AL-KO BC 4535 II Premium Kullanım kılavuzu

Marka
AL-KO
Kategori
çim biçme makineleri
Model
BC 4535 II Premium
Tip
Kullanım kılavuzu
2
BC 4535 II
D: Gebrauchsanleitung 6
GB: Instructions for Use 14
NL: Gebruikshandleiding 22
F: Mode d’emploi 30
E: Instrucciones de uso 38
I: Libretto di istruzioni 46
H: Használat 54
SLO: Navodilo za uporabo 62
HR: Upute za uporabu 70
DK: Brugsanvisning 78
S: Bruksanvisning 86
N: Bruksanvisning 94
FIN: Käyttöohjeet 102
PL: Instrukcja obsługi 110
CZ: Návod k použití 118
SK: Návod na použitie 126
RUS: Руководство по использованию 134
UA: Інструкція щодо використання 142
BG: Ръководство за експлоатация 150
RO: Manual de utilizare 158
TR: Kullanım kılavuzu 166
ETK: BC 410 174
ETK: BC 4125 176
166
Orjinal kullanım kılavuzunun çevirisi
İşaret açıklamaları
Dikkat!
Bu uyarı işaretlerine uyulması durumunda yaralanmalar
ve / veya maddi hasarlar önlenebilir.
Daha iyi anlamak ve kullanmak için özel uyarılar.
Talimatlara uygun kullanım
Bu cihaz şahsi alanda çim zeminin keserek düzeltilmesi ve
biçilmesi için tasarlanmıştır.
Bunun dışında kullanım kurallara uygun olmayan kullanım-
lar arasına girmektedir.
Dikkat!
Bu cihaz endüstriyel alanda kullanılmamalıdır.
Cihaz üzerindeki sembollerin anlamları
Dikkat!
Kullanım kılavuzunu okuyun
Koruyucu gözlük, koruyucu kask, koru-
yucu kulaklık kullanın
Eldiven kullanın
Emniyet ayakkabısı kullanın
Vücudunuzu ve giysilerinizi kesme
ünitesinden uzak tutun
Dışa fırlatılan nesneler nedeniyle tehlike
15m(50ft)
Cihaz ve üçüncü şahıslar arasındaki
mesafe en az 15 m olmalı
Giriş
Çalıştırmadan önce bu belgeleri okuyun. Bu, emniyetli
çalışma ve arızasız kullanım için ön şarttır.
Bu belgelerde ve cihaz üzerinde bulunan emniyet ve
uyarı işaretlerini dikkate alın.
Bu belgeler tanımlanan ürünün kalıcı bileşenidir ve sa-
tın alan kişiye birlikte verilmeli.
Emniyet uyarıları
Cihaz sadece teknik bakımdan kusursuz durumda kul-
lanılmalı
Emniyet ve güvenlik donanımları devre dışı bıraklıma-
malı
Cihaz başka kesme aletleri veya aksesuarlarla kullanıl-
mamalı
Amaca uygun çalışma giysileri kullanılmalı:
Uzun pantolon, sağlam ayakkabılar, eldivenler
Koruyucu kask, koruyucu gözlük, koruyucu ku-
laklık
Çalışma esnasında emniyet mesafesine dikkat edilmeli
Cihazı, alkollüyken, uyuşturucu kullandıktan veya ilaç
içtikten sonra kullanmayın
Cihazı her zaman iki eliniz ile kullanın
Tutamakları kurulayın ve temizleyin
Vücudunuzu ve giysilerinizi kesme ünitesinden uzak
tutun
Üçüncü şahısları tehlikeli bölgeden uzaklaştırın
Çalışma alanını yabancı nesnelerden arındırın
Koruyucuyu, iplik ucunu ve motoru her zaman temiz tu-
tun
Cihazın yanından uzaklaşıldığında:
Motoru kapatın
Kesme ünitesinin durmasını bekleyin
Cihazı gözetimsiz bir şekilde bırakmayın
Çocuklara veya kullanım kılavuzunu okumamış kişilere
cihazı kullanmalarına izin vermeyin. Yerel yönetmelikler
kullanacak olan kişinin yaşını belirleyebilir.
