ESAB Aristo Mig 4004i Pulse Kullanım kılavuzu

Marka
ESAB
Kategori
Kaynak Sistemi
Model
Aristo Mig 4004i Pulse
Tip
Kullanım kılavuzu
Aristo®
Kullanım El Kitabı
0463 431 001 TR 20160218 Valid for: serial no. 551-xxx-xxx
Mig4004iPulse
İÇINDEKILER
0463 431 001 © ESAB AB 2016
1 GÜVENLİK............................................................................................................ 4
1.1 Sembollerin anlamı ..............................................................................................4
1.2 Güvenlik önlemleri ...............................................................................................4
2 GİRİŞ..................................................................................................................... 7
2.1 Donanım................................................................................................................7
3 TEKNİK VERİLER ................................................................................................ 8
4 MONTAJ.............................................................................................................. 10
4.1 Yerleştirme.......................................................................................................... 10
4.2 Kaldırma talimatları............................................................................................10
4.3 Şebeke besleme .................................................................................................10
5 ÇALIŞTIRMA ...................................................................................................... 14
5.1 Bağlantılar ve kontrol cihazları .........................................................................15
5.2 Simgeler .............................................................................................................. 15
5.3 Kaynaklama ve dönüş kablosu bağlantısı .......................................................15
5.4 Güç kaynağının açılıp/kapatılması....................................................................16
5.5 Fan kontrolü .......................................................................................................16
5.6 Termal koruma....................................................................................................16
5.7 VRD (Voltaj Azaltma Cihazı) ..............................................................................16
5.8 Uzaktan kontrol ünitesi......................................................................................16
5.9 MIG/MAG ve kendinden kılıflı çekirdekli tel kaynağı.......................................16
6 BAKIM................................................................................................................. 17
6.1 Muayene ve temizlik...........................................................................................17
6.2 Kaynak şaluması ................................................................................................17
7 SORUN GİDERME.............................................................................................. 18
8 YEDEK PARÇA SİPARİŞİ .................................................................................. 19
DEVRE ŞEMASI ........................................................................................................20
ORDERING NUMBERS.............................................................................................21
YEDEK PARÇA LİSTESİ...........................................................................................22
AKSESUARLAR........................................................................................................23
Özellikleri haber vermeksizin değiştirme hakları saklıdır.
1 GÜVENLİK
0463 431 001
- 4 -
© ESAB AB 2016
1 GÜVENLİK
1.1 Sembollerin anlamı
Bu kılavuz boyunca kullanıldığı gibi: Dikkatli Olun! Uyanık olun!
TEHLİKE!
Ani tehlike anlamına gelir. Önlenmediği takdirde ani, ciddi yaralanmalara
veya can kaybına neden olur.
UYARI!
Potansiyel tehlike anlamına gelir; yaralamalara veya can kaybına neden
olabilir.
DİKKAT!
Küçük çaplı bedensel yaralanmalara sebep olabilecek tehlike anlamına
gelir.
UYARI!
Kullanımdan önce kullanım kılavuzunu okuyun ve
anlayın, tüm etiketlere, işveren güvenlik uygulamalarına
ve Malzeme Güvenliği Veri Tablolarına (MSDS) uyun.
1.2 Güvenlik önlemleri
ESAB cihazının kullanıcıları cihaz ile veya cihaza yakın çalışan herkesin ilgili tüm güvenlik
önlemlerine uymasını sağlamak için nihai sorumluluğu taşımalıdır. Güvenlik önlemleri bu tip
cihazlar için geçerli gereksinimleri karşılamalıdır. İşyeri için geçerli standart yönetmeliklere ek
olarak aşağıdaki tavsiyelere uyulmalıdır.
Tüm çalışmalar eğitimli, cihazın çalışmasına aşina personel tarafından yapılmalıdır. Cihazın
hatalı çalıştırılması operatörün yaralanmasına ve cihazın zarar görmesine neden olabilecek
tehlikeli durumlara yol açabilir.
