ESAB Air Carbon-Arc Manual Gouging Torches Kullanım kılavuzu

Marka
ESAB
Model
Air Carbon-Arc Manual Gouging Torches
Tip
Kullanım kılavuzu
K-5,
Tr-Arc
®
Sers
rk
(Turksh)
KARBONARK HAVA ELLE
OLUK AÇMA TORÇLARI
K-5 Torç
Tri-Arc
®
Serisi
Çalıştırma El
Ktabı
Gözden geçirme: AB Yayın Tarihi: June 15, 2016 Manual No.:
89250019TR
İŞİNİZE ÇOK ÖNEM VERİYORUZ!
Yen Arcar® ürününüzü aldığınız çn teşekkür ederz. Müştermz olduğunuz çn gurur duyuyoruz
ve szlere sanayde en y hzmet ve desteğ sağlamak çn çaba göstereceğz. Bu ürün bzm genş
kapsamlı garantmz ve dünya çapında hzmet ağımız le desteklenmektedr. Bulmak çn en yakın
dağıtıcı veya hzmet ajansı, web stemz zyaret edn. www.esab.eu.
Yaptığınız şle gurur duyduğunuzu blyoruz ve sze şnz yapmanızı sağlayacak bu yüksek
performanslı ürünü verdğmz çn kendmz ayrıcalıklı hssedyoruz.
60 yıldan fazla süredr Arcar, szn şöhretnz söz konusuyken sze güvenebleceğnz kaltel
ürünler sağlamıştır.
İYİ BİR ÇEVREDESİNİZ!
Arcar ESAB çn br Küresel Ürün Kesme Markasıdır. Kendmz pazarda öncü yenlklermzle ve
zamana meydan okuyan ve gerçekten güvenlr ürünlermzle rakplermzden ayırırız.
Üretkenlğnz, vermllğnz ve kaynak yapma performansınızı artırmak çn çabalıyoruz ve szler
sanatınızda mükemmel hale getryoruz. Kaynak yapanları düşünerek ürünlermz tasarlıyor,
onlara gelşmş özellkler, kullanım kolaylığı ve ergonomk rahatlık sağlıyoruz.
Hepsnden önemls, bzler kaynak sanaynde daha güvenl br çalışma ortamına kendmz
adadık. Bz en çok lglendren szn bu üründen ve güvenl çalışmasından memnun olmanızdır.
Lütfen bütün ktapçığı, özellk Güvenlk Önlemlern okumak çn zaman ayırın.
!
UYARILAR
Ekpmanı kurmadan, çalıştırmadan veya servsten önce bütün bu El Ktabını, şveren güvenlk uygula-
malarını okuyun ve anlayın.
Bu EL ktabında bulunan blgler Üretcnn bütün bldklerne dayanmaktadır ama Üretc kullanım çn
hçbr sorumluluk kabul etmez.
Arcar® K-5 & Tr-Arc® Sers Hava Karbon-Ark Ktapçığı Oluk Açma Torç
Çalıştırma El Ktabı
Çalıştırma El Ktabı Rehber Numarası: 89250019TR
Yayınlayan:
ESAB Group Inc.
2800 Arport Rd.
Denton, TX. 76208
940-566-2000
www.esab.com/arcar
Telf Hakkı © 2013 ESAB Bütün hakları saklıdır.
Yayıncının yazılı zn olmadan bu çalışmanın bütünüyle veya br bölümünün çoğaltılması yasaktır.
Yayıncı bu el Ktabındak herhang br hata veya eksklğn sebep olduğu herhang br tarafa gelecek
olan kayıp veya zarardan dolayı, ster söz konusu hata hmalden, kazadan veya herhang br başka
sebepten kaynaklansın veya kaynaklamasın, sorumluluk üstlenmez ve burada böyle br sorumluluğu
reddeder.
