Braun 3520, 3511, 3508, micron vario Kullanım kılavuzu

Marka
Braun
Kategori
kadın traş makineleri
Model
3520, 3511, 3508, micron vario
Tip
Kullanım kılavuzu
Braun Infoline
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt?
Rufen Sie an: (in Deutschland und
Österreich zum Nulltarif)
00 800 27 28 64 63
00 800 BRAUNINFOLINE
08 44 - 88 40 10
Servicio al consumidor para España:
9 01-11 61 84
Serviço ao Consumidor para Portugal:
808 20 00 33
Servizio consumatori:
(02) 6 67 86 23
Heeft u vragen over dit produkt?
Bel Braun Consumenten-infolijn:
(070) 4 13 16 58
Vous avez des questions sur ce
produit ?
Appelez Braun Belgique
(02) 711 92 11
Har du spørgsmål om produktet? Så ring
70 15 00 13
Spørsmål om dette produktet? Ring
88 02 55 03
Frågor om apparaten? Ring Kundservice
020 - 21 33 21
Onko Sinulla kysyttävää tuotteesta?
Soita
0203 77877
Türkiye’deki Tüketici Danıs¸ ma Servisi:
0 800 261 19 53
D
A
CH
E
P
I
NL
B
DK
N
S
FIN
TR
Deutsch 4, 31, 36
English 6, 31, 36
Français 8, 31, 36
Español 10, 32, 36
Português 12, 32, 36
Italiano 14, 33, 36
Nederlands 16, 33, 36
Dansk 18, 33, 36
Norsk 20, 34, 36
Svenska 22, 34, 36
Suomi 24, 34, 36
Türkçe 26, 36
Ελληνικ 28, 35
, 36
Internet:
www.braun.com
5-564-190/01/V-02/G2
D/GB/F/E/P/I/NL/DK/N/S/FIN/TR/GR
5564190_3520_S.2.fm Seite 1 Montag, 29. April 2002 2:53 14
26
Türkçe
Ürünlerimiz kalite, kullanım ve tasarımda en yüksek standartlara ulaµabilmek için
üretilmiµtir. Yeni Braun tıraµ makinenizden memnun kalacaπınızı umarız.
Dikkat
Bu cihaz asla su ile temas edebileceπi yerlerde kullanılmamalıdır (örneπin lavabo,
küvet, duµ vb.).
Kendi güvenliπiniz için, elektrik baπlantı kablosunda herhangi bir hasar olup
olmadıπını düzenli olarak kontrol ediniz. Eπer elektrik baπlantı fiµini tıraµ makinenize
taktıπınızda gevµek duruyorsa, kablonuzu yenisiyle deπiµtiriniz.
1 Tanımlama
1 Elek koruyucu kapak 6 Uzun tüy düzeltici
2 Elek 7
Açma kapama anahtarı
3 Elek çıkarma düπmesi 8 Ωarj ıµıπı
4 Tıraµ baµlıπı 9 Tıraµ makinesi fiµi
5 Kesici blok
2 Tıraµ makinesini µarj etme
∑lk üç µarj için: Cihazı elektriπe baπlayınız ve açma/kapama anahtarını «» = kapalı
konumuna getirip, 4 saat boyunca µarj ettiriniz.
Pil tam olarak µarj edildikten sonra yeµil µarj ıµıπı kaybolacaktır. Daha sonra eπer µarj
ıµıπı tekrar yanmaya baµlarsa, bu, pilin dolum kapasitesini maksimum yapmak için,
tekrar µarj edildiπini gösterir. Sonra, cihazınızı, farkedilir derecede yavaµlayana dek
kablosuz olarak kullanabilirsiniz.
Cihazınız ancak birkaç kez µarj ve deµarj iµleminden sonra tam kapasitesine ulaµır.
Watt: 4.5 Watt
Ωarj ederken kullanılabilen voltaj aralı©ı: 12 – 240 V / 50 veya 60 Hz (otomatik
adaptasyon)
Ωarj etmek için en ideal çevre sıcaklı©ı: 15 °C – 35 °C
12 V’luk µarj kablosu (Araba veye tekne için, Braun bayilerinde ve yetkili servis
istasyonlarında bulabillirsiniz (No: 5-001-687). Bu kablo ile makineniz yaklaµık 20
saatte µarj olacaktır.
