KitchenAid KCZCX 20900L Kullanici rehberi

Kategori
Dondurucular
Tip
Kullanici rehberi
Kullanım Talimatları
Cihazı kullanmadan önce 4
Çevreyi koruma 4
Buz ve/veya su dağıtıcısının temizliği, dezenfekte edilmesi ve bakımı
(varsa) 4
Önlemler ve genel tavsiyeler 6
Su sistemine bağlama 7
Temel özellikler 7
Temel bileşenler 8
Elektronik kontrol 9
Ana kontrol paneli 9
Dinamik 0° kontrol paneli 10
Açma ve kapama 11
Farklı gereksinimler için sıcaklığı ayarlama 12
Buz Yapıcıyı devreye alma 12
Göstergedeki bilgi ve arıza mesajları 12
Özelleştirme ve dil ayarları 13
Menü aracılığıyla devreye alınan özel işlevler 14
Menü temel ayarları 18
İç Tasarım (yerleşim, ayarlama, çıkarma) 21
Buz Yapıcının devreye alınması ve kullanımı 22
Su Filtresi 23
Aydınlatma 23
Genel talimatlar 24
Çoklu sıcaklık bölmesi 24
Gıda kalitesini koruma 25
Taze gıda saklama önerileri 26
Dondurulmuş gıda saklama önerileri 27
Gıda saklama için önerilen süreler 27
Bakım ve Temizlik 28
Havalandırma ızgarası, filtresi ve kondansör temizliği 29
İç temizlik 29
Arıza giderme kılavuzu 30
Göstergede görüntülenen arıza mesajları 31
Satış Sonrası Servisi 32
Menü Haritası - İşlevler 33
Menü Haritası - Ayar 34
4
Bu cihaz evde ve aşağıdakiler gibi benzer uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır:
- dükkan, yeri ve diğer çalışma ortamlarında personel mutfak alanları;
- çiftlik evleri ve otel, motel ve diğer konut tipi ortamlardaki müşteriler tarafından;
- pansiyon türü ortamlarda;
Cihazınızı en iyi şekilde kullanmak için, ürün açıklamasını ve kullanışlı tavsiyeleri içeren çalıştırma
talimatlarını dikkatle okuyun.
Bu talimatları daha sonra başvurmak üzere saklayın.
1. Cihazı paketinden çıkardıktan sonra, hasarlı olmadığından ve kapağının düzgün bir şekilde
kapandığından emin olun. Olabilecek herhangi bir hasar, cihaz teslim alındıktan sonra 24 saat içerisinde
satıcıya bildirilmelidir.
2. Soğutucu devresinin tam etkinlik kazanması için, cihazı çalıştırmadan önce en az iki saat bekleyin.
3. Kurulum ve elektrik bağlantısı kalifiye bir teknisyen tarafından, üretici firmanın talimatlarına göre ve
yerel güvenlik kurallarına uygun şekilde yapılmalıdır.
4. Kullanmadan önce cihazın içini temizleyin.
Cihazı kullanmadan önce
1. Ambalaj
Ambalaj malzemeleri %100 geri dönüşümlüdür ve geri dönüşüm simgesi taşır İmha konusunda yerel
yönetmeliklere uygun hareket edin. Olası tehlike kaynağı olduklarından, ambalaj malzemelerini (plastik
poşetler, polistren parçalar vb.) çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza edin.
2. Hurda/Atık
Cihaz, geri dönüşümlü malzemelerden üretilmiştir.
Bu cihaz, 2002/96/EC sayılı Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları (WEEE) ile ilgili Avrupa Direktifine
uygun olarak işaretlenmiştir. Cihazın doğru bir şekilde imhasını sağlamakla, çevre ve insan sağlığı için
muhtemel olumsuz sonuçları önlemeye katkıda bulunmuş olursunuz.
Cihaz veya ilgili dokümanlar üzerindeki simgesi, bu cihazın ev çöpü gibi atılmaması, elektrikli ve
elektronik ekipmanların geri dönüşümü için özel bir toplama merkezine götürülmesi gerektiğini belirtir.
Cihaz hurdaya çıkarılırken, güç kablosunu keserek cihazı kullanılmaz hale getirin ve çocukların kolayca
içine tırmanıp kapalı kalamayacağı şekilde kapakları ve rafları çıkarın.
Cihazı atıkların imhasına ilişkin yerel tüzüklere uygun bir şekilde, özel toplama noktalarına götürerek
bertaraf edin; çocuklara yönelik bir tehlike arz etmemesi için cihazı birkaç gün için bile gözetimsiz halde
bırakmayın.
