Sonorous SUREFIX 540 Kullanım kılavuzu

Kategori
Düz panel duvar askı aparatları
Tip
Kullanım kılavuzu
TR I
FR P
RU F GB D
ATIL ELEKTRONİK LTD. ŞTİ.
İMALATÇI FİRMA GARANTİ BELGESİ
BELGE NO: 32 643
BELGE ONAY TARİHİ: 30.05.2006
İMALATÇI FİRMA
UNVAN ATIL ELEKTRONİK SES VE GÖR. SİS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ
ADRES MERKEZ MAH. SILE YOLU UZERI GUZLE IS MERKEZI
34782 CEKMEKOY / ISTANBUL / TURKEY
TELEFON-FAKS TEL: +90 216 640 16 16 - FAX: +90 216 640 02 55
FİRMA YETKİSİNİN
İMZA VE KAŞESİ
MALIN
CİNSi MOBİLYA
MARKASI SONOROUS
MODELİ
SERİ NO/BANDROL
TESLİM TARİHİ VE YERİ
AZAMİ TAMİR SÜRESİ 30 iş günü
GARANTİ SÜRESİ 5 YIL
SATICI FİRMA
UNVAN
ADRES
TELEFON-FAKS
FATURA TARİHİ/NO
TARİH, İMZA VE KAŞE
MÜŞTERİ
İSİM/UNVAN
ADRES
İMZA
GARANTİ ŞARTLARI
1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 5
yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın
garanti kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda
tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi
en fazla 30 iş günüdür.
Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis
istasyonunun olmaması durumunda malın satıcısı, bayii,
acentası, temsilciliği veya imalatçısından birisine bildirim
tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 15 iş günü
içerisinde giderilmemesi halinde imalatçı malın tamiri
tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir sanayi
malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik
gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik
masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad
altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamir yapılacaktır.
5. Malın;
* Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla
bir yıl içerisinde aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı
arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu maldan
yararlanamamanın süreklilik kazanması,
* Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
* Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı,
bayii, acentası, temsilcisi veya imalatçısından birisinin
düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün
bulunmadığının belirlenmesi durumlarında ücretsiz olarak
değiştirme işlemi yapılacaktır.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı
kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı
dışındadır.
UYARI
7. Müşteri SONOROUS yetkili servis elemanları dışında ürüne
hiçbir şekilde onarımı için müdahale ettirmeyecektir.
8. 7. maddenin ihlalinden doğacak hasar ve sonuçlar müşteriye
fatura edilecektir.
Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması
hakkında kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan
Garanti Belgesi uygulama esaslarına dair Tebliğ uyarınca / T.C.
Sanayi ve Ticaret Bakalığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması
Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.
Bu nüsha satıcı tarafından 30 iş günü içerisinde imalatçı firmaya
gönderilecektir.
MÜŞTERİ
ATTENZIONE!
IL PRODOTTO DEVE ESSERE MONTATO CORRETTAMENTE.
IL FABRICANTE NON SARA’ RESPONSABILE PER PRODOTTI MONTATI IN MODO NON CORRETTO.
Ci complimentiamo e Vi ringraziamo per aver acquistato un prodotto Sonorous Surefix. Per ottenere le massime prestazioni dal vostro acquisto
e per completare con stile i vostri ambienti, vi consigliamo di seguire le istruzioni contenute nel presente manuale.
MONTAGGIO
- Parete: Sonorous Surefix è adatto solo per fissaggio su pareti fatte di cemento armato, mattoni pieni e mattoni pesanti forati. Non montare
su muri in cartongesso o su panelli di legno! Per eventuali pareti sottili vi preghiamo di voler consultare il vostro installatore di fiducia o il fornitore.
- Controllare il fissaggio a parete: dopo il montaggio della piastra a muro, provarne la tenuta con il medesimo peso di portata indicato nelle
istruzioni di assemblaggio.
