Russell Hobbs 22350-56 Kullanım kılavuzu

Kategori
Ütüler
Tip
Kullanım kılavuzu
78
3 Talimatları okuyun, güvenli bir yerde saklayın, cihazın el değiştirmesi halinde cihazla birlikte
aktarın.
A ÖNEMLİ GÜVENLİK KURALLARI
Aşağıdakiler dahil, tüm temel güvenlik önlemlerini izleyin:
1 Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve yetersiz fiziksel, duyumsal
veya zihinsel kapasitelere sahip veya deneyim ve bilgisi
bulunmayan kişiler tarafından, sadece denetim/talimat altında
olmaları ve içerilen tehlikeleri anlamaları kaydıyla kullanılabilir.
•Çocuklar cihazla oyun oynamamalıdır.
•Temizlik ve kullanıcı bakımı işlemleri, 8 yaşın üzerinde ve denetim
altında olmadıkları taktirde, çocuklar tarafından
gerçekleştirilmemelidir.
•Cihazı ve kablosunu 8 yaşın altındaki çocuklardan uzak tutun.
2 Ütüyü sağlam, düz ve ısıya dayaklı bir yüzey, tercihen bir ütü
masası üzerinde kullanın veya arka desteği üzerinde dikey
konuma getirin.
3 Ütüyü prize takılı durumda veya ütü masası üzerinde gözetimsiz
bırakmayın.
4 Ütüye su doldurmadan veya ütüyü temizlemeden önce ve ütüyü
kullandıktan sonra fişini prizden çekin.
5 Yere düştüyse, hasarlıysa, hatalı çaşıyor veya sıntı yapıyorsa,
cihazı çalıştırmayın.
6 Hasarlı elektrik kabloları, güvenlik açından sadece üretici,
üreticinin yetkili servisleri veya benzer niteliklere sahip kişiler
tarafından değiştirilmelidir.
h Cihazın yüzeyleri ısınacaktır – dokunmayın.
L Cihazı sıvıya daldırmayın; banyoda, su yakınında veya dış mekanlarda kullanmayın.
7 Giysileri, insanların üzerindeyken ütülemeyin, giyen kişiyi yaralayabilirsiniz.
8 Cihazı, bu talimatlarda belirtilenler dışında bir amaçla kullanmayın.
9 Ütü tabanını çizmeyin; giysilerdeki düğme, fermuar, vb. metal kısımlara dikkat edin.
10 Cihaz, aşırı ısındığında patlayabilen koruyucu bir termal sigortaya sahiptir. Bu durumda, cihaz
çalışmayı durduracaktır ve onarılması için servise götürülmelidir.
sadece ev içi kullanım
U İLK KULLANIMDAN ÖNCE
•Ütüde ve tabanında bulunan tüm etiket, çıkartma veya ambalajı çıkarın.
•Ütünün başlangıçta bir miktar duman çıkarması normaldir, endişelenmeyin. Isınma devreleri
kullanılmaya devam edildiğinde, bu durum sona erecektir.
•Ütünün tabanını temizlemek için eski bir pamuklu kumaş parçasını ütüleyin.
•İşlevlerini kontrol etmek için, S ve * düğmelerine 3 veya 4 kez basın.
79
[
talimatlar
C OTOMATİK KAPANMA
•Ütü hareketsiz kaldığında, tabanı yatay konumdaysa yaklaşık 30 saniye veya tabanı dikey
konumdaysa yaklaşık 8 dakika sonra kendiliğinden kapanacaktır.
•Cihazdan bip sesi duyulacaktır.
•Otomatik kapanma lambası, siz ütüyü yeniden hareket ettirene dek yanıp sönmeye devam
edecektir.
•Ütüyü yeniden açmak için kaldırın ve ileri doğru eğin, ardından çalışma sıcaklığına geri
dönmesi için dikey konuma getirin.
X DOLDURMA
1 Ütü musluk suyuyla kullanılabilir, ancak suların kireçli olduğu bir bölgede yaşıyorsanız, kireci
kimyasal yöntemlerle arındırılmamış saf su kullanmalısınız.
2 Damıtık su satın alıyorsanız, ütüler için uygun olup olmadığını kontrol edin.
3 Suya herhangi bir madde eklemeyin, ütüye zarar verebilirsiniz.
4 Cihazın fişini prizden çekin.
5 Buhar kumandasını S simgesine ayarlayın.
6 Su girişi kapağını açın
7 Ütüyü, su girişi kapağı dikey olana dek kaldırın.
8 Su kabındaki suyu, ütünün su girişine dökün.
9 Haznenin içindeki havanın dışarı çıkabilmesi ve hava kabarcığı oluşmasını önlemek için yavaş
hareket edin.
10 Dolum sırasında, haznenin üzerinde yer alan "max" işaretini geçmeyin, aksi taktirde kullanım
sırasında su taşacaktır.
11 Su girişi kapağını kapatın. Dökülen suları bir bezle silin.
C CİHAZI ÇALIŞTIRMA
12 Buhar kumandasını S simgesine ayarlayın.
13 Ütüyü, arka desteği üzerinde dikey konuma getirin.
14 Fişi prize takın.
15 Ütü ayarlanan sıcaklığa ulaştığında, lamba sönecektir. Termostat, ütünün kullanımı sırasında
ısıyı ayarlanan seviyede muhafaza etmek için zaman zaman devreye girer veya devre dışı kalır.
h BUHARLI ÜTÜLEME
16 Buhar kumandasını istediğiniz ayara getirin (S = buhar yok, # = yoğun buhar).
