Lenovo THINKPAD X40 Troubleshooting Manual

Tip
Troubleshooting Manual
ThinkPad
®
X40 Serisi
Hizmet
ve Sorun Giderme Kılavuzu
ThinkPad
®
X40 Serisi
Hizmet
ve Sorun Giderme Kılavuzu
Not
Bu bilgileri ve destekledikleri ürünü kullanmadan önce, Önemli Güvenlik Bilgileri (sayfa v), Ek A, “Kablosuz İletişim
Özelliğiyle İlgili Bilgiler” (sayfa 41), Ek B, “Garanti Bilgileri” (sayfa 45) ve Ek D, “Özel Notlar” (sayfa 73) başlıkları altında
yer alan genel bilgileri okumayı unutmayın.
Birinci Basım (Temmuz 2005)
© Copyright Lenovo 2005.
Portions © Copyright International Business Machines Corporation 2005.
Her hakkı saklıdır.
İçindekiler
Önemli Güvenlik Bilgileri . . . . . . .v
Anında işlem gerektiren koşullar . . . . . . .v
Genel güvenlik yönergeleri . . . . . . . .vi
Hizmet . . . . . . . . . . . . .vi
Güç kabloları ve güç bağdaştırıcıları . . . . vii
Uzatma kabloları ve ilgili aygıtlar . . . . . viii
Fişler ve prizler . . . . . . . . . . viii
Piller . . . . . . . . . . . . . viii
Isı ve ürünün havalandırması . . . . . .ix
CD ve DVD sürücüsü güvenliği . . . . . .x
Ek güvenlik bilgileri . . . . . . . . . .x
Lazer uyumluluk bildirimi . . . . . . . xiv
Kullanıcılar İçin Önemli Uyarı . . . . . xvii
Kullanıcılar İçin Önemli Düzenleyici Uyarı . . . xvii
Sabit Disk Kapasitesiyle İlgili Bilgiler . . . . xvii
Access IBM Düğmesi Kullanılarak Bilgi
Bulunması . . . . . . . . . . . . xix
Bölüm 1. Yeni ThinkPad Bilgisayarınıza
Genel Bakış . . . . . . . . . . . .1
ThinkPad - Genel Bakış . . . . . . . . .2
Aksamlar . . . . . . . . . . . . .3
Teknik Belirtimler . . . . . . . . . . .4
ThinkPad Bilgisayarınızın Bakımı . . . . . .5
Bölüm 2. Bilgisayar Sorunlarının Çözülmesi 9
Sorunların Tanılanması . . . . . . . . .10
Sorun Giderme . . . . . . . . . . .10
Hata İletileri . . . . . . . . . . .10
İleti Gösterilmeyen Hatalar . . . . . . .15
Parola Sorunu . . . . . . . . . . .17
Açma/Kapama Düğmesi Sorunu . . . . .17
Klavye Sorunları . . . . . . . . . .17
TrackPoint Sorunları . . . . . . . . .18
Bekleme ya da Uyku Kipi Sorunları . . . .19
Bilgisayar Ekranı Sorunları . . . . . . .22
Pil Sorunları . . . . . . . . . . .23
Sabit Disk Sürücüsü Sorunları . . . . . .24
Başlatma Sorunu . . . . . . . . . .24
Parmak iziyle kimlik denetimi sorunları . . .26
Diğer Sorunlar . . . . . . . . . . .26
BIOS Setup Utility Programının Başlatılması . .29
Önceden Kurulmuş Yazılımların Kurtarılması . .30
Sabit Disk Sürücüsünün Büyütülmesi . . . . .31
Pilin Değiştirilmesi . . . . . . . . . .33
Bölüm 3. Yardım ve Hizmet Alınması . . .37
Yardım ve Hizmet Alınması . . . . . . . .38
Web Üzerinden Yardım Alınması . . . . . .38
Müşteri Destek Merkezi’nin Aranması . . . .38
Tüm Dünyada Yardım Alınması . . . . . .39
Ek A. Kablosuz İletişim Özelliğiyle İlgili
Bilgiler . . . . . . . . . . . . .41
Kablosuz Birlikte Çalışabilirlik . . . . . . .41
Kullanım Ortamı ve Sağlığınız . . . . . . .42
ABD ve Kanada’da Yetkili Kullanım . . . . .42
Genişletilmiş Kanal Kipinin Geçerli Kılınması . .43
Ek B. Garanti Bilgileri . . . . . . . .45
Lenovo Sınırlı Garanti Bildirimi . . . . . .45
Bölüm 1 - Genel Koşullar . . . . . . .45
Bölüm 2 - Ülkeye Özgü Koşullar . . . . .49
Bölüm 3 - Garanti Bilgileri . . . . . . .61
Garanti Hizmetinin Tipleri . . . . . . . .64
Dünya Genelinde Telefon Listesi . . . . . .66
Meksika İçin Garanti Eki . . . . . . . .69