Baskı Malzemes Özellkler çn belge 47X1920
Yayın Tarh: August 4, 2014
Gözden geçrme Tarh: June 15, 2016
İçndekler
Bölüm 1: Grş ............................................................................................................. 1
1.01 Hava Karbon-Ark Kesme/Oyma .......................................................................................................... 1
1.02 Geçmş ............................................................................................................................................... 1
1.03 Uygulamalar ...................................................................................................................................... 2
Bölüm 2: GÜVENLİK VE SAĞLIK ......................................................................................3
2.01 Uygun Kurulum, Kullanım ve Bakım ................................................................................................... 3
2.02 Elektrotlar .......................................................................................................................................... 3
2.03 Havalandırma Tehlkeler .................................................................................................................... 4
2.04 Kşsel Koruyucu Ekpman ve Gys ...................................................................................................... 5
2.05 Koruyucu Kapaklar ............................................................................................................................. 6
2.06 Yangın ve Yanma Tehlkeler ............................................................................................................... 6
2.07 GÜVENLİK VE ÇALIŞMA REFERANSLARI ............................................................................................... 7
Bölüm 3: Bu Ktapçığı Nasıl Kullanmalı .........................................................................9
3.01 Ekpmanın Alınması ........................................................................................................................... 9
Bölüm 4: KURULUM ...................................................................................................11
4.01 Tr-Arc
®
Sers Torç Başı Tertbatı ........................................................................................................ 11
4.02 Takarken, DC Kaynak Güç Kablosu ve Hava Hortumu, Güç ve hava konektörüParça Numarasıs: ....... 12
4.03 DC Kaynak Güç Üntelerne Bağlama ................................................................................................ 15
BÖLÜM 5: SORUN GİDERME .........................................................................................17
BÖLÜM 6: DEĞİŞTİRME PARÇALARI .............................................................................. 19
K-5 TORÇ DEĞİŞTİRME PARÇALARI ............................................................................................................ 19
K-5 DÖNER KABLO PARÇA DEĞİŞTİRME PARÇALARI .................................................................................. 20
TRI-ARC
®
TORCH DEĞİŞTİRME PARÇALARI ................................................................................................. 22
GARANTİ BEYANI ...........................................................................ARKA KAPAĞIN İÇİNDE
1
BÖLÜM 1: GİRİŞ
1.01 Hava Karbon-Ark Kesme/Oyma
Hava karbon-ark şlem (CAC-A) metal kmyasal olarak değl oks-yakıt kesmede olduğu gb (OFC) fzksel olarak
kaldırır. Elektrot le çalışılan parça arasındak arkın yoğun sıcaklığı çalışılan parçanın br bölümünü ertnce oluk
açma veya kesme meydana gelr. Aynı anda, arktan geçen hava yeternce hızlı eryen malzemey arktan uzağa
üfürür.
Hava karbon ark şlem, kesm sürdürmek çn okstlenme gerektrmez, böylece OFC'nn yapamadığı kesmler
veya oluk açmayı yapablr. En sık rastlanan metaller (örneğn, karbon çelk, paslanmaz çelk, brçok bakır alaşım,
ve dökme demr) hava karbon-ark şlem kullanılarak kesleblr. Metaln kaldırılma oranı, erme oranına ve hava
püskürtmenn ermş metal ne kadar verml olarak uzaklaştıracağına bağlıdır. İşlem sırasında, hava ermş
metal, metal katılaşmadan önce arktan kaldırıp uzaklaştırmalıdır.
1.02 Geçmş
Hava karbon-ark oluk açma mevcut karbon-ark kesme şlemlernden gelştrlerek 1940'lı yıllarda başladı. Br
kaynak mühends olan Myron Stepath, brkaç yüz ft düz, çatlak, paslanmaz çelk kaynağını kaldırmak çn hava
karbon-ark oluk açmayı gelştrd.
Daha önce, karbon-ark kesme baş üstündek ve dkey kusurlu kaynakları ve perçn başlarını kaldırdı. Karbon ark
metal ertt, sonra yer çekm ermş metal uzaklaştırdı.
Stepath br hava püskürtmenn düz yatan metaller çıkartmak çn gerekl gücü sağlayableceğn düşündü.
Böylece, ermş havuzda hava borusunu yöneten knc br operatörle br drekt-akım, elektrot negatf karbon-ark
dened. Bununla brlkte, bu çaba ark br karbon-kaynaklama arkından daha az durağan olduğu çn başarısız
oldu. Böylece, Stepath br drekt akım, artı elektrot ark dened, sonuç karbon-ark oluk açmaydı.
