GoodHome Saranda blanc L. 30 x H. 60 x P. 20 cm Kullanici rehberi

Tip
Kullanici rehberi

Bu kılavuz için de uygundur

x ?
1
2
EN WARNING! Please
read all safety
warnings carefully
and be sure that they
are fully understood
before handling the
product.
FR AVERTISSEMENT!
Avant de manipuler
le produit, il est
nécessaire d’avoir
lu attentivement
et parfaitement
compris tous les
avertissements de
sécuri.
PL OSTRZEŻENIE! Przed
przystąpieniem
do użytkowania
produktu należy
dokładnie przeczytać
wszystkie ostrzeżenia
bezpieczeństwa oraz
upewnić się, że zostały
w pełni zrozumiane.
DE WARNUNG! Bitte
lesen Sie alle
Sicherheitshinweise
sorgfältig durch
und vergewissern
Sie sich, dass Sie
sie vollständig
verstanden haben,
bevor Sie das
Produkt verwenden.
RUS ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Перед
использованием
изделия внимательно
ознакомьтесь с
указаниями по технике
безопасности и
убедитесь, что они вам
понятны.
RO AVERTISMENT! Citiţi
cu atenţie toate
avertismentele de
siguranţă şi asiguraţi-
vă că au fost complet
înţelese înainte
de manevrarea
produsului.
ES ¡ATENCIÓN!
Lea todas las
instrucciones de
seguridad con
detenimiento y
asegúrese de que
las ha entendido
completamente
antes de manipular
el producto.
PT AVISO! Leia
atentamente todos os
avisos de segurança e
certifique-se de que
estes são totalmente
compreendidos
antes de manusear o
produto.
TR UYARI! Lütfen
tüm güvenlik
uyarılarını dikkatle
okuyun ve ürün
üzerinde çalışmaya
başlamadan önce
hepsini iyice
anladığınızdan emin
olun.
Ø 8mm
[01] x 1 [02] x 1 [03] x 1
[04] x 1
[B] x 2
2.9 x 9.5 mm
[A] x 6
3.9 x 9.5 mm
[05] x 2
[10] x 1 [11] x 2 [12] x 2
[06] x 1 [07] x 1
[09] x 1
[08] x 2
[13] x 1
9
EN Safety
DE Sicherheit
ES Seguridad
FR curité
RUS Безопасность
PT Segurança
PL Bezpieczeństwo
RO Siguranță
TR Emniyet
em conformidade com as regras da arte e as informações do manual
de utilização.
Este produto tem de ser instalado de modo a que possa er retirado
posteriormente sem ficar deteriorado.
Esta garantia contratual não abrange defeitos e deteriorações provocados
por um desgaste natural das peças, descoloração à luz, intempéries,
inundações, libertações de calor, gelo, danos causados pela qualidade
da água (calcário, agressividade, corrosão...), pela presença de corpos
estranhos veiculados ou não pela água (areia, limalhas...) ou a falta de
arejamento da peça e os danos que poderão ser consequência de uma
utilização inadequada, uma utilização abusiva, negligência, acidente ou
manutenção defeituosa, ou a não conformidade com as regras da arte ou
informações do manual de utilização.
Estão também excluídas da garantia as consequências nefastas devido
à utilização de acessórios e/ou peças sobresselentes que não sejam
originais ou não adaptadas, à desmontagem ou modificação do produto.
A garantia limita-se às peças reconhecidas como defeituosas. Ela não
abrange, em caso algum, as despesas resultantes (deslocamento, mão-
deobra) e os danos diretos ou indiretos.
Brico Depot é responsável por defeitos de conformidade do produto
conforme nos termos da Lei das Garantias (Decreto-Lei n.º 67/2003,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 84/2008.
IMPORTANTE - GUARDE
ESTA INFORMAÇÃO PARA
REFERÊNCIA FUTURA:
LER CUIDADOSAMENTE
TR
Siz başlamadan önce
Verificaţi pachetul şi asiguraţi-vă că aveţi toate piesele listate mai
sus. Dacă nu, luaţi legătura cu magazinul local care vă va putea ajuta.
Când sunteţi gata de a începe, asiguraţi-vă că aveţi sculele potrivite
la îndemână, spaţiu suficient şi o zonă curată şi uscată pentru
asamblarea mobilierului.
Asiguraţi-vă că nu există ţevi şi cabluri ascunse acolo unde
intenţionaţi să găuriţi.
Nu recomandăm să folosiți o șurubelniță electrică pentru
asamblarea produsului.
Asigurați-vă că șuruburile sunt așezate exact în orificiile
pilot pre-găurite.
Aveți grijă să nu strângeți excesiv niciun șurub.
Șuruburile și diblurile nu sunt incluse.
Emniyet
Sadece ev kullanımı içindir.
UYARI: Ürün, devrilmemesi için uygun bağlantı elemanları ile
birlikte kullanılmalıdır.
Bu ürünün periyodik yapısal kontrolleri gerçekleştirilmeli, amaca
uygun kullanımı ile ilgili şüphe olması durumunda kullanılmamalıdır.
Çocukların bu mobilya ile oynamalarına izin vermeyin.
Bakım ve Servis
Folosiți o cârpă moale și uscată pentru a curăța dulapul și suportul.
Nu lăsați apa să stea pe dulapul de oglindă. Îndepărtați imediat
orice apă.
Nu folosiţi niciodată solvenţi, bureţi de sârmă, substanţe abrazive,
înălbitori, detergenţi puternici, substanţe de curăţare chimice
agresive sau soluţii de curăţare tip solvent pe produs.