167
TR
474 218_a
Emniyet ve güvenlik donanımları
Dikkat!
Emniyet ve güvenlik donanımlarının devre dışı bırakılması yasaktır - Yaralanma tehlikesi!
Taş çarpma koruyucusu
Kullanıcıyı fırlatılan nesnelere karşı korur. Entegre edilmiş
bıçak, kesme ipini izin verilen uzunluğa kısaltır.
Acil dur
Acil durumda kontak anahtarını "STOP" konumuna getirin.
Özellik
BC 4535 II
Motor tipi Hava soğutma 2 zamanlı motor
Silindir hacmi 42,7 cm³
Güç: 1,1 kW
Boş ağırlık (EN ISO 11806) 7,6 kg
Benzinsiz çalışma ağırlığı 9,0 kg
Yakıt kapasitesi 1,1 l
Ses gücü seviyesi ISO 22868 113 dB Risk LpA 3 dB
Ses basıncı seviyesi ISO 22868 102 dB
Titreşim ISO 22867 ≤ 15 m/s
2
Risk K 2,25 m/s
2
İplik kesme genişliği 41 cm
İplik çapı 2,5 mm
Kesme yaprağı kesme genişliği 25 cm
Tutamak "Bike" tutamağı
Ateşleme elektronik
Buji L8RTC
Tahrik Santrifüjlü debriyaj
Motor devri maks. 9.500 d/dk
Rölanti motor devri 2800 ± 150 d/dk
Kesici alet (bıçak) devri 7.500 d/dk
Aksesuar Bıçak ağzı Ürün No. 112405
Aksesuar İplik ucu Ürün No. 112406
Aksesuar Kayış Ürün No. 411705
Dikkat!
Uzun çalışmalar sırasında; titreşimler nedeniyle parmaklar, eller veya bileklerdeki damarlarda veya sinir sisteminde
sorunlar oluşabilir. Uzuvlarda karıncalanma, batma veya deri değişimleri ortaya çıkabilir. Bu tür belirtilerde tıbbi muaye-
neden geçin!
168
Orjinal kullanım kılavuzunun çevirisi
Montaj
Parçalara genel bakış (resim 1)
1 Kesme bıçağı
2 İplik ucu
3 Koruyucu kaput
4 "Bike" Bisiklet tutamağı
5a/5b Gaz kolu
6 Motor "durdurma" ve "çalıştırma" şalteri
7a/7b Gaz kolu "kilitleme"
8 Kayış
9 Hava ltresi kapağı
10 Benzin deposu
11 "Choke" - "Run" kolu
12 Primer (soğuk marş diyafram pompası)
Dikkat!
Bu cihaz sadece tam monte edilmiş halde kullanılmama-
lıdır.
El tutamağının monte edilmesi
"Bike" bisiklet tutamağı (resim 2A, B)
1. Lastik manşeti (3) şaftın üzerine yerleştirin.
2. Dört allen cıvata (1) yardımıyla alt mandalı (2) ve orta
parçayı (4) sabitleyin.
3. Çubuğu (5) tutamağa yerleştirin ve üst mandalı (6) ve
dört allen cıvatayı (7) sabitleyin.
Koruyucu kaputun monte edilmesi (resim 5)
1. Metal yaprakları (2) koruyucu kaputun (3) altına ko-
yun.
2. 4 cıvata (1) ile kirişe sabitleyin.
Koruyucu kapağa entegre edilen bıçak, kesme ipini otoma-
tik olarak en uygun uzunluğa keser.
İplik ucunun monte edilmesi
1. Çatal pim (resim 4-4) ve anşı (resim 4-3) çıkartınız.
2. Alyan anahtarı kavrama diskinin (resim 6-1) deliğine
sokun ve iplik ucunu tahrik milinin kılavuz malafasına
vidalayın (resim 6-2). (Dikkat: Sol vida!)
3. İğne ucunu çekmek için kavrama diskini (resim 6-1)
alyan anahtarı bloke edin.
Kesme bıçağının monte edilmesi
1. Yarım, küçük korumanın koruma kaputundan sökül-
mesi (resim 5 ).
