Philips GC7423/02 Kullanım kılavuzu

Kategori
Buharlı ütü istasyonları
Tip
Kullanım kılavuzu
67

Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips’e hoş geldiniz! Philips’in sunduğu destekten
faydalanabilmek için lütfen ürününüzü şu adresten kaydedin: www.philips.com/welcome.

Besleme hortumu
Kol
Sıcaklık kadranı
Sıcaklık lambası
Buhar kilidi
Buhar çıkarma düğmesi
Buhar püskürtme düğmesi (sadece GC7430)
Taban
Doldurma deliği kapağı
Doldurma deliği
Ütü platformu
Su haznesi
Buhar haznesi
GC7420: Kontrol paneli
Açma/kapama düğmesi
GC7430: Kontrol paneli
Güç açık göstergeli açma/kapama düğmesi
’Su haznesi boş’ ışığı
Buhar ayar düğmesi
Buhar ışıkları
Elektrik kablosu
Kireç Önleme tableti tutacağı
Kordon saklama kancası
Kireç Temizleme yıkama kapağı

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve gelecekte de başvurmak üzere saklayın.

- Ütü veya buhar haznesini kesinlikle suya sokmayın.

- Cihazı prize takmadan önce, üstünde yazılı olan gerilimin, evinizdeki şebeke gerilimiyle aynı olup
olmadığını kontrol edin.
- Fiş, kablo, besleme hortumu veya cihazın kendisinde gözle görülür bir hasar varsa, cihaz düşmüşse
veya cihazda sızıntı varsa kullanmayın.
- Cihazın elektrik kablosu veya besleme hortumu hasarlıysa, tehlikeden sakınmak için mutlaka
Philips’in yetki verdiği servis merkezi veya benzer şekilde kaliye kişiler tarafından değiştirilmesini
sağlayın.
- Cihaz elektriğe bağlıyken asla gözetimsiz bırakmayın.
- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatı olmadan, ziksel, sinirsel ya da
zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından yetersiz kişiler tarafından (çocuklar
da dahil) kullanılmamalıdır.
- Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
- Elektrik kablosu ve besleme hortumunun sıcak ütü tabanına temas etmesine izin vermeyin.

4239.000.7496.1.indd 67 23-10-09 10:01
- Cihaz ısınırken Kireç Temizleme yıkama kapağının altından buhar çıkarsa, cihazı kapatın ve Kireç
Temizleme yıkama kapağını sıkın. Cihaz ısınırken buhar çıkmaya devam ederse, cihazı kapatın ve
Philips yetkili servisine başvurun.
- Buhar haznesi sıcakken Kireç Temizleme yıkama kapağını çıkarmayın.
- Kapak aynı zamanda emniyet val görevi de yaptığı için, buhar haznesine cihazla birlikte bir
verilen dışında bir Kireç Temizleme yıkama kapağı takmayın.

- Olası hasarlara karşı kabloyu ve besleme hortumunu düzenli olarak kontrol edin.
- Ütüyü ve buhar haznesini her zaman sabit, düz ve yatay bir yüzeye yerleştirin.
- Ütü platformu ve ütünün tabanı son derece sıcak hale gelebilir ve dokunulduğunda yanıklara
neden olabilir. Buhar haznesini hareket ettirmek isterseniz platforma dokunmayın.
- Ütüleme işlemini bitirdikten sonra, cihazı temizlerken ve ütülemeye kısa bir süre için olsa dahi ara
verdiğinizde: ütüyü ütü platformuna koyun, cihazı kapatın ve elektrik şini prizden çekin.
- Buhar haznesini ‘Temizlik ve bakım’ bölümündeki talimatlara göre düzenli olarak temizleyin.
- Bu cihaz sadece evde kullanım için tasarlanmıştır.

Bu Philips cihazı, elektromanyetik alanlarla (EMF) ilgili tüm standartlarla uyumludur. Bu cihaz, gereği
gibi ve bu kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde kullanıldığında, bugünün bilimsel verilerine göre
kullanımı güvenlidir.


