KitchenAid KCZWX 20900L Kullanici rehberi

Tip
Kullanici rehberi
Kullanım Talimatları
Cihazı kullanmadan önce 4
Çevreyi koruma 4
Önlemler ve genel tavsiyeler 6
Temel özellikler 7
Temel bileşenler 7
Elektronik Kontrol 8
Ana kontrol paneli 8
Açma ve kapama 10
Farklı gereksinimler için sıcaklığı ayarlama 11
Göstergedeki bilgi ve arıza mesajları 11
Özelleştirme ve Dil Ayarları 12
Menü aracılığıyla devreye alınan özel işlevler 13
Menü temel ayarları 15
İç Tasarım (yerleşim, ayarlama, çıkarma) 18
Aydınlatma 18
Çoklu sıcaklık bölmesinin kullanımı 19
Şarapların saklanması - Genel talimatlar 19
Şarapların saklanması - Şarap saklama sıcaklığı 20
Şarapların saklanması - Saklama süresi 21
Şarapların saklanması - Tüketim sıcaklığı 21
Şarapların saklanması - Şişelerin yerleştirilmesi 22
Taze gıda saklama önerileri 23
Dondurulmuş gıda saklama önerileri 23
Gıda saklama için önerilen süreler 24
Bakım ve Temizlik 26
Havalandırma ızgarası, filtresi ve kondansör temizliği 26
Arıza giderme kılavuzu 27
Göstergede görüntülenen arıza belirtileri 28
Satış Sonrası Servisi 29
Menü Haritası - İşlevler 30
Menü Haritası - Ayarlar 31
4
Bu cihaz evde ve aşağıdakiler gibi benzer uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır:
- dükkan, yeri ve diğer çalışma ortamlarında personel mutfak alanları;
- çiftlik evleri ve otel, motel ve diğer konut tipi ortamlardaki müşteriler tarafından;
- pansiyon türü ortamlarda;
Cihazınızı en iyi şekilde kullanmak için, ürün açıklamasını ve kullanışlı tavsiyeleri içeren çalıştırma
talimatlarını dikkatle okuyun.
Bu talimatları daha sonra başvurmak üzere saklayın.
1. Cihazı paketinden çıkardıktan sonra, hasarlı olmadığından ve kapağının düzgün bir şekilde
kapandığından emin olun. Olabilecek herhangi bir hasar, cihaz teslim alındıktan sonra 24 saat içerisinde
satıcıya bildirilmelidir.
2. Soğutucu devresinin tam etkinlik kazanması için, cihazı çalıştırmadan önce en az iki saat bekleyin.
3. Kurulum ve elektrik bağlantısı kalifiye bir teknisyen tarafından, üretici firmanın talimatlarına göre ve
yerel güvenlik kurallarına uygun şekilde yapılmalıdır.
4. Kullanmadan önce cihazın içini temizleyin.
Cihazı kullanmadan önce
1. Ambalaj
Ambalaj malzemeleri %100 geri dönüşümlüdür ve geri dönüşüm simgesi taşır İmha konusunda yerel
yönetmeliklere uygun hareket edin. Olası tehlike kaynağı olduklarından, ambalaj malzemelerini (plastik
poşetler, polistren parçalar vb.) çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza edin.
2. Hurda/Atık
Cihaz, geri dönüşümlü malzemelerden üretilmiştir.
Bu cihaz, 2002/96/EC sayılı Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları (WEEE) ile ilgili Avrupa Direktifine
uygun olarak işaretlenmiştir. Cihazın doğru bir şekilde imhasını sağlamakla, çevre ve insan sağlığı için
muhtemel olumsuz sonuçları önlemeye katkıda bulunmuş olursunuz.
Cihaz veya ilgili dokümanlar üzerindeki simgesi, bu cihazın ev çöpü gibi atılmaması, elektrikli ve
elektronik ekipmanların geri dönüşümü için özel bir toplama merkezine götürülmesi gerektiğini belirtir.
Cihaz hurdaya çıkarılırken, güç kablosunu keserek cihazı kullanılmaz hale getirin ve çocukların kolayca
içine tırmanıp kapalı kalamayacağı şekilde kapakları ve rafları çıkarın.
Cihazı atıkların imhasına ilişkin yerel tüzüklere uygun bir şekilde, özel toplama noktalarına götürerek
bertaraf edin; çocuklara yönelik bir tehlike arz etmemesi için cihazı birkaç gün için bile gözetimsiz halde
bırakmayın.
