GROHE 31344001 Veri Sayfası

Marka
GROHE
Kategori
su filtreleri
Model
31344001
Tip
Veri Sayfası
49
TR
Kullanım sahası
Aşağıda belirtilenlerle kullanılması mümkündür:
• Basınçlı hidroforlarla
• Termik kontrollü şofbenlerle
• Hidrolik kontrollü şofbenlerle
Basınçsız ısıtıcılarla (açık sıcak su hazırlayıcı) çalıştırmak
mümkün değildir!
Su filtresi EN 1717’ye göre 2. kategori olarak sınıflandırılmıştır.
GROHE duşlu veya çıkartılabilir musluklu/duşlu armatürler
montaj türüne göre kontrol edilmiş çek valfler ile donatılmıştır.
Güvenlik bilgileri
Hasarlı ağ kablosu sebebiyle oluşabilecek
tehlikelerden kaçının. Herhangi bir hasar oluşumu
durumunda kumanda birimi, üretici veya müşteri
hizmetleri veya denginde kalifiye bir kişi tarafından
değiştirilmelidir.
• Gıda kalitesi açısından filtre sistemi sadece soğuk su ile
kullanılmalıdır.
Kumanda birimi ve fişin üzerine temizlemek amacıyla doğru-
dan veya dolaylı olarak su püskürtmeyin.
Kumanda birimi, kalıcı bir voltaj beslemesine bağlanmış
olmalıdır.
• Filtre sistemi mutlaka montaj alanında mekanik
hasarlardan, aşırı sıcaklık ve güneş ışığı ndan korunmalıdır.
Asla ısı kaynaklarının veya açık ateşin yakınına monte
etmeyin.
• Filtre kartuşlu bataryanın montajı sadece donmaya karşı
emniyetli alanlarda gerçekleştirilmelidir.
Sadece orijinal Grohe yedek parçalarını ve
aksesuarlarını kullanın. Diğer parçaların kullanımı garanti
hakkının ortadan kalkmasına ve CE işaretinin geçerliliğini
kaybetmesine neden olur.
Teknik veriler
Elektrik Verileri:
Voltaj beslemesi: 100–240 V AC / 50/60 Hz
Güç çekişi: 9 W
Standby güç kaybı: < 1,0 W
• Koruma türü
– Kumanda birimi: IP 68
Şebeke fişi: IP 40
Hijyen teknik verileri:
• Akış basıncı:
– min. 0,1 MPa
– tavsiye edilen 0,2–0,5 MPa
İşletme basıncı
– Batarya: maks. 0,8 MPa
– Filtre kartuşu ve filtre başlığı: 0,2–0,8 MPa
• Bataryanın kontrol basıncı:1,6MPa
Gürültü değerlerine sadık kalmak için, 0,5 MPa’nın üzerindeki
statik basınçlarda bir basınç düşürücü takılmalıdır.
Soğuk ve sıcak su bağlantıları arasında yüksek bası
farklılıklarından kaçının!
0,3 MPa 0,3 MPa akış basıncında debi
– Batarya (musluk suyu):
31 344 yakl. 12,9 l/dak
31 354 yakl. 9 l/dak
– Filtre kartuşu (GROHE Blue
®
Su): yakl. 3,5 l/dak
• Ortam sıcaklığı:432°C
• Sıcaklık
– Sıcak su beslemesi: maks. 70 °C
– Tavsiye edilen (enerji tasarrufu): 60 °C
Ayarlanabilir baypas, fabrika ayarı: 2
2. baypas konumunda filtre kapasitesi
(Karbonat yoğunluğu 10–24 °KH): maks. 750 litre
maks. 12 aya tekabül eder
Su bağlantısı:soğuk – mavi
sıcak – kırmızı
Elektrik kontrol verileri
• Yazılım sınıfı:A
• Kontaminasyon sınıfı:2
Şok voltajı ölçümleri: 2.500 V
• Bilye baskı kontrolü sıcaklığı: 100 °C
Elektromanyetik uygunluğun (interferans emisyon testi)
sınanması nominal voltaj ve nominal akım ile yapılır.
Onay ve uygunluk
Uygunluk beyanları aşağıdaki adresten temin edilebilir:
GROHE Deutschland Vertriebs GmbH
Zur Porta 9
D-32457 Porta Westfalica
Elektrik tesisatı
Elektrik tesisatı, sadece yetkili bir elektrik
teknisyeni tarafından yapılmalıdır! Bu esnada
IEC 60364-7-701 (VDE 0100 Kısım 701’e
tekabül eder) normlarına ve tüm ulusal
ve yerel talimatlara uyulmalıdır!
Montaj
Katlanır sayfa I ’deki teknik çizime dikkat edin.
Bataryanın montajı, bkz. katlanır sayfa II, şek. [1] ila [4].
Dikkat: Bu esnada kablo kıstırılmamalıdır.
Boru sistemini montajdan önce ve sonra su ile temizleyin
(DIN EN 806'yı dikkate alın)!
Kumanda birimini monte edin, bkz. şek. [5] ve [6].
