ESAB Caddy® Mig C200i Kullanım kılavuzu

Marka
ESAB
Model
Caddy® Mig C200i
Tip
Kullanım kılavuzu
Caddy®
Kullanma talimatı
0440 001 101 TR 20210423
Valid for: from serial no. 115-xxx-xxxx
Mig C200i
İÇINDEKILER
0440 001 101 © ESAB AB 2021
1
GÜVENLİK
...................................................................................................
4
1.1 Simgelerin anlamı
...................................................................................
4
1.2 Güvenlik önlemleri
.................................................................................
4
2
INTRODUCTION
..........................................................................................
7
2.1 Donanım
..................................................................................................
7
3
TEKNİK VERİLER
.......................................................................................
8
4
KURULUM
...................................................................................................
10
4.1 Kaldırma talimatları
................................................................................
10
4.2 Konum
.....................................................................................................
10
4.3 Şebeke güç kaynağı
...............................................................................
10
5
ÇALIŞMA
.....................................................................................................
12
5.1 Bağlantı ve kontrol cihazları
..................................................................
13
5.2 Çalışma
....................................................................................................
13
5.2.1 Manuel mod.......................................................................................... 14
5.2.2 QSet modu ........................................................................................... 14
5.2.3 Ölçüm birimi.......................................................................................... 15
5.3 Hata kodları
.............................................................................................
15
5.4 İndüktans ayarları (Fe/SS)
.....................................................................
16
5.5 Kutup değişikliği
.....................................................................................
16
5.6 Tel besleme basıncı
................................................................................
17
5.7 Teli değiştirme ve takma
........................................................................
17
5.7.1 Besleme silindiri yivini değiştirme......................................................... 18
5.8 Koruyucu gaz
..........................................................................................
18
5.9 Aşırı ısınma koruması
............................................................................
18
6
BAKIM
..........................................................................................................
19
6.1 Muayene ve temizlik
...............................................................................
19
6.2 Tel kılavuzunu değiştirme
......................................................................
19
7
SORUN GİDERME
.......................................................................................
20
8
YEDEK PARÇA SİPARİŞİ
...........................................................................
21
DEVRE ŞEMASI
..................................................................................................
22
SİPARİŞ NUMARALARI
......................................................................................
23
AŞINAN PARÇALAR
...........................................................................................
24
AKSESUARLAR
..................................................................................................
25
Özellikleri haber vermeksizin değiştirme hakları saklıdır.
1 GÜVENLİK
0440 001 101
- 4 -
© ESAB AB 2021
1 GÜVENLİK
1.1 Simgelerin anlamı
Bu kılavuz boyunca kullanıldığı gibi: Dikkatli Olun! Uyanık olun!
TEHLİKE!
Ani tehlike anlamına gelir. Önlenmediği takdirde ani, ciddi yaralanmalara
veya can kaybına neden olur.
UYARI!
Potansiyel tehlike anlamına gelir; yaralamalara veya can kaybına neden
olabilir.
DİKKAT!
Küçük çaplı bedensel yaralanmalara sebep olabilecek tehlike anlamına gelir.
UYARI!
Kullanımdan önce kullanım kılavuzunu okuyun ve
anlayın; tüm etiketlere, işveren güvenlik uygulamalarına
ve Güvenlik Veri Formlarına (SDS'ler) uyun.
1.2 Güvenlik önlemleri
ESAB cihazının kullanıcıları cihaz ile veya cihaza yakın çalışan herkesin ilgili tüm güvenlik
önlemlerine uymasını sağlamak için nihai sorumluluğu taşımalıdır. Güvenlik önlemleri bu tip
cihazlar için geçerli gereksinimleri karşılamalıdır. İşyeri için geçerli standart yönetmeliklere ek
olarak aşağıdaki tavsiyelere uyulmalıdır.
Tüm çalışmalar eğitimli, cihazın çalışmasına aşina personel tarafından yapılmalıdır. Cihazın
hatalı çalıştırılması operatörün yaralanmasına ve cihazın zarar görmesine neden olabilecek
tehlikeli durumlara yol açabilir.
1. Cihazı kullanan herkesin aşağıdakilere aşina olması gerekir:
çalışmasına
acil durdurma yerlerine
fonksiyonuna
ilgili güvenlik önlemlerine
cihazın kaynak yapma ve kesme veya ilgili diğer işlemleri
2. Operatör aşağıdakileri sağlamalıdır:
çalışmaya başlandığında cihazın çalışma alanı içinde hiçbir yetkisiz kişinin
bulunmaması.
ark vurduğunda veya cihazla çalışmaya başlandığında hiç kimsenin korumasız
olmaması
3. İşyeri şu özelliklerde olmalıdır:
amaca uygun
hava akımından etkilenmeyen
1 GÜVENLİK
0440 001 101
- 5 -
© ESAB AB 2021
4. Kişisel güvenlik ekipmanı:
Daima, örneğin koruyucu gözlük, alev geçirmez giysi, koruyucu eldiven gibi,
önerilen kişisel güvenlik ekipmanlarını giyin.
