Beurer MP62 El kitabı

Marka
Beurer
Model
MP62
Tip
El kitabı
43
İçindekiler
1. Önemli Açıklamalar ................ 44
2. İşletmeye sokma ....................45
2.1. Alet ile ilgili bilinmesi
gerekenler .......................45
2.2 Elektrikle çalıştırma.......... 46
3. Uygulama ............................. 46
3.1 Genel ............................... 46
3.2 Başlıklar ........................... 47
4. Temizleme .............................. 49
5. Atığın yok edilmesi .................49
6. Yedek parçalar ve yıpranan
parçalar .................................50
TÜRKÇE
Değerli Müşterimiz,
Ürün yelpazemiz dahilindeki bir ürünü satın almayı tercih ettiğiniz için teşekkür
ederiz. Adımız; ısı, ağırlık, tansiyon, vücut sıcaklık derecesi, nabız, hassas terapi,
masaj ve hava konuları ile ilgili alanlarda, kapsamlı kontrollerden geçirilmiş yük-
sek kaliteli ürünlerin simgesidir.Lütfen bu kullanma kılavuzunu itinayla okuduktan
sonra, ileride yine kullanmak üzere saklayınız. Cihazı kullanan diğer kişilerin de
kılavuzu okumasını sağlayınız ve içinde verilen bilgi ve uyarılara dikkat ediniz. Bu
baskül sağlığınıza önemli katkı sağlar.
Saygılarımızla
BEURER Ekibiniz
Teslimat kapsamı
- Manikür ve pedikür cihazı
- 10 adet kaliteli sar ve keçe başlık
- 10 Kağıt zımpara şeklinde tek kullanımlık başlıklar
- Adaptör
- Saklama çantası
- Bu kullanma kılavuzu
44
Uyari
Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal
ve akli becerileri kısıtlı veya tecrübesi ve bilgi-
si yetersiz olan kişiler tarafından ancak gözetim
altında veya cihazın emniyetli kullanımı hakkında
bilgilendirilmiş olmaları ve cihazın kullanımı sonucu
ortaya çıkabilecek tehlikelerin bilincinde olmaları
koşuluyla kullanılabilir.
Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim altında
olmadıkları sürece çocuklar tarafından
yapılmamalıdır.
Elektrik kablosunun hasarlı olması veya zarar
görmesi halinde, yetkili bir satıcı veya servis
tarafından değiștirilmelidir.
Tamir işlemleri yalnızca müşteri hizmetleri veya ye-
tkili satıcılar tarafından yapılabilir.
1. Önemli Açıklamalar
Aleti kullanmadan önce, bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyunuz,
daha sonra tekrar kullanmak üzere saklayınız ve başka kullanıcıların da
okuyabilmesini sağlayınız.
DİKKAT:
Kullanım sırasında ciltte güçlü bir ısı gelişimi olabilir.
Tedavi sırasında sonuçları düzenli olarak kontrol ediniz. Bu özellikle diyabetliler
için geçerlidir, çünkü onlar ağrıya karşı daha az duyarlıdır ve daha kolay yaralana-
bilirler. Cihazla birlikte sunulan başlıklar prensip itibariyle diyabetlilere uygundur.
Yine de çalışırken özellikle dikkatli olun ve yüksek devir sayısıyla çalışmamaya
dikkat edin.
Şüpheli durumlarda doktorunuza başvurun.
45
Sözkonusu bu alet, yalnız, neye yönelik olarak geliştirilmiş ise o amaç için ve
kullanım kılavuzunda belirtilen biçimde kullanılmalıdır. Talimatlara uygun olma-
yan her bir kullanım, tehlikeli olabilir.
Aletin uzun süre yoğun bir biçimde kullanılması durumunda, örn. ayaklardaki
nasırların törpülenmesi sırasında, alet aşırı ısınabilir. Bu durumlarda cildin
yanmasını önlemek için teker teker yapılan her uygulama arasında daha uzun
süreli molalar verilmelidir. Kendi güvenliğiniz için, aletin hararet gelişimini
daima kontrol ediniz. Bu özellikle hararete karşı duyarlı kişiler için geçerlidir.