2. Çatal pim (resim 4-4) ve anşı (resim 4-3) çıkartınız.
3. Kesme bıçağını, kesme bıçağının deliği kavrama dis-
kinin kılavuz dairesine tam gelecek şekilde kavrama
diskine yerleştirin.
4. Flanşı (resim 4-3), düz kısım kesme bıçağına baka-
cak şekilde sokun.
5. Tespit somununu kılavuz malafasına sıkıca vidalayın.
Bunun için alyan anahtarı öngörülen deliğe sokun ve
anahtarla sıkın (resim 4-5). (Dikkat: Sol vida!)
6. Somunu kopilyayla emniyete alın.
Omuz kayışının ayarlanması (resim A-E)
1. Omuz kayışını sol omzunuzun üzerinden takın.
2. Kancayı halkaya takın.
3. Motor çalıştırmadan omuz kayış uzunluğunu birkaç
ileri geri hareketiyle kontrol edin.
İplik kesme ucu veya kesme bıçağı tabana paralel
olarak seyretmelidir.
Dikkat!
Çalışma esnasında daima omuz kemerini kullanın.
Omuz kemerini ancak motoru çalıştırdıktan sonra,
rölantide takın.
169
TR
474 218_a
Yakıt ve işletim maddeleri
Emniyet uyarıları
Uyarı!
Benzin yüksek derecede yanıcılığa sahip bir maddedir -
Yangın çıkma tehlikesi!
Benzini sadece bunun için öngörülmüş kaplarda karış-
tırın ve saklayın
90 günden daha uzun bir süre depolanan yakıtları kul-
lanmayın
Depoyu sadece açık alanda doldurun
Depolama esnasında sigara içmeyin
Depo kapağı motor çalışırken veya sıcakken açmayın
Hasar görmüş depoyu veya depo kapağını derhal de-
ğiştirin
Depo kapağını her zaman iyice sıkın
Benzin deposunu sadece açık havada boşaltın
Benzin dökülmüşse:
Motoru çalıştırmayın
Ateşleme yapmayın
Cihazı temizleyin
Yakıt karışımı
Sadece 50:1 oranında yakıt kullanın.
1. Benzini ve 2 zamanlı markalı yağı tablodaki uygun bir
hazneye doldurun.
2. Her iki sıvıyı iyice karıştırın.
Yakıt karışım oranı tablosu
Karıştırma süreci Benzin Karışık
yağ
50 oran benzin:
1 oran karışık yağ
2 zamanlı karışık yağ
1 l 20 ml
3 l 60 ml
5 l 100 ml
Çalıştırma
Dikkat!
Çalıştırmadan önce her zaman bir görsel kontrol gerçek-
leştirin. Cihaz gevşek, hasar görmüş veya aşınmış kes-
me ünitesi ve/veya tespit parçaları ile kullanılmamalı.
Motoru çalıştırın
Uyarı!
Motoru hiçbir zaman kapalı alanlarda çalıştırmayın.
Zehirlenme tehlikesi!
Motoru fazla zorlamamak için kesme ipini çalıştır-
madan önce 13 cm'ye kısaltın.
Start klapesi kademeleri:
CHOKE RUN
Soğuk start
Dikkat!
Starter ipini her zaman düz bir şekilde dışarı çekin.
Çalıştıktan sonra ipi kabaca bırakmayın.
1. Kontak anahtarını "Start" pozisyonuna getirin
(resim 7).
2. Gaz kolunun sabitlenmesi:
"Lock off" şalteri (2) içe doğru bastırın.
Ardından eşzamanlı olarak gaz kolunu (3) ve gaz
kolu kilidini (4) bastırın.
"Lock off" şalterini (2) bırakın.
Gaz kolu tam gaz konumuna geçer.
3. Start klapesini (1) "CHOKE" pozisyonuna getirin
(resim 8).
4. Yakıt pompasına (2) 10x basın.
5. Motor duyulur şekilde ve kısa süreli çalışana
(ateşlenene) kadar starter ipini 3-4 kez düz şekilde
dışarı çekin.
