Braun 7520, 7515, 7505, Syncro Kullanım kılavuzu

Kategori
Erkek traş makineleri
Tip
Kullanım kılavuzu
Deutsch 4, 56, 61
English 8, 56, 61
Français 12, 56, 61
Español 16, 57, 61
Português 20, 57, 61
Italiano 24, 58, 61
Nederlands 28, 58, 61
Dansk 32, 59, 61
Norsk 36, 59, 61
Svenska 40, 59, 61
Suomi 44, 59, 61
Türkçe 48, 61
Ελληνικ 52, 60
, 61
Internet:
www.braun.com
5-493-458/03/IX-00
D/GB/F/E/P/I/NL/DK/N/S/FIN/TR/GR
Printed in Germany
Braun Infoline
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt?
Rufen Sie an: (in Deutschland und
Österreich zum Nulltarif)
00 800 27 28 64 63
00 800 BRAUNINFOLINE
08 44 - 88 40 10
Servicio al consumidor para España:
9 01-11 61 84
Serviço ao Consumidor para Portugal:
080 820 00 33
Servizio consumatori:
(02) 6 67 86 23
Heeft u vragen over dit produkt?
Bel Braun Consumenten-infolijn:
(070) 4 13 16 58
Vous avez des questions sur ce produit?
Appelez Braun Belgique
(02) 711 92 11
Har du spørgsmål om produktet? Så ring
70 15 00 13
Spørsmål om dette produktet? Ring
88 02 55 03
Frågor om apparaten? Ring Kundservice
020 - 21 33 21
Onko Sinulla kysyttävää tuotteesta? Soita
0203 77877
Türkiye’deki Tüketici Danıs¸ ma Servisi:
0 800 261 19 53
0 800 415 51 27 (Alo Arıza)
D
A
CH
E
P
I
NL
B
DK
N
S
FIN
TR
5493458_S 2 Seite 1 Montag, 4. September 2000 2:54 14
48
Ürünlerimiz kalite, kullanım ve tasarımda en yüksek
standartlara ulaµabilmek için üretilmiµtir. Yeni Braun
tıraµ makinenizden memnun kalacaπınızı umarız.
Önemli
Sadece ürünle birlikte verilen elektrik baπlantısı
kablosunu kullanınız. Eπer elektrik baπlantı kablosunda
herhangi bir hasar varsa, kabloyu hemen yenisiye
deπiµtiriniz.
Tanımlamalar
1 Elek koruyucu kapak 7 Ωarj ıµıkları (yeµil)
2 Elek 8 Ωarj ikaz ıµıπı (kırmızı)
3 Kesici blok sadece 7520, 7515
4 Elek çıkarma düπmesi 9 Pilot ıµıπı
5 Uzun tüy düzeltici 10 Tıraµ makinesi fiµi
6 Açma kapama düπmesi
Teknik özellikler:
Watt: 7 W
Elektrik baπlantı kablosuna gelen voltaj aralıπı:
100-240 V
2
/50 veya 60 Hz (otomatik adaptasyon)
Tıraµ makinesine giren voltaj aralıπı: 12-24 V
Tıraµ makinesini µarj etme
∑lk µarj: Elektrik baπlantı kablosunu kullanarak cihazı
elektriπe baπlayınız ve açma/kapama düπmesin, «0»
konumuna getirip en az 4 saat boyunca µarj ediniz
(bu iµlem sırasında fiµin ısınması normaldir).
Tıraµ makineniz tamamen µarj edildikten sonra, µarj
tamamane bitene kadar cihazınızı kablosuz olarak
kullanınız. Daha sonra, cihazı tekrar tamamen µarj
ediniz (µarj süresi yaklaµık 1 saattir).
Tam olarak µarj edilmiµ cihaz – sakalınızın sertliπine ve
uzama süresine baπlı olarak 50 dakikaya kadar kablosuz
kullanım olanaπı verir. Fakat bu maksimum verime, cihazı
ancak birkaç kez µarj/deµarj ettikten sonra ulaµabilirsiniz.
Ωarj etmek için en ideal çevre sıcaklıπı: 15°C-35 °C
arasıdır.
+35°C
+15°C
210
7570
Türkçe
5493458_S 4-66 Seite 48 Montag, 4. September 2000 3:02 15
49
Gösterge ıµ∂klar∂
Pilot ıµıπı, tıraµ makinenizin elektriπe baπlı olduπunu
gösterir.
Yeµil µarj ıµıπı, tıraµ makinesinin µarj olduπunu gösterir
yeniden doldurulabilir pil tamamen µarj olduπunda, yanıp
sönmeye baµlayacak veya tamamen sönecektir.
Daha sonra, µarj ıµıπı tekrar yanarsa, cihaz, pilin tam
kapasitesini korumak için tekrar µarj oluyor demektir.
Sadece 7520 ve 7515 modellerinde:
Kırmızı µarj ikaz ıµıπı, cihaz açık ise, pilin kapasitesi
%20’nin altına düµtüπü zaman yanıp sönmeye
baµlayacaktır. Pilin geri kalan kapasitesi 2 veya 3 t∂raµ
için yeterli olacaktır.
Tıraµ olma
