boso bosotherm 1800 Kullanım kılavuzu

Tip
Kullanım kılavuzu
36
TÜRKÇE
İçindekiler
1. Teslimat kapsamı .............................................. 37
1.1 Cihaz Açıklaması ........................................37
2. Önemli bilgiler
Daha sonra kullanmak üzere muhafaza edin ....37
3. Amaca uygun kullanım .....................................39
4. Kullanım ............................................................39
4.1 Güvenlik .....................................................39
4.2 Çalıştırma ..................................................39
4.3 Açma ..........................................................39
4.4 Isıyı ayarlama .............................................. 39
4.5 Otomatik kapanma ...................................40
4.6 Kapatma ...................................................40
5. Temizlik ve bakım ...........................................40
6. Saklama .......................................................... 41
7. Elden çıkarma ................................................. 41
8 . Sorunlarla karşılaşılması durumunda ne
yapılmalıdır? ...................................................41
9. Teknik veriler .................................................. 41
10. Garanti / Servis ................................................41
Şekillerin anlamı
Talimatları okuyun! 30°C‘de makinede
ekstra hassas yıkama
ile yıkanabilir
Ağartma yapılmaz
İğne batırmayınız! Makinede kurutulmaz
Ütü yapılmaz
Katlanmış veya
kırıştırılmış olarak
kullanmayınız!
Kuru temizleme
yapılmaz
3 yaşın altındaki
çocuklar için uygun
değildir.
Bu cihazda kullanılan
tekstil ürünleri, Hohens-
tein araştırma kurumu
tarafından kanıtlandı
-
ğı üzere Oeko-Tex 100
standardının insan eko-
lojisine yönelik şartlarını
karşılamaktadır.
20
PAP
Ambalajı çevreye say-
gılı şekilde bertaraf
edin
UYARI: Yaralanma tehlikeleri veya sağlık açısından tehlikeler
ile ilgili uyarı bilgileri.
37
DİKKAT: Cihazda / aksesuarlarda söz konusu olabilecek
hasarlar ile ilgili bilgi.
BİLGİ/NOT: Önemli bilgilere dikkat çekilmesi.
1. Teslimat kapsamı
1 Isı yastığı
1 Şalter
1 Kullanım kılavuzu
1.1 Cihaz Açıklaması
1. Elektrik fişi
2. Güç kablosu
3. Şalter
4. Sıcaklık kademeleri için aydınlatmalı gösterge
5. Açma/Kapatma ve sıcaklık kademesi sürgülü şalteri
6. Birleştirme elemanı
2. Önemli bilgiler
Daha sonra kullanmak üzere muhafaza edin
UYARI
• Aşağıdaki yönergelerin dikkate alınmaması, kişisel yaralanmaya veya
maddi hasara (elektrik çarpması, ciltte yanıklar, yangın) neden olabilir.
Aşağıdaki güvenlik ve risk uyarıları yalnızca sizin veya üçüncü kişilerin
sağlığını korumak için olmayıp ürünün korunmasına da hizmet etmek
-
tedirler. Bu nedenle bu güvenlik uyarılarını dikkate alın ve ürünü bir
başkasına verirken bu kılavuzu da birlikte verin.
• Bu ısı yastığı, ısıya duyarsız ve aşırı ısınmaya karşı tepki veremeyen
diğer korunmaya muhtaç olan kişiler tarafından kullanılmamalıdır (örn.
diyabetli hastalarda, kullanılan bölgede hastalığa bağlı cilt değişimi
olan veya cildinde iyileşmiş yara izi olan şahıslarda, ağrı kesici ilaçların
alınmasından veya alkol kullanılmasından sonra).
• Bu ısı yastığı çok küçük çocuklarda (0-3 yaş) kullanılmamalıdır çünkü
küçük çocuklar aşırı ısınmaya karşı tepki veremezler.
