Beta 1930ZL Kullanma talimatları

Marka
Beta
Kategori
Elektrikli aletler
Model
1930ZL
Tip
Kullanma talimatları
63
TERSİNİR VİDALAMA MAKİNESİ 1½” ÜRÜN N. 1930ZL
AŞAĞIDA BELİRTİLEN ŞİRKET TARAFINDAN ÜRETİLMİŞ HAVALI TERSİNİR VİDALAMA MAKİNESİ İÇİN KULLANIM VE
TALİMAT KILAVUZU:
BETA UTENSILI S.P.A.
Via A. Volta 18,
20845, Sovico (MB)
İTALYA
Dokümantasyonun aslı İTALYANCA dilinde düzenlenmiştir.
Güvenlik talimatlarını özenle muhafaza edin ve matkapları kullanan personele teslim edin.
KULLANIM ALANI
- Havalı darbeli vidalama makinesi aşağıdaki kullanıma yöneliktir:
• Vida dişli bağlantı elemanlarının birleştirilmesi
• Makine kovanlarının kullanımı aracılığıyla vidalama ve vida çıkarma
• Vidalama makinesinin, su ve havaya maruz açık mekânlarda da kullanılması mümkündür.
- Aşağıdaki işlemler yasaktır:
• Kovanların elle kullanılması yasaktır
• Vidalama makinesinin gücünü kısıtladığından ve kırılma riskini arttırdığından mafsal ve uzatmaların kullanılması yasaktır
• Potansiyel patlayıcı atmosfer bulunduran ortamlarda kullanım yasaktır
• Yapışkanlı bant veya kelepçeler ile çalıştırma butonunu bloke etmek yasaktır.
ÇALIŞMA MAHALLİNİN GÜVENLİĞİ
- Makinenin kullanımı nedeni kaygan olabilen yüzeylere ve esnek hava borusuna takılma tehlikesine dikkat edin.
- Yüksekte gerçekleştirilen işler için pnömatik aletin kullanımı esnasında, ekipmanın olası kazara düşmesi sonucunda çalışan
diğer kişilerin maruz kalabilecekleri riskleri ortadan kaldırmaya veya minimuma indirmeye yönelik tüm tedbirleri alın (örneğin
çalışma alanının ayrılması, uygun sinyal işaretleri, vb.).
Pnömatik aleti, toz veya buharı tutuşturacak kapasitede kıvılcımlar oluşabileceğinden, potansiyel patlayıcı atmosfer
bulunduran ortamlarda kullanmayın.
Gerilim altındaki donanımlar ile temastan kaçının: Havalı alet yalıtılmamıştır ve gerilim altındaki elemanlar ile temas
elektrik çarpmasına neden olabilir.
Pnömatik alet ile çalışılırken çocukların veya ziyaretçilerin çalışma mahalline yaklaşmasını önleyin. Diğer kişilerin
mevcudiyeti, pnömatik alet üzerindeki kontrolün kaybı ile sonuçlanabilen dikkat dağılmasına neden olur.
PNÖMATİK ALETLERİN GÜVENLİĞİ
- Hava akışını asla kendinize veya diğer kişilere doğru yöneltmeyin. Basınçlı hava ciddi yaralanmalara neden olabilir.
- Bağlantı rakorlarını ve besleme boru hatlarını kontrol edin. Tüm gruplar, mafsallar ve esnek borular, basınç ve hava akışına
ilişkin teknik verilere uygun olarak monte edilmelidir. Çok düşük bir basınç, pnömatik aletin işlemesini riske atar; yüksek bir
basınç, hasar ve/veya yaralanmalara neden olabilir.
- Esnek boruları kıvırmaktan veya sıkıştırmaktan kaçının, solvent ve keskin köşelerin kullanımından kaçının. Boruları ısıdan,
yağdan ve döner parçalardan koruyun. Hasarlı bir esnek boruyu anında değiştirin. Kusurlu bir besleme boru hattı, basınçlı
hava borusunun kontrol dışı hareketlerine neden olabilir. Havalanan toz veya talaşlar, gözlerde yaralanmalara neden olabilir.
