Philips GC4730 Kullanım kılavuzu

Kategori
Ütüler
Tip
Kullanım kılavuzu
82

Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips’e hoş geldiniz! Philips’in sunduğu destekten
faydalanabilmek için lütfen ürününüzü şu adresten kaydedin: www.philips.com/welcome.

Sprey başlığı
Doldurma ağzı kapağı
Buhar püskürtme
Sprey düğmesi
Buhar ayar düğmesi
İyonik DeepSteam mandalı (sadece GC4740/30)
Sarı sıcaklık ışığı
Otomatik kapanma ışığı (sadece GC4740/30/21/20) İyonik DeepSteam ışığı (sadece
GC4740/30)
Sıcaklık kadranı
Su haznesi (sadece GC4740/30: ışık ve otomatik kapanma göstergeli)
Elektrik kablosu
Tip plakası
Taban
- Gösterilmemektedir: Doldurma kabı
- Gösterilmeyen: Isıya dayanıklı koruyucu kapak (sadece GC4740 için)

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve gelecekte de başvurmak üzere saklayın.

- Ütüyü asla suya batırmayın.

- Cihazı prize takmadan önce, tip plakasında yazılı olan gerilimin, evinizdeki şebeke gerilimiyle aynı
olup olmadığını kontrol edin.
- Fiş, elektrik kablosu veya cihazın kendisinde gözle görülür bir hasar varsa, cihaz düşmüşse veya
cihazda sızıntı varsa, cihazı kullanmayın.
- Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike oluşturmasını önlemek için mutlaka Philips’in yetki
verdiği bir servis merkezi veya benzer şekilde yetkilendirilmiş kişiler tarafından değiştirilmesini
sağlayın.
- Cihaz elektriğe bağlıyken asla gözetimsiz bırakmayın.
- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatı olmadan, ziksel, sinirsel ya da
zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından yetersiz kişiler tarafından (çocuklar
da dahil) kullanılmamalıdır.
- Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
- Elektrik kablosunun sıcak ütü tabanına temas etmesine izin vermeyin.

- Cihazı yalnızca toprak hatlı prize takın.
- Olası hasarlara karşı elektrik kablosunu düzenli olarak kontrol edin.
- Ütünün tabanı aşırı ısınabilir ve dokunulduğunda yanıklara yol açabilir.
- Ütülemeyi bitirdiğinizde, ütüyü temizlediğinizde, su haznesini doldurup boşalttığınızda veya kısa
bir süre için ara verdiğinizde, buhar ayar düğmesini 0 konumuna getirin ve ütüyü dik olarak arka
kısmının üzerine oturtarak cihazın şini prizden çekiniz.
- Ütüyü her zaman sabit, düz ve yatay bir yüzeyde bulundurun ve kullanın.
- Su haznesine parfüm, sirke, kola, kireç çözücü ürünler, ütülemeye yardımcı olacak ürünler ve diğer
kimyasal maddeler koymayın.

- Bu cihaz sadece evde kullanım için tasarlanmıştır.

Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlarla (EMF) ilgili tüm standartlara uygundur. Bu cihaz, gereği gibi
ve bu kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde kullanıldığında, bugünün bilimsel verilerine göre kullanımı
güvenlidir.

Dikkat: Ütüyü ilk kez kullanmadan önce tabandaki karton kaplamayı çıkarın.


Su haznesini doldurmak için normal musluk suyu kullanabilirsiniz.
İpucu: Bulunduğunuz yerdeki musluk suyu çok sertse, eşit miktarda saf suyla karıştırmanızı ya da sadece
saf su kullanmanızı tavsiye ederiz.
1 Cihazın şini mutlaka prizden çekin.
2 Buhar kontrolünü 0 konumuna getirin (= buharsız) (Şek. 2).
3 Doldurma deliğinin kapağını açın (Şek. 3).
4 Ütüyü geriye doğru eğin ve su haznesini, doldurma kabını kullanarak maksimum seviyeye
kadar musluk suyu ile doldurun (Şek. 4).
Su haznesini MAX (MAKSİMUM) seviyesine kadar doldurun.
Su haznesine parfüm, sirke, kola, kireç çözücü ürünler, ütülemeye yardımcı olacak ürünler ve diğer
kimyasal maddeler koymayın.
5 Doldurma deliğinin kapağını kapatın (‘klik’) (Şek. 5).


