Beurer AS 81 El kitabı

Tip
El kitabı

Bu kılavuz için de uygundur

20
T
Beurer’in yeni AS 81 etkinlik sensörünü satın aldığınız için sizi kutlarız!
Aktivite sensörünü Beurer BodyShape uygulamamız ile vücudunuzu şekle sokmak,
sağlıklı beslenmek ve istediğiniz kiloya kavuşmak için ya da Beurer HealthMana
-
ger uygulamamız ile tam kapsamlı sağlık denetimi sistemimizden yararlanmak için
kullanabilirsiniz.
İlk kullanımdan önce tuşa uzunca basarak etkinlik sensörünü etkinleştirin.
İlk kullanımdan önce etkinlik sensörünü akıllı telefonunuzla senkronize ederek temel
ayarları (örneğin saat) etkinlik sensörünüze aktarın.
Etkinlik sensörü bedensel etkinliklerinizi kesintisiz olarak kaydeder.
Bu sırada tüm fiziksel hareketleriniz adım olarak yorumlanır.
Dolayısıyla kat edilen yol gerçek mesafeden farklı olabilir.
Etkinlik sensörü sıçrayan suya karşı korumalıdır.
Etkinlik sensörünü duş alırken veya yüzerken kullanmayın!
Ayrıntılı bilgiler için bkz.
http://www.beurer.com/web/en/service/faq/faq.php
I
TR
RUS
PL
23
I Fornitura T Teslimat kapsamı r Комплект поставки
Q Zawartość opakowania
I Bracciale con sensore di attività, cavo di caricamento USB
T Etkinlik sensörlü bileklik, USB şarj kablosu
r Браслет с датчиком активности, USB-кабель для зарядки
Q Pasek na nadgarstek do czujnika aktywności, przewód USB do
ładowania
I Il sensore di attività utilizza Bluetooth
®
Smart (Low Energy)
T Etkinlik sensörü, Bluetooth
®
Smart Ready özellikli akıllı telefonlarla
/tablet bilgisayarlarla uyumlu olan Bluetooth
®
Smart (Low Energy)
kullanmaktadır
r Датчик активности использует технологию Bluetooth
®
Smart
(Low Energy)
Q Czujnik aktywności wykorzystuje technologię Bluetooth
®
Smart
(Low Energy)
I Elenco degli smartphone/tablet supportati
T Desteklenen akıllı telefonların / tablet bilgisayarların listesi için
r
Список поддерживаемых смартфонов и планшетных
компьютеров
Q Lista obsługiwanych smartfonów/tabletów
24
I Al primo utilizzo T İlk kullanımdan önce r Перед первым
применением Q Przed pierwszym użyciem
1
I Attivare il sensore di attività tenendo premuto il pulsante.
T Etkinlik sensörünü tuşa uzun süre basarak etkinleştirin.
r Активируйте датчик активности долгим нажатием на кнопку.
Q Włączyć czujnik aktywności, przyciskając dłużej przycisk.
2
I Caricare completamente il sensore di attività. Il tempo di ricarica è di
circa 3 ore. Il cavo di carica è pensato esclusivamente per la carica
della batteria ricaricabile. Non è possibile utilizzarlo per trasmettere dati
al PC/laptop.
T Etkinlik sensörünü tamamen şarj edin; şarj süresi yakl. 3 saattir. Şarj
kablosu sadece şarj edilebilir pilin şark edilmesi için kullanılır. Şarj
kablosu ile PC/dizüstü bilgisayara veri aktarımı yapılamaz.
r Полностью зарядите датчик активности. Зарядка займет около 3
часов. Зарядный кабель служит исключительно для подзарядки
аккумулятора. Передача данных на компьютер/ноутбук с помощью
зарядного кабеля невозможна.
I
TR
RUS
PL
25
Q Naładować do pełna czujnik aktywności. Czas ładowania wynosi
ok. 3 godzin. Kabel ładowania służy wyłącznie do ładowania
akumulatora. Za pomocą kabla ładowania nie ma możliwości
przenoszenia danych na komputer/laptopa.
3
I Attivare il Bluetooth
®
nelle impostazioni dello smartphone.
T Akıllı telefon ayarlarında Bluetooth
®
‘u etkinleştirin.
r Активируйте в настройках смартфона функцию Bluetooth
®
.
Q Uruchomić funkcję Bluetooth
®
w ustawieniach smartfonu.
4
I Scaricare l‘app gratuita Body Shape di Beurer dall‘App Store o da
Google Play Store. AS 81 BodyShape è compatibile anche con
HealthManager gratuito di Beurer.
T Ücretsiz Beurer Body Shape uygulamasını App Store veya Google
Play Store’dan indirin. AS 81 BodyShape de ücretsiz olan Beurer