Talimatlar uygun olmayan veya yanlış kullanımdan dolayı ortaya çıkan hasar-
lardan üretici sorumlu değildir.
Kullanım öncesinde, alet ve ek donanımların, görülebilir arızalarının olup
olmadığından emin olunuz. Tereddütünüzün olması halinde bunu kullanmayınız
ve satıcınıza veya belirtilen müşteri servisi adresine başvurunuz.
Alet, yıpranma belirtisi veya hasar olup olmadığı konusunda sıklıkla kontrol
edilmelidir. Böylesi belirtilerin olması halinde veya aletin teknik bilgiler dahi-
linde kullanılmamış olması halinde, tekrar kullanılmadan önce üreticiye veya
satıcısına getirilmek zorundadır.
Aleti, arıza ve işletim hataları halinde derhal kapatınız.
Tamiratlar, yalnız müşteri servisi veya yetkili satıcılar tarafından yapılmalıdır.
Aleti, hiçbir şekilde kendiniz onarmaya kalkışmayınız.
Aleti, yalnız birlikte verilen ek donanım parçalarıyla kullanınız.
Aleti, hiçbir zaman, başında biri olmadan çalışır halde bırakmayınız.
Olası tehlikeleri önlemek amacıyla aleti, çocuklardan uzak tutunuz.
Aleti, ısı kaynaklarında uzak tutunuz.
Aleti, yorgan, örtü v.b. altında kullanmayınız.
Alet, aralıksız 15 dakikadan fazla çalıştırılmamalıdır. Motorun aşırı ısınmasını
önlemek amacıyla, bu süreden sonra en az 30 dakikalık bir ara veriniz.
Aleti, banyo yaparken veya duş alırken kullanmayınız. Aleti, küvete veya lava-
bonun içine düşebileceği yerlerde saklamayınız veya tutmayınız.
Aleti, hiçbir zaman, su veya başka türlü sıvılara daldırmayınız.
Aletin suya düşmesi halinde elektrik bağlantısını prizden hemen çekiniz.
Eller, aletin ve elektrik bağlantısının her türlü kullanımı için kuru olmalıdır.
Elektrik bağlantısını prizden çıkarmak üzere elektrik kablosundan veya aletten
çekmeyiniz.
Elektrik bağlantısı, yalnız yazılı olan elektrik akımı ile çalıştırılmalıdır.
Eğer güç kaynağı arızalanmışsa, adaptörü bir daha kullanmayınız!
Bu cihaz, hijyenik sebeplerden dolayı sadece bir kişide kullanılmalıdır.
2. İşletmeye sokma
2.1. Alet ile ilgili bilinmesi gerekenler
Bu manikür ve pedikür cihazı 10 yüksek kaliteli başlıklara sahiptir. Uzun ömürlü
sar kaplamalı ve parlatıcı keçeli başlıklar cihazla birlikte verilmektedir. Kademe-
46
siz hız kontrolü ve sağa/sola dönüş sayesinde sadece ayak bakım uzmanlarınca
yapılabilecek şekilde profesyonel ayak ve tırnak bakımı mümkün olmaktadır.
Başlıkların hepsi MP 62 cihazının saklama çantası içine sorunsuzca
yerleştirilebilir.
2.2 Elektrikle çalıştırma
Bu alet, ayakların ve tırnakların iyi ve güçlü bir bakımı için her zaman yeterli
performansını sağlamak üzere, çıkarılmayan bir elektrik şi ile donatılmıştır.
Her kullanımdan, her temizlik öncesinde ve her ek donanım
değiştirilmesinden önce, elektrik fişi çıkarılmalıdır.
Cihazı güç kaynağına bağlamadan önce üzerindeki sürgülü şalterin
orta konumda (= Kapalı) olmasına dikkat ediniz.
3. Uygulama
3.1 Genel
Bu alet, yalnız ellerin (Manikür) ve ayakların (Pedikür) bakımı için üretilmiştir.
Cihazın önceden açık olmasına dikkat edin.
İstenilen başlığı seçiniz ve bunu aletin aksına hafif bir baskıyla yerleştiriniz.
Başlık, alete geçer (hafifçe duyulur). Başlığı çıkarmak için, aletten doğru hizada
birbirinden çekerek çıkarınız.
