ESAB Mig 4004i Pulse Kullanım kılavuzu

Marka
ESAB
Kategori
Kaynak Sistemi
Model
Mig 4004i Pulse
Tip
Kullanım kılavuzu
Aristo®
Kullanma talimatı
0463 431 201 TR 20181030
Valid for: serial no. 834-xxx-xxxx
Mig 4004i Pulse,
Mig4004iPulseWeldCloud™
380-460 V
İÇINDEKILER
0463 431 201 © ESAB AB 2018
1
GÜVENLİK................................................................................................... 5
1.1 Sembollerin anlamı ................................................................................ 5
1.2 Güvenlik önlemleri ................................................................................. 5
2
GİRİŞ............................................................................................................ 8
2.1 Donanım .................................................................................................. 8
3
TEKNİK VERİLER ....................................................................................... 9
4
MONTAJ....................................................................................................... 11
4.1 Yerleştirme .............................................................................................. 11
4.2 Kaldırma talimatları ................................................................................ 11
4.3 Şebeke besleme ..................................................................................... 11
5
ÇALIŞTIRMA ............................................................................................... 15
5.1 Bağlantılar ve kontrol cihazları ............................................................. 16
5.2 Simgeler .................................................................................................. 17
5.3 Kaynaklama ve dönüş kablosu bağlantısı ........................................... 17
5.4 Güç kaynağının açılıp/kapatılması........................................................ 17
5.5 Fan kontrolü............................................................................................ 17
5.6 Termal koruma ........................................................................................ 17
5.7 VRD (Voltaj Azaltma Cihazı)................................................................... 18
5.8 Uzaktan kontrol ünitesi.......................................................................... 18
5.9 Ark voltaj geri beslemesi ....................................................................... 18
6
BAKIM.......................................................................................................... 19
6.1 Muayene ve temizlik............................................................................... 19
7
SORUN GİDERME....................................................................................... 20
7.1 Mig 4004i WeldCloud™ hata kodları..................................................... 21
8
YEDEK PARÇA SİPARİŞİ ........................................................................... 22
DEVRE ŞEMASI .................................................................................................. 23
SİPARİŞ NUMARALARI...................................................................................... 25
YEDEK PARÇA LİSTESİ..................................................................................... 26
AKSESUARLAR.................................................................................................. 27
Özellikleri haber vermeksizin değiştirme hakları saklıdır.
1 GÜVENLİK
0463 431 201
- 5 -
© ESAB AB 2018
1 GÜVENLİK
1.1 Sembollerin anlamı
Bu kılavuz boyunca kullanıldığı gibi: Dikkatli Olun! Uyanık olun!
TEHLİKE!
Ani tehlike anlamına gelir. Önlenmediği takdirde ani, ciddi yaralanmalara
veya can kaybına neden olur.
UYARI!
Potansiyel tehlike anlamına gelir; yaralamalara veya can kaybına neden
olabilir.
DİKKAT!
Küçük çaplı bedensel yaralanmalara sebep olabilecek tehlike anlamına
gelir.
UYARI!
Kullanımdan önce kullanım kılavuzunu okuyun ve anlayın;
tüm etiketlere, işveren güvenlik uygulamalarına ve Güvenlik
Veri Formlarına (SDS'ler) uyun.
1.2 Güvenlik önlemleri
ESAB cihazının kullanıcıları cihaz ile veya cihaza yakın çalışan herkesin ilgili tüm güvenlik
önlemlerine uymasını sağlamak için nihai sorumluluğu taşımalıdır. Güvenlik önlemleri bu tip
cihazlar için geçerli gereksinimleri karşılamalıdır. İşyeri için geçerli standart yönetmeliklere ek
olarak aşağıdaki tavsiyelere uyulmalıdır.
Tüm çalışmalar eğitimli, cihazın çalışmasına aşina personel tarafından yapılmalıdır. Cihazın
hatalı çalıştırılması operatörün yaralanmasına ve cihazın zarar görmesine neden olabilecek
tehlikeli durumlara yol açabilir.