Bu cihazın kullanımı, geri kazanımı ve geri dönüşümüyle ilgili ayrıntılı bilgi için, ilgili yerel makamlarla,
çöp toplama hizmetleriyle veya cihazı satın aldığınız yer ile temasa geçin.
Bilgi:
Bu cihaz CFC içermez. Soğutucu devresi R134a (HFC) veya R600a (HC) içerir (cihazın içindeki bilgi
etiketine bakın).
İzobütan (R600a) bulunan cihazlar: İzobütan, çevreye olumsuz etkisi olmayan doğal bir gazdır, ancak
yanıcıdır. Bu nedenle, soğutma devresinin borularının hasarlı olup olmadığının kontrol edilmesi zorunludur.
Bu ürün, Kyoto Protokolü kapsamındaki Florlu Sera Gazlarını içerebilir; soğutma gazı, hermetik olarak
kapalı bir sistemin içindedir.
Soğutma gazı: R134a’nın Küresel Isıtma Potansiyeli (GWP) 1300’dür.
Cevre koruma önerileri
5
Uygunluk beyanı
Bu cihaz, yiyecek muhafazası için tasarlanmış ve 1935/2004 sayılı Yönetmeliğe (CE) uygun şekilde
üretilmiştir.
Bu cihaz aşağıdakilere uygun olarak tasarlanmış, üretilmiş ve pazarlanmıştır:
- 2006/95/CE “Düşük Voltaj” Direktifi’nin güvenlik amaçları (73/23/CEE ve müteakip düzeltmelerin
yerine geçen);
- “EMC” 2004/108/AT Direktifinin koruma ile ilgili gereksinimlerine.
Cihazın elektrik emniyeti sadece, onaylı bir topraklama sistemine doğru şekilde bağlanmışsa
garanti edilebilir.
Çevre koruma önerileri
Hijyenle ilgili verilen talimatlara uyulmaması, verilen suyun hijyen bakımından emniyetini bozabilir.
Cihazı ilk kez kullanırken ve filtreyi her değiştirdiğinizde, suyun 9-14 litre veya 6-7 dakika süreyle
akmasını sağlayın (ilk tüketimden önce olması şartıyla hemen ardından yapılmayabilir) ve ilk 24 saat
içerisinde üretilen buzu atın.
Su dağıtıcısının 4 veya 5 günden fazla kullanılmaması halinde, devrenin temizlenmesi ve ilk bir litrelik
suyun akıtılması önerilir.
Çıkarılabilir su dağıtıcısının (eğer varsa) yerini değiştirirken ellerinizin hijyenik bakımdan temiz
olduğundan emin olun.
Buz kovasının veya çekmecesini, yalnızca içilebilir su kullanarak düzenli bir şekilde temizleyin.
Kontrol panelinde belirtildiğinde veya buz/su dağıtıcısı 30 günden daha fazla bir süre boyunca
kullanılmadığında filtrenin değiştirilmesi gerekir.
Filtre her değiştirildiğinde buz ve/veya su dağıtım sistemini, maddelerin özelliklerini değiştirmeyen
gıdalarda kullanılabilir dezenfektan (sodyum hipoklorit içeren) kullanarak sterilize edin ve Satış Sonrası
Servisinden bulabileceğiniz “Sterilizasyon Kiti”ni kullanın. Kullanmadan önce en az 2 litre su ile
durulayın.
Buz ve su dağıtıcısının parça değiştirme işlemi üretici firma tarafından tedarik edilen orijinal yedek
parçalarla yapılmalıdır.
Cihaz üzerindeki işlemler yalnızca nitelikli bir teknisyen tarafından veya Satış Sonrası Servisi tarafından
yapılmalıdır.
Buz ve/veya su dağıtıcısının temizliği, dezenfekte edilmesi
ve bakımı (varsa)
KURULUM
Cihazın taşınması ve kurulumu iki veya daha fazla
kişi ile yapılmalıdır.
Cihazı hareket ettirirken zemine (ör. parkelere)
hasar vermemeye dikkat edin.
Cihazın, kurulum işlemi esnasında güç kablosuna
hasar vermemesine dikkat edin.
Cihazın bir ısı kaynağının yakınında olmadığından
emin olun.
Yeterli miktarda havalandırma sağlandığından emin
olmak için, cihazın her iki tarafında boşluk bırakın
ve montaj talimatlarına uyun.
Cihazın havalandırma menfezlerinin tıkanmamasına
dikkat edin.
Cihazın soğutucu devresinin borularına zarar
vermeyin.
Cihazı ağırlığını taşıyacak kadar güçlü bir zemin
üzerine, ebadına ve kullanımına uygun bir yere
kurun ve dengeleyin.
Cihazı kuru ve iyi havalandırılan bir yere kurun.
