Canon CanoScan 9000F Mark II El kitabı

Tip
El kitabı

Bu kılavuz için de uygundur

1
TÜRKÇE
Tarayıcıyı kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu okuyun. Kılavuzu okuduktan sonra ileride başvurmak
için güvenli bir yerde saklayın.
İçindekiler
Güvenlik Önlemleri ......................................... 3 Paketin İçindekiler...........................................4
Tarayıcıyı Hazırlama....................................... 5 Yazılımı Yükleme ............................................6
Hızlı Kurulum Kılavuzu
Hızlı Kurulum Kılavuzu
2
TÜRKÇE
* Ekranlar Windows 7 operating system Home Premium ve Mac OS X 10.7.x’e dayalıdır.
Ekranlar, işletim sistemi sürümüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Windows, Microsoft Corporation’ın ABD ve/veya diğer ülkelerde tescilli markasıdır.
Mac ve Mac OS, Apple Inc.nin ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.
Burada adı geçen diğer tüm şirket adları ve ürünleri kendi sahipleri olan şirketlerin tescilli
ticari veya ticari markaları olabilir.
Enerji Tasarrufu Ayarı için Notlar
Enerji tasarruf amaçlarına yönelik olarak bu ürün, belirtilen süre boyunca çalışmadıktan
sonra otomatik olarak kapanacaktır (Otomatik Kapanma işlevi).
Ayarı değiştirme hakkında yönergeler için "Ekran El Kitabı"na bakın.
Gücün Kesilmesi
Tarayıcıyı kapatmak için Açma (ON) düğmesine bastığınızdan emin olun. GÜÇ (POWER)
lambasının sönmesini bekleyin ve güç kablosunu fişten çekin.
GÜÇ (POWER) lambası ışığı yanar veya yanıp söner durumdayken güç kablosunu fişten
çekerseniz, tarama birimi doğru bir şekilde hareket etmez
.
Uyarı
Bu ürünü kullandığınızda, aşağıdaki yasal konulara dikkat etmeniz gerekir:
•Kağıt paralar (banknot), devlet tahvilleri ve kamu sertifikaları gibi belirli belgelerin
taranması yasalarca yasaklanmış olup, suç teşkil edebilir ve/veya hukuki sorumluluk
doğurabilir.
Taranan öğeyle ilgili telif hakları veya diğer yasal hakları elinde bulunduran kişiden
yasal olarak izin almak zorunda olabilirsiniz.
Herhangi bir öğenin taranmasının yasal olduğundan emin değilseniz, önceden hukuk
şavirinize danışmanız gerekir.
Elektrik prizinin aygıtın yakınında ve kolay erişilebilir bir yerde olması gerekir.
Güvenlik Önlemleri
3
TÜRKÇE
Güvenlik Önlemleri
Tarayıcıyı ve aksesuarları kullanmaya başlamadan önce lütfen aşağıdaki önlemleri okuyun.
Ürün hasarlarına karşı önlemler için "Ekran El Kitabı"na bakı n.
UYARI
Doğru şekilde yapılmadığı takdirde kişilerin yaralanmalarına veya ölmelerine neden
olabilecek işlemlerle ilgili uyarıları belirtir. Tarayıcıyı güvenli bir şekilde kullanmak için bu
uyarılara her zaman dikkat edin.
UYARI
Bu ürün, düşük seviyeli manyetik akım yayar. Bir kalp pili kullanıyorsanız ve anormallikler
hissediyorsanız, bu ürüne yaklaşmayın ve doktorunuzla görüşün.
UYARI
Aşağıdaki işlemlerin gerçekleştirilmesi, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
Tarayıcıyı alkol veya tiner benzeri yanıcı sıvılara yakın bir yere koymayın.
Belirtilen dışında kablo kullanmayın.
Elektrik kablosunu voltajı belirtilen değerlerin dışında olan prizlere takmayın.
Elektrik kablosunu her zaman prizin içine tam girecek şekilde takın.
Elektrik kablosunu elleriniz ıslakken takmayın veya çıkarmayın.
Elektrik kablosunu aşırı şekilde bükmeyin.
Elektrik kablosunun üzerine ağır nesneler koymayın.
Elektrik kablosunu çevirmeyin veya düğümlemeyin.
Tek bir elektrik prizine aşırı miktarda fiş takmayın.
Birden fazla uzatma kablosu kullanmayın.
•Yakınını
zda yıldırım düşerse, güç kablosunu fişten çekin ve kullanmaktan kaçının.
Tarayıcıyı temizlerken her zaman elektrik kablosunu prizden çıkarın. Alkol, benzen veya
tiner benzeri yanıcı sıvılar kullanmayın. Yumuşak, kuru bir bezle temizleyin.
