Samsung RS62R5001M9 Kullanım kılavuzu

Marka
Samsung
Model
RS62R5001M9
Tip
Kullanım kılavuzu
Soğutucu
Kullanım kılavuzu
RS62R5001*
Kendi Başına Duran Cihaz
Türkçe
2
İçindekiler
İçindekiler
Güvenlik Bilgisi 3
Güvenlik talimatları hakkında bilmeniz gerekenler 3
Önemli güvenlik sembolleri ve tedbirler: 4
Önemli güvenlik önlemleri 5
Ulaşım ve şantiye için ciddi uyarı işaretleri 8
Kritik kurulum uyarıları 9
Kurulum uyarıları 12
Kritik kullanım uyarıları 12
Kullanım uyarıları 17
Temizlik uyarıları 19
Kritik bertaraf uyarıları 21
Doğru kullanım için ek ipuçları 22
WEEE ile ilgili talimatlar 23
Kurulum 24
Bir bakışta buzdolabı 24
Adım adım kurulum 27
Giriş için kapı çıkarma 37
İşlemler 42
Özellik paneli 42
Verici paneli (yalnızca geçerli modellerde) 47
Özel özellikler 48
Bakım 54
Elleçleme ve bakım 54
Temizlik 56
Değiştirme 58
Sorun giderme 60
Genel 60
Buzdolabından anormal sesler duyuyor musunuz? 64
Türkçe 3
Güvenlik Bilgisi
Yeni Samsung Buzdolabınızı kullanmadan önce, yeni cihazınızın sunduğu özellikleri ve
işlevleri nasıl güvenli ve verimli şekilde kullanacağınızı bildiğinizden emin olmak için
lütfen bu kılavuzu okuyun.
Güvenlik talimatları hakkında bilmeniz gerekenler
• Bu kılavuzdaki uyarılara ve önemli güvenlik talimatlarına tüm
olası şartlar ve durumlar dahil değildir.
Cihazınızı kurarken, bakımını yaparken ve kullanırken sağduyu,
dikkat ve özen göstermek sizin sorumluluğunuzdadır.
• Bu aşağıdaki çalıştırma talimatları çeşitli modelleri
kapsadığından, buzdolabınızın özellikleri bu kılavuzda
açıklananlardan biraz farklı olabilir ve tüm uyarı işaretleri
geçerli olmayabilir. Herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa,
en yakın servis merkezinize başvurun veya çevrimiçi olarak
www.samsung.com adresinden yardım ve bilgi bulun.
• R-600a veya R-134a bir soğutucu olarak kullanılır. Cihazınız için
hangi soğutucunun kullanıldığını görmek için cihazın arkasındaki
kompresör etiketini veya buzdolabının içindeki derecelendirme
etiketini kontrol edin. Bu ürün yanıcı gaz içerdiğinde (Soğutucu
R-600a), bu ürünün güvenli bir şekilde imhası için yerel
yetkilinize başvurun.
• Soğutma devresinde bir sızıntı meydana gelirse, yanıcı bir gaz-
hava karışımı oluşmasını önlemek için, cihazın yerleştirilebileceği
odanın büyüklüğü kullanılan soğutucu akışkan miktarına bağlıdır.
• Herhangi bir hasar belirtisi gösteren bir cihazı asla çalıştırmayın.
Herhangi bir şüpheniz varsa satıcınıza danışın. Oda, cihazın
içindeki her 8 g’lık R-600a için 1 m
3
boyutunda olmalıdır.
Özel cihazınızdaki soğutucu madde miktarı, cihazın içindeki
tanıtım plakasında gösterilir.
Güvenlik Bilgisi
Güvenlik Bilgisi
Türkçe
4
Güvenlik Bilgisi
• Borulardan fışkıran soğutucu gaz tutuşabilir veya göz hasarına
neden olabilir. Soğutucu akışkan borudan sızdığında, çıplak
alevden kaçının ve yanıcı herhangi bir şeyi üründen uzaklaştırın
ve odayı hemen havalandırın.
- Bunu yapmamak yangın veya patlamaya neden olabilir.