Ek C. Müşteri tarafından değiştirilebilir
birimler (CRU’lar) . . . . . . . . . .71
CRU’lar (müşteri tarafından değiştirilebilir
birimler) . . . . . . . . . . . . .71
Ek D. Özel Notlar . . . . . . . . . .73
Özel Notlar . . . . . . . . . . . . .73
Televizyon Çıkışı ile İlgili Not . . . . . .74
Elektronik Yayılım Bildirimi . . . . . . .74
FCC (Federal Communications Commission)
Bildirimi . . . . . . . . . . . .74
Industry Canada Class B yayılım Uyumluluk
Bildirimi . . . . . . . . . . . .75
Avrupa Topluluğu Yönetmeliği Uyumluluk
Bildirimi . . . . . . . . . . . .75
Japonya Çevre Bildirimleri . . . . . . . .75
IBM Lotus Yazılımları Olanağı . . . . . . .76
Ticari Markalar . . . . . . . . . . .78
© Lenovo 2005. Portions © IBM Corp. 2005. iii
Ek E. Servis İstasyonları . . . . . . .81
Ek F. Ek Bilgiler . . . . . . . . . .89
Dizin . . . . . . . . . . . . . .93
iv ThinkPad
®
X40 Serisi Hizmet ve Sorun Giderme Kılavuzu
Önemli Güvenlik Bilgileri
Not
Lütfen önce önemli güvenlik bilgilerini okuyun.
Bu bilgiler ThinkPad kişisel bilgisayarınızı güvenle kullanmanız için size yardımcı
olabilir. ThinkPad bilgisayarınızla birlikte verilen tüm bilgileri izleyin ve saklayın. Bu
belgedeki bilgiler satın alma sözleşmenizin koşullarını ya da Lenovo Sınırlı Garanti
Bildirimi’ni değiştirmez.
Müşteri güvenliği Lenovo için önemlidir. Ürünlerimiz güvenli ve etkili olacak biçimde
geliştirilir. Ancak, kişisel bilgisayarlar elektronik aygıtlardır. Güç kabloları, güç
bağdaştırıcıları ve diğer özellikler, özellikle yanlış kullanıldıklarında, fiziksel yaralanma
ya da maddi zarara yol açabilecek olası güvenlik riskleri yaratabilir. Bu riskleri en aza
indirmek için ürününüzle birlikte verilen yönergeleri izleyin, ürünün üzerindeki ve
çalıştırma yönergelerindeki tüm uyarıları inceleyin ve bu belgede verilen bilgileri
dikkatlice gözden geçirin. Bu belgede yer alan ve ürününüzle birlikte verilen bilgileri
dikkatli bir şekilde izleyerek, kendinizi tehlikelerden koruyabilir ve daha güvenli bir
çalışma ortamı yaratabilirsiniz.
Not: Burada yer alan bilgiler güç kablolarına ve pillere gönderide bulunabilir.
Taşınabilir kişisel bilgisayarlara ek olarak, Lenovo, bazı ürünleri (hoparlörler ya da
monitörler gibi) dış güç bağdaştırıcılarıyla birlikte gönderir. Böyle bir ürün aldıysanız,
bu bilgiler sizin ürününüz için geçerlidir. Ayrıca, bilgisayar ürününüzde, makine kapalı
olduğunda da sistem saatinize güç sağlayan madeni para büyüklüğünde bir pil
bulunur; bu nedenle, pil güvenliği bilgileri tüm bilgisayarlar için geçerlidir.
Anında işlem gerektiren koşullar
Ürünler, yanlış kullanım ya da ihmal nedeniyle zarar görebilir. Ürünün gördüğü
bazı hasarlar, ürün inceleninceye ya da gerekirse, yetkili bakım uzmanı tarafından
onarılıncaya kadar bir daha kullanılmamasını gerektirecek ölçüde ciddi olabilir.
Her elektronik aygıtta olduğu gibi, ürünü açarken dikkatli olun. Sık olmamakla
birlikte, bir koku hissedebilir ya da makinenizden duman çıktığını ya da
kıvılcımlar geldiğini görebilirsiniz. Ya da patlama, çatlama ya da tıslama sesi gibi
sesler duyabilirsiniz. Bu gibi durumlar yalnızca, elektronik bir bileşenin güvenli
ve denetimli bir şekilde çalışmadığı anlamına gelebilir ya da olası bir güvenlik
sorununa işaret ediyor olabilir. Ancak, risk almayın ya da durumu kendiniz
tanılamaya çalışmayın.