1. Cihazı kullanan herkesin aşağıdakilere aşina olması gerekir:
çalışmasına
acil durdurma yerlerine
fonksiyonuna
ilgili güvenlik önlemlerine
cihazın kaynak yapma ve kesme veya ilgili diğer işlemleri
2. Operatör aşağıdakileri sağlamalıdır:
çalışmaya başlandığında cihazın çalışma alanı içinde hiçbir yetkisiz kişinin
bulunmaması.
ark vurduğunda veya cihazla çalışmaya başlandığında hiç kimsenin korumasız
olmaması
3. İşyeri şu özelliklerde olmalıdır:
amaca uygun
hava akımından etkilenmeyen
1 GÜVENLİK
0463 431 001
- 5 -
© ESAB AB 2016
4. Kişisel güvenlik ekipmanı:
Daima, örneğin koruyucu gözlük, alev geçirmez giysi, koruyucu eldiven gibi, önerilen
kişisel güvenlik ekipmanlarını giyin.
Sıkışabilecek veya yanıklara neden olabilecek bol elbiseler, örneğin eşarp, bilezik,
yüzük, vb., takmayın.
5. Genel önlemler:
Dönüş kablosunun sağlam şekilde bağlandığından emin olun.
Yüksek gerilim cihazları ile ilgili çalışmalar sadece yetkili bir elektrikçi tarafından
gerçekleştirilebilir
Uygun yangın söndürme ekipmanı açıkça işaretlenmiş ve elinizin altında olmalıdır.
Cihazın yağlama ve bakım işlemi cihaz çalışırken yapılmamalıdır
UYARI!
Ark kaynak ve kesme kendinize ve başkalarına zararlı olabilir. Kaynak ve kesme
sırasında önlemler alın.
ELEKTRİK ÇARPMASI - Öldürebilir
Üniteyi kurulum kılavuzuna uygun şekilde takın ve topraklayın
Çıplak ten, ıslak eldivenler veya ıslak giysilerle elektrik parçalarına veya
elektrotlara dokunmayın
Kendinizi işten ve topraktan izole edin.
Çalışma konumunuzun güvenli olduğundan emin olun
ELEKTRİKLİ VE MANYETİK ALANLAR - Sağlık için tehlikeli olabilir
Kalp pili olan kaynakçılar, kaynak işinden önce doktorlarına danışmalıdır.
EMF, bazı kalp pillerinde parazit yapabilir.
EMF'ye maruz kalmanın, sağlık üzerinde bilinmeyen diğer etkileri olabilir.
Kaynakçılar, EMF maruziyeti etkilerini en aza indirmek için aşağıdaki
prosedürleri kullanmalıdır:
Elektrotu ve kablolarını vücudunuzla aynı tarafta olacak şekilde birlikte
yönlendirin. Mümkünse bunları bantla sabitleyin. Şaluma ve kabloları
arasında durmayın. Şalumayı veya kablosunu asla vücudunuza
dolamayın. Kaynaklama güç kaynağını ve kabloları vücudunuzdan
olabildiğince uzakta tutun.
İş kablosunu, parçasına kaynak yapılan alana mümkün olduğunca
yakın şekilde bağlayın.
DUMAN VE GAZLAR - sağlık için tehlikeli olabilir
Başınızı dumandan uzak tutun
Duman ve gazları nefes alma bölgenizden ve genel alandan uzak tutmak için
havalandırmayı, arktaki dışa atımı, ya da her ikisini birden kullanın
ARK IŞINLARI - gözlerinize zarar verebilir ve cildi yakabilir
Gözlerinizi ve bedeninizi koruyun. Doğru kaynak perdesi ve filtre merceği
kullanın ve koruyucu giysiler giyin
İzleyenleri uygun paravanlar veya perdelerle koruyun
GÜRÜL - Aşırı gürültü işitmeye zarar verebilir
Kulaklarınızı koruyun. Kulak tıkaçları veya diğer işitme korumalarını kullanın.
1 GÜVENLİK
0463 431 001
- 6 -
© ESAB AB 2016
HAREKETLİ PARÇALAR - Yaralanmaya neden olabilir
Tüm kapıların, panellerin ve kapakların kapalı ve emniyetli bir şekilde yerinde
olduğundan emin olun. Gerektiğinde, yalnızca yetkili kişilerin kapakları bakım
ve sorun giderme işlemleri için çıkarmasını sağlayın. Servis işlemi bittiğinde,
motoru çalıştırmadan önce panelleri veya kapakları yeniden takın ve kapıları
kapatın.
