Chicco Xpace Isofix El kitabı

Kategori
Araba koltukları
Tip
El kitabı
2
IstruzioniD’uso Pag.14-19
ModeD’emploi Pag.20-26
Gebrauchsanleitung Pag.27-33
Instructionsforuse Pag.34-39
InstruccionesDeUso Pag.40-45
InstruçõesDeUtilização Pag.46-52
Gebruiksaanwijzing Pag.53-58
Kullanim Bilgileri Pag.59-64

Brukerveiledning Pag.65-70
Bruksanvisning Pag.71-76
Οδηγιεσ χρησησ Pag.77-82
 Upute Za Uporabu Pag.83-88
NavodilaZaUporabo Pag.89-94
NávodKPoužití Pag.95-100
NávodKPoužitiu Pag.101-106
InstrukcjaSposobuUżycia Pag.107-112
HasználatiUtasítás Pag.113-118
InstrucţiuniDeFolosinţă Pag.119-124
ИнструкцияПоЭксплуатации Pag.125-130
Pag.131-135
I
F
D
GB
E
P
NL
GR
TR
HR
N
SL
CS
SK
PL
H
R
RU
SA
S
58
Kullanim
bilgileri
ÖNEMLİ: ÜRÜNÜ KULLANMAYA BAŞLAMADAN
ÖNCE BU KULLANIM KILAVUZUNUN TÜMÜNÜ,
KULLANIMDAN KAYNAKLANACAK OLASI
TEHLİKELERİ ÖNLEMEK İÇİN DİKKATLE
OKUYUNUZ VE İLERDE REFERANS OLMAK ÜZERE
SAKLAYINIZ. ÇOCUĞUNUZUN GÜVENLİĞİNİ
TEHLİKEYE SOKMAMAK İÇİN BU ÖNERİLERİ
DİKKATLE TAKİP EDİNİZ.
DİKKAT! KULLANIM ÖNCESİ OLASI PLASTİK
TORBALARI VE ÜRÜNÜN AMBALAJINI
OLUŞTURAN BÜTÜN PARÇALARI ÇIKARTARAK
ATINIZ VEYA HER DURUMDA ÇOCUKLARIN
ULAŞAMAYACAĞI BİR YERE KALDIRINIZ. BU
AMBALAJLARIN ATILMASINDA, YÜRÜRLÜKTEKİ
YASALARA UYGUN ATIK TOPLAMA YERLERİNDEN
YARARLANINIZ.
ÖNEMLİ UYARI: ISOFIX sistemi ile takılma
1. Bu ürün ISOFIX bir çocuk güvenlik aygıtıdır.
ECE R44/04 Yönetmelik ilkelerine göre
genelde ISOFIX ankoraj sistemine sahip
araçlarda kullanılmak üzere onaylanmıştır.
2. EVRENSEL İSOFİX sisteminin kullanılması
için, oto koltuğunu takmadan önce aracın
kullanım kitabını okumak gerekir. Araç
kullanım kitabı oto koltuğunun sınıfı ile
uyumlu EVRENSEL İSOFİX olarak onaylanmış
noktaları belirtecektir.
3. Bu kavrama aygıtı, bu uyarıyı taşımayan daha
önceki modellere göre, en katı onaylama
ilkeleri temel alınarak “Evrensel” olarak
sınıflandırılmıştır.
4. Aygıtın kullanılabileceği İSOFİX kitle grubu
ve boyut sınıfı: GRUP 1, sınıf B’dir.
5. Tereddüt durumunda üretici firma veya
yetkili satıcısı ile temas ediniz.
DİKKAT! Oto koltuğunuzu takmak için asla
İSOFİX ve aracın emniyet kemeri gibi iki
kancalama sistemini asla birleştirmeyiniz.
DİKKAT! İSOFİX’in kullanılması sırasında, alt
ankorajların sabitlemesi yeterli değildir. Bu
nedenle “Top Tether” i (zincir) kesinlikle araç
üreticisince öngörülen ankoraj noktasına
sabitlemek gerekir.
