Russell Hobbs 24440-56 Kullanım kılavuzu

Kategori
Ütüler
Tip
Kullanım kılavuzu
80
Talimatları okuyun, güvenli bir yerde saklayın, cihazın el değiştirmesi halinde cihazla birlikte aktarın.
Kullanmadan önce cihazın tüm ambalajını çıkarın.
ÖNEMLİ GÜVENLİK KURALLARI
Aşağıdakiler dahil, tüm temel güvenlik önlemlerini izleyin:
Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve yetersiz ziksel, duyumsal veya zihinsel
kapasitelere sahip veya deneyim ve bilgisi bulunmayan kişiler tarafından,
sadece denetim/talimat altında olmaları ve içerilen tehlikeleri anlamaları
kaydıyla kullanılabilir.
Çocuklar cihazla oyun oynamamalıdır.
Temizlik ve kullanıcı bakımı işlemleri, 8 yaşın üzerinde ve denetim altında
olmadıkları taktirde, çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir.
Cihazı, çocukların erişemeyeceği konumlarda kullanın ve saklayın.
Ütüyü sağlam, düz ve ıya dayanıklı bir yüzey, tercihen bir ütü masası
üzerinde kullanın veya arka desteği üzerinde dikey konuma getirin.
Ütüyü prize takılı durumda veya ütü masası üzerinde gözetimsiz
bırakmayın.
Ütüye su doldurmadan veya ütüyü temizlemeden önce ve ütüyü
kullandıktan sonraşini prizden çekin.
Yere düştüyse, hasarlıysa, hatalı çalışıyor veya sızıntı yapıyorsa, cihazı
çalıştırmayın.
Hasarlı elektrik kabloları, güvenlik açısından sadece üretici, üreticinin yetkili
servisleri veya benzer niteliklere sahip kişiler tarafından değiştirilmelidir.
h Cihazınzeyleri ısınacaktır – dokunmayın.
B
Cihazı sıvıya daldırmayın; banyoda, su yakınında veya dış mekanlarda kullanmayın.
Giysileri, insanların üzerindeyken ütülemeyin, giyen kişiyi yaralayabilirsiniz.
Cihazı, bu talimatlarda belirtilenler dışında bir amaçla kullanmayın.
Ütü tabanını çizmeyin; giysilerdeki düğme, fermuar, vb. metal kısımlara dikkat edin.
Cihaz, aşırı ısındığında patlayabilen koruyucu bir termal sigortaya sahiptir. Bu durumda, cihaz
çalışmayı durduracaktır ve onarılması için servise götürülmelidir.
SADECE EV IÇI KULLANIM
ÇIZIMLER
1. Isı kumandası
2. Buhar düğmesi
3. Buhar borusu
4. Işaret
5. Termostat lambası
6. Hazne
7. Buhar borusu klipsi
8. Kablo saklama yuvası
9. Kireç önleyici kartuş (hazne içinde)
10. Açık/Kapalı (On/O) düğmesi
11. Uyarı lambası/fırlama düğmesi
12. Buhar kumandası
81
GB
DE
FR
NL
IT
ES
PT
DK
SE
NO
FI
RU
CZ
SK
PL
HR
SI
GR
HU
TR
RO
BG
AE
İLK KULLANIMDAN ÖNCE
Ütüde ve tabanında bulunan tüm etiket, çıkartma veya ambalajı çıkarın.
Ütünün başlangıçta bir miktar duman çıkarması normaldir, endişelenmeyin. Isınma devreleri
kullanılmaya devam edildiğinde, bu durum sona erecektir.
Ütünün tabanını temizlemek için eski bir pamuklu kumaş parçasını ütüleyin.
DOLDURMA
Ütü musluk suyuyla kullanılabilir, ancak suların kireçli olduğu bir bölgede yaşıyorsanız, kireci kimyasal
yöntemlerle arındırılmamış saf su kullanmalısınız.
Damıtık su satın alıyorsanız, ütüler için uygun olup olmadığını kontrol edin.
1. Hazneyi buhar istasyonunun gövdesinden haznenin ön kısmındaki kulpla çekerek çıkarın.
2. Hazneyi max işaretine kadar doldurun. max işaretini geçmemeye dikkat edin.
3. Hazneyi tekrar taban ünitesine takın.
ÖN AYARLAR
1. Ütüyü taban ünitesinin üzerine yerleştirin
2. Fişi prize takın.
3. Açık/Kapalı düğmesini I konumuna getirerek üniteyi açın.
4. Isı kumandasını döndürerek, istediğiniz ayarı belirten işaretin yanına getirin. Termostat lambası, ütü
istenilen ayara ulaşıncaya dek yanıp sönecektir. İstenilen sıcaklığa ulaşıldığında lamba sürekli
yanmaya başlayacaktır.
