Philips MG1100 Kullanım kılavuzu

Kategori
Kadın traş makineleri
Tip
Kullanım kılavuzu
100
Giriş
Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Philips’e hoş geldiniz!
Philips’in sunduğu destekten faydalanabilmek için lütfen ürününüzü şu
adresten kaydedin: www.philips.com/welcome.
Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve gelecekte de
başvurmak üzere saklayın.
Uyarı
- Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve ziksel, motor ya da zihinsel
becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından eksik kişiler
tarafından kullanımı sadece bu kişilerin nezaretinden sorumlu kişilerin
bulunması veya cihazın güvenli kullanım talimatlarının bu kişilere
sağlanması ve olası tehlikelerin anlatılması durumunda mümkündür.
Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı herhangi bir
gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
Dikkat
- Kullanmadan önce her zaman cihazı kontrol edin. Herhangi bir parçası
hasar görür veya bozulursa, bu durum yaralanmaya yol açabileceğinden,
cihaz kullanılmamalıdır.
- Bu cihazı yalnızca kullanım amacına uygun olarak, kullanım kılavuzunda
gösterildiği gibi kullanın.
- Cihaz dikkate değer sıcaklık, basınç ya da nem değişikliklerine maruz
kaldığında, kullanmadan önce cihazın 30 dakika boyunca ortam
koşullarına uygun hale gelmesini bekleyin.
- Hijyenik nedenlerden dolayı cihaz sadece bir kişi tarafından
kullanılmalıdır.
- Aparatları temizlerken sıcak suya dikkat edin. Ellerinizin yanmaması için
her zaman suyun çok sıcak olmadığından emin olun.
- Cihazı temizlemek için asla basınçlı hava, ovalama bezleri, benzin veya
aseton gibi aşındırıcı temizlik ürünleri veya zarar verici sıvılar kullanmayın.
- Cihazı sadece şarj edilemeyen bir adet 1,5 V R6 AA pil ile çalıştırın.
- Cihazı 15°C - 35°C arasındaki sıcaklıklarda kullanın ve saklayın.
- Cihazı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Cihazı bir süre kullanmayacaksanız pili çıkarın.
- Maksimum gürültü düzeyi: Lc= 75 dB(A).
Standartlara uygunluk
- Bu Philips cihazı, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli
tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur.
- Bu cihaz uluslararası onaylı IEC güvenlik düzenlemelerine uygundur ve
musluk suyu altında güvenle yıkanabilir.
Genel açıklamalar (Şek. 2)
1 Hassas düzeltme başlığı
2 Tutma yeri
3 Açma/kapama sürgüsü
4 Kilitleme göstergesi
5 ’Kilitli’ göstergesi
6 ’Kilit Açık’ göstergesi
7 Pil bölmesi kapağı
TÜRKÇE
8 Hassas tıraş başlığı
9 Uzun düzeltme tarağı (L)
10 Orta boy düzeltme tarağı (M)
11 Kısa düzeltme tarağı (S)
12 Temizleme fırçası
13 Tek kullanımlık AA alkalin pil
Cihazın kullanıma hazırlanması
Pillerin takılması
1 Pil bölmesi kapağını çıkarmak için kapağı kilitleme göstergesi ‘kilit
açık’ konumuna gelene kadar saat yönüne çevirin.
2 Pil bölmesi kapağını tutma yerinden çıkarın.
3 Pili pil bölmesine yerleştirin.
Pilin + ve - kutuplarının doğru yönde olduğundan emin olun.
Dikkat: Cihaz bir R6 AA 1,5 voltluk pil (birlikte verilir) ile çalışır. Philips alkalin
pil kullanmanızı tavsiye ederiz. Yeni bir AA alkalin pil 2 saate kadar kullanım
süresine sahiptir.
4 Pil bölmesi kapağını cihaza geri takın.
TÜRKÇE 101
5 Pil bölmesi kapağını kilitleme göstergesi ‘kilitli’ konumuna gelene
kadar saat yönünün tersine çevirin.
Pillerin akması nedeniyle hasar oluşmasını önlemek için:
- cihazı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- cihazı 35 Cº’den daha yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın.
- cihazı bir ay ya da daha uzun bir süre için kullanmayacaksanız pili çıkarın.
- boş pili cihazın içinde bırakmayın.
Aparatların takılması ve çıkarılması
Dikkat: Hassas düzeltme başlığı ve hassas tıraş başlığı aynı şekilde takılıp
çıkarılabilir.
1 Aparatlardan birini takmak için kilitleme göstergesini ‘kilit açık’
göstergesiyle hizalayın ve aparatı cihazın sapına takın. Ardından
kilitleme göstergesi ‘kilitli’ (I) göstergesine gelene kadar aparatı saat
yönüne çevirin.