Önemli güvenlik sembolleri ve tedbirler:
Lütfen bu kılavuzdaki tüm güvenlik talimatlarını izleyin. Bu kılavuz
aşağıdaki güvenlik sembollerini kullanır.
UYARI
Ciddi kişisel yaralanmalara, maddi hasara ve/veya ölüme neden
olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.
DİKKAT
Ciddi kişisel yaralanmalara ve/veya maddi zarara yol açabilecek
tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.
NOT
Kullanıcıların buzdolabını anlamalarını veya bunlardan
faydalanmalarını sağlayan faydalı bilgiler.
Bu uyarı işaretleri sizin ve diğer kişilerin zarar görmesini önlemek
için buradadır.
Lütfen onları dikkatlice takip edin.
Bu bölümü okuduktan sonra, ileride başvurmak üzere güvenli bir
yerde saklayın.
Türkçe 5
Güvenlik Bilgisi
Önemli güvenlik önlemleri
Uyarı; Yangın/yanıcı madde riski
UYARI
• Cihazı yerleştirirken, besleme kablosunun sıkışmadığından veya
hasar görmediğinden emin olun.
• Cihazın arkasında birden fazla portatif priz veya taşınabilir güç
kaynağı kullanmayın.
• Sadece içme suyu ile doldurun.
• Sadece içme suyu kaynağına bağlayın.
• Havalandırma açıklıklarını, cihaz kasasında veya yerleşik yapıda
engellemeden uzak tutun.
• Buz çözme işlemini hızlandırmak için, imalatçı tarafından
önerilenler dışında mekanik cihazlar veya başka herhangi
bir yöntem kullanmayın.
• Soğutucu akışkan devresine hasar vermeyin.
• Üreticinin tavsiye ettiği türde olmadıkça, cihazın yiyecek
saklama bölmelerinde elektrikli aletler kullanmayın.
• Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın
kullanımı ile ilgili denetim veya talimat verilmiş olmadığı sürece
fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenek ya da deneyim ve bilgi
eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanım için
uygun değildir.
Güvenlik Bilgisi
Türkçe
6
Güvenlik Bilgisi
• Bu cihaz 8 yaşından büyük çocuklar ve güvenlikten sorumlu bir
kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili denetim veya talimat
verilmesi durumunda ve ilgili tehlikeleri anladığından emin
olarak zayıayan bedensel, algısal ya da zihinsel yeteneklere
sahip ya da deneyim veya bilgi eksikliği bulunan kişiler
tarafından kullanılabilir.
Çocuklar cihaz ile oynamayacaklardır. Temizlik ve kullanıcı
bakımı gözetim altında tutulmadığında çocuklar tarafından
yapılmamalıdır.
• Kablo arızalıysa, tehlikeye mahal vermemek amacıyla üretici,
hizmet acentesi ya da benzer yetkili kişiler tarafından
değiştirilmelidir.
• Priz kolayca erişilebilir olmalıdır, böylece acil bir durumda
cihazın güç kaynağı ile hızlı bir şekilde bağlantısı kesilebilir.
- Cihazın arka alanının dışında olmalıdır.
• Aerosol kutuları gibi patlayıcı maddeleri bu cihazda yanıcı itici
gazlarla birlikte saklamayın.
• Üründe LED lambalar varsa, Lamba Kapaklarını ve LED lambaları
kendiniz sökmeyin.
- Bir Samsung servis merkezine başvurun.
- Yalnızca üretici veya servis temsilcileri tarafından sağlanan
LED Lambaları kullanın.
• Cihazla birlikte verilen yeni hortum setleri kullanılmalı ve eski
hortum setleri tekrar kullanılmamalıdır.
• Buzdolabının su kaynağını sadece içilebilir su kaynağına
bağlayın. Buz yapıcının düzgün çalışması için 206 ~ 861 kPa
(30 ~ 125 psi) su basıncı gerekir.
• En verimli enerji kullanımı için, lütfen sepet, çekmece, raf gibi
tüm iç donanımları üreticinin sağladığı pozisyonda tutun.
• Bu ürünün en iyi enerji verimliliğini elde etmek için, lütfen tüm
raarı, çekmeceleri ve sepetleri orijinal konumlarında bırakın.