Üniteyi takmadan veya bağlamadan önce motoru durdurun.
Ellerinizi, saçınızı, bol giysileri ve aletleri hareketli parçalardan uzak tutun.
YANGIN TEHLİKESİ
Kıvılcımlar (sıçrayan alevler) yangına neden olabilir. Yakında alev alıcı
malzeme bulunmadığından emin olun
Kapalı konteynerlerde kullanmayın.
ARIZA - arıza durumunda uzmanından yardım isteyiniz.
KENDİNİZİ VE DİĞERLERİNi KORUYUN!
DİKKAT!
Bu ürün sadece ark kaynağı için tasarlanmıştır.
UYARI!
Donmuş boruların erimesi için güç kaynağı kullanmayın.
DİKKAT!
A sınıfı ekipman, düşük voltajlı elektrik besleme sistemi
tarafından elektrik sağlanan konut mahallerinde
kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Sebebiyet verilen ve
aynı zamanda yayılan bozukluklar nedeniyle, bu yerlerde
A sınıfı ekipmanın elektromanyetik uyumluluk
sağlanmasında olası güçlükler söz konusu olabilir.
NOT!
Elektronik cihazları bir geri dönüşüm tesisinde imha
edin!
Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar Avrupa Direktifi'ne
2012/19/EC ve ulusal hukuka uygun olarak
uygulanmasına riayet edilerek, kullanım ömrünün sonuna
gelen elektrikli ve/veya elektronik cihazların geri
dönüşüm tesisinde bertaraf edilmesi gerekmektedir.
Ekipmanın sorumlu kişisi olarak, onaylanmış toplama
istasyonları hakkında bilgi elde etmek sizin
sorumluluğunuzdadır.
Detaylı bilgi için en yakın ESAB bayisine başvurun.
ESAB size gerekli tüm kaynak koruma araçlarını ve aksesuarları sağlayabilir.
2 GİRİŞ
0463 431 001
- 7 -
© ESAB AB 2016
2 GİRİŞ
U6 veya U8
2
ile birleştirilen Mig 4004i Pulse; MMA, TIG, MIG/MAG ve pulse MIG'yi
destekleyen eksiksiz bir çoklu işlem paketi sunar.
Güç kaynağı, tel besleme ünitesi Aristo® Feed 3004/4804 veya Aristo® YardFeed 2000 ve
COOL 1 soğutma ünitesi ile kullanım için tasarlanmıştır. Aristo® Feed 3004/4804, Aristo® U6
paneli ve Aristo® U8
2
askısı olarak isteğe bağlı iki işlevsel çözüm ile sunulur. Aristo®
YardFeed 2000, Aristo® U6 paneli ile kullanılabilir.
Ürün için ESAB aksesuarlarını bu kılavuzun "AKSESUARLAR" bölümünde
bulabilirsiniz.
2.1 Donanım
Güç sistemi şunlarla birlikte verilir:
Topraklama pensi olan 5 m dönüş kablosu
kaynaklama güç kaynağı kullanım kılavuzu
3 TEKNİK VERİLER
0463 431 001
- 8 -
© ESAB AB 2016
3 TEKNİK VERİLER
Mig 4004i Pulse
Şebeke voltajı 380-460 V, ±%10, 3~ 50/60 Hz
Şebeke beslemesi S
scmin
5.8 MVA
Ana akım I
max
19 A
Yüksüz güç 99 W
Ayar aralığı (DC)
MIG/MAG 16 A/14,8 V - 400 A/34 V
MMA 16 A/20,6 V - 400 A/36 V
TIG 4 A/10,2 V - 400 A/26 V
MIG/MAG durumunda izin verilen yük
%60 görev döngüsü 400 A/34,0 V
%100 görev döngüsü 300 A/29,0 V
MMA durumunda izin verilen yük
%60 görev döngüsü 400 A/36,0 V
%100 görev döngüsü 300 A/32,0 V
TIG durumunda izin verilen yük
%60 görev döngüsü 400 A/26,0 V
%100 görev döngüsü 300 A/22,0 V
Azami akımda güç faktörü 0,95'den
Azami akımda yeterlilik 89,5 %
Açık devre voltajı 55 V
Çalışma sıcaklığı -10 - 40°C (14 - 104°F)
Taşıma sıcaklığı -20 - 55°C (-4 - 131°F)
Rölanti konumundaki sabit ses basıncı <70 dB (A)
Boyutlar u×g×y 445 × 250 × 380 mm (24,0 × 9,8 × 15 inç)
Ağırlık 45 kg (96 lbs)
İzolasyon sınıfı H
Koruma sınıfı IP 23
Uygulama sınıflandırması
Şebeke besleme, S
sc min
IEC 61000-3-12'ye uygun olarak üzerinde asgari kısa devre gücü.
