ESAB Air Carbon-Arc Manual Gouging Torches Kullanım kılavuzu

Marka
ESAB
Model
Air Carbon-Arc Manual Gouging Torches
Tip
Kullanım kılavuzu
Art# A-13068
rk
(Turkish )
Çalıştırma
El Ktabı
Gözden geçirme: AC Yayın Tarihi: June 15, 2016 Manual No.: 89250012TR
HAVA KARBONARK
ELLE OLUK AÇMA TORCLARI
K4000
®
K3000
İŞİNİZE ÇOK ÖNEM VERİYORUZ!
Yen Arcar® ürününüzü aldığınız çn teşekk
ü
r ederz. Müştermz olduğunuz çn gurur duyuyoruz
ve szlere sanayde en y hzmet ve desteğ sağlamak çn çaba göstereceğz. Bu ürün bzm genş
kapsamlı garantmz ve dünya çapında hzmet ağımız le desteklenmektedr.
Yaptığınız şle gurur duyduğunuzu blyoruz ve sze şnz yapmanızı sağlayacak bu yüksek
performanslı ürünü verdğmz çn kendmz ayrıcalıklı hssedyoruz.
60 yıldan fazla süredr Arcar, szn şöhretnz söz konusuyken sze güvenebleceğnz kaltel
ürünler sağlamıştır.
İYİ BİR ÇEVREDESİNİZ!
Arcar ESAB çn br Küresel Ürün Kesme Markasıdır. Kendmz pazarda öncü yenlklermzle ve
zamana meydan okuyan ve gerçekten güvenlr ürünlermzle rakplermzden ayırırız.
Üretkenlğnz, vermllğnz ve kaynak yapma performansınızı artırmak çn çabalıyoruz ve szler
sanatınızda mükemmel hale getryoruz. Kaynak yapanları düşünerek ürünlermz tasarlıyor,
onlara gelşmş özellkler, kullanım kolaylığı ve ergonomk rahatlık sağlıyoruz.
Hepsnden önemls, bzler kaynak sanaynde daha güvenl br çalışma ortamına kendmz
adadık. Bz en çok lglendren szn bu üründen ve güvenl çalışmasından memnun olmanızdır.
Lütfen bütün ktapçığı, özellk Güvenlk Önlemlern okumak çn zaman ayırın.
!
UYARILAR
Ekpmanı kurmadan, çalıştırmadan veya servsten önce bütün bu El Ktabını, şveren güvenlk
uygulamalarını okuyun ve anlayın.
Bu EL ktabında bulunan blgler Üretcnn bütün bldklerne dayanmaktadır ama Üretc
kullanım çn hçbr sorumluluk kabul etmez.
Arcar
®
K3000™ & K4000
®
KARBON-ARK HAVA ELLE OLUK AÇMA TORÇLARI
Çalıştırma El Ktabı
Çalıştırma El Ktabı Rehber Numarası: 89250012TR
Yayınlayan:
ESAB Group Inc.
2800 Arport Rd.
Denton, TX. 76208
940-566-2000
www.esab.com/arcar
Telf Hakkı © 2013 ESAB. Bütün hakları saklıdır.
Yayıncının yazılı zn olmadan bu çalışmanın bütünüyle veya br bölümünün çoğaltılması yasaktır.
Yayıncı bu el Ktabındak herhang br hata veya eksklğn sebep olduğu herhang br tarafa gelecek
olan kayıp veya zarardan dolayı, ster söz konusu hata hmalden, kazadan veya herhang br başka
sebepten kaynaklansın veya kaynaklamasın, sorumluluk üstlenmez ve burada böyle br sorumluluğu
reddeder.
