Beurer AS99 Kullanici rehberi

Marka
Beurer
Model
AS99
Tip
Kullanici rehberi
180 181
1. Ürün özellikleri �������������������������������� 183
2. İşaretlerin açıklaması ���������������������186
3. Notlar������������������������������������������������187
4. İlk çalıştırma ������������������������������������189
5. Şarj edilebilir pilin şarj edilmesi ����190
6. Fonksiyonlar ������������������������������������192
6�1 Fonksiyonlara genel bakış ���������192
6�2 Saat/ tarih/şarj edilebilir pil
göstergesi �������������������������������� 197
6�3 Kalp frekansı ������������������������������ 197
6�4 Adımlar/hareketler ��������������������198
6�5 Kat edilen mesafe ���������������������198
6�6 Kalori tüketimi ��������������������������� 198
6�7 Etkinlik süresi ����������������������������199
6�8 Günlük hedef ilerleme durumu 199
6�9 Alarm �����������������������������������������199
6�10 Bildirimler (mesajlar/aramalar) 199
6�11 Uyku modu ����������������������������� 201
6�12 Etkinlik alarmı ���������������������������202
6�13 Ayarlar ������������������������������������� 202
6�14 İlave fonksiyonlar ���������������������204
7. Akıllı telefona veri aktarımı������������206
8. Yedek parçalar ve yıpranan
parçalar ��������������������������������������������206
9. Temizlik �������������������������������������������� 207
10. Sık sorulan sorular ����������������������� 207
11. Bertaraf etme �������������������������������213
12. Teknik veriler ��������������������������������� 214
13. Garanti/servis �������������������������������215
TÜRKÇE
İçindekiler
182
Teslimat kapsamı
Teslimat kapsamını kontrol ederek karton ambalajın dıştan hasar görmemiş ve içe-
riğin eksiksiz olduğundan emin olun� Cihazı kullanmadan önce, cihazda ve aksesu-
arlarında görünür hasarlar olmadığından ve tüm ambalaj malzemelerinin çıkarıldığın-
dan emin olun� Şüpheli durumlarda kullanmayın ve satıcınıza veya belirtilen müşteri
hizmetleri adresine başvurun�
1 x kullanım kılavuzu
1 x etkinlik sensörlü
1 x USB şarj kablosu ve şarj ünitesi
Lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun, ileride gerekebileceği
için saklayın, diğer kullanıcıların erişebilmesini sağlayın ve içindeki
yönergelere uyun.
182 183
1. Ürün özellikleri
Sayın müşterimiz,
Ürünlerimizden birini seçtiğiniz için teşekkür ederiz� Isı, ağırlık, kan basıncı, kan şekeri
vücut sıcaklığı, nabız, hassas terapi, masaj ve hava konularında değerli ve titizlikle
test edilmiş kaliteli ürünlerimiz, dünyanın her tarafında tercih edilmektedir� Lütfen
bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun, ileride gerekebileceği için saklayın, diğer
kullanıcıların erişebilmesini sağlayın ve içindeki yönergelere uyun�
Yeni cihazınızı iyi günlerde kullanmanızı dileriz�
Beurer Ekibiniz
Neden bir etkinlik sensörü taşımalıyım?