Verificaţi pentru a vă asigura că toate componentele şi dispozitivele
de prindere ale acestui produs sunt sigure şi nu îl folosiţi dacă aveţi
îndoieli asupra capacităţii lui, de exemplu.
Garanti
Bu ürün, profesyonel amaçlı olmayıp normal ev kullanımı kapsamında, satın
alma tarihinden itibaren 2 yıl garantilidir.
Garanti, sadece kasa fişi veya faturanın ibraz edilmesi halinde geçerlidir.
Satın aldığınızı gösteren belgeyi güvenli bir yerde saklayın.
Bu garanti sadece evde kullanım kapsamında geçerlidir.
Bu garanti, ürünün kullanım amacına uygun kullanılması, kurallara ve
kullanma kılavuzundaki bilgilere uygun bir montaj ve bakıma tabi tutulması
kaydıyla üründeki hataları ve kusurları kapsar.
Bu ürün, daha sonra zarar görmeden sökülebilecek şekilde
monte edilmelidir.
Sözleşmeye dayalı bu garanti, parçaların doğal aşınmasından, kö
hava şartlarından, sel baskınlarından, ısınmadan kaynaklanan hata ve
tahribatlardan, gün ışığında renk solması, su kalitesinden (kir, agresivite/
çözücülük, korozyon, …), suyla taşınan yabancı maddelerin varlığı (kum,
talaş, …) veya odanın havalandırılmamasından kaynaklı hasarları ve hatalı
kullanım, hor kullanım, ihmal, kaza ya da yanlış yapılmış bir bakımın veya
yürürlükteki yönetmeliklere veya kullanma kılavuzuna uyulmaması sonucu
oluşabilecek hasarları kapsamaz.
Garanti aynı şekilde, orijinal olmayan veya adaptasyonu yapılmamış
aksesuarların ve/veya yedek parçaların kullanılmasına, ürünün sökülmesine
veya ürün üzerinde değişiklik yapılmasına bağlı yan etkileri kapsamaz.
Garanti, hatalı olduğu belirlenen parçalarla sınırlıdır.
Bu garanti, hiçbir durumda sigorta poliçe masraflarını (nakliyat, işçilik),
doğrudan ve dolaylı hasarları kapsamaz.
6502 sayılı Kanunun 11. Maddesi uyarınca, Malın ayıplı olduğunun anlaşılması
durumunda tüketici;
a. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
c. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde,bütün masrafları satıcıya ait
olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
ç. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu
talebi yerine getirmekle 6502 sayılı Kanunun 66. ve devamı maddeleri
uyarınca Tüketiciler şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici
Mahkemelerine ve Tüketici.
Üretici Firma:
Kingfisher International Products Limited,
3 Sheldon Square, London, W2 6PX,
United Kingdom
Ithalatçı Firma:
KOÇTAȘ YAPI MARKETLERİ TİC. A.Ș.
Taşdelen Mah. Sırrı Çelik Bulvarı No: 5
34788 Taşdelen/Çekmeköy/İSTANBUL
Tel: +90 216 4300300 Faks: +90 216 4844313
www.koctas.com.tr
Yetkili servis istasyonları ve yedek parça temini için aşağıda yer alan Koçtaş
Müşteri Hattı ve Ktaş Genel Müdürlük irtibat bilgilerinden faydalanınız.
KOÇTAŞ MÜŞTERİ HİZMETLERİ
0850 209 50 50
ÖNEMLİ – BU BİLGİLERİ
DAHA SONRA KULLANMAK
ÜZERE SAKLAYIN:
DİKKATLE OKUYUN
EN Assembly
DE Versammlung
ES Montaje
FR Assemblage
RUS Сборка
PT TR Montagem Montaj
PL Montaż
RO Asamblare
14
09
5 mm
Screws and wall plugs not included.
Uwaga: Śruby i kołki do przytwierdzenia do ściany nie są dołączone, ponieważ ich rodzaj
zależy od typu ściany, przy której mebel będzie montowany. W tym zakresie należy poradzić
się sprzedawcy w sklepie.
Schrauben und Dübel sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Внимание: шурупы и дюбели не в комплекте, их выбор зависит от типа стены.
Обратитесь к продавцу-консультанту.
Șuruburile și diblurile nu sunt incluse.
del tipo de pared al que se sujeta el mueble. Pida consejo a un encargado de la tienda.
Parafusos e buchas não incluídos.
Dikkat: Dübeller ve vidalar mobilyanın sabitleneceği duvar tipine göre değişebileceği için
ürüne dahil değildir. Bu konuda mağazadaki satıcıdan yardım isteyin.
WARNING: to prevent the risk of tipping, this product must be used with suitable fasteners.
OSTRZEŻENIE: aby uniknąć przechylenia produktu, musi on być używany z odpowiednim
systemem mocującym.
WARNUNG: Damit das Produkt nicht umkippt, muss es mit geeigneten Befestigungssystemen
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: во избежание опрокидывания данное изделие следует
использовать вместе с подходящими крепежными устройствами.
AVERTISMENT : pentru a preveni răsturnarea, acest produs trebuie utilizat cu dispozitivele de
AVISO: De modo a impedir a oscilação, este produto deve ser utilizado com os dispositivos
UYARI: Ürün, devrilmemesi için uygun bağlantı elemanları ile birlikte kullanılmalıdır.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24

GoodHome Saranda blanc L. 30 x H. 60 x P. 20 cm Kullanici rehberi

Tip
Kullanici rehberi
Bu kılavuz için de uygundur