6. Motoru çalıştırdıktan sonra: Start klapesini "RUN"a
getirin.
7. Motor çalışana kadar starter ipini dışarı çekin.
8. Motor çalışmazsa, 1-8. adımları tekrarlayın.
Motorlu tırpanı her zaman koruyucu ile çalıştırın
İşletim süreleri için yerel yönetmelikler dikkate alınmalı
Her zaman motor üreticisinin birlikte teslim edilen kulla-
nım kılavuzunu dikkate alın
170
Orjinal kullanım kılavuzunun çevirisi
Kullanım kılavuzu
Keserek düzeltme veya kesme esnasında motoru her za-
man üst devir sayısı alanında çalıştırın
Emniyet uyarıları
Dikkat!
Bu belgelerde ve cihaz üzerinde bulunan emniyet ve uya-
rı işaretlerini dikkate alın.
Amaca uygun çalışma giysileri kullanılmalı
Çalışma esnasında emniyet mesafesine dikkat edilmeli
Cihazı her zaman iki eliniz ile kullanın
Vücudunuzu ve giysilerinizi kesme ünitesinden uzak tutun
Üçüncü şahısları tehlikeli bölgeden uzaklaştırın
Cihaz çalışırken iplik ucunu kesinlikle diz hizasının üs-
tünde tutmayın
Biçerek düzeltmek
1. Araziyi kontrol edin ve istenilen kesme yüksekliğini
tespit edin.
2. İp ucunu istenilen yükseklilkte sürün ve tutun.
3. Cihazı orak hareketi yapar gibi hareket ettirin ve bir
yandan bir yana savurun.
4. İplik ucunu daima zemine paralel gelecek şekilde tu-
tun.
Alçak biçerek düzeltme
1. Zeminin hemen üzerinde hareket edecek şekilde ci-
haz haf bir eğimle öne sürün.
2. Her zaman vücudunuzdan uzakta biçin.
Sıcak start
1. Kontak anahtarını "Start"a getirin.
2. Start klapesini "RUN"a getirin.
3. Gaz kolunu "Soğuk start"taki gibi bloke edin.
4. Starter ipini maksimum 6x hızda çekin - Motor çalış-
maya başlar. Motor rahat bir şekilde çalışana kadar
gaz kolunu tam olarak bastırın.
Motor çalışmıyorsa:
Start klapesini "RUN" pozisyonuna getirin
Starter ipini 5x çekin
Eğer motor yine çalışmıyorsa:
5 dakika bekleyin ve ardından tekrar gaz kolunu
bastırarak yine deneyin
"Arıza durumunda yardım" bölümünü dikkate alın.
Motorun durdurulması
1. Gaz kolunu gevşetin ve motoru rölantide çalıştırma-
ya devam edin.
2. Kontak anahtarını "STOP" a getirin.
Dikkat!
Motor kapatıldıktan sonra çalışmaya biraz devam ede-
cektir - Yaralanma tehlikesi!
Biçme çalışmaları asılı alanlarda yapıldığında her za-
man kesme düzeneğinin altında kalın
Hiçbir zaman düz, kaygan tümsekler veya eğimli yüzey-
lerde çalışmayın
Cihazı hiçbir zaman kolayca alevlenebilecek sıvıların
veya gazların yanında kullanmayın - Patlama ve / veya
yangın tehlikesi!
Yabancı bir nesneye değdikten sonra:
Motoru kapatın
Cihazda hasar kontrolü gerçekleştirin
Biçeri daha önce kullanmamış kişiler önce kapalı motor-
da çalışmaları gerekir
Kesme ipini uzatma
1. Motoru tam gazda çalıştırın ve ip ucunu zemine değ-
dirin.
İplik otomatik olarak uzatılır.
Koruyucudaki bıçak ipi izinli boya kısaltacaktır.
Koruyucuyu temizleme
1. Cihazı kapatın.
2. Biçme artıklarını bir tornavida veya benzer bir aletle
dikkatli şekilde temizleyin.
Şaft borusunun aşırı şekilde ısınmasını önlemek
için korumayı düzenli aralıklarla temizleyin.
