Beta 1945C Kullanma talimatları

Marka
Beta
Kategori
Elektrikli aletler
Model
1945C
Tip
Kullanma talimatları
75
KULLANIM VE TALIMAT KILAVUZU
TR
AŞAĞIDA BELİRTİLEN ŞİRKET TARAFINDAN ÜRETİLMİŞ HAVALI KOMBİNE ZIMBA VE KESİK
BAŞLI ÇİVİ ÇAKMA MAKİNESİ İÇİN KULLANIM VE TALİMAT KILAVUZU:
BETA UTENSILI S.P.A.
Via A. Volta 18,
20845, Sovico (MB)
İTALYA
Dokümantasyonun aslı İTALYANCA dilinde düzenlenmiştir.
Güvenlik talimatlarını özenle muhafaza edin ve matkapları kullanan personele teslim edin.
KULLANIM ALANI
- Havalı kombine zımba/kesik başlı çivi çakma makinesi aşağıdaki kullanıma yöneliktir:
Ahşap çerçeveler, kasalar üzerine zımba teli takılması, süpürgelik sabitlenmesi, vb..
• Zımba teli veya kesik başlı çivi sabitleme elemanları için
• Havalı zımba çakma makinesinin, su ve havaya maruz açık mekânlarda da kullanılması mümkündür
- Aşağıdaki işlemler yasaktır:
• Potansiyel patlayıcı atmosfer bulunduran ortamlarda kullanım yasaktır.
• Yapışkanlı bant veya kelepçeler ile çalıştırma kolunu bloke etmek yasaktır.
• Emniyet mandalının çıkarılması yasaktır
• Belirtilenlerden farklı tüm uygulamalar için kullanım yasaktır.
ÇALIŞMA MAHALLİNİN GÜVENLİĞİ
- Makinenin kullanımı nedeni kaygan olabilen yüzeylere ve esnek hava borusuna takılma tehlikesine dikkat edin.
Sabitleme elemanları, ince işlenmiş parçalara çakılabilir veya işlenmiş parça köşelerinden veya kenarlarından dışarı
çıkabilir ve dolayısıyla kişiler için tehlike oluşturabilir.
Enerji kaynağı olarak oksijen veya yanıcı gazlar kullanmayın.
Havalı aleti; toz, buhar veya gazları tutuşturacak kapasitede kıvılcımlar oluşabileceğinden, potansiyel patlayıcı atmosfer
bulunduran ortamlarda kullanmayın.
Gerilim altındaki donanımlar ile temastan kaçının: Havalı alet yalıtılmamıştır ve gerilim altındaki elemanlar ile temas
elektrik çarpmasına neden olabilir.
Pnömatik alet ile çalışılırken çocukların veya ziyaretçilerin çalışma mahalline yaklaşmasını önleyin. Diğer kişilerin
mevcudiyeti, pnömatik alet üzerindeki kontrolün kaybı ile sonuçlanabilen dikkat dağılmasına neden olur.
PNÖMATİK ALETLERİN GÜVENLİĞİ
Havalı aleti asla kendinize veya başka kişilere karşı yönlendirmeyin.
Havalı aleti, iş yerinde sadece tutma sapını kullanarak hareket ettirin ve asla çekilmiş tetik ile hareket ettirmeyin.
Serbest uçuşan sabitleme elemanlarının neden olduğu tehlikeler ve aletin aşırı şekilde zorlanmasının önlenmesi için havalı
aleti asla boş işletmeyin.
- Hava akışını asla kendinize veya diğer kişilere doğru yöneltmeyin. Basınçlı hava ciddi yaralanmalara neden olabilir.
- Bağlantı rakorlarını ve besleme boru hatlarını kontrol edin. Tüm gruplar, mafsallar ve esnek borular, basınç ve hava akışına
ilişkin teknik verilere uygun olarak monte edilmelidir. Çok düşük bir basınç, pnömatik aletin işlemesini riske atar; yüksek bir
basınç, hasar ve/veya yaralanmalara neden olabilir.
- Esnek boruları kıvırmaktan veya sıkıştırmaktan kaçının, solvent ve keskin köşelerin kullanımından kaçının. Boruları ısıdan,
yağdan ve döner parçalardan koruyun. Hasarlı bir esnek boruyu anında değiştirin. Kusurlu bir besleme boru hattı, basınçlı hava
borusunun kontrol dışı hareketlerine neden olabilir. Havalanan toz veya talaşlar, gözlerde yaralanmalara neden olabilir. Esnek
borular için kelepçelerin, daima iyice sabitlenmiş olduğundan emin olun.