HealthManager ile uyumludur.
r Загрузите бесплатное приложение Beurer Body Shape в
App Store или Google Play Store. Датчик активности AS
81 BodyShape совместим с бесплатным приложением
HealthManager от Beurer.
I
TR
RUS
PL
27
6
I Selezionare AS 81 nell‘app e seguire le istruzioni. HealthManager:
Nel menu delle impostazioni dell‘app, selezionare AS 81 e
impostare l‘obiettivo dell‘attività, l‘obiettivo del sonno, la lunghezza
passo e il peso. Se lo si desidera, attivare/impostare una sveglia.
T Uygulamada AS 81 cihazını seçin ve talimatlara izleyin.
HealthManager: Uygulamanın ayar menüsünde AS 81‘i seçin ve
aktivite hedefi, uyku hedefi, adım uzunluğu ve ağırlık ayarlarını
yapın. İsterseniz, bir alarm etkinleştirin/ayarlayın.
r Выберите в приложении AS 81 и следуйте указаниям.
HealthManager: В меню настройки приложения выберите AS
81 и настройте тип активности, сон, длину шага и вес. При
желании Вы можете активировать/настроить звуковой сигнал.
Q Wybrać w aplikacji AS 81 i postępować zgodnie ze wskazówkami.
HealthManager: W menu ustawień aplikacji wybrać AS 81 i ustawić
wartość docelową aktywności, wartość docelową snu, długość
kroków i wagę. W razie potrzeby aktywować/ustawić alarm.
28
7
I Per sincronizzare i dati con il proprio smartphone, tenere premuto il
pulsante per 5 secondi.
Diventate attivi!
Per garantire una sincronizzazione corretta, accertarsi che la
funzionalità Bluetooth
®
sia attiva sullo smartphone.
T Verileri akıllı telefonunuzla senkronize etmek için tuşu 5 saniye basılı
tutun.
Harekete geçin!
Başarılı bir senkronizasyonu garantilemek için akıllı telefonunuzda
Bluetooth
®
fonksiyonunun etkin olmasına dikkat edin.
r Для синхронизации с Вашим смартфоном удерживайте кнопку
нажатой в течение 5 секунд.
Будьте активны!
Чтобы синхронизация данных прошла успешно, убедитесь в том,
что на Вашем смартфоне включен Bluetooth
®
.
Q Aby przeprowadzić synchronizację danych ze smartfonem, należy
trzymać przycisk wciśnięty przez 5 sekund.
Bądź aktywny!
Aby zapewnić skuteczną synchronizację, upewnić się, że w smartfonie
aktywowano Bluetooth
®
.
I
TR
RUS
PL
31
T Önemli yönergeler
Cihazı neme karşı koruyun. Cihazı suya daldırmayın. Plastik parçalara zarar verebileceği için,
cihazın güneş kremi veya benzer maddelere temas etmesini önleyin. Vidalar söküldüğünde
veya uygunsuz kullanımda, garanti geçerliliğini yitirir.
Cihazı atık elektrikli ve elektronik eşya direktifine (WEEE -
Waste Electrical and Electronic Equipment) uygun olarak bertaraf edin. Bertaraf etme
ile ilgili diğer sorularınızı, ilgili yerel makamlara iletebilirsiniz.
Bu ürünün Avrupa R&TTE Yönetmeliği 1999/5/EC’ye uygun olduğunu garanti ederiz. Detaylı
bilgilere, örneğin CE – Uygunluk Beyanına, ulaşmak için lütfen belirtilen servis adresine
başvurun.
Bluetooth
®
markası ve ona ait logo, Bluetooth
®
SIG, Inc. şirketinin tescilli markalarıdır. Bu markaların Beurer GmbH tarafından her türlü
kullanımı lisans altında gerçekleşmektedir. Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
r Важные указания
Берегите прибор от влаги. Не погружайте прибор в воду. Избегайте контакта с
кремами для защиты от солнца и т.п., поскольку это может привести к повреждению
пластиковых деталей. В случае откручивания болтиков или ненадлежащего
использования прибора гарантия считается недействительной.
Прибор следует утилизировать согласно Директиве ЕС поотходам
электрического иэлектронного оборудования— WEEE (Waste Electrical and
Electronic Equipment). Вслучае вопросов обращайтесь вместную коммунальную
службу, ответственную за утилизацию отходов.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36

Beurer AS 81 El kitabı

Tip
El kitabı
Bu kılavuz için de uygundur