Bu cihazın kullanımı, geri kazanımı ve geri dönüşümüyle ilgili ayrıntılı bilgi için, ilgili yerel makamlarla,
çöp toplama hizmetleriyle veya cihazı satın aldığınız yer ile temasa geçin.
Bilgi:
Bu cihaz CFC içermez. Soğutucu devresi R134a (HFC) veya R600a (HC) içerir (cihazın içindeki bilgi
etiketine bakın).
İzobütan (R600a) bulunan cihazlar: İzobütan, çevreye olumsuz etkisi olmayan doğal bir gazdır, ancak
yanıcıdır. Bu nedenle, soğutma devresinin borularının hasarlı olup olmadığının kontrol edilmesi zorunludur.
Bu ürün, Kyoto Protokolü kapsamındaki Florlu Sera Gazlarını içerebilir; soğutma gazı, hermetik olarak
kapalı bir sistemin içindedir.
Soğutma gazı: R134a’nın Küresel Isıtma Potansiyeli (GWP) 1300’dür.
Cevre koruma önerileri
5
Uygunluk beyanı
Bu cihaz, yiyecek muhafazası için tasarlanmış ve 1935/2004 sayılı Yönetmeliğe (CE) uygun şekilde
üretilmiştir.
Bu cihaz aşağıdakilere uygun olarak tasarlanmış, üretilmiş ve pazarlanmıştır:
- 2006/95/CE “Düşük Voltaj” Direktifi’nin güvenlik amaçları (73/23/CEE ve müteakip düzeltmelerin
yerine geçen);
- “EMC” 2004/108/AT Direktifinin koruma ile ilgili gereksinimlerine.
Cihazın elektrik emniyeti sadece, onaylı bir topraklama sistemine doğru şekilde bağlanmışsa
garanti edilebilir.
Çevre koruma önerileri
KURULUM
Cihazın taşınması ve kurulumu iki veya daha fazla
kişi ile yapılmalıdır.
Cihazı hareket ettirirken zemine (ör. parkelere)
hasar vermemeye dikkat edin.
Cihazın, kurulum işlemi esnasında güç kablosuna
hasar vermemesine dikkat edin.
Cihazın bir ısı kaynağının yakınında olmadığından
emin olun.
Yeterli miktarda havalandırma sağlandığından emin
olmak için, cihazın her iki tarafında boşluk bırakın
ve montaj talimatlarına uyun.
Cihazın havalandırma menfezlerinin tıkanmamasına
dikkat edin.
Cihazın soğutucu devresinin borularına zarar
vermeyin.
Cihazı ağırlığını taşıyacak kadar güçlü bir zemin
üzerine, ebadına ve kullanımına uygun bir yere
kurun ve dengeleyin.
Cihazı kuru ve iyi havalandırılan bir yere kurun.
Cihaz, bilgi etiketinde belirtilen iklim sınıfına göre
belirli sıcaklık aralıklarında çalışmak üzere
tasarlanmıştır. Cihaz belirtilen değer aralığının
dışındaki bir sıcaklıkta uzun süre kalırsa, düzgün
bir şekilde çalışmayabilir.
Bilgi etiketinde belirtilen gerilim değerinin,
evinizdeki gerilime uygun olup olmadığını kontrol
edin.
Tekli/çoklu adaptör veya uzatma kablosu
kullanmayın.
Su şebekesine bağlamak için, önceki cihazınıza ait
boruyu değil, yeni cihazınızla birlikte verilen
boruyu kullanın.
Elektrik kablosu üzerindeki değişiklikler veya kablo
değiştirme işlemi, sadece nitelikli personel
tarafından veya Satış Sonrası Servisi tarafından
yapılmalıdır.
Cihazın elektrik bağlantısını, fişini prizden çekerek
veya priz hattına takılacak iki kutuplu bir anahtar
vasıtasıyla kesmek mümkün olmalıdır.
GÜVENLİK
Bu cihazın içerisinde yanıcı yakıt içeren aerosol
kutuları gibi patlayıcı maddeler saklamayın.
Bu veya diğer elektrikli cihazların etrafında petrol,
yanıcı sıvılar veya gazlar muhafaza etmeyin ya da
kullanmayın.
Dumanları yangına veya patlamaya neden olabilir.
Buz çözme sürecini hızlandırmak amacıyla üretici
şirket tarafından önerilenlerin dışında mekanik,
elektrikli veya kimyasal bir yöntem kullanmayın.
