Kenwood IC800 Kullanım kılavuzu

Marka
Kenwood
Kategori
ütüler
Model
IC800
Tip
Kullanım kılavuzu
English 2 - 6
Nederlands 7 - 11
Français 12 - 17
Deutsch 18 - 23
Italiano 24 - 28
Português 29 - 31
Español 32 - 39
Dansk 40 - 44
Svenska 45 - 49
Norsk 50 - 54
Suomi 55 - 59
Türkçe 60 - 64
Ïesky 65 - 69
Magyar 70 - 74
Polski 75 - 80
Русский 81 - 86
Ekkgmij 87 - 92
Slovenský 93 - 97
Slovensko 98 - 102
UNFOLD
güvenlik önlemleri
Temizlik yaparken aygıt buhar
basınçlı olduğu için kaynatma
biriminin kapağını hiçbir zaman
çıkarmayınız. Çünkü, basınçlı buhar
fışkırabilir ve yanmanıza neden
olabilir. Kaynatma birimini
temizlemek için aygıtın ütünün
prizden çekiniz ve bir gece
kullanmayınız.
Ütüden çıkan buhara, kaynar suya,
ütünün sıcak tabanına ve ütü
dayanağına dikkat ediniz. Çünkü,
bunlar yanmanıza neden olabilir.
Cihaz buhar ile kullanılırken dikkatli
olunmalıdır.
Çocukları buharlı ütüden uzak
tutunuz. Çünkü, ütünün kordonunu
çekip ütüyü düşürebilirler.
Herhangi bir kazaya neden
olmamak için ütünün kordonlarını
sarkık bırakmayınız ve bükük
olmamasına dikkat ediniz.
Hiçbir zaman üzerinizde giydiğiniz
giysileri ütülemeye çalışmayınız.
Buharlı ütüyü, kordonunu ve fişini
ıslak yerlere değdirmeyiniz ve suya
batırmayınız. Aksi takdirde ceryana
çarpılabilirsiniz.
Musluktan su doldururken, ütünün
su haznesini çıkarınız.
Elektrik kordonunu ve buhar
borularını sıcak yüzeylere ve
yerlere değdirmeyiniz.
Ütülemeye ara verdiğiniz zaman
ütüyü her zaman düz konumda ütü
dayanağına koyunuz.
Buharlı ütüyü kullanırken hiçbir
biçimde başından ayrılmayınız.
Hasarlı buharlı ütüleri hiçbir zaman
kullanmayınız. Ütüyü denetimden
geçirtiniz ya da onarıma gönderiniz.
Bunun için ‘müşteri hizmetleri ve
bakım’ bölümüne bakınız.
Düştüyse veya görülebilir tehlike
işaretleri varsa ya da sızdırıyorsa
buhar istasyonunu kullanmayın.
Buharlı ütüye ıslak elle
dokunmayınız.
Çıkarılabilir ütüyü takmadan ve
çıkarmadan önce, buharlı ütünün
çalışmasını durdurunuz ve fişini
prizden çekiniz.
Buharlı ütüyü kullanmadığınız
zaman fişini prizden çekiniz. Ütüyü
kaldırmadan ve temizlemeden önce
soğumasını bekleyiniz.
Ütünün çıkardığı buharı insanlara
ya da ev hayvanlarına doğru tutmak
çok tehlikelidir.
Buharlı ütü için yalnızca su
kullanınız.
Kullanım sırasında buharlı ütü
düzgün tutulmalı ve yatay konumda
kullanılmalıdır.
Ütünün buhar düzeneğine üreticinin
önerdiği ek donanımlar dışında
hiçbir zaman başka bir donanım
takmaya çalışmayınız. Çıkarılabilir
ütü takma yuvası 19, yalnızca
Kenwood Multicare ek donanım kiti
ile kullanılmalıdır.
Ütü dayanağını hiçbir biçimde su
haznesine dayalı tutmayınız.