17 Lamba sönene dek bekleyin, sonra ütülemeye başlayın.
k SU PÜSKÜRTME
, Su damlacıkları bazı kumaşlarda iz bırakabilir. Su püskürtme işleminden önce, kumaşın
görünmeyen bir yerinde bunu test edin.
18 Ütüyü kumaşın üzerinden kaldırın.
19 Su püskürtme ağzını kumaşa doğru yöneltin.
20 * düğmesine basın.
21 Suyu sistemden pompalamak için düğmeye 2 veya 3 kez basmanız gerekebilir.
i BUHAR ŞOKU
22 Ütüyü kumaşın üzerinden kaldırın.
23 ~ğmesine basın.
24 Suyu sistemden pompalamak için düğmeye 2 veya 3 kez basmanız gerekebilir.
25 Buharın oluşabilmesi için iki şok uygulaması arasında en az 4 saniye bekleyin.
çizimler
1 lamba
2 buhar kumandası
3 su girişi kapağı
4 su girişi
5 su püskürtme ağzı
6 taban
7 buhar delikleri
8 hazne
9 arka destek
80
n KURU ÜTÜLEME
, 20 dakika veya daha uzun süre kuru ütüleme yapacaksanız, ani buhar boşalmalarını önlemek
için önce hazneyi boşaltın.
26 Buhar kumandasını S simgesine ayarlayın.
27 Lamba sönene dek bekleyin, sonra ütülemeye başlayın.
l DİKEY BUHAR VERME
28 Askıdaki giysilerde, asılı perdelerde ve döşemelik kumaşlarda olan kırışıklıkları giderir.
29 Kumaşın arkasında yeterli havalandırma olup olmadığını kontrol edin, aksi taktirde nem
birikerek küflenmeye yol açabilir.
30 Kumaşın arkasında buhardan zarar görebilecek herhangi bir şey olmamasına dikkat edin.
31 Ceplerin, duble paçaların ve manşetlerin içinde herhangi bir cisim olup olmamasına dikkat
edin.
32 Buhar kumandasını S simgesine ayarlayın.
33 Ütüyü kumaşın üzerinden kaldırın.
34 ~ düğmesine basın.
35 Suyu sistemden pompalamak için düğmeye 2 veya 3 kez basmanız gerekebilir.
36 Buharın oluşabilmesi için iki şok uygulaması arasında en az 4 saniye bekleyin.
C KULLANDIKTAN SONRA
37 Buhar kumandasını S simgesine ayarlayın.
38 Cihazın fişini prizden çekin.
39 Su girişi kapağını açın
40 Bir lavabonun üzerinde ters çevirin ve haznedeki suyu, su girişi yoluyla boşaltın.
41 Su girişi kapağını kapatın.
42 Ütüyü, arka desteği üzerinde dikey konuma getirin.
43 Ütünün tamamen soğumasını bekleyin.
44 Soğuduğunda, bir bezle nemini silin ve kablosunu arka desteğinin üzerine sarın.
45 Cihazın dış yüzeylerini nemli bir bezle silerek temizleyin.
46 Ütünün tabanındaki lekeleri, az miktarda sirke ile giderin.
47 Ütüyü, tabanının aşınmasını ve hasar görmesini önlemek için arka desteği üzerinde saklayın.
CKENDİ KENDİNİ TEMİZLEME
48 Kireç birikimini önlemek için, normal kireç oranına sahip suların olduğu bölgelerde ayda en
az bir kez, sert, kireçli suların olduğu bölgelerde daha sık aralıklarla ütünün kendini
temizleme işlevini çalıştırın.
, Garanti kapsamında kireç nedeniyle arızalı olarak gelen ürünlerin onarımları ücrete tabi
olacaktır.
49 Tabandan gelen suyu toplamak için bir lavaboya veya geniş bir kaba gerek duyacaksınız.
50 Hazneyi "max" işaretine kadar suyla doldurun.
51 Buhar kumandasını S simgesine ayarlayın.
52 Ütüyü, arka desteği üzerinde dikey konuma getirin.
53 Fişi prize takın.
54 Lamba sönene dek bekleyin.
55 Ütüyü, lavabo veya geniş kabın üzerinde, tabanı aşağı bakacak şekilde tutun.
56 C düğmesine basın ve basılı tutun.
57 Ütüyü yavaşça ileri geri hareket ettirin.
58 Su ve buhar, kireci ve tozu tabandan dışarı akıtacaktır.
59 Hazne boşalana dek işleme devam edin.
60 C düğmesine basmayı bırakın.
, Madde 38'e geçin.
81
e KİREÇ ÖNLEME
61 Ütünüze entegre edilmiş kireç önleme özelliği, kireç birikimini engellemeye yardımcı olur.
62 Kimyasal kireç giderici bir solüsyon kullanmayın, kireç önleme özelliğine zarar verirsiniz.
W
ÇEVRE KORUMA
Elektrikli ve elektronik cihazlardaki tehlikeli maddelerin neden olduğu çevre ve sağlık
sorunlarını önlemek amacıyla bu simge ile işaretlenen cihazlar, genel atık konteynerlerine değil,
geri dönüşüm konteynerlerine bırakılmalıdır.
Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır
Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :
Ürünü düşürmeyiniz
Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız
Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.
1 / 1

Russell Hobbs 22350-56 Kullanım kılavuzu

Kategori
Ütüler
Tip
Kullanım kılavuzu