Braun 7520, 7515, 7505, Syncro Kullanım kılavuzu

Marka
Braun
Kategori
erkek traş makineleri
Model
7520, 7515, 7505, Syncro
Tip
Kullanım kılavuzu
Deutsch 4, 56, 61
English 8, 56, 61
Français 12, 56, 61
Español 16, 57, 61
Português 20, 57, 61
Italiano 24, 58, 61
Nederlands 28, 58, 61
Dansk 32, 59, 61
Norsk 36, 59, 61
Svenska 40, 59, 61
Suomi 44, 59, 61
Türkçe 48, 61
Ελληνικ 52, 60
, 61
Internet:
www.braun.com
5-493-458/03/IX-00
D/GB/F/E/P/I/NL/DK/N/S/FIN/TR/GR
Printed in Germany
Braun Infoline
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt?
Rufen Sie an: (in Deutschland und
Österreich zum Nulltarif)
00 800 27 28 64 63
00 800 BRAUNINFOLINE
08 44 - 88 40 10
Servicio al consumidor para España:
9 01-11 61 84
Serviço ao Consumidor para Portugal:
080 820 00 33
Servizio consumatori:
(02) 6 67 86 23
Heeft u vragen over dit produkt?
Bel Braun Consumenten-infolijn:
(070) 4 13 16 58
Vous avez des questions sur ce produit?
Appelez Braun Belgique
(02) 711 92 11
Har du spørgsmål om produktet? Så ring
70 15 00 13
Spørsmål om dette produktet? Ring
88 02 55 03
Frågor om apparaten? Ring Kundservice
020 - 21 33 21
Onko Sinulla kysyttävää tuotteesta? Soita
0203 77877
Türkiye’deki Tüketici Danıs¸ ma Servisi:
0 800 261 19 53
0 800 415 51 27 (Alo Arıza)
D
A
CH
E
P
I
NL
B
DK
N
S
FIN
TR
5493458_S 2 Seite 1 Montag, 4. September 2000 2:54 14
48
Ürünlerimiz kalite, kullanım ve tasarımda en yüksek
standartlara ulaµabilmek için üretilmiµtir. Yeni Braun
tıraµ makinenizden memnun kalacaπınızı umarız.
Önemli
Sadece ürünle birlikte verilen elektrik baπlantısı
kablosunu kullanınız. Eπer elektrik baπlantı kablosunda
herhangi bir hasar varsa, kabloyu hemen yenisiye
deπiµtiriniz.
Tanımlamalar
1 Elek koruyucu kapak 7 Ωarj ıµıkları (yeµil)
2 Elek 8 Ωarj ikaz ıµıπı (kırmızı)
3 Kesici blok sadece 7520, 7515
4 Elek çıkarma düπmesi 9 Pilot ıµıπı
5 Uzun tüy düzeltici 10 Tıraµ makinesi fiµi
6 Açma kapama düπmesi
Teknik özellikler:
Watt: 7 W
Elektrik baπlantı kablosuna gelen voltaj aralıπı:
100-240 V
2
/50 veya 60 Hz (otomatik adaptasyon)
Tıraµ makinesine giren voltaj aralıπı: 12-24 V
Tıraµ makinesini µarj etme
∑lk µarj: Elektrik baπlantı kablosunu kullanarak cihazı
elektriπe baπlayınız ve açma/kapama düπmesin, «0»
konumuna getirip en az 4 saat boyunca µarj ediniz
(bu iµlem sırasında fiµin ısınması normaldir).
Tıraµ makineniz tamamen µarj edildikten sonra, µarj
tamamane bitene kadar cihazınızı kablosuz olarak
kullanınız. Daha sonra, cihazı tekrar tamamen µarj
ediniz (µarj süresi yaklaµık 1 saattir).
Tam olarak µarj edilmiµ cihaz – sakalınızın sertliπine ve
uzama süresine baπlı olarak 50 dakikaya kadar kablosuz
kullanım olanaπı verir. Fakat bu maksimum verime, cihazı
ancak birkaç kez µarj/deµarj ettikten sonra ulaµabilirsiniz.
Ωarj etmek için en ideal çevre sıcaklıπı: 15°C-35 °C
arasıdır.
+35°C
+15°C
210
7570
Türkçe
5493458_S 4-66 Seite 48 Montag, 4. September 2000 3:02 15
49
Gösterge ıµ∂klar∂
Pilot ıµıπı, tıraµ makinenizin elektriπe baπlı olduπunu
gösterir.
Yeµil µarj ıµıπı, tıraµ makinesinin µarj olduπunu gösterir
yeniden doldurulabilir pil tamamen µarj olduπunda, yanıp
sönmeye baµlayacak veya tamamen sönecektir.
Daha sonra, µarj ıµıπı tekrar yanarsa, cihaz, pilin tam
kapasitesini korumak için tekrar µarj oluyor demektir.