Halkayı sola (sola dönüş) veya sağa (sağa dönüş) çevirerek cihazı açın, LED
mavi renkte yanar. Artı (+) ve eksi (-) olarak gösterilen her iki tuşla, çalıştırma
aksının çevrim sayısını seçebilirsiniz. Her uygulamaya, düşük çevrimle
başlayınız ve ihtiyaç duyulması halinde bunu artırınız.
Tüm törpü ve bileyi başlıklar, safir bir tozlama ile kaplanmıştır. Bu size, çok
uzun ömürlülüğü garantiler ve neredeyse eskimeden uzak olmayı güvenceler.
Güçlü bir baskı uygulamayınız ve başlıkları, uygulayacağınız yüzeye doğru her
zaman dikkatli bir şekilde sürünüz.
Aleti, hafif bir baskı uygulayarak dairesel hareketlerle yavaşça uygulayacağınız
taraflar üzerinde gezdiriniz.
Bileyi başlıkların, yumuşatılmış veya ıslak ciltte, daha düşük bir etki
göstereceğine dikkat ediniz. Bu nedenden dolayı, su banyosunda ön hazırlık
yapmamanızı rica ederiz.
Cildin doğal koruma tabakasını yok etmemek için nasırın tamamını yok etmeyiniz.
Aksın serbestçe dönebilmesine dikkat ediniz. Aks, sürekli bloke edilmiş
olmamalıdır, aksi halde alet çok ısınır ve hasar görür.
Her kullanımdan sonra, uygulanmış olan bölümlere nemlendirici krem sürünüz.
47
Öneli:
İşlem sırasında sonuçları kontrol ediniz. Bu özellikle, ellerinin ve
ayaklarının duyarsız olmasından dolayı şeker hastaları için, geçer-
lidir.
3.2 Başlıklar
Bunlar yüksek kaliteli başlıklar olduğundan dolayı başlıkları dikkatle kullanmanızı
rica ederiz, aksi halde uygunsuz kullanım durumunda kendinizi yaralayabilirsiniz.
Özellikle yüksek hızlarda tedbirli olmanızı öneririz.
Aşağıdaki başlıklar dahildir:
A – Safir koni
Ayak tabanlarında ve topuklarındaki kuru cildin,
nasırın veya sertleşmenin giderilmesi ve tırnakların
törpülenmesi içindir.
B – Keçe Koni
Törpülemeden sonra tırnak kenarlarını düzleştirmek ve
parlatmak için ve de tırnak yüzeyini parlatmak içindir.
Dairesel hareketlerle parlatınız ve keçe koniyi, sürtün-
meden dolayı aşırı ısı geliştirebileceğinden belirli bir
yerde tutmayınız.
C – Safir çark, ince
Tırnağın törpülenmesi ve işlenmesi için, ince tozlamalı
sar çark.
Bu sar çarkta özel olan, iç bileyi çarkın dönmesi, buna
karşın dış çerçevenin dönmemesidir. Bu, cildin hızlı dö-
nen çarkla yakılması tehlikesi olmaksızın tırnağın tam
bir şekilde törpülenmesini mümkün kılar. sağlar.
D – Silindir freze bıçağı
Odunlaşmış ayak tırnak yüzeylerini bileyileme ve de
bunların kabaca düzleştirilmesi içindir.
Burada, silindir freze bıçağını tırnak yüzeyine yatay
bir şekilde yatırınız ve yavaş dairesel hareketlerle
istenilen tırnak katmanını kaldırınız.
48
E – Alevli freze bıçağı
Ete batmış tırnağı çözmek içindir. Alevli freze bıçağını,
uygulayacağınız yüzeye doğru her zaman dikkatli bir
şekilde sürünüz ve gerekli tırnak parçasını kaldırınız.
F – Safir freze bıçağı yuvarlak
Bu ilave başlık, siğilleri dikkatlice törpülemeye hizmet
eder. Bu başlığı kullanıyorken, siğilin deri katmanını
kaldırma sırasında çok hızlı bir biçimde cildin
derinliklerine girebileceğini ve böylece kemik zarını
yaralayabileceğini lütfen göz ardı etmeyiniz.