Esnek borular için kelepçelerin, daima iyice sabitlenmiş olduğundan emin olun.
PERSONELİN GÜVENLİĞİ İÇİN TALİMATLAR
- Daima kendi hareketlerinize konsantre olmaya özen göstererek azami dikkat önemle tavsiye edilir. Yorgun olunması veya
uyuşturucu, alkollü içecek veya ilaç etkisi altında bulunulması halinde pnömatik aleti kullanmayın.
- Daima aşağıdaki kişisel koruyucu donanımları kullanın:
• Koruyucu gözlük
• Emniyet ayakkabısı
• Kulaklık
• Fiziksel etkenler için koruyucu eldiven
• El-kol sistemi için günlük titreşimlere maruziyet seviyesinin özel analizi sonrasında kullanılacak titreşim önleyici eldiven
PNÖMATİK ALETİ KULLANMADAN ÖNCE İŞBU KILAVUZUN TAMA-
MEN OKUNMASI ÖNEMLİDİR. GÜVENLİK KURALLARINA VE İŞLETME
TALİMATLARINA UYULMAMASI HALİNDE CİDDİ KAZALAR MEYDANA
GELEBİLİR.
DİKKAT
KULLANIM VE TALIMAT KILAVUZU
TR
64
- Her an dengenizi koruyarak güvenli pozisyonda bulunmaya özen gösterin. Güvenli bir çalışma pozisyonu ve uygun bir beden
duruşu, beklenmedik durumlar halinde pnömatik aleti daha iyi kontrol edebilmeyi sağlar.
- Bol giysiler giymeyin. Bilezik ve kolye takmayın. Saçları, giysileri ve eldivenleri hareketli kısımlardan uzak tutun. Bol giysiler,
takılar veya uzun saçlar hareketli kısımlara takılabilir.
- Egzoz havasını doğrudan solumayın ve söz konusu havanın gözlere ulaşmasını önleyin. Pnömatik aletin egzoz havası,
tehlikelere neden olabilen su, yağ, metal partiküller ve kir içerebilir.
HAVALI DARBELİ VİDALAMA MAKİNESİNİN ÖZENLİ KULLANIMI
- İşlemedeki parçayı bloke etmek ve desteklemek için kilitleme cihazları veya mengeneler kullanın. İşlemedeki parçayı bir
eliniz ile veya vücudunuz ile bloke edilmiş şekilde tutmayın; böyle yapıldığında güvenli işlem görmek artık mümkün değildir.
- Havalı alet aşırı yüke maruz bırakılmamalıdır. İşlerinizi, havalı aleti sadece öngörülen durum için kullanarak gerçekleştirin.
- Daima makinenin bütünlüğünü kontrol edin. Çalıştırma/durdurma şalteri arızalı olan hiçbir pnömatik aleti kullanmayın. Tekrar
durdurulamayan veya çalıştırılamayan bir pnömatik alet tehlikeli olduğundan onarılmalıdır.
- Pnömatik vidalama makinesinin tüm ayarlarının makine stop konumundayken yapılması gerekir. Hava kullanılmadığında
daima hava beslemesini kesin. Bu tedbir, pnömatik aletin kazara çalışmaya başlamasını önler.
- Pnömatik aletleri kullanmadığınızda, çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza edin. İşbu talimatları okumamış kişilerin
pnömatik aleti kullanmasına izin vermeyin.
- Aletin hareketli kısımlarının kusursuz şekilde işlediğinden, tutukluk yapmadığından ve söz konusu aletin işlemesini riske
atacak kırık veya hasarlı parçaların bulunmadığından emin olarak pnömatik aleti özenle kontrol edin. Pnömatik aleti
kullanmadan önce hasarlı parçaların onarımını yaptırın.
