Stanley STHT1-77366 Kullanım kılavuzu

Tip
Kullanım kılavuzu
48
TR
İçindekiler
• Kullanım Güvenliği
• Pil Emniyeti
• Uygunluk Beyanatı
• Bakım ve Onarım
• Garanti
Kullanım Güvenliği
UYARI:
Yaralanma riskini azaltmak için, ürünü kullanmadan önce tüm
güvenlik ve kullanım talimatlarını okuyun.
DİKKAT:
Bu lazer aleti çalışırken, gözlerinizi lazer ışınına maruz
bırakmayın. Gözlerinizin uzun bir süre boyunca lazer ışınına
maruz kalması gözleriniz için tehlikeli olabilir.
DİKKAT:
Bu ürün gözle görülemeyen lazer ışını yayar. Lazer ışını, IEC
60825-1 'e göre Lazer Sınıfı 1'dir ve 24 Haziran 2007 tarihli
Lazer Bildirimi No. 50'ye uygun sapmalar haricinde 21 CFR
1040.10 ve 1040.11 ile uyumludur.
DİKKAT:
Radyasyon Tehlikesi. Burada açıklananlar haricinde kontroller
veya ayarlamaların kullanılması veya prosedürlerin uygulanması,
tehlikeli radyasyona maruz kalmaya yol açabilir.
Kılavuzun tüm bölümlerini daha sonra başvurmak üzere saklayın.
UYARI:
Aşağıdaki etiket örnekleri, size kolaylık sağlaması ve
güvenliğiniz için lazer sınıfı hakkında sizi bilgilendirmek
amacıyla lazer aletinizin üzerine yerleştirilmektedir. Özel bir ürün
modeline ait teknik özellikler için lütfen Ürün Kılavuzu'na
başvurun.
IEC60825-1: 2014
(3. Baskı)
ASLA muhafazanın üzerindeki uyarı etiketlerini çıkarmayın.
Ürün yalnızca Ürün Kılavuzu'nda açıklanan görevlerde
kullanılmalıdır.
DAİMA kullanım sırasında ürünün yakınında bulunan herkesin lazer
ışınına doğrudan bakma tehlikelerinin farkında olduklarından emin olun.
ASLA diğer optik aletlerle birlikte kullanmayın.
Lazer alet üzerinde değişiklik ve ayar yapmayın ya da
Ürün Kılavuzu'nda açıklanandan başka uygulamalarda kullanmayın.
ASLA büyüteç, dürbün veya teleskop gibi optik yardımcılar ile ışın
lenslerine bakmayın.
ASLA lazer ışını lensine doğrudan bakmayın.
ASLA hasarlı ya da bozuksa lazer aletini çalıştırmayın.
ASLA lazer aletini diğer kişilerin üzerine doğrultmayın.
Aleti mümkün olduğunca göz seviyesinde AYARLAMAYIN.
DAİMA lazer aletini kullanmadığınız zamanlardaKAPATIN. Lazerin
AÇIK bırakılması başka birinin lazer ışınına kazara doğrudan bakma
riskini arttırır.
ASLA lazer aletini, yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların bulunduğu yerler
gibi yanıcı alanlarda çalıştırmayın.
ASLA lazer aletini sökmeyin. İçinde kullanıcı tarafından servisi
yapılabilecek parça yoktur. Lazerin sökülmesi halinde, ürünün bütün
garantileri geçersiz olur. Ürün üzerinde hiçbir değişiklik yapmayın. Alet
üzerinde değişiklik yapılması lazer radyasyonuna maruziyet tehlikesine
yol açabilir.
ASLA bu ürünü patlama riski olan alanlarda kullanmayın.
1
49
Pil Emniyeti
UYARI:
Piller patlayabilir veya kaçak yapabilir ve yaralanmaya veya
yangına neden olabilir. Riski azaltmak için:
ASLA su ve benzer sıvıları sıçratmayın veya bunlara daldırmayın.
ASLA sıcaklığın 40,5°C'ye (105 °F) ulaşabileceği veya üzerine
çıkabileceği yerlerde (yazın dış barakalar veya metal binalar gibi)
saklamayın veya kullanmayın. Pilin ömrünü uzatmak için, serin ve kuru
bir yerde saklayın.
ASLA, ağır hasar görmüş ve iyice eskimiş olsa bile yakmayın. Pil ateşte