© Lenovo 2005. Portions © IBM Corp. 2005. v
Bilgisayarınızı ve bileşenlerini hasar ya da aşınma ya da tehlike işaretleri olup
olmadığını denetlemek için sık sık inceleyin. Bir bileşenin durumu hakkında
herhangi bir sorunuz varsa, ürünü kullanmayın. Ürünün nasıl inceleneceği ve
gerekiyorsa, onarımının nasıl yaptırılacağına ilişkin yönergeler için Müşteri Destek
Merkezi ya da ürün üreticisi ile iletişim kurun. Hizmet ve Destek telefon
numaralarının listesi için bkz. “Dünya Genelinde Telefon Listesi” sayfa 66.
Yanlışlıkla aşağıda listelenen durumlardan birini fark etmeniz halinde ya da
ürününüzün güvenliğiyle ilgili endişeleriniz olduğunda, daha fazla yardım almak
için Müşteri Destek Merkezi ile iletişim kuruncaya kadar ürünü kullanmayın ve
ürünün güç kaynağı ve telekomünikasyon hatları ile bağlantısını kesin.
v Güç kabloları, prizler, güç bağdaştırıcıları, uzatma kabloları, ani elektrik akımı
değişimine karşı koruyucu aygıtlar ya da çatlak, kırık ya da zarar görmüş güç
kaynakları.
v Aşırı ısınma işaretleri, duman, kıvılcımlar ya da ateş.
v Pilin zarar görmesi (örneğin, çatlaklar, yarıklar, büzülmeler), pilin boşalması ya da
pilin üstünde yabancı maddelerin birikmesi.
v Bir çatlama, tıslama ya da patlama sesi ya da üründen gelen güçlü bir koku.
v Sıvı bir maddenin döküldüğünü ya da bilgisayarın, güç kablosu ya da güç
bağdaştırıcısının üstüne bir nesnenin düştüğünü gösteren izler.
v Bilgisayarın, güç kablosunun ya da güç bağdaştırıcısının suya maruz kalması.
v Ürünün düşürülmesi ya da herhangi bir şekilde hasar görmesi.
v Çalıştırma yönergelerini izlediğinizde ürünün normal bir şekilde çalışmaması.
Not:
Lenovo tarafından ya da Lenovo için üretilmemiş bir üründe (uzatma kablosu gibi)
bu durumlarla karşılaşırsanız, ek yönerge almak için ürün üreticisiyle iletişim
kuruncaya ya da ilgili ürünü yenisiyle değiştirinceye kadar ürünü kullanmayın.
Genel güvenlik yönergeleri
Yaralanma ya da maddi zarar riskini azaltmak için her zaman aşağıdaki önlemleri alın.
Hizmet
Müşteri Destek Merkezi tarafından belirtilmedikçe, bir ürünün bakımını kendiniz
yapmayı denemeyin. Yalnızca, ürününüzü onarmak için onay almış bir hizmet
sağlayıcısı kullanın.
Not: Ürünün bazı parçaları için müşteri model büyütme ya da değiştirme işlemleri
yapabilir. Bu parçalar CRU’lar (Müşteri Tarafından Değiştirilebilir Birimler)
olarak adlandırılır. Lenovo, CRU’ları açık bir şekilde tanımlar ve müşterilerin bu
tip parçaları değiştirmesinin uygun olduğu durumlarla ilgili yönergelerin yer aldığı
çeşitli belgeler sağlar. Bu tür değiştirme işlemlerini gerçekleştirirken tüm
yönergelere dikkatle uymanız gerekir. Değiştirme işlemini gerçekleştirmeden
önce, her zaman, gücün kapalı olduğundan ve ürünün tüm güç kaynaklarıyla
vi ThinkPad
®
X40 Serisi Hizmet ve Sorun Giderme Kılavuzu
bağlantısının kesildiğinden emin olun. Başka sorunuz ya da sorununuz varsa,
Müşteri Destek Merkezi’yle iletişim kurun.
Güç kablosu çıkarıldıktan sonra bilgisayarınızda hareketli parça kalmamasına rağmen,
düzgün UL sertifikalama için aşağıdaki uyarılara dikkat etmeniz gerekir.
Tehlike
Tehlikeli hareketli parçalar. Parmaklarınızı ve bedeninizin diğer kısımlarını
uzak tutun.
Uyarı: CRU’ları değiştirmeden önce bilgisayarı kapatın ve kapağı açmadan önce beş
dakika bilgisayarın soğumasını bekleyin.