Türkçe 7
Güvenlik Bilgisi
Enerji tüketimi nasıl en aza indirilir?
• Cihazı yeterli havalandırmaya sahip serin ve kuru bir odaya
yerleştirin.
• Doğrudan güneş ışığına maruz kalmadığından emin olun ve asla
doğrudan bir ısı kaynağının yanına koymayın (örneğin, radyatör).
- Herhangi bir havalandırma deliğini veya ızgarayı
kapatmamak, enerji verimliliği için önerilir.
- Sıcak yiyecekleri cihaza yerleştirmeden önce soğumalarını
bekleyin.
- Donmuş yiyecekleri eritmek için buzdolabına koyun.
Dondurulmuş ürünlerin düşük sıcaklıklarını buzdolabındaki
yiyecekleri soğutmak için kullanabilirsiniz.
- Yiyecekleri yerleştirirken veya yiyecekleri çıkarırken cihazın
kapağını çok uzun süre açık tutmayın.
- Kapı daha kısa süre açık kalırsa, dondurucuda daha az buz
oluşacaktır.
- Buzdolabının arkasını düzenli olarak temizleyin. Toz enerji
tüketimini arttırır.
- Sıcaklığı gereğinden daha soğuk olarak ayarlamayın.
- Buzdolabının tabanında ve buzdolabının arka duvarında
yeterli hava çıkışını sağlayın. Havalandırma deliklerini
kapatmayın.
- Takarken sağa, sola, arkaya ve yukarı doğru boşluk bırakın.
Bu, güç tüketimini azaltmanıza ve enerji faturalarınızı düşük
tutmanıza yardımcı olur.
Bu cihaz aşağıdaki gibi ev ve benzer uygulamalarda kullanılmak
üzere tasarlanmıştır
- dükkân, ofis ve diğer çalışma ortamlarında çalışanlar mutfak
alanları.
Güvenlik Bilgisi
Türkçe
8
Güvenlik Bilgisi
- Çiftlik evleri ve otel, motel ve diğer konut tipi ortamlardaki
müşteriler tarafından.
- oda ve kahvaltı türü ortamlar.
- toplu yemek ve benzeri perakende satış yapılmayan
uygulamalar;
Ulaşım ve şantiye için ciddi uyarı işaretleri
UYARI
• Cihazı taşırken ve kurarken, soğutma devresinin hiçbir parçasının
zarar görmemesine dikkat edin.
- Borulardan sızan soğutucu gaz tutuşabilir veya göz
yaralanmasına neden olabilir. Herhangi bir sızıntı tespit
edilirse, çıplak alevden veya olası tutuşma kaynaklarından
kaçının ve cihazın bulunduğu odada birkaç dakika bekletin.
- Bu cihaz az miktarda izobütan soğutucu akışkan (R-600a)
içerir, ancak aynı zamanda yanıcı olan ve yüksek çevresel
uyumluluğa sahip doğal bir gazdır. Cihazı taşırken ve
kurarken, soğutma devresinin hiçbir parçasının zarar
görmemesine dikkat edin.
• Buzdolabını taşırken ve takarken, buzdolabının arka tarafındaki
su hortumuna dokunmayın.
- Bu, buzdolabına zarar verebilir ve bunun sonucunda su pınarı
kullanılamaz hale gelir.
Türkçe 9
Güvenlik Bilgisi
Kritik kurulum uyarıları
UYARI
• Buzdolabını nemli bir yere ya da suyla temas edebileceği bir
yere kurmayın.
- Elektrikli parçalardaki bozulmamış izolasyon, elektrik
çarpmasına veya yangına neden olabilir.
• Bu buzdolabını doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın veya
ocak, oda ısıtıcıları veya diğer cihazlardan gelen ısıya maruz
bırakmayın.
• Aynı çoklu güç kablosuna birkaç cihaz takmayın. Buzdolabının
her zaman, buzdolabının sınıf plakasında listelenen gerilime
uygun bir voltaj derecesine sahip kendi elektrik prizine takılması
gerekir.
- Bu, en iyi performansı sağlar ve ayrıca aşırı ısınmış tellerden
kaynaklanan bir yangın tehlikesine neden olabilecek ev
kablolarının aşırı yüklenmesini önler.