Bu cihaz; sorumlu bir kişi tarafından
gözetim altında olmayan fiziksel,
duyusal veya zihinsel engelli kişiler
(çocuklar dahil), cihazın kullanılışı
hakkında açıklama almamış kişiler
ve bilgi veya deneyimi eksik olan
kişiler tarafından kullanılmak üzere
tasarlanmamıştır.
Çocuklar cihazla oynamamaları
gerektiği konusunda
bilgilendirilmelidir.
Bu cihazı sadece iç mekanlarda
kullanım alanının olduğu yerlerde
kullanın. Kenwood, cihaz uygunsuz
kullanımlara maruz kaldığı ya da bu
talimatlara uyulmadığı takdirde hiç
bir sorumluluk kabul etmez.
elektrik akımına bağlanması
Buharlı ütüyü kullanmadan önce
evinizdeki elektrik akımının ütünün
altında belirtilen akımla aynı
olduğundan emin olunuz.
Bu ütü, 89/336/EEC sayılı Avrupa
Ekonomik Topluluğu Yönergesi’ne
uygun olarak üretilmiştir.
60
Türkçe
Kullanım yönergelerini okumaya ba…lamadan önce ön sayfayı açınız ve
açıklayıcı resimlere bakınız
ilk kullanımdan önce
1 Buharlı ütünün tüm ambalajını
açınız ve üzerindeki etiketleri
çıkarınız.
2 Fazla kordonu buharlı ütünün
tabanı etrafındaki kordon sarma
yerine sarınız.
3 Ütü yapmaya başlamadan önce
ütünün tabanının ve su haznesinin
temiz olduğundan emin olmak için
ütüyü eski bir giysi parçası üzerinde
deneyiniz. Buharlı ütünün üretimi
sırasında herhangi bir kalıntı
oluşması olasılığına karşı kalıntıyı
gidermek için buhar düğmesine
basarak buharın yayılmasını
beklemenizi öneririz.
Buharlı ütüyü uzun süre
kullanmadığınız takdirde yeniden
kullanırken 3. adımı izleyiniz.
parçaları
sürekli buhar kilidi
buhar düğmesi
gösterge ışıklı ısı kumandası
ütü tabanı
su haznesi kapağı
su haznesi
su haznesi koruma teli
ütü dayanağı
kordon desteği delikleri
elektrik kordonu
kordon sarma yeri
çıkarılabilir ütü takma yuvası
buhar borusu
kaynatma birimi kapağı
buhar kumanda düğmesi
düşük su düzeyi gösterge ışığı
açma/kapama düğmesi
buhar hazır gösterge ışığı
Multicare ek donanım kiti çıkış
donatısı*
taşıma çapı
kordon desteği
çıkarılabilir ütü
PTFE ütü altlığı resimlerde
gösterilmemiştir
(yalnızca IC800 dizisi modeli için)
* Multicare ek donanım kiti modeli
ICK01, IC700 dizisindeki modele
dahil değildir. Buharlı ütüyü satın
aldığınız yere başvurarak satın
alabilirsiniz.
buharlı ütünün kullanımı
1 Çıkarılabilir ütüyü takma yuvasına
takınız. Bunun için yuvanın
kapağını aşağı itiniz ve üzerindeki
ok işareti yukarı gelecek biçimde
iyice yerine oturuncaya kadar
yuvaya itiniz. Çıkarmak için bağlantı
parçasının her iki yanındaki
çıkıntılara basarak çekiniz . Ütüyü
hiçbir biçimde kordonundan tutarak
çıkarmaya çalışmayınız.
2 Buharlı ütüyü, ütü tahtasının ütü
koyma yerine ya da düzgün bir
düzeyde ütü dayanağına koyunuz.
Buharlı ütünün fişinin prizden çekili
olduğuna ve elektrik kordonunun ve
buhar borusunun sarılı ve bükük
olmadığına dikkat ediniz.