171
TR
474 218_a
Onarım ve bakım
Hava ltresi
Dikkat!
Cihazı hiçbir zaman hava ltresi olmadan çalıştırmayın.
Hava ltresini düzenli aralıklarla temizleyin. Hasar gör-
müş ltreyi değiştirin.
1. Yıldız cıvatayı uzaklaştırın, kapağı çıkarın ve hava lt-
resini çıkarın.
2. Hava ltresini sabun ve su ile temizleyin. Benzin kul-
lanmayın!
3. Hava ltresini kurutun.
4. Hava ltresini ters sırada yine yerine monte edin.
Yakıt ltresi
Dikkat!
Cihazı hiçbir zaman yakıt ltresi olmadan çalıştırmayın.
Bundan dolayı çok ağır motor hasarları ortaya çıkabilir.
1. Depo kapağını tam olarak çıkarın.
2. Mevcut yakıtı uygun bir hazneye boşaltın.
3. Bir tel kancayla ltreyi depodan çekip çıkarın.
4. Filtreyi bir döndürme hareketi ile çekip çıkarın.
5. Filtreyi değiştirin.
Çitlerde ve nesnelerin yakınında biçme
Dikkat!
Sabit yapılara dokunmayın - Geri tepme tehlikesi!
1. İpi engellere değdirmeden cihazı yavaşça ve dikkat-
lice sürün.
Ağaç gövdeleri etrafında keserek düzeltme
1. Cihazı dikkatlice ve yavaşça ağaç gövdesinin etrafın-
da, kesme ipi ağaç gövdesine değdirmeden gezdirin.
2. Biçme işlevini soldan sağa doğru ağaç gövdeleri etra-
fında gerçekleştirin.
3. Otu ve yeşillikleri ipin ucuyla yakalayın ve ip ucunu
hafçe öne eğin.
T duvarlar, sert nesneler, ağaçların çevresinde
yapılan çalışmalarda daha yüksek bir ip aşınması-
na neden olur.
Biçmek
1. İplik ucunu 30 derecelik bir açıda sağa doğru eğin.
2. El tutamağını istenilen pozisyona getirin.
Dikkat!
Çalışma alanını yabancı nesnelerden arındırın.
Fırlatılan yabancı nesneler nedeniyle yaralanma tehlike-
si/maddi hasar.
Kesme bıçağıyla biçilmesi
Kesme bıçağıyla biçme esnasında kesme bıçağı yatay, ka-
visli bir hareketle bir taraftan diğerine yönlendirilir.
Dikkat!
Kesme bıçağını kullanmadan önce ayrıca şunlara dikkat
edilmelidir:
Kayış kullanın
Kesme bıçağının doğru monte edilip edilmediğini
kontrol edin
Koruyucu giysi giyin ve koruyucu gözlük takın
Yeşillik kesme bıçağını çalılık ve taze ağaçların
kesiminde kullanın!
Dikkat!
Sadece orijinal kesme bıçakları ve aksesuarlar kullanın!
Orijinal olmayan parçalar yaralanmalara ve cihazda fonk-
siyon arızalarına neden olabilir!
Geri tepmeden sakının
Dikkat!
Kesme bıçağını sert engellerin yakınında kullanmayın -
Geri tepme tehlikesi / Yaralanma tehlikesi!
Sıkışma
Yoğun bitki örtüsü, taze ağaçlar veya çalılıklar, kesme yap-
rağını bloke edin ve durdurun.
Çalılığın hangi yöne doğru uzadığına bakarken ve karşı
yönde kesim yaparken blokaj yapmaktan kaçının
Kesme yaprağı kesme esnasında sıkıştığında
Motoru derhal durdurun
Kesme yaprağının fırlamaması veya kırılmaması
için cihazı yukarı kaldırın
Sıkışan malzemeyi kesiciden uzaklaştırın
172
Orjinal kullanım kılavuzunun çevirisi
3. Motorun soğumasını bekleyin.
4. Bujiyi bir buji anahtarı ile gevşetin.
5. Bir çaykaşığı 2 zamanlı yağından yanma odasına
doldurun. Yağın dağılmasını sağlamak için motorun
iç kısmında bulunan starter ipini birkaç kez yavaş-
ça çekin.
