IKEA ISANDE Kullanım kılavuzu

Tip
Kullanım kılavuzu
ISANDE
TR
SK
TÜRKÇE
IKEA tarafından tayin edilen Satış Sonrası Servis Sağlayıcılarının ve
ilgili ulusal telefon numaralarının tam listesi için lütfen bu kılavuzun
son sayfasına bakınız.
SLOVENSKY
Pozrite si poslednú stranu tohto návodu, kde nájdete kompletný
zoznam autorizovaných stredísk poverených spoločnosťou IKEA a
príslušné telefónne čísla.
TÜRKÇE 4
SLOVENSKY 28
İçindekiler
Güvenlik Bilgileri 4
Güvenlik talimatları 5
Montaj 7
Ürün tanımı 9
Çalıştırma 10
Günlük kullanım 13
İpuçları ve yararlı bilgiler 17
Bakım ve temizlik 18
Sorun giderme 19
Teknik veriler 23
Çevreyle İlgılı bılgıler 24
Tüketicinin Seçimlik Hakları 24
IKEA GARANTİSİ 25
Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Güvenlik Bilgileri
Cihazın montaj ve kullanımından önce, verilen talimatları
dikkatlice okuyun. Üretici, yalnız kurulum veya kullanımdan
kaynaklanan yaralanma ya da hasarlardan sorumlu değildir.
Talimatları, ileride kullanabilmeniz için her zaman güvenli ve
kolay ulaşılabilir bir yerde tutun.
Çocukların ve tehlikeye açık kişilerin güvenliği
Bu cihaz, güvenli şekilde kullanımı ve oluşabilecek tehlikeler
hakkında talimat, gözetim veya bilgi verilmesi halinde 8 yaş
ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyumsal veya zihinsel kapasitesi
düşük veya bilgi ve deneyimi olmayan kişiler tarafından
kullanılabilir.
3 ile 8 yaş arasındaki çocuklar ve ileri düzey zihinsel ile
fiziksel engellere sahip kişiler bu ürünü yalnızca yeteri kadar
bilgilendirilmiş olması halinde kullanmalıdır.
3 yaşın altındaki çocuklar sürekli gözetim altında
bulunmadıkları müddetçe cihazdan uzak tutulmalıdır.
Bu cihaz, çocukların oynayabileceği bir oyuncak değildir.
Temizlik ve bakım işlemi çocuklar tarafından, denetim altında
olmadıkları sürece, yapılmamalıdır.
Tüm ambalajları çocuklardan uzak tutun ve uygun şekilde
bertaraf edin.
TÜRKÇE
4
Genel Güvenlik
Bu cihaz, aşağıdaki gibi ev ve benzeri alanlarda kullanılmak
üzere tasarlanmıştır:
Çiftlik evleri; mağaza, ofis ve diğer çalışma ortamlarındaki
çalışanlar için yapılmış mutfak bölümleri
Otel, motel, pansiyon ve diğer konaklama tarzı yerlerdeki
müşteriler tarafından
UYARI: Cihazın kabinindeki veya ankastre yapıdaki
havalandırma menfezlerinin tıkanmasını önleyin.
UYARI: Buz çözme sürecini hızlandırmak için üretici tarafından
önerilenin dışında mekanik cihazlar veya başka yöntemler
kullanmayın.
UYARI: Soğutucu devresine zarar vermeyin.
UYARI: Üretici tarafından önerilen tipte olmadıkları sürece,
cihazın yiyecek saklama bölmelerinin içinde elektrikli cihazlar
kullanmayın.
Cihazı temizlemek için su spreyi veya buhar kullanmayın.
Cihazı yumuşak nemli bir bezle temizleyin. Sadece nötr
deterjanlar kullanın. Aşındırıcı ürünler, aşındırıcı ovma bezleri,
çözücüler veya metal cisimler kullanmayın.
Yanıcı itici gazlı aerosol teneke kutular gibi patlayıcı
maddeleri bu cihazda saklamayın.
Elektrik kablosunun zarar görmesi durumunda, bir kazanın
meydana gelmesine engel olmak için, kablonun değişimi,
üretici, Yetkili Servis veya benzer nitelikteki kalifiye bir kişi
tarafından yapılmalıdır.
Güvenlik talimatları
Montaj
UYARI! Cihazın montajı yalnızca
kalifiye bir kişi tarafından
yapılmalıdır.
Tüm ambalajları çıkartın.
Hasarlı bir cihazı monte etmeyin ya da
kullanmayın.
Cihazı, yerleşik yapıya kurmadan
kullanmayın.
Cihazla birlikte verilen montaj
talimatlarını takip edin.
TÜRKÇE 5
Cihazı hareket ettirdiğinizde dikkatli
olun, cihaz ağırdır. Her zaman koruyucu
eldiven ve koruyuculu ayakkabı kullanın.
Cihazın çevresinde havanın
dolaşabileceğinden emin olun.
İlk kurulum sonrası veya kapı açılma
yönü değiştirildikten sonra cihazı güç
kaynağına bağlamadan önce en az 4
saat bekleyin. Bunun amacı yağın
kompresöre geri akmasını sağlamaktır.
Cihaz üzerinde herhangi bir müdahale
yapmadan önce (örn; kapı açılma
yönünün değiştirilmesi) cihazın fişini
prizden çekin.