3 Kordon desteğini kordon desteği
deliklerinden birine takınız. Buhar
borusunu kordon desteğinin diğer
ucuna asınız. Bu buhar borusunun
dik konumda tutulmasını
sağlayacaktır.
buharlı ütüye su doldurma
1 Su haznesini çıkarınız. Kapağını
çıkarınız ve musluktan hazneye su
doldurunuz. Arkasından kapağı
tekrar yerine takınız.
Ya da
2 Su haznesini çıkarınız. Kapağını
çıkarınız ve musluktan hazneye su
doldurunuz. Arkasından kapağı
tekrar yerine takınız. Daha sonra su
haznesini hafifçe iterek yerine
oturtunuz.
Kireci azaltmak, buhar
istasyonunuzun ömrünü uzatmak
için en iyisi filtrelenmiş sudur
(Kenwood su filtreleri oldukça
uygundur). Alternatif olarak %50
musluk suyu ve % 50 damıtılmış su
kullanın.
61
Suya, su kurutucularından çıkan su,
kokulu su, buzdolabından,
klimalardan, pillerden çıkan su,
şişelenmiş maden suyu veya
yağmur suyu gibi sular eklemeyin.
Bunlar, ısıtıldığında konsantre hale
gelen organik atıklar veya
mineraller içerir ve buhar
istasyonunda sıçramaya,
kahverengi boyamaya veya erken
yıpranmaya neden olur.
Kullanım sırasında buharlı ütüye su
doldurmak isterseniz, boşalmış su
haznesini yerinden çıkarınız ve
arkasından su doldurunuz. Ütüye
su doldurmadan önce fişini prizden
çekiniz.
doğru ısı seçimi
Giysilerdeki etiketlerde belirtilen
ısıyı seçiniz. Etiketler üzerinde
belirtilen noktaların ısı kumandası
üzerindeki noktalara eş düşmesine
dikkat ediniz. Giysi üzerinde etiken
yoksa, aşağıdaki ısıları seçiniz.
yararlı bilgiler
Ütülemeye en düşük ısı
derecesinde ütülenecek giysilerle
başlayınız ve giderek ısı derecesini
giysi türüne göre artırabilirsiniz.
(Böylece ütü sıcak (‘hot’) konumdan
soğuk (‘cool’) konuma çevrildiği
zaman ütünün soğuması zaman
alacağı için giysilerinin yanma riski
azatılmış olur.)
Örneğin pamuk ●●● ve polyester
karışımı gibi karışım elyafları
ütülerken, en düşük ısıyı
seçiniz.
Ütülediğiniz giysinin türü hakkında
kuşkunuz varsa, en düşük ısıda
giysinin tersini ya da görünmeyen
kısmını ütüleyiniz (örneğin, gömlek
eteği gibi).
ısı ayarı
Buharlı ütüyü çalıştırmaya
başlamadan önce, ütünün sol
tarafındaki kilide sıkıca basarak
sürekli buhar kilidinin kapalı
konumda bulunduğundan emin
olunuz. Böylece buhar çıkmaya
başlayacaktır.
1 Buharlı ütünün fişini prize takınız.
2 Buharlı ütüyü çalıştırınız. Mavi ışık
yanacaktır.
3 Isı kumanda düğmesini istediğiniz
ısı derecesine çeviriniz.
Kumandanın altındaki ışık
yanacaktır. Ütü ayarlanan ısıya
ulaşınca, ışık sönecektir. (Ütü
yaparken, ütünün ısısını doğru ısı
derecesinde tutmak için ışık yanıp
sönecektir).
buharsız ütüleme
Yukarıda ısı ayarı bölümündeki
yönergeleri izleyiniz.
Buhar düğmesine basmamaya
dikkat ediniz.
buharlı ütüleme
1 Su haznesinde yeterli derecede su
bulunduğundan emin olunuz.
Ütünün fişini prize takınız ve ütüyü
çalıştırınız.
2 Isı kumanda düğmesini istediğiniz
ısı derecesine çeviriniz. Buharlı
ütüleme sırasında en iyi sonuç
alabilmek için ısı kumandasının
konumuna getirilmesini
öneririz.
