GENUIS WIRELESS BLAZE El kitabı

Kategori
Oyun kontrolleri
Tip
El kitabı
Table of Contents
English ………………………………………………………………………..1
Pyccĸии ……………………………………………………………………3
Deutsch ………………………………………….…………………………..4
Français ……………………………………………………………………..5
Italiano ……………………………………………………………………….6
Espaňol …………………………………………………………………….7
Português ………………………………………………………………...8
Brasil ..................................................................................................9
Nederland ………………………………………………………………...10
Česky ……………………………………………………………………..11
Magyar ……………………………………………………………………12
Polski ..................................................................................................13
SRPSKI ................................................................................................14
Türkçe ................................................................................................15
ﻲﺑﺮﻋ ................................................................................................16
Türkçe
15
Talimat
1. Kumandanın arka kısmındaki pil kapağını çıkarınız ve 2 adet AA tipi pil yerleştiriniz. Kapağı
yeniden yerine takınız.
2. Alıcıyı PS2 konsolunda PS2 kontrolör portlarının birine takınız.
3. Eğer alıcıdakı LED otomatik olarak yanıp sönmeye başlamazsa, alıcıdaki bağlan (connect)
ğmesine basınız. Kırmızı LED şimdi yanıp sönüyor olmalıdır. Bu, bağlanılmak üzere bir
kontrolörün aranmakta olduğunu göstermektedir.
4. Kontrolördeki on/off düğmesini kullanarak kontrolörü açınız.
5. Eğer kontrolördeki LED kapalı
ise veya yanıp sönmekte ise, kontrolördeki bağlan (connect)
ğmesine basınız. Eğer otomatik olarak açılırsa, bir sonraki adıma geçiniz.
6. Kontrolör ve alıcı şu anda bağlı durumda olmalıdır. Kontrolördeki LED yanıyor olmalı ve alıcıdaki
kırmızı LED’in yanıp sönmesi durmuş ve açık konumda bulunuyor olmalıdır. Şu anda oyun
oynamaya hazırsınız.
¾ Bir seferde bir kablosuz kontrolör kullanan her bir ilave oyuncu için yukarıdaki işlemi
tekrarlayınız.
¾ Tüm kontrolörleriniz bağlanana dek bunları tek tek bağlamaya devam ediniz. Birbirine engel
olmayacak şekilde belli bir alan dahilinde 16 kontrolöre kadar kullanım mümkündür.
PlayStation®2 ve PlayStation® Fonksiyonu
1. Analog Mod: Kontrolör analog modda iken, yazılım tarafından desteklenen özelliklere bağlı
olarak aşağıdaki düğmele ve çubuklar analog modda işletilebilir. Detaylar için, oyun yazılımına
bakınız.
PlayStation®2 formatlı yazılım: Yön düğmeleri /
TM düğmeleri / sol analog çubuk / sağ
analog çubuk / L1, R1, L2, R2, L3, R3 düğmeleri
PlayStation® formatlı yazılım: Sol analog çubuk / sağ analog çubuk / L3, R3 düğmeleri.
2. Dijital Mod: Kontrolör dijital modda olduğu zaman, tüm fonksiyon düğmeleri dijital olarak
çalıştırılabilir ancak analog çubuklar çalışmayacaktır.
3. Vibration (titreşim) fonksiyonu Oyun kontrolörü, fonksiyon yazılım tarafından
desteklendiğinde, bir titreşim fonksiyonuna sahiptir. Titreşim fonksiyonu, titreşim kumanda
ğmesi ile, ve yazılım bunu desteklediği zaman yazılım opsiyon ekranı üzerinden ON (açık)
veya OFF (kapalı) olarak ayarlanabilir.
Not: Tercih edilen oyun modu için her zaman kullanımda olan yazılıma başvurmalısınız. Bazı
durumlarda, yazıl
ım otomatik olarak doğru moda değişebilir ve bunu değiştirmeniz mümkün olamayabilir.
