OK OAC 100 Kullanım kılavuzu

Marka
OK
Kategori
ev hayranları
Model
OAC 100
Tip
Kullanım kılavuzu
Deutsch 4 - 13
Ελληνικά
14 - 23
English
24 - 33
Español 34 - 43
Français 44 - 53
Magyar 54 - 63
Italiano 64 - 73
Nederlands 74 - 83
Polski 84 - 93
Português 94 - 103
Svenska
104 - 113
Türkçe 114 - 123
OAC100_A5_131106 (1.5).indb 3 8/11/13 4:27 PM
114
TR
ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI. DİKKATLE OKUYUN VE
GELECEKTE BAŞVURU AMACIYLA MUHAFAZA EDİN.
1. Elektrk çarpma tehlkes! Cihazı kendiniz
tamir etmeye çalışmayın. Arıza durumunda,
onarım işlemleri sadece yetkili kişilerce
gerçekleştirilmelidir.
2. Uyarı! Yaralanma rsk! Yaralanmaları ve cihazın
hasar görmesini önlemek için çalıştırma sırasında
elinizi, saçlarınızı, elbisenizi ve diğer gereçleri
havalandırma deliklerinden uzak tutun.
3. Cihazı güç kaynağına bağlamadan önce, güç
kaynağı voltaj ve akım değerlerinin cihazın ürün
etiketinde belirtilen değerlere uygun olduğunu
kontrol edin.
4. Uyarı! Temizlik veya çalıştırma sırasında, cihazın
elektrikli parçalarını suya veya diğer sıvılara
daldırmayın. Cihazı asla akmakta olan su altında
tutmayın.
5. Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel duyu
kaybı veya zihinsel yetenekleri zayıf veya tecrübe
ve bilgi yetersizliği olan kişiler tarafından sadece
zetim altında olmaları veya güvenliklerinden
sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile
ilgili talimat almaları ve oluşabilecek tehlikeleri
bilmeleri şartıyla kullanılabilir.
6. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Gözetim altında
olmayan çocuklar tarafından temizlik ve bakım
işlemleri yapılamaz.
7. Asla hasarlı br chazı kullanmayın! Cihaz hasarlı
ise fişini prizden çekin ve bayinizle irtibata geçin.
OAC100_A5_131106 (1.5).indb 114 8/11/13 4:29 PM
115
TR
8. Yanlış kullanım sonucu oluşacak hasarları önlemek için tüm güvenlik talimatlarına
uyun! Cihaz üzerindeki tüm uyarı notlarını dikkate alın.
9. Yanlış kullanım veya bu talimatlara uyulmaması sonucu meydana gelen hasarlarla
ilgili sorumluluk kabul edilmez.
10. Bu cihazı kullanım amacı dışında kullanmayın. Cihaz ticari kullanım için uygun
değildir. Bu cihaz sadece evde kullanım için tasarlanmıştır. Cihazı açık alanlarda
veya banyoda kullanmayın. Kuru kapalı alanda kullanım içindir.
11. Elektrik kablosuna zarar vermemek için kabloyu sıkmayın, kıvırmayın veya keskin
kenarlara sürtmeyin. Kabloyu sıcak yüzeylerden ve açık alevden uzak tutun. Elektrik
kablosunu, yanlışlıkla çekilmeyecek veya kabloya takılıp düşülmeyecek şekilde
yerleştirin.
12. Uzatma kablosu kullanılıyorsa, kablo kesitinin cihazın çektiği güce uygun
olduğundan emin olun.
13. Cihazın dış gövdesini hiçbir surette açmayın. Gövde içine herhangi bir yabancı
nesne sokmayın.
14. Ürünün üzerini asla örtmeyin.
15. Asla üretici tarafından önerilmeyen aksesuarları kullanmayın. Bu tür aksesuarlar
kullanıcının güvenliği ile ilgili sorunlar oluşturabilir ve cihazın arızalanmasına neden
olabilir. Sadece orijinal parça ve aksesuarları kullanın.