Cihaz, bilgi etiketinde belirtilen iklim sınıfına göre
belirli sıcaklık aralıklarında çalışmak üzere
tasarlanmıştır. Cihaz belirtilen değer aralığının
dışındaki bir sıcaklıkta uzun süre kalırsa, düzgün
bir şekilde çalışmayabilir.
Bilgi etiketinde belirtilen gerilim değerinin,
evinizdeki gerilime uygun olup olmadığını kontrol
edin.
Tekli/çoklu adaptör veya uzatma kablosu
kullanmayın.
Su şebekesine bağlamak için, önceki cihazınıza ait
boruyu değil, yeni cihazınızla birlikte verilen
boruyu kullanın.
Elektrik kablosu üzerindeki değişiklikler veya kablo
değiştirme işlemi, sadece nitelikli personel
tarafından veya Satış Sonrası Servisi tarafından
yapılmalıdır.
Cihazın elektrik bağlantısını, fişini prizden çekerek
veya priz hattına takılacak iki kutuplu bir anahtar
vasıtasıyla kesmek mümkün olmalıdır.
GÜVENLİK
Bu cihazın içerisinde yanıcı yakıt içeren aerosol
kutuları gibi patlayıcı maddeler saklamayın.
Bu veya diğer elektrikli cihazların etrafında petrol,
yanıcı sıvılar veya gazlar muhafaza etmeyin ya da
kullanmayın.
Dumanları yangına veya patlamaya neden olabilir.
Buz çözme sürecini hızlandırmak amacıyla üretici
şirket tarafından önerilenlerin dışında mekanik,
elektrikli veya kimyasal bir yöntem kullanmayın.
Üretici firma tarafından açıkça izin verilmiş türde
olmayan elektrikli cihazları buzdolabının içine
koymayın ve içinde kullanmayın.
Bu cihaz, cihazın güvenli kullanımını sağlayacak
sorumlu bir kişinin denetimi veya talimatı
olmaksızın fiziksel, algısal veya zihinsel kapasitesi
düşük, tecrübeleri ve bilgisi olmayan kişiler ve
çocuklar tarafından kullanılmak üzere
tasarlanmamıştır.
Çocukların cihazda sıkışmalarını ve boğulmalarını
önlemek için, cihazla oynamalarına veya cihaz
içinde saklanmalarına izin vermeyin.
Buz paketlerinin (bazı modellerde) içeriklerini
(toksik değildir) yutmayın.
Soğuk yanıklarına neden olabileceğinden, buz
küplerini veya buzlu şekerleri dondurucudan
çıkardıktan hemen sonra yemeyin.
KULLANIM
Herhangi bir bakım veya temizlik işlemine
başlamadan önce, cihazın fişini prizden çekin veya
elektrik beslemesiyle bağlantısını kesin.
Otomatik buz yapıcı ve su dağıtıcısıyla donatılmış
olan tüm cihazlar, sadece içme suyu veren bir su
kaynağına bağlanmalıdır (şebeke suyunun basıncı
0,17 ila 0,81 Mpa (1,7 ila 8,1 bar) arasında
olmalıdır). Su beslemesine doğrudan bağlanmamış
olan otomatik buz makineleri ve/veya su pınarları,
sadece içme suyu ile doldurulmalıdır.
Soğutucu bölmesini sadece taze yiyecekleri
saklamak için, dondurucu bölmesini ise sadece
donmuş yiyeceklerin saklanması, taze yiyeceklerin
dondurulması ve buz küplerinin yapılması için
kullanın.
Kırılabilecekleri için, içi sıvı dolu cam kapları
dondurucu bölmesine koymayın.
Sarılmamış olan yiyecekleri, soğutucu veya
dondurucu bölmesinin yüzeylerine doğrudan
temas edecek şekilde yerleştirmekten kaçının.
Yukarıdaki öneri ve önlemlere uyulmaması
durumunda Üretici firma hiçbir sorumluluk kabul
etmez.