Cihazı radyatörler, fırınlar, ankastre fırın
ya da ocakların yakınına monte etmeyin.
Cihazı yağmura maruz bırakmayın.
Doğrudan güneş ışığı alan yerlere cihazı
monte etmeyin.
Bu cihazı çok nemli veya çok soğuk olan
yerlere kurmayın.
Cihazı hareket ettirirken, zeminin
çizilmemesi için cihazın ön kenarından
kaldırın.
Cihaz bir kurutucu madde torbası içerir.
Bu bir oyuncak değildir. Bu bir yiyecek
değildir. Bu ürünü cihazı açıp kurduktan
sonra imha etmeniz önerilir.
Elektrik bağlantısı
UYARI! Yangın ve elektrik
çarpması riski.
UYARI! Cihazı konumlandırırken,
elektrik kablosunun
sıkışmadığından veya zarar
görmediğinden emin olun.
UYARI! Priz çoğaltıcılarını ve
uzatma kablolarını kullanmayın.
Cihaz topraklanmalıdır.
Anma değeri plakasındaki
parametrelerinin ana güç kaynağının
elektrik gücüne uygun olduğunda emin
olun.
Her zaman doğru monte edilmiş,
darbeye dayanıklı bir priz kullanın.
Elektriksel aksamlara (ör. fiş, elektrik
kablosu, kompresör) zarar vermemeye
özen gösterin. Elektrik aksamlarını
değiştirmek için Yetkili Servise ya da bir
elektrikçiye başvurun.
Elektrik kablosu fiş seviyesinin altında
kalmalıdır.
Fişi prize sadece kurulum
tamamlandıktan sonra takın.
Kurulumdan sonra elektrik fişine
erişilebildiğinden emin olun.
Cihazın fişini prizden çıkarmak için
elektrik kablosunu çekmeyiniz. Her
zaman fişten tutarak çekin.
Kullanım
UYARI! Yaralanma, yanık,
elektrik çarpması ya da yangın
riski.
Cihaz yüksek çevresel uyumluluğa
sahip bir doğal gaz olan yanıcı izobütan
(R600a) içerir. İzobütan içeren soğutucu
devresine zarar vermemeye dikkat edin.
Cihazın teknik özelliklerini kesinlikle
değiştirmeyin.
Üretici tarafından önerilmediği sürece
cihaz içine elektrikli cihazları (ör.
dondurma makineleri) koymayın.
Soğutucu devrede hasar oluşursa, odada
alevlerin ve ateşleme kaynaklarının
olmadığından emin olun. Odayı iyice
havalandırın.
Sıcak maddelerin cihazın plastik
parçalarına temas etmesine izin
vermeyin.
İçecekleri dondurucu bölmesine
koymayın. Bu durum içecek kutusunda
basınç oluşturacaktır.
Yanıcı gaz ve sıvıları cihazda
saklamayın.
Cihazın içine, üzerine veya yakınına
yanıcı ürünler ya da yanıcı ürünlerle
ıslanmış maddeler koymayın.
Kompresöre ya da yoğuşturucuya
dokunmayın. Bunlar sıcaktır.
TÜRKÇE
6
Elleriniz ıslak ya da nemli ise dondurucu
bölmesinden yiyecekleri çıkarmayın ya
da bunlara dokunmayın.
Çözülmüş olan yiyeceği yeniden
dondurmayın.
Dondurulmuş yiyeceğin paketi üstündeki
saklama talimatlarına uyun.
Dahili ışık
UYARI! Elektrik çarpması riski.
Bu cihazda kullanılan lamba türü
yalnızca ev aletleri içindir. Ev
aydınlatması için kullanmayın.
Bakım ve temizlik
UYARI! Yaralanma veya cihazın
zarar görme riski söz konusudur.
Bakım işleminden önce, cihazı devre dışı
bırakın ve elektrik fişini prizden çekin.
Bu cihaz, soğutma ünitesinde
hidrokarbonlar içerir. Ünitenin bakım ve
şarj işlemleri sadece kalifiye bir personel
tarafından yapılmalıdır.
Cihazın tahliyesini düzenli olarak kontrol
edin ve gerekirse temizleyin. Tahliye
kısmı tıkalı ise, buzu çözülmüş su cihazın
alt kısmında toplanır.
Servis
Cihazı onarmak için yetkili bir Servis
Merkezine başvurun.
Sadece orijinal yedek parçalar kullanın.
Elden çıkarma
UYARI! Yaralanma ya da
boğulma riski.
Cihazın fişini prizden çekin.
Elektrik kablosunu kesin ve atın.
Çocukların ve hayvanların cihazda
kapalı kalmasını önlemek için kapıyı
çıkarın.
Bu cihazın soğutucu devresi ve yalıtım
maddeleri ozon dostudur.
Yalıtım köpüğü yanıcı gaz içerir. Cihazı
nasıl doğru şekilde elden çıkaracağınıza
ilişkin bilgi için belediyenize başvurun.
Isı eşanjörünün yanındaki soğutma
ünitesi kısmına zarar vermemeye dikkat
edin.