• Duvar prizi gevşekse, elektrik fişini takmayın.
- Elektrik çarpması ve yangın riski vardır.
• Uzunluğu boyunca veya her iki ucunda çatlak veya aşınma hasarı
olan bir elektrik kablosu kullanmayın.
• Güç kablosunu aşırı derecede bükmeyin veya üzerine ağır
nesneler koymayın.
• Elektrik kablosunu çekmeyin veya fazla kıvırmayın.
• Elektrik kablosunu bükmeyin veya dolamayın.
• Elektrik kablosunu metal bir nesne üzerine asmayın, üzerine ağır
nesneler koymayın, nesneler arasından geçirmeyin veya cihazın
arkasındaki boşluğa itmeyin.
• Buzdolabını taşırken, dönmemeye veya güç kablosuna zarar
vermemeye dikkat edin.
- Bu, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Güvenlik Bilgisi
Türkçe
10
Güvenlik Bilgisi
• Buzdolabınızı kesinlikle güç kablosunu çekerek çıkarmayın.
Her zaman fişi sıkıca tutun ve doğrudan prizden çekin.
- Kablonun hasar görmesi kısa devreye, yangına ve/veya
elektrik çarpmasına neden olabilir.
• Buzdolabının yanında aerosol kullanmayın.
- Buzdolabının yanında aerosol kullanılması patlamaya veya
yangına neden olabilir.
• Bu cihazı bir ısıtıcının, alev alabilen bir malzemenin yakınına
monte etmeyin.
• Bu cihazı gaz kaçağı verebilecek bir yere monte etmeyin.
- Bu, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
• Bu buzdolabı, kullanmadan önce bu kılavuzdaki talimatlara
uygun olarak düzgün bir şekilde yerleştirilmeli ve kurulmalıdır.
• Elektrik fişini, kablo asılı durumdayken uygun konumda takın.
- Elektrik fişini baş aşağı bağlarsanız, tel kesilebilir ve yangına
veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
• Elektrik fişinin buzdolabının arkasından ezilmediğinden veya
hasar görmediğinden emin olun.
• Ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde
saklayın.
- Eğer bir çocuk ambalaj malzemesini başına koyarsa boğulma
tehlikesi vardır.
• Bu cihazı nemli, yağlı veya tozlu yerlere, doğrudan güneş ışığı ve
su (yağmur damlası) alan yerlere monte etmeyin.
- Elektrikli parçalardaki bozulmamış izolasyon, elektrik
çarpmasına veya yangına neden olabilir.
• Buzdolabında herhangi bir toz veya su varsa, fişi çekin ve
Samsung Electronics servis merkezinize başvurun.
- Aksi takdirde yangın riski vardır.
Türkçe 11
Güvenlik Bilgisi
• Cihazın üzerine çıkmayın veya cihaz üzerine çamaşır, yanan
mum, yanan sigara, tabak, kimyasal madde, metal nesne gibi
nesneler koymayın.
- Bu elektrik çarpmasına, yangına, üründe sorunlara veya
yaralanmaya neden olabilir.
• Ürünü ilk önce prize takmadan önce tüm koruyucu plastik filmi
çıkarmanız gerekir.
• Çocukların kapı ayarı için kullanılan halkalarla veya su borusu
klipsleriyle oynamamalarını sağlamak için denetlenmelidir.
- Bir çocuk bir halka veya su borusu klipsini yutarsa boğulma
nedeniyle ölüm tehlikesi vardır. Geçmeli halkaları ve su tüpü
klipslerini çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
• Buzdolabı güvenli bir şekilde topraklanmalıdır.
- Cihazın herhangi bir bölümünü araştırmaya veya onarmaya
çalışmadan önce daima buzdolabını toprakladığınızdan emin
olun. Elektrik kaçağı ciddi elektrik çarpmasına neden olabilir.
• Asla gaz boruları, telefon hatları veya diğer potansiyel yıldırım
tutucular elektrik topraklaması olarak kullanılmamalıdır.
- Elektrik kaçağı veya buzdolabından akım kaçağı kaynaklı
elektrik çarpmalarını önlemek için buzdolabını topraklamanız
gerekir.