1948'de, Myron Stepath kaynak sanayne lk karbon-ark torçu sundu. 1949'da, Stepath ve k yardımcısı Arcar
Company' kurdu.
İk operatöre artık htyaç yoktu. Sıkıştırılmış hava şmd torçtan geçt ve elektrotun altında çıktı. Bu yen alet,
kaynak arka oyuk açmada, çatlakların gderlmesnde ve karbon, alaşım ve paslanmaz çelkte kaynak kusur
onarılmasında zamandan tasarruf ettrd. Daha önce bu görevler rendeleme veya çentme le yapılırdı.
Günümüzde, temel lke aynı kalmıştır ama ekpman gelşmş, uygulama sayısı artmıştır.
2
1.03 Uygulamalar
Sanay büyük br stekle hava-karbon oluk açmayı benmsemş ve bu şlem metal üretmnden, dökme ve
btrmeye, kmyasal ve petrol teknolojsne, nşaat, madenclk, genel onarım ve bakıma kadar pek çok kullanım
alanı bulmuştur.
Arcar
®
Torçları ve Elektrotları metaln oyulduğu, yvlern açıldığı, bozulduğu veya br yüzeyden alındığı her
şlemde, her yerde ve bütün dünyada kullanılırlar.
Hava karbon-ark şlem esnek, verml ve düşük malyetldr, hemen her metalde etkldr: karbon çelk, paslan-
maz çelk ve dğer demr olmayan alaşımlar; gr dövülgen ve yumuşak demr; alümnyum; nkel; bakır alaşımlar
ve dğer demr olmayan metaller.
3
BÖLÜM 2: GÜVENLİK VE SAĞLIK
Kaynaklama ve kesm şlemlernde güvenl uygulamalar, hava karbon-ark gb uygulamalar ANSl Z49.1,
"Kaynaklama ve Kesm şlemlernde Güvenlk" ve ANSl 249.2, "Yangın Önleme" de ele alınmıştır. Kaynaklama
ve Kesme İşlemlernn kullanımı" Hava karbon-ark operatörler ve onların denetmenler bu belgelerde anlatılan
güvenl uygulamalara uymalıdırlar.
Ark kaynaklama ve kesmede karşılaşılablecek olan dğer tehlkeler bu bölümde kısaca ele alınmıştır.
2.01 Uygun Kurulum, Kullanım ve Bakım
Oluk açma ekpmanı doğru olarak kurulmaz, kullanılmaz ve bakım yapılmazsa, cdd yaralanma veya ölüm
meydana geleblr. Bu ekpmanın ve dğer güvenl olmayan uygulamaların yanlış kullanılması tehlkel olablr.
Operatör, denetmen ve yardımcı karbon-ark torç veya ekpmanları kurmadan veya kullanmadan önce aşağıdak
güvenlk uyarılarını ve talmatlarını okumalı ve anlamalıdırlar.
Oluk açma/kesme şlem yüksekler, sınırlı havalandırması olan alanlar, kapalı bölümler, su cvarındak alanlar,
düşman ortam gb br çok tehlkel olma htmal bulunan yerlerde kullanılır. Operatörün bu tür yerlerde çalışma
le lgl tehlkelern farkında olması gerekr. Operatör çalışma ortamı çn güvenl uygulamalarda eğtm almalı
ve yeterl denetm altında olmalıdır.
Operatörün, denetmenn ve çalışma yerndek dğerlernn hava karbon-ark şlemnn blmeler önemldr.
Güvenl br ş yer çn eğtm ve uygun denetm önemldr. Bu talmatları gelecekte kullanmak çn saklayın. Her
br bölümde lave tavsye edlen güvenlk ve çalıştırma blglerne gönderme yapılmıştır.
2.02 Elektrotlar
UYARI
ELEKTRİK ŞOKU YARALANMA VEYA ÖLÜME SEBEP OLABİLİR
Alıcı sorumludur, güvenli kurulum, çalıştırma ve tüm ürünler, yürürlükteki tüm
ISO standartları ve yerel kodlar. Elektriği açıkken ekipmanı tamir etmeyin veya
bakım yapmayın. Ekipmanı koruyucu yalıtıcılar veya kapakları çıkartılmış şekilde
ÇALIŞTIRMAYIN. Ekipmana hizmet veya onarım sadece yetkili ve/veya eğitim almış
personel tarafından yapılmalıdır.