6. Bujiyi tekrar takın.
7. Cihazı iyice temizleyin ve bakımını yapın.
8. Cihazı serin, kuru bir ortamda saklayın.
Dikkat!
Cihazı açık alevlerin veya ısı kaynaklarının önünde depo-
lamayın - Yangın veya patlama tehlikesi!
Dikkat! Yangın tehlikesi!
Yakıt deposu dolu olan makineyi, benzin buharlarının
açık ateşle ya da kıvılcımlarla temas edebileceği bina-
larda saklamayın.
Motorun, egzozun, akü kutusunun, yakıt deposunun
çevresindeki bölgeyi öğütülen maddeler, benzin, yağdan
arındırılmış şekilde tutun.
Tekrar çalıştırma
1. Bujiyi çıkarın.
2. Kalan yağı yanma odasından çıkarmak için starter ipi-
ni hızlıca çekin.
3. Bujiyi temizleyin, elektrot mesafesini kontrol edin, ge-
rekirse değiştirin
4. Cihazı çalıştırmak için hazırlayın.
5. Depoya doğru yakıt yağ karışımı (50:1) doldurun.
Atıkların yokedilmesi
Ömrünü tamamlamış cihazlar
evsel atıklar ile birlikte atılma-
malı!
Paket malzemesi, cihaz ve aksesuarlar tekrar değer-
lendirilebilir malzemelerden üretilmiştir ve uygun bir
şekilde tasye edilmelidir.
Karbüratör ayarı
Karbüratör fabrikada en iyi şekilde ayarlanmıştır.
Buji (resim 9)
Buji elektrot mesafesi = 0.635mm [0.025"].
1. Bujiyi 12-15Nm'lik sıkma momenti ile sıkın.
2. Buji soketini bujinin üzerine yerleştirin.
İp bıçağının bilenmesi
1. Kesme bıçağını koruyucu levhadan çözün.
2. Kesme bıçağını bir mengeneye sıkıştırın ve düz bir
eğeyle bileyin.
Sadece bir yöne bileyin.
Bowden kablolarının ayarlanması
Motorlu tırpanın Bowden kabloları fabrika tarafından önce-
den ayarlanmıştır.
"Bike bisiklet tutamağı"nın konumu yoğun şekilde değişti-
rilirse, bu durum Bowden kablosunun uzamasına ve gaz
kolu işlevinin bozulmasına neden olabilir.
Cihazı çalıştırdıktan vew yarım gaz kelebeği kilidinin açıl-
masından sonra tırpanın kesici aleti durmuyorsa, Bowden
kablosu ayar cıvatası (resim 10 -a) ile tekrar ayarlanma-
lıdır.
Ardından gaz kolunun doğru şekilde çalışması sağlanır.
Dikkat!
Dönen kesici aletler nedeniyle yaralanma tehlike-
si!
Bowden kabloları sadece motor çalışmazken
ayarlayın
Cihazın çalışıp çalışmadığını sadece tırpan ya-
tay konumdayken kontrol edin
Depolama
Uzun bir depolamadan önce (kış boyunca) benzin de-
posunu boşaltın
Benzin deposunu sadece açık havada boşaltın
Depolamadan önce motoru soğutun
1. Yakıt deposunu boşaltın.
2. Motoru çalıştırın ve yakıtı bitip durana kadar çalıştırın.
173
TR
474 218_a
Arızada yardım
SORUN OLASI SORUN ONARIM
Motor çalışmıyor Yanlış start süreci Kullanım kılavuzunu dikkate alın
Motor çalışmaya başlıyor ama
sonradan duruyor
Choke'da yanlış kol pozisyonu Kolu RUN'a getirin
Kirlenmiş, yanlış ayarlanmış veya
yanlış buji
Bujiyi temizleyin / ayarlayın veya
değiştirin
Kirlenmiş yakıt ltresi Filtreyi değiştirin
Motor çalışmaya başlıyor ancak
tam güç ile çalışmıyor.
