Blaupunkt GTA 460 El kitabı

Marka
Blaupunkt
Kategori
soundbar hoparlörler
Model
GTA 460
Tip
El kitabı
2
GTA 460
DEUTSCH ..................................................... 3
Einbauzeichnungen ....................................... 43
ENGLISH .................................................5
Installation drawings .................................... 43
FRANÇAIS ..............................................7
Plans de montage ......................................... 43
ITALIANO ................................................9
Disegni di installazione ................................. 43
NEDERLANDS ......................................12
Inbouwtekeningen ........................................ 43
SVENSKA .............................................. 14
Monteringsbilder .......................................... 43
ESPAÑOL ..............................................16
Esquemas de instalación .............................. 43
PORTUGUÊS ........................................18
Desenhos de instalação ................................ 43
DANSK ..................................................21
Monteringstegninger ..................................... 43
POLSKI .................................................23
Rysunki montażu ........................................... 43
ČESKY ..................................................25
Montážní výkresy .......................................... 43
SLOVENSKY ..........................................27
Nákresy inštalácie ......................................... 43
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ............................................ 29
Διαγράμματα τοποθέτησης ............................ 43
TÜRKÇE ........................................................
32
Takma şekilleri .............................................. 43
SUOMI .................................................. 34
Asennuskuvat ................................................ 43
РУССКИЙ .............................................36
Монтажные чертежи .................................... 43
HRVATSKI ................................................... 38
Instaliranje .................................................... 43
SRPSKI ........................................................ 40
Montiranje .................................................... 43
GTA_460_0108.indd 2GTA_460_0108.indd 2 18.01.2008 11:00:57 Uhr18.01.2008 11:00:57 Uhr
32
GTA 460
TÜRKÇE
Garanti
Avrupa Birliği dahilinde satın alınmış ürünlerimiz
için üretici garantisi sunmaktayız. Garanti şartlarını
www.blaupunkt.de adresinden çağırabilir veya doğrudan
aşağıdaki adresten talep edebilirsiniz:
Blaupunkt GmbH
Hotline
Robert-Bosch-Str. 200
D-31139 Hildesheim
Öneri:
Bir amplifi katörün performansı ancak kurulumu kadar
iyi olabilir. Doğru bir kurulum, Audio sisteminizin genel
performansını yükseltir. GTA amplifi katör uzman bir kişi
tarafından monte edilmelidir. Eğer kurulumu kendiniz
yapmak isterseniz, bu montaj kılavuzunu dikkatlice
okuyunuz ve montaj için kendinize yeteri kadar zaman
ayırınız.
Sağlık koruma konusu hakkında müsaadenizle son bir
şey daha:
Lütfen aracınızda müzik dinlerken, 100 dB üzerindeki ses
seviyelerinin geçici duyma bozukluklarına veya kalıcı
işitme kayıplarına yol açabileceğini unutmayınız. Mo-
dern yüksek performanslı sistemler ve yüksek kaliteli
hoparlör konfi gürasyonları ile 130 dB üzerinde bir ses
seviyesine erişilebilir.
Güvenlik uyarıları
Montaj ve bağlantılar süresince lütfen aşağı-
daki güvenlik uyarılarına dikkat ediniz.
- Akümülatör eksi kutbu ayrılmalıdır! Araç üreticisi-
nin güvenlik uyarılarına dikkat edilmelidir.
- Deliklerin açılması sırasında araç parçalarına hasar
vermemeye dikkat edilmelidir.
- Artı ve eksi kablonun enine kesiti 6 mm
2
ölçüsü altın-
da olmamalıdır.
- Keskin kenarlı deliklerde kablo geçişleri kullanınız.
- Hatalı kurulumda elektronik araç sisteminde veya
araç radyosunda arızalar ortaya çıkabilir.
Takma ve bağlantı talimatları
Kaza güvenliği bakımından GTA 460 professionell sa-
bitlenmelidir.
Montaj yerinin seçiminde amplifikatörün soğutması
için yeterince hava sirkülasyonu sağlayan kuru bir yer
seçilmelidir.
GTA 460 arkadaki gözlere, arka oturma banklarına veya
diğer öne doğru açılan yerlere monte edilmemelidir.
Montaj yüzeyi birlikte verilen vidaların takılması için
uygun olmalı ve sağlam bir tutuş sağlamalıdır.