Sıkışabilecek veya yanıklara neden olabilecek bol elbiseler, örneğin eşarp,
bilezik, yüzük, vb., takmayın.
5. Genel önlemler:
Dönüş kablosunun sağlam şekilde bağlandığından emin olun.
Yüksek gerilim cihazları ile ilgili çalışmalar sadece yetkili bir elektrikçi
tarafından gerçekleştirilebilir
Uygun yangın söndürme ekipmanı açıkça işaretlenmiş ve elinizin altında
olmalıdır.
Cihazın yağlama ve bakım işlemi cihaz çalışırken yapılmamalıdır
UYARI!
Ark kaynak ve kesme kendinize ve başkalarına zararlı olabilir. Kaynak ve kesme
sırasında önlemler alın.
ELEKTRİK ÇARPMASI - Öldürebilir
Üniteyi kullanım kılavuzuna uygun şekilde takın ve topraklayın.
Çıplak tenle, ıslak eldivenle veya ıslak giysilerle üzerinde elektrik bulunan
parçalara veya elektrotlara dokunmayın.
Kendinizi işten ve topraktan izole edin.
Çalışma konumunuzun güvenli olduğundan emin olun
ELEKTRİKLİ VE MANYETİK ALANLAR - Sağlık için tehlikeli olabilir
Kalp pili olan kaynakçılar, kaynak işinden önce doktorlarına danışmalıdır.
EMF, bazı kalp pillerinde parazit yapabilir.
EMF'ye maruz kalmanın, sağlık üzerinde bilinmeyen diğer etkileri olabilir.
Kaynakçılar, EMF maruziyeti etkilerini en aza indirmek için aşağıdaki
prosedürleri kullanmalıdır:
Elektrodu ve çalışma kablolarını vücudunuzla aynı tarafta olacak
şekilde birlikte yönlendirin. Mümkünse bunları bantla sabitleyin.
Şaluma ve kabloları arasında durmayın. Şalumayı veya
kablosunu asla vücudunuza dolamayın. Kaynaklama güç kaynağını
ve kabloları vücudunuzdan olabildiğince uzakta tutun.
İş kablosunu, parçasına kaynak yapılan alana mümkün olduğunca
yakın şekilde bağlayın.
DUMAN VE GAZLAR - sağlık için tehlikeli olabilir
Başınızı dumandan uzak tutun.
Gazları ve dumanları nefes aldığınız yerden veya genel olarak bölgeden
çıkarmak için havalandırmayı, arkta dışa atımı veya ikisini birden kullanın.
ARK IŞINLARI - gözlerinize zarar verebilir ve cildi yakabilir
Gözlerinizi ve bedeninizi koruyun. Doğru kaynak paravanını ve filtre
merceğini kullanın ve koruyucu giysiler giyin.
Yakındakileri uygun paravanlar veya perdelerle koruyun.
GÜRÜL - Aşırı gürültü işitmeye zarar verebilir
Kulaklarınızı koruyun. Kulak tıkaçları veya diğer işitme korumalarını kullanın.
1 GÜVENLİK
0440 001 101
- 6 -
© ESAB AB 2021
HAREKETLİ PARÇALAR - Yaralanmaya neden olabilir
Tüm kapıların, panellerin ve kapakların kapalı ve emniyetli bir şekilde
yerinde olduğundan emin olun. Gerektiğinde, yalnızca yetkili kişilerin
kapakları bakım ve sorun giderme işlemleri için çıkarmasını sağlayın.
Servis işlemi bittiğinde, motoru çalıştırmadan önce panelleri veya kapakları
yeniden takın ve kapıları kapatın.
Üniteyi takmadan veya bağlamadan önce motoru durdurun.
Ellerinizi, saçınızı, bol giysileri ve aletleri hareketli parçalardan uzak tutun.
YANGIN TEHLİKESİ
Kıvılcımlar (sıçrayan alevler) yangına neden olabilir. Yakında tutuşabilen
malzemeler olmadığından emin olun.
Kapalı konteynerlerde kullanmayın.
ARIZA - arıza durumunda uzmanından yardım isteyiniz.
