GoodHome Ladoga blanc L. 60 x H. 60 x P. 15 cm Kullanici rehberi

Tip
Kullanici rehberi
[A] x4 [B] x4 [C] x4 [D] x8 [E] x8 [F] x4 [G] x8
[H] x2 [K] x4 [M] x2 [N] x4 [O] x4 [P] x2 [W] x4
[Q] x1 [R] x1 [S] x1 [T] x1 [U] x2
x ?
Ø4mm
1
2
EN WARNING! Please
read all safety
warnings carefully
and be sure that they
are fully understood
before handling the
product.
FR AVERTISSEMENT!
Avant de manipuler
le produit, il est
nécessaire d’avoir
lu attentivement
et parfaitement
compris tous les
avertissements de
sécuri.
PL OSTRZEŻENIE! Przed
przystąpieniem
do użytkowania
produktu należy
dokładnie przeczytać
wszystkie ostrzeżenia
bezpieczeństwa oraz
upewnić się, że zostały
w pełni zrozumiane.
DE WARNUNG! Bitte
lesen Sie alle
Sicherheitshinweise
sorgfältig durch
und vergewissern
Sie sich, dass Sie
sie vollständig
verstanden haben,
bevor Sie das
Produkt verwenden.
RUS ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Перед
использованием
изделия внимательно
ознакомьтесь с
указаниями по технике
безопасности и
убедитесь, что они вам
понятны.
RO AVERTISMENT! Citiţi
cu atenţie toate
avertismentele de
siguranţă şi asiguraţi-
vă că au fost complet
înţelese înainte
de manevrarea
produsului.
ES ¡ATENCIÓN!
Lea todas las
instrucciones de
seguridad con
detenimiento y
asegúrese de que
las ha entendido
completamente
antes de manipular
el producto.
PT AVISO! Leia
atentamente todos os
avisos de segurança e
certifique-se de que
estes são totalmente
compreendidos
antes de manusear o
produto.
TR UYARI! Lütfen
tüm güvenlik
uyarılarını dikkatle
okuyun ve ürün
üzerinde çalışmaya
başlamadan önce
hepsini iyice
anladığınızdan emin
olun.
ORGKF127684 WALL CABINET 60 x 60 BOOK.indb 3 03/04/2019 15:45
11
EN Safety
DE Sicherheit
ES Seguridad
FR curité
RUS Безопасность
PT Segurança
PL Bezpieczeństwo
RO Siguranță
TR Emniyet
Certifique-se de que não existe tubagem nem cabos no local onde
pretende efetuar a perfuração.
o recomendamos a utilização de chaves de parafusos elétricas na
montagem deste produto.
Certifique-se sempre de que os parafusos estão devidamente
posicionados nos orifícios pré-perfurados.
o aperte demasiado os parafusos.
Parafusos e buchas não incluídos.
Segurança
Apenas para uso doméstico.
Utilize sempre em superfícies niveladas, certificando-se de que as
pernas estão em contacto com o chão.
Devem ser efetuadas verificações estruturais periódicas a este
produto; não utilizar no caso de dúvidas quanto ao seu estado.
o permita que crianças brinquem com este produto.
Advertência
A instalação deve ser feita seguindo exatamente as instruções
do fabricante.
veis apoiados no chão: Para impedir que bascule,
este produto deve ser utilizado com os dispositivos de
fixação fornecidos.
veis suspensos: Para impedir que caia, este produto deve ser
utilizado com o dispositivo de fixação à parede fornecido.
veis suspensos da parede e/ou do teto: Verifique a solidez
da parede/teto para garantir que os dispositivos de fixação
resistirão às forças aplicadas.
Mais detalhadamente...
Utilize um pano suave e seco para limpar a superfície do produto.
o coloque recipientes com água no armário. Limpe imediatamente
qualquer água derramada.
Nunca utilize solventes, esfregões, abrasivos, lixívia, ácidos,
detergentes fortes, agentes químicos agressivos ou soluções de
limpeza à base de solventes.
Verificação regular
Verifique para garantir que todos os componentes e acessórios do
produto estão seguros; não utilizar no caso de dúvidas quanto ao
seu estado.
Zele para que a sua casa de banho seja correctamente ventilada e evite
colocar móveis na proximidade da banheira ou do duche.