- Controllare il fissaggio dello schermo: assicurarsi che lo schermo TV sia ben posizionato ed avvitato, per evitare così ogni eventuale possibile
caduta.
- Consigli: a distanza di 1 mese dall’installazione, controllare che: 1.la piastra sia ben fissata a parete; 2.dadi, viti e fissaggi vari siano ancora
ben ancorati; 3.l’apparecchio sia ben fissato al supporto. Nel caso in cui pensiate di dover intervenire sull’installazione, occorre dapprima togliere
lo schermo TV, per poi eseguire l’intervento secondo le istruzioni.
GARANZIA
- Sonorous Surefix garantisce i prodotti contro eventuali difetti di materia prima o di lavorazione e provvederà, a titolo di unico rimborso, a
riparare o sostituire, a sua scelta, il prodotto, a condizione che venga consegnata la relativa prova di acquisto, unitamente ad una comunicazione
scritta indicante la non conformità dell’oggetto.
- In caso di reclamo in garanzia, il prodotto dovrà essere rispedito al distributore autorizzato insieme alla prova di acquisto originale (fattura,
bolla di consegna, ricevuta). La prova di acquisto dovrà indicare chiaramente il nome del fornitore e la data di acquisto.
- La garanzia decade se:
- il prodotto NON è stato montato secondo quanto indicato nelle istruzioni
- il prodotto è stato manomesso, modificato o riparato
- il guasto è stato provocato da cause esterne: ad esempio cause non inerenti a materie prime o lavorazione, ossia normale usura, danni per
errati movimenti, difetti causati da perdita di viti/dadi
- il prodotto è stato impiegato per una destinazione d’uso o funzione diversa da quella indicata dal fabbricante
Conservare il presente manuale d’installazione per eventuale consultazione
SOGGETTO A POSSIBILI ERRORI DI STAMPA E CON RISERVA DI MODIFICHE TECNICHE
ATTENTION! UN MONTAGE CORRECT EST ESSENTIEL. DANS LE CAS D’UN MONTAGE NON CONFORME
AVEC LES INSTRUCTIONS FOURNIES LA RESPONSABILITE DU FABRICANT NE PEUT ÊTRE ENGAGEE.
Merci de votre achat d’un produit Sonorous Surefix. En suivant les instructions de ce manuel vous obtiendrez les performances maximum. Votre
produit Sonorous Surefix a été fabriqué avec des critères de haute technologie et des contrôles qualité tout au long de sa fabrication.
MONTAGE
- Structure du mur – Sonorous Surefix est compatible seuleument avec des murs constituée de:
- Béton, parpeints de béton, agglo de ciment, briques pleines et charente en bois. Ne pas installer sur des cloisons “séches” type Plaque de
plâtre ou panneaux de bois. Pour ces types de structure contacter votre revendeur ou installateur.
- Contrôle de la fixation au mur – Après le montage de la pièce murale contrôler la resistance avec la charge maximum indiquée sur la notice
de montage.
- Contrôler tous les éléments de l’installation électrique connections correctes et fixations des différents câbles et boitiers.
- Maintenance – un mois après l’installation vérifier:
- 1. la fixation du support sur le mur
- 2. le seerage des différents boulons, écrous et vis.
- 3. L’installation et la fixation des éléments électriques
- Répéter ces contrôles tous les six mois. Si vous décelez des corrections à apporter à l’installation, déconnectez les éléments électriques et
suivez les instructions de la notice de montage.
CONDITIONS DE GARANTIE
Les produits Sonorous Surefix bénéficient d’une garantie à vie en ce qui concerne les matériaux et la fabrication de ceux-ci. Le distributeur des
Produits Sonorous Surefix devra réparer ou échanger le produit associé à sa preuve d’achat et le document de non-conformité reçu par
Sonorous Surefix.
Dans le cas de la validité de la garantie, le produit devra être retourné au distributeur agréé accompagné de sa preuve d’achat (facture, ticket de
caisse ou reçu). La preuve d’achat devra impérativement mentionner le nom du revendeur et la date d’achat.