KENDİNİZİ VE DİĞERLERİNİ KORUYUN!
DİKKAT!
Bu ürün sadece ark kaynağı için tasarlanmıştır.
UYARI!
Donmuş boruların erimesi için güç kaynağı kullanmayın.
DİKKAT!
A sınıfı ekipman, düşük voltajlı elektrik besleme sistemi
tarafından elektrik sağlanan konut mahallerinde
kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Sebebiyet verilen
ve aynı zamanda yayılan bozukluklar nedeniyle, bu
yerlerde A sınıfı ekipmanın elektromanyetik uyumluluk
sağlanmasında olası güçlükler söz konusu olabilir.
NOT!
Elektronik cihazları bir geri dönüşüm tesisinde imha
edin!
Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar Avrupa Direktifi'ne
2012/19/EC ve ulusal hukuka uygun olarak
uygulanmasına riayet edilerek, kullanım ömrünün
sonuna gelen elektrikli ve/veya elektronik cihazların geri
dönüşüm tesisinde bertaraf edilmesi gerekmektedir.
Ekipmanın sorumlu kişisi olarak, onaylanmış toplama
istasyonları hakkında bilgi elde etmek sizin
sorumluluğunuzdadır.
Detaylı bilgi için en yakın ESAB bayisine başvurun.
ESAB, çeşitli kaynak aksesuarları ve kişisel koruyucu ekipmanları satışa sunmaktadır.
Sipariş bilgileri için yerel ESAB bayinizle iletişime geçin veya web sitemizi ziyaret
edin.
2 INTRODUCTION
0440 001 101
- 7 -
© ESAB AB 2021
2 INTRODUCTION
Mig C200i, MIG/MAG kaynağı için tasarlanmış, kompakt tasarımlı, taşınabilir bir kaynak güç
kaynağıdır.
Katı tel/koruyucu gaz ile kaynak ve kendinden korumalı, gazsız, çekirdekli tel ile kaynak
arasında geçiş yapmak mümkündür.
Güç kaynağı, Ø 0,6 ile Ø 1,0 mm arasındaki kablo çaplarıyla çalışır. Saf argon, karışık gaz
veya saf C0
2
, koruyucu gaz olarak kullanılabilir.
2.1 Donanım
Güç sistemi şunlarla birlikte verilir:
Kullanım kılavuzu
Kaynak üfleci MXL
TM
180 (3 m, sabit)
Kelepçeli dönüş kablosu (3 m, sabit)
Şebeke kablosu (3 m, fişle sabit)
Omuz askısı ("MONTAJ" bölümündeki "Kaldırma talimatı" konusuna bakın).
Hızlı bağlantılı gaz hortumu (4,5 m)
Ürün için ESAB aksesuarlarını bu kılavuzun "AKSESUARLAR" bölümünde
bulabilirsiniz.
3 TEKNİK VERİLER
0440 001 101
- 8 -
© ESAB AB 2021
3 TEKNİK VERİLER
Mig C200i
Şebeke voltajı 230 V, 1 ~ 50/60 Hz
İzin verilen yük:
%25 görev döngüsü 180 A
%60 görev döngüsü 120 A
%100 görev döngüsü 100 A
Ayar aralığı 30 A - 200 A
Açık devre voltajı 60 V
Açık devre gücü 15 W
Maksimum akımda yeterlilik %82
Azami akımda güç faktörü 0,99
Tel besleme hızı 2,0 - 12,0 m/dak
Tel çapı:
Fe Ø 0,6 - 1,0
Çekirdekli tel Ø 0,8 - 1,0
Ss Ø 0,8 - 1,0
Al Ø 1,0
Tel bobini azami çapı Ø 200 mm
Yüksüz durumda sürekli ses basıncı < 70 db
Ölçüler b × e × y 449 × 198 × 347 mm
Ağırlık 12 kg
Çalışma sıcaklığı -10 ile +40°C arası
Nakliye sıcaklığı -20 ile +55°C arası
Koruma sınıfı IP 23C
Uygulama sınıflandırması
Kaynak üfleci MXL 180
Soğutma Hava/koruyucu gaz
%20 görev döngüsünde izin verilen yük:
Karbondioksit C0
2
200 A
Karışık gaz, Ar/C0
2
180 A
Kendinden korumalı 120 A
%35 görev döngüsünde izin verilen yük:
Karbondioksit C0
2
180 A
Karışık gaz, Ar/C0
2
150 A
Kendinden korumalı 100 A
Tavsiye edilen gaz akışı 8 - 15 I/dak
Tel çapı 0,6 - 1,0 mm
Ağırlık 1,32 kg
3 TEKNİK VERİLER
0440 001 101
- 9 -
© ESAB AB 2021
Kaynak üfleci MXL 180
Kablo grubunun uzunluğu 3,0 m
Standart kontrol kablosu 2 kutuplu
Görev döngüsü
Görev döngüsü, kaynak yapabileceğiniz veya aşırı yüklenmeden belirli bir yüklemede
kesebileceğiniz bir on dakikalık bir sürenin yüzdesi olan süre anlamına gelir. Görev döngüsü,
40°C/104°F veya daha düşük sıcaklıklar için geçerlidir.