Kumaş türü Sıcaklık
ayarları
Buhar ayarı Buhar
püskürtme
İyonik DeepSteam
(sadece belirli
modellerde)
Keten Maks.
; \
evet
Pamuklu 3
; \
evet
Yünlü 2
l
geçersiz evet
İpekli 1 0 geçersiz geçersiz
Sentetik kumaşlar (örn.
akrilik, naylon,
polyamid, polyester)
1 0 geçersiz geçersiz
1 Sadece belirli modellerde: ısıya dayanıklı koruyucu kapağı çıkarın (Şek. 6).
Ütüleme işlemi esnasında, koruyucu ısı kapağını taban üzerinde bırakmayın.
2 Ütünüzü arka kısmı üzerine oturtun.
 83
3 Sıcaklık kadranını uygun konuma çevirerek istenilen ütüleme sıcaklığını ayarlayın (bkz. ‘Sıcaklık
ve buhar ayarları’ tablosu) (Şek. 7).
Kumaş türü için yıkama talimatları etiketini kontrol edin.
Elbisenin ne tür kumaştan yapıldığını bilmiyorsanız, elbiseyi giydiğinizde görünmeyen bir bölümünü
ütüleyerek doğru ütüleme sıcaklığını belirleyin.
İpekli, yünlü ve sentetik materyaller: kumaşın parlamasını önlemek için ters taraftan ütüleyin. Leke söz
konusu olabileceğinden püskürtme yapmayın.
Ütüleme işlemine, sentetik ipten yapılmış malzemeler gibi, düşük ütü sıcaklığı gerektiren materyallerle
başlayın.
4 Uygun buhar ayarını ayarlayın (bkz. ‘Sıcaklık ve buhar ayarları’ tablosu) (Şek. 8).
Dikkat: Seçtiğiniz buhar ayarının seçilen ütü sıcaklığına uygun olduğundan emin olun.
5 Cihazın şini topraklı prize takınız.
, Sarı sıcaklık ışığı yanar (Şek. 9).
6 Ütünün sarı sıcaklık ışığı söndüğünde, ütüleme işlemine başlamadan önce biraz bekleyin.
Isı düğmesi ütüleme esnasında zaman zaman yanacaktır.


1 Buhar kontrolünü 0 konumuna getirin (= buharsız).
2 Uygun ütü sıcaklığını seçin (bkz. ‘Kullanıma hazırlama’ bölümü, ‘Sıcaklık ve buhar ayarının
ayarlanması’ başlığı).

Dikkat: Cihazı ilk kullanışınızda bir miktar duman çıkması normaldir. Bu durum, kısa bir süre sonra
geçecektir.
1 Su haznesinde yeterince su olduğundan emin olun.
2 Uygun ütü sıcaklığını seçin (bkz. ‘Kullanıma hazırlama’ bölümü, ‘Sıcaklık ve buhar ayarının
ayarlanması’ başlığı) (Şek. 7).
3 Uygun buhar ayarını seçin (bkz. ‘Kullanıma hazırlama’ bölümü, ‘Sıcaklık ve buhar ayarının
ayarlanması’ başlığı) (Şek. 8).
Dikkat: Ayarlanan sıcaklığa ulaştıktan sonra ütü buhar çıkarmaya başlar.