PNÖMATİK ALETİ KULLANMADAN ÖNCE İŞBU KILAVUZUN TAMA-
MEN OKUNMASI ÖNEMLİDİR. GÜVENLİK KURALLARINA VE İŞLETME
TALİMATLARINA UYULMAMASI HALİNDE CİDDİ KAZALAR MEYDANA
GELEBİLİR.
DİKKAT
76
KULLANIM VE TALIMAT KILAVUZU
TR
PERSONELİN GÜVENLİĞİ İÇİN TALİMATLAR
- Daima kendi hareketlerinize konsantre olmaya özen göstererek azami dikkat önemle tavsiye edilir. Yorgun olunması veya
uyuşturucu, alkollü içecek veya ilaç etkisi altında bulunulması halinde pnömatik aleti kullanmayın.
- Daima aşağıdaki kişisel koruyucu donanımları kullanın:
• Koruyucu gözlük
• Emniyet ayakkabısı
• Kulaklık
• Fiziksel etkenler için koruyucu eldiven
• El-kol sistemi için günlük titreşimlere maruziyet seviyesinin özel analizi sonrasında kullanılacak titreşim önleyici eldiven
- Her an dengenizi koruyarak güvenli pozisyonda bulunmaya özen gösterin. Güvenli bir çalışma pozisyonu ve uygun bir beden
duruşu, beklenmedik durumlar halinde pnömatik aleti daha iyi kontrol edebilmeyi sağlar.
- Bol giysiler giymeyin. Bilezik ve kolye takmayın. Saçları, giysileri ve eldivenleri hareketli kısımlardan uzak tutun. Bol giysiler,
takılar veya uzun saçlar hareketli kısımlara takılabilir.
- Egzoz havasını doğrudan solumayın ve söz konusu havanın gözlere ulaşmasını önleyin. Pnömatik aletin egzoz havası,
tehlikelere neden olabilen su, yağ, metal partiküller ve kir içerebilir.
HAVALI ALETİN ÖZENLİ KULLANIMI
- Çalışma işlemleri sırasında havalı aleti, hava beslemesinin kesilmesi sonrasında veya işlenecek parça üzerinde sert bölümlerin
bulunması halinde, olası bir geri tepme durumunda kafada veya gövdede yaralanmalara neden olmayacak şekilde tutun.
- Havalı alet aşırı yüke maruz bırakılmamalıdır. İşlerinizi, havalı aleti sadece öngörülen durum için kullanarak gerçekleştirin.
- Makine bütünlüğünü daima kontrol edin. Çalıştırma/durdurma ve güvenlik düğmesinin arızalı olduğu hiçbir havalı aleti kullanmayın
Tekrar durdurulamayan veya çalıştırılamayan bir pnömatik alet tehlikeli olduğundan onarılmalıdır.
- Aletin hareketli kısımlarının kusursuz şekilde işlediğinden, tutukluk yapmadığından ve söz konusu aletin işlemesini riske atacak
kırık veya hasarlı parçaların bulunmadığından emin olarak pnömatik aleti özenle kontrol edin. Pnömatik aleti kullanmadan önce
hasarlı parçaların onarımını yaptırın.
- Pnömatik aletin onarımını sadece uzman personele yaptırın. Orijinal yedek parçalar kullanın.
- Çalışma vardiyası sonunda havalı aletin besleme şebekesi ile bağlantısını kesin ve şarjörün boşaltılması önemle tavsiye edilir.
HAVALI ALET İÇİN GÜVENLİK TALİMATLARI
- Tanıtım plakasının okunaklı olduğunu kontrol edin, gerekmesi halinde değiştirme için üreticiden bir tanıtım plakası temin edin.
- Havalı aletin kullanımı sırasında tek aksesuarların kazara kırılması sabitleme elemanlarını yüksek hızla fırlatabilir.
- Hava beslemesinin kesilmesi veya işlenecek parçanın içinde sert bölümlerin bulunması durumunda, kafada veya gövdede
yaralanmalara neden olabilecek olası geri tepmelere hazırlıklı olunması önemlidir.
- Operatör ve bakım ile görevli personel, pnömatik aletin ağırlığını ve gücünü ziksel açıdan yönetecek kapasitede olmalıdır.
Ellerin olası yaralanma tehlikesinden kaçınarak, kullanma sırasında ellerin konumuna dikkat edin.
