Palram Aquila 2050 701142 Kullanım kılavuzu

Tip
Kullanım kılavuzu

Bu kılavuz için de uygundur

Instrukcja montażu
CANOPY
Ostrzeżenie
l
Należy przestrzegać instrukcji montażu zawartej w niniejszym dokumencie.
l
Należy rozłożyć części i sprawdzić, czy zgadzają się z listą załączonych części.
l
Dla celów bezpieczeństwa zalecamy, aby montaż produktu został wykonany przez dwie osoby.
l
Zalecamy, aby podczas montażu używać rękawic roboczych.
l
Nie należy montować daszku w wietrznych lub wilgotnych warunkach.
l
Należy zawsze mieć założone obuwie oraz okulary ochronne przy montażu.
l
Należy pozbyć się wszystkich plastykowych torebek w bezpieczny sposób – trzymać je w miejscu niedostępnym dla dzieci.
l
Nie dopuszczać dzieci na teren montażu.
l
Nie montować daszku, jeśli są Państwo zmęczeni, zażyli narkotyki, lekarstwa lub alkohol, bądź gdy mają Państwo skłonności do zawrotów głowy.
l
Przy używaniu rozkładanej drabiny lub narzędzi o napędzie elektrycznym, należy stosować się do instrukcji obsługi zalecanej przez producenta.
l
Przed rozpoczęciem wiercenia, należy się upewnić, iż w ścianie nie ma żadnych ukrytych kabli bądź rur.
l
Należy skontaktować się z władzami lokalnymi w razie jakichkolwiek zezwoleń zobowiązani są do wyprostowany baldachim.
Uwaga:
Ponoszą Państwo odpowiedzialność za bezpieczną obsługę, przechowywanie, montaż i użytkowanie niniejszego produktu w odpowiednich warunkach. Palram nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia bądź
urazy poniesione przez Państwa, osoby trzecie lub mienie a wynikające z niewłaściwej obsługi, przechowywania, montażu, instalacji oraz użytkowania produktu. Produkt winien być stosowany wyłącznie w miejscach zamieszkania.
Nie należy używać produktu niezgodnie z jego zastosowaniem opisanym w instrukcji obsługi lub niezgodnie z regulaminem budowlanym obowiązującym w miejscu, w którym produkt ma zostać zainstalowany. Należy zawsze
stosować odpowiednie wyposażenie ochronne (włączając w to okulary ochronne) w trakcie montażu czy instalacji niniejszego produktu.
Aby uzyskać dalsze informacje,
proszę wejść na stronę:
www.palramapplications.com
Narzędzia i wyposażenie
l
Taśma miernicza
l
Rękawice robocze
l
Plastykowy lub drewniany młotek
l
Smar
l
Śrubokręt firmy Philips
l
Rozkładana drabina
l
Wiertarka
l
8 i 10 mm wiertło do betonu
Instrukcje czyszczenia
l
Do czyszczenia daszku należy używać delikatnego środka czyszczącego a następnie opłukać go wodą.
l
Nie należy stosować acetonu, środków ścierających czy innych detergentów w celu czyszczenia panelu.
Polish
Montaj Talimatları
CANOPY
Güvenlik Uyarısı
l
Lütfen talimatları bu kılavuzda listelendiği gibi uygulayın.
l
Parçaları ayırın ve içindekiler listesinde kontrol edin.
l
Güvenlik nedeniyle ürünün iki kişi tarafından birleştirilmesini şiddetle tavsiye ederiz.
l
Birleştirme sırasında iş eldivenlerinin kullanılmasını tavsiye ederiz.
l
Kanopi’yi rüzgarlı veya ıslak durumlarda birleştirmeyi denemeyin.
l
Her zaman ayakkabı giyip koruyucu gözlükleri takın.
l
Tüm plastik torbaları – küçük çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutarak güvenli bir şekilde ortadan kaldırın.
l
Çocukları montaj alanından uzak tutun.
l
Yorgunsanız, ilaç veya alkol almışsanız, ilaç tedavisindeyseniz ya da ani baş dönmelerine eğilimliyseniz Kanopi’yi birleştirmeyi denemeyin.
l
Seyyar merdiven veya güç araçlarını kullanırken, üreticilerin güvenlik uyarılarına dikkat edin.
l
Delme işleminden önce duvarda saklı hiçbir boru ve kablo olmadığından emin olun.
l
Varsa izinler kanopisi dikmek gerekir lütfen yerel yetkililere başvurun.
Not:
Yalnızca bu ürünün işleme, saklama, birleştirme, yükleme veya kullanımında herhangi bir yer veya verilen uygulama için güvenli ve uygun olduğunun belirlenmesinden sorumlusunuz. Palram sizin, diğer kişilerin veya herhangi bir
malın bu ürünün uygunsuz işleme, saklama, yükleme, birleştirme ve kullanımından veya bu ürünün işleme, saklama, yükleme, birleştirme ve kullanımı hususunda Palram’ın yazılı talimatlarının uygulanmasındaki ihmalden kaynak
hasar veya yaralanmalardan sorumlu tutulamaz. Bu ürün sadece normal meskun kullanımına yöneliktir. Bu ürünü talimatlarda tavsiye edilmeyen veya ürünün kullanılacağı yerdeki bina kodlarına tesiri durumunda herhangi bir
uygulama için kullanmayın. Ürün birleştirme veya yüklenmesi sırasında her zaman uygun güvenlik araçlarını kullanmaya (göz koruması dahil) özen gösterin.
Ek bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret
edin:
www.palramapplications.com
Araçlar ve Ekipman
l
Şerit metre
l
İş eldivenleri
l
Plastik veya kauçuk tokmak
l
Yağlama maddesi
l
Yıldız tornavida
l
Seyyar merdiven
l
Matkap
l
8 ve 10 mm’lik beton matkabı
Temizlik talimatları
l
Kanopinizi temizlemeniz gerektiğinde, hafif bir deterjan solüsyonu kullanın ve temiz soğuk suyla durulayın.
l
Paneli temizlemek için aseton, aşındırıcı temizleyiciler veya diğer özel deterjanları kullanmayın.
Turkish
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19

Palram Aquila 2050 701142 Kullanım kılavuzu

Tip
Kullanım kılavuzu
Bu kılavuz için de uygundur