Baskı Malzemes Özellkler çn belge 47X1920
Yayın Tarh: September 23, 2016
Gözden geçrme Tarh: June 15, 2016
İÇINDEKILER
Bölüm 1: Grş ................................................................................................ 5
1.01 Hava Karbon-Ark Kesme/Oyma.....................................................................................5
1.02 Geçmiş .................................................................................................................................... 5
1.03 Uygulamalar .........................................................................................................................6
1.04 "EN İYİ" az önce Daha İyi Oldu... ..................................................................................... 6
Bölüm 2: GÜVENLİK VE SAĞLIK ......................................................................... 9
2.01 Uygun Kurulum, Kullanım ve Bakım ............................................................................9
2.02 Elektrotlar ..............................................................................................................................9
2.03 Havalandırma Tehlikeleri .............................................................................................. 10
2.04 Kişisel Koruyucu Ekipman ve Giysi ............................................................................ 10
2.05 Koruyucu Kapaklar .......................................................................................................... 11
2.06 Yangın ve Yanma Tehlikeleri ......................................................................................... 12
2.07 GÜVENLİK VE ÇALIŞMA REFERANSLARI ................................................................... 13
Bölüm 3: Bu Ktapçığı Nasıl Kullanmalı ........................................................... 15
3.01 Ekipmanın Alınması ........................................................................................................ 15
Bölüm 4: KURULUM .......................................................................................17
4.01 Takarken, DC Kaynak Güç Kablosu ve Hava Hortumu, Güç ve Hava
Konektörü .......................................................................................................................... 17
4.02 Takarken, DC Kaynak Güç Kablosunu Twist Lock Güç Bağlantısı ve
Hava Hortumu El Feneri Döner Kablo Grubu ........................................................ 20
4.03 Bir DC veya AC Kaynak için Güç Ünitelerine Bağlama ........................................ 20
BÖLÜM 5: SORUN GİDERME .............................................................................25
BÖLÜM 6: DEĞİŞTİRME PARÇALARI ..................................................................27
K3000™ & K4000
®
TORÇ DEĞİŞTİRME PARÇALARI .......................................................... 27
K3000™ & K4000
®
DÖNER KABLO PARÇA DEĞİŞTİRME PARÇALARI .......................... 28
GÜÇ VE HAVA BAĞLANTI KİTİ ................................................................................................ 29
GARANTİ BEYANI ..............................................................ARKA KAPAĞIN İÇİNDE
5
BÖLÜM 1: GİRİŞ
1.01 Hava Karbon-Ark Kesme/Oyma
Hava karbon-ark şlem (CAC-A) metal kmyasal olarak değl oks-yakıt kesmede olduğu gb (OFC) fzksel olarak
kaldırır. Elektrot le çalışılan parça arasındak arkın yoğun sıcaklığı çalışılan parçanın br bölümünü ertnce oluk
açma veya kesme meydana gelr. Aynı anda, arktan geçen hava yeternce hızlı eryen malzemey arktan uzağa
üfürür.
Hava karbon ark şlem, kesm sürdürmek çn okstlenme gerektrmez, böylece OFC'nn yapamadığı kesmler
veya oluk açmayı yapablr. En sık rastlanan metaller (örneğn, karbon çelk, paslanmaz çelk, brçok bakır alaşım,
ve dökme demr) hava karbon-ark şlem kullanılarak kesleblr. Metaln kaldırılma oranı, erme oranına ve hava
püskürtmenn ermş metal ne kadar verml olarak uzaklaştıracağına bağlıdır. İşlem sırasında, hava ermş
metal, metal katılaşmadan önce arktan kaldırıp uzaklaştırmalıdır.
1.02 Geçmş
Hava karbon-ark oluk açma mevcut karbon-ark kesme şlemlernden gelştrlerek 1940'lı yıllarda başladı. Br
kaynak mühends olan Myron Stepath, brkaç yüz ft düz, çatlak, paslanmaz çelk kaynağını kaldırmak çn hava
karbon-ark oluk açmayı gelştrd.
Daha önce, karbon-ark kesme baş üstündek ve dkey kusurlu kaynakları ve perçn başlarını kaldırdı. Karbon ark
metal ertt, sonra yer çekm ermş metal uzaklaştırdı.
Stepath br hava püskürtmenn düz yatan metaller çıkartmak çn gerekl gücü sağlayableceğn düşündü.
Böylece, ermş havuzda hava borusunu yöneten knc br operatörle br drekt-akım, elektrot negatf karbon-ark
dened. Bununla brlkte, bu çaba ark br karbon-kaynaklama arkından daha az durağan olduğu çn başarısız
oldu. Böylece, Stepath br drekt akım, artı elektrot ark dened, sonuç karbon-ark oluk açmaydı.
1948'de, Myron Stepath kaynak sanayne lk karbon-ark torçu sundu. 1949'da, Stepath ve k yardımcısı Arcar
Company' kurdu.