Buharlı ütüleme sırasında İyonik DeepSteam fonksiyonu kullanıldığında üretilen buhar, normal buhar
ütülemede üretilenden daha ince olacaktır. İnce buhar, özellikle kalın kumaşa daha derinlemesine
nüfuz eder. Bu da inatçı kırışıklıkları kolayca gidermenize yardımcı olur.
1 Su haznesinde yeterince su olduğundan emin olun.
2 Uygun ütü sıcaklığını seçin (bkz. ‘Kullanıma hazırlama’ bölümü, ‘Sıcaklık ve buhar ayarının
ayarlanması’ başlığı) (Şek. 7).
3 Uygun buhar ayarını seçin (bkz. ‘Kullanıma hazırlama’ bölümü, ‘Sıcaklık ve buhar ayarının
ayarlanması’ başlığı). (Şek. 8)
4 İyonik DeepSteam mandalını basılı tutun (Şek. 10).
, Mavi İyonik DeepSteam ışığı yanar ve bir uğuldama duyulur (Şek. 11).
5 Ütü, en zor kırışıklıkları bile gidermenize yardımcı olacak İyonik DeepSteam’i
üretmektedir (Şek. 12).
84
Dikkat: İyonik DeepSteam fonksiyonu, sadece 2 - MAX arasındaki buhar ayarıyla ve sıcaklık ayarıyla
birlikte kullanıldığında etkilidir.
Dikkat: Buhar kullanmadan ve/veya düşük sıcaklık ayarlarıyla ütü yaptığınızda İyonik DeepSteam
fonksiyonunu kullanmayın. Bununla birlikte, İyonik DeepSteam fonksiyonu açıkken buhar kullanmadan
düşük sıcaklıklarda ütü yapmak ütüye zarar vermez.
Dikkat: İyonik DeepSteam çıkışı, ütüleme sıcaklığına bağlı olarak farklılık gösterebilir.


Malzemeyi nemlendirmek için püskürtme özelliğini kullanabilirsiniz. Böylece inatçı kırışıklıkları daha
kolay giderebilirsiniz.
1 Su haznesinde yeterince su olduğundan emin olun.
2 Ütülenecek ürünü nemli hale getirmek için birkaç kez sprey düğmesine basın. (Şek. 13)

Özel Buhar Ucu tabanından buhar üeme, inatçı kırışıklıkların giderilmesine yardımcı olur. Buhar
püskürtme, buharın ütülenecek giysinin her tarafına dağıtılmasını sağlar.
Buhar püskürtme fonksiyonu sadece 3 ve MAX arası sıcaklık ayarlarında kullanılabilir.
1 Su haznesinde yeterince su olduğundan emin olun.
2 Buhar püskürtme düğmesine basıp bırakın (Şek. 14).
- Buhar püskürtme fonksiyonu, ütüyü dik pozisyonda tuttuğunuz zaman da kullanılabilir. Bu işlem
askıdaki elbiselerde, perdelerde vb. bulunan kırışıklıkları yok etmek için kullanılır. (Şek. 15)

Bu ütü damlama durdurucu bir özelliğe sahiptir: sıcaklık suyun tabandan damlamasını
engelleyemeyecek kadar düşük olduğunda, ütü buhar üretmeyi otomatik olarak durdurur. Bu durum
oluştuğunda, bir ses duyabilirsiniz.

Otomatik kapanma özelliği, ütü bir süre boyunca hareketsiz kaldığında cihazı otomatik olarak kapatır.
- Sadece belirli modellerde: Hazne ışığı yanıp sönmeye başlayarak ütünün otomatik kapanma
özelliği tarafından kapatıldığını gösterir (Şek. 16).
- Sadece belirli modellerde: Kırmızı kapanma ışığı yanıp sönmeye başlayarak ütünün otomatik
kapanma özelliği tarafından kapatıldığını gösterir.
- Ütünün tekrar ısınmasını sağlamak için ütüyü kaldırın veya hafçe hareket ettirin. Hazne ışığı
(sadece belirli modellerde) veya otomatik kapanma ışığı (sadece belirli modellerde) yanıp
sönmeyi durdurur.

Elektrik şini prizden çekin, buhar kontrolünü 0 konumuna getirin ve temizlemeden önce ütünün
soğumasını bekleyin.
Su haznesine sirke veya diğer kireç çözücü maddeler koymayın.

1 Tortuları ve tabandan çıkan diğer artıkları nemli bir bez ve aşındırıcı olmayan (sıvı) bir temizlik
maddesiyle silin.
 85
Ütü tabanının düzlüğünü koruması için, metal cisimlerle sert temasından kaçının. Ütü tabanını
temizlemek için ovma bezleri, sirke ve başka kimyasallar kullanmayın.
2 Ütünün üst kısmını nemli kumaşla silin.
3 Su haznesini düzenli olarak su ile durulayın. Duruladıktan sonra su haznesini boşaltın.