Seçilmiş olan moda bağlı olarak düğmelerin işlevi değişebilir ve/veya işlev ortadan kalkabilir.
Low Power (Düşük Güç): Pil gücü düşğü zaman, Power LED’i yanıp söner.
Sleep (Uyku) Modu: Pil ömrünü muhafaza etmek üzere uyku modu kullanışlı bir özelliktir. Eğer herhangi
bir işlem yapılmadan 2 dakikalığına terk edilirse, kontrolör otomatik olarak uyku moduna girer. Eğer
çalmaya devam etmek istiyorsanız, kontrolördeki herhangi bir düğmeye basınız. Eğer açma-kapatma
ğmesini kapatmayı unuttuysanız bu özellik pil ömrünü muhafaza etmenize imkan verecektir.
Gelişmiş Fonksiyonlar
¾
Turbo & Clear Fonksiyonları:
Otomatik tekrar (otomatik ateş) için Turbo fonksiyonunu kullanınız. Etkin kılındığı zaman, siz düğmeyi
bırakana dek seçilen düğmenin işlev göstermeye devam etmesine neden olacaktır.
Turbo moduna bir aksiyon düğmesi ayarlamak için: TURBO düğmesine basılı tutunuz. Turbo
moduna ayarlamak istediğiniz herhangi bir aksiyon düğmesine basınız ve bırakınız. TURBO düğmesini
bırakınız.
Turbo fonksiyonundan bir aksiyon düğmesini kaldırmak için: TURBO düğmesine basılı tutunuz.
Kaldırmak istediğiniz herhangi bir aksiyon düğmesine basınız ve bırakınız. Turbo düğmesini bırakınız.
Bas
ılmış olan aksiyon düğmeleri şimdi bunların orijinal işlevlerine dönecektir.
¾ Macro & Clear Fonksiyonları:
Macro düğmesini kullanarak, tek bir düğmeye basılmasıyla bir hareket serisi oluşturabilirsiniz. Oyun
oynama esnasında, macro düğmesine basılmasıyla seçilen seri etkin hale gelecektir.
Macro düğmesine bir aksiyon ayarlamak için:
MACRO düğmesine basınız. Sonrasında, kontrolörde macro olmak üzere Macro moduna ayarlamak
istediğiniz düğmeye (R1, R2, L1 ya da L2 düğmelerinin birisi) basınız. İstenen seriyi ayarladıktan sonra,
ayarı tamamlamak için MACRO düğmesine tekrar basınız. (Macro moduna
, L1, L2, L3, R1, R2,
R3, D-PAD ayarı yapılabilir)
Not: Her bir macro, 16’ya kadar tuş ya da boşluk aşamasından oluşabilir. Boşluklar SELECT düğmesine
basılarak girilebilir. Eğer tüm 16 komut kullanılıyorsa, macro fonksiyonu otomatik olarak bitecektir.
Macro fonksiyondan bir aksiyon düğmesini kaldırmak için:
Macro düğmesine basınız ve Macro fonksiyonunu iptal etmek istediğiniz herhangi bir aksiyon düğmesine
basınız. Tekrar Macro düğmesine basınız; basılmış olan aksiyon düğmeleri şimdi bunların orijinal
işlevlerine dönecektir.
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
16
تﺎﻤﻴﻠﻌﺘﻟا
عﻮﻧ ﻦﻣ ﻦﻴﺘﻳرﺎﻄﺑ ﻞﺧدأ ﻢﺛ ﻢﻜﺤﺘﻟا ةﺪﺣو ﻒﻠ دﻮﺟﻮﻤﻟا ﺔﻳرﺎﻄﺒﻟا ءﺎﻄﻏ عﺰﻧاAA. ءﺎﻄﻐﻟا ﺐﻴآﺮﺗ ﺪﻋأ.