Karbon elektrotları kuru muhafaza edn. Elektrotlar neml hale gelrse, 10 saat süreyle 300˚ F (176˚ C) derecede
fırınlayın. Islak elektrotlar çatlayablr.
Elektrk bulunan parçalara dokunmayın. Çıplak elle ve elektrk toprağa bağlıyken aynı zamanda elektrota
dokunmayın. Dama y durumda olan kuru kaynak eldvenler gyn. Alumnyum kaplı gys de elektrk yolunun
br parçası olablr. Oksjen slndrler, zncrler, tel halatları, vnçler, kaldırma tertbatları ve asansörler elektrk
kablolarının herhang br bölümünden uzak tutun. Mekank yönden güçlü ve elektrk yönünden stenen akım
çn yeterl olduklarını belrlemek çn bütün toprak bağlantıları düzenl aralıklarla kontrol edn.
4
Alternatf akım oluk açma/kesme şlemn ıslak koşullarda veya terlemenn de br etken olduğu sıcak ortamlarda
yapıyorsanız, şok tehlkesn ve yüksüz devre gerlmn azaltmak çn güvenlr otomatk kontroller kullanın. Oluk
açma/kesme şlem, 80 volttan yüksek alternatf akım maknelernde açık akım voltaj değerlern ve 100 volttan
yüksek olan doğru akım maknelernn değerlern gerektrdğ zaman, operatörün kaza le yüksek voltaj le
temas etmesn önlemek çn yeterl yalıtım kullanmak gb önlemler alın.
Öğle yemeğ veya gece gb herhang br öneml süre çn oluk açma şlemn askıya alacaksanız, bütün elektrot-
ları torçtan ayırın ve kazayla temas edlmemes çn torçu güvenl br konuma yerleştrn. Kullanılmadığı zaman
torçun bağlantısını güç kaynağından ayırın. Hava karbon ark torçlarını veya elektrotları asla suya daldırmayın.
2.03 Havalandırma Tehlkeler
UYARI
DUMANLAR VE GAZLAR SAĞLIĞINIZ İÇİN TEHLİKELİ OLABİLİR
Duman ve gazları nefes alınan alandan uzak tutun. Oluk açma şlem sırasında çıkan dumanlar, üzernde çalışılan
taban metale bağlı olarak değşk türlerde ve kuvvetlerdedr. Güvenlğnz sağlamak çn bu dumanları soluma-
yın. Çalışma sırasında oluk açan operatörler ve bölgedek dğerlern korumak çn duman ve gazlar çıkartılmalı,
havalandırma yeterl olmalıdır.
Klorürlü solventlern buharları br elektrk arktan ultravyole radyasyona maruz bırakıldıkları zaman, zehrl gaz-
lar oluşturablrler. Bütün solventler, yağ sökücüler ve bu buharların muhtemel kaynaklarını çalışma alanından
kaldırın.
Özellkle kapalı yerlerde keserken çıkan dumanlar uzun süreler boyunca solunacak olursa rahatsızlık ve fzksel
zarara sebep olablr. Oluk açma/kesme alanında yeterl havalandırma sağlayın. Bütün gazları ve dumanları
çıkartmak çn yeterl havalandırma yoksa, hava tedarkl respratörler kullanın. Asla oksjen kullanarak havalan-
dırmayın, çünkü oksjen yangını destekler ve şddetn artırır.
5
2.04 Kşsel Koruyucu Ekpman ve Gys
UYARI
SES IŞITMEYE ZARAR VEREBILIR.
Hava karbon-ark şlemnden ses ştmeye zarar vereblr. Operatörler ve çevredek personel, ses sevyeler OSHA
standartlarını aştığı zaman sese karşı yeterl koruyucu ştme chazları gymeldrler.
Gün Başına Süre (saat) Ses Sevyes (dBA*) Yavaş Tepk
8 90
6 92
4 95
3 97
2 100
1-1/2 102
1 105
1/4 veya daha az 115
* dBA = desbel
UYARI
ARK IŞINLARI, SICAK CÜRUF VE KIVILCIMLAR GÖZLERE ZARAR VEREBILIR VE CILDI YAKABILIR..