Araç akümülatörü ve amplifi katör besleme kablosu-
nu kısa devreden korumak için, amplifi katör besleme
kablosu sigortaya bağlı olarak araç akümülatöründen
maksimum 30 cm uzaklıkta olmalıdır. Amplifi katörün
sigortası sadece amplifi katörün kendisini korur, araç
akümülatörünü korumaz.
2-4 Ω empedanslı hoparlör kullanınız (bkz. tablo veya
takma şekilleri). Maks. yüklenilebilirliğe (müzik gücü)
dikkat ediniz. Hoparlörü şasiye bağlamayınız, sadece
belirtilen terminali kullanınız.
Amplifi katör GTA 460
Amplifi katör, cinch bağlantılı araç radyolarına bağlanmak
için uygundur.
Araç radyosuna bağlantı için ISO bağlantılı Blaupunkt
ISO-Cinch adaptör kullanınız (7 607 893 093 veya
7 607 855 094).
Kullanım imkanları ve hoparlör bağlantısı:
Quadro-Mode
Maks. güç
4 x 120 Watt / 4 Ω Fig. 4, 5
Stereo-Mode
Maks. güç
2 x 400 Watt / 4 Ω Fig. 6
Quadro-Mode
Maks. güç
4 x 180 Watt / 2 Ω Fig. 4, 5
Quadro-Mode
RMS Power
4 x 60 Watt / 4 Ω Fig. 4, 5
Stereo-Mode
RMS Power
2 x 180 Watt / 4 Ω Fig. 6
Quadro-Mode
RMS Power
4 x 90 Watt / 2 Ω Fig. 4, 5
RMS power in accordance with CEA-2006
(< 1% dist. / +14.4V)
Frekans
karakteristiği
10 Hz - 30.000 Hz
Sinyal parazitlenme
sınırı
> 90 dB @ RMS Power
Sinyal parazitlenme
sınırı
> 73 dB @ 1 W / 1 kHz
Distorsiyon (RMS)
< %0,05
Stabilite
2 Ω (4 Ω köprü işletiminde)
Giriş hassasiyeti
0,1 - 8 V
Düşük frekans
ltresi
(Low Pass)
50-250 Hz
Yüksek frekans
ltresi
(High Pass)
80 Hz
Bass Boost
0 / 6 / 12 dB
Boyutlar
G x Y x D (mm)
G x Y x D (")
197 x 52 x 426
7,8" x 2,1" x 16,8"
GTA_460_0108.indd 32GTA_460_0108.indd 32 18.01.2008 11:01:07 Uhr18.01.2008 11:01:07 Uhr
33
GTA 460
Artı / Eksi bağlantı
- En az 6 mm
2
'lik bir kesit öneririz.
- Piyasada satılan akümülatör artı kablosunu döşeyi-
niz ve sigorta braketi üzerinde bağlayınız.
- Keskin kenarlı deliklerde kablo geçişleri kullanınız.
- Piyasada satılan eksi kablosunu arızasız bir şase
noktasına (gövde cıvatası, gövde sacı) vidalayınız
(akümülatör eksi kutbuna değil).
- Şasi noktasının madeni parlak kontak yüzeyi kazıl-
malı ve grafi t yağı ile yağlanmalıdır.
Entegre edilmiş sigortalar (Fuse)
Amplifi katöre entegre edilmiş sigortalar (Fuse), hata
durumunda çıkış kademelerini ve bütün elektrik siste-
mini korur. Yedek sigorta kullanımında asla sigortalar
köprülenmemeli veya daha yüksek akımlı tipler ile de-
ğiştirilmemelidir.
Bağlantı örnekleri
Gerilim beslemesi bağlantısı Fig. 2
Araç radyosu bağlantısı, cinch çıkışlı Fig. 3
Hoparlör bağlantıları Fig. 4/5/6
+12V
Amplifi katörün remote bağlantısını devreye alınabilir +12 V
gerilim kaynağına bağlayınız.
Bu şekilde amplifi katör, radyo cihazının açma / kapama
şalteri üzerinden açılabilir ve kapatılabilir.
Level ayarlayıcı
Level ayarlayıcısı yardımı ile çıkış kademesinin giriş
hassasiyeti araç radyonuzun ön amplifi katör çıkışının
çıkış kademesine uyarlanabilir.