- Hava beslemesinin kesilmesi veya azaltılmış çalışma basıncı halinde, aleti durdurun. Çalışma basıncını kontrol edin ve optimal
çalışma basıncında yeniden çalıştırın.
- Pnömatik aletin kullanımı esnasında operatörün ellerde, kollarda, omuzlarda ve boyun bölgesinde rahatsızlık hissetmesi
mümkündür. Beden duruşunun değiştirilerek rahat bir pozisyon alınması, rahatsızlıkları ve yorulmayı önlemeye yardım edebilir.
İşlenecek parça üzerinde pnömatik aletin kullanımı esnasında bazen maruz kalan personel için zararlı da olabilen gürültüler
oluşur. İşitme sistemi için kullanılacak özel kişisel koruyucu donanımın (kulaklık) doğru tahsis edilmesini belirlemek için
uygun bir ses ölçüm incelemesi gerekir.
Gerçekleştirilen özel incelemenin, pnömatik aletin kullanımı esnasında üretilen titreşimlere günlük maruziyetin ilgili ülkede
geçerli yönetmelik tarafından öngörülen limit etki değerini aşması ile sonuçlanması halinde, özel titreşim önleyici eldivenler
kullanılmalıdır.
- Parmaklardaki derinin uyuştuğunun veya beyaz olduğunun, karıncalandığının veya ağrıdığının farkına vardığınızda pnömatik
alet ile çalışmayı kesin, işverene haber verin ve bir doktora başvurun.
- Elin gerekli reaksiyon kuvvetlerini dikkate alarak, pnömatik aleti aşırı sıkı olmayan güvenli bir kavrama ile tutun.
- Pnömatik aleti asla esnek borudan tutarak taşımayın.
77
KULLANIM VE TALIMAT KILAVUZU
TR
PNÖMATİK ALETİN KULLANIMI ESNASINDA ÖNGÖRÜLEN KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
Aşağıdaki uyarılara uyulmaması ziksel yaralanmalara ve/veya hastalıklara neden olabilir.
PNÖMATİK ALETİN KULLANIMI ESNASINDA FİZİKSEL ETKENLER İÇİN DAİMA
KORUYUCU ELDİVEN KULLANIN
PNÖMATİK ALET KULLANILDIĞINDA DAİMA KULAKLIK TAKIN
PNÖMATİK ALET KULLANILDIĞINDA VEYA BAKIM İŞLEMİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİNDE DAİMA KORUYUCU GÖZLÜK TAKIN
DAİMA EMNİYET AYAKKABISI KULLANIN
Değerlerin, geçerli yönetmelikler tarafından öngörülen limitleri aşması halinde ortam hijyeni incelemesinde/
risk analizinde karşılaşılmış değerlere göre diğer kişisel koruyucu donanımlar kullanılmalıdır.
EL-KOL SİSTEMİ TİTREŞİMLERE GÜNLÜK MARUZİYET SEVİYESİNE GÖRE ÖZEL
İNCELEME SONRASINDA, PNÖMATİK ALETİN KULLANIMI ESNASINDA TİTREŞİM
ÖNLEYİCİ ELDİVEN KULLANIN
ÇALIŞMA ORTAMI/SANAYİ HİJYENİ ARAŞTIRMASINDAN ELDE EDİLMİŞ OLAN
DEĞERLERE GÖRE FİZİKSEL ETKENLER İÇİN KORUYUCU MASKE KULLANINIZ
78
KULLANIM VE TALIMAT KILAVUZU
TR
KULLANILAN SABİTLEME ELEMANI
HAVA BAĞLANTISI
HAVA BORUSU MİNİMUM İÇ ÇAP
MAKSİMUM BASINÇ
MAKSİMUM HAVA TÜKETİMİ
AĞIRLIK
UZUNLUK
YÜKSEKLİK
GENİŞLİK
GÜRÜLTÜ (EN 12549+A1:2008)
SES GÜCÜ SEVİYESİ
SES BASINCI SEVİYESİ
TİTREŞİM (ISO 8662-11+A1:2001)
TİTREŞİM SEVİYESİ
BELİRSİZLİK
• ZIMBA TELİ Tip 90
1.25 x 1.0 mm (18 Gauge) uzunl. 16 - 40mm, genişl.5.8mm
• KESİK BAŞLI ÇİVİ Tip B12
1.25 x 1.0 mm (18 Gauge) uzunl. 15 - 50mm, 1.9mm'lik baş
1/4” GAS
10 mm
8.0 bar
1,12 l/devir
1,16 kg
248 mm
54 mm
257 mm
LwA = 95,1 dB
LpA = 94,5 dB
2.45 m/s
2
K=1,22 m/s
2
AÇIKLAMALAR
a: Hava bağlantısı 1/4” GAS
b: Zımba teli çakma makinesi işletme kolu
c: Emniyet mandalı
d: Zımba teli dışarı çıkış ucu
e: Şarjör çözme kolu
f: Şarjör
TEKNİK VERİLER
Hava besleme bağlantısı
Havalı aletin doğru şekilde kullanımı için, aletin girişinde ölçülen, TEKNİK VERİLER tablosunda belirtilen maksimum basınca
daima uyun. Pnömatik aleti, yoğuşma içermeyen temiz hava ile besleyin (resim 1a). Çok yüksek bir basınç veya besleme
havasında nem mevcudiyeti, mekanik parçaların kullanım ömrünü azaltır ve aletin hasar görmesine neden olabilir.