3 Tıraµ olma
3.1 Açma kapama anahtarı pozisyonları
= Kapalı
1 = Normal tıraµ (a)
2 = Kombine tıraµ (eleπin ve uzun tüy düzelticinin birlikte kullanımı) (b). ∑lk önze, uzun
tüy düzeltici uzun «problemi sakalları» keser, daha sonra elek yakın ve
mükemmel bir tıraµ saπlayarak tıraµı tamamlar.
3 = Uzun tüy düzeltici (favori, bıyık ve sakal düzeltmek için) (c).
3.2 Kablolu kullanım
Eπer tıraµ makinenizin pili boµalmıssa, cihazınızı elektrikle de çalıµtırabilirsiniz
(100 – 240 V ~). (Eπer makineniz hemen çalıµmaya baµlamazsa, açma kapama
anahtarı «
» = kapali konumundayken yaklaµık 1 dakika boyunca µarj ettiriniz.)
5564190_3520_S.4-42.fm Seite 26 Montag, 29. April 2002 2:54 14
27
4 Tıraµ makinenizin ömrünü uzatmak için
4.1 Temizleme
Tıraµ olduktan sonra, tıraµ makinenizi kapatınız. Tıraµ baµlıπını 4 çıkararak (d) düz
bir yüzete hafifçe vurunuz.
Sonra kesici bloπunu fırçayla iyice temizleyiniz. Kesici bloπu, yaklaµık her 4 haftada
bir, Braun temizleme sıvısı ile temizleyiniz.
Eleπi asla fırça ile temizlemeyiniz.
Eπer cildiniz çok kuru ise ve tıraµ makinenizin çalıµma süresinde bir kısalma
farkederseniz tıraµ baµlıπına birkaç damla dikiµ makinası yaπı damlatınız.
Eleπi korumak için elek koruyucu kapaπı mutlaka tıraµ makinenize takılı tutunuz.
4.2 Tıraµ makinesi parçalarını deπiµtirme
Tıras makinenizdan her zaman en mükemmel performansı alabilmek için, kesici
bloπu ve tıraµ baµlıπını, her 1,5 yılda bir veya tahrip olduklarında deπiµtirmeniz
gerekmektedir.
Eleπi sadece tıraµ baµlıπını cihazınızdan çıkardıktan sonra çıkartınız. Her iki yanda
bulunan elek çıkarma düπmesini hafifçe basılı tutunuz ve eleπi yukan çekerek
çıkartınız (e). Eleπe zarar vermemek için, eleπi tutarken dikkat ediniz. Eleπi,
yerleµtirirken, yerine tam olarak oturana dek tıraµ baµlıπına takınız.
Kesici bloπu yerinden çıkarmak için, çapraz olarak döndürünüz ve çekiniz (f).
Kesici bloπu yerine yerleµtirirken, tutucusuna oturtunuz.
4.3 Pilin korunması
Tıras makinenizin pili, ömrünü uzatabilmek için yaklaµık her 6 ayda bir tıraµ olunarak
deµarj edilmelidir.
Daha sonra tıraµ makineniz tam olarak µarj edilmelidir.
Cihazı 50 °C’den daha yüksek sıcaklıkta uzun süre bırakmayınız.
5 Çevresel bildiri
Bu cihaz nikel-hidrat pil ile çalıµır. Bu pil hiç bir zararlı aπır metal içermez.
Yeniden dönüµüm için pili, kullanım süresı bittiπinde, lütfen evinizdeki çöpe
atmak yerine Braun servis merkezine veya uygun toplama alanlarına
gönderiniz.
Bildirim yapılmadan deπiµtirilebilir.
Mükemmel tıraµ için ipuçları
Cildiniz yıkandıktan sonra az da olsa µiµmiµ olacaπından, cildinizi yıkamadan
önce
tıraµ olmanızı tavsiye ederiz.
Tıraµ makinenizi cildinize dik olarak (90 ° ’lik açı ile) tutunuz.
Cildinizi geriniz. Sakallarınızı, çıktıkları yönün tersine doπru tıraµ ediniz.
5564190_3520_S.4-42.fm Seite 27 Montag, 29. April 2002 2:54 14
/