Sadece 7520 ve 7515 modellerinde:
Kırmızı µarj ikaz ıµıπı, cihaz açık ise, pilin kapasitesi
%20’nin altına düµtüπü zaman yanıp sönmeye
baµlayacaktır. Pilin geri kalan kapasitesi 2 veya 3 t∂raµ
için yeterli olacaktır.
Tıraµ olma
Açma/kapama düπmesi pozisyonları
0 = Kapalı
Anahtarı, basarak yukarı doπru itiniz.
Tıraµ makinesi çalıµtırmak için:
1 = Oynar baµlıkla tıraµ olma
Oynar baµlıkla kesici sistem yüz kıvrımlarınıza
otomatik olarak uyum saπlar
2 = Oynar baµlık belli bir açı ile kilitli iken tıraµ olma
(burun altı gibi tıraµ edilmesi zor bölgelerde rahat
tıraµı saπlamak için)
3 = Uzun tüy düzelticinin kullanımı
(favori, bıyık ve sakal düzeltmek için)
Kablolu kullanım
Eπer tıraµ makinenizin pili boµalmıµ ise, cihazınızı
elektrikle de çalıµtırabilirsiniz. (Eπer makineniz hemen
çalıµmaya baµlamazsa, açma/kapama düπmesi «0»
konumundayken yaklaµık 1 dakika boyunca µarj ediniz.)
+
21
21
a
u
t
o
m
a
t
i
c
l
o
c
k
2
1
3
5493458_S 4-66 Seite 49 Montag, 4. September 2000 3:02 15
50
Tıraµ makinenizin ömrünü
uzatmek için
Otomatik temizleme
Braun Clean&Charge ünitesi (sadece 7520 model) ile
tıraµ makinenizin tüm temizleme ve yaπlama iµlemlerini
yapabilirsiniz. Lütfen ilgili kullanım bilgilerine bakınız.
Elle yapılan temizleme
Kolay bir temizleme için her tıraµtan sonra, makinenizi
kapatınız. Tıraµ baµlıπını çıkarmak için, baµlık çıkarma
düπmesine basınız (tıraµ baµlıπını tamamen
çıkarmayınız). Kesilmiµ sakalların düµmesi için
makinenizi yaklaµık 5-10 sn. çalıµtırınız.
Ayrıntılı bir temizleme için (haftalık), tıraµ baµlıπını
çıkararak düz bir yüzeye hafifçe vurunuz. Sonra kesici
bloπu ve tıraµ baµlıπının içini fırçayla iyice temizleyiniz.
Kesici bloπu, yaklaµık her 4 haftada bir, Braun temizleme
sıvısı ile temizleyiniz.
Eπer cildiniz çok kuru ise ve tıraµ makinenizin
performansında azalma farkediyorsanız, tıraµ baµlıπının
üzerine bir damla makine yaπı damlatınız.
Tıraµ makinesinin parçalarını deπiµtirme
Tıraµ baµlıπı ve kesici blok zamanla yıpranan parçalardır.
Bu parçaları düzenli olarak her 1,5 yılda bir ya da
yıprandıklarında deπiµtirmeniz, Braun tıraµ
makinenizden beklediπiniz yakın, rahat ve hızlı tıraµa
ulaµmanızı saπlayacatır. (Elek ve kesici blok: yedek
parça numarası 7000)
Mükemmel tıraµ için ipuçları
Cildiniz yıkandıktan sonra, az da olsa µiµmiµ
olacaπından, cildinizi yıkamadan önce tıraµ olmanızı
öneririz.
Tıraµ makinenizi cildinize dik olarak (90° açı ile tutunuz).
Cildinizi geriniz ve sakallarınızı çıktıkları yönün tersine
doπru tıraµ ediniz.
En mükemmel tıraµ performansını elde etmek için, tıraµ
makinenizin elek ve bıçaπını her 1.5 yılda bir veya
yıprandıklarında deπiµtiriniz.
oil
10
10
7000
7000
Syncro
5493458_S 4-66 Seite 50 Montag, 4. September 2000 3:02 15
51
Pil koruması
Yeniden doldurulabilir pilin tam kapasitesini korumak
için, her 6 ayda bir cihazı, pil tamamen boµalana kadar
kullanınız ve daha sonra tekrar tamamen doldurunuz.
Bu iµlem, pilin tam kapasitesini korumanızı saπlayacaktır.
Cihazı 50 °C’nin üzerindeki sıcaklıklara uzun süre maruz
bırakmayınız.
Aksesuarlar
Barun yetkili teknik servis istasyonlarında ya da yetkili
bayilerinde bulabilirsiniz:
Braun Clean&Charge
Elek ve kesici blok (yedek parça numarası 7000)
Duvar askısı
Çevresel bildiri
Bu cihaz nikel-hidrat pil ile çalıµır. Yeniden dönüµüm
için pili, kullanım süresi bittiπinde, lütfen evinizdeki çöpe
atmak yerine uygun toplama alanlarına gönderiniz.
Bildirim yapılmadan deπiµtirilebilir.
7XXX
1
2
4
5 6
3
5493458_S 4-66 Seite 51 Montag, 4. September 2000 3:02 15
/