Oluk açma/kesme şlem aşırı yerel ısı ve güçlü ultravyole ışınları üretr. Federal yönergelere uyan uygun br lens
le br kaynak baret gymeden asla oluk açmaya/kesmeye çalışmayın.
12 le 14 arasında br sayı gölge fltre lens ark radyasyonuna karşı en y korumayı sağlar. Kapalı br alandayken,
yansıtılan ark ışınlarının baretn çevresnden grmesne engel olun. Dğerlernn de ark ışınlarından ve kıvılcım-
lardan korunduğundan emn olun. Çevredek alanda bulunan başkalarına ve yakındak ekpmanları çalıştıranlara
koruma sağlamak çn onaylı koruyucu perdeler ve uygun gözlükler kullanın.
Clt de, ark ışınlarından, ısı ve ermş metalden korunmalıdır. Dama ten açıkta bırakmayan koruyucu eldvenler
ve gysler gyn. Bütün cepler kapatın ve bütün manşetler dkerek kapatın. Der önlükler, kollar, bacaklara
gylen gysler konum dışında kaynaklama/kesme çn veya genş elektrotlar kullanılarak ağır çalışmalarda
gylmeldr. Yüksek üstlü ş ayakkabıları ayak yanmalarına karşı yeterl koruma sağlar. İlave korunma çn der
tozluklar gyn. Do not use ammable har preparatons when gougng/cuttng. Kulakları kıvılcımlardan koru-
mak çn kulak tıkaçları takın.
6
2.05 Koruyucu Kapaklar
İşn zn verdğ yerde, ark kaynak düşük yansıtması olan çnko okst veya karbon karası boya le boyanmalıdır; bu
ultravyole radyasyonlarını emmek çn öneml br etmendr. Kaynakçı da benzer şeklde boyanmış alev almayan
koruyucuların çnde durablr.
2.06 Yangın ve Yanma Tehlkeler
UYARI
KAYNAKLAMA KIVILCIMLARI YANGINLARA VEYA PATLAMALARA SEBEP OLABİLİR.
Yangın ve patlama sebeplerne, arkın ulaştığı patlayıcılar, alev, uçan kıvılcımlar, sıcak cüruf veya ısıtılmış
malzemeler dahldr. Patlayıcı maddeler çalışma alanından kaldırın ve/veya br yangın bekçs görevlendrn. Br
kıvılcım yüzünden parlayableceğ çn yağlı gysler gymekten kaçının. Yakında br yangın söndürücü bulundu-
run ve nasıl kullanacağınızı bln.
İletm veya radyasyona tehlkesne karşı dkkatl olun. Örneğn, metal br duvar, bölme, tavan veya çatıda oluk
açacak/keseceksenz, dğer tarafta tutuşablecek olan parlayıcı maddelere karşı önlem alın. Patlayıcı konmuş
olan konteynırlarda oluk açmayın/kesmeyn. Bütün ç boş yerler, boşlukları ve konteynırları Hava veya gazların
çıkmasını sağlamak çn oluk açmadan/kesmeden önce havalandırın. Ölü gaz le temzleme tavsye edlr.
7
Tablo 2-1: Tavsye edlen Mnmum Hava Gerekllğ
Torç tp
Hava
Basıncı¹ ps
(kPA)
Hava Tüketm
cfm (L/dak.)
Tavsye edlen Kompresör Değer
Aralıklı
kullanım hap
(kW)
Sürekl
Kullanım hap
(kW)
ASME Alıcı
Büyüklüğü gal
(lt)
K-5
80 (550)
25 (708) 5 (3.7) 7.5 (5.6)
80 (303)
Tr-Arc
®
33 (934) 7.5 (5.6) 10 (7.5)
¹ Torç çalışırken basınç
Sadece sıkıştırılmış hava kullanın. Patlayablen sıkıştırılmış gazların kullanılması kşlern yaralanması veya
ölümü le sonuçlanan patlamalara sebep olablr.