Üretilen buharın miktarını
değiştirmek mümkündür. Eğer ütü
ayarlanmışsa minimum buhar için
değiştirilebilir buhar kontrolünü sola
hareket ettirin. Eğer
●● seçilmişse
değiştirilebilir buhar kontrolünü
ortaya hareket ettirin ve eğer
●●●
seçilmişse değiştirilebilir buhar
kontrolünü maksimum buhar için
sağa hareket ettirin.
3Yeşil renkli buhar hazır gösterge
ışığı yanıncaya kadar bekleyiniz. Bu
ışık, ütünün doğru basınca geldiğini
gösterir. Bu süre yaklaşık 3
daikadır. Aynı zamanda sıcaklık
kontrol göstergesinin sönmesini
bekleyin.
Kullanım sırasında buharlı ütüden
hafif bir uğuldama ya da vınlama sesi
çıkabilir. Bunun nedeni, pompanın
62
çalışması ve su haznesinden buhar
oluşturan kaynatma birimine suyun
aktarılmasıdır. Ayrıca, kırmızı renkli
su düzeyi gösterge ışığı da
yanacaktır. Buhar çıkmaya devam
etmeden önce yeşil renkli buhar hazır
gösterge ışığının yanmasını
bekleyiniz.
4 Ütülemeye başlamadan önce veya
buhar fonksiyonunu birkaç dakika
kullanmadıysanız veya eğer buhar
istasyonunu yakınlarda
temizlediyseniz, ütüyü ütülenecek
çamaşırınızdan uzak tutun ve buhar
düğmesine birkaç kez basın. Bu,
borular, vs. gibi yerlerde
yoğunlaşan herhangi bir soğuk
suyun buhar döngüsünden
çıkmasını sağlayacaktır.
5 Giysileri ütülerken buhar elde
edebilmek için buhar düğmesine
basınız. Sürekli buhar elde
edebilmek için buhar düğmesine
basınız ve arkasından ütünün sağ
tarafındaki sürekli buhar kilidine
basınız. Sürekli buhar akışını
durdurmak için sol taraftaki
düğmeye basınız.
Buhar işlevini kullanırken yeşil
renkli buhar hazır gösterge ışığı
sönecektir.
Buhar miktarını ayarlamak
mümkündür. Buhar kumanda
düğmesini sağa çevirerek azami ya
da sola çevirerek asgari buhar elde
edebilirsiniz.
6 Su haznesinde su kalmadığı zaman
kırmızı renkli düşük su düzeyi
göstergesi sürekli olarak yanacaktır.
Pompadan hafif sürekli bir
uğuldama ya da vınlama sesi
çıkacaktır. Böyle bir ses çıkarsa,
buharlı ütünün çalışmasını
durdurmanızı öneririz. Arkasından
su haznesini çıkarınız ve su
doldurunuz.
Not: Su haznesinde yeterli miktarda
su olup olmadığını her zaman
kontrol ediniz.
yararlı bilgiler
Yün ve kadife. Ütüyü ütüleyeceğiniz
giysinin yaklaşık 2 cm üzerinde
tutarak buhar düğmesine basınız.
Buhar giysideki karışıklıkları giderir
ve giysiye canlılık kazandırır. Bu tür
giysileri germeye çalışmayınız.
Dikey ütüleme. Takım giysiler,
giysilikler ve perdeler asılı durumda
dikey olarak ütülenebilir (bunun için
bir sonraki sayfaya bakınız).
PTFE ütü tabanı
(yalnızca IC800 dizisi modeli için)
İpek ve benzeri ince giysileri
ütülerken ütü altlığı takılabilir. Bu
yüzden ütüyle birlikte verilen
paketteki yönergeleri ileride bakmak
için saklayınız. Ütünün altı sıcak
olabileceği için ütü altlığını takarken
dikkatli olunuz.