Buhar haznesini kesinlikle suya batırmayın.
Su haznesine sıcak su, parfüm, sirke, kola, kireç çözücü maddeler, ütülemeye yardımcı olacak
maddeler veya başka kimyasal maddeler koymayın.
- GC7430:Su haznesi boş ışığı yanıp sönmeye başladığında su haznesini doldurun.
- GC7420: Su haznesindeki su miktarı MIN seviyesine ulaştığında su haznesini doldurun.
- Su haznesini, ütü yaparken herhangi bir zamanda doldurabilirsiniz.
Dikkat: Su haznesini doldururken buhar kilidinin boşta olduğundan emin olun.
1 Doldurma deliği kapağını açın. (Şek. 2)
2 Su tankını maksimum seviyeye kadar musluk suyuyla doldurun (Şek. 3).
Dikkat: Normal musluk suyu kullanabilirsiniz. Bulunduğunuz yerdeki musluk suyu çok sertse, eşit
miktarda saf suyla karıştırmanızı tavsiye ederiz.
3 Doldurma deliği kapağını sıkıca kapatın (‘klik’).
Su haznesi doluyken buhar haznesini eğmeyin veya sarsmayın. Aksi takdirde, su doldurma
deliğinden su dökülebilir.

Dikkat: Ütüyü ilk kez kullandığınızda bir miktar duman ve bazı parçacıklar çıkabilir. Bu normaldir ve kısa
bir süre sonra durur.
Dikkat: Cihazı açtığınızda, buhar haznesi bir pompalama sesi çıkarır. Bu ses normaldir ve buhar
haznesine su pompalandığını gösterir.
68
4239.000.7496.1.indd 68 23-10-09 10:01

Asla buharı insanlara yöneltmeyin.
2

1 Su haznesinde yeterince su olduğundan emin olun.
2 Buhar haznesini ütü masasının üzerine yerleştirin ve ütüyü üzerine koyun. (Şek. 4)
3 Sıcaklık kadranını uygun konuma çevirerek istenilen ütüleme sıcaklığını ayarlayın. (Şek. 5)
Dikkat: 2

4 Fişi topraklı bir prize takın ve açma/kapama düğmesini açık konumuna alın (GC7420) veya
açma/kapama düğmesine basın (GC7430) (Şek. 6).
Dikkat: Cihazı açtığınızda, buhar haznesi bir pompalama sesi çıkarır. Bu ses normaldir ve buhar
haznesine su pompalandığını gösterir.
, Buhar haznesinin ve ütünün ısınmaya başladığını göstermek üzere, buhar haznesindeki güç açık
ışığı ve ütü sıcaklık ışığı yanar.
, GC7430: Yüksek buhar ayarı ışığı, buhar haznesinin ısınmakta olduğunu göstermek için yanıp
söner.
, Yaklaşık 2 dakika sonra buhar ayarı ışığı sürekli yanmaya başlayarak buhar haznesindeki suyun
buharlı ütü yapmaya yetecek kadar sıcak olduğunu gösterir.
5 GC7430: Seçilen ütüleme sıcaklığına uygun bir buhar ayarı seçmek için buhar ayar düğmesine
basın: (Şek. 7)
- ECO ayarını seçerek 2 - MAX arası sıcaklık ayarlarında optimum ütüleme performansı elde
edin.
- 3 - MAX arası sıcaklık ayarları için yüksek buhar ayarını seçin.
Dikkat: Ütü yaparken sıcaklık ışığı ara sıra yanar. Bu, ütünün ayarlanan sıcaklığa ulaşmak için ısındığını
gösterir.
6 Buharlı ütüleme sırasında buhar çıkarma düğmesini basılı tutun. (Şek. 8)
- Buhar fonksiyonunu sürekli olarak kullanmak istiyorsunuz buhar kilidini kilitli konuma getirin.
Buharı durdurmak için buhar kilidini açın (Şek. 9).
- Ütüyü arka kısmı üzerine bıraktığınızda buhar kilidini açın. Bu sayede su haznesindeki su daha
uzun süre dayanır.

Ütü yaparken buhar çıkartma düğmesine basmayın.
1 Uygun ütü sıcaklığını seçin (bkz. ‘Kullanıma hazırlama’ bölümü, ‘’Sıcaklığın ayarlanması”
başlığı). (Şek. 5)
2 Elektrik şini prize takın ve açma/kapama düğmesine basın (Şek. 10).
, Ütü tabanı ısınmaya başlar.
3 Buhar ayar düğmesine basın ve ‘buharsız’ seçeneğini seçin. (Şek. 7)
, ’Buharsız’ ışığı yanar.
4 Buhar çıkarma düğmesine basmadan ütüleyin.
, Buhar haznesi boş veya henüz ısınmamış ise, haznenin içinden klik sesleri duyulur. Bu ses,
buhar vanasının açılmasından kaynaklanan zararsız bir durumdur.
 69
4239.000.7496.1.indd 69 23-10-09 10:01

1 Cihazı kapatın.
2 Cihazın şini prizden çekin.
3 Ütüyü temizlemeden önce platforma koyun ve soğumasını bekleyin.


Asla buharı insanlara yöneltmeyin.
1 Asılı durumdaki perdeleri ve elbiseleri (ceket, takım elbise, palto), ütüyü dikey konumda
tutun (Şek. 11).
2 Buhar çıkarma düğmesine basın.

