Vega VEGASON 62 Şartname

Marka
Vega
Model
VEGASON 62
Tip
Şartname
VEGASON 62 - 34588-TR-181116VEGA Grieshaber KG, Am Hohenstein 113, 77761 Schiltach/Germany, www.vega.com
Ürün Veri Pusulası
VEGASON 62
4…20mA/HART-İkitelli
Dolumseviyesininsürekliölçümüiçinultrasoniksensör
Uygulamaalanı
VEGASON 62, sıvıların ve dökme malzemelerin dolum seviyesini sü-
rekli olarak ölçen ultrasonik bir sensördür. Tipik uygulamaları arasında
depo haznesi ile açık havzaların sıvı ölçümleri yer alır. Sensör, küçük
tanklarda veya silolarda dökme malzemelerin ölçülmesine uygundur.
Sanayinin bütün kollarında kullanılır. Temassız ölçüm işlemi, dolum
malzemesinin özelliklerinden bağımsızdır ve bu işlem, ürünsüz devreye
alımı da mümkün kılmaktadır.
Avantajlarınız
Temassız yapılan ölçümü sayesinde bakım gerektirmeyen kullanım
Dolum malzemesi özelliklerinden bağımsız, güvenilir ölçüm
Kolay uygulamalar için ekonomik çözümler
Fonksiyon
18 ile 70 kHz aralığındaki kısa ultrasonik darbeler ses dönüştürücü
tarafından ölçümü yapılacak ürün üzerine yayımlanır, dolum malzemesi-
nin yüzeyinden yansıtılarak, yeniden ses dönüştürücü tarafından alınır.
Darbe ses hızıyla yayılır. Sinyallerin gönderilmesinden alımına kadar
geçen süre, hazne içindeki dolum seviyesi ile orantılıdır.
Tekniközellikler
Ölçüm aralığı
Ʋ Sıvılarda maks. 8 m (26.25 ft)
Ʋ Dökme malzemelerde
maks.
3,5 m (11.48 ft)
Ölçüm sapması ±4 mm ya da < %0,2
Proses bağlantısı Dişli G2, 2 NPT
Proses basıncı -0,2 … +2 bar/-20 … +200 kPa
(-2.9 … +29 psig)
Proses sıcaklığı -40 … +80 °C (-40 … +176 °F)
Çevre, depo ve nakliye
sıcaklığı
-40 … +80 °C (-40 … +176 °F)
Çalışma gerilimi 14 … 36 V DC
SIL yeterliği SIL2'ye kadar opsiyonel
Malzemeler
Cihazın ürünle temas eden parçaları PVDF'den üretilmiştir. Proses
contası EPDM'dendir.
Mevcut malzemeler ve contalar hakkında genel bir bilgiyi ve "VEGA To-
olswww.vega.com" sayfamızdaki "Kongurator" linkinden bulabilirsiniz.
Gövdemodelleri
Plastik, paslanmaz çelik veya alüminyum malzemesinden yapılmış
gövdeler, bir hücreli veya iki hücreli modeller olarak mevcuttur.
Bunlar IP 68 (1 bar)'e kadar olan koruma türlerinde bulunmaktadır.
Elektronikmodeller
Cihazlar farklı elektronik modellerde mevcuttur. 4 … 20 mA/HART'lı iki
telli elektroniğin yanı sıra bir dört telli modeli ile Probus PA ve Foundati-
on Fieldbus veri yolu olan iki arı dijital tasarım olarak da mümkündür.
Onaylar
Cihazlar, patlama riski olan alanlarda kullanıma uygundur ve ATEX ile
IEC'ye uygun şekilde lisanslanmıştır. Cihazlar GL, LS veya ABS gibi
farklı onaylara da sahiptirler.
Ayrıntılı bilgileri www.vega.com/downloads her ürünün kendine ait
"Onaylar" sayfasından bulabilirsiniz.
VEGASON 62 - 34588-TR-181116VEGA Grieshaber KG, Am Hohenstein 113, 77761 Schiltach/Germany, www.vega.com
Ürün Veri Pusulası
Ayar
Ölçümnoktasındakontrol
Cihazın kontrolü, opsiyonel olarak entegre edilebilen PLICSCOM
gösterge ve ayar modülü veya PACTware ve buna uyan DTM'i olan bir
bilgisayar üzerinden sağlanır.
Bluetooth'tankablosuzkullanım
Gösterge ve ayar modelinin Bluetooth modeli sayesinde standart işletim
cihazlarına kablosuz bir bağlantı yapmak mümkündür. Bu cihazlara,
iOS- veya Android işletim sistemi olan akıllı telefonlar/tabletleri ya da
PACTware'i ve Bluetooth-USB adaptörleri olan bilgisayarları örnek
olarak gösterebiliriz.
Standart işletim cihazlarına kablosuz bağlantı
Kullanım bu durumda Apple App Store veya Google Play Store'dan
ücretsiz olarak alınan bir App uygulamasıyla ya da PACTware kullanım
yazılımı ve DTM'i üzerinden sağlanır.
PACTware veya App uygulamasından kullanım
Yabancısistemlerinkullanımı
HART-Communicator veya AMS™ oder PDM gibi üreticiye özel prog-
ramlar üzerinden yerine getirilebilen başka ayar seçenekleri mevcuttur.
Elektrikbağlantısı
I
²
C
Display
12 5678
3
4
1
2
Elektronik ve bağlantı bölmesi tek hücreli gövde
1 VEGACONNECT için ş bağlantısı (I²C arayüzü)
2 VEGADIS 61 dış göstergesinin bağlantısı için yay baskılı klemensler
3 Kablo blendajı bağlantısının yapılması için toprak terminali
4 Besleme gerilimi ve sinyal çıkışı için yay baskılı klemensler
Elektrik bağlantısıyla ilgili detayları, www.vega.com/downloads sayfa-
mızdaki cihaza ait kullanım kılavuzundan bulabilirsiniz.
Ebatlar
SW 60 mm
(2.36")
G2 A
153 mm (6.02")
20 mm
(0.79")
63 mm
(2.48")
ø 50 mm
(1.97")
ø 74 mm
(2.91")
Ebatlar - VEGASON 62
Bilgi
VEGA ürün programı hakkındaki ayrıntılı açıklamaları, www.vega.com
adresinden okuyabilirsiniz.
www.vega.com/downloads indirilecek dosyalar adresimizden kullanım
kılavuzlarını, ürün bilgilerini, branş broşürlerini, onay (ruhsat) belgelerini,
cihaza ait çizimleri ve daha birçok bilgiyi elde etmeniz mümkündür.
Buradan Probus PA sistemlerine ait GSD ve EDD dosyaları ile Foun-
dation Fieldbus sistemlerine ait DD ve CFF dosyalarını da bulmanız
mümkündür.
Cihazseçimi
''Ürünlerin Özelliklerini Belirtin'' (www.vega.com sayfasında) ve ''Ürün-
ler'' bölümlerinden uygulamanız için uygun ölçüm prensibini ve cihazını
seçebilirsiniz.
Cihaz modelleri hakkındaki ayrıntılı bilgileri ''Ürünler''deki ve www.vega.
com üzerindeki "Kongüratör"'den bulabilirsiniz.
Kontak
VEGA'daki kişisel danışmanınızı www.vega.com sayfamızdan ve "İrti-
bat".linkimizden bulabilirsiniz.
/