Blaupunkt VELOCITY VC 662 El kitabı

Kategori
Araba Hoparlörleri
Tip
El kitabı
Vc Series
5
SUOMI
Annamme valmistajatakuun niille tuotteille, jotka on ostet-
tu Euroopan Unionin alueelta. Takuuehdot löytyvät Internet-
osoitteestamme
www.blaupunkt.de tai voit tilata ne suoraan
valmistajalta
:
Blaupunkt GmbH
Hotline
Robert-Bosch-Str. 200
D-31139 Hildesheim
Turvallisuusohjeita
Asennus- ja liitäntämääräykset
Varmista ennen kiinnitysreikien poraamista, ettet vau-
rioita asennettuja johtoja tai auton osia.
Häiriöttömyyden takaamiseksi kaiutinjohdot täytyy asen-
taa riittävän kauaksi johdinsarjoista. Käytä teräväreunai-
sissa rei´issä läpivientikumeja.
Kierrätys ja hävitys
Toimita käytöstä poistettu tuote kierrätyspistee-
seen.
Oikeudet muutoksiin pidätetään
РУССКИЙ
На наши изделия, купленные в Европейском Союзе, распро-
страняется заводская гарантия. Условия гарантии Вы можете
посмотреть по адресу в Интернет www.blaupunkt.de или за-
просить напрямую:
Blaupunkt GmbH
Hotline
Robert-Bosch-Str. 200
D-31139 Hildesheim, Германия
Указания по технике безопасности
Инструкция по установке и подключению
Перед сверлением крепежных отверстий убедиться,
что не будут повреждены проложенные кабели или
детали автомобиля.
Кабели динамиков для предотвращения возможных
помех прокладывать на достаточном расстоянии от
кабельных жгутов. В отверстиях острыми краями
использовать кабельные вводы.
Утилизация и переработка
Для утилизации старой аппаратуры восполь-
зуйтесь доступными пунктами приема и сбора
вторсырья.
Право на внесение изменений сохраняется
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Για προϊόντα που έχουν αγοραστεί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
παρέχουμε εγγύηση κατασκευαστή. Τους όρους της εγγύησης
μπορείτε να τους πληροφορηθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.blaupunkt.de
ή να τους ζητήσετε απευθείας στην διεύ-
θυνση
:
Blaupunkt GmbH
Hotline
Robert-Bosch-Str. 200
D-31139 Hildesheim
Οδηγίες ασφαλείας!
Οδηγίες τοποθέτησης και σύνδεσης
Πριν το τρύπημα των οπών στήριξης βεβαιωθείτε, ότι
δεν θα υποστούν ζημιά τοποθετημένα καλώδια ή εξαρ-
τήματα του οχήματος.
Τα καλώδια των ηχείων πρέπει για προστασία κατά των
παρεμβολών να τοποθετηθούν σε αρκετή απόσταση από
πλεξούδες καλωδίων. Σε αιχμηρές τρύπες χρησιμοποιήστε
προστατευτικούς δαχτύλιους καλωδίων.
Ανακύκλωση και αποκομιδή
Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε για την αποκομιδή
του προϊόντος τους συνήθεις τρόπους ανακύκλω-
σης.
Επιφυλασσώμεθα του δικαιώματος αλλαγών χωρίς
προειδοποίηση
TÜRKÇE
Avrupa Birliği dahilinde satın alınmış ürünlerimiz için üretici
garantisi sunmaktayız. Garanti şartlarını
www.blaupunkt.de
adresinden çağırabilir veya doğrudan aşağıdaki adresten ta-
lep edebilirsiniz
:
Blaupunkt GmbH
Hotline
Robert-Bosch-Str. 200
D-31139 Hildesheim
Güvenlik uyarıları
Takma ve bağlantı talimatları
Bağlantı deliklerini delmeden önce, yeri değiştirilen
kablo veya araç parçalarının hasar görmeyeceğinden
emin olunuz.
Arıza emniyeti için hoparlör kabloları, kablo gruplarına
yeterli mesafede döşenmelidir. Keskin kenarlı deliklerde
kablo geçişleri kullanınız.
Geri dönüşüm ve imha
Lütfen ürününüzün imhası için mevcut geri verme
veya toplama sistemlerini kullanınız.
Değişiklikler saklıdır
Vc_all_0108.indd 5Vc_all_0108.indd 5 04.03.2008 9:59:06 Uhr04.03.2008 9:59:06 Uhr
1 / 1

Blaupunkt VELOCITY VC 662 El kitabı

Kategori
Araba Hoparlörleri
Tip
El kitabı