Üretici firma tarafından açıkça izin verilmiş türde
olmayan elektrikli cihazları buzdolabının içine
koymayın ve içinde kullanmayın.
Bu cihaz, cihazın güvenli kullanımını sağlayacak
sorumlu bir kişinin denetimi veya talimatı
olmaksızın fiziksel, algısal veya zihinsel kapasitesi
düşük, tecrübeleri ve bilgisi olmayan kişiler ve
çocuklar tarafından kullanılmak üzere
tasarlanmamıştır.
Çocukların cihazda sıkışmalarını ve boğulmalarını
önlemek için, cihazla oynamalarına veya cihaz
içinde saklanmalarına izin vermeyin.
Buz paketlerinin (bazı modellerde) içeriklerini
(toksik değildir) yutmayın.
Soğuk yanıklarına neden olabileceğinden, buz
küplerini veya buzlu şekerleri dondurucudan
çıkardıktan hemen sonra yemeyin.
KULLANIM
Herhangi bir bakım veya temizlik işlemine
başlamadan önce, cihazın fişini prizden çekin veya
elektrik beslemesiyle bağlantısını kesin.
Otomatik buz yapıcı ve su dağıtıcısıyla donatılmış
olan tüm cihazlar, sadece içme suyu veren bir su
kaynağına bağlanmalıdır (şebeke suyunun basıncı
0,17 ila 0,81 Mpa (1,7 ila 8,1 bar) arasında
olmalıdır). Su beslemesine doğrudan bağlanmamış
olan otomatik buz makineleri ve/veya su pınarları,
sadece içme suyu ile doldurulmalıdır.
Soğutucu bölmesini sadece taze yiyecekleri
saklamak için, dondurucu bölmesini ise sadece
donmuş yiyeceklerin saklanması, taze yiyeceklerin
dondurulması ve buz küplerinin yapılması için
kullanın.
Kırılabilecekleri için, içi sıvı dolu cam kapları
dondurucu bölmesine koymayın.
Sarılmamış olan yiyecekleri, soğutucu veya
dondurucu bölmesinin yüzeylerine doğrudan
temas edecek şekilde yerleştirmekten kaçının.
Yukarıdaki öneri ve önlemlere uyulmaması
durumunda Üretici firma hiçbir sorumluluk kabul
etmez.
İklim Sınıfı Ortam
Sıcaklığı (°C)
Ortam
Sıcaklığı (°F)
SN 10 ile 32 arası 50 ile 90 arası
N 16 ile 32 arası 61 ile 90 arası
ST 16 ile 38 arası 61 ile 100 arası
T 16 ile 43 arası 61 ile 110 arası
Önlemler ve genel tavsiyeler
6
7
Özel tasarım
Üçlü soğutucu sistem ve iç bölmelerin etkin şekilde
ayrılması, her bölme için en uygun saklama
koşullarını garanti eder
Elektronik kontrol, sıcaklık ve nem düzeylerinin
devamlı olarak kullanıcı tarafından seçilen düzeyde
kalmasını sağlar
Çift kompresör, üç bölmenin her biri için
birbirinden bağımsız şekilde sıcaklığının ve
neminin ayarlanmasını sağlar: Cantina, Şarap
Dolabı ve Çoklu Sıcaklık
Çoklu sıcaklık bölmesinin üç farklı işlev modu
bulunur: dondurucu, soğutucu ve Dynamic
bölmesi
Tek başına veya gömme kurulum
İnteraktif menü cihaz işlevlerinin ve çalışmayla
ilgili mesajların görüntülendiği ekranın
kişiselleştirilmiş yönetimine izin verir
Tatil veya uzun süreli kullanılmama durumlarında
tüketimin en iyi hale getirilmesi
Kaliteli alüminyum kaplamalı paslanmaz çelik
yüzeyler
Patentli menteşe sistemi kapağın otomatik
kapanmasını sağlar
Yumuşak kapanma sistemli çoklu sıcaklık bölmesi
çekmecesi
LED sistemli spot aydınlatma
Duvara sabitlemek için köşebentlerle devrilme
önleyici sistem.