Üretici / İhracatçı :
ELECTROLUX APPLIANCES AB
BUSINESS SECTOR EMA-EMEA (SEE)
ST GÖRANSGATAN 143
SE-105 45 STOCKHOLM
SWEDEN
TEL: +46 (8) 738 60 00
FAX: +46 (8) 738 63 35
www.electrolux.com
İthalatcı: Electrolux A.Ş
Tarlabaşı Cad. No:35 34435-Taksim-
Beyoğlu_Istanbul
Electrolux tüketici danışma merkezi: 0 850
250 35 89
www.electrolux.com.tr
Kullanım Ömrü Bilgisi :
Kullanım ömrü küçük ev aletlerinde 7 yıl,
diğer beyaz eşya ürünlerinde ise 10 yıldır.
Kullanım ömrü, üretici ve/veya ithalatçı
firmanın cihazınızla ilgili yedek parça temini
ve bakım süresini ifade eder.
Montaj
UYARI! Güvenlik bölümlerine
bakın.
TÜRKÇE 7
Yerleştirme
Kurulum için montaj talimatlarına
bakın.
En iyi performansı elde etmek için cihaz,
kalorifer, ısıtıcı kazan, direk güneş ışığı gibi
ısı kaynaklarından yeterince uzağa monte
edilmelidir. Havanın, kabinin arka tarafında
rahatça devridaim yapabildiğinden emin
olun.
Konumlandırma
Bu cihaz, cihaz üzerindeki bilgi etiketinde
belirtilen iklim sınıfına uygun ortam
sıcaklığına sahip, kuru ve iyi havalandırılan
bir iç mekana kurulmalıdır. Bilgi etiketinde
şu bilgiler yer alır:
İklim sınıfı Ortam sıcaklığı
SN +10°C ila + 32°C
N +16°C ila + 32°C
ST +16°C ila + 38°C
T +16°C ila + 43°C
Bu aralığın dışında çalıştırılan
bazı modellerde bir takım işlev
sorunları yaşanabilir. Doğru
çalışma, yalnızca belirtilen
sıcaklık aralığında garanti
edilebilir. Cihazı nereye monte
etmeniz gerektiği hakkında
şüpheleriniz varsa lütfen satıcıya,
müşteri hizmetlerimize veya en
yakındaki Yetkili Servise
başvurun.
Elektrik bağlantısı
Cihazın fişini prize takmadan önce, bilgi
etiketinde yazılı voltaj ve frekans
değerlerinin evinizin elektrik beslemesininki
ile aynı olduğundan emin olunuz.
Cihaz topraklanmalıdır. Elektrik kablosunun
fişi bu amaca yönelik olarak bir kontak ile
donatılmıştır. Eğer evin elektrik prizi topraklı
değilse, yürürlükteki kanunlara uygun
olarak ve kalifiye bir elektrikçiye danışarak
cihazı ayrı bir toprak hattına bağlayınız.
Üretici firma, yukarıda belirtilen güvenlik
önlemlerine uyulamaması halinde
sorumluluk kabul etmez.
Bu cihaz, E.E.C. yönergeleri ile uyumludur.
TÜRKÇE 8
Ürün tanımı
11
10
9
8
7
5
6
21 3
4
1
Fanlı soğutma LED Lambası ile birlikte
2
Kontrol paneli
3
Şişe rafı
4
Kapaklı süt ürünleri bölmesi
5
Kapak rafları
6
Sebze çekmeceleri
7
Tutuculu kapak şişe rafı
8
Dondurucu çekmeceleri
9
Dondurucu çekmecesi
10
Bilgi etiketi
11
Cam raflar
En az soğuk bölge
Orta sıcaklık bölgesi
En soğuk bölge
TÜRKÇE 9
Çalıştırma
Kontrol paneli
1
78
4
3 2
5
6
1
Gösterge
2
Dondurucu sıcaklığını artırma tuşu
3
Dondurucu sıcaklığını azaltma tuşu
4
OK tuşu
5
Fonksiyon tuşu
6
Soğutucu sıcaklığını artırma tuşu
7
Soğutucu sıcaklığını azaltma tuşu
8
ON/OFF tuşu
Gösterge
Off
min
A B C D E F G
I HJKL
A. Soğutucu bölmesi göstergesi
B. Soğutucu sıcaklık göstergesi ve
zamanlayıcı göstergesi
C. Soğutucu Off göstergesi
D. Alışveriş Fonksiyon göstergesi
E. Tatil Fonksiyon göstergesi
F. Hızlı Dondurma Fonksiyon göstergesi
G. Dondurucu sıcaklık göstergesi
H. Dondurucu bölmesi göstergesi
I. Alarm göstergesi
J. Çocuk Kilidi Fonksiyonu göstergesi
K. Şişe Soğutma Fonksiyon göstergesi
L. Fanlı soğutma Fonksiyon göstergesi
Cihazın açılması
Elektrik fişini prize takın
1. Gösterge ekranı kapalıysa
8
ON/OFF
tuşuna basın.
Sıcaklık göstergeleri varsayılan sıcaklığı
gösterir.
2. Sesli uyarı birkaç saniye sonra çalabilir.
Alarmı sıfırlamak için, bkz. "Yüksek
sıcaklık alarmı".
Gösterge ekranında "DEMO" belirirse,
cihaz demo modundadır. "Sorun
giderme..." bölümüne başvurun.
TÜRKÇE 10
Farklı bir sıcaklık seçmek için,
bkz. "Sıcaklığın ayarlanması".
Cihazın kapatılması
8
ON/OFF tuşuna 3 saniye basın.
Gösterge ekranı kapanacaktır.