Güç kabloları ve güç bağdaştırıcıları
Yalnızca ürün üreticisi tarafından sağlanan güç kablolarını ve güç bağdaştırıcılarını
kullanın. Güç kablosu ve güç bağdaştırıcısı, yalnızca bu ürün ile kullanılmak üzere
tasarlanmıştır. Başka bir ürünle kullanılmamaları gerekir.
Bir güç kablosunu hiçbir zaman, bir güç bağdaştırıcısının ya da başka bir nesnenin
etrafına dolamayın. Bu şekilde dolanması, kablonun aşınmasına, kırılmasına ya da
kıvrılmasına yol açacak bir şekilde kabloyu gerebilir. Bu durum, bir güvenlik tehlikesi
yaratır.
Kabloları her zaman, üzerinden yürünmeyecek, ayak altında kalmayacak ya da nesneler
tarafından sıkıştırılmayacak bir şekilde yerleştirin.
Kabloyu ve güç bağdaştırıcılarını sıvı maddelerden koruyun. Örneğin, kablonuzu ya da
güç bağdaştırıcınızı hiçbir zaman lavabolara, borulara, tuvaletlere yakın yerlere ya da
sıvı temizlik maddeleriyle temizlenen zeminlere koymayın. Sıvı maddeler, özellikle de
kablo ya da güç bağdaştırıcısı yanlış kullanımdan dolayı gerginse, kısa devreye neden
olabilir. Ayrıca, sıvı maddeler güç kablosu uçbirimlerinin ve/ya da bağdaştırıcı
üzerindeki bağlaç uçbirimlerinin aşınmasına neden olarak aşırı ısınmaya yol açabilir.
Güç kablolarını ve sinyal kablolarını her zaman doğru sırayla bağlayın ve tüm güç
kablosu bağlaçlarının yuvalarına güvenli ve tam olarak takıldığından emin olun.
AC giriş iğnelerinde aşınma görülen ve/ya da AC girişinde ya da herhangi bir yerinde
aşırı ısınma (örneğin, deforme olmuş plastik) görülen güç bağdaştırıcılarını kullanmayın.
Önemli Güvenlik Bilgileri vii
Uçlarından birindeki elektrik bağlantılarında aşınma ya da aşırı ısınma görülen ya da
herhangi bir şekilde hasarlı görünen güç kablolarını kullanmayın.
Uzatma kabloları ve ilgili aygıtlar
Kullandığınız uzatma kablolarının, ani akım değişikliğine karşı koruyucu aygıtların,
kesintisiz güç kaynaklarının ve anahtarlı uzatma kablolarının, ürünün elektrik
gereksinimlerini karşılayabilecek akımla kullanıldığından emin olun. Bu aygıtları hiçbir
zaman aşırı yüklemeyin. Anahtarlı uzatma kabloları kullanılıyorsa, yük, anahtarlı
uzatma kablosu giriş değerini aşmamalıdır. Güç yükleri, güç gereksinimleri ve giriş
değerleriyle ilgili sorunuz olursa, ek bilgi için bir elektrik teknisyenine başvurun.
Fişler ve prizler
Bilgisayar donatınızla kullanmayı planladığınız bir priz (güç prizi) hasar görmüş ya da
aşınmış görünüyorsa, yetkili bir elektrik teknisyeni tarafından değiştirilmeden prizi
kullanmayın.
Fişi bükmeyin ya da değiştirmeyin. Fiş hasar görmüşse, değiştirmek için üreticiye
başvurun.
Bazı ürünlerde üç geçme dişli fiş kullanılmıştır. Bu fiş, yalnızca topraklanmış bir
elektrik prizine takılabilir. Bu bir güvenlik özelliğidir. Fişi topraklanmamış bir prize
takmayı deneyerek, bu güvenlik özelliğini engellemiş olursunuz. Fişi prize
takamıyorsanız, onaylanmış bir priz bağdaştırıcısı için ya da elinizdeki fişi bu güvenlik
özelliğini geçerli kılan bir fişle değiştirmek için bir elektrik teknisyenine başvurun. Bir
elektrik prizini hiçbir zaman aşırı yüklenmeyin. Genel sistem yükü, şube devresi
değerinin %80’ini aşmamalıdır. Güç yükleri ve şube devresi değeriyle ilgili sorunuz
olursa, ek bilgi için bir elektrik teknisyenine başvurun.
Kullandığınız güç prizinin tesisatının düzgün bir şekilde yapıldığından, kolay erişilebilir
olduğundan ve donatıya yakın konumlandığından emin olun. Güç kablolarını, kabloları
gerecek şekilde uzatmayın.
Donatıyı elektrik prizine dikkatlice takın ve çıkarın.