16. Cihazı ıslak elle veya ıslak zemin üzerine basarken çalıştırmayın. Elektrik fişine ıslak
elle dokunmayın.
17. Cihazı sıcak yüzeylerden ve açık alevden uzak tutun. Cihazı daima sabit, düz, temiz
ve kuru bir yüzey üzerinde çalıştırın. Cihazı ısı, toz, doğrudan güneş ışığı, nem,
damlayan ve sıçrayan suya karşı koruyun.
18. Cihazın üzerine ağır nesneler yerleştirmeyin. Cihazın üzerine veya yanına mum vb.
açık alev içeren nesneleri yerleştirmeyin. Cihazın üzerine veya yanına vazo vb. içi su
dolu nesneler yerleştirmeyin.
19. Cihazı patlayıcı maddelerin veya yanıcı buharların yakınında kullanmayın.
20. Çocuklar, cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdır.
21. Cihaz kullanımdayken asla gözetimsiz bırakmayın.
22. Olası hasarlara karşı elektrik kablosunu ve fişini düzenli olarak kontrol edin. Elektrik
kablosu hasar görmüşse, herhangi bir tehlikeye meydan vermemek için üretici,
yetkili servis veya benzer yetkili kişiler tarafından değiştirilmelidir.
23. Cihazın fişini prizden çıkarırken kablosundan değil fişinden tutarak çekin ve elektrik
kablosunu cihazın etrafına sarmayın.
24. Acil bir durumda cihazın elektrik bağlantısını hızlı bir şekilde kesebilmek için fişini
kolay erişilebilen bir prize takın. Cihazın elektrik bağlantısını tam olarak kesmek için
fişini prizden çıkarın. Elektrik fişini cihazın elektrik bağlantısını kesmek için kullanın.
25. Cihaz kullanılmadığında ve temizlik yapmadan önce elektrik fişini prizden çekin.
26. Fişi prizden çekmeden önce daima cihazı kapatın.
27. Cihazı hareket ettirmeden önce çalışmasını durdurun.
OAC100_A5_131106 (1.5).indb 115 8/11/13 4:29 PM
116
TR
TEBRİKLER
Bu ok. ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun
ve gelecekte başvuru amacıyla muhafaza edin.
KULLANIM AMACI
Bu ürün sadece kapalı alanlarda hava soğutma amacıyla tasarlanmıştır. Amacı dışında
kullanmayın. Amacı dışında kullanım kişisel yaralanmalara veya ürünün hasar görmesine
neden olabilir.
PARÇALAR
Ürünün farklı renkleri mevcuttur.
8
4
5
1 2
7
6
3
10
11
9
12
1. Kullanıcı paneli
2. Açma/kapama düğmesi
3. Tutma sapı
4. Elektrik kablosu ve fişi
5. Su seviye göstergesi
6. Tekerlekler (x4)
7. Su haznesi
8. Hava delikleri
9. Hava giriş filtresi ve filtre kapağı
10. Kilitleme kolu
11. Su çıkışı
12. Uzaktan kumanda
OAC100_A5_131106 (1.5).indb 116 8/11/13 4:29 PM
117
TR
PARÇALAR
J K
I
LM
H
N
V
UTSRQP
O
W
A
G
F
B
C
E
D
Uzaktan kumanda
Düğme İşlevi
ON (A)
Fanı açın
OFF (B)
Bekleme modu
(C)
Salınımı şlevn açma/kapatma
(D)
Fan modunu seçn: NATURE, SLEEP,
NORMAL
Düğme İşlevi
(E)
Fan hızını seçn: LOW, MIDDLE, HIGH