İklim Sınıfı Ortam
Sıcaklığı (°C)
Ortam
Sıcaklığı (°F)
SN 10 ile 32 arası 50 ile 90 arası
N 16 ile 32 arası 61 ile 90 arası
ST 16 ile 38 arası 61 ile 100 ara
T 16 ile 43 arası 61 ile 110 ara
Önlemler ve genel tavsiyeler
6
7
Su sistemine bağlama
Üçlü soğutma sistemi ve iç bölmelerin etkin bir
şekilde ayrılması en yüksek düzeyde tazelik ve
her bölmedeki (soğutucu, Dynamic 0° ve
dondurucu) gıdalar için en iyi saklama koşulları
sunar
Normalde dondurucu olarak kullanılan bölme,
cihazın kullanım esnekliğini önemli ölçüde
artırarak soğutucu bölmesi veya Dynamic
bölmesi olarak da kullanılabilir
Düşük sıcaklığı ve nem kontrolüyle Dynamic
bölmesi taze gıdaların en iyi ve güvenli şekilde
saklanmasını sağlar
Elektronik kontrol, sıcaklık ve nem düzeylerinin
devamlı olarak kullanıcı tarafından seçilen
düzeyde kalmasını sağlar
İnteraktif menü cihaz işlevlerinin ve çalışmayla
ilgili mesajların görüntülendiği ekranın
kişiselleştirilmiş yönetimine izin verir
Tatil veya uzun süreli kullanılmama
durumlarında tüketimin en iyi hale getirilmesi
Dynamic 0° bölmesinde otomatik yumuşak
kapanma sistemine sahip geniş çekmeceler
Buz küplerinin arzu edilen boyutta otomatik
üretimi için Buz Yapıcı (sadece seçilen modeller)
Soğutucunun içine yerleştirilmiş, değiştirmesi
kolay su filtresi (sadece seçilen modeller)
Kaliteli alüminyum kaplamalı paslanmaz çelik
yüzeyler
Otomatik kapak kapama için patentli menteşe
sistemi
Yumuşak kapanma sistemli geniş harici
çekmeceler
Çift LED sistemli spot aydınlatma
Duvara sabitlemek için köşebentlerle devrilme
önleyici sistem.
Temel özellikler
Cihaza yalnızca içilebilir su sağlanmalıdır.
Kurulumun, cihazla birlikte verilen özel
kurulum kılavuzundaki talimatların tümüne
uygun olarak doğru bir şekilde
gerçekleştirildiğinden emin olun.
Buz Yapıcı bulunan modellerin içilebilir su kaynağı
sistemine bağlanması gerekir. Bu işlem, cihazla
birlikte verilen 3/4 inç dişli su hortumuyla
gerçekleştirilebilir.
Sistem basıncı 0,05 MPa ve 0,5 MPa (0,5 Bar ile 5
Bar) arasında olmalıdır.
Farklı basınçlar, su sisteminde arızalara ve
kaçaklara neden olabilir.
Cihaza yalnızca içilebilir su sağlanmalıdır.
8
1 Menünün bulunduğu kontrol
paneli
2 Su filtresi (*)
3 Ayarlanabilir raflar
4 Dynamic 0° kontrol paneli
5 Nem kontrollü Dynamic
bölmesi (*)
6 Sıcaklık kontrollü Düşük
Sıcaklık çekmeceleri (*)
7 Otomatik buz yapıcı (*)
8 Sıcaklık göstergesi
9 Sesli alarmlar
10 Geniş kapak rafları
11 Yenilikçi aydınlatma
12 Kendiliğinden kapanan
kapaklar ve çekmeceler
13 Soğutucu bölmesi ve Dynamic
0° bölmesi olarak
kullanılabilen dondurucu
bölmesi (Çoklu sıcaklık işlevi)
(*) sadece seçilen modeller
Soğutucu
Dynamic 0°
Çoklu sıcaklık
Temel bileşenler
Soğutucu
Düşük Sıcaklık
Çoklu sıcaklık
9
Yenilikçi elektronik kontrol sistemi, üç bölmede de sabit sıcaklığı korur ve gösterge panelinde görüntüler.
Ayrıca, farklı işlevlerin özel ayarı sayesinde kontrol sistemiyle kullanıcı etkileşimi ve cihaz arızaları
durumunda sesli ve/veya görüntülü alarmlar verilmesini sağlar.
Elektronik kontrol
Temel bileşenler
1
Ünite
Cihazın tamamen açılmasını veya kapanmasını sağlar
(üç saniye basın).
2
Soğutucu
Yalnızca buzdolabı bölmesinin tamamen açılmasını
veya kapanmasını sağlar (üç saniye basın).
3
Menü
Cihaz işlev menüsüne erişimi sağlar.
4
Soğutucu
yukarı/aşağı tuşu
Yukarı ve Aşağı tuşlarını kullanarak buzdolabının
ayarlanmış sıcaklığını değiştirmek ve etkileşimli
menüde gezinmek mümkündür.
5
Gösterge
Buzdolabı ve dondurucu bölmelerinin sıcaklığını, tarih
ve saati, Menü işlevlerini ve görsel mesajları görüntüler.
6
Yukarı/Aşağı
(Çoklu sıcaklık)
Yukarı/Aşağı tuşuyla önceden ayarlanmış sıcaklık, seçili
işlev moduna göre (dondurucu, buzdolabı, Dynamic 0°)
değiştirilebilir.
