Leitz 64140001 El kitabı

Marka
Leitz
Model
64140001
Tip
El kitabı
50
TR
Kullanım kılavuzu
UYARI!
Önemli güvenlik bilgileri
Lütfen aşağıdaki güvenlik kurallarını dikkatlice okuyun. Tüm
talimatlara uyun. Bu, maddi hasara ve / veya ciddi yaralan-
maya neden olabilecek tehlikeleri önleyecektir. Lütfen bu
ürünü kullanan herkesin bu uyarıları ve talimatları okuyup
onlara uymalarını sağlayın.
Kişiler/ürün
Ürünü yalnızca bu kılavuzda açıklandığı şekilde kullanın.
Kullanmadan önce ürünü olası hasar bakımından kon-
trol edin. Açık bir şekilde hasar görmüşse, beklendiği
gibi çalışmıyorsa veya içerisine nem nüfuz etmişse
kullanmayın.
Ürünü nemden, aşırı sıcaklıktan, güçlü güneş ışığından;
yanıcı gazlardan, buhardan ve solventlerden uzak tutun.
Üründe değişiklik yapmaya, düzeltmeye veya tamirat
yapmaya kalkışmayın. Ürünü düşürmeyin, bükmeyin
veya bir yere çarpmayın.
Ürünü çocukların ve evcil hayvanların ulaşamayacakları
yerlerde kullanın ve muhafaza edin.
Bu talimatları saklayın ve ürünün sonraki kullanıcılarına
verin.
Lazer
Bu ürün, EN 60825-1:2007 sayılı Avrupa standardı
uyarınca bir 2. sınıf lazer kullanır.
DİKKAT! Lazer ışınları göz veya cilt yaralanmalarına
neden olabilir. Asla lazerin içine doğrudan veya optik
cihazlar vasıtasıyla bakmayın.
Lazer radyasyonunun gözünüze temas etmesi duru-
munda, gözlerinizi kapatın ve derhal başka bir yöne
dönün.
Asla lazer ışınını insanların veya hayvanların üzerine
tutmayın.
Asla lazer ışınını aynalara veya diğer yansıtıcı nesnelere
tutmayın.
Bu ürün, bir lazer uyarı etiketi ile işaretli olmalıdır. Lazeri
bu tür etiketler olmadan kullanmayın.
Piller
Pilleri yerleştirirken, (+/–) şeklinde işaretlendiği gibi
doğru olarak yerleştirildiğinden emin olun.
Cihaz düzenli olarak kullanılmıyorsa pilleri çıkartın. Aksi
takdirde, piller akabilir. Akan asit cildi yakabilir veya
ürüne zarar verebilir.
Pilleri çocukların ve evcil hayvanların ulaşamayacakları
yerlerde saklayın. Aksi takdirde çocuklar ve evcil hay-
vanlar tarafından yutulabilir. Yutulması durumunda derhal
doktorla irtibata geçin.
Tüm pilleri eş zamanlı olarak değiştirin. Yalnızca
belirtilen pil tipini kullanın.
Pilleri sökmeyin veya kısa devre yaptırmayın ve
yangından uzak tutun.
Şarj edilemeyen pilleri asla şarj etmeyi denemeyin (pat-
lama tehlikesi!).
m
51
TR
Ürünün özellikleri
Hepsi bir arada; lazer işaretleyici, LED ışığı, tablet kalemi
ve tükenmez kalem (mürekkep yedekleri: tip D1 veya
benzeri, 67 mm)
Lazer çıkış kapağı
A
ve LED çıkış kapağı
B
Lazer tuşu
C
ve LED tuşu
D
Tablet kalemi
E
ve tükenmez kalem
F
arasında
değiştirilebilir başlık
Değiştirilebilir üç adet düğme pil, LR41 tip
G
Pillerin yerleştirilmesi/değiştirilmesi
Cihaz teslim edildiğinde içerisinde piller dahildir. Kullan-
madan önce koruyucu lmi çıkartın.
1. Pil bölmesini açmak için, kalemin üst kısmını döndürüp
çıkartın.
2. Üç adet LR41 düğme pillerini pil bölmesine yerleştirin.
Kutuplarına (+/–) dikkat edin.
3. Pil bölmesini kapatın.
Ürünün kullanımı
Tablet kalemi ve tükenmez kalem arasında geçiş yapmak
in, yalnızca tablet kalemin alt kısmını dışarıya doğru
çekin. İstediniz yöne yeniden takın.
Lazer işaretleyicinin kullanımı: Kalemi, lazer çıkış yerini
A
size dönük olmayacağı şekilde tutun. Sonra lazer
düğmesine
C
basın.
LED ışığın kullanımı: Kalemi, çıkış yerinin
B
size dönük
olmayacağı şekilde tutun. Sonra LED düğmesine
D
basın.
Teknik Bilgiler
Çalıştırma voltajı DC 4.5 V (3 adet düğme
pil, LR41 tip)
Lazerin çıkış gücü <1 mW
Lazerin dalga uzunluğu 630–680 nm
Lazer sınıfı 2
Kabul edilir ortam sıcaklığı (çalışma) 0-40 °C
Boyutları (Ø × U) 11 mm × 143 mm
Ağırlık 48 g
Elden çıkarma
Üzeri çapraz işaretli çöp konteynırı bu ürünün
evsel atıklarla birlikte bertaraf edilemeyeci
anlamına gelir. Eski elektronik cihazları,
boşalmış pil ve bataryaları devlet tarafından
bu işlem için belirlenmiş alanlara götürmekle
yükümlüsünüz. Sizin için bu işlem ücretsizdir.
Daha ayrıntılı bilgiyi kent, ya da mahalle yönetiminizden,
veya size bu cihazı satan dükkândan alabilirsiniz.
Ek Bilgiler
Kullanımına yönelik güncel bilgi ve / veya detaylar
http://www.leitz.com/ adresi altında ürün tanımları
lümünden temin edilebilir. Veya bu kılavuzunun
arkasındaki QR kodunu taratın.
/

Bu kılavuz da uygundur