Cihazın elektrik bağlantısını kesmek için,
elektrik fişini prizden çekin.
Soğutucunun çalıştırılması
1. Program soğutucu sıcaklığı tuşlarından
birine basın.
Veya:
1. Off simgesi gösterilene kadar
5
Fonksiyon tuşuna basın.
2. Onaylamak için
4
OK tuşuna basın.
3. Soğutucu Off göstergesi söner.
Farklı bir sıcaklık seçmek için, bkz.
"Sıcaklığın ayarlanması".
Soğutucunun kapatılması
1. Buzdolabının Off simgesi çıkıncaya
kadar
5
Fonksiyon tuşuna basın.
Soğutucu Off göstergesi ve soğutucu
bölmesi göstergesi yanıp söner.
2. Onaylamak için
4
OK tuşuna basın.
Soğutucu Off göstergesi görüntülenir.
Sıcaklığın ayarlanması
1. Soğutucunun mevcut sıcaklığı, sıcaklık
tuşlarına basılarak ayarlanabilir.
Varsayılan sıcaklık:
Soğutucu için +5°C
Sıcaklık göstergesi ayarlanmış olan sıcaklığı
gösterir.
Soğutucu bölmesinin sıcaklığı +2°C ile +8°C
arasında değişebilir.
2. Dondurucunun mevcut sıcaklığı, sıcaklık
tuşlarına basılarak ayarlanabilir.
Varsayılan sıcaklık:
Dondurucu için -18°C
Sıcaklık göstergesi ayarlanmış olan sıcaklığı
gösterir.
Dondurucunun sıcaklığı -15°C ile -24°C
arasında değişebilir.
Ayarlanmış sıcaklığa 24 saat
içinde ulaşılır. Bir elektrik kesintisi
durumunda ayarlanmış sıcaklık
korunur.
Fonksiyonlar menüsü
5
Fonksiyon tuşuna bir kez basılarak,
aşağıdaki fonksiyonlar etkinleştirilebilir:
Alışveriş Fonksiyonu
Tatil Fonksiyonu
Hızlı Dondurma Fonksiyonu
Çocuk Kilidi Fonksiyonu
Şişe Soğutma Fonksiyonu
Fanlı soğutma Fonksiyonu
Sembol yok: Normal çalışma
Tüm fonksiyonları istediğiniz
zaman açabilir ve hiç bir simge
görünmeyene kadar
5
Fonksiyon tuşuna birkaç kez
basarak bu fonksiyonu
kapatabilirsiniz.
Alışveriş Fonksiyonu
Eğer çok miktarda yiyecek koymanız
gerekirse (örneğin bir market alışverişinden
gelince), yiyecekleri daha hızlı soğutmak ve
buzdolabında bulunan diğer yiyeceklerin
ılımasını önlemek için Alışveriş fonksiyonunu
aktive etmenizi öneririz.
Alışveriş Fonksiyonu yaklaşık 6
saat sonra otomatik olarak
kapanır.
1. Alışveriş simgesi görününe kadar
5
Fonksiyon tuşuna basın
Alışveriş göstergesi yanıp söner.
2. Onaylamak için
4
OK tuşuna basın.
Alışveriş göstergesi ekrana gelir.
TÜRKÇE
11
Fonksiyonu otomatik olarak
sonlandırılmadan önce kapatmak için,
işlemi Alışveriş göstergesi kaybolana kadar
tekrarlayın.
Farklı bir soğutucu ayarlı
sıcaklığının seçilmesiyle fonksiyon
devre dışı kalır.
Tatil Fonksiyonu
Bu fonksiyon, uzun bir tatil dönemi süresince
soğutucunuzu kötü kokular oluşmadan
kapalı ve boş tutmanızı sağlar.
Tatil Fonksiyonu
etkinleştirildiğinde, soğutucu
bölmesi boş olmalıdır.
1. Tatil simgesi görünene kadar
5
Fonksiyon tuşuna basın.
Tatil göstergesi yanıp söner. Soğutucu
sıcaklık göstergesi, ayarlanmış olan sıcaklığı
gösterir.
2. Onaylamak için
4
OK tuşuna basın.
Tatil göstergesi ekrana gelir.
Bu fonksiyonu kapatmak için, Tatil
göstergesi kaybolana kadar bu işlemi
tekrarlayın.
Farklı bir soğutucu ayarlı
sıcaklığının seçilmesiyle fonksiyon
devre dışı kalır.
Hızlı Dondurma Fonksiyonu
Taze yiyecekleri dondurmak için, Hızlı
Dondurma Fonksiyonunu aktive etmeniz
gerekir.
Hızlı Dondurma Fonksiyonu
yaklaşık 52 saat sonra otomatik
olarak kapanır.
1. Hızlı Dondurma simgesi görünene kadar
5
Fonksiyon tuşuna basın.
Hızlı Dondurma göstergesi yanıp söner.
2.
Onaylamak için
4
OK tuşuna basın.
Hızlı Dondurma göstergesi ekrana gelir.
Bu fonksiyonu kapatmak için, Hızlı
Dondurma göstergesi kaybolana kadar bu
işlemi tekrarlayın.
Farklı bir dondurucu ayarlanmış
sıcaklığının seçilmesiyle fonksiyon
devre dışı kalır.