7
Enter
Menü’de yapılan devreye almaları veya devreden
çıkarmaları onaylar.
8
Buz yapıcı
Otomatik buz üretiminin devreye alınmasını veya
devreden çıkarılmasını sağlar.
9
Alarm
Muhtemel arızalar konusunda uyarmak için, tuşa
basılarak devreden çıkarılabilen sesli bir uyarıyla
birlikte yanıp söner.
10
Dinamik 0° kontrol paneli
10
Gösterge
Dynamic 0° bölmesinin sıcaklığını gösterir.
11
Yukarı/Aşağı
Yukarı ve Aşağı tuşlarını kullanarak Dynamic
bölmesi için ayarlanmış sıcaklığı değiştirmek
mümkündür.
12
Dynamic 0°
Yalnızca Dynamic 0° bölmesinin tamamen açılmasını
veya kapanmasını sağlar (üç saniye basın).
11
ma ve kapama
İlk çalıştırma
Cihaz, elektrik gücü kaynağına bağlandığında
ancak henüz açılmamışken gösterge aşağıdaki
mesajı gösterir:
Bu, cihazın şebekeye bağlandığını ve tüm panel
tuşlarının kapalı olduğunu belirten bir güvenlik
mesajıdır.
Bütün cihaz bölmelerini açmak için Ünite
tuşuna üç saniye boyunca basın.
Cihaz Çoklu sıcaklıkta ilk kez çalıştırıldığında
bölme “dondurucu” moduna ayarlanmış olur.
Buzdolabı ve Dynamic 0° bölmelerinin
kapatılması
Açıldıktan sonra her zaman açık kalır ve
yalnızca cihazı tamamen kapatarak kapatılabilir.
3 saniye süreyle Ünite tuşuna basın.
Yeniden başlatma
Yeniden başlatmak için aynı tuşları kullanın.
Dondurucu bölmesi her zaman açık kalır ve üç
saniye süreyle Ünite tuşuna basarak cihazın
kapatılması dışında kapatılamaz.
Uzun süre boyunca kapatma
Uzun süreli kullanılmayacak durumlarda Ünite
tuşuna üç saniye basarak ve elektrik priziyle
ya da prizi kontrol eden omnipolar anahtarın
bağlantısını keserek buzdolabını kapatmanız
önerilir.
Buzdolabını tamamen boşaltın, temizleyin ve
kurulayın; hoş olmayan kokuları engellemek için
kapakları ve çekmeceleri kısmen açık bırakın.
İlk çalıştırmada Standby (Bekleme) mesajı
yerine başka bir mesaj görüntülenirse bu,
cihazın soğutma işlemine zaten başlamış
olduğunu gösterir. Bu durumda Alarm tuşuna
basarak muhtemel sesli uyarıları devreden
çıkarın, kapağı kapatın ve ayarlanan sıcaklığa
erişene kadar bekleyin.
İlk çalıştırma sırasında, ayarlanan sıcaklığa
erişene kadar fabrika ayarlarını değiştirmek için
Menüyü kullanmanız mümkün değildir.
Cihaz her açıldığında, tamamen açılmadan önce
üç dakika süren bir kendini tanılama sürecinden
geçer.
Yalnızca buzdolabı bölmesi veya Dynamic 0°
bölmesi kapatılırsa hoş olmayan kokuların ve
küfün oluşmasını engellemek için bulunan fan
çalışmaya devam eder.
Cihazı uzun süre kullanılmayacağı zaman
kapatmadan önce içindeki bütün maddeleri
çıkarın, hoş olmayan kokular ve küf oluşmasını
engellemek için kapakları ve çekmeceleri açık
bırakın.
12
Farklı gereksinimler için sıcaklığı ayarlama
Her model fabrikadan çıkmadan önce özenle test
edilmiş, yüksek performans ve düşük tüketim
harcayacak şekilde ayarlanmıştır.
Ayarları değiştirmek genelde gerekli değildir.
Ancak özel ihtiyaçlar olması durumunda ayarlanan
sıcaklıkları aşağıdaki şekilde değiştirmek
mümkündür:
Soğutma Bölmesi
+2°C ila +8°C (35,6°F ila 46,4°F), önerilen
önceden ayarlanmış sıcaklık: +5°C (41°F).
Sıcaklığı ayarlamak için Yukarı/Aşağı tuşlarını
kullanın.
Bu tuşlara dokununca yeni ayarlanan sıcaklık
göstergede görüntülenir. Bu sıcaklığı değiştirmek
için, arzu edilen sıcaklığa erişene kadar tuşları
kullanın.
Dynamic 0° Bölmesi
-2°C ila +2°C (28,4°F ila 35,6°F), önerilen önceden
ayarlanmış sıcaklık: 0°C (32°F).