- Bu, elektrik çarpmasına, yangına, patlamaya veya ürünle ilgili
sorunlara neden olabilir.
• Fişi prize düzgün bir şekilde takın. Hasarlı fiş, hasarlı elektrik
kablosu veya gevşek duvar prizi kullanmayın.
- Bu, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
• Buzdolabındaki sigorta yetkili bir teknisyen veya servis şirketi
tarafından değiştirilmelidir.
- Bunu yapmamak, elektrik çarpmasına veya kişisel
yaralanmalara neden olabilir.
Güvenlik Bilgisi
Türkçe
12
Güvenlik Bilgisi
Kurulum uyarıları
DİKKAT
• Buzdolabının çevresinde yeterli boşluk bırakın ve düz bir yüzeye
yerleştirin.
- Buzdolabınız düz değilse soğutma verimliliği ve dayanıklılığı
düşebilir.
• Takma ve açma işleminden sonra yiyecekleri yerleştirmeden
önce cihazın 2-3 saat beklemesini sağlayın.
• Buzdolabını kurması için kalifiye bir teknisyen veya servis şirketi
bulundurmanızı önemle tavsiye ederiz.
- Bunun yapılmaması elektrik çarpmasına, yangına, patlamaya,
üründe sorunlara veya yaralanmaya neden olabilir.
Kritik kullanım uyarıları
UYARI
• Elektrik fişini ıslak ellerle prize takmayın.
- Bu, elektrik çarpmasına neden olabilir.
• Eşyaları cihazın üstünde saklamayın.
- Kapıyı açtığınızda veya kapattığınızda, eşyalar düşebilir ve
kişisel yaralanmalara ve/veya maddi hasara neden olabilir.
• Ellerinizi, ayaklarınızı veya metal nesneleri (yemek çubukları vb.)
buzdolabının altına veya arkasına sokmayın.
- Bu, elektrik çarpmasına veya yaralanmaya neden olabilir.
- Herhangi bir keskin kenar kişisel yaralanmaya sebep olabilir.
• Dondurucunun iç duvarlarına veya dondurucuda saklanan
ürünlere ıslak ellerle dokunmayın.
- Bu donmalara neden olabilir.
• Buzdolabının üzerine suyla dolu bir kap koymayın.
- Dökülürse, yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
Türkçe 13
Güvenlik Bilgisi
• Buzdolabında uçucu veya yanıcı nesneler veya maddeler (benzen,
tiner, propan gazı, alkol, eter, LP gazı ve benzeri diğer ürünler)
bulundurmayın.
- Bu buzdolabı sadece yiyecek saklamak içindir.
- Bu yangına veya patlamaya neden olabilir.
• Çocukların cihazla oynamadığından emin olunması için gözetim
altında tutulması gereklidir.
- Parmaklarınızı “sıkışma noktası” alanlarından uzak tutun.
Kapı ve kabin arasındaki boşluklar mutlaka küçüktür. Bölgede
çocuklar varsa kapıları açarken dikkatli olun.
• Parmaklarınızı veya çocukların parmaklarını kapılar arasında
bırakmayın.
- Parmaklarınızı sol ve sağ kapı boşluklarından uzak tutun.
Parmaklarınızı kapılar arasında ise, kapıyı açarken dikkatli
olun.
• Çocukların kapılara veya kapılara asılmasına izin vermeyin. Ciddi
bir yaralanma meydana gelebilir.
• Çocukların buzdolabının içine girmesine izin vermeyin.
Kısılabilirler.
• Ellerinizi cihazın altındaki alt alana sokmayın.
- Herhangi bir keskin kenar kişisel yaralanmaya sebep olabilir.
• Buzdolabında farmasötik ürünler, bilimsel malzemeler veya
sıcaklığa duyarlı ürünler saklamayın.
- Sıkı sıcaklık kontrolleri gerektiren ürünler buzdolabında
saklanmamalıdır.
• İlaç veya duman kokusu alırsanız, fişi derhal çekin ve Samsung
Electronics servis merkezinize başvurun.