Açma/kapama düπmesi pozisyonları
0 = Kapalı
Anahtarı, basarak yukarı doπru itiniz.
Tıraµ makinesi çalıµtırmak için:
1 = Oynar baµlıkla tıraµ olma
Oynar baµlıkla kesici sistem yüz kıvrımlarınıza
otomatik olarak uyum saπlar
2 = Oynar baµlık belli bir açı ile kilitli iken tıraµ olma
(burun altı gibi tıraµ edilmesi zor bölgelerde rahat
tıraµı saπlamak için)
3 = Uzun tüy düzelticinin kullanımı
(favori, bıyık ve sakal düzeltmek için)
Kablolu kullanım
Eπer tıraµ makinenizin pili boµalmıµ ise, cihazınızı
elektrikle de çalıµtırabilirsiniz. (Eπer makineniz hemen
çalıµmaya baµlamazsa, açma/kapama düπmesi «0»
konumundayken yaklaµık 1 dakika boyunca µarj ediniz.)
+
21
21
a
u
t
o
m
a
t
i
c
l
o
c
k
2
1
3
5493458_S 4-66 Seite 49 Montag, 4. September 2000 3:02 15
50
Tıraµ makinenizin ömrünü
uzatmek için
Otomatik temizleme
Braun Clean&Charge ünitesi (sadece 7520 model) ile
tıraµ makinenizin tüm temizleme ve yaπlama iµlemlerini
yapabilirsiniz. Lütfen ilgili kullanım bilgilerine bakınız.
Elle yapılan temizleme
Kolay bir temizleme için her tıraµtan sonra, makinenizi
kapatınız. Tıraµ baµlıπını çıkarmak için, baµlık çıkarma
düπmesine basınız (tıraµ baµlıπını tamamen
çıkarmayınız). Kesilmiµ sakalların düµmesi için
makinenizi yaklaµık 5-10 sn. çalıµtırınız.
Ayrıntılı bir temizleme için (haftalık), tıraµ baµlıπını
çıkararak düz bir yüzeye hafifçe vurunuz. Sonra kesici
bloπu ve tıraµ baµlıπının içini fırçayla iyice temizleyiniz.
Kesici bloπu, yaklaµık her 4 haftada bir, Braun temizleme
sıvısı ile temizleyiniz.
Eπer cildiniz çok kuru ise ve tıraµ makinenizin
performansında azalma farkediyorsanız, tıraµ baµlıπının
üzerine bir damla makine yaπı damlatınız.
Tıraµ makinesinin parçalarını deπiµtirme
Tıraµ baµlıπı ve kesici blok zamanla yıpranan parçalardır.
Bu parçaları düzenli olarak her 1,5 yılda bir ya da
yıprandıklarında deπiµtirmeniz, Braun tıraµ
makinenizden beklediπiniz yakın, rahat ve hızlı tıraµa
ulaµmanızı saπlayacatır. (Elek ve kesici blok: yedek
parça numarası 7000)
Mükemmel tıraµ için ipuçları
Cildiniz yıkandıktan sonra, az da olsa µiµmiµ
olacaπından, cildinizi yıkamadan önce tıraµ olmanızı
öneririz.
Tıraµ makinenizi cildinize dik olarak (90° açı ile tutunuz).
Cildinizi geriniz ve sakallarınızı çıktıkları yönün tersine
doπru tıraµ ediniz.
En mükemmel tıraµ performansını elde etmek için, tıraµ
makinenizin elek ve bıçaπını her 1.5 yılda bir veya
yıprandıklarında deπiµtiriniz.
oil
10
10
7000
7000
Syncro
5493458_S 4-66 Seite 50 Montag, 4. September 2000 3:02 15
51
Pil koruması
Yeniden doldurulabilir pilin tam kapasitesini korumak
için, her 6 ayda bir cihazı, pil tamamen boµalana kadar
kullanınız ve daha sonra tekrar tamamen doldurunuz.
Bu iµlem, pilin tam kapasitesini korumanızı saπlayacaktır.
Cihazı 50 °C’nin üzerindeki sıcaklıklara uzun süre maruz
bırakmayınız.
Aksesuarlar
Barun yetkili teknik servis istasyonlarında ya da yetkili
bayilerinde bulabilirsiniz:
Braun Clean&Charge
Elek ve kesici blok (yedek parça numarası 7000)
Duvar askısı
Çevresel bildiri
Bu cihaz nikel-hidrat pil ile çalıµır. Yeniden dönüµüm
için pili, kullanım süresi bittiπinde, lütfen evinizdeki çöpe
atmak yerine uygun toplama alanlarına gönderiniz.
Bildirim yapılmadan deπiµtirilebilir.
7XXX
1
2
4
5 6
3
5493458_S 4-66 Seite 51 Montag, 4. September 2000 3:02 15
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63

Braun 7520, 7515, 7505, Syncro Kullanım kılavuzu

Kategori
Erkek traş makineleri
Tip
Kullanım kılavuzu