İk operatöre artık htyaç yoktu. Sıkıştırılmış hava şmd torçtan geçt ve elektrotun altında çıktı. Bu yen alet,
kaynak arka oyuk açmada, çatlakların gderlmesnde ve karbon, alaşım ve paslanmaz çelkte kaynak kusur
onarılmasında zamandan tasarruf ettrd. Daha önce bu görevler rendeleme veya çentme le yapılırdı.
Günümüzde, temel lke aynı kalmıştır ama ekpman gelşmş, uygulama sayısı artmıştır.
6
1.03 Uygulamalar
Sanay büyük br stekle hava-karbon oluk açmayı benmsemş ve bu şlem metal üretmnden, dökme ve
btrmeye, kmyasal ve petrol teknolojsne, nşaat, madenclk, genel onarım ve bakıma kadar pek çok kullanım
alanı bulmuştur.
Arcar Torçları ve Elektrotları metal oyulduğu, yvlern açıldığı, bozulduğu veya br yüzeyden alındığı her şlemde,
her yerde ve bütün dünyada kullanılırlar.
Hava karbon-ark şlem esnek, verml ve düşük malyetldr, hemen her metalde etkldr: karbon çelk, paslan-
maz çelk ve dğer demr olmayan alaşımlar; gr dövülgen ve yumuşak demr; alümnyum; nkel; bakır alaşımlar
ve dğer demr olmayan metaller.
1.04 "EN İYİ" az önce Daha İy Oldu...
Arcar torç kablo tertbatlarında güç ve hava bağlantısı tasarımları konusunda kuralları değştryor.
1949 yılında karbon-ark şlemlernn cat edlmesnden sonra, torç ve kabloda dama, güç bağlantısı çn topraklı
ş yüzeyne karşı arklamayı önlemek çn şekll br kauçuk "koruyucu kapak" kullanıldı. Bu koruyucu kapak
tasarımı, güç kablosu ve hava hortum alanının torç kablosuna bağlanması çn büyük br açık dkdörtgen ucu da
barındırmaktadır. Bununla brlkte, koruyucu kapak doğru olarak yerleştrlmemşse ve bağlantının üzernde,
yernde tutulmazsa, elektrk bağlantısını topraklanmış ş yüzeyne maruz bırakablr.
Şmd, gelştrlmş koruyucu kapak tasarımı güç/hava bağlantısını kapsamakta, kaza le arklama olasılığını
ortadan kaldırmaktadır. Güç kaynağından 4/0 kaynak kablosunu ve akım ve kompresör havası sağlayan ¾"
çapında br hava borusunu kabul edeblr.
Bu yen koruyucu kapat tasarımı sert br naylon güçlendrlmş malzemeden yapılmıştır ve vr üretm
atölyesndek her gün kullanma şartlarına karşı dayanıklıdır.
7
Bu Sayfa Kasten Boş Bırakılmıştır.
8
Bu Sayfa Kasten Boş Bırakılmıştır.
9
BÖLÜM 2: GÜVENLİK VE SAĞLIK
Kaynaklama ve kesm şlemlernde güvenl uygulamalar, hava karbon-ark gb uygulamalar ANSl Z49.1,
"Kaynaklama ve Kesm şlemlernde Güvenlk" ve ANSl 249.2, "Yangın Önleme" de ele alınmıştır. Kaynaklama
ve Kesme İşlemlernn kullanımı" Hava karbon-ark operatörler ve onların denetmenler bu belgelerde anlatılan
güvenl uygulamalara uymalıdırlar.
Ark kaynaklama ve kesmede karşılaşılablecek olan dğer tehlkeler bu bölümde kısaca ele alınmıştır.
2.01 Uygun Kurulum, Kullanım ve Bakım
Oluk açma ekpmanı doğru olarak kurulmaz, kullanılmaz ve bakım yapılmazsa, cdd yaralanma veya ölüm
meydana geleblr. Bu ekpmanın ve dğer güvenl olmayan uygulamaların yanlış kullanılması tehlkel olablr.
Operatör, denetmen ve yardımcı karbon-ark torç veya ekpmanları kurmadan veya kullanmadan önce aşağıdak
güvenlk uyarılarını ve talmatlarını okumalı ve anlamalıdırlar.
Oluk açma/kesme şlem yüksekler, sınırlı havalandırması olan alanlar, kapalı bölümler, su cvarındak alanlar,
düşman ortam gb br çok tehlkel olma htmal bulunan yerlerde kullanılır. Operatörün bu tür yerlerde çalışma
le lgl tehlkelern farkında olması gerekr. Operatör çalışma ortamı çn güvenl uygulamalarda eğtm almalı
ve yeterl denetm altında olmalıdır.