ÖNEMLİ UYARI: 3 uçlu kemer ile takılma
1. Bu ürün, ECE R44/04 Yönetmelik esaslarına
uygun olarak onaylanmış “Evrensel”
kısıtlamalara uygun bir üründür. Genel olarak
araçlarda kullanılmaya uygun olup, araç
koltuklarının hepsi ile olmasa da çoğunluğu
ile uyumludur.
2. Mükemmel uyum, aracın üreticisinin araç
kullanım kitabında, söz konusu yaş kuşağı
için uygun “Evrensel” kısıtlamalara uygun
olduğunu belirtmesi durumunda daha
kolaylıkla elde edilebilmektedir.
3. Bu kısıtlamalar, bu uyarıyı taşımayan daha
önceki modellere göre, en katı onaylama
ilkeleri temel alınarak “evrensel” olarak
sınıflandırılmıştır.
4. 3 uçlu statik veya sarıcılı, UN/ECE N°16 veya
eşdeğerli başka standartlara uygun olarak
onaylanmış emniyet kemerleri ile donanmış
araçlarda kullanılmaya uygundur.
5. Tereddüt durumunda üretici firma veya
yetkili satıcısı ile temas ediniz.
ÇOK ÖNEMLİ! HEMEN OKUNMALIDIR.
• BuOtoKoltuğu,“1Grup”olarak9ile18kg.
ağırlıktakiçocukların(9–12ayileyaklaşık3
yaş arası) araçta taşınması için ECE R 44/04
Avrupa Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde
onaylanmıştır.
• OtoKoltuğu’nunayarişlemleriyalnızcabir
yetişkin tarafından yapılmalıdır.
• Herülke,çocuklarınaraçtataşınmalarında
güvenlik konusunda ayrı yasa ve
yönetmelikler uygulamaktadır. Bu nedenle
daha detaylı bilgi için yerel makamlara
başvurulması önerilir.
• Herhangi bir kişinin kullanım bilgilerini
okumadan ürünü kullanmasına engel
olunuz.
• Yalnız bir kaza durumunda değil, başka
koşullar altında da (örneğin ani fren, vs.)
çocuğun ciddi şekilde yaralanma tehlikesi,
bu kullanım kılavuzunda belirtilen önerilere
doğru şekilde uyulmaması durumunda
artar.
• Bu ürün yalnızca araç koltuğu üzerinde
kullanılmak üzere tasarlanmıştır, evde
kullanılmaya uygun değildir.
• Bir kaza durumunda hiçbir Oto koltuğu
çocuğun tam güvenliğini garanti etmez,
ancak bu ürünün kullanılması ağır yaralanma
ya da ölüm riskini azaltır.
• OtoKoltuğunu,kısayolculuklardadadaima
doğru bir şekilde takılmış ve emniyet kemerleri
bağlanmış olarak kullanınız. Oto Koltuğu’nun
kullanılmaması çocuğunuzun güvenliğini
tehlikeye sokabilir. Özellikle kemerin uygun
şekilde gergin olduğunu kontrol ediniz,
bükülmüş ya da hatalı pozisyonda takılmış
olmamasına dikkat ediniz.
• Hafif de olsa bir kaza durumunda Oto
TR
59
Koltuğu çıplak gözle daima görülemeyecek
şekilde zarara uğramış olabilir: bu nedenle
değiştirilmesi gerekir.
• İkincielOtoKoltuğukullanmayınız:çıplak
gözle görülemeyecek ancak ürünün
güvenliğini tehlikeye atabilecek yapısal
hasar görmüş olabilir
• Hasargörmüş,deformeolmuş,aşırışekilde
yıpranmış ya da herhangi bir parçası eksik
Oto Koltuğu kullanmayınız: orijinal güvenlik
niteliğini kaybetmiş olabilir.
• Ürünüzerinde üreticininonayıolmadan
değişiklik ya da ilaveler yapmayınız. Oto
Koltuğu’na üretici tarafından verilmemiş
ya da uygunluğu onaylanmamış aksesuar,
yedek parça veya aksam takmayınız.
• Oto Koltuğu’nu araç koltuğundan veya
çocuğu oturduğu bölümden yükseltmek
için hiç bir ek, örneğin yastık veya örtü gibi
eşya kullanmayınız: kaza durumunda Oto
Koltuğu düzgün bir şekilde çalışmayabilir.