Choke'da yanlış kol pozisyonu Kolu RUN'a getirin
Kirlenmiş hava ltresi Filtreyi temizleyin veya değiştirin
Motor dengesiz çalışıyor Kirlenmiş, yanlış ayarlanmış veya
yanlış buji
Bujiyi temizleyin / ayarlayın veya
değiştirin
Aşırı şekilde duman var Yanlış yakıt karışımı Doğru yakıt karışımı kullanın
(Oran 50:1)
Bu tabloda sıralanmamış veya gideremediğiniz arızalarda lütfen ilgili müşteri servisine danışın.
237
Service-Info
TR
Sayın AL-KO müşterisi,
motor tırpanınızın bowden
gergileri fabrika ayarlıdır.
„Bike çift tekerlek kolunun“
un konumu önemli ölçüde
değiştirildiğinde bu, bowden
gergilerinde bir uzamaya
dolayısıyla da akseleratörün
işlevlerinde arızalar ortaya
çıkmasına neden olabilir.
Tırpanın kesme düzeneği
başlatmadan ve yarım gaz
engelinin çözülmesinden sonra
durmuyorsa, bowden gergisinin
ayar contasıyla (Resim -a)
ayarlanması gerekir.
Ardından akseletarün yine doğru
işlemesi sağlanmış olur.
Dikkat!
Dönen kesme
düzenekleri nedeniyle
yaralanma tehlikesi!
Bowden gergileri
sadece motor
kapatılmışken
ayarlanmalıdır
İşlevler sadece
tırpan yatar
konumdayken kontol
edilmelidir
TR
259
EG uygunluk açıklaması
Bu vesileyle tarafımızdan piyasaya sunulan modeldeki bu ürünün
AB standartları, AB güvenlik standartları ve ürüneözgü standartlar
altındaki karma talepleri karşıladığını bilgilerinize sunmak isteriz.
Ürün
benzin motorlu
Seri numarası
G2302305
Üretici
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
89359 KOETZ
DEUTSCHLAND
Yetkili
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
89359 KOETZ
DEUTSCHLAND
Tip
BC 4535 II
AB standartları
2006/42/EG
2004/108/EG
2000/14/EG (13)
2002/88/EG
Karma normal
ISO 11806:2009-01
ISO 14982:1998-09
Ses gücü seviyesi
ölçülen / garanti edilen
BC 4535 II 109 / 113 dB(A)
Uygunluk
değerlendirmesi
2000 /14/EG
ek V
Resmi makam
TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND
Kötz, 2010-12-14
Antonio De Filippo, Managing Director
Garanti
Cihazda herhangi bir malzeme veya üretici hatasında veya arıza durumlarında yasal garanti süresi içinde gerekli
değişimler tarafımızdan yapılacak seçime bağlı olarak onarım veya yedek parça teslimi olarak gerçekleştirilecektir.
Garanti süresi cihazın satın alındığı ilgili ülkenin yasal zorunluluğu ile belirlenmiştir.
Garanti ancak şu durumlarda geçerlidir: Garanti hangi durumlarda geçersizdir:
Cihazın amacına uygun olarak kullanılmasında
Kullanım kılavuzunun dikkate alınması
Orijinal yedek parçaların kullanımında
Cihazda onarım denemeleri
Cihaz üzerinde teknik değişiklikler
Talimatlara uygun olmayan şekilde kullanım
(örn. ticari veya belediye amaçlı kullanım)
Şunlar garanti dışıdır:
Normal kullanımdan dolayı ortaya çıkmış boya hasarları
Yedek parça kartında XXX XXX (X) çerçevesi XXX
XXX
(X) ile işaretlenmiş olan aşınan parçalar
İçten yanmalı motor – Bunlar için ilgili motor üreticisinin ayrı olarak verilen garanti şartları geçerlidir
Garantinin gerekmesi durumunda lütfen bu garanti belgesi ve cihazın faturası ile satıcınıza veya en yakın yetkili
müşteri servisine danışın.
Bu garanti onayı ile ürünü satın alanın yasal hasar talepleri saklıdır.
────
────
/

Bu kılavuz da uygundur