Temel özellikler
1 Menüyle birlikte Şarap Dolabı
ve TriMode kontrol panelleri
2 Kolayca çıkarılabilmesi için
tekerlek üzerine monte
edilmiş kayan şişe rafları
3 Cantina alanı kontrol paneli
4 Şarap Dolabı
5 Çoklu sıcaklık çekmecesi
Dondurucu, Soğutucu veya
Dynamic 0° bölmesi olarak
çalışabilir
6 Sıcaklık göstergesi
7 Sesli uyarıları
8 Yenilikçi aydınlatma
9 Otomatik kapak ve çekmece
kapanması
Cantina
Şarap Dolabı
Temel bileşenler
Çoklu sıcaklık
1
7
8
9
6
2
3
4
5
8
Yenilikçi elektronik kontrol sistemi, üç bölmede de sabit sıcaklığı korur ve kontrol panelinde sıcaklığı
görüntüler. Ayrıca, farklı işlevlerin özel ayarı sayesinde kontrol sistemiyle kullanıcı etkileşimi ve cihaz
arızaları durumunda sesli ve/veya görüntülü alarmlar verilmesini sağlar.
Elektronik kontrol
1
2
3
4
5
7
8
9
6
Ana kontrol paneli
1
Ünite
Cihazın tamamen kapanmasını veya açılmasını sağlar (üç saniye
basın).
2
Cantina
Cantina bölmesinin tek başına açılıp kapanmasını sağlar (3 saniye
basın)
3
Menü
Cihaz işlevler menüsüne erişimi sağlar.
4
Yukarı/aşağı
Şarap Dolabı
Yukarı ve Aşağı tuşlarını kullanarak buzdolabının ayarlanmış
sıcaklığını değiştirmek ve etkileşimli menüde gezinmek mümkündür.
5
Gösterge
Şarap Dolabı ve Çoklu sıcaklık bölmelerinin sıcaklığını, tarih ve saati,
Menü işlevlerini ve görsel mesajları görüntüler.
6
Yukarı/Aşağı
(TriMode)
Yukarı/Aşağı tuşuyla önceden ayarlanmış sıcaklık, seçili işlev moduna
göre (dondurucu, soğutucu, Dynamic 0°) değiştirilebilir.
7
Enter
Menü’de yapılan devreye almaları veya devreden çıkarmaları onaylar.
8
Alarm
Otomatik buz üretiminin devreye alınmasını veya devreden
çıkarılmasını sağlar.
9
Lamba
Kapak kapalıyken de Şarap Dolabı ve Cantina bölmelerinin
ışıklandırılmasını sağlar. Devreye alındıktan sonra üst bölmenin ışığı 6
saat sonra otomatik olarak söner.
9
j
l
m
k
Ana kontrol paneli
10
Gösterge
Şarap Dolabı bölmesinin sıcaklığını gösterir.
11
Yukarı/Aşağı
Şarap Dolabı
Yukarı ve Aşağı tuşlarını kullanarak Cantina bölmesi için ayarlanmış
sıcaklığı değiştirmek mümkündür.
12
Şarap Dolabı
Yalnızca Şarap Dolabı bölmesinin açılmasını ve kapatılmasını sağlar
(üç saniye basın).
13
Nem
Şarap Dolabı bölmesindeki nemin, üç ayardan biri seçilerek
ayarlanmasını sağlar: Yüksek (HI), Orta (A), Düşük (LO).
10
ma ve kapama
İlk çalıştırma
Cihaz, elektrik gücü kaynağına bağlandığında
ancak henüz açılmamışken gösterge aşağıdaki
mesajı gösterir
Bu, cihaza elektrik sağlandığı ve paneldeki tüm
tuşların kapalı olduğu uyarısını vermek için bir
güvenlik mesajıdır.
Bütün cihaz bölmelerini açmak için Ünite
tuşuna üç saniye boyunca basın.
Şarap Dolabı bölmesini kapatma
Cihazın tüm bölmelerini açtığınızda ilgili tuşa üç
saniye basarak yalnızca şarap dolabını
kapatabilirsiniz.
Çoklu sıcaklık bölmesi her zaman açıktır ve cihazı
tamamen kapatmadığınız sürece kapatamazsınız.
Şarap Dolabı bölmesini tekrar
açma
İlgili tuşa tekrar üç saniye basın.
Tamamen kapatma
Temizlik veya bakım işlemi için üniteyi tamamen
kapatmak üzere, üç saniye boyunca Ünite tuşuna
basın.
Bunun yanı sıra fişi prizden çıkarın ve ona güç
sağlayan omnipolar anahtarı kapatın.
Uzun kapalı kalma süreçleri
Cihazı tamamen kapattıktan ve fişini prizden
çektikten sonra içindeki her şeyi boşaltın,
temizleyin ve kurulayın. Hoş olmayan kokuların
oluşmasını engellemek için kapakları ve
çekmeceleri aralık bırakın.