• Oto Koltuğu ile araçkoltuğu ya daOto
Koltuğu ile aracın kapıları arasında herhangi
bir eşya bulunmadığını kontrol ediniz.
• Aracınkoltuklarının(katlanabilir,devrilebilir
veya döndürülebilir) sağlam bir şekilde
kancalandığını kontrol ediniz.
• Özelliklearacınarkacamıönündeolmaküzere
araç içinde güvenli bir şekilde sabitlenmemiş
veya yerleştirilmemiş eşya ya da bagaj
taşınmadığından emin olunuz. Bir kaza
durumunda veya ani fren yapılması halinde
yolcuların yaralanmalarına neden olabilir.
• Başka çocukların Otomobil Koltuğu’nu
oluşturan parçalar veya aksam ile
oynamalarına izin vermeyiniz.
• Çocuğu asla araçta yalnız bırakmayınız,
tehlikeli olabilir!
• OtoKoltuğu’ndaaslabirden fazla çocuk
taşımayınız.
• Araçtaki bütün yolcuların gerek kendi
güvenlikleri açısından gerek yolculuk
sırasında, kaza veya ani fren yapma
durumunda çocuğun yaralanmasına neden
olabileceklerinden, emniyet kemerlerini
kullandıklarından emin olunuz.
• DİKKAT!Ayarlamaişlemlerisırasında(baş
dayanağının ve kemerlerin ayarlanması),
Oto koltuğunun oynak yerlerinin çocuğun
vücudu ile temas etmediğinden emin
olunuz.
• Hareket halindeyken, Oto Koltuğu veya
çocuk üzerinde ayarlama işlemi yapmadan
önce aracı emin bir yerde durdurunuz.
• Çocuğun emniyet kemerinin kancalama
tokasını açmadığını ve Oto Koltuğu veya
parçalarını kurcalamadığını periyodik olarak
kontrol ediniz.
• Yolculuksırasındaçocuğayiyecekmadde,
özellikle de lolipop, dondurma ya da saplı
herhangi başka yiyecek vermekten kaçınınız.
Kaza veya ani fren yapma durumunda
yaralanmasına neden olabilir.
• Uzun yolculuklarda sık sık mola veriniz.
Çocuk Oto koltuğunda kolaylıkla yorulur
ve hareket etmek ister. Çocuğu kaldırım
tarafından indirip bindirmeniz önerilir.
• Kılıftanetiketvemarkalarıçıkarmayınız.
• OtoKoltuğu’nunuzunsüregüneşaltında
kalmasından kaçınınız, materyal ve kumaşın
renginde solmaya neden olabilir.
• Aracın uzun süre güneşaltında kalması
durumunda, çocuğu Otomobil Koltuğu’na
oturtmadan önce değişik kısımların aşırı
ısınmadığından emin olunuz: bu durumda,
yanıklara engel olmak için çocuğu
oturtmadan önce Oto Koltuğu’nu iyice
soğumaya bırakınız.
• ÇocuktaşınmadığızamandaOtoKoltuğu
varsa takılı bırakılmalı (İSOFİX kancalar veya
3 uçlu kemerle) ya da bagaja konulmalıdır.
Kancalanmamış Otomobil Koltuğu bir kaza
durumunda ya da ani fren yapıldığında
yolcular için tehlikeli olabilir.
• Artsana Firmasıürünün uygun olmayan
amaçla kullanılmasından ve bu
kullanım bilgilerine uyulmamasından
kaynaklanabilecek zararlardan sorumlu
değildir.