Sıcaklığı ayarlamak için Yukarı/Aşağı tuşlarını
kullanın.
Bu tuşlara dokununca yeni ayarlanan sıcaklık
göstergede görüntülenir. Bu sıcaklığı değiştirmek
için, arzu edilen sıcaklığa erişene kadar tuşları
kullanın.
Dondurucu Bölmesi (Çoklu Sıcaklık)
-15°C ila -22°C (5°F ila -7,6°F), önerilen önceden
ayarlanmış sıcaklık: -18°C (0°F).
Sıcaklığı ayarlamak için Yukarı/Aşağı tuşlarını
kullanın.
Bu tuşlara dokununca yeni ayarlanan sıcaklık
göstergede görüntülenir. Bu sıcaklığı değiştirmek
için, arzu edilen sıcaklığa erişene kadar tuşları
kullanın.
Bölmenin soğutucu olarak kullanıldığı veya Fresco
bölmesinin kullanıldığı durumlarda (TriMode
işlevi), önerilen ve önceden ayarlanmış sıcaklıklar
ilgili bölmeler için belirtilen sıcaklıklara karşılık
gelir.
Gösterilen sıcaklık, kapakların çok sık
açılmasından veya oda sıcaklığındaki gıdaların
ya da büyük miktarlardaki gıdaların
koyulmasından sonra ayarlanan sıcaklıktan
biraz farklı olabilir.
Seçilen sıcaklığa erişilmesi için 6 ila 12 saat
gereklidir.
Buz Yapıcıyı Devreye Alma
Ana kontrol panelinde yer alan Buz Yapıcı tuşu
, otomatik buz yapıcının devreye alınmasını
sağlar.
Buz yapıcı çalışırken tuş yanar.
Buz Yapıcı ilk kez çalıştırılmadan önce hidrolik
devrede ön yıkama yapılması gerekir. Bunu
yapmak için, Enter ve Buz Yapıcı
tuşlarına aynı anda dokunun.
Birkaç dakika sonra Buz Yapıcı devreye alınabilir.
Cihaz şu şebekesine bağlı değilse Buz Yapıcıyı
devreye almayın.
Entegre kontrol sistemi, ışıklı uyarılar veya gösterge görüntülenen metin mesajları aracılığıyla bilgi verir.
Bilgi uyarısı her zaman sabit yanan bir metin mesajıyla görüntülenirken arıza uyarısı, yanıp sönen bir
metinle görüntülenir.
Bazı arıza uyarılarına eşlik eden sesli uyarı, ana kontrol panelindeki Alarm tuşuna basarak devreden
çıkarılabilir.
Arıza uyarılarının listesi bu kılavuzun arkasında yer alır.
Göstergedeki bilgi ve arıza mesajları
13
Özelltirme ve dil ayarla
Cihazın çalışması, ana ayarları yeniden
programlayarak veya özel işlevleri devreye alarak
kişisel gereksinimlere uyması için
kişiselleştirilebilir.
İşlevler, Menü tuşuna basarak ana göstergede
görüntülenebilir. Yukarı/Aşağı tuşları ,
kullanılabilir işlevler arasında gezinmenizi sağlar.
Bu işlevler Enter tuşuna basılarak seçilebilir.
Gösterge, geçerli çalışma durumunu gösterir.
Aşağı/Yukarı tuşlarını kullanarak Enter tuşuna
basıp devreye alınan veya devreden çıkarılan
seçili işlevde gezinmek de mümkündür.
İşlev onaylandıktan sonra, diğer işlevlerin seçilmesi
için ana menü otomatik olarak görüntülenir.
Erişim tuşuyla önceki seçime geri dönmek her
zaman mümkündür.
Gösterge ekranında görüntülenen mesajların dili
aşağıdaki işlemler yapılarak değiştirilebilir:
Menü tuşuna basarak Menüye giriş yapın,
Yukarı/Aşağı tuşlarıyla Ayarları seçin ve Enter
tuşuyla doğrulayın. Ardında Dil işlevini ve
istenilen dili seçin.
Ayarlarda yanlışlıkla bir değişiklik yapılmasını
engellemek için belli bir süre sonunda tuş takımı
otomatik olarak kilitlenir.
Menü işlevini yeniden etkinleştirmek için Menü
tuşuna ve Aşağı tuşuna en az üç saniye
süreyle aynı anda basın.
14
Özel işlevleri kullanmak için Menü tuşunu seçin ve menüye erişmek için Yukarı/Aşağı tuşunu
kullanarak seçimi onaylayın.