Aletin kullanım ömrünü maksimuma çıkarmak amacıyla besleme basıncının, sabitleme elemanının doğru şekilde çakılmasını
garanti etmek için gerekli minimum değerde ayarlanması tavsiye edilir.
KULLANIM
Şarjörün doldurulması
Şarjörü doldurmadan önce daima hava beslemesini kesin: Bu tedbir, havalı aletin kazara çalışmaya başlamasını engeller.
Bu işlem sırasında havalı aleti, ucu operatöre veya başka kişilere doğru yönlendirilmemiş olacak şekilde tutun.
• Gerçekleştirilecek çalışma tipine göre zımba teli veya kesik başlı çivi modelini seçin. Aynı anda farklı zımba teli veya kesik
başlı çivi modelleri yüklemek mümkün değildir.
• Deforme olmuş sabitleme elemanları koymayın ve sadece TEKNİK VERİLER tablosunda belirtilmiş olanları kullanın.
• Havalı zımba çakma makinesini, şarjör açıldığında içinde bulunan sabitleme elemanları kazara düşmeyecek şekilde yerleştirin.
• Şarjörü açmak için arka kola basın (resim 3), bir yay ile itilen şarjör otomatik olarak açılır.
• Sabitleme elemanlarını yuvanın içine koyun (resim 4).
• Şarjörü tamamen kapanana kadar itin, kolun klik sesi duyulur ve kol otomatik olarak kilitlenir.
• Hava beslemesini tekrar etkin kılın.
İşletmeye alma
Zımba çakma makinesini işletmeye almak için sırasıyla önce emniyet mandalını işletmek ve bundan sonra tetiğe basmak gerekir
(resim 2). Emniyet mandalı serbest bırakıldığı anda zımba çakma makinesi durur ve tetik işletilse bile herhangi bir “vuruş” yapmak
mümkün değildir.
Havalı zımba çakma makinesi ile çalışmaya aşağıdaki şekilde başlayın:
• Havalı zımba çakma makinesini, çalışma bölgesi yakınına yerinden oynamayacak şekilde koyun.
• Zımba çakma makinesine haf bir baskı uygulayarak emniyet mandalına basın.
• Mandalı basılı tutarak tetiği işletin; zımba çakma makinesi her seferinde tek bir “vuruş” yapar.
• Tetiğin altında bulunan ayar düğmesi aracılığıyla sabitleme elemanlarının çakılma derinliğini ayarlamak mümkündür (resim 2).
• Zımba çakma makinesi, bunun üst kısmında bulunan yönlendirilebilir hava deşarjı ile donatılmıştır. Hava akışını operatörden
uzağa yönlendirin (resim 4).
g: Ön kapak blokaj kolu
h: Ayarlama düğmesi
i: Yağlama
l: Kesik başlı çivi veya zımba teli
m: Ön kapak
n: Yönlendirilebilir hava deşarjı
79
KULLANIM VE TALIMAT KILAVUZU
TR
Sorunların giderilmesi
Arıza kontrol veya temizlik işlemleri gerçekleştirmeden önce hava beslemesini daima kesin ve şarjörü boşaltın: Bu tedbir, havalı
aletin kazara çalışmaya başlamasını engeller.
ARIZA OLASI NEDEN ÇÖZÜMLER
Sabitleme elemanının sıkışması
Sabitleme elemanı yanlış
şekilde yüklenmiş.
Yüklemenin doğru şekilde yapılmış olduğunu
aşağıdaki şekilde kontrol edin:
1) Şarjörü açın (resim 3).