Görev döngüsü
Görev döngüsü, kaynak yapabileceğiniz veya aşırı yüklenmeden belirli bir yüklemede
kesebileceğiniz bir on dakikalık bir sürenin yüzdesi olan süre anlamına gelir. Görev döngüsü,
40°C/104°F veya daha düşük sıcaklıklar için geçerlidir.
Koruma sınıfı
IP kodu koruma sınıfını belirtir, yani katı nesneler veya suyun nüfuzuna karşı koruma
derecesi.
IP23 ile işaretlenmiş cihaz ve dış mekan kullanımı için tasarlanmıştır.
3 TEKNİK VERİLER
0463 431 001
- 9 -
© ESAB AB 2016
Uygulama sınıfı
sembolü güç kaynağının yüksek elektrik tehlikesi olan yerlerde kullanılmak üzere
tasarlanmış olduğunu gösterir.
4 MONTAJ
0463 431 001
- 10 -
© ESAB AB 2016
4 MONTAJ
Kurulum mutlaka bir profesyonel tarafından yapılmalıdır.
DİKKAT!
Bu ürün endüstriyel kullanım için tasarlanmıştır. Ev ortamında bu ürün radyo
parazitine neden olabilir. Gerekli önlemleri almak kullanıcının sorumluluğundadır.
4.1 Yerleştirme
Kaynaklama güç kaynağını, hava giriş ve çıkışları engellenmeyecek şekilde yerleştirin.
4.2 Kaldırma talimatları
4.3 Şebeke besleme
NOT!
Şebeke besleme gereksinimleri
Bu donanım, kullanıcı beslemesi ile şebeke sistemi arasında olan girişim
noktasındaki kısa devre gücünün S
scmin
değerinden büyük veya eşit olması
koşuluyla IEC 61000-3-12 ile uyumludur. Gerekirse dağıtım şebeke operatörüne
danışarak ekipmanın S
cmin
'e eşit ya da daha büyük bir kısa devre gücü ile
sadece bir kaynağa bağlı olduğundan emin olmak ekipmanı monte edenin veya
kullanıcısının sorumluluğundadır. TEKNİK VERİLER bölümündeki teknik bilgilere
bakın.
NOT!
Güç kaynağına, bir jeneratörden güç sağlanabilir. Daha fazla bilgi için, yetkili
ESAB servis personeline başvurun.
4 MONTAJ
0463 431 001
- 11 -
© ESAB AB 2016
Ünitenin, doğru şebeke güç kaynağı voltajına bağlı olduğundan ve doğru sigorta boyutu ile
korunduğundan emin olun. Düzenlemelere uygun bir koruyucu topraklama bağlantısı
yapılmalıdır.
A. Besleme bağlantısı bilgilerini içeren anma
değeri plakası
Önerilen sigorta boyutları ve minimum kablo alanı
Mig 4004i Pulse
Şebeke voltajı 380-460 V, +/- %10, 3~50/60 Hz
Şebeke kablo kesiti
4C 10 Awg (4G4 mm
2'den
)
Faz akımı I
eff
Uin 380 V 20 A
Dalgalanmaya dayanıklı sigorta 20 A
CMCB dalgalanmalı sigorta 25 A
Faz akımı I
eff
Uin 400 V 19,2 A
Dalgalanmaya dayanıklı sigorta 20 A
CMCB dalgalanmalı sigorta 25 A
Faz akımı I
eff
Uin 415 V 18 A
Dalgalanmaya dayanıklı sigorta 20 A
CMCB dalgalanmalı sigorta 20 A
Faz akımı I
eff
Uin 440 V 17,6 A
Dalgalanmaya dayanıklı sigorta 20 A
CMCB dalgalanmalı sigorta 20 A
Faz akımı I
eff
Uin 460 V 17 A
Dalgalanmaya dayanıklı sigorta 20 A
CMCB dalgalanmalı sigorta 20 A
NOT!
