitesini belirler ve otomatik olarak en
uygun hızı seçer. SmartAir Kontrol fonksiyonunu seçtikten sonraki ilk birkaç dakika içinde
hava kalitesi gösterge ışığı, hava kalitesi sensörlerinin ortamın hava kalitesini ölçtüğünü
göstermek için kırmızı olarak yanar. Yaklaşık 5 dakikadan sonra hava kalitesi göstergesi, hava
kalitesi iyi ise yeşil olarak, hava kalitesi zayıf ise kırmızı olarak yanar (Şek. 10).
BoostPower: cihaz 30 dakika boyunca en yüksek hızda çalışır (BoostPower ışığı yanar) ve daha
sonra otomatik olarak SmartAir Kontrol açılır (BoostPower ışığı söner ve SmartAir Kontrol
ışığı yanar) (Şek. 11).
Hız: cihaz seçilen hızda çalışır.
ê=düşükhız
ê=ortahız
ê=yüksekhız
3 Cihazı çalışırken durdurmak için, bekleme ışığı yanana kadar fonksiyon seçme düğmesini basılı
tutun (Şek. 12).
4 Cihazı prizden çıkartın.

1 Cihazın şini prize takın ve yukarıda tarif edildiği gibi gerekli fonksiyon ve ayarı seçin.
2 Çalışma zamanını ayarlamak için zamanlayıcı düğmesine basın (1, 4 veya 8 saatlik) (Şek. 13).
İlgili zamanlayıcı ışığı yanar (Şek. 14).
Zamanlayıcı fonksiyonunu kapatmak için, zamanlayıcı ışığı sönene kadar zamanlayıcı düğmesini
basılı tutmaya devam edin.
Ayarlanan süre dolduğunda cihaz otomatik olarak bekleme moduna geçer.
Not: Ayarlanan süre dolmadan hava temizleme sürecini durdurmak istiyorsanız, bekleme ışığı yanana
kadar fonksiyon seçme tuşunu basılı tutun.
AC4062/AC4052
1 Fişi prize takın
2 Cihazı çalıştırmak için açma/kapama düğmesine basın. (Şek. 15)
3 Hız düğmesini istenilen hıza getirin: düşük, orta veya yüksek (Şek. 16).
ê=düşükhız
ê=ortahız
ê=yüksekhız
İlgili hız ışığı yanar.
4 Cihazı kapatmak için açma/kapama düğmesine tekrar basın ve cihazı şten çekin.

Temizlemeye başlamadan önce, cihazın şini mutlaka prizden çekin.
Cihazın gövdesini, parçacık ltresini ve gaz ltresini suyla, herhangi bir sıvıyla veya deterjanla
kesinlikle temizlemeyin.

Gövdeniniçindekivedışındakitozbirikiminiönlemekiçiniçinivedışınıdüzenliolaraktemizleyin.
1 Cihazın gövdesindeki tozları kuru ve yumuşak bir bez ile silin.
2 Hava giriş ve çıkışlarını elektrikli süpürge ile temizleyin.
,
,
,
-
-
-
,
,
,
-
-
-
,
TÜRKÇE 93

Kirlenenhavakalitesisensörüsağlıksızsonuçlarverir.
1 Kirleri yumuşak bir fırçayla veya elektrikli süpürge ile alın.

1 Filtrelerin cihazdan çıkarılması (bkz. ‘Filtre değiştirme’ bölümü, ‘Filtrelerin çıkarılması’ kısmı).
2 Görülebilir kirleri elektrikli süpürge ile alın.
Parçacık ltresini ve gaz ltresini asla su, herhangi başka bir sıvı veya deterjanla temizlemeyin.
Filtrelerin ıslanması durumunda, yerlerine yeni ltreler koyarak onları atın.
Not: Normal kullanım koşulları altında, gaz ltrelerinin, her 4 ayda bir 3-4 saat doğal olarak
havalandırılan bir odada direkt güneş ışığı altında yerleştirilmesini tavsiye ediyoruz. Bu, ltre
performansının iyi olmasını ve ltrenin ömrünün uzamasını sağlar. Aşırı kullanım koşullarında (sigara içilen
bir ortam, henüz yenilenmiş oda, ev dışı kullanımlar vb.) ve daha yoğun kullanımlarda, bunun daha sık
aralıklarla yapılması gerekmektedir.

1 Ön ltreyi elektrikli süpürge ile temizleyin.
Not:Ön ltreyi aynı zamanda su ile de temizleyebilirsiniz.
2 Eğer ön ltreyi su ile temizlediyseniz, cihaza geri yerleştirmeden önce düzgün bir şekilde
kurulayın.


