Wolfcraft LC 300 Kullanım kılavuzu

Marka
Wolfcraft
Model
LC 300
Tip
Kullanım kılavuzu
W
Laminat kesici
Bu laminat kesici sadece makinesiz olarak 40,0 cm genişliğinde laminatın ve 11 mm kalınlıkta MDF/HDF + ayak
ses yalıtımının kesilmesi için uygundur ve bu amaçla kullanılmalıdır.
Laminat kesicinin bıçağı aşınmayan bir materyalden oluşmaktadır. Bıçağın özel biçiminden dolayı kesici bıçağın
bilenmesi veya keskinleştirilmesi gerekli değildir ve buna aynı zamanda izin verilmez.
Gerektiğinde bıçak yuvasındaki vidalı bağlantı sıkılmalıdır.
Lütfen Sayfa 2 - 9'te cihazın montajı ve kullanılmasıyla ilgili resimlere dikkat ediniz.
Eğer kalın laminat kesmek istiyorsanız, parçayı sabit tutmak ve oynamasını önlemek için, bir tahta palet üzerine
sıkıca vidalayınız.
Kullanımla ilgili bilgiler
1. Kesici bıçağını el tutma yerinden tamamen açınız.
2. Laminat tahtayı kılavuz kenarına göre yerleştiriniz, bu şekilde 90 derecelik kesin bir kesim açısı elde
edeceksiniz.
Öneri: Laminat tahtanın diğer ucunun alt kısmını da besleyiniz, bu şekilde kılavuz kenarında yatay duracaktır.
3. Kesici bıçağını dengeli biçimde aşağı yönde bastırdığınızda, temiz bir kesim gerçekleşecektir.
Optimal sonuç elde etmek için bıçağı düz bir şekilde aşağı bastırmaya dikkat ediniz.
4. Dikkat: Açılı kesimlerde ve uzunlamasına kesimde (örn. bitim tahtaları için), kesimden önce dirsek
dayamasının alınması gerekir.
Güvenlik bilgileri:
• Cihazı sadece el tutma yerinden kullanınız, kesim alanından parmaklarınızı kesinlikle uzak tutmalısınız.
• Cihazı daima tek başına kullanınız!
• Ürünü kullanmadığınızda, bıçağını kapalı tutunuz. Bıçağı açtığınızda, bunu arka desteğe kadar hareket
ettiriniz.
• Ürün üzerinde değişiklik veya modifikasyon gerçekleştirmeyiniz.
• Bıçakları kesinlikle bilemeyiniz.
• Daima kendinizin ve cihazın güvenli ve sağlam bir biçimde durduğuna dikkat ediniz.
• İşe başlamadan önce mutlaka her seferinde kullanılan cihazların doğru monte edildiğinden emin olunuz
(vida bağlantıları gibi)
• Giysilerinizin dar olmasına özen gösteriniz (özellikle kollar) ve bir gözlük takınız.
• Atölyenizden çocukları uzak tutunuz ve cihaz ile aletlerinizi güvenli bir ortamda saklayınız.
• Kullanımı konusunda bilgi sahibi olmayan kişilere eğitim vermeden cihaz ve aletleri kullanmalarına izin
vermeyiniz.
• Daima planlı, konsantre ve yeterli ışıklandırma ile çalışınız.
Garanti
Evde kendi işlerini kendileri yapmaktan hoşlanan sayın müşterilerimiz, satın almış olduğunuz wolfcraft
®
ürün
5 yıl garanti
kapsamındadır.
Garanti süresi içinde materyal hatasından kaynaklanan hasarlarda wolfcraft
®
bunları ücretsiz olarak değiştirir.
Garanti süresinin başlangıcı, malzemeyi satın aldığınız tarihtir. Lütfen garanti belgesinin eksiksiz bir şekilde
doldurulmasını sağlayınız ve fatura ya da fişinizi saklayınız. Bu garanti hakkından yararlanabilmeniz için cihazları
sadece ev işlerinde kullanmanız, gerektiği şekilde kullanmanız ve sadece orijinal wolfcraft
®
yedek parçalarını
kullanmanız gerekir. Garanti hakkınızı talep etmek için eksiksiz olarak doldurulmuş garanti belgesini ibraz
etmeniz şarttır.
23
Bdal 6936.000 06.04.2010 15:49 Uhr Seite 23
D Gekauft bei: Kaufdatum:
G Purchased from: Date of purchase:
F Revendeur: Date de l' achat:
E Establecimiento de compra:
Fecha de compra:
n Gekocht bij: Koopdatum:
I Acquistato presso: Data d‘ acquisto:
P Comprado em: Data de compra:
K Købt hos: Købsdato:
S Försäljare: Köpdatum:
f Ostopaikka: Ostopäivä:
N Kjøpt hos: kjøpsdato:
l Nazwa i adres sklepu: data sprzedaży:
q Αγρστηκε στ:
Ημερμηνα αγρς:
T Satın alınan yer: Satın alım tarihi:
k Zakoupeno u: Datum nákupu:
w Vásárlás helye: Vásárlás időpontja:
P Cumpărat de la: Data cumpărării:
e Закупен от: Дата на закупуване:
x Kupljeno kod: Datum kupnje:
r Место покупки: Дата покупки:
wolfcraft
®
GmbH
D-56746 Kempenich
Germany
www.wolfcraft.de
D wolfcraft
®
Gerät:
G wolfcraft
®
equipment:
F Appareil wolfcraft
®
:
E Equipo wolfcraft
®
:
n wolfcraft
®
apparaat:
I Apparecchio wolfcraft
®
:
P Aparelhos wolfcraft
®
:
K wolfcraft
®
apparat:
S wolfcraft
®
maskin:
f wolfcraft
®
laite:
N wolfcraft
®
apparat:
l Wyrób wolfcraft
®
:
q Μηνημα wolfcraft
®
:
T wolfcraft
®
Alet:
k Zařízení wolfcraft
®
:
w wolfcraft
®
készülék:
P Produs wolfcraft
®
:
e Уред wolfcraft®:
x wolfcraft
®
uređaj:
r Устройство wolfcraft®:
D Reklamationsgrund:
G Reason for claim:
F Objet de la réclamation:
E Motivo de la reclamación:
n Reden voor de reclamatie:
I Motivo del reclamo:
P Razão de reclamação:
K Reklamationsgrund:
S Reklamationsskäl:
f Syv valitukseen:
N Reklamasjonsgrunn:
l Powód reklamacji:
q Αιτα παραπνων:
T Talep sebebi:
k Důvod reklamace:
w A reklamáció alapja:
P Motivul reclamaţiei:
e Причина за рекламация:
x Razlog za reklamaciju:
r Причина рекламации:
116306936 / 04.10
Bdal 6936.000 06.04.2010 15:49 Uhr Seite 32
/