Çocuk Kilidi Fonksiyonu
İstem dışı bir çalışmaya karşı tuşları
kilitlemek için Çocuk Kilidi fonksiyonunu
etkinleştirin.
1. Çocuk Kilidi simgesi görünene kadar
5
Fonksiyon tuşuna basın.
Çocuk Kilidi göstergesi yanıp söner.
2. Onaylamak için
4
OK tuşuna basın.
Çocuk Kilidi göstergesi yanar.
Çocuk Kilidi fonksiyonunu devre dışı
bırakmak için, Çocuk Kilidi göstergesi
kaybolana kadar işlemi tekrarlayın.
Şişe Soğutma Fonksiyonu
Şişe Soğutma fonksiyonu istediğiniz saate
sesli bir alarm kurmak için kullanılabilir, bir
karışımı belirli bir süre dondurma veya
çabuk soğuyan içecekleri hatırlatma
konularında yararlıdır.
1. Şişe Soğutmasimgesi görünene kadar
5
Fonksiyon tuşuna basın.
Zamanlayıcı ayarlanmış değeri (30 dakika)
gösterir.
2. Zamanlayıcı ayarlanmış değerini 1 ila
90 dakika arasında değiştirmek için
2
,
3
sıcaklık tuşlarına basın. Onaylamak
için
4
OK tuşuna basın.
Zamanlayıcı göstergesi (min). ekrana gelir.
Geri sayımın sonunda, Şişe Soğutma
simgesi yanıp söner ve sesli alarm duyulur.
Bu sırada, soğuması için cihaza koyduğunuz
TÜRKÇE
12
ürünleri çıkarın ve ses kesilene kadar ve
fonksiyon kapanana kadar
5
Fonksiyon
tuşuna basın.
Geri sayım sırasında ya da sonunda süreyi
değiştirmek için,
2
,
3
sıcaklık tuşlarından
birine basın.
Geri sayım sırasında herhangi bir zamanda
fonksiyonu devre dışı bırakmak için, Şişe
Soğutma göstergesi kaybolana kadar bu
prosedürü tekrarlayın.
Fanlı soğutma Fonksiyonu
Bu soğutucu, içerideki yiyeceklerin hızlıca
soğutulmasını sağlayan ve ısı
dalgalanmalarını minimum düzeye indiren
bir fana sahiptir.
1. Fanlı soğutma göstergesi görünene
kadar
5
Fonksiyon tuşuna basın.
Fanlı soğutma göstergesi birkaç
saniyeliğine yanıp söner.
2. Onaylamak için
4
OK tuşuna basın.
Fanlı soğutma göstergesi ekrana gelir.
Bu fonksiyonu kapatmak için, Fanlı soğutma
göstergesi kaybolana kadar bu işlemi
tekrarlayın.
Yüksek sıcaklık alarmı
Dondurucu bölmesindeki sıcaklık artışı
(örneğin önceki bir elektrik kesintisi veya
kapağın açık olması yüzünden) sesli alarm,
alarm göstergesinin yanıp sönmesi ve
dondurucu bölmenin sıcaklık göstergesi ile
gösterilir.
Alarmı sıfırlamak ve sesli alarmı kapatmak
için herhangi bir düğmeye basın.
Dondurucu sıcaklık göstergesi birkaç saniye
boyunca erişilen en yüksek sıcaklığı gösterir.
Ardından, ayarlanmış olan sıcaklığı tekrar
gösterir.
Normal şartlara dönülene kadar alarm
göstergesi yanıp sönmeye devam eder ve
ardından söner.
Açık kapı alarmı
Eğer kapı yaklaşık 5 dakika boyunca açık
kalırsa, sesli alarm başlar ve alarm
göstergesi yanıp söner.
Kapı kapatıldıktan sonra alarm duracaktır.
Alarm sırasında, sesli sinyal herhangi bir
tuşa basılarak kapatılabilir.
Günlük kullanım
UYARI! Güvenlik bölümlerine
bakın.
Aksesuarlar
Yumurta kabı
x1
Buzluklar
x2
TÜRKÇE 13
Dondurucu blokları
Sıcaklık göstergesi
Bu cihaz Fransa'da satılmaktadır.
Bu ülkede yürürlükte olan
kanunlar gereğince cihaz, en
soğuk bölgesini belirtmek
amacıyla buzdolabının alt
bölmesine yerleştirilmiş özel bir
aygıt (şekle bakın) ile tedarik
edilmelidir.
Hareketli raflar
Buzdolabının yan panellerinde, emniyet
cam raflarını istediğiniz gibi yerleştirmenize
olanak tanıyan bir dizi raylar
bulunmaktadır.
DİKKAT! Doğru hava
devridaimini sağlamak için,
sebze çekmecesinin üzerinde
bulunan cam rafı çıkarmayın.
Şişe rafı
Şişeleri, önceden konumlandırılmış rafa
(şişelerin ağzı öne gelecek şekilde)
yerleştirin.
Eğer raf yatay olarak
konumlandırılmışsa, sadece
kapalı şişeleri yerleştirin.
Bu şişe rafı, açık şişeleri saklayabilecek
şekilde yerleştirilebilir. Bunu sağlamak için
rafın ön tarafında bulunan kancaları
arkadaki kancalara göre bir seviye
yukarıya yerleştirin.
TÜRKÇE
14
Kapak raflarının konumlandırılması
Farklı ebatlardaki yiyecek paketlerini
yerleştirebilmek için, kapak çıkıntıları farklı
yüksekliklere ayarlanabilir.