• Buzdolabında herhangi bir toz veya su varsa, fişi çekin ve
Samsung Electronics servis merkezinize başvurun.
- Aksi takdirde yangın riski vardır.
Güvenlik Bilgisi
Türkçe
14
Güvenlik Bilgisi
• Çocukların çekmeceye basmalarına izin vermeyin.
- Çekmece kırılabilir ve kaymalarına neden olabilir.
• Buzdolabının başında iken buzdolabının kapılarını açık
bırakmayın ve çocukların buzdolabının içine girmesine izin
vermeyin.
• Bebeklerin veya çocukların çekmecenin içine girmesine izin
vermeyin.
- Tuzak veya boğulma sonucu boğulma nedeniyle ölüme neden
olabilir.
• Buzdolabını yiyeceklerle fazla doldurmayın.
- Kapıyı açtığınızda, bir öğe düşebilir ve kişisel yaralanmalara
veya maddi hasara neden olabilir.
• Cihazın yüzeyine böcek ilacı gibi uçucu maddeler sıkmayın.
- İnsan sağlığına zararlı olmaktan başka, elektrik çarpmasına,
yangına veya üründe sorunlara da neden olabilir.
• Parmaklarınızı veya başka cisimleri asla su haznesi deliğine, buz
oluğuna ve buz haznesine koymayın.
- Kişisel yaralanmalara veya maddi hasara neden olabilir.
• Yanıcı spreyler, yanıcı nesneler, kuru buz, ilaç veya buzdolabının
yakınında veya içinde bulunan kimyasal maddeler gibi sıcaklığa
duyarlı herhangi bir madde kullanmayın veya yerleştirmeyin.
• Buzdolabının içini kurutmak için saç kurutma makinesi
kullanmayın. Kötü kokuları gidermek için buzdolabına yanan bir
mum koymayın.
- Bu, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
• Su haznesini, buz tepsisini ve su küplerini yalnızca içme suyuyla
(maden suyu veya arıtılmış su) doldurun.
- Depoyu çay, meyve suyu veya spor içeceği ile doldurmayın;
bu buzdolabına zarar verebilir.
Türkçe 15
Güvenlik Bilgisi
• Cihazın üzerine çıkmayın veya cihaz üzerine çamaşır, yanan
mum, yanan sigara, tabak, kimyasal madde, metal nesne gibi
nesneler koymayın. Bu elektrik çarpmasına, yangına, üründe
sorunlara veya yaralanmaya neden olabilir. Cihazın üzerine
suyla dolu bir kap koymayın.
- Dökülürse, yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
• UV LED lambasına asla uzun süre doğrudan bakmayın.
- Bu, ultraviyole ışınlarından dolayı göz yorgunluğuna neden
olabilir.
• Rafı baş aşağı yerleştirmeyin. Raf durdurucu çalışamadı.
- Cam rafın düşmesi nedeniyle kişisel yaralanmalara neden olabilir.
• Parmaklarınızı “sıkışma noktası” alanlarından uzak tutun. Kapı ve
kabin arasındaki boşluklar mutlaka küçüktür. Bölgede çocuklar
varsa kapıları açarken dikkatli olun.
• Herhangi bir gaz sızıntısı tespit edilirse, çıplak alevden veya
olası tutuşma kaynaklarından kaçının ve cihazın bulunduğu
odada birkaç dakika bekletin.
- Cihaza veya elektrik kablosuna dokunmayın.
- Havalandırma fanı kullanmayın.
- Bir kıvılcım patlama veya yangına neden olabilir.
• Şişeler birlikte düşmemeleri için sıkıca birlikte depolanmalıdır.
• Bu ürün sadece yiyecekleri ev ortamında saklamak için
tasarlanmıştır.
• Parmaklarınızı veya başka cisimleri asla su haznesi deliğine, buz
oluğuna ve buz haznesine koymayın.
- Kişisel yaralanmalara veya maddi hasara neden olabilir.
• Buzdolabını kendiniz onarmayı, sökmeyi veya değişiklik yapmayı
denemeyin.
• Standart sigortadan farklı (bakır, çelik kablo, vb.) bir sigorta
kullanmayın.