1. Cihazı kullanan herkesin aşağıdakilere aşina olması gerekir:
çalışmasına
acil durdurma yerlerine
fonksiyonuna
ilgili güvenlik önlemlerine
cihazın kaynak yapma ve kesme veya ilgili diğer işlemleri
2. Operatör aşağıdakileri sağlamalıdır:
çalışmaya başlandığında cihazın çalışma alanı içinde hiçbir yetkisiz kişinin
bulunmaması.
ark vurduğunda veya cihazla çalışmaya başlandığında hiç kimsenin korumasız
olmaması
3. İşyeri şu özelliklerde olmalıdır:
amaca uygun
hava akımından etkilenmeyen
1 GÜVENLİK
0463 431 201
- 6 -
© ESAB AB 2018
4. Kişisel güvenlik ekipmanı:
Daima, örneğin koruyucu gözlük, alev geçirmez giysi, koruyucu eldiven gibi,
önerilen kişisel güvenlik ekipmanlarını giyin.
Sıkışabilecek veya yanıklara neden olabilecek bol elbiseler, örneğin eşarp,
bilezik, yüzük, vb., takmayın.
5. Genel önlemler:
Dönüş kablosunun sağlam şekilde bağlandığından emin olun.
Yüksek gerilim cihazları ile ilgili çalışmalar sadece yetkili bir elektrikçi
tarafından gerçekleştirilebilir
Uygun yangın söndürme ekipmanı açıkça işaretlenmiş ve elinizin altında
olmalıdır.
Cihazın yağlama ve bakım işlemi cihaz çalışırken yapılmamalıdır
UYARI!
Ark kaynak ve kesme kendinize ve başkalarına zararlı olabilir. Kaynak ve kesme
sırasında önlemler alın.
ELEKTRİK ÇARPMASI - Öldürebilir
Üniteyi kullanım kılavuzuna uygun şekilde takın ve topraklayın.
Çıplak tenle, ıslak eldivenle veya ıslak giysilerle üzerinde elektrik bulunan
parçalara veya elektrotlara dokunmayın.
Kendinizi işten ve topraktan izole edin.
Çalışma konumunuzun güvenli olduğundan emin olun
ELEKTRİKLİ VE MANYETİK ALANLAR - Sağlık için tehlikeli olabilir
Kalp pili olan kaynakçılar, kaynak işinden önce doktorlarına danışmalıdır.
EMF, bazı kalp pillerinde parazit yapabilir.
EMF'ye maruz kalmanın, sağlık üzerinde bilinmeyen diğer etkileri olabilir.
Kaynakçılar, EMF maruziyeti etkilerini en aza indirmek için aşağıdaki
prosedürleri kullanmalıdır:
Elektrodu ve çalışma kablolarını vücudunuzla aynı tarafta olacak
şekilde birlikte yönlendirin. Mümkünse bunları bantla sabitleyin.
Şaluma ve kabloları arasında durmayın. Şalumayı veya
kablosunu asla vücudunuza dolamayın. Kaynaklama güç kaynağını
ve kabloları vücudunuzdan olabildiğince uzakta tutun.
İş kablosunu, parçasına kaynak yapılan alana mümkün olduğunca
yakın şekilde bağlayın.
DUMAN VE GAZLAR - sağlık için tehlikeli olabilir
Başınızı dumandan uzak tutun.
Gazları ve dumanları nefes aldığınız yerden veya genel olarak bölgeden
çıkarmak için havalandırmayı, arkta dışa atımı veya ikisini birden kullanın.
ARK IŞINLARI - gözlerinize zarar verebilir ve cildi yakabilir
Gözlerinizi ve bedeninizi koruyun. Doğru kaynak paravanını ve filtre
merceğini kullanın ve koruyucu giysiler giyin.
Yakındakileri uygun paravanlar veya perdelerle koruyun.