Ütü altlığı (Kenwood ICSP01
modeli), bu pakete dahil değilse,
ütüyü satın aldığınız yere başvuralı
ütü altlığı satın alabilirsiniz.
perdeler, asılı giysiler ve duvar
perdelerinin buharlı ütüleme ile
kırışıklıklarının giderilmesi
1 Su haznesinde yeterli miktarda su
bulunduğundan emin olunuz.
2 Isı kumandasını konumuna
çeviriniz.
3Yeşil renkli buhar hazır gösterge
ışığı yandığı zaman ütüleyeceğiniz
giysiyi bir elinizle hafifçe çekiniz ve
diğer elinizle ütüyü dik konumda
tutunuz.
4 Buharlı ütüyü ileri doğru eğik
tutunuz ve buhar düğmesine
basarak giysiye yaklaştırınız.
Hiçbir zaman üzerinde giydiğiniz
giysileri ütülemeye çalışmayınız.
Ellerinizi buhardan ve ütünün
tabanından uzak tutunuz.
Dikey konumda ütü yaparken,
ütünün kendinize ve etraftaki
kişilere yakın tutulmamasına dikkat
ediniz.
63
Keten ya da pamuklu dışındaki
giysileri ütülerken, giysileri
yakmamak için ütüyü giysilerden
uzak tutunuz.
bakım ve temizlik
Ütüyü temizlemeden ya da saklı
tutmadan önce fişini prizden çekiniz
ve bir gece soğumasını bekleyiniz.
Su haznesini boşaltınız.
Ütüyü her zaman taşıma sapından
tutarak taşıyınız. Ütüyü taşımadan
önce güvenli konumda olduğundan
emin olunuz.
ütü tabanının altı ve dış kısımları
Ütü yaparken fermuar gibi katı
cisimlere dikkat ediniz. Çünkü bu
tür şeyler çizilmeye neden olur.
Ütünün tabanına yapışabilecek
küçük giysi kalıntılarını temizlemek
için yumuşak, nemli ve madeni
olmayan bir temizlik bezi kullanarak
ütüyü boylamasına siliniz.
ütünün kaplaması
Nemli bir bezle siliniz.
ütünün içi
önemli
Buhar istasyonunuzun ömrünü
uzatmak ve kireç oluşumunu
önlemek için kaynatıcınızı her 10
dolduruştan sonra veya ayda bir
kere temiz sudan geçirmeniz
gereklidir. Eğer sert su alanında
yaşıyorsanız temizleme sıklığınızı
yükseltin. Kimyasal kireç çözücüleri
veya sirkeyi cihazınıza zarar
verebileceği için kullanmayınız.
Önce geceden soğumaya
bırakıldığından emin olduktan sonra
kaynatıcınızı temizleyin. Buhar
istasyonunu ters çevirin ve
kaynatıcı kapağını kaplayan kanadı
geri çekin .
Bozuk madeni bir para kullanarak
su kaynatma haznesinin kapağını
çevirerek çıkarınız ve içindeki suyu
boşaltınız. İçine bir kap ya da filtre
edilmiş su koyunuz ve çalkaladıktan
sonra suyu dökünüz. Su, hazneden
temiz ve berrak olarak çıkıncaya
kadar işleme devam ediniz.
Temizlemeyi bitirdikten sonra
hazneye 500ml taze musluk ya da
filtre edilmiş su doldurunuz.
Kapağını çevirerek sıkıştırınız.
Kapağı çevirken çok fazla güç
kullanmayınız. Kapağı taktıktan
sonra ütü kullanıma hazırdır.
Önemli not: Temizledikten sonra
buharlı ütüye hasar vermemek için
kaynatma birimine 500ml su
doldurunuz
servis ve müşteri
hizmetleri
Kablo hasar görürse, güvenlik
nedeniyle, KENWOOD ya da yetkili
bir KENWOOD tamircisi tarafından
değiştirilmelidir.
Aşağıdakilerle ilgili yardıma
ihtiyacınız olursa:
cihazınızın kullanımı veya
servis veya tamir
Cihazınızı satın aldığınız yerle
bağlantı kurun.
64
/

Bu kılavuz için de uygundur