Dikkat: Voltaj beslemesini henüz oluşturmayın.
Bataryayı bağlayın, bkz. şek. [2], [7] ila [9].
Soğuk ve sıcak su vanasınıın ve bağlantıların
sızdırmazlığını kontrol edin.
Voltaj beslemesini şebeke fişi üzerinden oluşturun, bkz.
katlanır sayfa III, şek. [10].
Ekrandaki gösterge yanar ve kalan filtre kapasitesi yüzde
olarak görüntülenir.
Bu ürün ilgili AB direktiflerinin şartlarına uygundur.
50
Blue
®
volan kırmı zı yanıp söndüğünde ve ekranda E4 veya
E6 göründüğünde batarya ve kumanda birimi şu şekilde
birbiri ile senkronize edilmelidir, bkz. şek. [10]:
ve ğmelerini aynı anda basılı tutun; ekranda SE
yanıp sönmelidir.
ğmesine SE yanıp sönmeyi kesene kadar basın.
ğmesini bırakın, ekranda C yanıp söner.
U veya düğmelerine ekranda H- yanıp sönene kadar basın
ğmesine H yanıp sönmeyi kesene kadar basın.
• Blue
®
volan senkronizasyonu başlatılır, HC ekranda
görüntülenir ve Blue
®
volan kırmızı yanar:
• Blue
®
volan yeşil yandığı anda bataryayı Blue
®
volanı
çevirerek tamamen açın.
• Blue
®
volan kısa süreliğine yeşil yanıp söndüğü anda
bataryayı Blue
®
volanı çevirerek kapatın, ekranda HC yanıp
söner.
• Ayarı ğmesine uzun süre basarak onaylayın, HC görünür.
ğmesini bırakın.
Kalan filtre kapasitesi gösterilir.
Kullanım / İşletime alma
Sıcak ve soğuk musluk suyu çekmek için açma kapama
kolunuın, bkz. katlanır sayfa III, şek. [11].
Filtre edilmiş GROHE Blue
®
suyu almak için Blue
®
volanıın.
Kumanda birimi, bkz. katlanır sayfa III, şek. [10].
ğmelerin işlevleri şunlardır:
Filtre değişimi sıfırlama
U Filtre büyüklüğünün seçilmesi
Karbonat yoğunluğunun ayarlanması
Gösterge, bkz. katlanır sayfa III, şek. [10].
Boş konumda kalan filtre kapasitesi yüzde olarak görüntülenir.
Blue
®
volanındaki filtre kapasitesi göstergesi:
Filtre başlığındaki karbonat yoğunluğunu ayarlayın, bkz.
şek. [12].
Karbonat yoğunluğunu su dağıtım şirketinizden öğrenebilirsiniz.
Filtre başlığının baypas ayarında karbonat yoğunluğunu yerel
şartlara göre ayarlayın, bkz. katlanır sayfa IV, tablo sütunu A.
Kumanda birimindeki karbonat yoğunluğunu ayarlayın,
bkz. katlanır sayfa IV, tablo sütunu B ve şek. [10].
ğmesi karbonat yoğunluğu ayarı:
ğmesine basın ve basılı tutun; önceden ayarlanan
değer (örn. C3) ekranında yanıp sönecektir
ğmesine basın ve gereken değeri seçin:
- C4: Karbonat yoğunluğu
9 (baypas 3)
- Fabrika ayarı:
C3: Karbonat yoğunluğu 10–24 (baypas 2)
- C2: Karbonat yoğunluğu 25–29 (baypas 1)
- C1: Karbonat yoğunluğu
30 (baypas 0)
ğmesine basın ve seçilen değer yanıp sönmeyene
kadar basılı tutun.
ğmesini bırakın:
Kalan filtre kapasitesi tekrar gösterilir.
Kartuşun litre performansı ayarlanmış olan su sertliğine ve
kartuşun büyüklüğüne göre değişiklik gösterir, bkz. katlanır
sayfa IV'teki tablo.
GROHE Blue
®
bataryanın kumanda birimi yapı tarafınca
600 litrelik filtre kartuşu (Sip. No.: 40 404 001) ile çalışmak için
ayarlanmıştır.
Başka bir filtre kartuşuyla çalıştırırken kumanda birimi buna
göre ayarlanmalıdır.
Filtre büyüklüğünü ayarlayın, bkz. katlanır sayfa III,
şek. [10].
Uğmesi, filtre büyüklüğünün seçilmesi:
Uğmesine basın ve basılı tutun; önceden ayarlanan
değer (örn. F1) ekranda yanıp sönecektir
İstenilen filtre büyüklüğü görünene kadar Uğmesine basın:
- F1: 600 litre 40 404 000
- F2: 1.500 litre 40 430 000
- F3: 3.000 litre 40 412 000
- F4: 600 litre 40 404 001
- F5: 1.500 litre 40 430 001
- F6: 3.000 litre 40 412 001
- F7: 600 litre 40 691 001 (magnezyum)
- F8: 3.000 litre 40 547 001 (aktif karbon)
Uğmesine basın ve seçilen değer yanıp sönmeyene
kadar basılı tutun.