GÜRÜL - Aşırı gürültü işitmeye zarar verebilir
Kulaklarınızı koruyun. Kulak tıkaçları veya diğer işitme korumalarını kullanın.
1 GÜVENLİK
0463 431 201
- 7 -
© ESAB AB 2018
HAREKETLİ PARÇALAR - Yaralanmaya neden olabilir
Tüm kapıların, panellerin ve kapakların kapalı ve emniyetli bir şekilde
yerinde olduğundan emin olun. Gerektiğinde, yalnızca yetkili kişilerin
kapakları bakım ve sorun giderme işlemleri için çıkarmasını sağlayın.
Servis işlemi bittiğinde, motoru çalıştırmadan önce panelleri veya kapakları
yeniden takın ve kapıları kapatın.
Üniteyi takmadan veya bağlamadan önce motoru durdurun.
Ellerinizi, saçınızı, bol giysileri ve aletleri hareketli parçalardan uzak tutun.
YANGIN TEHLİKESİ
Kıvılcımlar (sıçrayan alevler) yangına neden olabilir. Yakında tutuşabilen
malzemeler olmadığından emin olun.
Kapalı konteynerlerde kullanmayın.
ARIZA - arıza durumunda uzmanından yardım isteyiniz.
KENDİNİZİ VE DİĞERLERİNİ KORUYUN!
DİKKAT!
Bu ürün sadece ark kaynağı için tasarlanmıştır.
UYARI!
Donmuş boruların erimesi için güç kaynağı kullanmayın.
DİKKAT!
A sınıfı ekipman, düşük voltajlı elektrik besleme sistemi
tarafından elektrik sağlanan konut mahallerinde kullanılmak
üzere tasarlanmamıştır. Sebebiyet verilen ve aynı zamanda
yayılan bozukluklar nedeniyle, bu yerlerde A sınıfı
ekipmanın elektromanyetik uyumluluk sağlanmasında olası
güçlükler söz konusu olabilir.
NOT!
Elektronik cihazları bir geri dönüşüm tesisinde imha
edin!
Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar Avrupa Direktifi'ne
2012/19/EC ve ulusal hukuka uygun olarak uygulanmasına
riayet edilerek, kullanım ömrünün sonuna gelen elektrikli
ve/veya elektronik cihazların geri dönüşüm tesisinde
bertaraf edilmesi gerekmektedir.
Ekipmanın sorumlu kişisi olarak, onaylanmış toplama
istasyonları hakkında bilgi elde etmek sizin
sorumluluğunuzdadır.
Detaylı bilgi için en yakın ESAB bayisine başvurun.
ESAB, çeşitli kaynak aksesuarları ve kişisel koruyucu ekipmanları satışa sunmaktadır.
Sipariş bilgileri için yerel ESAB bayinizle iletişime geçin veya web sitemizi ziyaret
edin.
2 GİRİŞ
0463 431 201
- 8 -
© ESAB AB 2018
2 GİRİŞ
U6, U8
2
veya MA25 Pulse ile birleştirilen Mig 4004i Pulse ve U8
2
ile birleştirilen Mig 4004i
Pulse WeldCloud™ güç kaynakları, MMA, TIG, MIG/MAG ve pulse MIG'yi destekleyen
eksiksiz bir çoklu işlem paketi sunar.
Mig 4004i Pulse WeldCloud™, kablosuz izleme olanağı sağlayan üzerine monte edilmiş bir
kontrol kutusuyla birlikte gelir.
Güç kaynakları, Feed 3004/4804 veya YardFeed 2000 tel besleme ünitesi ve COOL 1
soğutma ünitesiyle birlikte kullanım için tasarlanmıştır. Besleme üniteleri ve soğutma ünitesi
hakkında daha fazla bilgi almak için Kullanım kılavuzuna başvurun.
Ürün için ESAB aksesuarlarını bu kılavuzun "AKSESUARLAR" bölümünde
bulabilirsiniz.