KULLANIM BİLGİLERİ
• OLUŞTURANPARÇALAR
ÜRÜN VE ARAÇ KOLTUĞUNA ILIŞKIN
KISITLAMA VE NITELIKLER
• OTOKOLTUĞUNUNISOFIXSISTEMLEARAÇ
KOLTUĞUNA TAKILMASI
OTO KOLTUĞUNUN 3 UÇLU KEMER
ARACILIĞIYLA ARAÇ KOLTUĞUNA
TAKILMASI
OTO KOLTUĞUNUN DOĞRU ŞEKILDE
TAKILMASI IÇIN UYARILAR
ÇOCUĞUN OTO KOLTUĞUNA
OTURTULMASI
• BAŞ DAYANAĞI YASTIK VE KEMERLERIN
AYARLANMASI
OTO KOLTUĞUNUN EĞIMININ
AYARLANMASI
• BAKIM
OLUŞTURAN PARÇALAR (Resim 1–2-3-4-5)
Resim1(Ön)
A. Baş dayanacak yastık
60
B. Kemerlerin geçme iliği
C. Omuzluklar
D. Oto koltuğunun kemerleri
E. Kemerlerin ayar düğmesi
F. Kemerlerin ayar şeridi
G. Kemerlerin açma/kapama tokası
H. Kılıf
I. Dolgulu bacak ayırıcı
J. Oto koltuğunun tabanı
K. Oto koltuğunun oturma yeri
L. İSOFİX sistemi kanca ayrıma sapı
Resim 2 (Arka)
M. Baş dayanağının ayar düğmesi
N. Onaylama etiketi
O. Kemerlerin sabitleme levhası
P1 İSOFİX sistemi
P2 Top Tether
Resim 3 (Profil)
Q. Oturma yeri ayar kolu
R. Kullanım kitabının konulacağı cep
S. 3 uçlu araç kemeri karın şeridinin geçme
kılavuzu
S1.3 uçlu araç kemeri çapraz şeridinin geçme
kılavuzu
T. Araç çapraz kemerini bloke eden mandal
U. Takma bilgilerini içeren etiket
V. İSOFİX sistemi
Resim 4 (Özel İSOFİX sistemi)
W. Konektörler
X. Koruyucu başlıklar
Y. Kanca açıcı düğmeler
Z. Kancalanma göstergeleri
Resim 5 (Özel TOP TETHER)
AA. Kemer
BB. Regülâtör
CC. Germe göstergesi
DD. Kanca
ÜRÜN VEYA ARAÇ KOLTUĞUNA İLİŞKİN
KISITLAMA VE KULLANIM ÖZELLİKLERİ
DİKKAT! Ürün ve araç koltuğu ile ilgili olarak
aşağıda belirtilen kısıtlama ve kullanım
özelliklerine titizlikle uyunuz: aksi takdirde
güvenlik garanti edilmez.
• Çocuğunağırlığı9Kgile18Kgarasında
olmalıdır.
• Otokoltuğununaraçkoltuğuüzerinearacın
emniyet kemeri ile takılması durumunda,
bu kemer 3 uçlu, statik veya sarıcılı, UNI/
ECE N°16 Yönetmelik veya eşdeğerli başka
standartlara göre onaylanmış olmalıdır.
Oto koltuğu İSOFİX sistemi ile aracın
kullanım kitabında belirtilen pozisyonlarda
takılabilir.
• Otokoltuğuşoförmahallindeyolcukoltuğu
üzerine ya da arka koltuklardan herhangi
biri üzerine, daima hareket yönüne dönük
olarak takılabilir. Bu Oto koltuğunu asla
yana doğru veya hareket istikametinin aksi
yönde döndürülmüş koltuklar üstünde
kullanmayınız (resim 7).
DİKKAT! Kazalar ile ilgili istatistiklere göre,
araçların arka koltukları ön koltuklardan daha
güvenlidir: bu nedenle Otomobil Koltuğu’nun
arka koltuklara takılması önerilir. Özellikle arka
orta koltuk en emin koltuktur: bu durumda, izin
verildiği takdirde, Otomobil Koltuğu’nu arka
orta koltuğa yerleştiriniz.
Otomobil Koltuğu’nun ön koltuğa yerleştirilmesi
durumunda, daha emin olması için, arka
koltuklarda oturan başka yolcularla uyumlu
olarak, koltuğun mümkün olduğunca arkaya
itilmesi önerilir. Araç, emniyet kemerlerinin
yüksekliğini ayarlayan bir düzenleyici ile
donandığı takdirde bunu en alçak pozisyona
sabitleyiniz. Daha sonra kemer regülâtörünün
araç koltuğunun sırt dayama kısmına göre
arkada (veya en fazla aynı hizada) olduğunu
kontrol ediniz.