• Bu ısı yastığı küçük çocuklarda (3-8 yaş) kullanılmamalıdır veya
kullanılacaksa, şalter ebeveyni veya sorumlu bir kişi tarafından ayar-
lanmış olmalıdır veya çocuk ısı yastığının nasıl güvenli kullanılacağı
hakkında bilgilendirilmiş olmalıdır.
0
1
2
3
1
2
3
4
5
6
38
Bu ısı yastığı 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal ve akli becerile-
ri
kısıtlı veya tecrübesi ve bilgisi yetersiz olan kişiler tarafından ancak
gözetim altında veya ısı yastığının emniyetli kullanımı hakkında bilgi
-
lendirilmiş olmaları ve ısı yastığının kullanımı sonucu ortaya çıkabile-
cek tehlikelerin bilincinde olmaları koşuluyla kullanılabilir.
• Çocuklar ısı yastığıyla oynamamalıdır.
• Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim altında olmadıkları sürece çocuk
-
lar tarafından yapılmamalıdır.
• Bu ısı yastığı hastanelerde kullanım için tasarlanmamıştır.
• İğne batırmayın.
• Katlanmamış veya buruşturulmamış halde kullanın.
• Islak halde kullanmayın.
• Bu ısı yastığı yalnızca etikette belirtilmiş olan şalterle birlikte kullanıla
-
bilir.
• Bu ısı yastığının yaydığı elektriksel ve manyetik alanlar belli koşullar
altında kalp pilinizin işlevini bozabilir. Ancak bu değerler sınır değerle
-
rin çok altındadır: elektrik alanı gücü: maks. 5000 V/m, manyetik alan
gücü: maks. 80 A/m, manyetik akı yoğunluğu: maks. 0,1 mili Tesla.
Isı yastığını kullanmadan önce lütfen doktorunuza ve kalp pilinizin
üreticisine danışın.
• Kabloları çekiştirmeyin, burmayın veya set şekilde katlamayın.
• Bu ısı yastığı sık olarak kontrol edilerek yıpranma veya hasar belirtileri
olup olmadığı denetlenmelidir.
Eğer böyle işaretler varsa, ısı yastığı uygunsuz şekilde kullanılmışsa
veya artık ısınmıyorsa, yeniden kullanılmadan önce üretici tarafından
kontrol edilmelidir.
• Bu cihazın elektrik bağlantı kablosu hasar gördüğünde bertaraf edil
-
melidir. Çıkarılamıyorsa, cihaz bertaraf edilmelidir.
• Bu ısı yastığı açıkken,
– üzerine herhangi bir eşya (örn. valiz veya çamaşır sepeti)
konmamalıdır,
– üzerine sıcak su şişesi, ısıtıcı yastık veya benzeri bir ısı kaynağı
konmamalıdır.
• Isı yastığının kullanımı sırasında şalter içindeki elektronik parçalar
ısınır. Bu nedenle şalterin üzeri örtülmemelidir veya çalışırken ısı yastı
-
ğının üzerine konmamalıdır.
• Kullanım (Bölüm 4), temizlik ve bakım (Bölüm 5) ve saklama (Bölüm 6)
ile ilgili yönergelere kesinlikle uyun.
• Cihazlarımızın kullanımıyla ilgili hala sorularınız varsa, lütfen müşteri
hizmetlerimize başvurun.
39
3. Amaca uygun kullanım
DİKKAT
B
u ısı yastığı yalnızca insan vücudunun ısıtılması içindir.
4. Kullanım
4.1 Güvenlik
DİKKAT
Isı yastığı bir GÜVENLİK SİSTEMİ ile donatılmıştır. Bu sensör teknolojisi bir hata olması durumunda oto-
matik olarak kapanarak ısı yastığının herhangi bir noktasındaki aşırı ısınmayı önler. Isı yastığı GÜVENLİK
SİSTEMİ tarafından kapatıldığında, cihaz açık haldeyken sıcaklık kademelerinin lambaları yanmaz. Bir
hata nedeniyle kapatılan ısı yastığının güvenlik nedeniyle artık kullanılamayacağını ve belirtilen servis
adresine gönderilmesinin zorunlu olduğunu hatırlatırız. Arızalı ısı yastığını asla başka bir aynı tip şaltere
bağlamayın. Bu da aynı şekilde şalterdeki emniyet sistemi aracılığıyla kapanmaya yol açar.