1. ﻢﻜﺤﺗ تاﺪﺣو ﺬﻓﺎﻨﻣ ﺪﺣﺄﺑ ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟا ﻞﻴﺻﻮﺘﺑ ﻢﻗPS2 ةﺪﺣﻮﺑ ﺔﺻﺎﺨﻟا PS2 .
2. نﺎﻴﺒﻟا ﺔﺒﻤﻟ ءﺪﺑ مﺪﻋ ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓLEDﺾﻴﻣﻮﻟا ﻲﻓ ًﺎﻴﺋﺎﻘﻠﺗ ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟﺎﺑ ةدﻮﺟﻮﻤﻟا ,ﻮﺟﻮﻤﻟا ﻞﻴﺻﻮﺘﻟا رز ﻂﻐﺿاﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟﺎﺑ د. ﺔﺒﻤﻟ أﺪﺑ
نﻵا ضﺮﺘﻔﻤﻟا ﻦﻣ
نﺎﻴﺒﻟاLEDﺾﻴﻣﻮﻟا ﻲﻓ ءاﺮﻤﺤﻟا . ﺎﻬﺑ لﺎﺼﺗﻼﻟ ﻢﻜﺤﺗ ةﺪﺣو ﻦﻋ ﺚﺤﺒﻟا ﻰﻟإ ﻚﻟذ ﺮﻴﺸﻳ.
3. ﻞﻴﻐﺸﺘﻟا حﺎﺘﻔﻣ ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ ﻢﻜﺤﺘﻟا ةﺪﺣو ﻞﻴﻐﺸﺘﺑ ﻢﻗ / ﻞﻴﻐﺸﺘﻟا فﺎﻘﻳإ)on/off (ﻢﻜﺤﺘﻟا ةﺪﺣﻮﺑ صﺎﺨﻟا.
4. نﺎﻴﺒﻟا ﺔﺒﻤﻟ ﺾﻴﻣو وأ ءﺎﻔﻄﻧا ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓLEDةﺪﺣﻮﺑ ةدﻮﺟﻮﻤﻟا ﻢﻜﺤﺘﻟا ,ﻢﻜﺤﺘﻟا ةﺪﺣﻮﺑ دﻮﺟﻮﻤﻟا ﻞﻴﺻﻮﺘﻟا رز
ﻂﻐﺿا. ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا ةﻮﻄﺨﻠﻟ ﻞﻘﺘﻧا
ًﺎﻴﺋﺎﻘﻠﺗ ﺎﻬﺗءﺎﺿإ.
5. ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟﺎﺑ ﻢﻜﺤﺘﻟا ةﺪﺣو لﺎﺼﺗا نﻵا ضﺮﺘﻔﻤﻟا ﻦﻣ. نﺎﻴﺒﻟا ﺔﺒﻤﻟ ءﻲﻀﺗ نأ ﻲﻐﺒﻨﻳLED ﻒﻗﻮﺘﺗ نأ ﻲﻐﺒﻨﻳ اﺬآو ،ﻢﻜﺤﺘﻟا ةﺪﺣﻮﺑ ةدﻮﺟﻮﻤﻟا ءاﺮﻤﺤﻟا
نﺎﻴﺒﻟا ﺔﺒﻤﻟLEDﻟﺎﺑ ةدﻮﺟﻮﻤﻟا ءاﺮﻤﺤﻟا ﺊﻀﺗ نأو ﺾﻴﻣﻮﻟا ﻦﻋ ﻞﺒﻘﺘﺴﻤ . داﺪﻌﺘﺳا ﻰﻠﻋ نﻵا ﺖﻧأ .
½ ةﺮﻣ ﻞآ ﻲﻓ ﺪﺣاو ءاﺮﺟإ ،ﺔﻴﻜﻠﺳﻻ ﻢﻜﺤﺗ ةﺪﺣو مﺪﺨﺘﺴﻳ ﻲﻓﺎﺿإ ﺐﻋﻻ ﻞﻜﻟ ﻖﺑﺎﺴﻟا ءاﺮﺟﻹا رﺮآ .