Ön koltuğun Airbag ile korunması durumunda,
daima aracın kullanım kitabını referans alınız.
DİKKAT! Araç koltuğunun yalnızca iki ankoraj
uçlu bir yatay kemerle donanması durumunda
Oto koltuğunu asla aracın emniyet kemeri ile
takmayınız(resim8).
OTO KOLTUĞUNUN İSOFİX SİSTEMİ İLE
ARACA TAKILMASI
TAKMA HAZIRLIĞI
1. İSOFİX sisteminin kanca açma kolunu dışa
doğruçekiniz(resim9).
2. Kolu çekili tutarak İSOFİX sistemini sırt
dayanağının arka kısmından TAMAMEN
çıkartınız (resim 10). Sistemin sonuna kadar
çıkmış olduğundan emin olunuz.
3. İSOFİX konnektörlerin iki kırmızı düğmesini
(Y) (resim 11a) içeri doğru itiniz ve basılı
tutarak iki koruyucu başlığı (X) çıkartınız
(resim 11b).
4. İki koruyucu başlığı tabanın altında yer
alan özel bölmeye yerleştiriniz (Resim 12a
–12b).
DİKKAT! İSOFİX sistemi kullanılmadığı zaman
yeniden tabanın içine yerleştirmek için
vazgeçilmez olan başlıkları itina ile saklayınız.
OTO KOLTUĞUNUN TAKILMASI
1. Oto koltuğunu aracın önceden seçtiğiniz
61
koltuğuna yerleştiriniz. DİKKAT! Oto
Koltuğu ile araç koltuğu ya da Oto Koltuğu
ile aracın kapıları arasında herhangi bir eşya
bulunmadığını kontrol ediniz.
2. İki İSOFİX konektörünü araç koltuğu
üzerinde sırt dayanağı ve oturma yeri
arasında bulunan kancalara kancalayınız
(resim 13). DİKKAT! Kancalanmanın doğru
şekilde yapıldığından emin olmak için iki
göstergenin (Z) yeşil rengi gösterdiğini
kontrol ediniz.
3. Oto koltuğunu, iyice oturması için aracın
sırt dayanağına doğru kuvvetle itiniz (Resim
14).
TOP TETHER TAKILMASI
Oto koltuğunun takılması yalnızca Top Tether’in
takılması ile tamamlanır.
DİKKAT! Top Tether’in Oto koltuğuna
kancalanacağı noktayı tespit etmek için aracın
kullanım kitabını referans alınız. Bu kancalanma
noktası özel etiketle işaretlenmiştir (Resim 15) ve
resim16a-16b–16c–16d–16e’debelirtilen
noktalarda bulunabilir.
DİKKAT! Top Tether için kullanılan ankorajın
öngörülen ankoraj olduğunu kontrol ediniz.
Karıştırmamak için bagajları sabitlemekte
kullanılan bir halka kullanınız (Resim 17).
DİKKAT! Top Tether’i araç koltuğunun üst kısmı
ile baş dayanağı arasından geçiriniz. Top Tether’i
asla baş dayanağının üstünden geçirmeyiniz
(Resim18).
8. Ankorajnoktasıbirkeztespitedildiktensonra
Top Tether’in kancasını (DD) birleştiriniz
(Resim19).
9. TopTether’inkemeruzunluğunuayarlamak
için şeridi kuvvetlice çekerek geriniz (Resim
20). Doğru şekilde gerildiği şerit üzerindeki
yeşil renkli göstergenin görülmesinden
anlaşılır (Resim 21).
10. Şeridin fazlasını sararak özel velkro ile
emniyete alınız (Resim 22).
SÖKÜLME
DİKKAT! Sökülme işlemine başlamadan önce
çocuğu Oto koltuğundan kaldırınız.
1. Özel BB düğmeye basarak (Resim 23) ve
kancayı ayırarak Top Tether’i gevşetiniz.
2. Top Tether’in şeridini sarıp velkro şerit
yardımıyla emniyete alınız (Resim 22).
3. İSOFİX sistemin kancadan ayırma kolunu
(L) dışarı doğru çekiniz ve çekili tutarak
Oto koltuğunu, İSOFİX sistem tamamen
çıkıncaya kadar uzaklaştırınız (Resim 24a-
24b).