Ayarların yanlışlıkla değiştirilmesini engellemek
için belli bir süre sonunda tuş takımı otomatik
olarak kilitlenir ve göstergede “keypad locked”
(tuş takımı kilitli) mesajı görüntülenir. T
takımını yeniden etkinleştirmek için Menü ve
Yukarı/Aşağı (Aşağı) tuşlarına eş zamanlı olarak
üç saniye basın.
İlk çalıştırmada Standby (Bekleme) mesajı
görüntülenmiyorsa bu, cihazın soğutma işlemine
zaten başlamış olduğunu gösterir. Bu durumda
Alarm tuşuna basarak muhtemel sesli
uyarıları devreden çıkarın, kapağı kapatın ve
ayarlanan sıcaklığa erişene kadar bekleyin.
İlk çalıştırma sırasında, varsayılan sıcaklığa
erişene kadar fabrika ayarlarını değiştirmek
için Menüyü kullanamazsınız. Ancak saati ve
tarihi derhal ayarlamak mümkündür. Bazı özel
işlevleri etkinleştirmek için bu değişkenler
gerekir.
Yalnızca Cantina ve Şarap Dolabı bölmesi
kapatılırsa ilgili fan, hoş olmayan kokuların ve
küfün oluşmasını engellemek için bağımsız
olarak çalışır.
11
Farklı gereksinimler için sıcaklığı ayarlama
Farklı bölmelerde sıcaklığı ayarlamak için,
yukarı/aşağı tuşunu kullanın. Farklı bölmelerde
sıcaklığı ayarlamak üzere ayarlamak istediğiniz
bölme için yukarı/aşağı tuşunu kullanın.
“Keypad locked” (tuş takımı kilitli) mesajı
görüntülenirse Menü ve Yukarı/Aşağı
tuşlarına eş zamanlı olarak 3 saniye boyunca basın.
Şaraplar bölmesi
Her model fabrikadan çıkmadan önce özenle test
edilmiş, yüksek performans ve düşük tüketim
harcayacak şekilde ayarlanmıştır.
Şarap saklama için ideal sıcaklık saklamak
istediğiniz şarabın türüne, saklama yöntemine
(saklama ve tüketim için Şarap Dolabı ya da
saklama ve pahalı şişelerin yıllandırılması için
Cantina bölmesi) bağlıdır.
Ayrıca kendi damak zevkinize göre de değişir.
Lütfen bu kılavuzun devamında bulunan şarap
saklama kılavuzuna başvurun.
Gerekirse aşağıdaki şekilde sıcaklıkları
sıfırlayabilirsiniz:
- Cantina Bölmesi:
+10° C ila +18° C (50° F ila 53,6° F).
Varsayılan sıcaklık: +12° C (53,6° F).
- Şarap Dolabı bölmesi:
+4° C ila +12° C (39,2° F ila 53,6° F).
Varsayılan sıcaklık: +10° C (50° F).
Çoklu sıcaklık bölmesi
Çoklu sıcaklık bölmesi, varsayılan olarak
dondurucuya ayarlanmıştır ancak soğutucu veya
Dynamic 0° bölmesi olarak çalışması için de
ayarlanabilir.
Saklama talimatları, özel işlevler ve ayarlarla ilgili
paragrafta verilmiştir.
Gerekirse aşağıdaki şekilde sıcaklıkları
sıfırlayabilirsiniz:
- Dondurucu bölmesi: -15° C ila -22° C (5° F ila -
7,6° F).
Önerilen sıcaklık olan varsayılan sıcaklık: -18°
(0° F)
- Soğutucu bölmesi: +2° C ila +8° C (35,6° F ila
46,4° F).
Önerilen sıcaklık olan varsayılan sıcaklık: +5°
(41° F).
- Dynamic bölmesi: -2° C ila +2° C (28,4° F ila
35,6° F).
Önerilen sıcaklık olan varsayılan sıcaklık:
(32° F).
“Keypad locked” (tuş takımı kilitli) mesajı
görüntülenirse Menü ve Yukarı/Aşağı
tuşlarına eş zamanlı olarak 3 saniye boyunca basın.
Gösterilen sıcaklık, kapaklar sürekli açılırsa
veya oda sıcaklığındaki gıdalar ya da büyük
miktarlardaki gıdalar koyulursa ayarlanan
sıcaklıktan biraz farklı olabilir.
Seçilen sıcaklığa erişilmesi için 6 ila 12 saat
gereklidir.