Bu ayarlamaları yapmak için şu işlemleri
uygulayın: çıkıntıyı yerinden çıkıncaya
kadar kademe kademe yukarı doğru çekin
ve ardından istendiği gibi yeniden
konumlayın.
Sebze Çekmeceleri
Meyve ve sebzeler bu çekmecelere
konulmalıdır (resme bakın).
Fanlı soğutma
Bu aygıt gerektiğinde, örneğin kapak
açıldıktan sonra veya ortam sıcaklığı çok
yüksek olduğunda sıcaklığın hızlı bir şekilde
eski haline gelmesi için otomatik olarak
etkinleşir.
Fan sadece kapı kapalı olduğu
zaman çalışır.
Fan şu durumlarda kendisi etkinleşir:
Alışveriş Fonksiyonu etkinleştirildiğinde -
fan Alışveriş Fonksiyonunun tüm süresi
boyunca çalışır
ortam sıcaklığı 32°C'yi aştığında
kapının açılması soğutucu içerisindeki
sıcaklık dengesini bozduğunda
Eğer fonksiyon otomatik
etkinleştiyse Fanlı soğutma
göstergesi görüntülenmez.
Eğer fonksiyon otomatik olarak
etkinleştiyse, kapatamazsınız.
Fan kendiliğinden devre dışı
kalacaktır.
Cihazı manuel olarak çalıştırmak için bkz.
"Fanlı soğutma Fonksiyonu".
Taze yiyeceklerin dondurulması
Dondurucu bölmesi, taze yiyeceklerin
dondurulması, dondurulmuş ve derin
dondurulmuş yiyeceklerin uzun süreli
muhafazası için uygundur.
Taze yiyecekleri dondurmak için,
dondurulacak olan yiyecekleri dondurucu
bölmesine yerleştirmeden önce Hızlı
TÜRKÇE
15
Dondurma fonksiyonunu en az 24 saat
çalıştırın.
Dondurulacak olan taze yiyeceği üst
bölmeye yerleştirin.
24 saatte dondurulabilecek maksimum
yiyecek miktarı, buzdolabının içinde
bulunan bilgi etiketinde yazılıdır.
Dondurma işlemi 24 saat sürer: bu süre
boyunca, dondurulmak üzere daha fazla
yiyecek koymayın.
24 saat sonrasında dondurma işlemi
tamamlandığında, Hızlı Dondurma
Fonksiyonunu devre dışı bırakın (bkz. "Hızlı
Dondurma Fonksiyonu").
Dondurma takvimi
3-6
1-2
10-12
3-4
10-12
3-6
10-12
3-6
10-12
3-6
Semboller, farklı tipte donmuş yiyecekleri
göstermektedir.
Sayılar, uygun tipte donmuş yiyecekler için
ay cinsinden muhafaza sürelerini
belirtmektedir. Belirtilen muhafaza süresinin
hem üst hem de alt sınır değerinin
geçerliliği, yiyeceğin kalitesine ve yiyecek
dondurulmadan önce yapılan işlemlere
bağlıdır.
Dondurulmuş yiyeceklerin muhafazası
Cihazı ilk kez çalıştırdığınızda veya belirli
bir süre kullanım dışı bıraktıktan sonra,
yiyecekleri dondurucuya yerleştirmeden
önce cihazı en az 12 saat Hızlı Dondurma
Fonksiyonu çalışıyorken açık bırakın.
Kazara buz çözme işlemi
uygulanması halinde, örneğin bir
elektrik kesintisinden ötürü; eğer
elektrik kesintisi, teknik özellikler
bölümünde "Başlatma süresi"
başlığı kısmında belirtilen
süreden daha uzun sürerse, buzu
çözülen yiyecek hemen
tüketilmeli veya derhal
pişirilmelidir ve sonra yeniden
dondurulmalıdır (soğuduktan
sonra).
Buz çözme
Derin dondurulmuş veya normal donmuş
gıdalar kullanılmadan önce, soğutucu
bölmesinde veya oda sıcaklığında (bu işlem
için gereken süreye bağlı olarak) eritilebilir.
Küçük hacimli donmuş gıdalar,
dondurucudan çıkartılır çıkartılmaz donmuş
haldeyken bile pişirilebilir: böyle bir
durumda, pişirme işlemi biraz daha uzun
sürecektir.
Buz küpü yapma
Bu cihaz, buz küpleri yapmada kullanılan
bir kap içermektedir.
1. Kabı su ile doldurun.
2. Kabı dondurucu bölmesine koyun
DİKKAT! Bu kabı dondurucudan
çıkarmak için metal aletler
kullanmayın.
DİKKAT! Cihaza ıslak ellerle
dokunmayın, iç yüzeylere
yapışabilirler.
Dondurucu blokları
Dondurucu içerisinde iki adet dondurucu
bloğu bulunur. Bunlar, bir elektrik kesintisi
veya arıza durumunda yiyeceğin muhafaza
edilebilme süresini uzatırlar.
TÜRKÇE
16
DİKKAT! Dondurucu bloklarının
içini açmayın veya içeriğini
tüketmeyin.
İpuçları ve yararlı bilgiler
Normal çalışma sesleri
Aşağıdaki seslerin çalışma sırasında
duyulması normaldir:
Soğutucu pompalandığında, bobinlerden
gelen hafif bir çalkalanma ve fokurdama
sesi.