- Daima iyi şartlarda bulunan makine kovanlarını kullanın.
- Pnömatik alet tadil edilmemelidir. Tadilatlar, güvenlik tedbirlerinin verimliliğini azaltabilir ve operatör için riskleri artırabilir.
- Pnömatik aletin onarımında, sadece orijinal yedek parçalar kullanın ve onarımı sadece uzman personele yaptırın.
HAVALI DARBELİ VİDALAMA MAKİNESİ İÇİN GÜVENLİK TALİMATLARI
- Tanıtım plakasının okunaklı olduğunu kontrol edin, gerekmesi halinde değiştirme için üreticiden bir tanıtım plakası temin edin.
- Vidalama makinesinin kullanımı sırasında tek aksesuarların olası kazara kırılmaları, parçaların yüksek hızda fırlamasına
neden olabilir.
- Operatör ve bakım ile görevli personel, pnömatik aletin ağırlığını ve gücünü ziksel açıdan yönetecek kapasitede olmalıdır.
- Havalı darbeli vidalama makinesinin, aletinin bloke olması veya kırılmasından kaynaklanan beklenmedik hareketlerine
hazırlıklı olmak önemlidir. Pnömatik aleti daima sıkıca tutun ve vücudunuzu ve kollarınızı bu hareketleri dengelemeyi
sağlayacak bir pozisyona getirin. Bu tedbirler yaralanmaları önleyebilir.
- Aletin hareket halindeki elemanları yaralanmaya neden olabileceğinden, bunlarla temastan kaçının.
- Havalı darbeli vidalama makinesinin rotasyon yönünün kullanıma uygun olduğu kontrol edilerek emin olunmalıdır.
- Hava beslemesinin kesilmesi veya azaltılmış bir çalışma basıncı halinde alet kapatılmalıdır. Çalışma basıncını kontrol edin
ve optimal çalışma basıncında yeniden çalıştırın.
- Operatörün, havalı aleti kullanırken ellerde, kollarda, omuzlarda ve boyun bölgesinde rahatsızlık hissetmesi mümkündür.
Rahat bir pozisyon alın ve elverişsiz pozisyonlardan kaçının. Beden duruşunun değiştirilmesi, rahatsızlıkları ve yorulmayı
önlemeye yardım edebilir.
Pnömatik aletin uzun süre boyunca işlemesi halinde dikkat gösterilmelidir: aletin bir kısmı ile kovan ısınabilir. Koruyucu
eldiven kullanın.
İşlenecek parça üzerinde pnömatik aletin kullanımı esnasında bazen maruz kalan personel için zararlı da olabilen
gürültüler oluşur. İşitme sistemi için kullanılacak özel kişisel koruyucu donanımın (kulaklık) doğru tahsis edilmesini
belirlemek için uygun bir ses ölçüm incelemesi gerekir.
Gerçekleştirilen özel incelemenin, pnömatik aletin kullanımı esnasında üretilen titreşimlere günlük maruziyetin ilgili
ülkede geçerli yönetmelik tarafından öngörülen limit etki değerini aşması ile sonuçlanması halinde, özel titreşim önleyici
eldivenler kullanılmalıdır.
- Parmaklardaki derinin uyuştuğunun veya beyaz olduğunun, karıncalandığının veya ağrıdığının farkına vardığınızda pnömatik
alet ile çalışmayı kesin, işverene haber verin ve bir doktora başvurun.
- Elin gerekli reaksiyon kuvvetlerini dikkate alarak, pnömatik aleti aşırı sıkı olmayan güvenli bir kavrama ile tutun.
- Pnömatik aleti asla esnek borudan tutarak taşımayın.
KULLANIM VE TALIMAT KILAVUZU
TR
65
PNÖMATİK ALETİN KULLANIMI ESNASINDA ÖNGÖRÜLEN KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
Aşağıdaki uyarılara uyulmaması ziksel yaralanmalara ve/veya hastalıklara neden olabilir.