2) Yanal olarak konumlandırılmış kapağın emniyet
kolunu serbest bırakın (resim 4).
3) Ön kapağı açın ve sıkışmış zımba telini veya kesik
başlı çiviyi çıkarın (resim 4).
4) Kapağı tekrar kapatın. Kolun, kapağı güvenli
şekilde bloke ettiğinden emin olun.
5) Zımba teli veya kesik başlı çivi yükleyin ve bunun
serbest şekilde kaydığını kontrol edin.
6) Şarjörü tamamen kapanana kadar itin.
Hava beslemesini tekrar etkin kılın ve çalışma
işlemlerine geçin
Uygunsuz boyutlu sabitleme
elemanları.
Sabitleme elemanı boyutlarının doğru olduğunu,
TEKNİK VERİLER tablosunda belirtilenler ile
karşılaştırarak kontrol edin
Şarjörde veya kılavuzun içinde
tutkal artığı veya ahşap tozu
birikmiş.
Tutkal artığını veya ahşap tozunu giderin
Sabitleme elemanı dışarı
atılmıyor
Düşük basınçlı besleme sistemi. − Basınçlı hava sistemini kontrol edin
− Çıkış basıncının doğru olduğundan emin olun
Sabitleme elemanı tamamen
çakılmadı
Düşük basınçlı besleme sistemi. − Basınçlı hava sistemini kontrol edin
− Çıkış basıncının doğru olduğundan emin olun
Belirtilmeyen diğer arıza tipleri − Onarım merkezine başvurun
Kullanıma göre düzenli aralıklar ile havalı aletin temizlik işlemlerini gerçekleştirin. Talimatlar aracılığıyla giderilemeyen olası işleme
arızaları ile karşılaşılması durumunda, havalı aleti onarım merkezine gönderin.
80
YAĞLAMA/GRESLE YAĞLAMA
Havalı aletin, bir mikro sisli hat ltre-yağlayıcı grubuna bağlanması zorunludur (Beta 1919F1/4 ürünü tavsiye edilir). Bu durumda
mekanik parçaların daha az aşınması ile yüksek performans elde edilir.
Hattın yağlama ile donatılmamış olması halinde, hava besleme deliği veya ilgili vida aracılığı ile havalı alete düzenli aralıklarla ISO
32 yağ doldurmak gerekir (resim 5).
BAKIM
Bakım ve onarım müdahaleleri sadece uzman personel tarafından gerçekleştirilmelidir. Bakım ve onarım müdahaleleri için,
güvendiğiniz Beta bayii aracılığı ile Beta Utensili S.P.A. onarım merkezine başvurabilirsiniz.
BERTARAF ETME
Pnömatik alet, aksesuarlar ve ambalajlar, bulunduğunuz ülkede geçerli kanunlar uyarınca bir atık toplama bertaraf etme merkezine
gönderilmelidir.
GARANTİ
Bu alet, Avrupa Birliği’nde hâlihazırda geçerli standartlar uyarınca üretilmiş ve test edilmiştir ve profesyonel kullanım için 12 ay
veya amatör kullanım için 24 ay garantilidir.
Takdirimize göre arızalı parçaların onarılması veya değiştirilmesi aracılığı ile malzeme veya üretim hatalarından kaynaklanan
arızalar onarılır.
Garanti süresi içinde bir veya birden fazla müdahalenin gerçekleştirilmesi, garantinin sona erme tarihini değiştirmez.
Aşınma, hatalı veya uygunsuz kullanımdan kaynaklanan arızalar ve darbe ve/veya düşmelerden kaynaklanan kırılmalar garanti
kapsamı dışındadır. Tadilatlar yapıldığında, pnömatik alet kurcalandığında veya sökülmüş olarak teknik servise gönderildiğinde
garanti sona erer.
Doğrudan ve/veya dolaylı, her türlü ve/veya doğalı eşyalara ve/veya kişilere gelen hasarlar kesinlikle hariçtir.
UYGUNLUK BEYANI
Tanımlanan ürünün, 2006/42/EC Makine Direkti’nin tüm hükümlerine, ilişkin tadilatlara ve aşağıdaki standarda
uygun olduğunu tam sorumluluğumuz altında beyan ederiz:
• EN 792-13
Teknik Doküman aşağıdaki adreste mevcuttur:
BETA UTENSILI S.P.A.
Via A. Volta 18
20845 Sovico (MB)
İTALYA
KULLANIM VE TALIMAT KILAVUZU
TR
/