Entegre kontrol sistemi, ışıklı uyarılar veya gösterge görüntülenen metin mesajları aracılığıyla bilgi verir.
Bilgi uyarısı her zaman sabit yanan bir metin mesajıyla görüntülenirken arıza uyarısı, yanıp sönen bir
metinle görüntülenir.
Bazı arıza uyarılarına eşlik eden sesli uyarı, ana kontrol panelindeki Alarm tuşuna basarak devreden
çıkarılabilir.
Arıza uyarılarının listesi bu kılavuzun arkasında yer alır.
Göstergedeki bilgi ve arıza mesajları
12
Özelltirme ve Dil Ayarları
Vertigo’nuzun işlevlerini çeşitli kullanım ihtiyaçları
için özelleştirmek mümkündür, bunu ana
değişkenleri (Ayarlar) yeniden ayarlayarak veya
özel işlevleri (İşlevler) etkinleştirerek
yapabilirsiniz.
İşlevler, Menü tuşuna basarak ana göstergede
görüntülenebilir.
Yukarı/Aşağı tuşları kullanılabilir işlevler
arasında gezinmenizi sağlar; bu işlevler Enter
tuşuna basarak seçilebilir. Gösterge, geçerli
çalışma durumunu gösterir.
Yukarı/Aşağı tuşlarını kullanarak Enter tuşuna
basıp devreye alınan veya devreden çıkarılan
seçili işlevde gezinmek de mümkündür.
İşlev onaylandıktan sonra, diğer işlevlerin seçilmesi
için ana menü otomatik olarak görüntülenir.
Menü tuşuyla önceki seçime geri dönmek her
zaman mümkündür.
Gösterge ekranında görüntülenen mesajların dili
aşağıdaki işlemler yapılarak değiştirilebilir:
Menü tuşuna basarak Menüye giriş yapın,
Yukarı/Aşağı tuşlarıyla
Ayarları seçin ve Enter
tuşuyla doğrulayın.
Ardından Dil işlevini ve istenilen dili seçin.
Ayarların yanlışlıkla değiştirilmesini engellemek
için belli bir süre sonunda tuş takımı otomatik
olarak kilitlenir ve göstergede “keypad locked”
(tuş takımı kilitli) mesajı görüntülenir.
Tuş takımını yeniden etkinleştirmek için Menü
ve Yukarı/Aşağı (Aşağı) tuşlarına eş
zamanlı olarak üç saniye basın.
13
Özel işlevleri kullanmak üzere menüye erişmek için Menü tuşunu seçin ve Yukarı/Aşağı
tuşunu kullanarak seçimi onaylayın.
Shopping TriMode
İşlev, oda sıcaklığındaki gıdayı Çoklu sıcaklık çekmecesine koymadan en az 24 saat önce veya sıcaklığı bir
miktar yükselmiş olan dondurulmuş gıdayı saklamadan birkaç saat önce etkinleştirilmelidir. İşlev için
ayarlanan çalışma süresi bittiğinde işlev otomatik olarak devreden çıkar.
İşlev daha önceden programlanabilir. Uzun süreli elektrik kesintisinden
sonra işlevin yeniden etkinleştirilmesi gerekir. 1 ila 12 saat öncesine kadar programlanabilir.
Etkinleştirme
Devreden çıkarma
Zaman ayarlamasını programlama
Vacation TriMode
İşlev (büyük ölçüde enerji tasarrufu sağladığı için cihazın uzun süreli kullanılmayacağı zamanlarda
önerilir), Çoklu sıcaklık bölmesinin sıcaklığını, bölme Dondurucu olarak çalışması için ayarlanmışsa -18°C
(46.4°F); soğutucu olarak çalışması için ayarlanmışsa +14°C (57.2°F) yapar. Bölme, Dynamic olarak
ayarlanmışsa işlev etkinleştirilemez. İşlev, uzun süreli elektrik kesintisi durumunda bile devrede kalır.
1’den 90 güne kadar çalışacak şekilde programlamak mümkündür.
Etkinleştirme
Yenide girerek devreden çıkarma
Süreyi programlama
Me aracılığıyla devreye alınan özel işlevler
14
Şişe Soğutucu
Bu işlev, içeceklerin hızlı bir şekilde soğutulması gerektiği zaman içecekleri dondurucu bölmesine koyarak
etkinleştirilebilir.
1 ila 45 dakika arasında bir süreç seçmek mümkündür. En uygun sıcaklığa erişildiği ses uyarıyla belirtilir.