Sağlıklı bir yaşam için hareket gereklidir� Bedensel etkinlik, kondisyonunuzu koru-
manızı sağlar, kalp ve kan dolaşımı hastalıkları riskini azaltır� Hareket etmek, kilo-
nuzun azalmasına yardımcı olur ve kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar� Bedensel
etkinlik, enerji tüketen hareketler anlamına gelmektedir� Yürümek, bisiklete binmek,
merdiven çıkmak ve ev işleri bunların büyük bir bölümünü oluşturur� Günlük ha-
reket etkinliğinizi objektif olarak değerlendirmek ve kaydetmek için AS 99 etkinlik
sensörü size yardımcı olur� Bu şekilde sizi günlük hayatınızda daha fazla hareket
etmeye de teşvik edebilir
Etkinlik sensörü ek olarak kalp frekansını ölçmek için bir sensöre sahiptir� Bu yoldan
kalp frekansınızı gerçek zamanlı olarak bileğinizden ölçebilirsiniz�
184
Ücretsiz “beurer HealthManager” uygulaması sayesinde, hareket etkinliklerinizi et-
kinlik sensöründen akıllı telefonunuza rahatça aktarabilirsiniz� Böylece kayıtlarınızı
istediğiniz zaman kolayca ve derli toplu şekilde akıllı telefonunuzda inceleyebilir-
siniz� Kalp frekansı kayıtlarınızı örneğin Runtastic uygulaması veya benzeri spor
uygulamaları üzerinden Live Tracking (yalnızca uygulama üzerinden mümkündür)
olarak da inceleyebilirsiniz� Ayrıca gelen mesajlar (örn� SMS veya WhatsApp) veya
aramalar için bildirim de alabilir ve bunların hepsini bileğinizden rahatça görebilir
-
siniz� Böylece her şey gözünüzün önünde olacak ve istediğiniz zaman istediğiniz
bilgiye erişebileceksiniz�
Etkinlik sensörü, “beurer HealthManager” uygulaması ile birlikte size
aşağıdaki fonksiyonları sunar:
Saat ve tarih göstergesi
Kalp frekansı ölçümü
Otomatik kalp frekansı ölçü
Günlük adım sayısı, kat edilen mesafe, tüketilen kalori, etkinlik süresi ve günlük
hedefi gerçekleştirme oranı (% olarak) göstergesi
Her bir uyku evresinin gösterilmesi
Titreşimli alarmlar
Hareket hatırlatması
Gelen arama ve mesaj bildirimi (örn� SMS veya WhatsApp)�
Kronometre
184 185
Akıllı telefon bulma
Akıllı telefon kamerası için uzaktan kumandalı deklanşör
Sistem gereksinimleri:
“beurer HealthManager” uygulaması için
- iOS ≥ 10�0 /
Android
TM
≥ 5�0
- Bluetooth
®
≥ 4�0
Bluetooth
®
wireless technology ile veri aktarımı
Etkinlik sensörü Bluetooth
®
low energy technology, 2,4000 – 2,4835 GHz frekans
bandı ile çalışır, frekans bandındaki maksimum gönderim hızı <20 dBm'dir, sensör
Bluetooth
®
4�0 özellikli akıllı telefonlar/tabletler ile uyumludur
Güncelleme nedeniyle teknik bilgilerde önceden haber verilmeksizin değişiklik
yapılabilir
186
2. İşaretlerin açıklaması
Kullanım kılavuzunda ve cihaz üzerinde aşağıdaki simgeler kullanılmıştır:
UYARI
Yaralanma tehlikelerine veya sağlığı-
nızla ilgili tehlikelere yönelik uyarı�
Üretici
Bu ürün geçerli Avrupa Birliği yönerge-
lerinin ve ulusal yönergelerin gerekleri-
ni yerine getirmektedir
Kullanım
kılavuzunu
okuyun
IP 67
Toz geçirmezdir ve geçici bir süre için
suya daldırıldığında oluşan etkilere
karşı dayanıklıdır
5 V, 200 mA
Güç kaynağı
Elektrikli ve elektronik atık cihazlarla ilgili AB direktifine (WEEE - Waste
Electrical and Electronic Equipment) uygun şekilde bertaraf edilmelidir
186 187
3. Notlar
UYARI
Plastik parçalara zarar verebileceği için cihazın güneş kremi veya benzeri maddeler
ile temas etmesini önleyin�
Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun� Boğulma tehlikesi vardır!