½ ﻢﻬﻠﻴﺻﻮﺗ ﻲﻓ ﺮﻤﺘﺳاةﺮﻣ ﻞآ ﻲﻓ ﺪﺣاو-ﻢﻜﺤﺘﻟا تاﺪﺣو ﻊﻴﻤﺟ ﻞﻴﺻﻮﺗ ﻢﺘﻳ ﻰﺘﺣ . ﻰﻟإ ﺎهدﺪﻋ ﻞﺼﻳ ﻢﻜﺤﺗ تاﺪﺣو ماﺪﺨﺘﺳا ﻚﻨﻜﻤﻳ16 ﻲﻓ
ﺎﻬﻨﻴﺑ ﺎﻤﻴﻓ ﻞﺧاﺪﺗ ثوﺪﺣ نوﺪﺑ ةﺪﺣاو ﺔﺣﺎﺴ.
ﻒﺋﺎﻇو 2®PlayStation و ®PlayStation
1. يﺮﻇﺎﻨﺘﻟا ﻊﺿﻮﻟا: اًدﺎﻤﺘﻋا ﺔﻳﺮﻇﺎﻨﺗ ﺔﻘﻳﺮﻄﺑ ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا ﻪﻴﺟﻮﺘﻟا ّﻲ ِﺼ ِﻋ و رارزﻷا ﻞﻴﻐﺸﺗ ﻦﻜﻤﻳ ،يﺮﻇﺎﻨﺘﻟا ﻊﺿﻮﻟا ﻲﻓ ﻢﻜﺤﺘﻟا ةﺪﺣو نﻮﻜﺗ ﺎﻣﺪﻨﻋ
ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا ﺎﻬﻤﻋﺪﻳ ﻲﺘﻟا ﺎﻳاﺰﻤﻟا ﻰﻠﻋ. را ،ﻞﻴﺻﺎﻔﺗ ﻰﻠﻋ عﻼﻃﻼﻟﺔﺒﻌﻠﻟا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﻞﻴﻟد ﻰﻟإ ﻊﺟ. ﺔﺌﻴﻬﺗ ﺞﻣﺎﻧﺮﺑPlayStation®2.
ارزأ رتﺎهﺎﺠﺗﻻا /ارزأ ر
TM / ﺮﺴﻴﻟا يﺮﻇﺎﻨﺘﻟا ﻪﻴﺟﻮﺘﻟا ﺎﺼﻋى/ﻰﻨﻤﻴﻟا يﺮﻇﺎﻨﺘﻟا ﻪﻴﺟﻮﺘﻟا ﺎﺼﻋ / رارزأ
L1,R1,L2,R2،L3،R3. ﻟو ﺔﺌﻴﻬﺗ ﺞﻣﺎﻧﺮﺒPlayStation®ىﺮﺴﻴﻟا يﺮﻇﺎﻨﺘﻟا ﻪﻴﺟﻮﺘﻟا ﺎﺼﻋ /ﻰﻨﻤﻴﻟا يﺮﻇﺎﻨﺘﻟا ﻪﻴﺟﻮﺘﻟا ﺎﺼﻋ/رارزأ
L3،R3.
2. ﻲﻤﻗﺮﻟا ﻊﺿﻮﻟا: ﻪﻴﺟﻮﺘﻟا ّﻲ ِﺼ ِﻋ ﻞﻤﻌﺗ ﻦﻟ ﻦﻜﻟو ،ﺎًﻴﻤﻗر ﻒﺋﺎﻇﻮﻟا رارزأ ﺔﻓﺎآ ﻞﻴﻐﺸﺗ ﻢﺘﻳ ،ﻲﻤﻗﺮﻟا ﻊﺿﻮﻟا ﻲﻓ
ﻢﻜﺤﺘﻟا ةﺪﺣو نﻮﻜﺗ ﺎﻣﺪﻨﻋ
ﺔﻳﺮﻇﺎﻨﺘﻟا.