KOVAN BAĞLANTISI
VİDA/SOMUN KALİTE SINIFI (8.8)
VİDA/SOMUN KALİTE SINIFI (12.9)
BOŞTA İŞLEME HIZI
MAKSİMUM TORK
HAVA BAĞLANTISI
MAKSİMUM BASINÇ
HAVA BORUSU MİNİMUM İÇ ÇAPI
MAKSİMUM HAVA TÜKETİMİ
AĞIRLIK
UZUNLUK
VURUCU KÜTLESİ TİPİ
GÜRÜLTÜ (ISO 15744)
SES GÜCÜ SEVİYESİ
SES BASINÇ SEVİYESİ
TİTREŞİM (ISO 28927)
TİTREŞİM SEVİYESİ
BELIRSIZLIK
1 ½ “
M42 - 65 mm
M36 - 55 mm
3000 rpm
4068 Nm
1/2” GAS
6.2 bar
13 mm
480 l/min
15 kg
475 mm
ÇİFT ÇEKİÇ
LwA = 113.4 dB
LpA = 102.4 dB
69.6 m/s
2
K = 23 m/s
2
PNÖMATİK ALETİN KULLANIMI ESNASINDA FİZİKSEL ETKENLER İÇİN DAİMA
KORUYUCU ELDİVEN KULLANIN
PNÖMATİK ALET KULLANILDIĞINDA DAİMA KULAKLIK TAKIN
PNÖMATİK ALET KULLANILDIĞINDA VEYA BAKIM İŞLEMİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİNDE DAİMA KORUYUCU GÖZLÜK TAKIN
DAİMA EMNİYET AYAKKABISI KULLANIN
EL-KOL SİSTEMİ TİTREŞİMLERE GÜNLÜK MARUZİYET SEVİYESİNE GÖRE ÖZEL
İNCELEME SONRASINDA, PNÖMATİK ALETİN KULLANIMI ESNASINDA TİTREŞİM
ÖNLEYİCİ ELDİVEN KULLANIN
Değerlerin, geçerli yönetmelikler tarafından öngörülen limitleri aşması halinde ortam hijyeni incelemesinde/
risk analizinde karşılaşılmış değerlere göre diğer kişisel koruyucu donanımlar kullanılmalıdır.
AÇIKLAMALAR
a: Hava bağlantısı 1/2” GAS
b: Vidalama makinesi çalıştırma kolu
c: Yanal tutamak
d: Yön değiştirme kolu
e: Güç seviyesi ayar
f: Yağ yağlama
TEKNİK VERİLER
KULLANIM VE TALIMAT KILAVUZU
TR
66
CİHAZLARIN MONTAJ TALİMATLARI
Yardımcı tutma kolunun montajı
Yardımcı tutma kolunu (resim 3-c) havalı vidalama makinesinin ön gövdesi üzerine vidalayarak birleştirin (birlikte tedarik edilen
dört adet vidayı manüel olarak altıgen erkek anahtarla kilitleyin). Yardımcı tutma kolu sadece vidalama makinesinin gövdesinin
sol yanı üzerine monte edilebilir. Yardımcı tutma kolu kullanılarak mutlak surette pratik ve dengeli bir çalışma pozisyonu
uygulanabilir.
Hava besleme bağlantısı
Pnömatik aletin optimal kullanımı için, aletin girişinde ölçülen 6.2 bar’lık maksimum basınca daima uyun. Pnömatik aleti,
yoğuşma içermeyen temiz hava ile besleyin (resim 1-a). Çok yüksek bir basınç veya besleme havasında nem mevcudiyeti,
mekanik parçaların kullanım ömrünü azaltır ve aletin hasar görmesine neden olabilir.
KULLANIM
Çalıştırma / Durdurma
Havalı vidalama makinesini çalıştırmak için çalıştırma koluna basın (resim 2-b) ve çalışma sırasında söz konusu kolu basılı
tutun. Kol bırakıldığında havalı alet süratle durur.