Piller
Lenovo’nun ürettiği tüm kişisel bilgisayarlar sistem saatine güç sağlayan yeniden
doldurulamayan, madeni para büyüklüğünde bir pil içerir. Ayrıca, ThinkPad defter tipi
kişisel bilgisayarlar gibi pek çok taşınabilir ürün taşınabilir kipteyken sistem gücünü
doldurulabilir bir pilden sağlar. Lenovo’nun sağladığı pillerin ürününüzle kullanımı
uyumluluk açısından sınanmıştır ve bu piller yalnızca onaylı parçalarla değiştirilmelidir.
Hiçbir zaman pili açmaya ya da pile bakım yapmaya çalışmayın. Pilleri ezmeyin,
delmeyin, yakmayın ya da metal temas noktalarına kısa devre yaptırmayın. Pili su ya da
diğer sıvı maddelerle temas ettirmeyin. Pil takımını yalnızca ürünle birlikte gönderilen
belgelerde yer alan yönergelere göre doldurun.
viii ThinkPad
®
X40 Serisi Hizmet ve Sorun Giderme Kılavuzu
Pilin yanlış kullanılması aşırı ısınmasına yol açabilir, bu yüzden pil takımının ya da
madeni para büyüklüğündeki pilin içindeki gazlar ya da alev dışarıya “çıkabilir”. Piliniz
hasar görürse ya da pilinizin boşaldığını ya da pil kablolarında yabancı maddelerin
biriktiğini fark ederseniz, pili kullanmayı durdurun ve yerine üreticiden yeni bir pil
edinin.
Uzun süre kullanılmadıklarında piller niteliklerini kaybedebilir. Bazı yeniden
doldurulabilir pillerde (özellikle de Lityum İyon pillerde), pili uzun süre boşalmış olarak
bırakmanız pilin kısa devre yapması riskini artırabilir, bu da pilin ömrünü kısaltıp
güvenlik açısından tehlike oluşturabilir. Yeniden doldurulabilir Lityum İyon pillerin
tamamen boşalmasına izin vermeyin ya da bu pilleri boşalmış olarak saklamayın.
Isı ve ürünün havalandırması
Bilgisayarlar açık olduklarında ve piller dolarken ısı üretir. Dizüstü bilgisayarlar küçük
boyutlarından dolayı büyük miktarda ısı üretir. Her zaman aşağıdaki temel önlemleri
alın:
v Bilgisayar çalışırken ya da pil doldurulurken, bilgisayarınızın tabanını kucağınızda ya
da bedeninizin başka bir bölümünde çok uzun süre tutmayın. Bilgisayarınız olağan
çalışması sırasında bir miktar ısı yayar. Bilgisayarınızın vücudunuzla uzun süre temas
etmesi rahatsızlığa ya da olası bir deri yanığına neden olabilir.
v Yanıcı maddelerin yanında ya da patlayıcı madde olan ortamlarda bilgisayarınızı
çalıştırmayın ya da pili doldurmayın.
v Güvenlik, rahatlık ve güvenilir işleyiş için ürününüzde havalandırma yuvaları, fanlar
ve/ya da ısı alıcıları bulunur. Bu aksamlar, ürünün bir yatak, kanepe, halı ya da başka
bir esnek yüzeyin üzerine konulmasıyla bloke edilebilir. Bu aksamları hiçbir şekilde
bloke etmeyin, kapatmayın ya da geçersiz kılmayın.
En
az üç ayda bir masaüstü bilgisayarınızda toz birikip birikmediğini denetlemeniz
gerekir. Bilgisayarınızda biriken tozları temizlemeden önce, bilgisayarınızı kapatın ve
güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın; daha sonra pervanelerde ve ön çerçevedeki
deliklerde toplanan tozu temizleyin. Bilgisayarın dışında toz biriktiğini fark ederseniz,
ısı alıcı kanatları, güç kaynağı pervaneleri ve fanlar gibi bilgisayarınızın içindeki
parçalara da bakıp, buralarda biriken tozları da temizlemeniz gerekir. Kapağı açmadan
önce bilgisayarınızı her zaman kapatın ve fişini prizden çıkarın. Bilgisayarınızı fazla
hareketin olduğu alanlardan en az 60 cm (2 ft.) uzakta çalıştırmaya özen gösterin.
Bilgisayarı, fazla hareketin olduğu bir ortamda çalıştırmanız gerekiyorsa, bilgisayarınızı
daha sık inceleyip temizlemelisiniz.