3. زاﺰﺘهﻻا ﺔﻔﻴﻇو:ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا ﺔﻄﺳاﻮﺑ ﺔﻤﻋﺪﻣ ﺔﻔﻴﻇﻮﻟا ﻩﺬه نﻮﻜﺗ ﺎﻣﺪﻨﻋ ،زاﺰﺘهﻻا ﺔﻔﻴﻇﻮﺑ بﺎﻌﻟﻷا ﻲﻓ ﻢﻜﺤﺘﻟا ةﺪﺣو ﺰﻴﻤﺘﺗ . ﻂﺒﺿ ﻦﻜﻤﻳ ﺔﻔﻴﻇو
ﻊﺿﻮﻟا ﻲﻓ زاﺰﺘهﻻاON وأ OFF ﺔﻤﻋﺪﻣ نﻮﻜﺗ ﺎﻣﺪﻨﻋ ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا تارﺎﻴﺘﺧا ﺔﺷﺎﺷ لﻼﺧ ﻦﻣو زاﺰﺘهﻻا ﻲﻓ ﻢﻜﺤﺘﻟا حﺎﺘﻔﻣ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ
ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا ﺔﻄﺳاﻮﺑ.
ﺔﻈﺣﻼﻣ:
حﺮﺘﻘﻤﻟا ﺐﻌﻠﻟا ﻊﺿو ماﺪﺨﺘﺳا ﺪﻨﻋ ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا ﻰﻟإ عﻮﺟﺮﻟا ﺎﻤﺋاد ﻲﻐﺒﻨﻳ. ،تﻻﺎﺤﻟا ﺾﻌﺑ ﻲﻓ ًﺎﻴﺋﺎﻘﻠﺗ ﺢﻴﺤﺼﻟا ﻊﺿﻮﻟا ﻰﻟإ ﺮﻴﻴﻐﺘﻟﺎﺑ ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا مﻮﻘﻳ ﺪﻗ
ﻪﻴﻓ ﺮﻴﻴﻐﺘﻟا ﻚﻟ ﺢﻴﺘﻳ ﻻو . و رارزﻷا ﻒﺋﺎﻇو ﺮﻴﻐﺘﺗ نأ ﻦﻜﻤﻳ /دﺪﺤﻤﻟا ﻊﺿﻮﻟا ﺐﺴﺣ ﻚﻟذو ﺔﻔﻴﻇو ﺎﻬﻟ نﻮﻜﻳ ﺪﻗ وأ.
ﺔﻗﺎﻄﻟا ضﺎﻔﺨﻧا: نﺎﻴﺑ ﺔﺒﻤﻟ ﺾﻣﻮﺘﺳ ،ﺔﻳرﺎﻄﺒﻟا
ﺔﻗﺎﻃ ضﺎﻔﺨﻧا ﺪﻨﻋLEDﺔﻗﺎﻄﻟﺎﺑ ﺔﺻﺎﺨﻟا .
نﻮﻜﺴﻟا ﻊﺿو: نﻮﻜﺴﻟا ﻊﺿوﺔﻳرﺎﻄﺒﻟا ﺮﻤﻋ ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻠﻟ ﺔﻌﺋار ةﺰﻴﻣ ﻮه. ﻊﺿو ﻲﻓ ﺢﺒﺼﺗ ﺎﻬﻧﺈﻓ ،ﻦﻴﺘﻘﻴﻗد ةﺪﻤﻟ ﺎﻬﻜﻳﺮﺤﺗ نوﺪﺑ ﻢﻜﺤﺘﻟا ةﺪﺣو كﺮﺗ ﺪﻨﻋ
ًﺎﻴﺋﺎﻘﻠﺗ نﻮﻜﺴﻟا. ﻢﻜﺤﺘﻟا ةﺪﺣو ﻲﻓ حﺎﺘﻔﻣ يأ ﻂﻐﺿا ،ﺐﻌﻠﻟا ﺔﻌﺑﺎﺘﻣ ﻲﻓ ﺐﻏﺮﺗ ﺎﻣﺪﻨﻋ. ﻒﻗﻮﺗ نأ ﻰﺴﻨﺗ ﺎﻣﺪﻨﻋ ﺔﻳرﺎﻄﺒﻟا ﺮﻤﻋ
ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻟا ةﺰﻴﻤﻟا ﻩﺬه ﻚﻟ ﺢﻴﺘﺗ
ﻄﻟا حﺎﺘﻔﻣ ﻞﻴﻐﺸﺗﺔﻗﺎ.