Garantia
Este produto tem uma garantia de 10 anos a partir da data de compra, no
âmbito de uma utilização doméstica normal, não profissional. A garantia só
pode ser aplicada mediante apresentação do talão de caixa ou fatura de
compra. Guarde a sua prova de compra num local seguro.
A garantia aplica-se apenas no âmbito de um uso doméstico. A garantia
cobre a reparação ou a substituição do produto se surgir um defeito de
fabrico dos materiais durante todo o período da garantia oferecia a contar
da data de aquisição, para os elementos seguintes:
• caixas
• fachadas
• dobradiças
• gavetas
• prateleiras em vidro temperado e melamina
A garantia abrange as avarias e mau funcionamento do produto, sob
reserva de uma utilização em conformidade com os intuitos para que
o produto foi criado e sob reserva de uma instalação e manutenção
em conformidade com as regras da arte e as informações do manual
de utilização.
Este produto tem de ser instalado de modo a que possa ser retirado
posteriormente sem ficar deteriorado.
Esta garantia contratual não abrange defeitos e deteriorações provocados
por um desgaste natural das peças, descoloração à luz, intempéries,
inundações, libertações de calor, gelo, danos causados pela qualidade
da água (calcário, agressividade, corrosão...), pela presença de corpos
estranhos veiculados ou não pela água (areia, limalhas...) ou a falta de
arejamento da peça e os danos que poderão ser consequência de uma
utilização inadequada, uma utilização abusiva, negligência, acidente ou
manutenção defeituosa, ou a não conformidade com as regras da arte ou
informações do manual de utilização.
Estão também excluídas da garantia as consequências nefastas devido
à utilização de acessórios e/ou peças sobresselentes que não sejam
originais ou não adaptadas, à desmontagem ou modificação do produto.
A garantia limita-se às peças reconhecidas como defeituosas. Ela não
abrange, em caso algum, as despesas resultantes (deslocamento, mão-
deobra) e os danos diretos ou indiretos.
Brico Depot é responsável por defeitos de conformidade do produto
conforme nos termos da Lei das Garantias (Decreto-Lei n.º 67/2003,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 84/2008.
IMPORTANTE - GUARDE
ESTAS INFORMAÇÕES
PARA CONSULTAS
FUTURAS: LEIA
ATENTAMENTE
TR
Başlarken…
Paketi kontrol edin ve tüm parçaların paket içinde bulunduğundan
emin olun. Eksik parça olması durumunda, yardım almak için yerel
satış mağazanıza müracaat edin.
Başlamaya hazır olduğunuzda, doğru aletlerin hazır olduğundan, yeteri
kadar geniş, temiz ve kuru bir montaj alanına sahip olduğunuzdan
emin olun
Matkapla delik açmak istediğiniz noktalarda gizli boru ve kablo
bulunmadığından emin olun.
Bu ürünün montajı için elektrikli tornavida kullanmanızı önermeyiz.
Vidaların önceden delinmiş pilot deliklere tam olarak
yerleştirildiğinden emin olun.
Vidaları aşırı sıkmamaya dikkat edin.
Dikkat: Dübeller ve vidalar mobilyanın sabitleneceği duvar tipine göre
değişebileceği için ürüne dahil değildir. Bu konuda mağazadaki satıcıdan
yardım isteyin.
Emniyet
Sadece ev kullanımı içindir.
Her zaman sağlam bir zemin üzerinde kullanın, tüm bacakların zeminle
temas ettiğinden emin olun.
Bu ürünün periyodik yapısal kontrolleri gerçekleştirilmeli, amaca
uygun kullanımı ile ilgili şüphe olması durumunda kullanılmamalıdır.
Çocukların bu mobilya ile oynamalarına izin vermeyin.
Uyari
Montaj işlemi, üreticinin talimatlarına harfiyen
uyularak gerçekleştirilmelidir.
Yere koyulacak mobilya: Devrilme riskini ortadan kaldırmak için bu
ürün, birlikte verilen sabitleme cihazları ile kullanılmalıdır.
Asılan mobilya: Düşme riskini ortadan kaldırmak için bu ürün,
birlikte verilen duvara sabitleme cihazları ile kullanılmalıdır.
Duvara ve/veya tavana asılan mobilya: Sabitleme cihazlarının
ortaya çıkacak kuvveti kaldırıp kaldıramayacağını ölçmek için
duvarın/tavanın sağlamlığını kontrol edin.