2.1 Donanım
Güç sistemi şunlarla birlikte verilir:
Topraklama pensi olan 5 m dönüş kablosu
kaynaklama güç kaynağı kullanım kılavuzu
Mig 4004i Pulse WeldCloud™ için WeldCloud™ kurulum talimatlarını görmek üzere bkz.
WeldCloud™ kullanım kılavuzu.
3 TEKNİK VERİLER
0463 431 201
- 9 -
© ESAB AB 2018
3 TEKNİK VERİLER
Mig 4004i Pulse / Mig 4004i Pulse WeldCloud™
Şebeke voltajı 380-460V, ±%10, 3~ 50/60 Hz
Şebeke beslemesi S
scmin
5.8 MVA
Ana akım I
max
28 A
Yüksüz güç 57 W
Ayar aralığı (DC)
MIG/MAG 16 A/14,8 V - 400 A/34 V
ELEKTROT 16 A/20,6 V - 400 A/36 V
TIG 4 A/10,2 V - 400 A/26 V
MIG/MAG durumunda izin verilen yük
%60 görev döngüsü 400 A/34,0 V
%100 görev döngüsü 300 A/29,0 V
MMA durumunda izin verilen yük
%60 görev döngüsü 400 A/36,0 V
%100 görev döngüsü 300 A/32,0 V
TIG durumunda izin verilen yük
%60 görev döngüsü 400 A/26,0 V
%100 görev döngüsü 300 A/22,0 V
Azami akımda güç faktörü 0,95
Azami akımda yeterlilik 89,5 %
Açık devre voltajı 55 V
Çalışma sıcaklığı -10 - 40°C (14 - 104°F)
Taşıma sıcaklığı -20 - +55 C (-4 - 131°F)
Rölanti konumundaki sabit ses
basıncı
<70 dB (A)
Boyutlar u×g×y Mig 4004i Pulse:
613 × 257 × 445 mm (24,0 × 10,1 × 17,5 inç)
Mig 4004i Pulse WeldCloud™:
613 × 257 × 517 mm (24,0 × 10,1 × 20,3 inç)
Ağırlık Mig 4004i Pulse: 48 kg (106 lb)
Mig 4004i Pulse WeldCloud™: 54kg (119lb)
İzolasyon sınıfı H
Koruma sınıfı IP23
Uygulama sınıflandırması
Şebeke besleme, S
sc min
IEC 61000-3-12'ye uygun olarak üzerinde asgari kısa devre gücü.
3 TEKNİK VERİLER
0463 431 201
- 10 -
© ESAB AB 2018
Görev döngüsü
Görev döngüsü, kaynak yapabileceğiniz veya aşırı yüklenmeden belirli bir yüklemede
kesebileceğiniz bir on dakikalık bir sürenin yüzdesi olan süre anlamına gelir. Görev döngüsü,
40°C/104°F veya daha düşük sıcaklıklar için geçerlidir.
Koruma sınıfı
IP kodu koruma sınıfını, yani katı nesneler veya suyun nüfuzuna karşı koruma derecesini
belirtir.
IP23 ile işaretlenmiş cihaz ve dış mekan kullanımı için tasarlanmıştır.
Uygulama sınıfı
sembolü güç kaynağının yüksek elektrik tehlikesi olan yerlerde kullanılmak üzere
tasarlanmış olduğunu gösterir.
4 MONTAJ
0463 431 201
- 11 -
© ESAB AB 2018
4 MONTAJ
Kurulum mutlaka bir profesyonel tarafından yapılmalıdır.
DİKKAT!
Bu ürün endüstriyel kullanım için tasarlanmıştır. Ev ortamında bu ürün radyo
parazitine neden olabilir. Gerekli önlemleri almak kullanıcının sorumluluğundadır.
4.1 Yerleştirme
Kaynaklama güç kaynağını, hava giriş ve çıkışları engellenmeyecek şekilde yerleştirin.