Güvenliğiniz ve bilgisayardan en iyi performansı elde etmek için her zaman masaüstü
bilgisayarınızda aşağıdaki temel önlemleri alın:
v Bilgisayar prize takılıyken kapağını kapalı tutun.
v Düzenli olarak bilgisayarın dışında toz birikip birikmediğine bakın.
v Pervanelerde ve ön çerçevedeki deliklerde toplanan tozları temizleyin. Tozlu ya da
hareketin yoğun olduğu yerlerde çalışan bilgisayarlarda temizleme işlemini daha sık
yapmanız gerekebilir.
Önemli Güvenlik Bilgileri ix
v Bilgisayarın önüne gelen hava akışını engellemeyin ya da sınırlamayın.
v Bilgisayarın arkasındaki hava deliklerini kapatmayın.
v Bilgisayarınızı mobilya içinde çalıştırmayın. bu, aşırı ısınma riskini artırır.
v Bilgisayarın içine giren hava sıcaklığı en çok 35° C (95° F) olmalıdır.
v ThinkCentre dışındaki hava süzme aygıtlarını kullanmayın.
CD ve DVD sürücüsü güvenliği
CD ve DVD sürücüleri, diskleri yüksek bir hızda döndürür. Bir CD ya da DVD çizilirse
ya da fiziksel bir zarar görürse, CD sürücüsü kullanımdayken disk kırılabilir ya da
parçalanabilir. Bu durum sonucunda ortaya çıkabilecek zararlara karşı korunmak ve
makinenize zarar gelme riskini azaltmak için aşağıdaki önlemleri alın:
v CD/DVD disklerini her zaman özgün ambalajında saklayın.
v CD/DVD disklerini her zaman doğrudan güneş ışığından ve doğrudan ısı
kaynaklarından uzak tutun.
v CD/DVD disklerini kullanılmadıklarında bilgisayarınızdan çıkarın.
v CD/DVD disklerini eğmeyin, bükmeyin ya da bilgisayara ya da ambalajlarına
yerleştirirken zorlamayın.
v Her kullanımdan önce CD/DVD disklerinde çizik olup olmadığını denetleyin.
Çizilmiş ya da hasar görmüş diskleri kullanmayın.
Ek güvenlik bilgileri
TEHLİKE
Güç, telefon ve iletişim kablolarındaki elektrik akımı tehlikelidir. Elektrik çarpması
tehlikesine karşı korunmak için, bu ürünü ya da bağlı aygıtları kurarken, taşırken ya da
kapaklarını açarken, kabloları aşağıda gösterildiği gibi takın ya da sökün. Bu ürünle 3
iğneli güç kablosu verildiyse, kablonun doğru topraklanmış bir prizle kullanılması gerekir.
x ThinkPad
®
X40 Serisi Hizmet ve Sorun Giderme Kılavuzu
Önemli Güvenlik Bilgileri xi
TEHLİKE
Temel güvenlik önlemlerini ve aşağıdaki önerileri her zaman uygulayarak yangın ve
elektrik çarpması riskini azaltabilirsiniz:
v Bilgisayarınızı su içinde ya da yakınında kullanmayın.
v Yıldırım düşmesi gibi olayların gözlendiği hava koşullarında:
Bilgisayarınızı telefon kablosu bağlantısıyla kullanmayın.
Kabloyu, duvardaki telefon çıkışına bağlamayın ya da buradan çıkarmayın.
TEHLİKE: Yeniden Doldurulabilir Pil Takımının Saklanması
Pil takımının oda sıcaklığında, kapasitesinin yaklaşık %30 - 50’si arasında dolulukta
saklanması gerekir.Pil takımının, aşırı boşalmanın önlenmesi için yılda bir kez
doldurulması önerilir.
TEHLİKE
Yeniden doldurulabilir pil takımı yanlış yerleştirilirse, patlama tehlikesi vardır. Pil
takımında, az miktarda zararlı madde vardır. Olası yaralanmaları önlemek için:
v Pilinizi, yalnızca Lenovo tarafından önerilen tipte bir pille değiştirin.
v Pil takımını ateşten uzak tutun.
v Su ya da yağmurla temas ettirmeyin.
v Parçalarına ayırmaya çalışmayın.
v Kısa devre yaptırmayın.
v Çocuklardan uzak tutun.
Pil
takımını, deniz kıyısını doldurmak için kullanılan atık maddelerle birlikte atmayın. Pili
atarken ülkenizdeki yasa ve yönetmeliklere ve şirketinizin güvenlik standartlarına uyun.
xii ThinkPad
®
X40 Serisi Hizmet ve Sorun Giderme Kılavuzu
TEHLİKE
Yedek pil yanlış yerleştirilirse, patlama tehlikesi vardır.
Lityum pil lityum içerir ve yanlış kullanıldığında ya da atıldığında patlayabilir.
Pilinizi, yalnızca aynı tip bir pille değiştirin.