Shopping Fridge
İşlev, soğutucu sıcaklığını 12 saat için +2°C (35.6°F) sıcaklığa düşürerek yeni konulan gıdanın daha hızlı
soğutulmasını sağlar.
12 saatlik süre sona erdiğinde işlev otomatik olarak devreden çıkar ve önceki ayarlanan sıcaklığa geri
döner.
İşlevin etkinleştirilmesi için zaman ayarlaması yapmak mümkündür.
Elektrik akımının uzun süreli kesintisinden sonra işlevi yeniden etkinleştirmek gerekir.
Etkinleştirme
Devreden çıkarma
Zaman ayarlamasını programlama
İşlevin 1 ila 12 saat arasında gecikmesini programlamak mümkündür.
Vacation Fridge
Bu işlev (büyük ölçüde enerji tasarrufu sağladığı için uzun süre kullanılmayacak durumlarda önerilir),
soğutucu bölmesi sıcaklığını +14°C (57.2°F) değerine getirir.
Süreyi programlamak mümkündür veya kullanılmama sürecinden sonra yeniden girilerek el ile devre dışı
bırakılabilir. Bu işlev, kullanılmama sürecinde uzun süreli elektrik kesintisi olsa bile devrede kalır.
Etkinleştirme
Yenide girerek devreden çıkarma
Süreyi programlama
1 ‘den 90 güne kadar programlamak mümkündür.
Me aracılığıyla devreye alınan özel işlevler
15
Shopping TriMode
Bu işlev, dondurucuya oda sıcaklığındaki malzemeleri koymadan önce en az 24 saat veya önceden
dondurulmuş ancak bir miktar sıcaklık artışına maruz kalmış malzemeleri dondurucuya koymadan önce
birkaç boyunca devrede olmalıdır. Bu işlev, programlanan süre sona erdiğinde otomatik olarak devreden
çıkar. İşlevin etkinleştirilmesi için zaman ayarlaması yapmak mümkündür.
Elektrik gücünün uzun süreli kesintisinden sonra işlevi yeniden etkinleştirmek gerekir.
Etkinleştirme
Devreden çıkarma
Zaman ayarlamasını programlama
Vacation TriMode
Bu işlev (büyük ölçüde enerji tasarrufu sağladığı için uzun süre kullanılmayacak durumlarda önerilir),
Çoklu sıcaklık bölmesi sıcaklığını 18°C (46.4°F) değerine getirir.
Süreyi programlamak mümkündür veya kullanılmama sürecinden sonra yeniden girilerek el ile devre dışı
bırakılabilir.
Bu işlev, kullanılmama sürecinde uzun süreli elektrik kesintisi olsa bile devrede kalır.
1 ‘den 90 güne kadar programlamak mümkündür.
Etkinleştirme
Yenide girerek devreden çıkarma
Süreyi programlama
16
Şişe Soğutucu
Bu işlev, içeceklerin hızlı bir şekilde soğutulması gerektiği zaman içecekleri dondurucu bölmesine koyarak
etkinleştirilebilir.
1 ila 45 dakika arasında bir süreç seçmek mümkündür.
En uygun sıcaklığa erişildiği ses uyarıyla belirtilir. İçecekleri çıkardıktan sonra Alarm tuşuna basarak
sesli uyarıyı devre dışı bırakın.
Etkinleştirme
Devreden çıkarma
Süreyi programlama
Buz Yapıcı
Buz Yapıcı işlevi, buz küplerinin boyutunun Büyük (temel ayar) veya Orta olarak seçilmesini ve üretilen
buz miktarını artıran SuperIce işlevinin etkinleştirilmesini sağlar.
SuperIce işlevi 24 saat sonunda otomatik olarak devreden çıkar.
Küp boyutu işlevini etkinleştirme
Devreden çıkarma
SuperIce işlevini etkinleştirme
Devreden çıkarma
17
Sabbath Mode (Tercihe Bağlı)
İşlev, cihazın çalışmasının kapakların açılmasından veya kapanmasından etkilenmemesini gerektiren bazı
önemli gözlemlere uymasını mümkün kılar (termostatik kontrol, iç aydınlatma ve buz yapıcı devre dışı
bırakılır).
Etkinleştirme
Devreden çıkarma
Su Filtresi
View Status (Durumu Görüntüle) işlevi, litre cinsinden filtrelenen tam su miktarının ve filtrenin
değiştirilmesi için kalan sürenin görüntülenmesini sağlar.
Filtrenin durumunu kontrol etme
Filtreyi Sıfırlama
Filtreyi Sıfırlama işlevi, filtrelenen su miktarının ve filtrenin değiştirilmesi için kalan sürenin sıfıra
ayarlanmasını sağlar. Kartuş her değiştirildiğinde sayacı sıfıra ayarlamak gerekir.