Yukarıda gösterilen şebeke elektrik kablosu alanları ve sigorta boyutları İsveç
mevzuatına uygundur. Güç kaynağını ilgili ulusal mevzuata uygun olarak kullanın.
4 MONTAJ
0463 431 001
- 12 -
© ESAB AB 2016
Şebeke kablosunun montajı
Şebeke kablosunun değişmesi gerekiyorsa alt plakaya giden topraklama bağlantısı doğru bir
şekilde yapılmalıdır. Yan paneli sökme ve şebeke kablosu montajı ile ilgili bilgi almak için
yukarıdaki resimlere göz atın. Bu bağlantı noktasına başka kablo takılmamalıdır.
4 MONTAJ
0463 431 001
- 13 -
© ESAB AB 2016
Bağlantı talimatı
Güç kaynağı, şebeke kablosu ile birlikte soket bağlantılı ve 400 V onaylı olarak verilir. Başka
bir şebeke voltajı gerekirse baskılı devre kartındaki kablo, doğru pime taşınmalı (yukarıdaki
resme bakın) ve şebeke kablosu ile soket ilgili ulusal düzenlemelere göre değiştirilmelidir. Bu
işlemin, yeterli elektrik sistemi bilgisine sahip kişiler tarafından gerçekleştirilmesi zorunludur.
Bu işlem gerçekleştirilirken güç kaynağının şebeke bağlantısı kesilmelidir.
5 ÇALIŞTIRMA
0463 431 001
- 14 -
© ESAB AB 2016
5 ÇALIŞTIRMA
Cihazın kullanımı için genel güvenlik düzenlemelerini bu kılavuzun "GÜVENLİK"
bölümünde bulabilirsiniz. Cihazı kullanmaya başlamadan önce bunu dikkatlice
okuyun!
UYARI!
Cihazı güvene alın - özellikle
zemin düz değil ise veya eğimli
ise.
NOT!
Mig kısa darbe işleminde olası en iyi sonucu almak için kaynaklama ve dönüş
kabloları 10 m'yi (33 ft) aşmamalıdır.
5 ÇALIŞTIRMA
0463 431 001
- 15 -
© ESAB AB 2016
5.1 Bağlantılar ve kontrol cihazları
1. Şebeke güç kaynağı anahtarı, 0/1 5. Pozitif kaynaklama terminali: Kaynak
kablosu
2. Tel besleme ünitesi veya uzaktan kontrol
ünitesi bağlantısı
6. Negatif kaynaklama terminali: Dönüş
kablosu
3. LED göstergesi, termal koruma 7. Besleme ünitesine giden besleme voltajı
(42 V) için sigorta (10 A)
4. LED göstergesi, güç kaynağı AÇIK 8. Şebeke kablosu
5.2 Simgeler
Uzaktan kontrol ünitesi
(2)
Aşırı ısınma (3)
Güç kaynağı AÇIK (4)
5.3 Kaynaklama ve dönüş kablosu bağlantısı
Güç kaynak sisteminde, kaynaklama ve dönüş kabloları için bir pozitif terminal (+) ve bir
negatif terminal (-) olmak üzere iki çıkış vardır.
Dönüş kablosunu güç kaynağının negatif terminaline bağlayın. Dönüş kablosu kontak klipsini
parçasına sabitleyin ve parçası ile güç kaynağındaki dönüş kablosu çıkışı arasında iyi bir
temas olmasını sağlayın.
Bağlantı seti kabloları için önerilen maksimum akım değerleri
I
maks.
Kablo kesiti Kablo uzunluğu
450 A (%60 görev döngüsü)
70 mm
2'den
2 - 35 m
(6,6 ft - 114,8 ft)
350 A (%100 görev döngüsü)
550 A (%60 görev döngüsü)
95 mm
2'den
2 - 35 m
(6,6 ft - 114,8 ft)
430 A (%100 görev döngüsü)
5 ÇALIŞTIRMA
0463 431 001
- 16 -
© ESAB AB 2016
Görev döngüsü
Görev döngüsü, kaynak yapabileceğiniz veya aşırı yüklenmeden belirli bir yüklemede
kesebileceğiniz bir on dakikalık bir sürenin yüzdesi olan süre anlamına gelir. Görev döngüsü
40°C (104°F) için geçerlidir.