Asla buharı insanlara yöneltmeyin.
Buharlı ütüleme sırasında, inatçı kırışıklıkları gidermek için buhar püskürtme fonksiyonunu
kullanabilirsiniz.
1 Sıcaklık ayar kadranını3 ve MAX arasında bir konuma getirin.
2 Buhar püskürtme düğmesine basın (Şek. 12).
Dikkat: Buhar püskürtücü fonksiyonunu ilk kez kullandığınızda su damlaları oluşabilir. Su damlaları buhar
püskürtme fonksiyonunu bir süre kullandıktan sonra kaybolacaktır.

- Kullanım sırasında su haznesi içindeki su bittiğinde, ‘su haznesi boş’ ışığı yanar (Şek. 13).
1 Su haznesini doldurun (bkz. “Kullanıma hazırlama” bölümü).

Ütüyü ve buhar haznesini kesinlikle suya veya başka bir sıvıya daldırmayı ve musluk
altında durulamayın.
Temizlemeden önce ütünün ve buhar haznesinin yeterince soğumasını bekleyin.
1 Ütüyü ve buhar haznesini nemli bir bezle temizleyin.
2 Nemli bir bez ve aşındırıcı olmayan (sıvı) temizleyici kullanarak tabandaki kireci ve diğer
maddeleri temizleyin.

Kireç Temizleme yıkama kapağını çıkarmadan önce cihazın yeterince soğumasını bekleyin.
Buhar haznesini ayda bir kez veya su haznesini 10 kez doldurduktan sonra yıkayın.
1 Suyu lavaboya dökerek su haznesini boşaltın (Şek. 14).
2 Kordon saklama kancasını saat yönünün tersine çevirin (1) ve çıkarın (2) (Şek. 15).
3 Kireç Temizleme yıkama kapağını saat yönünün tersine çevirin (1) ve çıkarın (2) (Şek. 16).
4 Buhar haznesini lavabonun üzerinde iyice sallayın.
5 Suyu lavaboya dökerek buhar haznesini boşaltın.
70
4239.000.7496.1.indd 70 23-10-09 10:01
6 Doldurma kapağını kullanarak KirTemizleme deliğinden yeni su doldurun. (Şek. 17)
7 Buhar haznesini lavabonun üzerinde iyice sallayın (Şek. 18)
8 Suyu tekrar lavaboya boşaltın. (Şek. 19)
9 Suda hala tortu varsa, 6. ve 7. adımları tekrarlayın.
10 Kireç Temizleme yıkama kapağını, saat yönünde çevirerek buhar haznesine sıkıca takın.
11 Kordon saklama kancasını saat yönünde çevirerek tekrar takın.

Cihazı kaldırmadan önce yeterince soğuduğundan emin olun.
1 Elektrik şini prizden çıkarın ve cihazın soğumasını bekleyin.
2 Su haznesini boşaltın (Şek. 14).
3 Ütüyü, platformun üzerine yerleştirin.
4 Besleme hortumunu ve elektrik kablosunu kordon saklama kancasına sabitleyin. (Şek. 20)
Elektrik kordonunun ve besleme hortumunun hasar görmüş olup olmadığını düzenli olarak kontrol
edin.

- Kullanım ömrü sonunda, cihazı normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın; bunun yerine, geri
dönüşüm için resmi toplama noktalarına teslim edin. Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı
olursunuz (Şek. 21).

Daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız veya bir sorunla karşılaşırsanız, 
adresindeki Philips Internet sitesini ziyaret edin veya ülkenizde bulunan Philips Müşteri Merkeziyle
iletişim kurun (telefon numarasını dünya çapında geçerli garanti belgesinde bulabilirsiniz). Ülkenizde
bir Müşteri Merkezi yoksa, yerel Philips bayisine başvurun.
 71
4239.000.7496.1.indd 71 23-10-09 10:01
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76

Philips GC7423/02 Kullanım kılavuzu

Kategori
Buharlı ütü istasyonları
Tip
Kullanım kılavuzu