Koruma sınıfı
IP kodu koruma sınıfını, yani katı nesneler veya suyun nüfuzuna karşı koruma derecesini
belirtir.
IP23C ile işaretlenmiş cihaz ve dış mekan kullanımı için tasarlanmıştır.
Uygulama sınıfı
sembolü güç kaynağının yüksek elektrik tehlikesi olan yerlerde kullanılmak üzere
tasarlanmış olduğunu gösterir.
4 KURULUM
0440 001 101
- 10 -
© ESAB AB 2021
4 KURULUM
Kurulum mutlaka bir profesyonel tarafından yapılmalıdır.
NOT!
Şebeke beslemesi gereksinimleri
Yüksek güç ekipmanı ana dağıtım şebekesinden çekilen birincil akım nedeniyle,
elektrik şebekesi gücünün kalitesini etkileyebilir. Bu nedenle şebekeye izin verilen
maksimum şebeke empedansı veya arayüz noktasındaki gerekli minimum besleme
kapasitesi ile ilgili bağlantı kısıtlamaları ya da gereksinimleri bazı cihaz türleri için
geçerli olabilir ("TEKNİK BİLGİLER" bölümüne bakın). Bu durumda cihaz bağlı
olabileceğinden, gerekirse dağıtım ağı operatörüne danışarak emin olmak,
ekipmanın kurulumunu yapanın veya kullanıcının sorumluluğundadır.
4.1 Kaldırma talimatları
Güç kaynağı, kolundan tutarak veya güç kaynağı ile birlikte verilen omuz askısı yardımıyla
kaldırılır. Omuz askısı, aşağıdaki resimde gösterildiği gibi sıkılır.
4.2 Konum
Kaynaklama güç kaynağını, hava giriş ve çıkışları engellenmeyecek şekilde yerleştirin.
4.3 Şebeke güç kaynağı
Ünitenin, doğru şebeke güç kaynağı voltajına bağlı olduğundan ve doğru sigorta boyutu ile
korunduğundan emin olun. Düzenlemelere uygun bir koruyucu topraklama bağlantısı
yapılmalıdır.
4 KURULUM
0440 001 101
- 11 -
© ESAB AB 2021
Besleme bağlantısı bilgilerini içeren anma değeri plakası
Önerilen sigorta boyutları ve minimum kablo alanı
Mig C200i
Şebeke voltajı
Şebeke kablo kesiti mm
2
Faz akımı, l
ver
Dalgalanmaya dayanıklı sigorta
230 V ±%15 1~ 50/60 Hz
3G 1,5 mm
2
10 A
16 A
NOT!
Yukarıda gösterilen şebeke elektrik kablosu alanları ve sigorta boyutları İsveç
mevzuatına uygundur. Diğer bölgeler için güç kaynağı kabloları uygulamaya uygun,
yerel ve ulusal düzenlemeler ile uyumlu olmalıdır.
Uzatma kablosu
Gerekirse maksimum 50 m uzunluğunda ve 3G 2,5 mm
2
'lik bir uzatma kablosu kullanmanız
önerilir.
Güç jeneratörlerinden besleme
Güç kaynağına farklı tip jeneratörlerden besleme yapılabilir. Bununla birlikte, bazı jeneratörler
kaynaklama için yeterli güç sağlayamayabilir. Güç kaynağını tam kapasitede beslemek için
AVR olan veya eşdeğer ya da daha iyi tipte düzenlemeye sahip, 5,5 - 6,5 kW nominal gücü
bulunan jeneratörlerin kullanılması önerilir.
Ayrıca, 3,0 kW'den başlayan daha düşük nominal güce sahip jeneratörler de kullanılabilir
ancak bu durumda ayar orantılı olarak sınırlandırılmalıdır. Güç kaynağı düşük gerilime karşı
korunur. Jeneratör tarafından sağlanan güç yeterli değilse kaynak kesintiye uğrar. Özellikle
kaynak başlatma kesintiye uğrayabilir. Kaynağın kesintiye uğraması durumunda kaynak
parametrelerini ayarlayın veya daha güçlü bir jeneratöre geçiş yapın.