Mig 4004i Pulse WeldCloud™ için üst kutudaki antenin üzerinin kaplı olmadığından veya
antenin engellenmediğinden emin olun.
4.2 Kaldırma talimatları
4.3 Şebeke besleme
NOT!
Şebeke besleme gereksinimleri
Bu donanım, kullanıcı beslemesi ile şebeke sistemi arasında olan girişim
noktasındaki kısa devre gücünün S
scmin
değerinden büyük veya eşit olması
koşuluyla IEC 61000-3-12 ile uyumludur. Gerekirse dağıtım şebeke operatörüne
danışarak ekipmanın S
cmin
'e eşit ya da daha büyük bir kısa devre gücü ile
sadece bir kaynağa bağlı olduğundan emin olmak ekipmanı monte edenin veya
kullanıcısının sorumluluğundadır. TEKNİK VERİLER bölümündeki teknik bilgilere
bakın.
4 MONTAJ
0463 431 201
- 12 -
© ESAB AB 2018
NOT!
Güç kaynağına, bir jeneratörden güç sağlanabilir. Daha fazla bilgi için, yetkili
ESAB servis personeline başvurun.
Ünitenin, doğru şebeke güç kaynağı voltajına bağlı olduğundan ve doğru sigorta boyutu ile
korunduğundan emin olun. Düzenlemelere uygun bir koruyucu topraklama bağlantısı
yapılmalıdır.
A. Besleme bağlantısı bilgilerini içeren anma
değeri plakası
Önerilen sigorta boyutları ve minimum kablo alanı
Mig 4004i Pulse/Mig 4004i Pulse WeldCloud™
Şebeke voltajı 380-460 V, +/- %10, 3~50/60 Hz
Şebeke kablo kesiti
4G4 mm
2
Faz akımı I
eff
U
in
380 V 20 A
Dalgalanmaya dayanıklı sigorta 20 A
C dalgalanma tipli MCB sigorta 25 A
Faz akımı I
eff
U
in
400 V 19,2 A
Dalgalanmaya dayanıklı sigorta 20 A
C dalgalanma tipli MCB sigorta 25 A
Faz akımı I
eff
U
in
415 V 18 A
Dalgalanmaya dayanıklı sigorta 20 A
C dalgalanma tipli MCB sigorta 20 A
Faz akımı I
eff
U
in
440 V 17,6 A
Dalgalanmaya dayanıklı sigorta 20 A
C dalgalanma tipli MCB sigorta 20 A
Faz akımı I
eff
U
in
460 V 17 A
Dalgalanmaya dayanıklı sigorta 20 A
C dalgalanma tipli MCB sigorta 20 A
NOT!
Yukarıda gösterilen şebeke elektrik kablosu alanları ve sigorta boyutları İsveç
mevzuatına uygundur. Diğer bölgeler için güç kaynağı kabloları uygulamaya
uygun, yerel ve ulusal düzenlemeler ile uyumlu olmalıdır.
4 MONTAJ
0463 431 201
- 13 -
© ESAB AB 2018
Şebeke kablosunun montajı
Şebeke kablosunun değişmesi gerekiyorsa alt plakaya giden topraklama bağlantısı doğru bir
şekilde yapılmalıdır. Yan paneli sökme ve şebeke kablosu montajı ile ilgili bilgi almak için
yukarıdaki resimlere göz atın. Bu bağlantı noktasına başka kablo takılmamalıdır.
4 MONTAJ
0463 431 201
- 14 -
© ESAB AB 2018
Bağlantı talimatı 0465 152 883 ve 0445 301 880
Bağlantı talimatı 0465 152 884
Güç sistemi sipariş no. Varsayılan giriş voltajı ayarı
0465 152 883 400 V Şebeke kablosuyla fiş takılı şekilde teslim
edildi.
0465 152 884 415 V Şebeke kablosuyla teslim edildi.
0445 301 880 400 V Şebeke kablosuyla fiş takılı şekilde teslim
edildi.