2 Aparatı çıkarmak için kilitleme göstergesi ‘kilit açık’ göstergesine
gelene kadar saat yönünün tersine çevirin. Ardından, aparatı çekerek
tutma yerinden çıkarın.
Cihazın kullanımı
Sakalınızda ilk kez düzeltme yapıyorsanız dikkatli olun ve cihazı kol ya da
bacağınızın küçük bir bölümünde test edin. Düzelticiyi çok hızlı hareket
ettirmeyin. Yavaş ve nazik hareketlerle kullanın.
Tahriş ya da alerjik tepki olursa kullanıma bir an önce son verin.
Cihazı hassas ya da tahriş olmuş ciltte kullanmayın.
Hassas düzeltme başlığı ile düzeltme
Hassas düzeltme başlığı ile düzeltme tarağı olmadan 1 mm uzunluğuna
kadar olan tüyleri, yani ‘kirli sakalı’ düzeltebilirsiniz.
1 Hassas düzeltme başlığını cihaza takın (bkz. ‘Cihazın kullanıma
hazırlanması’ bölümü, ‘Aparatların takılması ve çıkarılması’).
TÜRKÇE102
2 Cihazı açın.
3 Hassas düzeltme başlığını tüylere hafçe dokundurun ve tüylerin
uzama yönünün tersine doğru hareket ettirin.
Dikkat: Hassas düzeltme başlığını düzelticinin dişleri cilde dönük şekilde
kullanabilirsiniz. Başlığı, düz kısmı cilde temas edecek ve dişler cihazı hareket
ettirdiğiniz yönü gösterecek şekilde de kullanabilirsiniz.
4 Cihazı kapatın.
Hassas düzeltme başlığı ve hassas düzeltme tarağı ile düzeltme
1 Hassas düzeltme başlığını cihaza takın (bkz. ‘Cihazın kullanıma
hazırlanması’ bölümü, ‘Aparatların takılması ve çıkarılması’).
2 İstenilen tüy uzunluğuna göre kısa, orta veya uzun düzeltme tarağını
seçin. ‘S’, ‘M’ ve ‘L’ göstergeleri taraklar üzerindedir.
- Kısa düzeltme tarağı (S): 1 mm
- Orta boy düzeltme tarağı (M): 3 mm
- Uzun düzeltme tarağı (L): 5 mm
İpucu: Düzeltmeye uzun tarakla başlamanızı öneririz.
3 Düzeltme tarağını kaydırarak hassas düzeltme başlığının ön kısmına
takın ve yerine oturana kadar arkaya doğru bastırın (‘klik’ sesi
duyulur).
TÜRKÇE 103
4 Cihazı açın.
5 Cihazı yavaşça ve nazikçe bastırarak tüylerin uzama yönünün tersine
doğru hareket ettirin.
Dikkat: Daha kolay düzeltme yapmak için düzeltme sırasında boştaki elinizle
cildinizi gerin.
Dikkat: Eşit uzunlukta bir sonuç elde etmek için tarağın düz kısmının her
zaman cilde temas ettiğinden emin olun.
Dikkat: Tarak aparatı takılmış cihazı cildinize çok fazla bastırmayın. Bu, cihazın
tüyleri tarakta gösterilen uzunluktan daha kısa bir şekilde düzeltmesine neden
olabilir.
Dikkat: Tüylerin farklı yönlere doğru uzadığı bölgelerde cihazı yukarı, aşağı ve
yanlara doğru hareket ettirin.
6 Alınan tüyleri cihazdan düzenli olarak temizleyin. Tarakta çok fazla tüy
birikmişse tarağı cihazdan ayırın ve tüyleri üeyerek ve/veya sallayarak
çıkarın.
7 Cihazı kapatın.
Hassas tıraş başlığı ile tıraş olma
1 Hassas tıraş başlığını cihaza takın (bkz. ‘Cihazın kullanıma hazırlanması’
bölümü, ‘Aparatların takılması ve çıkarılması’).
2 Hassas tıraş başlığını cildinize 90° açıyla yerleştirin ve cihazı yavaşça
ve yumuşak bir şekilde tüylerin uzama yönünün tersine doğru
hareket ettirin.
3 Tıraş başlığının tamamının cildinize temas ettiğinden emin olun. Farklı
yönlerde uzayan kıllar varsa cihazı farklı yönlere doğru hareket ettirin
(yukarıya, aşağıya ve yanlara doğru).
TÜRKÇE104
4 Cihazı kapatın.
Temizlik
Cihazı, kullanımdan hemen sonra ve kesici ünite üzerinde çok miktarda kıl
ya da kir biriktiğinde temizleyin.
Cihazı temizlemek için asla basınçlı hava, ovalama bezleri, benzin veya
aseton gibi aşındırıcı temizlik ürünleri veya zarar verici sıvılar kullanmayın.
Kesici ünite üzerine vurmayın.