5. İstediğiniz buhar miktarını seçmek için buhar kumandasını kullanın (m= düşük, l= orta , h = yüksek).
ISI AYAR KILAVUZU
1. Tekstil bakım sembollerini kontrol edin (i j k l).
2. Ütülemeye ilk olarak düşük ısı gerektiren kumaşlarla başlayın, sonra orta ısı gerektiren kumaşlarla
devam edin ve son olarak yüksek ısı gerektiren kumaşlarla tamamlayın.
3. Isı kumandasını döndürerek, istediğiniz ayarı belirten işaretin yanına getirin.
Kumaş etiketinin üzerinde yer alan talimatlar, bu kılavuzda yer alanlardan farklıysa, etiket üzerindeki
talimatları dikkate alın.
etiket işaretleri ısı ayarı
j soğuk – naylon, akrilikler, polyester
k ılık – yün, polyester karışımları
l sıcak – pamuk, keten
/max
i ütülemeyin
Ütü tabanı çalıştırma sıcaklığına ulaştığında, termostat lambası sürekli yanacaktır.
BUHARLI ÜTÜLEME
1. Buhar kullanmayı istiyorsanız, ısı ayarı
l
veya üzeri olmalıdır.
2. İstediğiniz buhar miktarını seçmek için buhar kumandasını kullanın (
m
= düşük,
l=
orta
,
h
= yüksek).
3. Buhar üretmek için buhar düğmesine bastırın, durdurmak için düğmeyi serbest bırakın.
NOT: Buhar istasyonunuzu ilk kez başlattığınızda ve buharlı ütüleme düğmesine bastığında, buhar
istasyonunuz sistemi suyla doldurarak kullanıma hazırlamak için hazneden su pompalayacağından
bir gecikme yaşanacaktır. Bu normaldir ve 20-30 saniye sürebilir. Bu durum hazneyi yeniden
doldurduğunuzda da meydana gelecektir.
82
KURU ÜTÜLEME
Buhar düğmesine basmayarak kuru ütüleme de yapabilirsiniz, ancak düğmeye kazara basmayacağınızdan
emin olmak istiyorsanız, ütüleme işleminizi boş bir hazne ile yapmalısınız. Önce kuru ütülerinizi
tamamlayın, ardından cihazı kapatın, hazneyi suyla doldurun ve buharlı ütünüze başlayın.
DİKEY BUHAR VERME
Askıdaki giysilerde, asılı perdelerde ve döşemelik kumaşlarda olan kırışıklıkları giderir.
Kumaşın arkasında yeterli havalandırma olup olmadığını kontrol edin, aksi taktirde nem birikerek
küenmeye yol açabilir.
Kumaşın arkasında buhardan zarar görebilecek herhangi bir şey olmamasına dikkat edin.
Ceplerin, duble paçaların ve manşetlerin içinde herhangi bir cisim olup olmamasına dikkat edin.
1. Isı kumandasını max simgesine ayarlayın.
2. Ütüyü kumaşın üzerinden kaldırın.
Daha iyi kontrol sağlayacağından, küçük alanlarda buhar üretmek için buhar düğmesinin kullanılmasını
öneririz
KULLANDIKTAN SONRA
1. Ütüyü taban ünitesinin üzerine yerleştirin ve ısı kumandasını döndürerek işaretine getirin
2. Açık/Kapalı düğmesini O konumuna getirerek cihazı kapatın.
3. Hazneyi boşaltın.
4. Ütüyü temizlemeden, taşımadan ya da depolamadan önce tamamen soğumasını bekleyin.
5. Buhar borusu kıvrılabilir ve hortum klipsine yerleştirilebilir.
6. Ana kabloyu buhar istasyonunun etrafına saatin aksi yönünde dolayın ve sonra, şi depolama
yuvasına yerleştirin (Şekil C).
7. Buhar istasyonunuzu dikey konumda saklamadan önce, su haznesini boşaltmalısınız.
TEMIZLIK VE BAKIM
1. Ünitenin şini elektrik prizinden çekin ve tamamen soğumasını bekleyin.
2. Cihazın dışzeyini nemli bir bezle silin.
3. Ütünün tabanındaki lekeleri, az miktarda sirke ile giderin.