5 ÇALIŞMA
0440 001 101
- 12 -
© ESAB AB 2021
5 ÇALIŞMA
Cihazın kullanımı için genel güvenlik düzenlemelerini bu kılavuzun "GÜVENLİK"
bölümünde bulabilirsiniz. Cihazı kullanmaya başlamadan önce bunu dikkatlice
okuyun!
NOT!
Ekipmanı taşırken, bu amaçla tasarlanmış kolu kullanın. Hiçbir zaman üfleçten
çekmeyin.
UYARI!
Dönen parçalar yaralanmaya neden olabilir, çok dikkatli
olun.
UYARI!
Çalışma sırasında yan panellerin kapalı olmasına dikkat edin.
UYARI!
Tel bobinini değiştirirken sıkışma tehlikesi! Besleme silindirleri arasına kaynak teli
takarken, koruyucu eldiven kullanmayın.
UYARI!
Merkezden kaymayı önlemek için
bobini kilitleyin.
5 ÇALIŞMA
0440 001 101
- 13 -
© ESAB AB 2021
5.1 Bağlantı ve kontrol cihazları
1. Şebeke beslemesi anahtarı 4. Dönüş kablosu
2. Ekran 5. Şebeke kablosu
3. Kaynak üfleci 6. Gaz bağlantısı
5.2 Çalışma
Şebeke anahtarı (1) açıldığında güç kaynağı anında çalışmaz. Yaklaşık 2 saniye sonra ekran
(2) güç kaynağının hazır olduğunu gösterir.
Güç kaynağı açılırken kaynak üfleci tetiğine basılırsa tetik serbest bırakılana kadar işlem
devre dışı bırakılır.
Geri dönüş kablosu (4) parçasına veya kaynak tezgahına güvenilir bir şekilde
bağlanmalıdır.
Kaynak işleminden önce tel besleyiciyi kaplayan yan panel kapatılmalıdır.
Güç kaynağı, şebeke anahtarı (1) aracılığıyla anında kapatılır.
5 ÇALIŞMA
0440 001 101
- 14 -
© ESAB AB 2021
5.2.1 Manuel mod
A Voltaj ayarı
B Tel besleme hızı ayarı
C İndüktans ayarı
D Manuel/QSet modu
E Tel besleme hızı
F Kaynak akımı
G Kaynak voltajı
Operatörün tel besleme hızı ve kaynak voltajı için uygun değerleri ayarlaması gerekir.
5.2.2 QSet modu
A QSet değeri ayarı
B Levha kalınlığı ayarı
C Malzeme seçimi/ İndüktans
ayarı
D Manuel/QSet modu
E Tel besleme hızı
F Kaynak akımı
G Kaynak voltajı
H QSet değeri
I Levha kalınlığı
QSet modunda uygun kaynak voltajı güç kaynağı tarafından otomatik olarak ayarlanır. QSet,
kaynak arkını izler ve optimum ayarı korumak için voltajı sürekli olarak ayarlar.
Kalibrasyon
QSet modunu ilk kez kullandığınızda ve kaynak telini, malzemeyi veya koruyucu gazı
değiştirdiğinizde QSet'in kalibre edilmesine izin vermeniz gerekir. Bu, bir test kaynağı (en az
6 saniye) aracılığıyla yapılır. Kaynağa başlayın ve QSet'in doğru parametre ayarlarını
bulmasını sağlayın.
5 ÇALIŞMA
0440 001 101
- 15 -
© ESAB AB 2021
Malzeme seçimi
Farklı malzemelerin ısı dağılımı farklı olduğundan, doğru levha kalınlığı değerinin
hesaplanabilmesi için doğru malzeme grubunun (C) seçilmesi gerekir. Çekirdekli tel ayarları
yalnızca manuel modda yapılır.
Levha kalınlığı ayarı
Levha kalınlığı ayar düğmesini (B) kullanarak kaynak yapmak istediğiniz nesnenin levha
kalınlığını ayarlayın. Bu düğme tel besleme hızını (E) ayarlamak için kullanılır. Uygun voltaj
ayarı QSet tarafından otomatik olarak hesaplanır. Ayarlanan tel besleme hızı için önerilen
levha kalınlığı aynı anda gösterilir (I). Levha kalınlığı önerisi, şu tel boyutları kullanılarak
dolgu kaynağı için hesaplanır: Fe/Ss ve CuSi - Ø 0,8 mm, Al - Ø 1,0 mm. Daha küçük çaplı
bir tel kullanıyorsanız levha kalınlığı için kaynak yapacağınız değerden biraz daha yüksek bir
değer ayarlamanız gerekir. Daha büyük çaplı bir tel kullanıyorsanız biraz daha düşük bir
değer ayarlayın.