Etkinlik sensörü geçici bir süre için suya daldırıldığında oluşan etkilere karşı da-
yanıklıdır� Etkinlik sensörü, yağmur gibi nedenlerle oluşabilecek su sıçramalarına
karşı dayanıklıdır� Duş, banyo veya suya düşme gibi bazı durumlarda su basıncı
-
nın çok yüksek olması nedeniyle etkinlik sensörünün hasar görmesi söz konusu
olabilir� Yüzerken takılması tavsiye edilmez�
Etkinlik sensörü mıknatıslar içerir� Bu nedenle, kalp pili veya defibrilatör veya
benzeri bir elektronik implantınız varsa, sensörü kullanmadan önce mutlaka dok-
torunuza danışın�
Yeni bir antrenman programına başlamadan önce bir doktora danışın�
Bu cihaz tıbbi bir ürün değildir� Ölçülen değerlerin ve etkinlik sensörü ile yapılan
kalp frekansı ölçümünün, hastalıkları teşhis ve tedavi etmek, iyileştirmek veya
önlemek amacıyla kullanılması uygun değildir
188
Şarj edilebilir pillerin kullanımıyla ilgili açıklamalar
Şarj edilebilir pil hücresindeki sıvı cilt veya gözlerle temas ettiğinde ilgili yeri suyla
yıkayın ve bir doktora başvurun�
Şarj edilebilir pilleri aşırı ısıya karşı koruyun�
Patlama tehlikesi! Şarj edilebilir pilleri ateşe atmayın�
Şarj edilebilir pili ilk kez kullanmadan önce tamamen şarj edin (bkz� Bölüm 5)�
Şarj edilebilir pilleri parçalamayın, açmayın veya ezmeyin�
Sadece kullanım kılavuzunda belirtilen şarj cihazlarını kullanın�
Şarj edilebilir piller kullanılmadan önce doğru şekilde şarj edilmelidir� Doğru şarj
için üreticinin açıklamalarına veya bu kullanım kılavuzundaki talimatlara daima
uyulmalıdır
Şarj edilebilir pili en az 3 ayda bir tamamen şarj edin�
188 189
4. İlk çalıştırma
Etkinlik sensörünü çalıştırmak için şarj edilebilir pili “5� Şarj edilebilir pili şarj etme”
bölümünde açıklanan şekilde şarj edin�
1� Akıllı telefonunuzun Internet'e bağlı olduğundan emin olun�
2� Akıllı telefonunuzda Bluetooth
®
özelliğini etkinleştirin
3� Ücretsiz “beurer HealthManager” uygulamasını Apple App Store
(iOS) veya Google Play'den (
Android
TM
) indirin�
Akıllı telefonun ayarlarına bağlı olarak, Internet bağlantısı
veya veri aktarımı için ek ücret söz konusu olabilir
4� “beurer HealthManager” uygulamasını başlatın ve talimatları uygulayın� Uygula
-
manın ayar menüsünden AS 99 cihazını seçin ve bağlanın� Etkinlik sensörünüz-
de rastgele oluşturulan altı basamaklı bir PIN kodu gösterilirken, aynı zamanda
akıllı telefonunuzda bu altı basamaklı PIN kodunu girmeniz gereken bir giriş alanı
görünür� Bağlantıyı başarıyla kurduktan sonra kişisel verilerinizi ayarlayabilirsi-
niz� İsterseniz alarmları etkinleştirebilir/ayarlayabilir, gelen aramalar/mesajlar için
bildirim alabilir veya bir hareket hatırlatması etkinleştirebilir/ayarlayabilirsiniz�
190
Etkinlik sensörünün akıllı telefonla başarılı şekilde eşleştirilmesi için öneriler
Akıllı telefonunuzu, etkinlik sensörünüze olabildiğince yakın konumda tutun�
Diğer Bluetooth
®
sensörlerine/cihazlarına 30 m mesafe olmasını sağlayın�
5. Şarj edilebilir pilin şarj edilmesi
Etkinlik sensöründeki şarj edilebilir pil seviyesi göstergesi şarj edilebilir pilin
boşaldığını gösteriyorsa, şarj edilebilir pili hemen şarj etmeniz gerekir� Şarj edi
-
lebilir pili şarj etmek için aşağıdakileri yapın:
1� USB şarj kablonuzun konektörünü açık durumdaki bilgisayarınızın USB bağlan-
tı noktasına takın�
2� USB şarj ünitesinin mıknatıslı kilidini şekilde görüldüğü