4. Ütü tabanını çizmeyin;
KİREÇ ÖNLEYİCİ KART
Cihazın hizmet ömrünü uzatmak ve kireç birikintisinin yol açacağı sorunları önlemek için, buhar
istasyonunuza kireç önleyici bir kartuş takılmıştır. Kireç önleyici kartuşun hizmet ömrü, kullanım sıklığına
ve bölgenizdeki suyun sertliğine bağlıdır. Suyun yumuşak olduğu bir alanda bu yaklaşık 100 kullanım
olmalıdır. Uyarı lambası/sıfırlama düğmesi size kartuşun değiştirilmesi gerektiğini hatırlatmak için yanıp
sönecektir. Hazneye (sirke dahil) herhangi bir kireç giderme ürünü koymayın. Bu, cihazda hasara neden
olabilir.
Kartuşu değiştirmek için:
1. Buhar istasyonunuzu kapatın ve şini elektrik prizinden çekin.
2. Buhar istasyonunuzun, taban soğuk oluncaya dek en az 1 saat soğumasını bekleyin.
3. Su tankını ünitenin ön kısmından çıkarın.
4. Kireç önleyici kartuşu su tankından dikey şekilde çekerek çıkarın. Kartuşu çıkarırken içinde su
olabileceğini unutmayın (Şekil A).
5. Yeni kartuşu takın ve su tankının içine doğru sıkıca itin.
6. Su tankını yeniden doldurun ve tekrar yerine takın.
7. Buhar istasyonunuzun şini elektrik prizine takın .
83
GB
DE
FR
NL
IT
ES
PT
DK
SE
NO
FI
RU
CZ
SK
PL
HR
SI
GR
HU
TR
RO
BG
AE
8. Cihaz hazır olduğunda buhar tetiğini buhar üretilinceye dek çekin. Bu işlem sistemi suyla doldurarak
kullanıma hazırlayacaktır.
Önemli: Cihazı kartuşunu değiştirmeden kullanmak, üretilen buhar hacminde bir azalmaya ve cihazda
hasara neden olabilir. Kireç önleyici sistemi, kartuşu değiştirmeden asla sıfırlamayın. Cihazda kireç önleyici
kartuşu gerektiğinde değiştirmeme nedeniyle oluşan hasarlar garanti kapsamında olmayacaktır.
KİREÇ ÖNLEYİCİ KARTUŞU DEĞİŞTİRME
Yedek kireç önleyici kartuşları satın alma yollarına ilişkin bilgi almak için, model numarasıyla birlikte
bölgenizdeki yetkili servisle iletişim kurun. Ayrıntılı bilgi için ekte verilen garanti belgesini inceleyin.
FİLTRE
Filtreyi bölgenizdeki suyun sertliğine bağlı olarak her 6 kullanımda bir çıkarmanızı ve temizlemenizi tavsiye
ederiz. Filtreyi çıkarmak için: Uyarı lambası/fırlama düğmesi, size ltrenin temizlenmesi gerektiğini
hatırlatmak için yanıp sönecektir.
Filtreyi çıkarmak için
1. Ünitenin şini elektrik prizinden çekin ve tamamen soğumasını bekleyin.
2.
C
Buhar istasyonunuzun, taban soğuk oluncaya dek en az 1 saat soğumasını bekleyin.
3. Hazneyi ünitenin ön kısmından çıkarın. Filtre, haznenin arkasında yer almaktadır.
4. Filtreyi saatin aksi yönünde çevirin ve çıkarın (Şekil B).
5. Filtreyi akan musluk suyunda durulayın.
6. Filtreyi tekrar yerine takın ve iyice sıkarak sabitleyin.
7. İkaz lambasını sıfırlayın.
GERİ DÖNÜŞÜM
W
Tehlikeli maddelerin yol açacağı çevre ve sağlık sorunlarını önlemek için, şu
sembollerden biri ile işaretlenmiş cihazlar ve şarj edilebilir ve tek kullanımlık piller
genel evsel atıklarla birlikte çöpe atılmamalıdır. Elektrikli ve elektronik ürünleri ve ilgili
olabilecek şarj edilebilir ve tek kullanımlık pilleri her zaman resmi, uygun bir geri
dönüşüm/toplama noktasına bırakın.
Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır
Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :
Ürünü düşürmeyiniz
Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız
Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96

Russell Hobbs 24440-56 Kullanım kılavuzu

Kategori
Ütüler
Tip
Kullanım kılavuzu