Isı girişi ayarı
Isı girişi, kaynağı ısıtmak veya soğutmak için QSet düğmesi (A) kullanılarak -9 ile +9
arasında düzeyler halinde ayarlanabilir. Daha yüksek değerler, daha fazla nüfuz etme
kabiliyeti için daha sıcak ve daha içbükey bir kaynak (daha uzun ark) sağlar. Daha düşük
değerler parçasının yanmasını engellemek için daha soğuk ve daha dışbükey bir kaynak
(daha kısa ark) sağlar. Genellikle QSet değeri 0 olarak ayarlanmalıdır; böylece çoğu
durumda uygun olan ortalama ısı girişi sağlanır. Isı girişi ayarı, daha sıcak veya daha soğuk
ayarları gösteren bir termometre sembolüyle belirtilir.
5.2.3 Ölçüm birimi
Ölçü birimi ayarı gizli bir işlevdir. Güç kaynağı için varsayılan değer mm'dir. Bu değer, (D) ve
(C) düğmeleri 5 saniye basılı tutularak inç olarak değiştirilebilir. Düğme (B) yardımıyla gerekli
ölçü birimi seçilir.
5.3 Hata kodları
Bir hata oluşursa yalnızca hata kodu görünür.
Hata No. Açıklama Aksiyon
1 Programla ilgili hata
Cihazı KAPATIN, 30 saniye bekleyin ve AÇIN. Hata
devam ederse servisi arayın.
2 Donanımla ilgili hata
3 Donanımla ilgili hata
5 Programla ilgili hata
4 Termal koruma Güç kaynağını KAPATMAYIN, soğumasını
bekleyin.
5 ÇALIŞMA
0440 001 101
- 16 -
© ESAB AB 2021
5.4 İndüktans ayarları (Fe/SS)
Özellikle farklı gazlarla yumuşak çelik kaynaklarında güç kaynağının indüktans ayarları
değiştirilerek kaynak kalitesi artırılabilir.
İndüktans işlevi normalde gizlidir ancak basma düğmesinin (C) 5 saniye veya daha uzun
süreyle basılı tutulmasıyla çağrılabilir. Bu ayar kullanılabilir olduğunda, ekranın sağ
tarafındaki tüm grafikler kaybolur ve yalnızca 00 ile 10 arasındaki sayılar görüntülenir. Bu
sayı indüktans değerine karşılık gelir. 00, indüktansın düşük ve kaynak arkının "keskin"
olduğunu gösterirken 10 ise indüktansın yüksek olduğu ve kaynak arkının "yumuşak" olduğu
anlamına gelir.
İndüktansın değeri, düğme (B) aracılığıyla ayarlanabilir. Varsayılan ayar 05'tir.
Öneriler:
CO
2
kullanıldığında 05'ten düşük bir indüktans değeri ayarlanması önerilir (örneğin
03'ten 00 değerine)
Ar/CO
2
karışımı kullanıldığında operatör 05'ten 10'a kadar, daha yüksek bir indüktans
ayarlamalıdır.
Ekran, düğmenin (B) son hareketinin ardından veya basma düğmesine (C) basıldıktan 10
saniye sonra normal görünüme geri döner. Normal moda geri dönme işlemi, basma
düğmesine (C) tekrar basılıp düğme 5 saniye basılı tutularak hızlandırılabilir.
5.5 Kutup değişikliği
+/- terminalleri
Güç kaynağı, kaynak teli artı kutba bağlı şekilde gelir. Kendinden korumalı çekirdekli teller
gibi bazı tellerin eksi kutup ile kaynaklanması önerilir. Eksi kutup, telin eksi kutba, dönüş
kablosunun ise artı kutba bağlanması anlamına gelir. Kullanmak istediğiniz kaynaklama
telinin önerilen kutbunu kontrol edin.
Kutuplar aşağıdaki gibi değiştirilebilir:
1. Güç kaynağını kapatın ve şebeke kablosunun bağlantısını kesin.
2. Yan paneli açın.
3. +/- terminallerine erişim sağlamak için kauçuk kapakları arkaya doğru bükün.