Başka bir şebeke voltajı gerekirse baskılı devre kartındaki kablo, doğru pime taşınmalı
(yukarıdaki resme bakın) ve şebeke kablosu ile fiş ilgili ulusal düzenlemelere göre
değiştirilmelidir. Bu işlemin, yeterli elektrik sistemi bilgisine sahip kişiler tarafından
gerçekleştirilmesi zorunludur. Bu işlem gerçekleştirilirken güç kaynağının şebeke bağlantısı
kesilmelidir.
5 ÇALIŞTIRMA
0463 431 201
- 15 -
© ESAB AB 2018
5 ÇALIŞTIRMA
Cihazın kullanımı için genel güvenlik düzenlemelerini bu kılavuzun "GÜVENLİK"
bölümünde bulabilirsiniz. Cihazı kullanmaya başlamadan önce bunu dikkatlice
okuyun!
UYARI!
Cihazı güvene alın - özellikle zemin
düz değil ise veya eğimli ise.
NOT!
Mig kısa darbe işleminde olası en iyi sonucu almak için kaynaklama ve dönüş
kabloları 10 m'yi (33 ft) aşmamalıdır.
5 ÇALIŞTIRMA
0463 431 201
- 16 -
© ESAB AB 2018
5.1 Bağlantılar ve kontrol cihazları
1. Negatif kaynaklama terminali: Dönüş
kablosu
10. Anten
2. Şebeke güç kaynağı anahtarı, 0/1 11. LED göstergesi, beyaz, güç kaynağı AÇIK
(WeldCloud™)
3. Tel besleme ünitesi veya uzaktan kontrol
ünitesi bağlantısı
12. LED göstergesi, kırmızı, bağlantı durumu
(yanan LED = bağlantı hatası)
4. LED göstergesi, güç kaynağı AÇIK 13. CAN bağlantısı
5. LED göstergesi, termal koruma 14. Ark voltajı izleme (+), kırmızı muz soket
6. Pozitif kaynaklama terminali: Kaynak
kablosu
15. Ark voltajı izleme (-), siyah muz soket
7. Besleme ünitesine giden besleme voltajı
(42 V) için sigorta (10 A)
16. Ethernet bağlantısı
8. Şebeke kablosu 17. Robot arabirimi
9. USB bellek bağlantısı
5 ÇALIŞTIRMA
0463 431 201
- 17 -
© ESAB AB 2018
5.2 Simgeler
Uzaktan kontrol ünitesi
(2)
Aşırı ısınma (3)
Güç kaynağı AÇIK (4)
5.3 Kaynaklama ve dönüş kablosu bağlantısı
Güç kaynak sisteminde, kaynaklama ve dönüş kabloları için bir pozitif terminal (+) ve bir
negatif terminal (-) olmak üzere iki çıkış vardır.
Dönüş kablosunu güç kaynağının negatif terminaline bağlayın. Dönüş kablosu kontak klipsini
parçasına sabitleyin ve parçası ile güç kaynağındaki dönüş kablosu çıkışı arasında iyi bir
temas olmasını sağlayın.
Bağlantı seti kabloları için önerilen maksimum akım değerleri
I
maks.
Kablo kesiti Kablo uzunluğu
450 A (%60 görev döngüsü)
70 mm
2'den
2 - 35 m
(6,6 ft - 114,8 ft)
350 A (%100 görev döngüsü)
550 A (%60 görev döngüsü)
95 mm
2'den
2 - 35 m
(6,6 ft - 114,8 ft)
430 A (%100 görev döngüsü)
Görev döngüsü
Görev döngüsü, kaynak yapabileceğiniz veya aşırı yüklenmeden belirli bir yüklemede
kesebileceğiniz bir on dakikalık bir sürenin yüzdesi olan süre anlamına gelir. Görev döngüsü
40°C (104°F) için geçerlidir.