Güvenlik Bilgisi
Türkçe
16
Güvenlik Bilgisi
• Buzdolabınızın onarılması veya yeniden kurulması gerekirse, en
yakın servis merkezinizle iletişim kurun.
- Bu yapılmazsa elektrik çarpmasına, yangına, üründe sorunlara
veya yaralanmaya neden olabilir.
• Buzdolabında yanma kokusu veya duman çıkarsa, buzdolabını
hemen fişten çekin ve Samsung Electronics servis merkezinize
başvurun.
- Bunu yapmamak, elektrik veya yangın tehlikesine neden
olabilir.
• Buzdolabının iç lambalarını değiştirmeden önce fişi prizden çekin.
- Aksi takdirde, elektrik çarpması riski vardır.
• LED ışığını değiştirme konusunda zorluk yaşıyorsanız,
bir Samsung servis merkezine başvurun.
• Fişi prize düzgün bir şekilde takın.
• Hasarlı fiş, hasarlı elektrik kablosu veya gevşek duvar prizi
kullanmayın.
- Bu, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Türkçe 17
Güvenlik Bilgisi
Kullanım uyarıları
DİKKAT
• Çözülmüş yiyecekleri dondurmayınız.
- Dondurulmuş ve çözülmüş yiyecekler, yenilerden daha hızlı
zararlı bakteriler geliştirir.
- İkinci çözülme daha fazla hücreyi parçalayacak, nemi dışarı
aktaracak ve ürünün bütünlüğünü değiştirecektir.
• Etleri oda sıcaklığında eritmeyin.
- Güvenlik, ham ürünün doğru şekilde kullanılıp
kullanılmadığına bağlı olacaktır.
• Dondurucuya cam şişeler veya gazlı içecekler koymayın.
- Konteyner donabilir ve kırılabilir ve bu yaralanmalara neden
olabilir.
• Sadece buzdolabı ile birlikte verilen buz yapıcıları kullanın.
• Uzun süre evden uzakta kalacaksanız (örneğin tatildeyken) ve
suyu veya buz püskürteçlerini kullanmayacaksanız, su vanasını
kapatın.
- Aksi takdirde, su kaçağı meydana gelebilir.
• Buzdolabını çok uzun süre kullanmayacaksanız, (3 hafta veya
daha fazla) buz kovası dahil buzdolabını boşaltın, fişini çekin,
su vanasını kapatın, iç duvarlardaki fazla nemi silin ve koku ve
küenmeyi önlemek için kapıları açık bırakın.
• Üründen en iyi performansı almak için:
- Yiyecekleri buzdolabının arkasındaki deliklere çok yakın
koymayın; bu, buzdolabındaki serbest hava sirkülasyonunu
engelleyebilir.
- Yiyecekleri iyice sarın veya buzdolabına koymadan önce hava
geçirmez kaplara koyun.
Güvenlik Bilgisi
Türkçe
18
Güvenlik Bilgisi
- tfen maksimum saklama sürelerine ve donmuş ürünlerin
son kullanma tarihlerine dikkat edin.
- Üç haftadan daha az bir süre uzakta kalacaksanız, buzdolabını
elektrik şebekesinden ayırmanıza gerek yoktur. Ancak, üç
haftadan daha uzun süre kalacaksanız, buz kovasındaki tüm
yiyecek ve buzları temizleyin, buzdolabının fişini çekin, su
vanasını kapatın, iç duvarlardaki fazla nemi silin ve kokuları
önlemek için kapıları ve kalıbı açık bırakın.
• Servis Garantisi ve Değiştirme.
- Bu bitmiş cihazda 3. bir tarafça yapılan herhangi bir değişiklik
veya tadilat, Samsung garanti hizmeti kapsamında değildir ve
3. taraf tadilatlarından kaynaklanan güvenlik sorunlarından
Samsung sorumlu değildir.
• Buzdolabının içindeki hava deliklerini tıkamayın.
- Hava menfezleri, özellikle plastik bir torba ile tıkanırsa,
buzdolabı aşırı derecede soğutulabilir. Bir soğutma süresi
çok uzun sürerse, su filtresi kırılabilir ve su sızıntısına neden
olabilir.