4. Somunları ve rondelaları çıkarın. Rondelaların doğru sırasını not edin.
5. Kabloların konumunu istediğiniz kutuplara getirin (işaretlere bakın).
6. Rondelaları doğru sırayla takın ve somunları anahtarla sonuna kadar sıkın.
7. Kauçuk kapakların +/- terminallerini kapattığından emin olun.
5 ÇALIŞMA
0440 001 101
- 17 -
© ESAB AB 2021
5.6 Tel besleme basıncı
Telin tel kılavuzundan sorunsuz geçerek hareket ettiğinden emin olarak başlayın. Daha sonra
tel besleyicinin basınç silindirlerinin basıncını ayarlayın. Basıncın çok yüksek olmaması
önemlidir.
Şekil A Şekil B
Besleme basıncının doğru ayarlanmış olup olmadığını kontrol etmek için teli yalıtılmış bir
nesneye, örneğin bir tahta parçasına karşı besleyebilirsiniz.
Kaynak şalomasını tahta parçasından (şekil A) yaklaşık 5 mm uzakta tuttuğunuzda, besleme
silindirlerinin kayması gerekir.
Kaynak şalomasını tahta parçasından yaklaşık 50 mm uzakta tutarsanız telin dışa açılması
ve bükülmesi gerekir (şekil B).
5.7 Teli değiştirme ve takma
1. Yan paneli açın.
2. Makarayı merkeze yerleştirin ve kilitle sabitleyin.
3. Basınç kolunu yana doğru katlayarak ayırın, baskı makarası dışarı doğru kayar.
4. Yeni teli 10-20 cm dışarı doğru doğrultun. Teli, tel besleyiciye yerleştirmeden önce,
ucundaki çapakları ve keskin kenarları eğeleyin.
5. Telin besleme silindiri yivine ve çıkış nozülüne veya tel kılavuzuna düzgün şekilde
girmesini sağlayın.
6. Basınç kolunu sabitleyin.
7. Yan paneli kapayın.
Teli, nozülden çıkana dek itip kaynak üflecinden geçirin. Kablo kaynak için hazır olduğundan
ve istenmeyen bir ark oluşabileceği için bu işlem dikkatli bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Tel
geçirilirken üfleci iletken parçalardan uzak tutun ve tel dışarı çıktığında tel beslemesini
anında sonlandırın.
Her bir tel tipine ilişkin uygun tel boyutları için "TEKNİK VERİ" bölümüne bakın.
Yalnızca Ø 200 mm makara kullanın.
NOT!
Ø 100 mm/1 kg makaralar uygun değildir.
UYARI!
Üfleci, tel besleme sırasında kulaklarınızın veya yüzünüzün yakınında
tutmayın, aksi takdirde yaralanma meydana gelebilir.
5 ÇALIŞMA
0440 001 101
- 18 -
© ESAB AB 2021
NOT!
Kaynak üflecinde, kullanılan tel çapı için doğru kontak ucunu kullanmayı unutmayın.
Üflece, Ø 0,8 mm tel için bir kontak ucu takılıdır. Başka bir çap boyutu kullanırsanız
kontak ucunu değiştirmeniz gerekir. Fe ve Ss teller ile kaynak için üflece tel kılavuzu
takılması önerilir. Kılavuzu, Al veya Lehim (CuSi) kaynağı için PTFE tipine değiştirin.
Tel kılavuzunun nasıl değiştirileceği hakkında bilgi için "BAKIM" bölümündeki "Tel
kılavuzunu değiştirme" konusuna bakın.
5.7.1 Besleme silindiri yivini değiştirme
Güç kaynağı, Ø 0,8/1,0 mm kaynak teli için besleme silindiri setiyle birlikte gelir. Güç
kaynağını Ø 0,6 mm tel için kullanmak istiyorsanız besleme silindirindeki yivi değiştirmeniz
gerekir.
1. Baskı silindirini serbest bırakmak için baskı kolunu geriye doğru katlayın.
2. Güç kaynağını açın ve besleme silindirini kilitleme vidası görünecek şekilde
konumlandırmak için üfleç tetiğine basın.
3. Güç kaynağını kapatın.
4. Kilitleme vidasını yaklaşık yarım tur döndürmek için 2 mm Alyan anahtarı kullanın.
5. Besleme silindirini milden çekip çıkarın ve ters çevirin. Uygun tel çapları için besleme
silindirinin yanındaki işarete bakın.
6. Silindiri tekrar milin üzerine yerleştirin ve tamamen içeri girdiğinden emin olun.
Kilitleme vidasını milin düz yüzeyi üzerinde konumlandırmak için silindiri döndürmeniz
gerekebilir.