(F)
Soğutma şlevn açma/kapatma
(G)
Çalışma döngüsünü seçn: 1/2/4/8 hr
Kontrol düğmeler
Düğme İşlevi
ON/OFF (H)
Fanı açın/Bekleme modu
SPEED (I)
Fan hızını seçn: LOW, MIDDLE, HIGH
TIMER (J)
Çalışma döngüsünü seçn: 1/2/4/8 hr
Düğme İşlevi
COOLER (K)
Soğutma şlevn açma/kapatma
MODE (L)
Fan modunu seçn: NATURE, SLEEP,
NORMAL
SWING (M)
Salınımı şlevn açma/kapatma
Gösterge elemanları
Ekran İşlevi
COOLER (N)
Soğutma şlev açık
1/2/4/
8 hr
(O)
Çalışma döngüsünü gösterr. 4 LED'ten
hçbr yanmazsa, ürün sürekl çalışma
modundadır
NATURE (P)
Fan modları
(
sayfa 121)
Doğal
SLEEP (Q) Uyku
NORMAL (R) Normal
Ekran İşlevi
SWING (S)
Salınım şlev açık
FAN LOW
(T)
Fan hızları
Fan düşük
FAN
MIDDLE
(U) Fan orta
FAN HIGH
(V)
Fan yüksek
Güç gösterge-
s
(W)
Çalışma sırasında ve bekleme modunda
kırmızı renkte yanar
OAC100_A5_131106 (1.5).indb 117 8/11/13 4:29 PM
118
TR
İLK KULLANIMDAN ÖNCE
Paketn açılması ve montaj
• Tüm ambalaj malzemelerini çıkarın.
• Ürünün eksiksiz ve nakliye hasarı içermediğini kontrol edin. Hasar veya eksik tesli-
mat durumunda lütfen bayinizle irtibata geçin.
1 2 3
Soğutma ünitesini su
haznesinden yukarı doğru
çekin. Su tankından
uzaktan kumanda ve
4tekerleği çıkarın.
Su çıkış kapağını saat
yönünde sonuna kadar
çevirerek kapatın.
4 tekerleği de su haznesine
takın. Tekerlekler yerine
oturmalıdır.
MAX
MIN
4 5 6
Su haznesini katkı
maddesi eklemeden temiz
ve soğuk su ile doldurun.
Su seviyesi MIN işaretinin
üzerinde ve MAX işaretinin
altında olmalıdır.
Soğutma işareti: Soğutma
ünitesini su haznesinin
üzerine monte edin.
Hortum su haznesinin içine
asılmalıdır.
OAC100_A5_131106 (1.5).indb 118 8/11/13 4:29 PM
119
TR
İLK KULLANIMDAN ÖNCE
NOT
Kapsamda fark edilir bir
azalma olduğunda veya
ürün uzaktan kumandanın
komutlarına artık yanıt ver-
mediğinde pilleri değiştirin.
7 8
Soğutma ünitesinin
arkasındaki 2kilit
kolunun su haznesinin
kenarına doğru şekilde
takıldığından emin olun.
Pllern yerleştrlmes:
Pil yuvası kapağını
çıkarın. 2 AAA pili (ürüne
dahil değildir) kutup
başlarına dikkat ederek
(+/–) yerleştirin. Pil yuvası
kapağını kapatın.
20 cm
20 cm
20 cm
40 cm
100 cm
9 10 11
Ürünün çevresinde yeteri
kadar boşluk olduğundan
emin olun.
Tekerlekleri kilitleyerek
konumunu sabitleyin (kolu
aşağı itin).
Zeminin düz olduğundan
emin olun.
Güç düğmesini O (kapalı)
konumuna getirin. Elektrik
fişini uygun bir prize takın.
OAC100_A5_131106 (1.5).indb 119 8/11/13 4:29 PM
120
TR
ÇALIŞTIRMA
NOT
Ürünü uzun süre kullan-
mayacaksanız tamamen
kapatın:
• Güç düğmesini O
(kapalı) konumuna
getirin.
• Havalandırma
kanatlarını kapatın.