ORGKF127684 WALL CABINET 60 x 60 BOOK.indb 11 03/04/2019 15:45
12
EN Safety
DE Sicherheit
ES Seguridad
FR curité
RUS Безопасность
PT Segurança
PL Bezpieczeństwo
RO Siguranță
TR Emniyet
Daha detaylı olarak…
Ürünün yüzeyini temizlemek için kuru ve temiz bir bez kullanın.
Kabin üzerinde herhangi bir ayakta su bırakmayın. derhal
suyu çıkarma.
Ürün üzerinde asla çözücü, aşındırıcı, beyazlatıcı maddeler, asitler,
güçlü deterjanlar, eritici kimyasal temizleyiciler veya çözücü tip
temizleme solüsyonları kullanmayın.
Düzenli Kontrol
Bu ürünün tüm parçaları ve donanımlarının güvenli olduğundan emin olun,
amaca uygun kullanımı ile ilgili şüphe olması durumunda kullanmayın.
Banyonuzun düzgün bir şekilde havalandırılmasına dikkat edin ve
mobilyaları küvet ya da duş kabini yakınına yerleştirmekten kaçının
Garanti
Bu ürün, profesyonel amaçlı olmayıp normal ev kullanımı kapsamında, satın
alma tarihinden itibaren 10 yil garantilidir. Garanti, sadece kasa fişi veya
faturanın ibraz edilmesi halinde geçerlidir. Satın aldığınızı gösteren belgeyi
güvenli bir yerde saklayın.
Bu garanti sadece evde kullanım kapsamında geçerlidir. Bu garanti,
aşağıdaki parçalar için satış tarihinden itibaren verilen garanti süresi
boyunca malzemelerin üretiminde bir kusur görüldüğü takdirde ürünün
onarımını veya değiştirilmesini kapsar:
• Dolaplar
• Dolap kapakları
• Menteşeler
• Çekmeceler
• Temperli cam veya melamin kaplı etajerler, raflar
Bu garanti, ürünün kullanım amacına uygun kullanılması, kurallara ve
kullanma kılavuzundaki bilgilere uygun bir montaj ve bakıma tabi tutulması
kaydıyla üründeki hataları ve kusurları kapsar.
Bu ürün, daha sonra zarar görmeden sökülebilecek şekilde
monte edilmelidir.
Sözleşmeye dayalı bu garanti, parçaların doğal aşınmasından, kö
hava şartlarından, sel baskınlarından, ısınmadan kaynaklanan hata ve
tahribatlardan, gün ışığında renk solması, su kalitesinden (kir, agresivite/
çözücülük, korozyon, …), suyla taşınan yabancı maddelerin varlığı (kum,
talaş, …) veya odanın havalandırılmamasından kaynaklı hasarları ve hatalı
kullanım, hor kullanım, ihmal, kaza ya da yanlış yapılmış bir bakımın veya
yürürlükteki yönetmeliklere veya kullanma kılavuzuna uyulmaması sonucu
oluşabilecek hasarları kapsamaz.
Garanti aynı şekilde, orijinal olmayan veya adaptasyonu yapılmamış
aksesuarların ve/veya yedek parçaların kullanılmasına, ürünün sökülmesine
veya ürün üzerinde değişiklik yapılmasına bağlı yan etkileri kapsamaz.
Garanti, hatalı olduğu belirlenen parçalarla sınırlıdır. Bu garanti, hiçbir
durumda sigorta poliçe masraflarını (nakliyat, işçilik), doğrudan ve dolaylı
hasarları kapsamaz.
6502 sayılı Kanunun 11. Maddesi uyarınca, Malın ayıplı olduğunun anlaşılması
durumunda tüketici; a. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek
sözleşmeden dönme,
b. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, c. Aşırı bir
masraf gerektirmediği takdirde,bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere
satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
ç. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik
haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi
yerine getirmekle
6502 sayılı Kanunun 66. ve devamı maddeleri uyarınca Tüketiciler şikayet
ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici
Hakem Heyetlerine
KTAŞ MÜŞTERİ HİZMETLERİ
0850 209 50 5
ÖNEMLİ – BU BİLGİLERİ
DAHA SONRA KULLANMAK
ÜZERE SAKLAYIN: DİKKATLE
OKUYUN
ORGKF127684 WALL CABINET 60 x 60 BOOK.indb 12 03/04/2019 15:45
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24

GoodHome Ladoga blanc L. 60 x H. 60 x P. 15 cm Kullanici rehberi

Tip
Kullanici rehberi