Soğutucu pompalandığında
kompresörden gelen bir fan çalışması ve
titreşim sesi.
Termik genleşme (doğal ve tehlikeli
olmayan bir durum) nedeniyle cihazın
içinden gelen ani bir çatlama sesi.
Kompresör açıldığında veya
kapandığında ısı ayarlayıcı
mekanizmadan gelen hafif bir tıkırtı.
Enerji tasarrufuyla ilgili ipuçları
Cihazın kapısını sıkça açmayın veya
gerekmedikçe kesinlikle açık bırakmayın.
Dondurucu sepetinden dondurucu
bloğunu almayın.
Taze yiyeceklerin soğutulmasıyla ilgili
tavsiyeler
Sıcak yiyecekleri veya buharlaşan sıvıları
buzdolabına koymayınız.
Yiyecekleri, özellikle keskin bir kokusu
varsa, kapatın veya sarın.
Yiyecekleri, etrafında hava rahatça
devridaim yapabilecek şekilde
yerleştiriniz.
Soğutma tavsiyeleri
Faydalı tavsiyeler:
Et (tüm çeşitleri): Uygun torbalara
koyunuz ve sebze çekmecesinin
üstündeki cam rafa yerleştiriniz. Eti en
fazla 1-2 gün saklayın.
Pişmiş yiyecekler, soğuk yemekler:
kapatın ve herhangi bir rafa koyun.
Meyve ve sebzeler: İyice temizleyin ve
özel çekmecesine yerleştirin. Muzlar,
patatesler, soğanlar ve sarımsaklar
(paketli değilse), buzdolabına
konulmamalıdır.
Tereyağı ve peynir: Özel hava geçirmez
bir kaba koyun veya havayla teması
engellemek adına alüminyum folyo veya
polietilen torba ile sarın.
Şişeler: bunları, kapakla kapatın ve
kapakta bulunan şişe bölmesinde ya da
(varsa) cihazın içindeki şişe rafında
muhafaza edin.
Dondurma tavsiyeleri
Sadece birinci kalite, taze ve iyi
temizlenmiş yiyecekleri dondurunuz.
Daha etkili dondurmak ve eritmek için
yiyeceği küçük paylara ayırın.
Yiyeceği alüminyum veya politen ile
paketleyin. Paketlerin hava
geçirmediğinden emin olun.
Zaten donmuş olan yiyeceklerin sıcaklık
artışının önüne geçmek için, yanına
donmamış taze yiyecek yerleştirmeyin.
Yağsız yiyecekler yağlı yiyeceklere göre
daha iyi ve daha uzun süre muhafaza
edilir Tuz, yiyeceğin muhafaza ömrünü
kısaltır
Buz küplerini, su buzlarını veya buzlu
dondurmaları dondurucudan çıkardıktan
hemen sonra tüketmeyin. Korozyon riski
vardır.
Yiyeceklerin muhafaza sürelerini kontrol
edebilmek amacıyla, her bir yiyecek
paketinin üzerine dondurucuya konulma
tarihini yazmanız tavsiye edilir.
TÜRKÇE
17
Donmuş gıda ürünlerinin muhafazasıyla
ilgili tavsiyeler
Piyasada donmuş halde satılan gıda
ürünlerinin satıcı tarafından uygun
şekilde muhafaza edilmiş olduğundan
emin olun;
Donmuş yiyeceklerin, yiyecek
mağazasından dondurucunuza mümkün
olan en kısa sürede aktarılmasını
sağlayınız
Buz çözme işlemi uygulandığında,
yiyecekler çabuk çözülür ve tekrar
dondurulmaz.
Yiyecek üreticisinin belirttiği muhafaza
süresini aşmayın.
Dondurucu içerisinde sıvıyla dolu cam
saklama kapları bulundurmayın çünkü
kırılabilirler.
Bakım ve temizlik
UYARI! Güvenlik bölümlerine
bakın.
Genel uyarılar
DİKKAT! Herhangi bir bakım
işlemi yapmadan önce, cihazın
fişini prizden çekin.
Bu cihazın soğutucu birimlerinde
hidrokarbonlar bulunmaktadır;
dolayısıyla bakım ve şarj işlemleri
sadece yetkili teknisyenler
tarafından yapılmalıdır.
Cihazın aksesuarları ve parçaları,
bulaşık makinesinde yıkamak için
uygun değildir.
İç kısmın temizliği
Cihazı ilk kez kullanmadan önce, yeni bir
ürünün sahip olduğu tipik kokuyu gidermek
için cihazın iç kısmının ve dahili
aksesuarlarının ılık su ve biraz nötr sabun
kullanarak yıkanıp ve daha sonra iyice
kurulanması gerekir.
DİKKAT! Bitişe zarar
vereceklerinden dolayı deterjan,
aşındırıcı tozlar, klor veya yağ
bazlı temizlik maddeleri
kullanmayın.
Periyodik temizlik
DİKKAT! Cihazın içerisindeki
boruları ve/veya kabloları
çekmeyin, oynatmayın veya
zarar vermeyin.
DİKKAT! Soğutma sistemine
zarar vermeyin.
Cihaz düzenli olarak temizlenmelidir:
1. Cihazın iç kısmını ve aksesuarlarını ılık su
ve biraz beyaz sabun kullanarak
temizleyin.