Sigara içilmeyen bir ortam ve düzgün bakım (bkz. ‘Temizleme ve bakım’ bölümü) gibi normal
ev kullanımlarında, parçacık ltresi yaklaşık 5 yıl kullanılır.
Parçacık ltresinin rengi ltre değiştirme etiketinin uygun bölümündeki uygun renk ile
eşleştiğinde, ltre değiştirilmelidir.

Cihaz (ve her yeni ltre) iki bölümden oluşan bir ltre değiştirme etiketi ile gelir: (Şek. 17)
sigara içilen ortamlar için koyu kahverengi bölüm (tütün lekelerinin rengi);
sigara içilmeyen ortamlar için koyu gri renkteki bölüm (toz ve kir rengi).
Parçacıkltresininreferansalacağınızyüzeyinegöre,ltredeğiştirmeetiketiniyantarafa
yapıştırabilirsiniz.
Yeni parçacık ltresini aşağıdaki kod numaraları ile alabilirsiniz:
CleanAir Sistemi AC4054/AC4052 için AC4105
CleanAir Sistemi AC4064/AC4062 için AC4106

Normalevkullanımlarındavedüzgünbakımile(bkz.‘Temizlemevebakım’bölümü),gazltresi
yaklaşık5yılkullanılır.
Not: Aşırı kullanım koşullarında (sigara içilen ortam, henüz yenilenmiş oda, ev dışı kullanımlar vb.) ve
yetersiz bakım durumunda gaz ltresini daha erken değiştirmeniz gerekebilir.
Kokular artık çabuk ve düzgün bir biçimde giderilemiyorsa, gaz ltresini değiştirin.
Yeni gaz ltresini aşağıdaki kod numaraları ile alabilirsiniz:
CleanAir Sistemi AC4054/AC4052 için AC4115
CleanAir Sistemi AC4064/AC4062 için AC4116
,
,
,
-
-
,
-
-
,
,
-
-
TÜRKÇE94

İpucu: Filtreleri takarken veya çıkarırken dengenin daha iyi sağlanabilmesi için cihazı duvara karşı
yerleştirin.
1 Parmaklarınızı yan panellerdeki yuvalara yerleştirin. Ön panelin üst parçasını cihazdan hassas
bir şekilde çekin (1) ve paneli yukarı kaldırarak çıkarın (2) (Şek. 3).
2 Parçacık ltresini çıkarmak için, yan taraardaki ltre tutma yerlerini tutarak ltreyi hassas bir
şekilde cihazdan kaydırın. (Şek. 4)
3 Gaz ltresini çıkarmak için, ltreyi cihazdan kaydırarak çıkarın (Şek. 18).
Parçacık ltresini çıkardıktan sonra yalnızca gaz ltresini çıkarabilirsiniz.
4 Ön ltreyi çıkarmak için, ltreyi cihazdan kaydırarak çıkarın (Şek. 19).

İpucu: Filtreleri takarken veya çıkarırken dengenin daha iyi sağlanabilmesi için cihazı duvara karşı
yerleştirin.
Not: Filtreleri doğru konumda yerleştirdiğinizden emin olun (oklar yukarıya dönük olacak şekilde).
Not: Cihaz güvenlik aygıtlarıyla donatılmıştır. Parçacık ltresi, gaz ltresi ve ön panel doğru
yerleştirilmediği taktirde cihaz çalıştırılamaz.
1 Gaz ltresini cihazın içine kaydırın. (Şek. 5)
2 Parçacık ltresini cihazın içine kaydırın (Şek. 6).
3 Ön ltreyi cihazın içine kaydırın. (Şek. 20)
4 Ön paneli yerine takabilmek için, önce alt kenarı yerleştirin (1) ve ardından üst kısmı yuvasına
bastırın (2) (Şek. 7).
Garanti ve servis
Eğerdahafazlabilgiyeihtiyaçduyarsanızveyabirsorunyaşarsanız,lütfenwww.philips.com.tr
adresindekiPhilipswebsitesiniziyaretedinveyaülkenizdebulunanPhilipsMüşteriDanışmaMerkezi
ileiletişimkurun(telefonnumaralarınıdünyaçapındagarantikitapçığındabulabilirsiniz).Eğer
ülkenizdeMüşteriDanışmaMerkeziyoksa,yerelPhilipsbayiinebaşvurunveyaPhilipsEvAletlerive
KişiselBakımBVServisDepartmanıileiletişimkurun.
Çevre
Kullanım ömrü sonunda, cihazı normal ev atıklarınızla birlikte atmayın; bunun yerine, geri
dönüşüm için resmi toplama noktalara teslim edin. Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı
olursunuz (Şek. 21).