gibi etkinlik sensörünüze takın� Şarj ünitesinin yerine
doğru şekilde oturduğundan emin olun� Şarj edilebilir pil
ancak bu şekilde şarj edilebilir
190 191
3� Güncel şarj durumunu, şarj edilebilir pil seviyesi göstergesinden
görebilirsiniz� Normal durumda şarj edilebilir pilin tamamen şarj olması
yakl� 2 saat sürer� Cihazın şarj edilebilir pili tamamen şarj olduktan sonra
ekranda yandaki simge görüntülenir
UYARI
Cihazın arkasındaki iki şarj kontağı ıslakken etkinlik sensörünü şarj ETMEYİN�
Gerekiyorsa bu iki şarj kontağını bir bezle dikkatli bir şekilde kurutun�
Şarj edilebilir pilin akması halinde, koruyucu bir eldiven giyerek cihazı bertaraf edin�
192
6. Fonksiyonlar
6.1 Fonksiyonlara genel bakış
Etkinlik sensöründe aşağıdaki fonksiyonlar mevcuttur: Saat ve tarih, şarj edilebilir
pil seviyesi, kalp frekansı ölçümü, adım sayacı, tüketilen kalori, kat edilen mesafe,
etkinlik süresi, günlük hedef, kronometre, alarm, hareket hatırlatma, uyku modu,
mesaj/arama bildirimi, akıllı telefon bulma ve akıllı telefon kamerası için uzaktan
kumandalı deklanşör
Değerler her gün saat 00:00'da sıfırlanır� Ardından sayaçlar tekrar baştan başlar�
Fonksiyonlar arasında geçiş yapmak için etkinlik sensörünün ekranını kaydırın�
Açıklanmamış olan diğer fonksiyonları “beurer HealthManager” uygulamasının ayar
menüsünde bulabilirsiniz�
192 193
Saat / Tarih /
Şarj edilebilir pil göstergesi
Menü
Kalp frekansı Adım
Uyku modu
Bildirimler
Günlük hedef
İlerleme
Kalori tüketimiMesafe
Etkinlik süresi
Kalp frekansı
(bkz. S. 194/197)
Ayar modu
(bkz. S. 195/202)
İlave fonksiyonlar
menüsü (bkz.
S.196/204)
Bildirimler
(bkz. S. 199)
Uyku modu
(bkz. S. 194/201)
Dokunma
Dokunma
Dokunma
Dokunma
Dokunma
194
Kalp frekansı arama
Kalp frekansı
Kalp frekansı kapalı
Kalp frekansı
Uyku modu
Uyku modu
Uyku modunu etkinleştirme
Dokunma
Dokunma
Ekranı kaydırma
Dokunma
Dokunma
Dokunma
Uyku modunu devre dışı bırakma
Otomatik
Dokunma
194 195
Kaydırma
Ayarlar menüsü
Geri
Yeşil onay işaretine dokunarak Bluetooth
®
özelliğini etkinleştirme/
Kırmızı X işaretine dokunarak Bluetooth
®
özelliğini devre dışı bırakma
Ekranı 180° döndürme
Pil durumunu
gösterme
Dokunma
Dokunma
Dokunma
Dokunma
196
Geri
İlave fonksiyonlar menüsü
Uzaktan kumandalı deklanşörü
etkinleştirmek için dokunma
Akıllı telefon bulmayı
etkinleştirmek için
dokunma
Akıllı telefon bulmayı
devre dışı bırakmak için
dokunma
Kronometreyi sıfırlama
Kronometreyi başlatma Kronometreyi duraklatma
Dokunma
Dokunma
Dokunma
Dokunma
Kaydırma
Dokunma
Dokunma
Dokunma
Dokunma
196 197
6.2 Saat/ tarih/şarj edilebilir pil göstergesi
Etkinlik sensörü güncel saati, güncel tarihi ve şarj edilebilir pil seviyesini gös-
terir� Etkinlik sensörü akıllı telefonla senkronize edildiğinde, akıllı telefonun
güncel saati ve tarihi hemen etkinlik sensörüne aktarılır� Ekranın üst bölü-
münde sürekli olarak mavi renkte yanıyorsa, etkinlik sensörü Bluetooth
®
üzerinden uygulamaya bağlanmış demektir ekranda görüntülenmiyorsa
etkinlik sensörü akıllı telefona bağlanmamış veya etkinlik sensöründe Blue-
tooth
®
işlevi devre dışı bırakılmış demektir
6.3 Kalp frekansı
Etkinlik sensörünün kalp frekansını gerçek zamanlı olarak ölçmeye yardımcı
olan bir optik sensörü vardır� Kalp frekansı ölçümünü başlatmak için, son
ölçüm değerinin yer aldığı yandaki ekran görüntüsü gelene kadar etkinlik