• Sadece buzdolabı ile birlikte verilen buz yapıcıları kullanın.
• İçerideki fazla nemi silin ve kapıları açık bırakın.
- Aksi takdirde, koku ve küf oluşabilir.
• Buzdolabının güç kaynağı ile bağlantısı kesilirse, tekrar
takmadan önce en az beş dakika beklemelisiniz.
• Buzdolabı suyla ıslandığında, fişini çekin ve Samsung Electronics
servis merkezinize başvurun.
• Herhangi bir cam yüzeye çarpmayın veya aşırı güç uygulamayın.
- Cam kırılması kişisel yaralanmalara sebep olabilir ve/veya
eşyaya zarar verebilir.
Türkçe 19
Güvenlik Bilgisi
• Su haznesini ve buzlukları yalnızca içme suyuyla (musluk suyu,
maden suyu veya arıtılmış su) doldurun.
- Depoyu çay veya spor içeceği ile doldurmayın. Bu,
buzdolabına zarar verebilir.
• Parmaklarınızın sıkışmamasına dikkat edin.
• Buzdolabının su basması durumunda, en yakın servis merkeziyle
iletişim kurduğunuzdan emin olun.
- Elektrik çarpması ve yangın riski vardır.
• Bitkisel yağları buzdolabınızın kapı bölmelerinde tutmayın.
Yağ katılaşarak kirletici bir tat verebilir ve kullanımı zorlaştırır.
Ek olarak, açık kap sızıntı yapabilir ve sızan yağ kapı bölmesinin
çatlamasına neden olabilir. Bir yağ kabını açtıktan sonra, kabı bir
dolap veya kiler gibi serin ve gölgeli bir yerde tutmak en iyisidir.
- Bitkisel yağ örnekleri: zeytinyağı, mısır yağı, üzüm çekirdeği
yağı vb.
Temizlik uyarıları
DİKKAT
• Doğrudan buzdolabının içine veya dışına su püskürtmeyin.
- Yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
• Buzdolabının içini kurutmak için saç kurutma makinesi kullanmayın.
• tü kokuları gidermek için buzdolabına yanan bir mum koymayın.
- Bu, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
• Temizleme ürünlerini doğrudan ekrana püskürtmeyin.
- Ekrandaki basılı harer çıkabilir.
• Cihaza su gibi yabancı maddeler girerse, fişi prizden çekin ve en
yakın servis merkezinize başvurun.
- Aksi halde elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Güvenlik Bilgisi
Türkçe
20
Güvenlik Bilgisi
• Elektrik fişi bıçaklarından yabancı maddeleri veya tozu çıkarmak
için temiz, kuru bir bez kullanın. Fişi temizlerken ıslak veya
nemli bir bez kullanmayın.
- Aksi takdirde, yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
• Cihazı, doğrudan üzerine su sıkarak temizlemeyin.
• Temizlik için benzen, tiner veya Clorox, klorid kullanmayın.
- Bunlar cihazın yüzeyine zarar verebilir ve yangına neden
olabilirler.
• Dağıtıcı deliğine asla parmak veya başka cisimler sokmayın.
- Kişisel yaralanmalara veya maddi hasara neden olabilir.
• Temizlemeden veya bakım yapmadan önce, cihazı duvardaki
prizden çıkarın.
- Aksi halde elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
• Buzdolabını temizlemek için temiz bir sünger veya yumuşak bir
bez ve ılık suda yumuşak bir deterjan kullanın.
• Pencere spreyleri, ovalama temizleyicileri, yanıcı sıvılar, muriatik
asit, temizleme cilaları, konsantre deterjanlar, ağartıcılar veya dış
yüzeylerde petrol ürünleri içeren temizleyiciler, kapılar ve kabin
kaplamaları, plastik parçalar, kapı ve iç kaplamalar gibi aşındırıcı
veya sert temizleyiciler ve contalar kullanmayın.
- Bunlar materyali çizebilir veya zarar verebilir.
• Cam raarı veya kapakları soğukken ılık suyla temizlemeyin.
Cam raar ve kapaklar ani sıcaklık değişikliklerine veya çarpma
veya düşme gibi etkilere maruz kaldığında kırılabilir.
/