• Elektrik fişini prizden
çekin.
12 13
Kanatçıklardan birini
parmağınızla kaldırarak
istenen üfleme açısını
ayarlayın.
Dikkat: Ürün sadece hava
delikleri açıldıktan sonra
çalıştırılabilir.
Ürünün açılması: Güç
düğmesini I (Açık)
konumuna getirin.
Ürün şimdi bekleme
modundadır.
Lütfen çalıştırma için panel
açıklama sayfasına bakın
( sayfa 117).
SOĞUTMA İŞLEVİ
• Soğutma işlevi etkinleştirildiğinde, ürün arkadaki hava
kanatçıklarından çevredeki havayı emer ve havayı
haznedeki su ile karıştırır. Ön hava boşluklarından
çok ince bir buhar çıkmaya başlar. Buhar anında
yoğunlaşarak odadaki havayı soğutur.
• Üfleme şlev: Soğutma işlevi devre dışı bırakılırsa
ürünü vantilatör olarak kullanabilirsiniz. Bu durumda
hazneyi suyla doldurmanıza gerek yoktur.
14
Soğutma şlev le lgl öneml notlar
• Dkkat! Su haznesi boşsa veya MIN işaretinin altında doldurulmuşsa soğutma
işlevini asla etkinleştirmeyin.
• Su haznesinde çok az su varken soğutma işlevi etkinleştirilirse su pompası giderek
gürültülü çalışmaya başlar. Bu durumda soğutma işlevini devre dışı bırakın.
• Su haznesini doldurmadan önce Güç düğmesini O (kapalı) konumuna getirin.
Elektrik fişini prizden çekin.
OAC100_A5_131106 (1.5).indb 120 8/11/13 4:29 PM
121
TR
ÇALIŞTIRMA
FAN MODLARI
• 3 fan modu arasında MODE veya
düğmesiyle (uzaktan kumanda) geçiş
yapabilirsiniz:
Mod Açıklama
NORMAL SPEEDayarına göre sabit fan hızı.
NATURE Fan hızı doğal bir esintiyi yansıtmak amacıyla değişir. Esintinin
değişmesi SPEED ayarına bağlıdır.
SLEEP Hafif gece esintisi. NORMAL moda dönmek için bu düğmeye tekrar
basın.
TEMİZLİK VE BAKIM
GENEL
• Dikkat! Filtre yoksa veya tıkalı ise ürünü asla çalıştırmayın.
• Çalıştırma denetimlerinin suyla temas etmediğinden veya soğutma ünitesinin içine
su girmediğinden emin olun.
• Kimyasal, aşındırıcı veya sert temizlik maddeleri kullanmayın.
• Temizlik öncesinde: Ürünü kapatın, fişini çekin ve soğutma ünitesini su haznesinden
çıkarın.
• Ortama ve ürünü kullanma sıklığına bağlı olarak ürünü en az ayda bir temizlemenizi
öneririz. Soğutma işlevini haftada birkaç kez uzun süre çalıştırırsanız, ürünü ayda
bir kereden daha sık temizlemeniz gerekebilir.
• Sağlık risklerini en aza indirmeye dikkat edin.
• Filtreye zarar vermemeye dikkat edin.
• Her 2 günde bir hazneyi boşaltın veya suyu değiştirin.
HAVA GİRİŞ FİLTRESİNİN TEMİZLENMESİ
15 16 17
Filtre kapağı üzerindeki
her iki çıkıntıyı aşağı
bastırın. Filtre kapağını ve
filtreyi (çerçevesi dahil)
çıkarın.
Filtreyi ve kapağı sıcak
sabunlu suya batırın.
Kalıntıları temizlemek için
yumuşak bir fırça kullanın.
Filtreyi ve kapağı temiz
suyla tamamen yıkayın.