Operatörün, denetmenn ve çalışma yerndek dğerlernn hava karbon-ark şlemnn blmeler önemldr.
Güvenl br ş yer çn eğtm ve uygun denetm önemldr. Bu talmatları gelecekte kullanmak çn saklayın. Her
br bölümde lave tavsye edlen güvenlk ve çalıştırma blglerne gönderme yapılmıştır.
2.02 Elektrotlar
UYARI
ELEKTRİK ŞOKU YARALANMA VEYA ÖLÜME SEBEP OLABİLİR
Ekipmanı Ulusal Elektrik Yasasına (NFPA 70) ve yerel yasalara uygun olarak kurun ve bakımını yapın.
Elektriği açıkken ekipmanı tamir etmeyin veya bakım yapmayın. Ekipmanı koruyucu yalıtıcılar veya
kapakları çıkartılmış şekilde çalıştırmayın. Ekipmana hizmet veya onarım sadece yetkili ve/veya eğitim
almış personel tarafından yapılmalıdır.
Karbon elektrotları kuru muhafaza edn. Elektrotlar neml hale gelrse, 10 saat süreyle 300˚ F (176˚ C) derecede
fırınlayın. Islak elektrotlar çatlayablr.
Elektrk bulunan parçalara dokunmayın. Çıplak elle ve elektrk toprağa bağlıyken aynı zamanda elektrota
dokunmayın. Dama y durumda olan kuru kaynak eldvenler gyn. Alumnyum kaplı gys de elektrk yolunun
br parçası olablr. Oksjen slndrler, zncrler, tel halatları, vnçler, kaldırma tertbatları ve asansörler elektrk
10
kablolarının herhang br bölümünden uzak tutun. Mekank yönden güçlü ve elektrk yönünden stenen akım
çn yeterl olduklarını belrlemek çn bütün toprak bağlantıları düzenl aralıklarla kontrol edn.
Alternatf akım oluk açma/kesme şlemn ıslak koşullarda veya terlemenn de br etken olduğu sıcak ortamlarda
yapıyorsanız, şok tehlkesn ve yüksüz devre gerlmn azaltmak çn güvenlr otomatk kontroller kullanın. Oluk
açma/kesme şlem, 80 volttan yüksek alternatf akım maknelernde açık akım voltaj değerlern ve 100 volttan
yüksek olan doğru akım maknelernn değerlern gerektrdğ zaman, operatörün kaza le yüksek voltaj le
temas etmesn önlemek çn yeterl yalıtım kullanmak gb önlemler alın.
Öğle yemeğ veya gece gb herhang br öneml süre çn oluk açma şlemn askıya alacaksanız, bütün elektrot-
ları torçtan ayırın ve kazayla temas edlmemes çn torçu güvenl br konuma yerleştrn. Kullanılmadığı zaman
torçun bağlantısını güç kaynağından ayırın. Hava karbon ark torçlarını veya elektrotları asla suya daldırmayın.
2.03 Havalandırma Tehlkeler
UYARI
DUMANLAR VE GAZLAR SAĞLIĞINIZ İÇİN TEHLİKELİ OLABİLİR
Duman ve gazları nefes alınan alandan uzak tutun. Oluk açma şlem sırasında çıkan dumanlar, üzernde çalışılan
taban metale bağlı olarak değşk türlerde ve kuvvetlerdedr. Güvenlğnz sağlamak çn bu dumanları soluma-
yın. Çalışma sırasında oluk açan operatörler ve bölgedek dğerlern korumak çn duman ve gazlar çıkartılmalı,
havalandırma yeterl olmalıdır.
Klorürlü solventlern buharları br elektrk arktan ultravyole radyasyona maruz bırakıldıkları zaman, zehrl gaz-
lar oluşturablrler. Bütün solventler, yağ sökücüler ve bu buharların muhtemel kaynaklarını çalışma alanından
kaldırın.
Özellkle kapalı yerlerde keserken çıkan dumanlar uzun süreler boyunca solunacak olursa rahatsızlık ve fzksel
zarara sebep olablr. Oluk açma/kesme alanında yeterl havalandırma sağlayın. Bütün gazları ve dumanları
çıkartmak çn yeterl havalandırma yoksa, hava tedarkl respratörler kullanın. Asla oksjen kullanarak havalan-
dırmayın, çünkü oksjen yangını destekler ve şddetn artırır.