La garantie sera non valide si:
- Le produit n’a pas été assemblé est installé conformément aux instructions.
- Le produit a été modifié ou réparé
- La cause de demande de validation de la garantie ne concerne pas les matériaux et la fabrication du produit. Usure provoquée par le
frottement anormal des vis et écrous de fixations.
- La destination et l’utilisation du produit est tout autre que celle définie par le fabricant.
Conserver ce document pour tout utilisation future.
SUJET AUX ERREURS D’IMPRESSION ET AUX ÉVOLUTIONS TECHNIQUES
Внимание! Правильная сборка изделия чрезвычайно важна для его безопасной эксплуатации.
Производитель не несет ответственности за падение изделия в силу несоблюдения пользователем
правил сборки и установки, изложенных в данной инструкции.
Благодарим Вас за то, что вы выбрали продукт серии Sonorous Surefix. Чтобы Ваша покупка служила долго, просим вас следовать
данной инструкции. Изделия Sonorous Surefix производятся с использованием передовых технологий, а каждая ступень производства
строго контролируется современной системой менеджмента качества.
СБОРКА
Выбор поверхности для монтажа
Sonorous Surefix рассчитан на установку на капитальные стены зданий, сделанных из бетонного монолита, бетонных блоков, твердого
кирпича и деревянного бруса. Не пытайтесь установить крепежи Sonorous Surefix на влажные стены или стены, обшитые деревянными
панелями. При монтаже на стены, сделанные из других материалов, проконсультируйтесь со своим инсталлятором или поставщиком.
Проверка надежности инсталляции
Для проверки надежности установки настенного крепления после монтажа обеспечьте изделию нагрузку, указанную в инструкции по
сборке.
Проверка надежности установки электрических приборов
Удостоверьтесь, что закрепленный с помощью изделия Sonorous Surefix плазменный или LCD-телевизор установлен надежно и не может
упасть.
Обслуживание
Спустя месяц после установки проверьте, что: 1. Упорная пластина крепления плотно прилегает к стене. 2. Болты и сочленения изделия
Sonorous Surefix не были ослаблены. 3. Плазменный или LCD-телевизор надежно установлен в настенном креплении.
Повторяйте проверку через каждые шесть месяцев. Если возникнет необходимость исправить недостатки установки, снимите с
крепления установленный на нем телевизор и действуйте согласно инструкциям.
ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ
На изделия Sonorous Surefix распространяется пожизненная гарантия производителя. Если изделие вышло из строя и причина
неисправности – дефект материала или производства, изготовитель обязуется за свой счет отремонтировать продукт или заменить его
при наличии документов, подтверждающих покупку, и письменного уведомления о выявленных недостатках.
Для выполнения гарантийных обязательств изделие должно быть возвращено поставщику вместе с документами, подтверждающими
покупку. В документах должны присутствовать название компании-поставщика и дата приобретения.
Гарантийные обязательства не распространяются в следующих случаях:
- изделие не было собрано в соответствии с инструкцией;
- изделие подвергалось изменениям в конструкции или неавторизованному ремонту;
- изделие получило повреждения в результате каких-либо внешних факторов (кроме дефектов материала), например естественного
износа или ослабления винтовых креплений.
- изделие использовалось не по назначению и в условиях, не рекомендованных изготовителем.
Пожалуйста, сохраните данное руководство для возможного будущего обращения за сервисной
поддержкой
Atenção ! Uma correcta montagem é essencial. Uma má montagem dos produtos retira toda a responsabilidade
do fabricante.
Obrigado pela sua compra do produto Sonorous Surefix. Ao seguir as instruções deste manual permiti-lo-á de obter o desempenho máximo. O
seu produto de Sonorous Surefix foi produzido com a mais avançada tecnologia e qualidade durante todas as etapas do processo.