G – İğne freze bıçağı
İğne freze bıçağı, tam bir doğru yapma el aletidir.
Dikkatsiz kullanmada çok çabuk yaralanmalara neden
olabileceğinden bu başlığı, lütfen tedbirli bir biçimde
kullanınız. Bununla, et içinde büyümüş tırnağı serbest
bırakabilirsiniz ve ölmüş tırnak parçalarını frezeleyebilir-
siniz. Tırnak frezesini düşük devir sayısında çalıştırınız.
H – Kağıt zımpara başlıkların kullanılması için
başlık
Kağıt zımpara başlıkların yerleştirilmesi için uygundur.
I – Kağıt zımpara başlığı
Ayak tabanında ve topuktaki kuru ve ölü derinin,
nasırların temizlenmesi ve tırnak bakımı için uygundur.
Kağıt zımpara şeklindeki tek kullanımlık başlıkların
özelliği, bir kez kullanıldıktan sonra başlıktan çıkarılıp
atılabilmeleridir. Paket içeriğinde toplam 10 adet
tek kullanımlık başlık bulunmaktadır. Cildin doğal
koruma özelliğinin yok olmaması için nasırı tamamen
gidermeyin.
J – Safir Koni, uzun ve kaba
Ayak tabanındaki veya topuğundaki daha kalın nasırı
veya daha büyük sertleşmeleri çabuk yok etme
içindir. Bu başlık, büyük yüzeyli uygulamalara hizmet
eder.
49
K – Safir çark, kaba
Tırnağı törpülemek ve işlemek için, kaba tozlamalı
sar çark. Bu başlıkla, kendiniz kalın tırnakları tör-
püleyerek kısaltabilirsiniz. Tırnaktan büyük bölüm-
ler törpülediği için burada da tedbirli bir biçimde
uygulamalısınız.
L – Tırnak tozu için koruyucu kapak
Tırnak tozunun ortamda uçuşmasını önler.
Törpülerken tırnağın dış kısımlarından uçlarına doğru çalışmalısınız!
İşlem sırasında sonuçları düzenli olarak kontrol ediniz. Uygulamanın rahatsız
edici olması halinde işlemi noktalayınız.
4. Temizleme
Temizlik öncesinde, her zaman, elektrik şini elektrik prizinden çıkarınız.
Aleti, nemli bir bez ile temizleyiniz. Aşırı kirlenmelerde bezi, hafif sabunlu su ile
nemlendirebilirsiniz.
Başlıkları hijyenik açıdan alkolle nemlendirilmiş bir bez ve de fırça ile temizle-
nebilir. Sonrasında lütfen iyice kurutunuz.
Aleti düşürmeyiniz.
Alete su sızmamasına dikkat ediniz. Yine de böyle bir durumla karşılaşılırsa,
aletin tamamen kurumasını bekleyiniz ve daha sonra tekrar kullanınız.
Temizlik için kimyasal madde veya aşındırıcı madde kullanmayınız.
Aleti ve elektrik fişini kesinlikle su veya başka sıvılara daldırmayınız.
5. Atığın yok edilmesi
Cihazı lütfen elektrikli ve elektronik eski cihazlarla ilgili AT Direkti –
WEEE'ye (Waste Electrical and Electronic Equipment) uygun şekilde
elden çıkarın.
Bertaraf etmeyle ilgili diğer sorularınızı bertaraf etmeden sorumlu yerel makam-
lara iletebilirsiniz.
50
6. Yedek parçalar ve yıpranan parçalar
Yedek parçalar ve yıpranan parçalar ilgili servis adresinden (servis adresleri
listesine bakınız) tedarik edilebilir. Uygun sipariş numarasını belirtin.
Sar koni 163.517
Keçe koni 163.518
Sar disk, ince 163.519
Silindir frezesi 163.520
Alev frezesi 163.521
Yuvarlak sar frezesi 163.522
Tırnak frezesi 163.523
Sar koni, uzun 163.524
Sar disk, kaba 163.525
Zımpara başlığı tutucusu 163.526
Tek kullanımlık başlık, 10 adet 163.527
/

Bu kılavuz da uygundur