2.07 GÜVENLİK VE ÇALIŞMA REFERANSLARI
1. Code of Federal Regulatons. (OSHA) Secton 29 Part 1910.95, 132, 133, 134, 139, 251, 252, 253, 254 AND,
1000. U.S. Government Prntng Oce, Washngton, DC 20402
2. ANSl Z49.1 “Safety In Weldng and Cuttng”
3. ANSI Z87.1 “Practce for Occupatonal and Educatonal Eye and Face Protecton.
4. ANSl Z88.2 “Standard Practce for Respratory Protecton. Amercan Natonal Standards Insttute, 1430
Broadway, New York, NY 10018.
5. AWS C5.3 “Recommended Practces for Ar Carbon-Arc Gougng and Cuttng.
6. AWS F4.1 “Recommended Safe Practces for Weldng and Cuttng Contaners. The Amercan Weldng
Socety, 550 NW Lejeune RD., P.O. Box 351040, Mam FL. 33135
7. NFPA 51B “Fre Preventon n Cuttng and Weldng Processes” Natonal Fre Protecton Assocaton, Battery
Park. Quncy MA 02269
8. CSA Standard W117.2, “Safety n Weldng. Cuttng and Alled Processes” Canadan Standards Assocaton,
178 Rexdale Blvd., Rexdale, Ontaro, Canada M9W 1R3
8
Bu Sayfa Kasten Boş Bırakılmıştır.
9
BÖLÜM 3: BU KİTAPÇIĞI NASIL KULLANMALI
Güvenl br çalışmayı sağlamak çn, güvenlk talmatları ve uyarılar hakkındak bölüm de dahl bütün el ktabını
okuyun.
Bu el ktabında baştan sona, UYARI, DİKKAT, NOT kelmeler çıkablr. Özellkle bu başlıklarda verlen blglere
dkkat edn. Bu özel ek açıklamalar genellkle şu şeklde kolayca fark edlrler:
!
UYARI
BİR UYARI MUHTEMEL KİŞİSEL YARALANMA İLE İLGİLİ BİR UYARI VERİR.
DİKKAT
DİKKAT muhtemel bir ekipman hasarına gönderme yapmaktadır.
NOT
Bir NOT bazı çalışma prosedürleriyle ilgili olarak yararlı bilgiler sunar.
3.01 Ekpmanın Alınması
Ekpmanı aldığınız zaman, eksksz olduğundan emn olmak çn faturaya bakarak kontrol edn ve naklye
yüzünden meydana gelmş olablecek hasarlara bakın. Hasar varsa, tazmnat talep edeblmek çn derhal nakl-
yecye bldrn. Hasar talepler veya gönder hataları le lgl eksksz blgler bu ktabın arka kapağının çndek
bulunduğunuz bölgedek yernze göndern. Hatalı parçayı eksksz olarak tarf edn.
10
Bu Sayfa Kasten Boş Bırakılmıştır.
11
BÖLÜM 4: KURULUM
4.01 Tr-Arc
®
Sers Torç Başı Tertbatı
Üst ve alt baş tertbatını Tr-Arc torç gövdesne aşağıdak talmatları takp ederek kurun:
1. Düz br tornavda kullanarak ön yalıtıcıları gövdeden ve tertbatın üst kolundan ayırın.
2. Torç levyesne, üst kolu gövdeden uzaklaştırıp kaldırarak basınç uygulayın ve başların kolayca vücuda ve üst
kola grmelern sağlayın. Br kez her k baş da yerne yerleştkten sonra, baş tertbatının yernde durması çn
kaldıracı serbest bırakın.
3. Baş tertbatı le brlkte verlen dalga pulunu torç başı vdasının üstüne yerleştrn ve vdayı her br başın
üstündek dşl köke çevrerek takın. Bu bağlantının sıkı olduğundan emn olun.
4. Ön yalıtkanları yerne yerleştrn ve yalıtkanları yernde tutmak çn vdaları tekrar sıkın.