- Superfície da instalação - o Sonorous Surefix é apropriado somente para unir às paredes feitas de: betão, tijolos contínuos pesados e
paredes consistentes de madeiras. Para umas paredes mais fracas consulte seu instalador ou fornecedor.
- Verificação da instalação na parede – depois de montado carregue-o com o peso indicado no manual de montagem.
- Verificação da instalação do dispositivo eléctrico - certifique-se de que o dispositivo elétrico está bem aplicado ou colocado e não possa cair
ou deslizar.
CONDIÇÕES DA GARANTIA
• a garantia do tempo de vida do Sonorous Surefix garante que se uma falha ocorrer no produto, esta será causada por um defeito no material,
ou pelo mau manuseamento do consumidor, o Sonorous Surefix deve em sua única opção e como o remédio exclusivo do distribuidor reparar ou
substituir o produto fornecido em troca da prova da compra e o envio para a Sonorous Surefix da observação escrita da não-conformidade.
• Em caso de uma reivindicação sob a garantia, o produto deve ser retornado ao distribuidor junto com o bilhete original da compra (factura ou
recibo). O bilhete da compra deve claramente indicar o nome do fornecedor e a data da compra.
• A garantia será anulada se:
- O produto não for montado de acordo com as instruções.
- Os produtos foram modificados ou reparados.
- A falha é o resultado de causas externas isto é. causas à excepção do material, tal como o desgaste normal, os danos da fricção, defeitos
causados pelos parafusos/porcas mal enroscados.
- O produto é aplicado para o outro destino ou função que não é recomendada pelo fabricante.
Por favor conserve este manual para uma futura observação.
WARNING! CORRECT ASSEMBLY IS ESSENTIAL.
MISASSEMBLED PRODUCTS FALL OUTSIDE THE RESPONSIBILITY OF THE MANUFACTURER.
Thank you for your purchase of Sonorous Surefix product. Following the instructions in this manual will enable you to obtain maximum
performance. Your Sonorous Surefix product has been manufactured with advanced technology and quality management throughout every
process stage.
ASSEMBLY
- Installation surface – Sonorous Surefix is suitable only for attaching to walls made of: concrete, concrete hollow blocks, heavy solid bricks and
wood studs. Do not install to dry wall or wood panel! For weaker walls please consult your installer or supplier.
- Checking the installation to the wall – After the mount/ shelf is mounted, load it with the weight instructed in the assembly instructions.
- Checking the electrical appliance installation – Make sure that the electrical appliance is well harnessed or placed and cannot fall down or slip.
- Maintenance – A month after installation check that: 1. The wall plate is well attached to the wall. 2. The bolts, nuts and belt have not been
loosened. 3. The electrical appliance is well attached to the mount. Repeat this check every six months afterwards. If you find a need to correct
the installation, take down the electrical appliance and correct according to the instructions.
GUARANTEE CONDITIONS
• Sonorous Surefix lifetime guarantees that if a fault occurs which is caused by a defect in material or workmanship, Sonorous Surefix shall at its
sole option and as distributor’s exclusive remedy, either repair or replace the product provided proof of purchase and written notice of
non-conformance are received by Sonorous Surefix.
• In case of a claim under guarantee, the product should be returned to the authorised distributor together with the original purchase ticket (invoice,
docket or receipt). The purchase ticket should clearly state the name of the supplier and the date of purchase.
• The guarantee will be void if:
- The product is NOT assembled in accordance with the instructions.
- The product has been modified or repaired.
- The fault is the result of external causes i.e. causes other than material or workmanship, such as normal wear, friction damages, defects
caused by loosened screws/nuts.
- The product is applied for other destiny or function that is not recommended by the manufacturer.
Please retain this manual for future reference.
SUBJECT TO PRINTING ERRORS AND TECHNICAL AMENDMENTS
ACHTUNG! DIE RICHTIGE MONTAGE DES PRODUKTS IST VORAUSSETZUNG DAFÜR; DASS DER
HERSTELLER IRGENDEINE HAFTUNG ÜBERNIMMT.
