Braun 1715 Kullanım kılavuzu

Kategori
Erkek traş makineleri
Tip
Kullanım kılavuzu

Bu kılavuz için de uygundur

28
Türkçe
Ürünlerimiz yüksek kalite, fonksiyonellik ve µık dizayn ilkelerine baπlı
kalınarak tasarlanmıµtır. Yeni Braun tıraµ makinenizden memnun
kalacaπınızı umarız.
Uyarı
Tıraµ makinenizin ekstra düµük voltaj için güvenlik saπlayan adaptör içeren
özel kablo seti vardır. Bu setin hiçbir parçasını deπiµtirmeyin veya baµka
amaçlar için kullanmayın aksi takdirde elektrik µoku meydana gelebilir.
Tanım
1 Elek koruma kapaπı
2 Tıraµ makinesi eleπi
3 Sakal kesici
4 Uzun tüy düzeltici
5 Açma/Kapama düπmesi
6 Özel kablo seti
Tıraµ Olmak
Elek koruyucu kapaπı çıkartın (1). Açma/Kapama düπmesine (5) basarak
çalıµtırın. Oynar baµlıklı elek çerçevesi otomatik olatak yüzünüzdeki
kıvrımlara uyum saπlayarak yakın ve pürüzsüz bir tıraµ saπlar.
Birkaç gün tıraµ olmamıµsanız tıraµ öncesinde uzun sakalları kesmek için
uzun tüy düzelticisini kullanın (4). Yakın ve pürüzsüz tıraµ için tıraµınızı elek
baµlıπı ile bitirin.
Düzeltme
Uzun tüy düzelticisini basarak açın (a).
Mükemmel tıraµ için ipuçları
Yüzünüzü yıkamadan önce tıraµ olmanızı tavsiye ederiz çünkü yüz
yıkadıktan sonra cilt ve sakalınız µiµebilir.
Tıraµ makinenizi yüzünüze 90°lik açı ile tutun. Cildinizi gerin ve tıraµ
makinenizi sakal uzama yönünün aksine doπru hareket ettirin.
%100 tıraµ performansı için elek ve kesicinizi en az her 18 ayda bir
deπiµtirin.
Fix_1715_MN Seite 28 Montag, 21. Februar 2005 2:35 14
29
Temizleme
Bu cihaz musluk suyu alt∂nda temizlenmeye uygundur.
Uyar∂: Musluk alt∂nda temizlemeden önce cihaz∂n µebeke cereyan∂ ile
baπlant∂s∂n∂ kesiniz.
Düzenli temizleme daha iyi bir tıraµ performansı almanızı saπlar (b):
Her tıraµtan sonra tıraµ baµlıπını tercihen akan sıcak suyun altında
yıkayın. Partiküller ve aµındırıcı maddeler bulundurmayan bir sabun da
kullanılabilir. Tüm sabun köpüπünün temizlendiπinden emin olun.
Eleπi çıkartın ve sakal kesiciyi dıµarı çekin. Sonra ayırdıπınız parçaları
kurumaya bırakın.
Alternatif olarak, tıraµ makinenizi verilen fırça ile de temizleyebilirsiniz (c):
Eleπi çıkarın.
Fırçayı kullanarak kesiciyi ve iç tarafını temizleyin. Fakat, eleπi fırça ile
temizlemeyin, eleπe zarar verebilir.
Tıraµ makinenizi en iyi durumda tutmak için
Yaklaµık 4 haftada bir kesiciyi Braun temizleyicileriyle temizleyin. Uzun tüy
düzelticisine ve tıraµ baµlıπı eleπinin üstüne (d) bir damla hafif makine yaπı
damlatın.
Tıraµ makinesi parçalarını yenilemek
%100 tıraµ performansı saπlamak için tıraµ makinesi eleπini ve kesiciyi her
18 ayda bir ya da eskidiπinde yenileyin. Daha az cilt tahriµi ve yakın tıraµ için
iki parçayı aynı anda deπiµtirin. (Tıraµ makinesi eleπi ve kesici: 1000 serisi).
Bildirim yapılmadan deπiµtirilebilir.
Elektrikle ilgili direktifler özel kordon setinin üzerinde yazmaktadır.
Üretici firma ve CE iµareti uygunluk de©erlendirme kuruluµu:
Braun GmbH
Frankfurter Straße 145
61476 Kronberg / Germany
(49) 6173 30 0
Fax
(49) 6173 30 28 75
Fix_1715_MN Seite 29 Montag, 21. Februar 2005 2:35 14
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41

Braun 1715 Kullanım kılavuzu

Kategori
Erkek traş makineleri
Tip
Kullanım kılavuzu
Bu kılavuz için de uygundur