5.4 Güç kaynağının açılıp/kapatılması
Anahtarı (1), "1" konumuna çevirerek güç kaynağını açın. Anahtarı (1), "0" konumuna
çevirerek güç kaynağını kapatın. Kaynaklama verileri, şebeke beslemesinin anormal bir
şekilde kesilmesine veya güç kaynağının normal bir şekilde kapatılmasına bakılmaksızın
saklanır. Böylece ünite tekrar açıldığında kaynaklama verileri kullanılabilir.
5.5 Fan kontrolü
Güç kaynağı bir zaman devresine sahiptir. Bu devre, kaynaklama işlemi durduktan ve ünite
enerji tasarrufu moduna geçtikten sonra fanı 6,5 dakika boyunca çalıştırır. Kaynaklama işlemi
yeniden başladığında fanlar tekrar çalışmaya başlar. Fanlar, 150 A'ya kadar kaynak akımları
için düşük hızda; daha yüksek akımlar için ise tam hızda çalışır.
DİKKAT!
Fanlar, güç kaynağının aşırı ısınmasını önlemek için herhangi bir zamanda
çalışmaya başlayabilir.
5.6 Termal koruma
Kaynaklama güç kaynağı, içerideki sıcaklık çok yükselirse devreye giren termal koruma
sistemine sahiptir. Böyle bir durum oluştuğunda kaynak akımı engellenir ve kontrol panelinde
bir arıza kodu görüntülenir. Sıcaklık, normal çalışma sıcaklığına düştüğünde termal koruma
otomatik olarak sıfırlanır.
5.7 VRD (Voltaj Azaltma Cihazı)
VRD fonksiyonu, kaynak yapılmadığında, açık devre geriliminin 35 V değerini aşmaması
sağlar. VRD işlevi etkinleştirildiğinde VRD LED'i yanar. VRD işlevi, kalifiye bir servis
teknisyeni tarafından ESAT ile etkinleştirilmelidir.
Sistem kaynağın başladığı duyumunu aldığı zaman VRD fonksiyonu engellenir.
5.8 Uzaktan kontrol ünitesi
Uzaktan kontrol ünitesinin çalışması ile ilgili bilgi almak için kontrol paneli kullanım
kılavuzuna göz atın.
5.9 MIG/MAG ve kendinden kılıflı çekirdekli tel kaynağı
Bir ark sürekli beslenen bir teli eritir. Kaynak havuzu gaz örtüsü tarafından korunur.
MIG/MAG ve kendinden korumalı çekirdekli tel kaynağı için güç kaynağı şunlarla birlikte
verilir:
Tel besleme ünitesi
Kaynak şaluması
Güç sistemi ile tel besleme ünitesi arasındaki bağlantı kablosu
koruyucu gaz şişesi
6 BAKIM
0463 431 001
- 17 -
© ESAB AB 2016
6 BAKIM
NOT!
Düzenli bakım, emniyetli ve güvenilir bir çalışma için önemlidir.
Sadece yeterli elektrik bilgisine sahip kişiler (yetkili personel) kaynak ekipmanındaki bağlama
veya servis, bakım ya da onarım çalışmalarını yürütmek için emniyet plakalarını çıkarabilir.
Soğutma ünitesi ile ilgili bilgi almak için soğutma ünitesi kullanım kılavuzuna göz atın.
DİKKAT!
Müşteri, garanti süresi içinde hata düzeltmek amacıyla ürün üzerinde herhangi bir
çalışma yaparsa, tedarikçinin tüm garanti taahhütleri uygulamasına son verilir.
6.1 Muayene ve temizlik
Güç kaynağının kirden arınmış olduğunu düzenli şekilde kontrol edin.
Güç kaynağı, düzenli olarak düşük basınçlarda kuru basınçlı hava kullanılarak üflemeli
şekilde temizlenmelidir. Kirli ortamlarda daha sık temizlenmelidir.