Ayar bölgesi 0,1 V ile 8 V arası için yeterlidir.
Başka bir üreticinin araç radyosu bağlanırken giriş has-
sasiyeti üretici verilerine göre uyarlanmalıdır.
Bu konuda birkaç önemli açıklama daha:
Ayarlayıcının saat yönünde döndürülmesi ile amplifi -
katörün giriş hassasiyeti ve bununla birlikte ses seviyesi
de artar. Ancak ses seviyesi ayarı söz konusu değildir;
öyleymiş gibi duyulsa da son konumda daha yüksek bir
amplifi katör performansı elde edilmez. Sistem sadece,
radyo cihazının ses seviyesi ayarlayıcısı tam olarak çev-
rilirse ses seviyesini arttırır.
Hoparlör bağlantıları
(Eğer amplifi katörün köprüde devreye alınması gere-
kiyorsa, bu durumda doğrudan "Köprülenmiş hoparlör
bağlantıları" kısmı ile devam edilmelidir).
Her audio komponentinde olduğu gibi amplifi katör ve
hoparlörün doğru kutuplanması iyi bir bas çıkışı için
esansiyel anlamdadır. Bu yüzden bağlantılarda, amp-
lifi katörün pozitif (+) bağlantısı ile hoparlörün pozitif
(+) bağlantısı ile bağlı olmasına dikkat edilmelidir; aynı
durum negatif (-) bağlantılar için de geçerlidir. Ayrıca sol
amplifi katör kanalı sol hoparlör ile ve sağ amplifi katör
kanalı sağ hoparlör ile bağlanmalıdır.
Köprülenmiş hoparlör bağlantıları
GTA amplifi katörü mono bir konfi gürasyon için köprüde
de devreye alınabilir. Bu şekilde amplifi katör bir veya
birkaç subwoofer veya bir tweeter için kullanılabilir. Bu
kon gürasyonda amplifi katör, sağ ve sol kanalı tek kanal
çıkışına (mono çıkış) ekler.
Not:
Amplifi katör, sağ ve sol sinyal bilgisini sadece, hem sağ
hem de sol RCA bağlantısı yapılmışsa ekleyebilir.
Dikkat:
Köprü devresinde amplifi katör yükü 4 Ohm veya daha
yüksek olmalıdır. Düşük yük, aşırı ısınmaya veya amp-
lifi katörün devreden çıkmasına neden olur ve kalıcı
hasarlara yol açabilir.
Frekans geçişler türünün ve sahasının
ayarlanması
GTA 460'de frekans geçişinin türü (yani "Low-Pass"
veya "Hi-Pass") ve istenilen giriş frekansı ayarlanabilir.
Örneğin bir subwoofer çiftinin bağlanması gerekiyorsa,
belirtilmiş "Low-Pass" ayarları gereklidir (Fig. 3). Giriş
frekansı hoparlörün frekans sahasına bağlıdır (bkz.
önerilen hoparlör frekans sahası).
"High-Pass"
80 Hz ayarda amplifi katörün frekans sahası 80 Hz ile
30.000 Hz arasındadır.
"Low- Pass"- Frekans ayarı
Bu ayarlayıcı, eğer şalter "Low-Pass" konumunda ise
aktiftir ve istenilen giriş frekansının ayarlanmasını müm-
kün kılar.
Örnek:
150 Hz ayarda amplifi katörün frekans sahası 10 Hz ile
150 Hz arasındadır.
Bass Boost
Bass Boost ayarlayıcısı yardımı ile amplifi katörün bas
çıkışı ayarlanabilir.
Ayar imkanları: 0 dB / +6 dB / +12 dB.
Çalışma göstergesi (POWER / PROTECTION)
Yeşil ışık:
Çıkış kademesi devrede, ayarlanabilir işletim durumu.
Kırmızı ışık:
Hata durumu olduğundan çıkış kademesi elektronik
olarak devre dışı bırakıldı.
Geri dönüşüm ve imha
Lütfen ürününüzün imhası için mevcut geri
verme veya toplama sistemlerini kullanınız.
Değişiklikler saklıdır
GTA_460_0108.indd 33GTA_460_0108.indd 33 18.01.2008 11:01:07 Uhr18.01.2008 11:01:07 Uhr
/