Bubölümdecihazlailgiliensıksorulansorularlistelenmiştir.Sorunuzuncevabınıburada
bulamıyorsanız,ülkenizdekiMüşteriHizmetleriMerkezinebaşvurun.
,
,
TÜRKÇE 95
Genel:
Soru Cevap
Seçilen fonksiyon/zaman
modunedençalışmıyor?
Cihazbeklememodundaveyakapalıolabilir.
Cihaznedençalışmıyor? Bağlantıdabirproblemolabilir.Cihazşininprizedüzgüntakılıp
takılmadığınıkontroledin.
Cihazaçılmamışolabilir.AC4064/AC4054için:fonksiyonseçme
düğmesinebasın.AC4062/AC4052için:açma/kapamadüğmesine
basın.
Parçacıkltresi,gazltresiveyaönpaneldüzgünyerleştirilmemiş
olabilir.Filtreleritekraryerleştirinveönpanelitekrartakın.
Yukarıdabelirtilenbütünkontrolleriyaptıktansonracihazhala
çalışmıyorisebozulmuşolabilir.CihazıştençekinvebirPhilips
bayisine veya yetkili bir Philips servis merkezine götürün.
Temizlenmişhavaneden
havaçıkışındanyumuşak
birşekildeçıkmıyor?
Önltretıkanmışolabilir.Önltreyitemizleyin(bkz.‘Temizlemeve
bakım’bölümü).
Yeniltreninplastikambalajınıçıkarmayıunutmuşolabilirsiniz.Cihazı
yenidençalıştırmadanönceplastikambalajıçıkarın.
Havagirişveyaçıkışıharicibirnesnetarafındanengelleniyorolabilir.
Havagirişveyaçıkışınıengelleyennesneyiçıkarın.
Kokular neden düzgün bir
şekildegiderilmiyor?
Gazltresikirlenmişveyakullanımömrünütamamlamışolabilir.Gaz
ltresinitemizleyin(bkz.‘Temizlemevebakım’bölümü)veyadeğiştirin
(bkz.‘Filtredeğiştirme’bölümü).
Cihazı,ortamınhavakalitesininzayıfolduğubirodadakullanıyor
olabilirsiniz.Budurumda,pencereleriaçarakhavadolaşımını
güçlendirin.
Cihazı,cihazauygunolanodaboyutundandahabüyükboyuttabir
odadakullanıyorolabilirsiniz.Cihazıdahaküçükbirodayakoyun.
Tavsiyeedilenodaboyutları;AC4054/AC4052için20m²veAC4064/
AC4062 için 40 m².
Tozparçacıklarıneden
düzgünbirşekilde
giderilmiyor?
Parçacıkltresininkullanımömrütamamlanmışolabilir.Parçacık
ltresininrenginikontroledin(bkz.‘Filtredeğiştirme’bölümü)ve
gerekiyorsaltreyideğiştirin.
Cihazı,cihazauygunolanodaboyutundandahabüyükboyuttabir
odadakullanıyorolabilirsiniz.Cihazıdahaküçükbirodayakoyun.
Tavsiyeedilenodaboyutları;AC4054/AC4052için20m²veAC4064/
AC4062 için 40 m².
Cihazşetakılıveaçık
olmasınarağmen,fanlar
nedençalışmıyor?
Cihazbozulmuşolabilir.Cihazıkapatınveştençekin.Cihazıbir
Philips bayisine veya yetkili bir Philips servis merkezine götürün.
Cihazçalışırkenneden
olmadıkseslerçıkıyor?
Önltretıkanmışolabilir.Önltreyitemizleyin(bkz.‘Temizlemeve
bakım’bölümü).
TÜRKÇE96
Soru Cevap
Yeniltreninplastikambalajınıçıkarmayıunutmuşolabilirsiniz.Cihazı
yenidençalıştırmadanönceplastikambalajıçıkarın.
Havagirişveyaçıkışıharicibirnesnetarafındanengelleniyorolabilir.
Havagirişveyaçıkışınıengelleyennesneyiçıkarın.
Cihazbozulmuşolabilir.Cihazıkapatınveştençekin.Cihazıbir
Philips bayisine veya yetkili bir Philips servis merkezine götürün.
Cihazçalışırkenneden
yanıkkokusugeliyor?
Cihazbozulmuşolabilir.Cihazıkapatınveştençekin.Cihazıbir
Philips bayisine veya yetkili bir Philips servis merkezine götürün.
TÜRKÇE 97
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100

Philips AC4052 Kullanım kılavuzu

Kategori
Köprü kameraları
Tip
Kullanım kılavuzu
Bu kılavuz için de uygundur