2. Temiz ve kirden arınmış kalmalarını
sağlamak için kapı contalarını düzenli
olarak kontrol edip silerek temizleyin.
3. İyice durulayıp, kurulayın.
4. Varsa, cihazın arka tarafındaki
yoğuşturucuyu ve kompresörü bir fırça
ile temizleyin.
Bu işlem, cihazın performansını artırır ve
elektrik tüketimini azaltır.
TÜRKÇE 18
Soğutucunun buzunun çözülmesi
Soğutucu bölmesinin buharlaştırıcı
devresindeki buzlar, normal kullanım
esnasında motor kompresörü her
durduğunda otomatik olarak yok edilir.
Eriyen su, bir kanal vasıtasıyla motor
kompresörü üzerinden geçerek
buharlaştırıldığı yer olan cihazın arka
tarafındaki özel bir kaba boşaltılır.
Suyun taşmasını ve içerdeki yiyeceklerin
üzerine damlamasını önlemek için, soğutucu
bölmesi kanalının ortasındaki buz çözme
suyu tahliye deliğinin periyodik olarak
temizlenmesi önemlidir.
Bu amaçla, aksesuar çantasında bulunan
tüp temizleyiciyi kullanın.
Dondurucunun buzunun çözülmesi
Dondurucu bölmesi buzlanmaz (no-frost)
özelliktedir. Yani, çalışırken ne panellerinde
ne de yiyeceklerin üzerinde buzlanma ve
karlanma yapmaz.
Cihazın kullanılmadığı zamanlar
Cihaz uzunca bir süre kullanılmayacaksa,
aşağıdaki önlemleri alın:
1. Cihazın elektrik beslemesini kesin.
2. İçindeki tüm yiyecekleri çıkarın.
3. Cihazı ve tüm aksesuarlarını temizleyin.
4. Kötü kokuların oluşmasını önlemek için
kapıyı/kapıları hafif aralık bırakın.
DİKKAT! Eğer buzdolabı açık
tutulacaksa, bir elektrik kesintisi
durumunda içindeki yiyeceklerin
bozulmasını önlemek için
birilerinden ara sıra kontrol
etmesini rica edin.
Tatil fonksiyonunu
etkinleştirmenizi tavsiye ederiz.
Sorun giderme
UYARI! Güvenlik bölümlerine
bakın.
Servisi aramadan önce...
Problem Muhtemel neden Çözüm
Cihaz hiç çalışmıyor. Cihaz kapalıdır. Cihazı açın.
Cihaz hiç çalışmıyor. Cihazın fişi prize doğru şe-
kilde takılı değildir.
Fişi prize doğru bir şekilde ta-
kın.
TÜRKÇE 19
Problem Muhtemel neden Çözüm
Cihaz hiç çalışmıyor. Prizde elektrik yoktur. Prize başka bir elektrikli cihaz
takarak kontrol edin. Kalifiye
bir elektrikçi çağırın.
Cihaz gürültülü çalışıyor. Cihaz düzgün şekilde des-
teklenmemiştir.
Cihazın sabit durup durma-
dığını kontrol edin.
Sesli veya görsel alarm açık. Dondurucu kabini kısa bir
süre önce çalıştırılmıştır ve-
ya sıcaklık halen çok yük-
sektir.
"Yüksek Sıcaklık Alarmı" bölü-
müne bakın.
Sesli veya görsel alarm açık. Kapı açık bırakılmıştır. Kapağı kapatın. "Açık Kapı
Alarmı" bölümüne bakın.
Sesli veya görsel alarm açık. Cihazın içindeki sıcaklık
çok yüksektir.
Kalifiye bir elektrikçi veya size
en yakın Yetkili Servis Merkezi
ile irtibata geçin.
Sıcaklık Göstergesinde sayı-
lar yerine dikdörtgen veya
kare bir sembol görünüyor.
Sıcaklık sensöründe bir so-
run vardır.
Size en yakın Yetkili Servis
Merkezi ile irtibata geçin
(soğutma sistemi yiyecekleri
serin tutmayı sürdürecek fakat
sıcaklık ayarı mümkün olmaya-
caktır).
Lamba çalışmıyor. Lamba bekleme modun-
dadır.
Kapıyı kapatıp açın.
Lamba çalışmıyor. Lamba arızalıdır. Size en yakın Yetkili Servis
Merkezi ile irtibata geçin.
Kompresör devamlı çalışıyor. Sıcaklık yanlış ayarlanmış-
tır.
"Çalıştırma" bölümüne bakın.
Kompresör devamlı çalışıyor. Cihaza aynı anda birçok
gıda ürünü konulmuştur.
Birkaç saat bekleyin ve sıcak-
lığı tekrar kontrol edin.
Kompresör devamlı çalışıyor. Oda sıcaklığı çok yüksektir. Bilgi etiketindeki iklim sınıfı
tablosuna bakın.
Kompresör devamlı çalışıyor. Gıdalar cihaza sıcakken
yerleştirilmiştir.
Dondurucuya koymadan önce
gıda ürünlerinin oda sıcak-
lığına gelmesini bekleyin.
TÜRKÇE 20
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56

IKEA ISANDE Kullanım kılavuzu

Tip
Kullanım kılavuzu

Diğer dillerde