Danke für Ihren Kauf eines Sonorous Surefix-Produkts. Um dieses optimal nutzen zu können, befolgen Sie bitte die Anweisungen in
dieser Anleitung. Die Herstellung Ihres Sonorous Surefix-Produkts erfolgte mittels fortschrittlicher Technologie, wobei sämtliche Arbeitsgänge
im Rahmen des Qualitätsmanagements überwacht wurden.
MONTAGE
- Montageuntergrund – Sonorous Surefix ist nur zur Anbringung an Wänden aus Beton, Betonhohlblöcken, massivem Mauerwerk und
Holzbalken geeignet. Nicht an Trockenbauwänden oder Holzpaneelen anbringen! Bei schwächeren Wänden halten Sie bitte Rücksprache mit
Ihrem Monteur oder Lieferanten.
- Überprüfung der Wandmontage – Nach der Montage der Halterung/Glasplatte belasten Sie diese bitte mit dem in den Montageanweisungen
angegebenen Gewicht.
- Überprüfung der Gerätemontage – Vergewissern Sie sich, dass das Gerät so befestigt und positioniert ist, dass es nicht herunterfallen oder
verrutschen kann.
- Instandhaltung – Einen Monat nach der Montage überprüfen Sie bitte, ob 1) die Wandplatte fest an der Wand befestigt ist, 2) Schrauben,
Muttern und Gurt sich nicht gelöst haben, 3) das Gerät fest an der Halterung befestigt ist. Wiederholen Sie danach diese Überprüfung alle sechs
Monate. Falls Sie es für nötig befinden, Korrekturen an der Montage vorzunehmen, entfernen Sie das Gerät und führen Sie dann die nötigen
Arbeiten entsprechend der Anweisung durch.
GARANTIEBEDINGUNGEN
• Sonorous Surefix bietet eine lebenslange Garantie gegen Defekte durch Material- oder Verarbeitungsfehler: In einem derartigen Fall wird
Sonorous Surefix unter der Voraussetzung, dass ihm der Kaufnachweis und eine schriftliche Reklamation vorgelegt werden, nach eigenem
Gutdünken und als ausschließliche Abhilfe des Vertriebspartners das Produkt entweder reparieren oder umtauschen.
• Bei Garantieansprüchen ist das Produkt mit dem Original des Kaufbelegs (Rechnung, Kassenbon oder Quittung) an einen Vertragshändler
zurückzugeben. Aus dem Kaufbeleg müssen der Name des Lieferanten und das Kaufdatum eindeutig hervorgehen.
• Die Garantie erlischt in folgenden Fällen:
- Falls das Produkt NICHT entsprechend der Anweisungen montiert wurde.
- Falls das Produkt modifiziert oder repariert wurde.
- Falls der Defekt auf äußere Einwirkung wie gewöhnliche Abnutzung, Abriebschäden oder gelockerte Schrauben/Muttern, also nicht auf
Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen ist.
- Falls das Produkt für Zwecke und Funktionen verwendet wurde, die nicht vom Hersteller empfohlen sind.
Bitte bewahren Sie diese Anleitung auf, da Sie sie eventuell noch einmal brauchen.
DRUCKFEHLER UND TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
MERKEZ MAH. SILE YOLU UZERI GUZLE IS MERKEZI 34782 CEKMEKOY / ISTANBUL / TURKEY - TEL: +90 216 640 16 16 - FAX: +90 216 640 02 55
REV NO: 07 / 02.04.2014
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
MONTAGE ANLEITUNG
MONTAJ TALİMATI
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
INSTRUÇÖES DE ASSEMBLÉIA
ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
SUREFIX 540
MAXIMUM LOAD
60 KG
MAXIMUM SCREEN SIZE
60
  • Page 1 1
  • Page 2 2

Sonorous SUREFIX 540 Kullanım kılavuzu

Kategori
Düz panel duvar askı aparatları
Tip
Kullanım kılavuzu