4. İki kırmızı düğmeyi içe doğru iterek
konnektörleri, her iki ucun da içeri doğru
dönük olmasına dikkat ederek araç koltuğu
üzerindeki İSOFİX bağlantılarından ayırınız
(Resim 25).
5. Önceden konulmuş iki koruyucu başlığı
Oto koltuğunun tabanından çıkartarak,
her iki ucun da içeri doğru dönük olmasına
dikkat ederek yeniden İSOFİX üzerindeki
konektörlere geçiriniz (Resim 26a-26b).
6. İSOFİX sistemi Oto koltuğunun tabanının
içine itip tamamen girinceye kadar itiniz
(Resim 27).
OTO KOLTUĞUNUN ARACA 3 UÇLU KEMER
İLE TAKILMASI
DİKKAT! ARAÇ KEMERİNİ ASLA BU
KULLANIM KİTABINDA BELİRTİLENDEN
BAŞKA POZİSYONLARDA GEÇİRMEYİNİZ:
ÇOCUĞUNUZUN GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE
GİREBİLİR!
Kemerlerin geçeceği yerler Oto koltuğu
üzerinde kırmızı renkli elemanlarla belirgindir.
DİKKAT! Bu bilgiler gerek metin gerekse
resim olarak Oto koltuğunun ön sağ koltuğa
takılmasına aittir. Başka pozisyonlarda takmak
için yine de aynı işlem dizisini uygulamanız
gerekir.
1. Oto koltuğunu aracın önceden seçtiğiniz
koltuğuna yerleştiriniz. DİKKAT! Oto
Koltuğu ile araç koltuğu ya da Oto Koltuğu
ile aracın kapıları arasında herhangi bir eşya
bulunmadığını kontrol ediniz.
2. Oto Koltuğunun sırt dayanağını, oturma
yerinin (Q) altında bulunan kolu kendinize
doğruçekerektamameneğiniz(Resim28).
3. Araç emniyet kemerini sırt dayanağı ile
Oto Koltuğunun tabanı arasındaki alandan
geçirerekçekiniz(Resim29).
4. Aracın 3 uçlu kavrama kemerini kemerlerin
geçeceği kılavuzlardan geçiriniz (Resim
30).
5. Oto Koltuğunun diğer yanından çıkartıp araç
koltuğunun tokasına kancalayınız (Resim
31).
6. Araç koltuğunun aynı yanında yer alan
kemer-bloke edici mandalı (T) koluna
bastırarak açınız (Resim 32).
7. Araç kemerinin çapraz şeridini mandala
aynen Resim 33’de gösterildiği gibi sokunuz.
Mandalın kolunu bırakınca otomatik olarak
blokaj pozisyonuna döner.
8. OtokemerininçaprazşeridiniOtoKoltuğu
araç koltuğuna iyice oturuncaya kadar
kuvvetle çekiniz (Resim 34), gerekirse Oto
Koltuğuna bir dizinizle bastırınız.
9. ÇaprazkemerinüstkısmınıaynenResim
62
35’de gösterildiği gibi yerleştirerek S1
kılavuzundan geçiriniz.
10. Kemeri, son bölümünü de germek için
Resim 35’de gösterilen yöne doğru kuvvetle
çekiniz.
11. Oto koltuğunun doğru şekilde takıldığını
kontrol ediniz (Resim 36).
OTO KOLTUĞUNUN DOĞRU TAKILMASI
İÇİN UYARILAR
DİKKAT! Güvenliği tehlikeye sokmamak için,
takılma sonunda DAİMA:
- araç kemerinin hiçbir noktada kıvrılıp
bükülmemiş olduğunu,
- kemerin her bölümünün iyice gergin
olduğunu,
- operasyonların sonunda Oto Koltuğunun
araç koltuğuna iyice oturmuş olduğunu
kontrol ediniz; oturmadığı takdirde takma
işlemlerini tekrarlayınız.
ÇOCUĞUN OTO KOLTUĞUNA
YERLEŞTİRİLMESİ
- Çocuğu oturtmadan önce, kemer ayar
düğmesine basıp aynı anda Oto Koltuğunun
her iki kemerini omuzluklar altından tutup
kendinize doğru çekerek gevşetiniz (Resim
37).