PARÇA NO. Tarf
94-378-267 Baş Üst ve Alt 1/2" (12.7mm) Genel Amaç
94-378-270 Baş Üst ve Alt 5/8" (15.9mm) Genel Amaç
94-378-273 Baş Üst ve Alt 3/4" (19.05mm) Genel Amaç
94-378-343 Baş Üst ve Alt 1" (25,4mm) Genel Amaç
94-378-286 Baş Üst ve Alt 1/2" (12.7mm) Yıkama yastığı
94-378-289 Baş Üst ve Alt 5/8" (15,9mm) Yastık Yıkama
94-378-283 Baş Üst ve Alt 3/4" (19.05mm) Yıkama yastığı
94-378-298 Baş Üst ve Alt Kusur Gderme
Tablo 4-1: Baş montaj seçenekler (ayrı satılır)
12
4.02 Takarken, DC Kaynak Güç Kablosu ve Hava Hortumu, Güç ve hava
konektörüParça Numarasıs:
K-5: 61-104-007, 61-104-008
Tr-Arc
®
Sers: 62-991-417
DC Kaynaklama Güç Kablosu ve Sıkıştırılmış Hava Hattını drekt olarak Torç Döner Kablo Tertbatı üzerndek Güç
ve Hava Konektörüne bağlamak çn şu talmatları zleyn.
1. Torçu ve Kablo Tertbatını kutudan çıkarın ve tertbatı düz ve dönememş br durumda br çalışma masasına
veya zemne yatırın.
2. Koruyucu kapağı, kaynaklama kablolarını ve hava hortumunu gösterldğ gb kablo tertbatına bağlamak
çn erşm sağlamak üzere dş konektörden uzağa kaydırın.
Şekl 4-1: K-5 Şekl 4-2: Tr-Arc
®
Sers
3. ½"-13 x 1" altıgen başlı br somun (verlmemştr) kullanarak, dşllern DC Kaynaklama Güç Kablolarının
sıkıştırılmış çıkıntısında geçecek şeklde ve Döner Kablo Tertbatı üzerndek Güç ve Hava Konektörlernden
geçecek şeklde aşağı doğru vdalayın. Elektrk uçları Tr-Arc® torç çn konektörün h
e
r k tarafına da bağlanablr,
dört adede kadar zn verlr (4) 4/0 kaynak kabloları.
Şekl 4-3: K-5 Şekl 4-4: Tr-Arc
®
Sers
4. Br ½" (1,25 cm) kltlenr pulu cıvata dşlernn üzerne yerleştrn ve tertbatta a ½" (1,25 cm) -13 somunu
aşağı doğru çevrerek anahtarla sıkın. Gelen hava hortumunun dahl nce tellerne erşmn kapalı olmadığından
emn olun.
13
Şekl 4-5: K-5 Şekl 4-6: Tr-Arc
®
Sers
Şekl 4-7: K-5 Şekl 4-8: Tr-Arc
®
Sers
Şekl 4-9: K-5 Şekl 4-10: Tr-Arc
®
Sers
5. Gelen Sıkıştırılmış Hava Hattını 3/8" boru dşl tertbatıyla Güç ve Hava Konektörünün çne geçrn. Bütün
bağlantılar anahtar le sıkılmalıdır.
Şekl 4-11: K-5 Şekl 4-12: Tr-Arc
®
Sers
14
Şekl 4-13: K-5 Şekl 4-14 Tr-Arc
®
Sers
6. Koruyucu kapağı, güç ve hava bağlantısına doğru, koruyucudan dışarı hçbr metal parça taşmayacak şeklde
ger kaydırın. Operatör koruyucu kapağın bağlantı sırasında yernde durduğundan emn olmalı ve topraklı
çalışma yüzeyne kaza le arklamaya engel olmalıdır.
Şekl 4-15: K-5 Şekl 4-16: Tr-Arc
®
Sers
7. Tertbat artık metal çıkartma uygulamanızda kullanılmaya hazırdır.
15
4.03 DC Kaynak Güç Üntelerne Bağlama
Oluk açma uygulamaları genel olarak üç aşamalı kaynaklama güç kaynağı le 60 volttan daha yüksek açık devre
voltaj kullanırlar, böylece devrede herhang br voltaj düşmesne zn verlr.
1. Torç Döner Kabloya bağlı olan Kaynaklama Güç Kablosunu güç kaynağındak (DCEP) artı uca bağlayın. Şekl
4-17'ye bakın.