2.04 Kşsel Koruyucu Ekpman ve Gys
UYARI
SES IŞITMEYE ZARAR VEREBILIR.
Hava karbon-ark şlemnden ses ştmeye zarar vereblr. Operatörler ve çevredek personel, ses sevyeler OSHA
standartlarını aştığı zaman sese karşı yeterl koruyucu ştme chazları gymeldrler.
11
Gün Başına Süre (saat) Ses Seviyesi (dBA*) Yavaş Tepki
8 90
6 92
4 95
3 97
2 100
1-1/2 102
1 105
1/4 veya daha az 115
* dBA = desbel
UYARI
ARK IŞINLARI, SICAK CÜRUF VE KIVILCIMLAR GÖZLERE ZARAR VEREBILIR VE CILDI YAKABILIR.
Oluk açma/kesme şlem aşırı yerel ısı ve güçlü ultravyole ışınları üretr. Federal yönergelere uyan uygun br lens
le br kaynak baret gymeden asla oluk açmaya/kesmeye çalışmayın.
12 le 14 arasında br sayı gölge fltre lens ark radyasyonuna karşı en y korumayı sağlar. Kapalı br alandayken,
yansıtılan ark ışınlarının baretn çevresnden grmesne engel olun. Dğerlernn de ark ışınlarından ve kıvılcım-
lardan korunduğundan emn olun. Çevredek alanda bulunan başkalarına ve yakındak ekpmanları çalıştıranlara
koruma sağlamak çn onaylı koruyucu perdeler ve uygun gözlükler kullanın.
Clt de, ark ışınlarından, ısı ve ermş metalden korunmalıdır. Dama ten açıkta bırakmayan koruyucu eldvenler
ve gysler gyn. Bütün cepler kapatın ve bütün manşetler dkerek kapatın. Der önlükler, kollar, bacaklara
gylen gysler konum dışında kaynaklama/kesme çn veya genş elektrotlar kullanılarak ağır çalışmalarda
gylmeldr. Yüksek üstlü ş ayakkabıları ayak yanmalarına karşı yeterl koruma sağlar. İlave korunma çn der
tozluklar gyn. Oluk açarken/keserken yanıcı saç ürünler kullanmayın. Kulakları kıvılcımlardan korumak çn
kulak tıkaçları takın.
2.05 Koruyucu Kapaklar
İşn zn verdğ yerde, ark kaynak düşük yansıtması olan çnko okst veya karbon karası boya le boyanmalıdır; bu
ultravyole radyasyonlarını emmek çn öneml br etmendr. Kaynakçı da benzer şeklde boyanmış alev almayan
koruyucuların çnde durablr.
12
2.06 Yangın ve Yanma Tehlkeler
UYARI
KAYNAKLAMA KIVILCIMLARI YANGINLARA VEYA PATLAMALARA SEBEP OLABİLİR.
Yangın ve patlama sebeplerne, arkın ulaştığı patlayıcılar, alev, uçan kıvılcımlar, sıcak cüruf veya ısıtılmış
malzemeler dahldr. Patlayıcı maddeler çalışma alanından kaldırın ve/veya br yangın bekçs görevlendrn. Br
kıvılcım yüzünden parlayableceğ çn yağlı gysler gymekten kaçının. Yakında br yangın söndürücü bulundu-
run ve nasıl kullanacağınızı bln.
İletm veya radyasyona tehlkesne karşı dkkatl olun. Örneğn, metal br duvar, bölme, tavan veya çatıda oluk
açacak/keseceksenz, dğer tarafta tutuşablecek olan parlayıcı maddelere karşı önlem alın. Patlayıcı konmuş
olan konteynırlarda oluk açmayın/kesmeyn. Bütün ç boş yerler, boşlukları ve konteynırları Hava veya gazların
çıkmasını sağlamak çn oluk açmadan/kesmeden önce havalandırın. Ölü gaz le temzleme tavsye edlr.
Tablo 2-1 Tavsye edlen Mnmum Hava Gerekllğ
Torç tipi
Hava Basıncı¹
psi (kPA)
Hava Tüketimi cfm
(L/dak.)