- Oto Koltuğunun kemer tokalarını kırmızı
düğmelerebasıp(Resim38)vekemerleri
dışa doğru genişleterek açınız. Şimdi çocuğu
Oto Koltuğuna oturtmak mümkündür
(Resim39).
DİKKAT! Çocuğun bedeni Oto Koltuğunun
sırt dayanağına iyice dayanmış olarak
oturduğunu daima kontrol ediniz (Resim
40).
- Bacak ayırıcıyı, kemerleri tutup tokanın iki
dilini üst üste getirerek (Resim 41a - 41b) her
ikisini de iyice duyulacak “klik” sesini duyana
dek tokanın yuvası içine itiniz (Resim 42).
- Her iki metal dilin özel şeklinden dolayı
sadece bir tanesini sokmak mümkün
değildir, her iki dil birlikte kancalanacak
şekilde tasarlanmıştır.
BAŞ DAYAMA YASTIĞI VE KEMERLERİN
AYARLANMASI
Baş dayanağı ve kemerler aynı anda, arka
düğme aracılığıyla yukarı doğru 6 değişik
pozisyonda ayarlanabilir.
DİKKAT! Doğru şekilde ayarlamak için baş
dayanağı, kemerlerin çocuğun omuzları
hizasında çıkmasına olanak verecek şekilde
yerleştirilmelidir (Resim 43). Ayar işleminin
yerine getirilmesi için sırt dayanağının arkasında
bulunan ayar düğmesine (M) basarak basılı
tutunuz (Resim 44) ve aynı anda baş dayanağını
istenilen pozisyona gelinceye kadar hareket
ettiriniz (Resim 45); bu noktada düğmeyi
bırakınız ve baş dayanağını, yerine oturduğunu
belirten klik sesi duyuluncaya kadar elinizle
yürütünüz.
Oto koltuğunun kemerlerini germek için,
kemerlerin ayar şeridini (Resim 46) çocuğun
vücuduna iyice oturtuncaya kadar çekiniz.
Kemerleri gerdikten sonra, omuzlukları tutarak
kemerleri çocuğun bedenine en mükemmel
şekilde adapte etmek için aşağı doğru çekiniz.
DİKKAT! Kemerler iyice gergin ve çocuğun
vücuduna oturmalı ancak çok sıkı olmamalıdır:
omuzlar hizasında kemer ile çocuğun vücudu
arasına parmak sokulabilmelidir.
DİKKAT! Kemerlerin bükülmemiş olmalarına
dikkat ediniz, özellikle çocuğun karın bölgesini
kontrol ediniz.
OTURMA YERİ EĞİMİNİN AYARLANMASI
Oto koltuğu 5 pozisyonda ayarlanabilir.
Eğimi değiştirmek için oturma yeri altında yer
alan kolu (Q) kendinize doğru çekiniz (Resim
47).
DİKKAT! İstenilen eğimi elde ettiğiniz zaman,
önce kolu bırakınız, daha sonra kolun
kancalandığını belirten klik sesini duyuncaya
kadar oturma yerini oynatmaya devam ediniz.
DİKKAT! İstenilen eğimi elde ettiğiniz zaman
kemerlerin Oto Koltuğu çevresinde doğru
şekilde gergin olduklarını daima kontrol
ediniz.
DİKKAT! Ayarlama operasyonlarında, oynak
kısımların çocuğun bedeni ya da araç
koltuğunda taşınan başka çocukların vücudu
ile temas etmediğinden emin olunuz.
BAKIM
Temizlik ve bakım işlemleri yalnızca bir yetişkin
tarafından yapılmalıdır.
Kılıfın temizliği
Otomobil Koltuğu’nun kılıfı tamamen sökülebilir
ve elde ya da çamaşır makinesinde 30°C.
yıkanabilir. Yıkamak için kumaşın etiketinde
belirtilen bilgilere uyunuz. Asla aşındırıcı
deterjan ya da eritici maddeler kullanmayınız.
Kılıfa santrifüj yapmayınız ve sıkmadan
kurutunuz.