5.4 Güç kaynağının açılıp/kapatılması
Anahtarı (2), "1" konumuna çevirerek güç kaynağını açın. Anahtarı (2), "0" konumuna
çevirerek güç kaynağını kapatın. Kaynaklama verileri, şebeke beslemesinin anormal bir
şekilde kesilmesine veya güç kaynağının normal bir şekilde kapatılmasına bakılmaksızın
saklanır. Böylece ünite tekrar açıldığında kaynaklama verileri kullanılabilir.
5.5 Fan kontrolü
Güç kaynağı bir zaman devresine sahiptir. Bu devre, kaynaklama işlemi durduktan ve ünite
enerji tasarrufu moduna geçtikten sonra fanı 6,5 dakika boyunca çalıştırır. Kaynaklama işlemi
yeniden başladığında fanlar tekrar çalışmaya başlar. Fanlar, 150 A'ya kadar kaynak akımları
için düşük hızda; daha yüksek akımlar için ise tam hızda çalışır.
DİKKAT!
Fanlar, güç kaynağının aşırı ısınmasını önlemek için herhangi bir zamanda
çalışmaya başlayabilir.
5.6 Termal koruma
Kaynaklama güç kaynağı, içerideki sıcaklık çok yükselirse devreye giren termal koruma
sistemine sahiptir. Böyle bir durum oluştuğunda kaynak akımı engellenir ve kontrol panelinde
bir arıza kodu görüntülenir. Sıcaklık, normal çalışma sıcaklığına düştüğünde termal koruma
otomatik olarak sıfırlanır.
5 ÇALIŞTIRMA
0463 431 201
- 18 -
© ESAB AB 2018
5.7 VRD (Voltaj Azaltma Cihazı)
VRD fonksiyonu, kaynak yapılmadığında, açık devre geriliminin 35V değerini aşmaması
sağlar. VRD işlevi etkinleştirildiğinde VRDLED'i yanar. VRD işlevi, ESAT (ESAB Yazılım
Yönetimi Aracı. Ayarların yönetilmesi ve yazılımın güncelleştirilmesi gibi işlevler için yazılıma
sahip bir teknik servis kiti) aracılığıyla yetkili bir servis teknisyeni tarafından etkinleştirilmelidir.
Sistem kaynağın başladığı duyumunu aldığı zaman VRD fonksiyonu engellenir.
5.8 Uzaktan kontrol ünitesi
Uzaktan kontrol ünitesinin çalışması ile ilgili bilgi almak için kontrol paneli kullanım
kılavuzuna göz atın.
5.9 Ark voltaj geri beslemesi
İyi bir kaynak sonucu almak için ark voltaj geri bildirimi çok önemli bir faktördür. MIG/MAG
kaynaklamada güç kaynağı, tel besleyicideki ark voltajını algılamak için hazırdır. Bu işlevin
önkoşulu, bir ESAB tel besleyici ve ESAB ara bağlantı kablosunun kullanılmasıdır! Bu ark
voltajı ölçme yöntemi, kaynak kablosu ile tel beslemesi arasındaki voltaj düşüşünü telafi eder.
"TrueArcVoltage" desteğine sahip bir ESAB şalomayla temas ucuna kadar düşen voltaj telafi
edilir.
UYARI!
WeldCloud™ üst kutusunun arka tarafındaki harici ark voltajı girişleri (kırmızı ve
siyah muz soketler), yetkili bir ESAB servis personeli tarafından ekipman bu
kurulum için yapılandırılmamışsa kullanılmamalıdır.
NOT!
Geri dönüş kablosundaki voltaj düşüşünü telafi etmek için güç kaynağı (yetkili
ESAB servis personeli tarafından), parçasından gelen bir harici ark voltajı
algılama teli kullanılacak şekilde yapılandırılabilir.
6 BAKIM
0463 431 201
- 19 -
© ESAB AB 2018
6 BAKIM
DİKKAT!
Sadece yeterli elektrik bilgisine sahip kişiler (yetkili personel) kaynak
ekipmanındaki servis, bakım ya da onarım çalışmalarını yürütmek için ürünün
kapağını çıkarabilir.