Çift Etkili Kireç Sistemi, su haznesinin içindeki bir Kireç Önleyici tablet ve Kireç Temizleme
fonksiyonundan oluşur.
1 Kireç önleyici tablet, buhar deliklerinin kireç nedeniyle tıkanmasını önler. Kireç önleyici tablet,
sürekli aktiftir ve değiştirilmesi gerekmez.
2 Kireç Temizleme fonksiyonu, ütüdeki kireç parçacıklarını temizler.

Kireç Temizleme özelliğini iki haftada bir kullanın. Eğer bulunduğunuz bölgedeki su çok sertse
(örneğin, ütüleme işlemi esnasında taban kısmında parçacıklar dökülüyorsa), Kireç Temizleme özelliği
daha sık kullanılmalıdır.
1 Su haznesini maksimum seviyede doldurunuz.
Su haznesine sirke veya diğer kireç çözücü maddeler koymayın.
2 Sıcaklık kadranını MAX ayarına getirin (Şek. 17).
3 Fişi topraklı duvar prizine takın.
4 Sıcaklık ışığı söndüğünde ütüyü prizden çekin.
5 Ütüyü lavabo üzerinde tutun. Buhar kontrolünü Kireç Temizleme konumuna getirin ve orada
tutun. Ütüyü hafçe aşağı yukarı sallayın (Şek. 18).
, Buhar ve kaynar su tabandan dışarı akar. Varsa diğer yabancı maddeler ve tortular da suyla
dışarı atılır.
6 Haznenin içindeki tüm su kullanıldıktan hemen sonra buhar kontrolü düğmesini bırakın.
Ütüde hala tortu varsa, kireç temizleme işlemini tekrarlayın.

1 Fişi prize geri takın ve ütü tabanının kuruması için ütünün ısınmasını bekleyin.
2 Ayarlanan ütüleme sıcaklığına ulaştığında, ütüyü prizden çekin.
3 Ütünüzü yavaşça eski bir bez üzerinde gezdirin. Kalan su lekeleri ütü tabanından çıkar.
4 Saklamadan önce, ütüyü soğumaya bırakın.

1 Buhar kontrolünü 0 konumuna getirin, ütünün şini çekin ve soğumasını bekleyin.
2 Su haznesini boşaltın ve tüyü düzgün bir yüzeye tabanı üzerine koyun. (Şek. 19)
3 Elektrik kordonunu dolayın ve kordon bağlayıcı ile sabitleyin.

Ütü işleminden hemen sonra ütüyü ısıya dayanıklı koruyucu kapağı üzerinde bırakabilirsiniz. Önce
ütünün soğumasını beklemek gerekli değildir.
Isıya dayanıklı koruyucu kapağı ütüleme işlemi esnasında kullanmayın.
86
1 Taban ucunu ısıya dayanıklı koruyucu kapağa (1) takın ve ütünün arka kısmını (2) aşağıya
bastırın (Şek. 20).

- Kullanım ömrü sonunda, cihazı normal ev atıklarınızla birlikte atmayın; bunun yerine, geri
dönüşüm için resmi toplama noktalara teslim edin. Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı
olursunuz (Şek. 21).

Servise ya da daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız veya bir sorunla karşılaşırsanız, www.philips.com.tr
adresindeki Philips Internet sitesini ziyaret edin veya ülkenizde bulunan Philips Müşteri Merkeziyle
iletişim kurun (telefon numarasını dünya çapında geçerli garanti belgesinde bulabilirsiniz). Ülkenizde
bir Müşteri Merkezi yoksa, yerel Philips bayisine başvurun.