Tarayıcı ve sarf malzemelerini parçalarına ayırmayın veya üzerinde değişiklik yapmayın.
Kabloda/fişte ısı, pas, bükme, çizilme ve bölünme gibi sıra dışı bir şey olup olmadığını
görmek için elektrik kablosunu ayda bir kez prizden çıkarın. Yukarıda bahsedilenleri
görürseniz elektrik kablosunu prizden çıkarın ve servise başvurun, aksi takdirde daha sonra
yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilirler.
Normal olmayan gürültü duyarsanız, duman çıkt
ığını görürseniz, aşırı ısınma hissederseniz,
sıra dışı bir koku alırsanız, metalik parçayışünürseniz veya tarayıcıya sıvı dökerseniz
hemen elektrik kablosunu prizden çıkarın ve servise başvurun. Tarayıcının bu şekilde
kullanılmaya devam edilmesi yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
Paketin İçindekiler
4
TÜRKÇE
Paketin İçindekiler
Tarayıcı ve Aksesuarlar
Belgeler
Hızlı Kurulum Kılavuzu (bu belge)
Ek Belgeler
Tar ayıcı USB Kablosu
Film Kılavuzu
(120 biçiminde film için)
Film Kılavuzları
(35 mm film şeridi/slayt için)
Elektrik Kablosu Kurulum CD-ROM'u
(Setup CD-ROM)
Tarayıcıyı Hazırlama
5
TÜRKÇE
Tarayıcıyı Hazırlama
1 Tarayıcıdaki taşıma bantlarını çıkarı n.
2 Belge kapağınıın ve tarayıcı kilit düğmesini kilit açma işaretine ( ) getirin.
3 Belge kapağını kapatın.
4 Verilen elektrik kablosunu tarayıcıya bağlayın.
5 Elektrik kablosunu elektrik prizine takın.
Belge kapağı geçici olarak ortalama 50 derece açı ile kilitlenmiştir.
•Tarayıcıyı iki elinizle tutun. Tarayıcıyışürmemeye dikkat edin.
•Tarayıcıyı taşırken veya başka bir yere naklederken, gücü kapatmak için Açma (ON) tuşuna
basın, ardından tarama biriminin sabitlenmesi için tarayıcı kilit düğmesini kilitleme işaretine
( ) getirmeyi unutmayın.
•Yalnızca tarayıcıyla birlikte verilen elektrik kablosunu kullanın. Farklı kabloların kullanılması
aygıtın düzgün çalışmamasına neden olabilir.
Her zaman elektrik kablosunu elektrik prizine takmadan önce tarayıcıya takın. Tersi durumda
aygıt düzgün çalışmayabilir.
Kilit Açma İşareti
Yazılımı Yükleme
6
TÜRKÇE
Yazılımı Yükleme
1 CD-ROM’u bilgisayara takın.
2 Devam etmek için ekrandaki
yönergeleri izleyin.
Dil seçmek için Dil (Language)
seçeneğini tıklatın.
Yüklemeden önce tüm uygulamalardan çıkın.
Yönetici hesabı kullanarak oturum açın.
•Yükleme sırasında İnternet bağlantısı gerekebilir. Bağlantı ücrete tabidir.
•Yazılımın yüklenmesi sırasında İnternet bağlantısı gerekir. Bağlantı ücrete tabidir.
USB kablosu zaten bağlıysa
çıkarın. Bilgisayarda bir mesaj
görüntülenirse, İptal (Cancel)
seçeneğini tıklatın.
CD-ROM otomatik olarak
çalışmazsa:
Bilgisayarım (Bilgisayar) ((My)
Computer) > CD-ROM simgesi >
MSETUP4.EXE öğesini çift tıklatın.
Masaüstündeki CD-ROM simgesini
çift tıklatın.
Yüklemeyi tamamlamak için bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.
Yükleme sırasında, USB kablosunu bağlamanız ve gücü açmanız istenecektir.
Yükleme bittikten sonra, USB kablosunu bağlayın ve gücü açın.
Yazılımı Yükleme
7
TÜRKÇE
Bilgisayardaki Ekran El Kitabı’nı Kullanın
Yazılımın işlevleri ve çalışması hakkında daha fazla bilgi ve sorun giderme ipuçları için
"Ekran El Kitabı"na bakın. Quick Menu’den "Ekran El Kitabı"nı başlatabilirsiniz.
Ekran El Kitabı’nı Başlatma
1 Quick Menu’yü başlatın.
Masaüstündeki Quick Menu kısayol simgesini çift
tıklatın.
Dock’ta Quick Menu simgesini tıklatın.
2 Quick Menu’de ekran el kitabı simgesini tıklatın.
Quick Menu ve "Ekran El Kitabı"nın yüklenmesini gerektirir.
Desteklenen Belge Türleri
•Fotoğraf belgesi sayfası ve CD/DVD
Birkaç fotoğraf belgesi sayfası ve CD/DVD
Dergi ve kitap
•Filmler
Belgeleri belge türüne ve belge sayısına göre yerleştirmenin birçok yöntemi vardır. Ayrıntılar
için "Ekran El Kitabı"na bakın.
1 / 1

Canon CanoScan 9000F Mark II El kitabı

Tip
El kitabı
Bu kılavuz için de uygundur