İçecekleri çıkardıktan sonra Alarm tuşuna basarak sesli uyarıyı devre dışı bırakın.
Etkinleştirme
Devreden çıkarma
Süreyi programlama
Sabbath Mode (Tercihe Bağlı)
İşlev, cihazın çalışmasının kapakların açılmasından veya kapanmasından etkilenmemesini gerektiren bazı
önemli gözlemlere uymasını mümkün kılar (termostatik kontrol, iç aydınlatma ve buz yapıcı devre dışı
bırakılır).
Etkinleştirme
Devreden çıkarma
15
Menü tuşunu seçin ve Yukarı/Aşağı tuşuna basarak bu seçimi yapın: .
Çoklu Sıcaklık Seçenekleri
Dondurucu bölmesi, gerekirse soğutma veya Dynamic 0° çalışma modlarına çevrilebilir.
Soğutucu işlevini etkinleştirme
Dynamic 0° işlevini etkinleştirme
Dondurucu işlevini eski haline çevirme
Varsayılan Ayar
Bu, varsayılan fabrika ayarlarını sıfırlama ve önceki değişiklikleri iptal etme imkanı sunar.
Varsayılan ayarları sıfırlama
DİKKAT: Varsayılan ayarlar sıfırlanırsa daha önceden Soğutucu veya Dynamic 0° olarak ayarlanmış
olabileceğinden Çoklu sıcaklık bölmesinin çalışma seçimini yeniden etkinleştirmek gerekir.
Tarihi Ayarlama
Gösterge, gg:aa:yy (gün:ay:yıl) biçiminde tarihi gösterir; gün yanıp söner. Ayarı değiştirmek için
Yukarı/Aşağı tuşlarını kullanın, sonraki ayara gitmek için Enter ile doğrulayın; yıl doğrulandıktan
sonra tarih ayarlanmış olur.
Tarihi ayarlama
Me temel ayarları
16
Tarihi Göster
Bu işlevi kullanarak göstergede tarihin gösterilmesini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak mümkündür.
Tarihi etkinleştirme
Tarihi devre dışı bırakma
Zamanı Ayarlama
Gösterge, saatleri ve dakikaları ss:dd biçiminde gösterir ve ss: yanıp söner. Ayarı değiştirmek için
Yukarı/Aşağı tuşlarını kullanın, sonraki ayara gitmek için Enter ile doğrulayın.
Dakikalar doğrulandığında zaman ayarlanmış olur.
Zamanı ayarlama
12/24 saatlik dilimi ayarlama
Bu işlev, göstergeyi 12 veya 24 saatlik dilimde olacak şekilde seçer.
Göstergeyi 12 saatlik dilime ayarlama
Göstergeyi 24 saatlik dilime ayarlama
Zamanı Göster
Bu işlev sayesinde zamanın sürekli gösterilmesini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak mümkündür.
Kalıcı zamanı ayarlama
Devreden çıkarma
17
Dil
Bu işlev, gösterge mesajları için kullanılacak dilin seçilmesini sağlar.
İtalyanca
İngilizce
Fransızca
Almanca
İspanyolca
°C/°F ayarlama
Bu işlev, sıcaklığın Santigrat veya Fahrenheit derece olarak gösterilmesini seçer. Cihaz normalde santigrat
derecede görüntüleyecek şekilde ayarlanır.
Sıcaklığı Santigrat olarak ayarlama
Sıcaklığı Fahrenhayt olarak ayarlama
18
İç Tasarım (yerleşim, ayarlama, çıkarma)
Şarap rafı
Raflar, temizlik için kolayca çıkarılabilir.
Şişeleri çıkarın, rafı tamamen çekin, tekerlekler
yerinden tamamen çıkıncaya kadar yukarı doğru
eğin ve rafı çıkarın.
Çoklu Sıcaklık çekmecesi
İki kilitleme somunu ile sürgülü kızaklara
sabitlenmiştir
Çekmeceyi çıkarmak için kilitleme somunlarının
vidalarını açın ve çekmeceyi çıkarın.
İç Çoklu sıcaklık çekmecesini çıkarmak için
kilitleme somunlarının vidalarını açın.
Aydınlatma
En iyi aydınlatmayı sağlamak için LED şeritleri
soğutucu bölmesini üstten aydınlatır ve LED
ışıkları grupları soğutucu bölmesinin farklı
alanlarını, Dynamic çekmecelerini ve dondurucu
çekmecelerini aydınlatır.