Kesici üniteyi temizlemek için keskin nesneler kullanmayın.
1 Cihazı kapatın.
2 Hassas düzeltme başlığı, düzeltme tarakları ve hassas tıraş başlığını ılık
suyla yıkayın.
Dikkat: Hassas düzeltme başlığını, düzeltme taraklarını ve hassas tıraş başlığını
temizlemek için temizleme fırçası da kullanabilirsiniz.
3 Cihazı tekrar kullanmadan önce tüm parçaların tamamen kurumasını
bekleyin.
Aksesuarların sipariş edilmesi
Düzeltme tarakları hasar görmüş veya yıpranmışsa bunları her zaman
orijinal Philips düzeltme taraklarıyla değiştirin. Hassas düzeltme başlığının
veya hassas tıraş başlığının kesici ünitesi hasar görmüş veya yıpranmışsa bu
üniteleri değiştirin.
Aksesuar veya yedek parça satın almak için
www.shop.philips.com/service adresini ziyaret edin ya da Philips
bayinize gidin. Aynı zamanda ülkenizdeki Philips Müşteri Destek Merkezi ile
iletişim kurabilirsiniz (iletişim bilgileri için dünya çapında garanti kitapçığına
başvurun).
Çevre
- Ürünlerin üzerindeki bu simge, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa
Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.
TÜRKÇE 105
- Bu simge, ürünün 2006/66/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamındaki,
normal ev atıklarıyla birlikte atılamayan piller içerdiği anlamına gelir.
- Elektrikli ve elektronik ürünlerle pillerin ayrı toplanmasıyla ilgili yerel
sistem hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara uyun, ürün ve pilleri asla
normal ev atıklarıyla birlikte atmayın. Eski ürün ve pillerin doğru şekilde
atılması, çevreyi ve insan sağlığını olumsuz etkileyecek sonuçların
önlenmesine yardımcı olur.
Tek kullanımlık pillerin çıkarılması
Tek kullanımlık pilleri çıkarmak için bkz. ‘Cihazın kullanıma hazırlanması’
bölümü.
Garanti ve destek
Bilgi ve desteğe ihtiyaç duyarsanız, lütfen www.philips.com/support
adresinden Philips web sitesini ziyaret edin veya dünya çapında garanti
kitapçığını okuyun.
Garanti sınırlamaları
Kesici üniteler yıpranan cihazlar olduklarından uluslararası garanti
kapsamında değillerdir.
Sorun giderme
Bu bölüm, cihazda en sık karşılaşabileceğiniz sorunları özetlemektedir.
Sorunu aşağıdaki bilgilerle çözemiyorsanız, sık sorulan sorular listesi için
www.philips.com/support adresini ziyaret edin veya ülkenizdeki Müşteri
Destek Merkezi ile iletişim kurun.
TÜRKÇE106
Sorun Neden Çözüm
Cihaz uzun tüyleri
tıraş etmiyor.
Tüyler çok uzun. Uzun tüylere hassas düzeltme başlığı ile ön düzeltme
yapın ve cihazı tüylerin uzama yönünün tersine doğru
hareket ettirin. Cihazın ciltle tam temas halinde
olduğundan emin olun.
Cihaz olması
gerektiği gibi
çalışmıyor.
Hassas düzeltme başlığına
veya hassas tıraş başlığına
tüy sıkışmış olabilir.
Hassas düzeltme başlığını veya hassas tıraş başlığını
temizleyin (bkz. ‘Temizleme’ bölümü).
Cihaz tüyleri
çekiyor.
Cihazı çok hızlı hareket
ettiriyor olabilirsiniz.
Cihazı çok hızlı hareket ettirmeyin.
Tek kullanımlık pil bitmiştir. Yeni bir pil takın.
Cihaz çalışıyor,
ancak düzgün tıraş
etmiyor.
Bu, cihazı cildinize çok sert
bastırdığınız anlamına gelir.
Cihazı cildinize çok sert bastırmayın. Bu, düzeltme
sonrasında ortaya çıkan tüy uzunluğunun belirtilen
uzunluktan daha kısa olmasına yol açabilir.
Düzeltme tarağı ciltle tam
olarak temas etmiyor.
Taraklardan birini kullanırken, her zaman ciltle tam
temas halinde olduğundan emin olun.
Cihazı her zaman tüylerin uzama yönünün tersine
doğru hareket ettirin. Bütün tüyler aynı yönde
uzamadığı için cihazı yukarı, aşağı ve yanlara doğru
hareket ettirmeniz gerekir.
Cihaz çalışmıyor Tek kullanımlık pil bitmiştir
veya doğru şekilde
takılmamıştır.
Pili değiştirin veya doğru şekilde takın.
TÜRKÇE 107
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108

Philips MG1100 Kullanım kılavuzu

Kategori
Kadın traş makineleri
Tip
Kullanım kılavuzu