4.2 Çalıştırma
DİKKAT
Isı yastığının kullanım esnasında buruşmamasına veya katlanmamasına dikkat edin.
• Önce konektörü birleştirerek şalteri ısı yastığına takın.
• Ardından fişi prize takın.
Ardından ısı yastığını karnınıza veya sırtınıza koyun. Ardından uzun elastik bandı vücudunuzun etrafından
dolaştırıp ısı yastığını cırt cırt bant ile sabitleyin.
4.3 Açma
Isı yastığını açmak için AÇIK/KAPALI ve sıcaklık kademeleri için sürgülü şalteri 1, 2 veya 3 konuma getirin.
Açık haldeyken sıcaklık kademelerinin (4) lambaları yanar.
4.4 Isıyı ayarlama
Kademe 0: KAPALI
Kademe 1: Minimum sıcaklık
Kademe 2: Orta sıcaklık
Kademe 3: Maksimum sıcaklık
LGİ/NOT
Isı yastığını en hızlı şekilde ısıtmak için önce en yüksek sıcaklık kademesini ayarlamalısınız.
LGİ/NOT
Bu ısı yastıkları, ilk 10 dakika içinde hızlı ısınma sağlayan bir hızlı ısıtma sistemine sahiptir.
UYARI
Eğer ısı yastığı birkaç saat boyunca kullanılacaksa, ısıtılan vücut kısmının
aşırı ısınmasını ve bunun sonucu ciltte yanmaları önlemek için şalterde
en düşük sıcaklık kademesini ayarlamanızı öneririz.
40
4.5 Otomatik kapanma
Isı yastığı otomatik kapanma özelliğine sahiptir. Bu özellik, ısı yastığının kullanılmaya başlanma-
sından yakl. 90 dakika sonra sıcaklık akışını keser. Ardından sıcaklık kademelerinin göstergesi
yanıp sönmeye başlar. Isı yastığını tekrar çalıştırmak için AÇIK/KAPALI ve sıcaklık kademeleri
(5) için sürgülü şalteri öncelikle “0”kademesine (KAPALI) ayarlayın. Yaklaşık 5 saniye sonra
yeniden çalıştırabilirsiniz.
4.6 Kapatma
Isı yastığını kapatmak için AÇIK/KAPALI ve sıcaklık kademeleri için sürgülü şalteri “0” kademesine (KAPALI)
ayarlayın. Sıcaklık kademelerinin lambaları yanmaz.
LGİ/NOT
Isı yastığı kullanılmayacaksa, AÇIK/KAPALI ve sıcaklık kademeleri için sürgülü şalteri „0“ kademesine
(KAPALI) ayarlayın ve fişi prizden çekin. Ardından şalter konektörünü ısı yastığından çekin.
5. Temizlik ve bakım
UYARI
Temizlemeden önce cihazın fişini prizden çekin. Ardından şalter konektörünü ısı yastığından çekin.
Aksi halde elektrik çarpması riski vardır.
DİKKAT
• Şalter asla suyla veya başka sıvılarla temas etmemelidir. Aksi halde zarar görebilir.
Şalterin temizlenmesi için tüy bırakmayan kuru bir bez kullanın. Kimyasal veya aşındırıcı temizlik maddeleri
kullanmayın.
DİKKAT
• Isı yastığının kimyasal yöntemlerle temizlenmemesi, sıkılmaması, makinede kurutulmaması, pres
ütüyle veya normal ütüyle ütülenmemesi gerektiğine dikkat edin. Aksi halde ısı yastığı zarar görebilir.
Bu ısı yastığı makinede yıkanabilir. Çamaşır makinesini 30 °C’de özel narin yıkama moduna ayarlayın. Bir
yumuşak deterjanı üretici tarafından belirtilen dozaja göre kullanın.