sensörünün ekranını kaydırın�
Ekrana kısaca dokunun� Etkinlik sensörü kalp frekansını kaydetmeye başlar� Etkinlik
sensörü bir kalp frekansı kaydettiğinde ekranda ölçüm değeri görünür
Etkinlik sensörü kalp frekansı ölçümü gerçekleştirmiyorsa, arka taraftaki ışık sen-
sörünün
cilde yeterince temas edip etmediğini ve üzerinde cilt partikülleri veya toz
olmadığını kontrol edin� Ardından kalp frekansı ölçümünü etkinleştirmek için yeniden
ekrana dokunun� Ekrana ışık gelmesi veya çok fazla hareket edilmesi yanlış ölçüm
198
sonuçlarına neden olabilir� Cihazın cildinize yeterince sıkı bir şekilde, ancak zarar
vermeyecek şekilde oturduğundan emin olun�
6.4 Adımlar/hareketler
Etkinlik sensörü hareketleri adım olarak gösterir� Adımlar etkinlik sensörünün
içindeki bir 3D sensör aracılığıyla saptanır
6.5 Kat edilen mesafe
Etkinlik sensörü, uygulamada girilen boy aracılığıyla adım uzunluğunuzu
belirler� Adım uzunluğunuzu kendiniz de değiştirebilirsiniz� Etkinlik sensörü,
adım uzunluğu ve adım sayısı yardımıyla kat ettiğiniz mesafeyi hesaplar
Gösterilen mesafe sadece yaklaşık bir referans değerdir ve her zaman ger-
çek mesafe ile aynı olmayabilir
6.6 Kalori tüketimi
Etkinlik sensörü, uygulamada girdiğiniz veriler (boy, yaş, cinsiyet, kilo) ve
attığınız adım sayısı yardımıyla kalori tüketiminizi hesaplar� Bedeniniz din-
lenirken de kalori tükettiğinden, sabah kalktığınızda da etkinlik sensöründe
tüketilen kalori bilgisi gösterilir� Cihaz, dinlenirken tüketilen kalorileri de oto-
matik olarak hesaba katar
198 199
6.7 Etkinlik süresi
Etkinlik süresi, ne kadar süredir etkin olarak hareket halinde olduğunuzu gös-
terir� Etkinlik süresi yalnızca hareket halinde olduğunuz süreyi sayar
6.8 Günlük hedef ilerleme durumu
“beurer HealthManager” uygulamasındaki Ayarlar bölümünde bir günlük
hedef belirleyebilirsiniz (örn� 10�000 adım)� Ayarlanan günlük hedefe yöne-
lik güncel ilerleme durumunu, etkinlik sensörünün ekranından (% olarak)
görebilirsiniz�
6.9 Alarm
“beurer HealthManager” uygulaması üzerinden farklı alarm saatleri ayarlayabilirsi-
niz� Alarm saati geldiğinde etkinlik sensörü titremeye başlar ve seçilmiş olan alarm
ekranda gösterilir
6.10 Bildirimler (mesajlar/aramalar)
Mesajlar
Akıllı telefonunuza Push fonksiyonu üzerinden bir mesaj geldiğinde (örn� SMS ve-
ya WhatsApp), gelen mesajın etkinlik sensörünüzün ekranından size bildirilmesini
sağlayabilirsiniz� Bunun için etkinlik sensörünüzün Bluetooth
®
üzerinden akıllı tele-
200
fonunuza bağlanmış olması ve telefonunuzda “beurer HealthManager” uygulama-
sının yüklü olması şarttır
Mesaj gelir gelmez ekranda öncelikle bir bilgi notu görüntülenir� Ekrana dokunarak
mesajlarınıza erişebilirsiniz� Tekrar dokunarak mesajları okuyabilirsiniz (uzun mesaj-
larda içeriğin tamamı gösterilmez)�
En son gelen cevapsız mesajları görmek için yandaki ekran görüntüsüne
gidin� Dokunarak mesajları açın�
Aşağıdaki ekran görüntüsü aracılığıyla cevapsız aramalar, SMS ve mesajlar
arasında geçiş yapabilirsiniz�
Aramalar
“beurer HealthManager” uygulamasının Ayarlar bölümünden, gelen aramaların etkin-
lik sensöründe size bildirilmesini sağlayabilirsiniz� Bunun için etkinlik sensörünüzün
Bluetooth
®
üzerinden akıllı telefonunuza bağlanmış olması ve telefonunuzda “beurer
HealthManager” uygulamasının yüklü olması şarttır�
/