“Replace Filter Cartridge” (Filtre Kartuşunu Değiştir) mesajının görüntülenmesinden 30 gün sonra buz
üretimi askıya alınır ve göstergede “No Water” (Su Yok) mesajı görüntülenir. Buz üretimini bir kere daha
etkinleştirmek için, Filtreyi Sıfırlama işleviyle sayacı sıfıra ayarlamak gerekir. Filtre değişimi yapılması
gereken zaman için kalan gün ve litre belirtilir.
Filtrelenmiş su sayacını sıfıra ayarlama
Bypass Filter
Ev su sisteminden gelen suyun kalitesi uygun olması nedeniyle suyun filtrelenmesi gerekmiyorsa bu işlev
etkinleştirilmelidir.
Bypass Filter işlevini etkinleştirme
Bypass Filter işlevini devreden çıkarma
18
Elle Temizlik, Su Filtresi
Buz üretimi uzun süre boyunca devre dışı bırakıldıysa su devresi otomatik olarak temizlenir. Ancak bazı
durumlarda, elle müdahale etmek ve tamamlayıcı bir temizlik gerçekleştirmek mümkündür.
Su temizlenene kadar işlemi tekrarlayın.
Filtreyi elle temizleme
Buz kalıbını veya başka uygun bir kabı Buz Yapıcının altında doğru şekilde yerleştirerek
suyu biriktirin ve ardından çekmeceyi kapatın. İşlemin sonunda kalıbı yıkayın.
Menü tuşunu seçin ve Yukarı/Aşağı tuşuna basarak bu seçimi yapın:
TriMode Seçenekleri
Dondurucu bölmesi, gerekirse soğutma veya Dynamic 0° çalışma modlarına çevrilebilir.
Soğutucu işlevini etkinleştirme
Dynamic 0° işlevini etkinleştirme
Dondurucu işlevini eski haline çevirme
Varsayılan Ayar
Bu, varsayılan fabrika ayarlarını sıfırlama ve önceki değişiklikleri iptal etme imkanı sunar.
Varsayılan ayarları sıfırlama
DİKKAT: Varsayılan ayarlar sıfırlanırsa daha önceden Soğutucu veya Dynamic 0° olarak ayarlanmış
olabileceğinden Çoklu sıcaklık bölmesinin çalışma seçimini yeniden etkinleştirmek gerekir.
Me temel ayarları
19
Tarihi Ayarlama
Gösterge, gg:aa:yy (gün:ay:yıl) biçiminde tarihi gösterir; gün yanıp söner. Ayarı değiştirmek için
Yukarı/Aşağı uşlarını kullanın, sonraki ayara gitmek için Enter ile doğrulayın; yıl doğrulandıktan
sonra tarih ayarlanmış olur.
Tarihi ayarlama
Tarihi Göster
Bu işlevi kullanarak göstergede tarihin gösterilmesini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak mümkündür.
Tarihi etkinleştirme
Tarihi devre dışı bırakma
Zamanı Ayarlama
Gösterge, saatleri ve dakikaları ss:dd biçiminde gösterir ve ss: yanıp söner. Ayarı değiştirmek için
Yukarı/Aşağı tuşlarını kullanın, sonraki ayara gitmek için Enter ile doğrulayın.
Dakikalar doğrulandığında zaman ayarlanmış olur.
Zamanı ayarlama
12/24 saatlik dilimi ayarlama
Bu işlev, göstergeyi 12 veya 24 saatlik dilimde olacak şekilde seçer.
Göstergeyi 12 saatlik dilimi ayarlama
Göstergeyi 24 saatlik dilimi ayarlama
20
Zamanı Göster
Bu işlev sayesinde zamanın sürekli gösterilmesini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak mümkündür.
Kalıcı zamanı ayarlama
Devreden çıkarma
Dil
Bu işlev, gösterge mesajları için kullanılacak dilin seçilmesini sağlar.
İtalyanca
İngilizce
Fransızca
Almanca
İspanyolca
°C/°F ayarlama
Bu işlev, sıcaklığın Santigrat veya Fahrenheit derece olarak gösterilmesini seçer. Cihaz normalde santigrat
derecede görüntüleyecek şekilde ayarlanır.
Sıcaklığı Santigrat olarak ayarlama
Sıcaklığı Fahrenhayt olarak ayarlama
Tuş takımı kilidinin etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması
Bu işlev kullanılarak, tuş takımı kilidi etkinleştirilebilir/devre dışı bırakılabilir
Etkinleştirme
Devre dışı bırakma
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36

KitchenAid KCZCX 20900L Kullanici rehberi

Kategori
Dondurucular
Tip
Kullanici rehberi