Soğutma ünitesinin
arkasındaki tüm hava girişi
ve açıklıkları temizlemek
için yumuşak bir fırça
kullanın. Tüm parçaların
tamamen kurumasını
bekleyin ve ardından ters
sırada monte edin.
OAC100_A5_131106 (1.5).indb 121 8/11/13 4:29 PM
122
TR
TEMİZLİK VE BAKIM
DİĞER PARÇALARI TEMİZLEME
18 19 20
Hortum filtresi: Küçük yu-
muşak bir fırçayı sabunlu
suda ıslatın ve hortumun
sonundaki küçük filtre-
yi dikkatle temizleyin.
Filtreyi temiz suyla yıkayın
ve tamamen kurumasını
sağlayın.
Su haznesi: Hazneyi bir
lavabo üzerinde tutun. Su
çıkışındaki kapağı kapatın.
Suyu tamamen tahliye
edin. Yumuşak süngeri
sabunlu suda ıslatın ve su
haznesinin içini tamamen
temizleyin. Su haznesini
temiz suyla yıkayın ve
tamamen kurumasını sağ-
layın. Kapağı kullanarak su
çıkışını kapatın.
Dış gövde: Havalandırma
kanatçıklarındaki tozu
temizlemek için yumuşak
bir fırça kullanın. Ardından
tüm kanatçıkları nemli bir
bezle temizleyin. Kanat-
çıkları aşağı iterek hava
deliklerini kapatın.
Dış gövde yüzeyini
yumuşak, hafif nemli
bir bezle temizleyin ve
tamamen kurumasını
bekleyin.
KİREÇ GİDERME
Biriken kireçler ticari
olarak satılan kir
gidericilerle temizlenebilir.
Kireç giderme sırasında
üretici talimatlarını
izleyin (kullanım, süre,
seyreltme).
21 22
Hortum fltres: Filtreyi
hortumdan çekerek çıkarın.
Su içinde bekletin. Ardın-
dan akmakta olan suyun
altında yıkayın ve tekrar
hortuma takın
Su haznesi: Karışımı
hazneye doldurun.
Ardından hazneyi
boşaltın ve ıslak bir bezle
temizleyin.
OAC100_A5_131106 (1.5).indb 122 8/11/13 4:29 PM
123
TR
SORUN GİDERME
Sorun Neden Çözüm
Ürün
çalışmıyor.
Fişi prize takılı değil. Fişi prize takın.
Güç düğmesini O (kapalı) konumuna
getirin.
Güç düğmesini I (açık)
konumuna getirin (ürünün
yan tarafında yer alır).
Hava delikleri kapalı. Hava deliklerini açın.
Çalıştırma
sırasında
anormal sesler
geliyor.
Hava giriş filtresi ve/veya hava filtresi
tıkalı.
Filtreyi/filtreleri temizleyin.
Soğutma işlevi aktif ve hazne boş. Su haznesini doldurun.
TEKNİK VERİLER
Çalışma voltajı: 220 – 240 V~, 50 Hz
Güç girişi: 80 W
Koruma sınıfı: II
Su tankı kapasitesi: 20 litre
Ağırlık: 6.6 kg (su yokken)
Açıklama Sembol Değer Ünte
Maksimum hava akış hızı
F
5,04 m
3
/dak
Fan güç girişi
P
61,97 W
Servis değeri
SV
0,08 (m
3
/dak)/W
Hazırda bekleme konumunda güç
tüketimi
P
SB
0,43 W
Mevsimsel elektrik tüketimi
Q
20,31 kWh/a
Fan ses güç düzeyi
L
WA
59,43 dB(A)
Maksimum hava hızı
c
1,40 metre/saniye
Servis değeri için ölçüm standardı Konsey yönetmeliği (EU) No 206/2012
ISO 5801:2007
EN 50564:2011
EN 60704-2-7:1998
EN 60704-1:2010
OAC100_A5_131106 (1.5).indb 123 8/11/13 4:29 PM
/

Bu kılavuz da uygundur