patlayabilir. Lityum iyon piller yanınca zehirli buharlar ve materyaller
açığa çıkar.
• Pil içeriği cildinizle temas ederse, etkilenen alanı derhal yumuşak
bir sabun ve suyla yıkayın. Pil sıvısı gözlerinize bulaşırsa, gözünüzü
açık tutarak 15 dakika boyunca veya tahriş hissi geçene kadar suyla
yıkayın. Tıbbi yardım gerekirse, akü elektroliti sıvı organik karbonatlar
ve lityum tuzlarından oluşmaktadır.
• Açılan pil içeriği solunum yolunu tahriş edebilir. Ortama temiz hava
girmesini sağlayın. Belirtiler geçmezse tıbbi yardım alın.
• Yanma tehlikesi. Pil sıvısı kıvılcıma veya ateşe maruz kalırsa yanıcı
olabilir.
• Yangın tehlikesi. Kesinlikle, hiçbir nedenle açmaya çalışmayın. Kasa
çatladıysa veya başka şekilde zarar gördüyse, şarj etmeyin. Çarpmayın,
düşürmeyin veya hasar vermeyin. Sert bir darbe almış, düşmüş,
çiğnenmiş veya herhangi bir şekilde hasar görmüş (örn. çiviyle
delinmiş, çekiçle vurulmuş veya üzerine basılmış) pili kullanmayın.
Hasarlı cihazlar geri dönüştürülmelidir.
ASLA+4,5 ºC (+40 ºF) altındaki veya +40,5 ºC (+105 ºF) üzerindeki bir
hava sıcaklığında pil takımını şarj etmeyin. Pil takımının en uzun ömrü
ve en yüksek performansı için, ürün şarj edilirken ortam sıcaklığı 18°C
ila 24 °C (65 °F -75 °F) olmalıdır.
Yangın, patlama, sızıntı veya farklı riskler oluşturacağı için, asla hasarlı
şarj cihazı veya kablosu kullanmayın.
Kullanım Ömrü Sonu
ASLA bu ürünü evsel atıklarla beraber atmayın.
LÜTFEN elektrikli ve elektronik atıkların toplanması ve imha
edilmesiyle ilgili yerel düzenlemelere uygun bir şekilde GERİ DÖNÜŞÜM
SAĞLAYIN.
Uygunluk Beyanatı
Bu ürün IEC60825-1:2014 (3. Baskı) ile uyumludur.
Daha fazla ayrıntı için www.stanleyworks.com adresini ziyaret edin.
Bakım ve Onarım
ASLA ıslanmasına izin vermeyin. Dahili devrelerde hasara yol açabilir.
Lazer aleti suya dayanıklı değildir.
ASLA lazer aleti doğrudan gün ışığına veya yüksek sıcaklıklara maruz
bırakmayın. Muhafaza ve bazı dahili parçalar polimetrik malzemeden
yapılmıştır ve yüksek sıcaklıklarda şekli bozulabilir.
ASLA lazer aleti soğuk bir ortamda saklamayın. Isınma sırasında
dahili parçalarda nem oluşumu meydana gelebilir. Oluşan nem lazer
camlarında sislenmeye neden olabilir ve/veya dahili devre panellerinde
korozyona yol açabilir.
NOT: Tozlu yerlerde çalışırken, lazer camı üzerinde biraz kir birikebilir.
Yumuşak, kuru bir bezle oluşan nem veya kiri temizleyin.
ASLA aşındırıcı temizleme maddeleri veya çözücüler kullanmayın.
NOT: Bu ürün UL Listesindeki bir güç kaynağı ile çalıştırılmalıdır;
nominal çıkış 5 Vdc, 0,35 A.
BİR YIL GARANTİ
Stanley Tools elektronik ölçüm aletlerinde malzeme ve/veya işçilikten
kaynaklanabilecek arızalar için satın alma tarihinden itibaren bir yıl
garanti sunmaktadır.
Satın alındığını gösteren belge ile birlikte aşağıdaki adrese
gönderildiğinde arızalı ürünler Stanley Tools’un takdirinde tamir edilir
veya değiştirilir:
CENTER DIŞ TİCARET MAKİNA
SAN. ve PAZ. LTD. ŞTİ. Hamidiye Mah. Atatürk
Cad. No : 292 A
Sultanbeyli / Istanbul, 34295 TURKEY
Bildirim yapılmadan değiştirilebilir
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56

Stanley STHT1-77366 Kullanım kılavuzu

Tip
Kullanım kılavuzu