Olası yaralanma ya da ölümleri önlemek için şunları yapmayın: (1) pili suya atmayın ya da
suyla temas ettirmeyin, (2) 100 °C’den (212 °F) fazla ısınmasına izin vermeyin ya da (3)
onarmaya ya da parçalarına ayırmaya kalkışmayın. Pil takımını atarken ülkenizdeki yasa
ve yönetmeliklere ve şirketinizin güvenlik standartlarına uyun.
TEHLİKE
CDC ya da Mini PCI aksamını takarken ya da yeniden yapılandırırken aşağıdaki
yönergeyi izleyin.
Elektrik çarpmasının vereceği zararı önlemek için, CDC ya da Mini PCI aksamını
takarken tüm kabloları ve AC bağdaştırıcısını çıkarın ya da sistemin ve bağlı aygıtların
kapaklarını açın. Güç kablosundan, telefondan ya da iletişim kablolarından gelen elektrik
akımı tehlikelidir.
DİKKAT:
Bir CDC ya da Mini PCI Kartı’nı ya da bir bellek kartını eklediğinizde ya da
büyüttüğünüzde, kapağını kapatmadan bilgisayarınızı kullanmayın. Bilgisayarınızı
hiçbir zaman kapağı açıkken kullanmayın.
DİKKAT:
Sıvı kristal görüntü birimindeki (LCD) floresan lamba cıva içerir. Floresan
lambayı, deniz kıyısını doldurmak için kullanılan atık maddelerle birlikte atmayın.
LCD lambasını atarken ülkenizdeki yasa ve yönetmeliklere uyun.
LCD ekran camdan yapılmıştır ve bilgisayarın dikkatsizce taşınması ya da
düşürülmesi LCD ekranın kırılmasına neden olabilir. LCD ekran kırılır ve içindeki
sıvı gözlerinize ya da ellerinize bulaşırsa, etkilenen bölgeleri hemen ve en az 15
dakika süreyle yıkayın; yıkamadan sonra herhangi bir belirti görülürse, doktora
başvurun.
Önemli Güvenlik Bilgileri xiii
TEHLİKE: Modem Güvenlik Bilgileri
Telefon donatılarını kullanırken, yangın, elektrik çarpması ya da yaralanma tehlikesine
karşı korunmak için, aşağıdaki gibi temel güvenlik önlemlerine her zaman uyun:
v Yıldırım düşmesi gibi olayların gözlendiği hava koşullarında, telefon kablolarını
takmayın ya da çıkarmayın.
v Kullandığını telefon prizi özellikle nemli yerler için tasarlanmamışsa, prizi nemli
ortamlarda kullanmayın.
v Telefon kablosunu hattan çıkarmadıkça, çıplak telefon kablolarına ya da uçbirimlerine
dokunmayın.
v Telefon kablolarını takarken ya da değiştirirken uyarılara dikkat edin.
v Yıldırım düşmesi gibi olayların gözlendiği hava koşullarında, telsiz telefon dışında bir
telefon kullanmayın. Yıldırım nedeniyle, uzaktan elektrik çarpma tehlikesi oluşabilir.
v Gaz kaçağı durumlarında haber vermek için, kaçak bölgesinde telefon kullanmayın.
v Yalnızca No. 26 AWG ya da daha kalın telefon kablolarını kullanın.
Lazer uyumluluk bildirimi
CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM sürücüsü ve SuperDisk gibi ThinkPad bilgisayarına
takılabilen optik depolama sürücüsü (aygıtı) bir lazer ürünüdür. Sürücünün üzerinde
sınıfını gösteren etiket (aşağıda gösterilir) yer alır.
CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
LUOKAN 1 LASERLAITE
APPAREIL A LASER DE CLASSE 1
KLASS 1 LASER APPARAT
Sürücünün, üretim tarihinde, ABD’de 1. sınıf (Class 1) lazer ürünlerine ilişkin Sağlık ve
İnsan Hizmetleri Bakanlığı’nın 21 numaralı Federal Düzenlemesinin (DHHS 21 CFR)J
Altbaşlığının gereklerine uygunluğu üretici tarafından onaylanmıştır.
Bu sürücü, diğer ülkelerde 1. Sınıf lazer ürünlerine ilişkin IEC825 ve EN60825
gereklerine uyum belgelidir.
xiv ThinkPad
®
X40 Serisi Hizmet ve Sorun Giderme Kılavuzu
TEHLİKE
1. sınıf lazer ürünleri tehlikesiz olarak kabul edilir. Lazer sisteminin ve optik depolama
sürücüsünün tasarımı, olağan işletim, kullanıcı bakımı ve hizmet sırasında, 1. sınıf
düzeyinin üzerinde lazer radyasyonu yayılmasını önler.