Cihaz çalışmıyor veya doğru çalışmıyorsa, öncelikle aşağıdaki listeye göz atın. Karşılaştığınız problem
bu liste dahilinde değilse, cihaz muhtemelen arızalıdır. Bu durumda cihazı yetkili Philips servisine
götürmenizi tavsiye ederiz.
Sorun Nedeni Çözüm
Ütünün şi prize
bağlı, ancak ütü
tabanı ısınmıyor.
Bağlantı sorunu var. Cihazın şini, elektrik kablosunu ve prizi kontrol
ediniz.
Sıcaklık kadranı MIN
olarak ayarlanmış.
Sıcaklık kadranını istenilen konuma getirin.
Ütü buhar
üretmiyor.
Su haznesinde yeterince
su yok.
Su haznesini doldurun (bkz. ‘Kullanıma hazırlama’
bölümü, ‘Su haznesinin doldurulması’ konusu).
Buhar ayar düğmesini 0
konumuna getirin.
Buhar kontrolünü l veya ; olarak ayarlayın
(bkz. ‘Kullanıma hazırlama’ bölümü, ‘Sıcaklık ve
buhar ayarının seçilmesi’ konusu).
Ütü yeterince sıcak değil
ve/veya damlama-
durdurucu özelliği aktif
hale getirilmemiş.
Buharlı ütüleme için uygun olan bir ütü sıcaklığını
seçin ( 2 - MAX). Ütüyü arka kısmı üzerine
oturtun ve ütülemeye başlamadan önce sarı
sıcaklık ışığı sönene kadar bekleyin.
Ütü buhar
püskürtmüyor.
Buhar püskürtme
fonksiyonunu kısa bir süre
içinde çok sık kullandınız.
Yatay pozisyonda ütülemeye devam edin ve
buhar püskürtme fonksiyonunu tekrar
kullanmadan önce bir süre bekleyin.
Ütü yeterince sıcak değil. Buhar püskürtme fonksiyonunu kullanılabileceği
bir sıcaklık ayarlayın ( 3 - MAX). Ütüyü arka
kısmı üzerine oturtun. Buhar püskürtme
fonksiyonunu tekrar kullanmadan önce sarı
sıcaklık ışığı sönene kadar bekleyin.
Ütüleme sırasında
kumaş üzerine su
damlıyor.
Doldurma deliğinin kapağı
uygun şekilde
kapatılmamış.
Bir klik sesi duyana kadar doldurma kabını basılı
tutun.
 87
Sorun Nedeni Çözüm
Su haznesine katkı
maddesi konulmuş.
Su haznesini su ile çalkalayın ve su tankına
herhangi bir katkı maddesi koymayın.
Buhar püskürtme
fonksiyonu 3
değerinden daha düşük
bir sıcaklıkta kullanılmış.
Sıcaklık ayar kadranını ve 3 ile MAX arasında
bir konuma getirin.
Ütü soğuduktan
sonra veya
kullanılmadığı
halde tabanından
su akıtıyor.
Ütünün su haznesinde
halen bir miktar su kalmış
ve yatay olarak bırakılmış.
Ütüyü kaldırmadan önce su haznesini boşaltın.
Ütüyü tabanı üzerinde koyun.
Ütünün
tabanından
tortular ve kireç
zerrecikleri
çıkıyor.
Suyun sertliği tabanda
tortular oluşturur.
Bir ya da birkaç kez Kireç Temizleme
fonksiyonunu kullanın (bkz. ‘Temizlik ve bakım’
bölümü, ‘Kireç Temizleme fonksiyonunun
kullanılması’ konusu).
Kırmızı otomatik
kapanma ışığı
yanıp sönüyor
(sadece belirli
modellerde).
Otomatik kapanma
özelliği ütüyü kapatmıştır
(bkz. ‘Özellikler’ bölümü,
‘Otomatik kapanma
fonksiyonu’).
Otomatik kapanma fonksiyonunu devre dışı
bırakmak için ütüyü hafçe hareket ettirin. Kırmızı
otomatik kapanma lambası söner.
Mavi su haznesi
ışığı yanıp
sönüyor (sadece
belirli
modellerde).
Otomatik kapanma
fonksiyonu ütüyü kapatmış
(bkz. ‘Özellikler’ bölümü,
‘Otomatik kapanma
fonksiyonu’ başlığı).
Otomatik kapanma fonksiyonunu devre dışı
bırakmak için ütüyü hafçe hareket ettirin. Mavi
hazne lambası söner.
Ütü uğultu
çıkarıyor.
İyonik DeepSteam
fonksiyonu açık.
Buhar kullanmadan ütü yaparken uğultu
duyuyorsanız, İyonik DeepSteam mandalına
basmayı durdurun. Buhar kullanmadan ütü
yaptığınızda İyonik DeepSteam fonksiyonunun bir
etkisi yoktur.
88
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92

Philips GC4730 Kullanım kılavuzu

Kategori
Ütüler
Tip
Kullanım kılavuzu