Tavsiye edilen Kompresör Değeri
Aralıklı kullanım
hap (kW)
Sürekli Kullanım
hap (kW)
ASME Alıcı
Büyüklüğü gal
(lit)
Haf Görev² 40 (280) 8 (227) 0,5 (0,4) 1,5 (1,1) 60 (227)
Genel Görev²
80 (550)
25 (708) 5 (3,7) 7,5 (5,6)
80 (303)Çok amaçlı³ 33 (934) 7,5 (5,6) 10 (7,5)
Otomatik
4
60 (414) 46 (1303) N/A 15 (11,2)
¹ Torç çalışırken basınç
² Düz elektrotları barındırır.
³ Genellkle br dökümhane torçu olarak düşünülür.
4
Br çeşt mekank manpülasyon gerektrr.
Sadece sıkıştırılmış hava kullanın. Patlayablen sıkıştırılmış gazların kullanılması kşlern yaralanması veya
ölümü le sonuçlanan patlamalara sebep olablr.
13
2.07 GÜVENLİK VE ÇALIŞMA REFERANSLARI
1. Code of Federal Regulations. (OSHA) Section 29 Part 1910.95, 132, 133, 134, 139,
251, 252, 253, 254 AND, 1000. U.S. Government Printing Office, Washington, DC
20402
2. ANSl Z49.1 “Safety In Welding and Cutting”
3. ANSI Z87.1 “Practice for Occupational and Educational Eye and Face Protection.”
4. ANSl Z88.2 “Standard Practice for Respiratory Protection.” American National Stan-
dards Institute, 1430 Broadway, New York, NY 10018.
5. AWS C5.3 “Recommended Practices for Air Carbon-Arc Gouging and Cutting.”
6. AWS F4.1 “Recommended Safe Practices for Welding and Cutting Containers.”
The American Welding Society, 550 NW Lejeune RD., P.O. Box 351040, Miami FL.
33135
7. NFPA 51B “Fire Prevention in Cutting and Welding Processes” National Fire Protec-
tion Association, Battery Park. Quincy MA 02269
8. CSA Standard W117.2, “Safety in Welding. Cutting and Allied Processes” Canadian
Standards Association, 178 Rexdale Blvd., Rexdale, Ontario, Canada M9W 1R3
14
Bu Sayfa Kasten Boş Bırakılmıştır.
15
BÖLÜM 3: BU KİTAPÇIĞI NASIL KULLANMALI
Güvenl br çalışmayı sağlamak çn, güvenlk talmatları ve uyarılar hakkındak bölüm de dahl bütün el ktabını
okuyun.
Bu el ktabında baştan sona, UYARI, DİKKAT, NOT kelmeler çıkablr. Özellkle bu başlıklarda verlen blglere
dkkat edn. Bu özel ek açıklamalar genellkle şu şeklde kolayca fark edlrler:
!
UYARI
BİR UYARI MUHTEMEL KİŞİSEL YARALANMA İLE İLGİLİ BİR UYARI VERİR.
DİKKAT
DİKKAT muhtemel bir ekipman hasarına gönderme yapmaktadır.
NOT
Bir NOT bazı çalışma prosedürleriyle ilgili olarak yararlı bilgiler sunar.
3.01 Ekpmanın Alınması
Ekpmanı aldığınız zaman, eksksz olduğundan emn olmak çn faturaya bakarak kontrol edn ve naklye
yüzünden meydana gelmş olablecek hasarlara bakın. Hasar varsa, tazmnat talep edeblmek çn derhal nakl-
yecye bldrn. Hasar talepler veya gönder hataları le lgl eksksz blgler bu ktabın arka kapağının çndek
bulunduğunuz bölgedek yernze göndern. Hatalı parçayı eksksz olarak tarf edn.
16
Bu Sayfa Kasten Boş Bırakılmıştır.
17
BÖLÜM 4: KURULUM
4.01 Takarken, DC Kaynak Güç Kablosu ve Hava Hortumu, Güç ve Hava Konektörü
Model Parça No. 61-065-006, 61-065-007, 61-082-008 ve 61-082-009
DC Kaynaklama Güç Kablosu ve Sıkıştırılmış Hava Hattını drekt olarak Torç Döner Kablo Tertbatı üzerndek Güç
ve Hava Konektörüne bağlamak çn şu talmatları zleyn.
1. Torçu ve Kablo Tertbatını kutudan çıkarın ve tertbatı düz ve dönememş br durumda br çalışma masasına
veya zemne yatırın.