Rotasyon yönünü öğrenecek şekilde, pnömatik aleti çalıştırmadan önce yön değiştirme kolunun pozisyonunu kontrol edin.
Rotasyon yönü ayarı
Havalı alet, saat yönüne ve saat yönü tersine rotasyon yönü öngörür. Tutamağın alt kısmında konumlandırılmış olan yön
değiştirme kolu (resim 4-d) aracılığı ile rotasyon yönünü seçin. 1-2-3-4 seçimleri aracılığıyla, dört farklı güç seviyesi üzerinde
regülâsyon yapılması mümkündür (resim 4-e).
“ L ” LEFT SOL saat yönüne - operatör yanından bakıldığında
“ R ” RIGHT SAĞ saat yönü tersine - operatör yanından bakıldığında
Arzu edilen makine kovanını, doğru olarak yerleştirildiği kontrol edilerek kare erkek bağlantı üzerine geçirin.
Alet takma veya ayarlama işlemlerini gerçekleştirmeden önce daima hava beslemesini kesin; bu tedbir, pnömatik aletin
kazara çalışmaya başlamasını önler.
Yağlama/Gresle yağlama
Pnömatik aletin, dakikada iki damlaya ayarlanmış, ltre-hat mikro sis yağlayıcı grubuna bağlanması zorunludur (1919F1/2)
ürünü tavsiye edilir”. Bu durumda mekanik parçaların daha az aşınması ile yüksek performans elde edilir.
Hattın yağlama ile donatılmamış olması halinde, hava besleme deliği veya ilgili vida aracılığı ile havalı alete düzenli aralıklarla
ISO 32 yağ doldurmak gerekir (resim 4-f, 5-f).
BAKIM
Bakım ve onarım müdahaleleri uzman personel tarafından gerçekleştirilmelidir. Söz konusu müdahaleler için Beta Utensili S.P.A.
onarım merkezine başvurabilirsiniz.
BERTARAF ETME
Pnömatik alet, aksesuarlar ve ambalajlar, bulunduğunuz ülkede geçerli kanunlar uyarınca bir atık toplama bertaraf etme
merkezine gönderilmelidir.
KULLANIM VE TALIMAT KILAVUZU
TR
67
GARANTİ
Bu alet, Avrupa Birliği’nde hâlihazırda geçerli standartlar uyarınca üretilmiş ve test edilmiştir ve profesyonel
kullanım için 12 ay veya amatör kullanım için 24 ay garantilidir.
Takdirimize göre arızalı parçaların onarılması veya değiştirilmesi aracılığı ile malzeme veya üretim hatalarından
kaynaklanan arızalar onarılır.
Garanti süresi içinde bir veya birden fazla müdahalenin gerçekleştirilmesi, garantinin sona erme tarihini
değiştirmez.
Aşınma, hatalı veya uygunsuz kullanımdan kaynaklanan arızalar ve darbe ve/veya düşmelerden kaynaklanan
kırılmalar garanti kapsamı dışındadır. Tadilatlar yapıldığında, pnömatik alet kurcalandığında veya sökülmüş
olarak teknik servise gönderildiğinde garanti sona erer.
Doğrudan ve/veya dolaylı, her türlü ve/veya doğalı eşyalara ve/veya kişilere gelen hasarlar kesinlikle hariçtir.
UYGUNLUK BEYANI
Tanımlanan ürünün, 2006/42/EC Makine Direkti’nin tüm hükümlerine, ilişkin tadilatlara ve aşağıdaki standarda
uygun olduğunu tam sorumluluğumuz altında beyan ederiz:
• EN ISO 11148-6
Teknik Doküman aşağıdaki adreste mevcuttur:
BETA UTENSILI S.P.A.
Via A. Volta 18,
20845 Sovico (MB)
İTALYA
KULLANIM VE TALIMAT KILAVUZU
TR
/