7. Kilit vidasını sıkın.
5.8 Koruyucu gaz
Uygun koruyucu gaz seçimi, malzemeye bağlıdır. Yumuşak çelik genellikle karışık gaz (Ar +
CO
2
) veya karbondioksit ile kaynaklanır. Paslanmaz çelik, karışık gaz (Ar + CO
2
veya Ar +
O
2
) ve saf argon ile Alüminyum kullanılarak kaynaklanabilir. MIG/MAG lehimde (CuSi) saf
argon veya karışık gaz (Ar + O
2
) kullanılır. Kullanmak istediğiniz kaynaklama telinin önerilen
gazını kontrol edin. QSet™ modunda (bkz. "QSet modu" bölümü), kullandığınız gaza en
uygun kaynaklama arkı otomatik olarak ayarlanır.
5.9 Aşırı ısınma koruması
Aşırı ısınma, ekranda (2) E4 hata koduyla gösterilir. Termal aşırı yük sigortası, aşırı ısınma
durumunda kaynağı devre dışı bırakarak üniteyi aşırı ısınmaya karşı korur. Ünite
soğuduğunda sigorta otomatik olarak sıfırlanır.
6 BAKIM
0440 001 101
- 19 -
© ESAB AB 2021
6 BAKIM
NOT!
Düzenli bakım, emniyetli ve güvenilir bir çalışma için önemlidir.
DİKKAT!
Müşteri, garanti süresi içinde hata düzeltmek amacıyla ürün üzerinde herhangi bir
çalışma yaparsa, tedarikçinin tüm garanti taahhütleri uygulamasına son verilir.
6.1 Muayene ve temizlik
Güç sistemi
Güç kaynağının kirden arınmış olduğunu düzenli şekilde kontrol edin.
Temizliğin ne sıklıkta yapılması gerektiği ve hangi yöntemlerin uygun olduğu, kaynak
işlemi, ark süreleri, yerleşim ve çevreye bağlıdır. Normal şartlarda tozları güç
kaynağından yılda bir kez kuru basınçlı hava (düşük basınç) kullanarak temizlemek
yeterli olur.
Aksi takdirde tıkalı veya bloke olmuş hava girişleri ve çıkışları aşırı ısınmaya neden
olabilir.
Kaynak üfleci
Kaynak üflecinin aşınma parçaları sorunsuz tel besleme elde etmek için düzenli
aralıklarla temizlenmeli ve değiştirilmelidir. Tel kılavuzunu düzenli olarak üfleyin,
temizleyin ve temas ucunu temizleyin.
6.2 Tel kılavuzunu değiştirme
A. Sabitleme vidasını gevşetin ve silindiri akstan çıkarın.
B. Adaptör somununu gevşetin, üfleç kablosunu düzleştirin ve kılavuzu çıkarın.
C. Yedek kılavuzu kontak ucuna temas edene kadar düzleştirilmiş kabloya yerleştirin.
D. Kılavuzu adaptör somunuyla kilitleyin. Kılavuzun fazlalık kısmını, kılavuz
adaptöründen 7 mm dışarı taşacak şekilde kesin.
7 SORUN GİDERME
0440 001 101
- 20 -
© ESAB AB 2021
7 SORUN GİDERME
Yetkili bir servise göndermeden önce aşağıdaki önerilen kontrolleri ve muayeneleri deneyin.
Arıza tipi İşlemler
Ark yok Şebeke güç besleme anahtarının açık olup olmadığını
kontrol edin.
Kaynak akımı beslemesi ve dönüş kablolarının doğru
bağlandığından emin olun.
Akım değerinin doğru ayarlanmış olup olmadığını kontrol
edin.
Kaynak sırasında
kaynaklama akımı kesiliyor
Aşırı ısınma korumasının devreye girip girmediğini kontrol
edin.
(Ekranda E4 hatası ile gösterilir.)
Şebeke güç besleme sigortalarını kontrol edin.
Aşırı ısınma koruması sık
sık devreye giriyor
Hava girişlerinin veya çıkışlarının tıkalı olup olmadığını
kontrol edin.
Güç kaynağı ile ilgili nominal verilerin geçilmemesini
sağlayın (örn. ünitenin aşırı yüklü olup olmadığı).
Zayıf kaynak performansı Kaynak akımı beslemesi ve dönüş kablolarının doğru
bağlandığından emin olun.
Gaz beslemesini kontrol edin.
Akım değerinin doğru ayarlanmış olup olmadığını kontrol
edin.
Doğru kaynak tellerinin kullanıldığından emin olun.
Uygun silindirlerin uygulanıp uygulanmadığını ve tel
besleyicinin baskı silindirlerinin basıncının doğru şekilde
ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.
/