Araçta kullanılacak Oto Koltuğu’nun
tamamlayıcı ve dolayısıyla güvenlik unsuru olan
kılıfı, yalnızca üretici tarafından uygun görülen
bir kılıf ile değiştirilebilir.
DİKKAT! Otomobil Koltuğu, çocuğun
63
güvenliğini tehlikeye sokmamak için asla kılıfsız
kullanılmamalıdır.
Kılıfı söküp çıkartmak için önce emniyet
kemerlerini aşağıda belirtildiği gibi söküp
çıkartmak gerekir:
- Emniyet kemerlerinin ayarlama tuşuna
basınız ve aynı anda Koltuğun iki kemerini
omuz kayışlarının alt tarafından elinize alıp
genişletmek için kendinize doğru çekiniz
(Resim 37).
- tokanın kırmızı tuşuna basarak emniyet
kemerleriniaçınız(Resim38).
- kılıfın kapanış cırt cırtlı şeridini sırt dayanağın
içtarafındanaçınız(Resim48).
- kemeri, omuz kayışı ile birlikte, kılıfın altına
getiriniz(Resim49).
- aynı işlemi diğer kemer için de tekrarlayınız.
- baş dayanağın kılıfını, bacak ayırıcısını ve
Koltuğun kılıfını söküp çıkartınız.
Kılıfı ve emniyet kemerlerini tekrar takmak için
aşağıdaki işlemeri yerine getiriniz:
- baş dayanağın kılıfını, bacak ayırıcısını ve
Koltuğun kılıfını tekrar takınız.
- cırt cırtlı şeritleri kapatmadan önce, emniyet
kemerlerini kılıfın üzerinden geçiriniz (Resim
50).
DİKKAT! Kemerlerin kıvrılmış olmamasına
kontrol ediniz.
DİKKAT! Ürünün bazı versiyonlarında kılıfı
kapatmak için cırt cırtlı şerit yerine bir fermuar
mevcuttur.
Plastik veya metal
kısımların temizlenmesi
Plastik veya boyalı metal kısımların
temizlenmesinde yalnızca nemli bir bez
kullanınız. Asla aşındırıcı deterjanlar veya eritici
maddeler kullanmayınız.
Oto koltuğunun oynayan kısımları hiçbir şekilde
yağlanmamalıdır.
Oluşturan parçaların bütünlüğünün kontrolü
Aşağıdaki parçaların bütünlüğü ve aşınma
durumlarının periyodik olarak kontrol edilmesi
önerilir:
• Kılıf:dolgumalzemesinindışarıtaşmadığını
veya kopmadığını kontrol ediniz. Dikişlerin
daima sağlam olduğunu kontrol ediniz.
• Kemerler:Kumaştaanormalbirpürçeklenme
ve ayar şeridi, bacak ayırıcı, omuzluklar ve
kemer ayarlama levhası karşılığında gözle
görülür bir incelme olmadığını kontrol
ediniz
• Plastik parçalar: Plastikten oluşan tüm
kısımların aşınma durumunu kontrol ediniz,
gözle görülür hasar veya renkte solma
belirtisi görülmemesi gerekir.
DİKKAT! Oto koltuğu deforme olmuş veya aşırı
derece yıpranmış ise değiştirilmesi gerekir:
orijinal güvenlik niteliklerini kaybetmiş olabilir.
Ürünün Saklanması
Araca takılmadığı zaman Oto koltuğunun kuru
bir yerde, ısı kaynaklarından uzakta, tozdan,
rutubet ve direkt güneş ışınlarından korunarak
saklanması önerilir.
Ürünün Atılması
Oto koltuğu için öngörülen kullanım limitine
ulaşıldığında ürünü kullanmayınız ve atınız.
Çevreye saygı nedeniyle ülkenizde yürürlükte
olan yönetmelikler hükümlerince değişik atıkları
cinslerine göre ayırınız.
DAHA DETAYLI BİLGİ İÇİN:
Chicco Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Litros Yolu 4/1
Topkapı
Tel:0212 467 30 30
www.chicco.com
1 / 1

Chicco Xpace Isofix El kitabı

Kategori
Araba koltukları
Tip
El kitabı