Bazı sürücülerde, gömülü 3A Sınıfı lazer diyodu bulunur. Uyarı:
TEHLİKE
TEHLİKE
Plastik poşetlerin neden olabileceği boğulma tehlikesini önlemek için, paketleme
malzemelerini çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
Birçok PC ürününde ve aksesuarlarında, güç kablolarını ya da aksesuarı PC’ye
bağlamak için kullanılan kablolar gibi kablolar ya da teller vardır. Bu üründe de böyle
bir kablo ya da tel varsa, aşağıdaki uyarıyı dikkate alın:
UYARI
Bu üründeki kablolara ya da bu ürünle birlikte satılan parçalarla ilişkili
kablolara el ile dokunulması, ABD’nin Kaliforniya Eyaleti tarafından kansere, doğum
kusurlarına yol açabileceği ve diğer üreme organlarına zarar verebileceği kabul edilen
kurşun maddesine maruz kalınmasına neden olur. Kablolara dokunduktan sonra
ellerinizi dikkatlice yıkayınız.
Bu yönergeleri saklayınız.
Optik depolama sürücüsü birimini açmayın; içinde kullanıcının ayarlayabileceği ya da
bakım yapabileceği hiçbir parça yoktur.
Burada belirtilenlerden başka denetimlerin, ayarların ya da yordamların kullanılması
tehlikeli radyasyon yayılmasına neden olabilir.
Açık olduğunda görülebilen ve görülemeyen lazer radyasyonu yayar. Doğrudan göz
temasından kaçının. Işına bakmayın ya da ışını, optik araçlarla görüntülemeyin.
Önemli Güvenlik Bilgileri xv
xvi ThinkPad
®
X40 Serisi Hizmet ve Sorun Giderme Kılavuzu
Kullanıcılar İçin Önemli Uyarı
Kullanıcılar İçin Önemli Düzenleyici Uyarı
Sabit Disk Kapasitesiyle İlgili Bilgiler
ThinkPad X40 Serisi bilgisayarı, kablosuz kullanımın onaylandığı tüm ülkelerin ya da bölgelerin radyo frekansı ve
güvenlik standartlarına uyar. ThinkPad bilgisayarınızı, yerel RF düzenlemelerine kesinlikle uyacak biçimde kurmanız
ve kullanmanız önerilir. ThinkPad X40 Serisi bilgisayarı kullanmadan önce, bu Hizmet ve Sorun Giderme
Kılavuzu’na eklenmiş olan Regulatory Notice for ThinkPad X40 Series adlı uyarı belgesini bulup okuyun. Bu uyarı
belgesi, bu yayının paketinde bulunmaktadır.
Lenovo, bilgisayarınızla birlikte bir kurtarma CD’si ya da bir Windows
®
CD’si sağlamak yerine, genellikle bu
CD’lerle ilişkilendirilen görevlerin daha kolay gerçekleştirilmesini sağlayacak yöntemler önerir. Bu diğer yöntemlere
ilişkin dosyalar ve programlar, kayıp CD’leri bulma gerekliliğinden ve yanlış CD sürümünü kullanmaktan
kaynaklanan sorunları ortadan kaldırmak için sabit diskinizde bulunur.
Lenovo tarafından bilgisayarınıza önceden kurulan tüm dosyaların ve programların tam yedekleri sabit diskinizin gizli
bir bölümünde bulunur. Gizli olmalarına rağmen bölümdeki yedekler, belli bir sabit disk alanı kaplar. Bu nedenle,
Windows işletim sistemine göre sabit diskinizin kapasitesini denetlediğinizde, diskin toplam kapasitesinin
beklenenden daha küçük olduğunu görebilirsiniz. Bu tutarsızlık, gizli bölümün içeriğiyle açıklanabilir. (Bkz.
“Önceden Kurulmuş Yazılımların Kurtarılması” sayfa 30.)
Sabit diskinizi kurtarmak için önceden kurulmuş özgün içeriğin geri yüklenmesiyle ilgili ek bilgi için sisteminizdeki
yerleşik yardım kaynağınız Access Help programına bakın. Mavi Access IBM düğmesine basın, sonra yedeklemeyi ve
kurtarmayı da içeren çeşitli başlıklar için Learn (Öğrenme) bölümünü açın.
© Lenovo 2005. Portions © IBM Corp. 2005. xvii
xviii ThinkPad
®
X40 Serisi Hizmet ve Sorun Giderme Kılavuzu
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118

Lenovo THINKPAD X40 Troubleshooting Manual

Tip
Troubleshooting Manual