ﺔﻣﺪﻘﺘﻤﻟا ﻒﺋﺎﻇﻮﻟا
½ ﻮﺑﺮﺗ ﺔﻔﻴﻇو)TURBO ( ﺎهؤﺎﻐﻟإو)Clear:(
ﻮﺑﺮﺗ ﺔﻔﻴﻇو مﺪﺨﺘﺴﺗ)TURBO ( ﻲﺋﺎﻘﻠﺘﻟا راﺮﻜﺘﻠﻟ)ﻲﺋﺎﻘﻠﺘﻟا رﺎﻨﻟا قﻼﻃإ.( ﺮﻳﺮﺤﺘﺑ مﻮﻘﺗ نأ ﻰﻟإ ﻪﺘﻔﻴﻇﻮﻟ دﺪﺤﻤﻟا رﺰﻟا راﺮﻜﺗ ﻲﻓ ﺐﺒﺴﺘﺗ ،ﺎﻬﻄﻴﺸﻨﺗ ﺪﻨﻋ
رﺰﻟا.
ﻮﺑﺮﺗ ﻊﺿو ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻟا رارزأ ﺪﺣأ ﻂﺒﻀﻟ)TURBO :( ا ﻊﻣ ﻂﻐﺿا ﻮﺑﺮﺗ رز قﻮ راﺮﻤﺘﺳﻻ)TURBO.( ﻲﻓ ﺐﻏﺮﺗ
ﻞﻤﻋ رارزأ ﺔﻳأ رﺮﺣ ﻢﺛ ﻂﻐﺿا
ﻮﺑﺮﺗ ﻊﺿو ﻰﻟإ ﺎﻬﻠﻳﻮﺤﺗ)TURBO.( ﻮﺑﺮﺗ رز رﺮ)TURBO.(
ﻮﺑﺮﺗ ﺔﻔﻴﻇو ءﺎﻐﻟﻹ)TURBO (ﻞﻤﻌﻟا رارزأ ﺪﺣأ ﻦﻣ: ﻮﺑﺮﺗ رز قﻮﻓ راﺮﻤﺘﺳﻻا ﻊﻣ ﻂﻐﺿا)TURBO.( ﻲﻓ ﺐﻏﺮﺗ ﻞﻤﻋ رارزأ ﺔﻳأ رﺮﺣ ﻢﺛ ﻂﻐﺿا
ﺎﻬﻨﻣ ﺔﻔﻴﻇﻮﻟا ءﺎﻐﻟإ. ﻮﺑﺮﺗ رز رﺮ)TURBO.(
ﺔﻴﻠﺻﻷا ﺎﻬﺘﻔﻴﻇو ﻰﻟإ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺖﻄﻐﺿ ﻲﺘﻟا ﻞﻤﻌﻟا رارزأ نﻵا دﻮﻌﺗ فﻮﺳ.
½ وﺮآﺎﻣ ﺔﻔﻴﻇو)MACRO ( ﺎهؤﺎﻐﻟإو)Clear:(
وﺮآﺎﻣ ﺔﻔﻴﻇو مﺪﺨﺘﺳا)MACRO (ﺪﺣاو رز ﻰﻠﻋ ﻂﻐﻀﻟﺎﺑ ﻲآﺮﺣ ﻞﺴﻠﺴﺗ ﻞﻤﻌﻟ. وﺮآﺎﻣ رز ﻰﻠﻋ ﻂﻐﻀﻟا ﻖﻘﺤﻴﺳ ،ﺐﻌﻠﻟا ﺔﺳرﺎﻤﻣ لﻼﺧ
)MACRO (ﺮﺤﻟا ﻞﺴﻠﺴﺘﻟا ﻞﻴﻌﻔﺗدﺪﺤﻤﻟا ﻲآ .
