Russell Hobbs 24662-56 Kullanım kılavuzu

Kategori
Elektrikli yemek kıyıcılar
Tip
Kullanım kılavuzu
41
Talimatları okuyun, güvenli bir yerde saklayın, cihazın el değiştirmesi halinde cihazla birlikte
aktarın. Kullanmadan önce cihazın tüm ambalajını çıkarın.
ÖNEMLİ GÜVENLİK KURALLARI
Aşağıdakiler dahil, tüm temel güvenlik önlemlerini izleyin:
Fiziksel, duyumsal veya zihinsel kapasiteli veya gerekli bilgi ve deneyimden
yoksun kişiler bu cihazı sadece denetim/talimat altında ve içerdiği
tehlikeleri kavradıklarında kullanabilirler.
Çocuklar cihazı kullanmamalı veya onunla oyun oynamamalıdır.
Cihazı ve kablosunu, çocukların erişemeyeceği yerlerde tutun.
Yaralanmaları önlemek için, bıçakları tutarken, sürahiyi boşaltırken ve
temizlik yaparken dikkatli olun.
h Ani buhar çıkışı nedeniyle sıçrayabileceğinden, sıcak sıvı (40°C üzeri)
eklemeyin.
c Cihazın yanlış biçimde kullanılması, yaralanmalara yol açabilir.
Montaj, demontaj veya temizlik çalışmalarından önce, cihazın şini prizden
çekin.
Cihazı, elektrik prizine takılı durumdayken gözetimsiz bırakmayın.
Hasarlı elektrik kabloları, güvenlik açısından sadece üretici, üreticinin yetkili
servisleri veya benzer niteliklere sahip kişiler tarafından değiştirilmelidir.
L Motor ünitesini herhangi bir sıvıya daldırmayın.
Cihazı, bu talimatlarda belirtilenler dışında bir amaçla kullanmayın.
Hasarlı veya arızalı cihazları çalıştırmayın.
Motoru 1 dakikadan uzun süre çalıştırmayın, aksi takdirde aşırı ısınabilir. 1 dakika
çalıştırdıktan sonra en az 3 dakika kapalı tutarak motorun soğumasını bekleyin.
SADECE EV IÇI KULLANIM
ÇIZIMLER
1. Düğme
2. Motor ünitesi
3. Işlem kapağı
4. Saklama kapağı
5. Bıçak ünitesi
6. Hazne
7. Mil
8. Çıkıntılar
KULLANIM
Buz kırmaya, çiğ et doğramaya çalışmayın ve bıçaklara çok dikkat edin.
Max. (Maksimum) işaretinin üzerinde doldurmayın.
örn. bir mutfak bıçağı ile kolayca kesemeyeceğiniz yiyecekler gibi sert yiyecekleri işlemeyin
Büyük parçalar doğramayın; işlem görecek yiyecekler en fazla 18 mm’lik küpler halinde
olmalıdır
1. Cihazın şini prizden çekin.
2. Motor ünitesini hazneden kaldırarak çıkarın. İşlem kapağını hazneden kaldırarak çıkarın.
3. Bıçak ünitesini haznenin tabanındaki milin üzerine yerleştirin. Bıçak ünitesini milin
üzerindeki çıkıntılara oturtmak için hafçe çevirmeniz gerekebilir. Yaylı olduğundan
aşağıya doğru bastırırken biraz direnç hissedebilirsiniz.
GB
DE
FR
NL
IT
ES
PT
DK
SE
NO
FI
RU
CZ
SK
PL
HR
SI
GR
HU
TR
RO
BG
AE
42
4. Yiyeceği hazneye yerleştirin.
5. İşlem kapağının orta deliğini, bıçak ünitesinin tepesiyle aynı hizaya getirin ve kapağı
hazneye doğru indirin.
6. Motor ünitesini işlem kapağının üzerine yerleştirin. Bıçak ünitesinin tepesini kavraması için
hafçe döndürmeniz gerekebilir.
7. Fişi prize takın.
8. Motoru başlatmak için düğmeye basın, kapatmak için düğmeyi serbest bırakın.
9. Motoru her defasında birkaç saniyeliğine çalıştırmak ve iki çalıştırma arasında sonucu
kontrol etmek en iyi yöntemdir.
KULLANIMDAN SONRA
1. Cihazın şini prizden çekin.
2. Motor ünitesini hazneden kaldırarak çıkarın. İşlem kapağını hazneden kaldırarak çıkarın.
3. Düşmesini engellemek için, bıçak ünitesinin tepesine bir parmağınızı koyun.
4. İşlem görmüş malzemeleri hazneden boşaltın.
5. Alternatif olarak, bıçak ünitesini plastik kısmından tutun, mil çıkıntılarından kurtarmak için
çevirin ve doğrudan yukarı doğru çekerek hazneden çıkarın.
6. Hazneye saklama kapağını takın.
TEMİZLİK VE BAKIM
1. Cihazın şini prizden çekin.
2. Motor ünitesinin dış kısmını temiz, nemli bir bezle silin.
3. Bıçak ünitesinin iç kısmını bir kürdan yardımıyla temizleyin.
4. Çıkarılabilen parçaları elde yıkayın.
` Bu parçaları bulaşık makinesinde de yıkayabilirsiniz.
Bulaşık makinesinin içindeki sert koşullar, yüzey cilalarına zarar verebilir.
Dış görünüşlerinde hasar olabilir, ancak cihazın işletimi bundan etkilenmez.
GERİ DÖNÜŞÜM
W
Tehlikeli maddelerin yol açacağı çevre ve sağlık sorunlarını önlemek için, şu
sembollerden biri ile işaretlenmiş cihazlar ve şarj edilebilir ve tek kullanımlık
piller genel evsel atıklarla birlikte çöpe atılmamalıdır. Elektrikli ve elektronik
ürünleri ve ilgili olabilecek şarj edilebilir ve tek kullanımlık pilleri her zaman
resmi, uygun bir geri dönüşüm/toplama noktasına bırakın.
Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır
Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar :
Ürünü düşürmeyiniz
Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız
Cihazı nakliye sırasında orijinal ambalajında taşıyınız.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48

Russell Hobbs 24662-56 Kullanım kılavuzu

Kategori
Elektrikli yemek kıyıcılar
Tip
Kullanım kılavuzu