Aydınlatma sisteminin arızası ve/veya bozulması
durumunda yetkili bir Servisle iletişim kurmanız
gerekir.
Devreye alındıktan sonra üst bölmenin ışığı 6
saat sonra otomatik olarak söner.
19
Çoklu sıcaklık bölmesinin kullanımı
Şarap Dolabı ve Cantina bölmesiyle birlikte
kullanılan Çoklu Sıcaklık bölmesi cihazın
kullanımı açısından büyük bir esneklik sağlar.
Bazı muhtemel kullanımlar:
Dondurucu modu
Votka, cin, tekila, schnapps, limonçello gibi
likörler ve bunların servis bardakları
Şişe soğutucu işlevini etkinleştirerek içeceklerin
hızlı soğutulması
Büyük miktarlarda buzun saklanması.
Buzdolabı modu
Şarap Dolabı veya Cantina bölmesinin
genişletilmesi için
Bira ve yumuşak içeceklerin soğutması için
Soğuk servis edilen yemeklerin ve
atıştırmalıkların saklanması.
Soğutucu modu
Jambon ve salamın saklanması
gurme hazırlıkları.
Bölmenin standart şekilde de kullanılabilir.
Öneriler ve talimatlar, gıdanızı uzun süre boyunca
tamamen güvenli olarak en iyi şekilde saklamanız
için verilmektedir.
Şarapların saklanma - Genel talimatlar
Bilindiği üzere, aşağıdaki koşullar sağlandığında
şaraplar uzun süreler boyunca saklanabilir:
Zaman için kayda değer değişikliklerin olmadığı
uygun sıcaklık
Kontrollü nem düzeyi
Işıktan koruma
Ses ve titreşimlerin olmaması
Kokuların olmaması
Yatay saklanan şişeler.
Bu koşulların hepsi KitchenAid Şarap Dolabı’nda
tam olarak sağlanır.
20
Şarapların saklanma - Saklama sıcaklığı
Gerekli olduğunda Çoklu sıcaklık bölmesi
kullanılarak genişletilebilen Şarap Dolabı ve
Cantina bölmelerinin sağladığı alanlar, en iyi
şaraplarınızı üç farklı sıcaklıkta saklayabilmenizi
sağlar.
Üç bölmenin ilk başta ayarlandıkları sıcaklıklar şu
şekildedir:
Cantina bölmesi
+12° C (53,6° F) - +4° C ila +18° C (39,2° F ila
64,4° F) arasında ayarlanabilir
Şarap Dolabı bölmesi
+10° C (50° F) - +4° C ila +18° C (39,2° F ila
64,4° F) arasında ayarlanabilir
Çoklu Sıcaklık çekmecesi
-18° C (0° F) - -15° C ila -22° C (5° F ila -7,6° F)
arasında ayarlanabilir
Çoklu sıcaklık bölmesini şarap dolabı alanına
çevirmek için Menüye erişmeniz, bölmeyi soğutucu
bölmesi olarak ayarlamanız ve sıcaklığı da +4° C
ila +8° C (39,2° F ila 46,4° F) arasında ayarlamanız
gerekir.
Tüm sıcaklıklar, şarapların özelliklerine ve kişisel
tercihlerinize bağlı olarak değiştirilebilir. Ancak,
zaman içerisinde sıcaklıkları mümkün olduğu kadar
sabit tutmanız gerekir.
Hızlı ve geniş ölçüdeki sıcaklık değişiklikleri,
sıvının genleşmesine ve şarabın erken
olgunlaşmasına neden olur.
Ayrıca, tortuların oluşmasına ve şarabın estetik
kalitesini bozmasına neden olabilecek çok düşük
sıcaklıklardan da (4° C - 39,2° F altında)
kaçınmanız gerekir.
Tüm bölmeler, en uygun koşulları sunar ve tüm bu
ihtiyaçları dikkate alır. Ancak, özellikle Cantina
bölmesinin termostatik olarak çok sıkı bir şekilde
kontrol edildiğini ve en pahalı şişeleriniz için
zaman içinde en fazla özeni ve dikkati gösterdiğini
unutmamak gerekir.
Cantina
Şarap Dolabı
Cantina ve Şarap Dolabı bulunan modeller
Şarap Dolabı bulunan modeller
Çoklu sıcaklık
Şarap Dolabı
Çoklu sıcaklık
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32

KitchenAid KCZWX 20900L Kullanici rehberi

Tip
Kullanici rehberi