Uğmesini bırakın:
Kalan filtre kapasitesi tekrar gösterilir.
Batarya artı k kurulmuş ve kullanıma hazırdır.
Uyarı: Farklı filtre kartuşları www.grohe.com adresinden
sipariş edilebilir.
Bakım
Kalan filtre kapasitesini filtre kartuşunun değişiminden
sonra sıfırlayın, bkz. katlanır sayfa III,şek. [10].
ğmesi, filtre değişimi sıfırlama:
ğmesini basılı tutun; ekranda rF yanıp sönmelidir.
ğmesini bırakın ve tekrar basın, rF artık yanıp
sönmeyecektir.
ğmesini bırakın.
Kalan filtre kapasitesi sıfırlanır ve görüntülenir.
Dikkat!
Hasar tehlikesi!
Tertibattaki bakım çalışmalarında prensip olarak öncelikle
voltaj beslemesi girişini kesin! Daha sonra geçmeli
konektör ayrılabilir, bkz. katlanır sayfa III, şek. [10].
Tüm parçaları kontrol edin, temizleyin, gerekirse değiştirin.
Uyarı sinyali Anlamı
 %10’dan fazla filtre kapasitesi
%10’dan az filtre kapasitesi
Filtre kartuşu sipariş edin
  
%1’dan az filtre kapasitesi
Filtre kartuşunu en kısa sürede
değiştirin
     
Filtre kapasitesi yok
Filtre kartuşunu derhal değiştirin
51
I. Kartuş, bkz. katlanır sayfa III, şekil [13].
Montaj ters sıralamayla yapılır. Kartuşun montajında contaların
düzgün yerleşmesine dikkat edin. Vidalamayı vidalayın ve
iyice sıkın.
II. Salmastra, bakınız katlanır sayfa III, şekil [14].
Montaj ters sıralamayla yapılır. Stopun montaj konumuna
dikkat edin.
III. Divertör, bkz. katlanır sayfa III, şekil [15].
Montaj ters sıralamayla yapılır.
IV. Perlatör (48 196), bakınız katlanır sayfa I.
Montaj ters sıralamayla yapılır.
V. Solenoid valf (42 390), bakınız katlanır sayfa I.
Montaj ters sıralamayla yapılır.
VI. Geri emmeyi engelleyen çek valf (08 565), bakınız
katlanır sayfa I.
Montaj ters sıralamayla yapılır.
Servis
Sorunların giderilmesi için Arıza / Nedeni / Çözümü tablosuna
dikkat edin.
EE yanıp sönerse veya sorun düzeltilemezse, voltaj
beslemesini kesin ve bir montaj uzmanına başvurun veya e-
posta ile GROHE’nin Servis Hattına
T[email protected] adresinden erişin.
Yedek parçalar
bkz. katlanır sayfa I (* = özel aksesuar).
Bakım
Bu bataryanın bakımı ile ilgili bilgiler için lütfen birlikte verilen
bakım talimatına başvurun.
Çevre ve geri dönüşüm
Kullanılmış filtre kartuşları tehlike oluşturmadan ev çöpüne
atılarak da imha edilebilir.
Arıza Nedeni Çözümü
Su akmıyor Su girişi kapalı
Solenoid valf bozuk
Solenoid valfin soket bağlantısı temas etmiyor
- Vanalarıın
- Solenoid valfin değiştirilmesi
-Priz bağlantısını birleştirin
Filtrelenmiş su
akmıyor
Su girişi kapalı - Bataryaya su bağlantısını oluşturun
Filtrelenmiş su
kesiliyor, göstergede
E2 yanıp söner
4 dakikalık çalışma süresinin ardından
solenoid valf güvenlik kapaması
- Volanı kapatın ve tekrar açın
Filtreli su yok,
ekranda E3
Batarya ve kumanda biriminin bağlantısı yok
Kablo veya geçmeli konektör hasarlı
-Priz bağlantısını kurun
- GROHE müşteri hizmetlerine başvurun
Filtreli su yok, Blue
®
volan kırmızı yanıp
sönüyor, ekranda E4
Batarya ve kumanda birimi senkronize değil - Her ikisini de birbirleri ile senkronize edin,
bkz. bölüm Montaj
Filtreli su yok, Blue
®
volan kırmızı yanıp
sönüyor, ekranda E6
•Değer aralığı aynı değil - Her ikisini de birbirleri ile senkronize edin,
bkz. bölüm Montaj
Volan turuncu yanıp
söner, göstergede E7,
E8 yanıp söner
Filtre kapasitesi yok - Filtre kartuşunu derhal değiştirin
Kontrol lambaları
yanıp sönmüyor/sabit
Kontrol tanınmadı - Şebeke fişi takılıyken priz bağlantısınıkün,
30 san. bekleyin ve tekrar takın
Volandaki gösterge
yanmaz ya da sürekli
yanar
Batarya ve kumanda birimi bağlantısı yok - Her ikisini de birbirleri ile senkronize edin,
bkz. bölüm Montaj
/

Bu kılavuz da uygundur