2. Güç kaynağı üzerndek eks uca bağlı olan Kaynaklama Güç Kablosunu çalışma parçasına bağlayın.
Art# A-13069TR
KONTROL
KUTUSUNU GÜÇ
SIKITIRILMI HAVA
KARBON ELEKTROTLARI
İ
PARÇASI
TORÇ
İ PARÇASI KABLO
ELEKTROT KABLOSU
DCEP VEYA AC
KOAKSIYEL KABLO
(TERS POLARITE)
(–)
(+)
Şekl 4-17
3. Oluk açan torç ve kablo tertbatında güç kaynağını ve hava tedarkn açın.
4. Hava karbon ark elektrotu "karbon" torça yerleştrmek çn torçun levyesne basın. Bakır kaplı karbonlar
kullanırken, açık karbon uç aşağı ve torçtan uzağa gelmeldr. Burası arkın karbon ve ş parçası arasında
ateşleneceğ yerdr. Şekl 4-17'ye bakın.
Art# A-13070TR
MAKS. ÇIKINTI 7"
TORÇ
ELEKTROT
TORÇ BALARI (+
)
HAVA 80PSI
HAREKET
İ PARÇASI (-)
BAKIR KALDIRIP ÇIKARMA
3/4" - 2"
DAİMA ELEKTROTUN ALTINDA
Şekl 4-18
5. Elektrotu şekl 4-18'de gösterldğ şeklde tutun, böylece maksmum 7" (178 mm) torçtan dışarı çıkacaktır.
Bu uzatma alümnyumdan 3" (76,5 mm) olmalıdır.
16
6. Torç valfı açıkken torçtak hava basıncını 80 ps (551,6 kPa) ve 100 ps (690 kPa) arasındak normal basınca
ayarlayın; daha yüksek basınçlar da kullanılablr ama bunlar metal daha verml olarak çıkartmazlar.
7. Kullanılan güç kaynağı türüne bağlı olarak Kaynak akımını (Sabt Akım) veya voltajı (Sabt Voltaj), kullanılan
karbon çap çn gösterlen ve önerlen akım aralığına ayarlayın. Tablo 4-2'e bakın:
TORÇ
Elektrot Çapı DC Elektrotu DCEP
n (mm) mn - maks.
K-5
5/16 (7.9) 350 - 450
3/8 (9.5) 450 - 600
1/2 (12.7) 800 - 1000
5/8 (15.9) 1000 - 1250
Tr-Arc
®
Sers
5/16 (7.9) 350 - 450
3/8 (9.5) 450 - 600
1/2 (12.7) 800 - 1000
5/8 (15.9) 1000 - 1250
3/4 (19.1) 1250 - 1600
1 (25.4) 1600 - 2200
Tablo 4-2: Sıkça Kullanılan Elektrot Türler ve Büyüklükler çn Önerlen Akım Aralıkları (AMP)
8. Arkı ateşlemeden önce hava püskürtmey açın. Elektrotun hareket yönünden ger doğru eğm yapması çn
torçu 45°- 60˚ açıyla hareket yönünden uzağa doğru tutun. Hava püskürtme elektrot ve ş parçası alanında
gdp gelerek oluktan bütün ermş metal çıkarmak çn gerekl gücü sağlar.
9. Arkı başlatmak çn elektrotu haffçe çalışma parçasına dokundurun. Ark br kez ateş aldıktan sonra elektrotu
ger çekmeyn. Doğru ark voltajı korunurken, arkın ses ve sıkıştırılmış havanın ses yüksektr. Ses boğuk çıktığı
zaman, ark voltajı tavsye edlen çalışma koşullarının altındadır. Elde tutulan br oyma torçu le normal ark
voltajı 35 le 50 volt arasında ölçülür.
10. Yvn dernlğ hareketn sürat le kontrol edlr. 1" (25 mm) dernlğnde oluklar açılablr. Bununla brlkte,
oluk ne kadar dern olursa, operatörün de o kadar deneyml olması gerekr. Yavaş hareket süratler dern yvler
oluşturur, hızlı hareket süratler sığ yvler oluşturur. Yvn dernlğ kullanılan elektrotun büyüklüğüne göre
belrlenr ve genel olarak elektrotun çapından 1/8" (3,2 mm) daha genştr. Daha genş br oluk, dare veya
zkzak hareketyle sallanarak küçük br elektrotla yapılablr.
/