Aksi takdirde giriş/çıkış tıkanarak aşırı ısınmaya neden olabilir. Bu durumu önlemek için hava
filtresi düzenli olarak temizlenmelidir. Filtre, büyük ve küçük tel örgülerden yapılmıştır. Büyük
tel örgünün güç kaynağının en üst kısmına; küçük tel örgünün ise güç kaynağının en
kısmına takıldığından emin olun.
Toz filtresinin değiştirilmesi ve temizlenmesi:
1. Toz filtresini şekildeki gibi serbest bırakın.
2. Filtreyi basınçlı hava (düşük basınç) ile üflemeli şekilde temizleyin.
3. En ince tel örgüye sahip filtrenin ızgaraya doğru yerleştirildiğinden emin olun.
4. Filtreyi yeniden takın.
6.2 Kaynak şaluması
Aşınan parçalar, sorunsuz bir kaynak işlemi gerçekleştirmek için düzenli olarak temizlenmeli
ve değiştirilmelidir.
7 SORUN GİDERME
0463 431 001
- 18 -
© ESAB AB 2016
7 SORUN GİDERME
Yetkili bir servise göndermeden önce aşağıdaki önerilen kontrolleri ve muayeneleri deneyin.
Arıza tipi İşlemler
Ark yok. Şebeke güç besleme anahtarının açık
olup olmadığını kontrol edin.
Şebeke, kaynak akımı ve dönüş
kablolarının doğru şekilde bağlandığından
emin olun.
Doğru akım değerinin ayarlanmış olup
olmadığını kontrol edin.
Şebeke güç besleme sigortalarını kontrol
edin.
Kaynaklama işlemi sırasında kaynak akımı
kesiliyor
Termal koruma sisteminin çalışıp
çalışmadığını kontrol edin (ön kısımdaki
(3) turuncu LED ile gösterilir)
LED göstergesi güç kaynağı (4)
yanmıyorsa şebeke güç kaynağı
sigortalarını kontrol edin.
Dönüş kablosunun doğru sabitlenmiş olup
olmadığını kontrol edin.
Termal koruma sistemi sık sık devreye giriyor Hava filtrelerinin tıkalı olup olmadığını
kontrol edin.
Güç kaynağı ile ilgili nominal verilerin
geçilmemesini sağlayın (örn. ünitenin
aşırı yüklü olup olmadığı).
Ortam sıcaklığının nominal görev
döngüsü 40°C/104°F sıcaklığının
üzerinde olmadığından emin olun.
Zayıf kaynak performansı. Kaynak akımı ve dönüş kablolarının
doğru bağlandığından emin olun.
Doğru akım değerinin ayarlanmış olup
olmadığını kontrol edin.
Doğru kaynak tellerinin kullanıldığından
emin olun.
Şebeke güç besleme sigortalarını kontrol
edin.
Kaynak şalumasının tetiğine basınca hiçbir
şey olmuyor.
Güç kaynağının arka kısmındaki sigortayı
kontrol edin.
Kaynaklama ve dönüş kablolarının hasarlı
olup olmadığını kontrol edin.
Tel beslemesinin doğru çalıştığından emin
olun. Tel beslemesi kullanım kılavuzuna
göz atın.
8 YEDEK PARÇA SİPARİŞİ
0463 431 001
- 19 -
© ESAB AB 2016
8 YEDEK PARÇA SİPARİŞİ
DİKKAT!
Onarım ve elektrik işleri yetkili bir ESAB servis teknisyeni tarafından yapılmalıdır.
Sadece ESAB orijinal yedek ve aşınma parçalarını kullanın.
Mig 4004i Pulse, uluslararası ve Avrupa standartları IEC-/EN 60974-1 ile IEC-/EN
60974-10'a uygun olarak tasarlanmış ve test edilmiştir. Ürünün hala bahsedilen standartlara
uygun olduğundan emin olmak servisi gerçekleştiren servis ya da onarım biriminin görevidir.
Yedek parçalar en yakın ESAB bayiinden sipariş edilebilir, bu belgenin arka kapağına bakın.
Sipariş verirken, lütfen ürün tipini, seri numarasını, tanımı ve yedek parça listesine uygun
olarak yedek parça numarasını belirtin. Bu gönderiyi kolaylaştırır ve doğru teslimatı
güvenceye alır.
DEVRE ŞEMASI
0463 431 001
- 20 -
© ESAB AB 2016
DEVRE ŞEMASI
/