وﺮآﺎﻣ ﻊﺿو ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻟا رارزأ ﺪﺣأ ﻂﺒﻀﻟ)MACRO :(
وﺮآﺎﻣ رز ﻂﻐﺿا)(MACRO. ﻢﻜﺤﺘﻟا ةﺪﺣو رارزأ
ﻦﻣ يأ ﻂﻐﺿا ﻢﺛ)R1,R2,L1, وأL2 ( وﺮآﺎﻣ ﻊﺿو ﻲﻓ ﻪﻠﻌﺟ ﺪﻳﺮﺗ يﺬﻟا)MACRO ( مﻮﻘﻴﻟ
وﺮآﺎﻣ ﺔﻔﻴﻇﻮﺑ)MACRO.( وﺮآﺎﻣ رز ﻂﻐﺿا ،بﻮﻏﺮﻤﻟا ﻞﺴﻠﺴﺘﻟا ﻦﻣ كؤﺎﻬﺘﻧا دﺮﺠﻤﺑو)MACRO (أ ةﺮﻣﻪﻄﺒﻀﻟ ىﺮﺧ.
) ﻂﺒﺿ ﻚﻨﻜﻤﻳ
،L1 ،L2 ،L3 ،R1 ،R2 ،R3 ،D-PAD وﺮآﺎﻣ ﻊﺿو ﻰﻠﻋ )MACRO((
ﺔﻈﺣﻼﻣ:
ﻰﻟإ وﺮآﺎﻣ ﻞﻴﻜﺸﺗ ﻞﺼﻳ نأ ﻦﻜﻤﻤﻟا ﻦﻣ16تﺎﻏاﺮﻔﻟا وأ ﺢﻴﺗﺎﻔﻤﻟا ﻒﺋﺎﻇو ﻦﻣ ةﻮﻄﺧ .
ﻰﻠﻋ ﻂﻐﻀﻟﺎﺑ تﺎﻏاﺮﻔﻟا ﻊﺿﻮﺗ
SELECT
.
ﻲﻬﺘﻨﺘﺳ
وﺮآﺎﻣ ﺔﻔﻴﻇو)
MACRO
(ًا أ ﺮﺸﻋ ﺔﺘﺴﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ﺪﻨﻋ ،ًﺎﻴﺋﺎﻘﻠﺗﺎﻬﻌﻴﻤﺟ .
وﺮآﺎﻣ ﺔﻔﻴﻇو ءﺎﻐﻟﻹ)MACRO (ﻞﻤﻌﻟا رارزأ ﺪﺣأ ﻦﻣ:
وﺮآﺎﻣ رز ﻂﻐﺿا)MACRO ( وﺮآﺎﻣ ﺔﻔﻴﻇو ءﺎﻐﻟإ ﻲﻓ ﺐﻏﺮﺗ ﺎﻣﺪﻨﻋ ﻞﻤﻌﻟا رارزأ يأ ﻂﻐﺿا ﻢﺛ)MACRO.( وﺮآﺎﻣ رز ﻂﻐﺿا)MACRO (
ﺔﻴﻠﺻﻷا ﺎﻬﺘﻔﻴﻇو ﻰﻟإ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺖﻄﻐﺿ ﻲﺘﻟا ﻞﻤﻌﻟا رارزأ نﻵا دﻮﻌﺗ فﻮﺳ ،ىﺮﺧأ ةﺮﻣ.
1 / 1

GENUIS WIRELESS BLAZE El kitabı

Kategori
Oyun kontrolleri
Tip
El kitabı