DİKKAT
• Sık sık yıkamanın ısı yastığına zarar verebileceğini hatırlatırız. Bu nedenle ısı yastığı toplam kullanım
ömrü boyunca en fazla 10 kez çamaşır makinesinde yıkanmalıdır.
Isı yastığını yıkadıktan sonra hemen orijinal boyutuna gelecek şekilde serin ve düz bir şekilde çamaşırlıkta
kurutun.
DİKKAT
Isı yastığını çamaşırlığa tutturmak için mandal vb. kullanmayın. Aksi halde ısı yastığı zarar görebilir.
• Şalteri ısıtma yastığına ancak, geçmeli soket kuplajı ve ısıtma yastığı tamamen kuruduktan sonra
tekrar bağlayınız. Aksi halde ısı yastığı zarar görebilir.
UYARI
Isı yastığını asla kurutmak için çalıştırmayın! Aksi halde elektrik çarpması riski vardır.
90 min
STOP
41
6. Saklama
Isı yastığını uzun süre kullanmayacaksanız, orijinal ambalajı içinde muhafaza etmenizi öneririz. Bunun için
soketi ve böylece şalteri ısı yastığından çıkarın.
DİKKAT
Lütfen önce ısı yastığının soğumasını bekleyin. Aksi halde ısı yastığı za
-
rar görebilir. Muhafaza ederken ısı yastığının üzerine keskin bir şekilde
bükülmemesi için herhangi bir nesne koymayın.
7. Elden çıkarma
Çevreyi korumak için, kullanım ömrü dolan cihazı evsel atıklarla beraber elden çıkarmayın. Cihaz,
ülkenizdeki uygun atık toplama merkezleri üzerinden bertaraf edilebilir. Cihazı hurda elektrikli ve
elektronik eşya direktifine – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) uygun olarak bertaraf
edin. Bertaraf etme ile ilgili sorularınızı, ilgili yerel makamlara iletebilirsiniz.
8 Sorunlarla karşılaşılması durumunda ne yapılmalıdır?
Sorun Neden Çözüm
Sıcaklık kademelerinin lambaları aşağıdaki durumlarda
yanmıyor:
- Şalter tam olarak ısı yastığına takılmışken
- Fiş çalışan bir prize takılı haldeyken
- sürgülü şalter 1, 2 veya 3 kademesindeyken
Isı yastığı güvenlik
sistemi tarafından geri
dönülemez şekilde kapa
-
tılmıştır.
Isı yastığını ve
şalteri servise
gönderin.
9. Teknik veriler
Isı yastığındaki tip levhası etiketine bakınız.
10. Garanti / Servis
Bu ürünün malzeme ve üretim hatalarına karşı 3 yıl garantisi vardır. Garanti aşağıdakiler için geçerli değildir:
• Amacına uygun olmayan kullanım sonucu ortaya çıkan hasarlar,
• Aşınan parçalar,
• Satın alma sırasında müşterinin bildiği kusurlar,
• Müşterinin kendi kusuru,
• Üçüncü şahısların etkilediği durumlar.
Bu garanti müşterinin yasal garanti haklarını etkilemez. Garanti süresi içinde garanti hakkından yararlanma
talebinde bulunulması halinde müşterinin satın alma belgesini sunması gerekir.
Garanti hakkından yararlanma talebi, satın alma tarihinden itibaren 3 yıl içinde boso GmbH+Co. KG, Bahn
-
hofstr. 64, D-72417 Jungingen (Almanya) firmasına beyan edilmelidir. Garanti durumunda müşteri ürünün
onarımını bizim kendi servislerimizde veya tarafımızdan yetkilendirilmiş servislerde yaptırma hakkına sahiptir.
Müşterinin diğer hakları (garantiyle ilgili) saklı kalır.
Hata ve değişiklik hakkı saklıdır
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44

boso bosotherm 1800 Kullanım kılavuzu

Tip
Kullanım kılavuzu