DİKKAT!
Ürün, üretici garantisi kapsamındadır. Yetkili olmayan servis merkezlerinde
gerçekleştirilmeye çalışılacak onarım işleri, garantiyi geçersiz kılar.
NOT!
Düzenli bakım, emniyetli ve güvenilir bir çalışma için önemlidir.
Soğutma ünitesi ile ilgili bilgi almak için soğutma ünitesi kullanım kılavuzuna göz atın.
6.1 Muayene ve temizlik
Güç kaynağının kirden arınmış olduğunu düzenli şekilde kontrol edin.
Güç kaynağı, düzenli olarak düşük basınçlarda kuru basınçlı hava kullanılarak üflemeli
şekilde temizlenmelidir. Kirli ortamlarda daha sık temizlenmelidir.
Aksi takdirde giriş/çıkış tıkanarak aşırı ısınmaya neden olabilir. Bu durumu önlemek için hava
filtresi düzenli olarak temizlenmelidir. Filtre, büyük ve küçük tel örgülerden yapılmıştır. Büyük
tel örgünün güç kaynağının en üst kısmına; küçük tel örgünün ise güç kaynağının en
kısmına takıldığından emin olun.
Toz filtresinin değiştirilmesi ve temizlenmesi:
1. Toz filtresini şekildeki gibi serbest bırakın.
2. Filtreyi basınçlı hava (düşük basınç) ile üflemeli şekilde temizleyin.
3. En ince tel örgüye sahip filtrenin ızgaraya doğru yerleştirildiğinden emin olun.
4. Filtreyi yeniden takın.
7 SORUN GİDERME
0463 431 201
- 20 -
© ESAB AB 2018
7 SORUN GİDERME
Yetkili bir servise göndermeden önce aşağıdaki önerilen kontrolleri ve muayeneleri deneyin.
Arıza tipi İşlemler
Ark yok. Şebeke güç besleme anahtarının açık
olup olmadığını kontrol edin.
Şebeke, kaynak akımı ve dönüş
kablolarının doğru şekilde
bağlandığından emin olun.
Doğru akım değerinin ayarlanmış olup
olmadığını kontrol edin.
Şebeke güç besleme sigortalarını
kontrol edin.
Kaynaklama işlemi sırasında kaynak akımı
kesiliyor
Termal koruma sisteminin çalışıp
çalışmadığını kontrol edin (ön kısımdaki
(5) turuncu LED ile gösterilir)
LED göstergesi güç kaynağı(4)
yanmıyorsa şebeke güç kaynağı
sigortalarını kontrol edin.
Dönüş kablosunun doğru sabitlenmiş
olup olmadığını kontrol edin.
Termal koruma sistemi sık sık devreye giriyor Hava filtrelerinin tıkalı olup olmadığını
kontrol edin.
Güç kaynağı ile ilgili nominal verilerin
geçilmemesini sağlayın (örn. ünitenin
aşırı yüklü olup olmadığı).
Ortam sıcaklığının nominal görev
döngüsü 40°C/104°F sıcaklığının
üzerinde olmadığından emin olun.
Zayıf kaynak performansı. Kaynak akımı ve dönüş kablolarının
doğru bağlandığından emin olun.
Doğru akım değerinin ayarlanmış olup
olmadığını kontrol edin.
Doğru kaynak tellerinin kullanıldığından
emin olun.
Şebeke güç besleme sigortalarını
kontrol edin.
Kaynak şalumasının tetiğine basınca hiçbir
şey olmuyor.
Güç kaynağının arka kısmındaki
sigortayı kontrol edin.
Kaynaklama ve dönüş kablolarının
hasarlı olup olmadığını kontrol edin.
Tel beslemesinin doğru çalıştığından
emin olun. Tel beslemesi kullanım
kılavuzuna göz atın.
/

Bu kılavuz da uygundur