2. Şekl 4-1'de gösterldğ gb dört (4) vdaya ulaşablecek şeklde koruyucu kapağı yerleştrn.
Şekl 4-1
3. Dört (4) vdayı çıkartmak çn düz uçlu br tornavda kullanın. Koruyucu kapağın üst yarısını tertbattan dışarı
doğru kaldırın.
Şekl 4-2 Şekl 4-3
18
4. ½"-13 x 1" altıgen başlı br somun kullanarak, dşllern DC Kaynaklama Güç Kablosunun sıkıştırılmış çıkıntısında
geçecek şeklde ve Döner Kablo Tertbatı üzerndek Güç ve Hava Konektörlernden geçecek şeklde aşağı doğru
vdalayın. Somunun başı Şekl 4-4'de gösterldğ gb sıkıştırılmış çıkıntının düz tarafında olmalıdır.
5. Br ½" (1,25 cm) kltlenr pulu cıvata dşlernn üzerne yerleştrn ve tertbatta a ½" (1,25 cm) -13 somunu
aşağı doğru çevrmeye başlayın.
Şekl 4-4
6. Prnç Elektrk ve Hava Konektörün koruyucu kapağın alt yarısına tekrar yerleştrn.
Şekl 4-5
7. Vda üzernde yukarı doğru br güç uygulayarak tertbatı aşağı doğru sıkıştırın.
Şekl 4-6
8. Sıkıca bağlamak çn tertbatı koruyucu kapağın alt yarısından dışarı doğru kaldırın. Bu son sıkma aşamasında
sıkılan çıkıntının hareket etmesne zn vermeyn.
19
Şekl 4-7
9. Gelen Sıkıştırılmış Hava Hattını 3/8" boru dşl tertbatıyla Güç ve Hava Konektörünün çne geçrn. Bütün
bağlantılar anahtar le sıkılmalıdır.
Şekl 4-8
10. Kablo Tertbatını DC Kaynaklama Güç Kablosu ve Hava Hortumu le koruyucu kapağın alt yarısına yerne tekrar
yerleştrn.
Şekl 4-9
10. Koruyucu kapağın üst yarısını tekrar yerne yerleştrn ve 3. aşamada çıkartılan dört (4) vda sıkıp tutturun.
20
Şekl 4-10
11. Tertbat artık metal çıkartma uygulamanızda kullanılmaya hazırdır.
4.02 Takarken, DC Kaynak Güç Kablosunu Twst Lock Güç Bağlantısı ve Hava
Hortumu El Fener Döner Kablo Grubu
Model Parça No. 61-065-002, 61-065-003, 61-082-006 ve 61-082-007
1. Torçu ve Kablo Tertbatını kutudan çıkarın ve tertbatı düz ve dönememş br durumda br çalışma masasına
veya zemne yatırın.
2. Torç Döner Kablo Tertbatına ekl Dönme Klt Konektörünü çıkartın. Prnç dş konektörü DC Güç Kablosuna
bağlamak çn şu adımları zleyn:
a. Dış kapağı yernde tutan kapak vdasını tertbattan ayırın.
b. Arka konektör kapağını kırparak kullanılan kabloyu sığdırın. NOT: Fazla kırpmayın. Kapak güvenl br
şeklde oturmalıdır.
c. Kapağı kablo üzerne kaydırın.
d. Kablo yalıtımını 1-7/8" e kırparak bakır teller ortaya çıkarın.
e. Yuvarlak başlı vdaları gevşetn ve prnç konektörün yarısındak kablo delğne bakır kabloyu yerleşt-
rn.
f. Yuvarlak başlı vdaları sıkın (150 – 250 n./lbs.). Vdaların başları konektör gövde le aynı yüzeyde
veya aşağıda olmalıdır.
g. Konektör kapağını çnko gövde üzerne kaydırın ve kapak vdasını yerleştrn/sıkın. Vda knc kapak
delğne grer.
3. Torç Döner Kablodan çıkan Hava Hortumuna bağlı 3/8" boru dşl tertbatı atölye hava hattına geçrn. Bütün
bağlantılar anahtar le sıkılmalıdır.
4.03 Br DC veya AC Kaynak çn Güç Üntelerne Bağlama
Oluk açma uygulamaları genel olarak üç aşamalı kaynaklama güç kaynağı le 60 volttan daha yüksek açık devre
voltaj kullanırlar, böylece devrede herhang br voltaj düşmesne zn verlr.
/